ลานธรรมเสวนา: อโศกะ - ประวัติ

เข้าไปดูเนื้อหา

อโศกะ - ประวัติ ข้อมูลส่วนตัว ให้คะแนนผู้ใช้ -----

คะแนนความเห็น 162 บวก 20
กลุ่ม
สมาชิกลานธรรมถาวร
ตอบกระทู้รวม
2240(0.62 ต่อวัน)
ตอบมากที่สุดใน
ชีวิตกับธรรมะ (1521 ตอบ)
วันที่สมัคร
11/07/2007
คนเข้าดูข้อมูล
326280
เข้าใช้ล่าสุด
ผู้ใช้ออฟไลน์ เมื่อวาน, 19:06 น.
สถานะ
ออฟไลน์
ไอคอน   อโศกะ ยังไม่ใส่สถานภาพ

กระทู้ที่ตอบ

 1. ในกระทู้พุทธวัจจนะ

  ตอบ: 28 Jun 2017

  แสดงข้อความที่โพสต์ngodngam [ 28/06/2017 - 00:12 ]

  ผมไม่ได้ค้านนะครับ แต่จะขอตั้งข้อสังเกตนะครับ ดังต่อไปนี้

  ๑. ใน คห ๕๒ คุณอโศกะบอกว่า

  แสดงข้อความที่โพสต์อโศกะ [ 12/06/2017 - 04:01 ]

  ใครที่เจริญวิปัสสนาภาวนาเป็นแล้วจะสามารถทำจิตใจของตนเองไปถึงสภาวะไร้ปรุงแต่งหรือหยุดความปรุงแต่งไปได้ชั่วคราว อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว ฉับพลันทันทีชั่วลัดนิ้วมือเดียว

  สภาวะไร้หรือหยุดความปรุงแต่งไปชั่วคราวนั้นท่านเรียกเป็นภาษาทางวิชาการว่า

  "สังขารุเปกขาญาณ"

  ถ้าบางท่านไม่เข้าใจ อ่านเผิน ๆ แล้วก็อาจจะหลงเข้าใจว่าพอภาวนาเป็นแล้ว ก็ทำสภาวะไร้ปรุงแต่งหรือหยุดความปรุงแต่งชั่วคราวได้ ก็ไปถึงสังขารุเปกขาญาณ
  แต่จริง ๆ แล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ เพราะดังที่ผมได้ถามใน คห ๘๖ และคุณอโศกะได้อธิบายเพิ่มเติมใน คห ๘๗ ว่า

  แสดงข้อความที่โพสต์อโศกะ [ 20/06/2017 - 08:12 ]

  ทำจิตใจให้เจริญขึ้นไปตามลำดับของวิปัสสนาญาณ
  16 เขาก็จะไปถึงสังขารุเปกขาญาณเอง

  ตรงนี้อธิบายว่าต้องพัฒนาจิตไปตามลำดับของวิปัสสนาญาณนะครับ จิตจึงจะพัฒนาไปถึงสังขารุเปกขาญาณ
  ไม่ใช่ว่าเริ่มภาวนาเป็นแล้ว อยู่ ๆ ก็ทำสภาวะไร้ปรุงแต่งขึ้นมา แล้วบอกว่าได้สังขารุเปกขาญาณแล้ว มันไม่ใช่อย่างนั้น
  แต่จะต้องผ่านวิปัสสนาญาณอื่น ๆ มาตามลำดับเสียก่อน ถ้าใครภาวนาแล้ว ไม่ได้ผ่านวิปัสสนาญาณอื่น ๆ มาตามลำดับแล้ว
  แต่ข้ามมาโผล่ที่สังขารุเปกขาญาณเลย ก็พึงระวังและใช้โยนิโสมนสิการให้ดีกว่าตนเองไปสร้างสภาวะขึ้นมาหรือเปล่า

  ๒. ประเด็นเรื่อง "สังขารุเปกขาญาณ" จะคล้ายนิพพานจริงหรือไม่นั้น
  ในเมื่อผมยังไม่เคยเห็นนิพพานจริง ก็ไม่รู้ว่าจะรับหรือแย้งอย่างไรนะครับ ก็ผ่านไปก็แล้วกัน
  แต่ละท่านก็ใช้โยนิโสมนสิการกันเอง หรือพยายามไปให้ถึงนิพพานของจริงเพื่อตรวจสอบกันเองแล้วกัน

  ๓. เรื่องสังขารุเปกขาญาณ เป็นอสังขตะสภาวะ เป็นอนัตตสภาวะ เป็นปรมัตถ์นั้น ผมสอบถามเพิ่มเติมนะครับ

  ๓.๑ ถ้า "สังขารุเปกขาญาณ" เป็น อสังขาร=ไม่ปรุงแต่ง แล้ว
  ในขณะนั้น ก็ยังมีวงจรปฏิจจสมุปบาทอยู่ใช่ไหมครับ และก็ย่อมมี "สังขาร" อยู่ในวงจรอยู่ เพราะยังมีอวิชชาอยู่
  แล้วทำไมจึงบอกว่า "อสังขาร" หมายความว่าอย่างไร

  ๓.๒ หากสังขารุเปกขาญาณ เป็นอนัตตสภาวะ เป็นปรมัตถ์
  แล้วญาณอื่น ๆ ในญาณ ๑๖ นั้น ก็เป็นอนัตตสภาวะ หรือปรมัตถ์ด้วยหรือไม่ครับ?

  ผมไม่ได้แย้งนะครับ เพียงแต่อ่านแล้ว รู้สึกว่ามีคำถามเท่านั้นครับ
  ถ้าคุณอโศกะสะดวกก็รบกวนอธิบายครับ ขอบคุณครับ :09:

  ผมเก็บเสื่อแล้วนะครับ ถ้าคุณกบฯ ยังติดใจเรื่องอื่นใดในกระทู้นี้แล้ว
  ก็เชิญดำเนินรายการต่อไปครับ :33:

  :82:
  เจริญธรรมนะครับคุณงดงาม

  กับคำถามก่อนม้วนเสื่อ ก็เป็นคำถามที่ดีนะครับ

  "ใครทำวิปัสสนาภาวนาเป็นแล้ว" นี่เป็นคำกล่าวที่ค่อนข้างจะรวบรัด และ ลัด ไปด้วย จนถึงสังขารุเปกขาญาณได้อย่างรวดเร็ว

  เป็นความหมายคล้ายกับการเจริญวิปัสสนาภาวนาไปจนเกิดวิปัสสนาญาณขึ้นไปตามลำดับนั่นแหละครับ

  "เป็นแล้ว" นี่ตีความได้กว้างและครอบคลุมพอสมควรนะครับ

  อีกประการหนึ่งย้ำว่า ต้อง พูดว่า "วิปัสสนาภาวนา" ไม่ใช่ "ภาวนา"
  เฉยๆ เพราะความหมายมันต่างกันมากครับ

  ข้อ 3.1 ขณะที่ทรงอยู่ในสังขารุเปกขาญาณ วงปฏิจจสมุปบาทหยุดหมุนไปชั่วขณะเวลาหนึ่ง เพราะไม่มีการปรุงแต่งว่าอะไรเป็นอะไร

  ข้อ 3.2 เมื่อถึงญาณที่ 11 สังขารุเปกขาญาณ จึงจะถึงภาวะที่เรียกว่า
  "อนัตตวิปัสสนา"เพราะจะไม่มีอัตตามาเกี่ยวข้องไปจนถึงญาณที่ 16

  จากญาณที่ 1-5 เป็นช่วงของ อนิจจวิปัสสนา
  จากญาณที่ 6-10 เป็นช่วงของ ทุกขวิปัสสนา
  จากญาณที่ 11-16 เป็นช่วงของ อนัตตวิปัสสนา

  สำหรับญาณที่ 16 นั้นก้ำกึ่งเพราะอาจมีอัตตาตัวละเอียดคือ มานะ มาเกี่ยวข้องด้วย อนัตตาจึงอาจไม่เต็มร้อยครับ
  :68:
 2. ในกระทู้หลักสูตร"เข็มทิศชีวิต"เราละกิเลสได้แบบใหนครับ

  ตอบ: 27 Jun 2017

  :34:
  คุณกบกำลังพยายามปกป้องและเห็นดีเห็นชอบกับการอบรมธรรมะราคาแพง
  555555555
  :13:
 3. ในกระทู้พุทธวัจจนะ

  ตอบ: 27 Jun 2017

  แสดงข้อความที่โพสต์ngodngam [ 26/06/2017 - 08:34 ]

  ขอถามต่อจาก คห ๘๗ นะครับ

  แสดงข้อความที่โพสต์อโศกะ [ 20/06/2017 - 08:12 ]

  สังขารุเปกขาญาณ บางท่านก็เรียกว่า

  "นิพพานชิมลอง" หรือ "นิพพานหลอก"

  เพราะเขาคล้ายนิพพานจริงมาก

  สอบถามว่าทำไมจึงคล้ายกับนิพพานจริงครับ นิพพานเป็นบรมสุข
  สังขารุเปกขาญาณมีอาการเป็นบรมสุขด้วยหรือครับ?

  แสดงข้อความที่โพสต์อโศกะ [ 20/06/2017 - 08:12 ]

  เป็นอสังขตะสภาวะ เป็นอนัตตสภาวะ เป็นปรมัตถ์

  รบกวนอธิบาย ๓ คำนี้ครับว่าทำไมจึงใช้ ๓ คำนี้อธิบาย "สังขารุเปกขาญาณ"

  อนึ่ง คุณอโศกะได้อธิบายใน คห ๘๙ แล้วว่า "อสังขาร=ไม่ปรุงแต่ง"
  สอบถามว่า ในขณะที่มี "สังขารุเปกขาญาณ" นั้นสภาวะนั้นไม่มีสังขารหรือครับ เหลือขันธ์ ๔ หรือครับ?

  ส่วนคำว่า "อนัตตสภาวะ" และ "ปรมัตถ์" นั้น ไม่แน่ใจว่าต้องการจะสื่อหรืออธิบายว่าอะไร?

  ขอบคุณมากที่สละเวลาครับ :09:

  :16:
  คุณงดงามเคยสังเกตพบไหมว่า ความนึกคิดปรุงแต่งไม่รู้จักหยุดหย่อน
  นั้นเป็นภาระและเป็นทุกข์ พอหยุดคิดนึกปรุงแต่งเสียได้แม้เพียงครึ่งนาที
  1 นาที ก็มีความสุขเบากายเบาใจขึ้นมาทันที

  นิพพาน เป็นที่สิ้นสุดแห่งความปรุงแต่งทั้งมวล ท่านจึงเรียกว่า
  "อสังขตะธรรม" "อมตะธรรม" "ปรมัตถธรรม" "ไม่มีอะไร" เป็นการเข้าถึงความไม่มีอะไรโดยถาวรไม่กลับกลอกเป็นอื่น

  ส่วนสังขารุเปกขาญาณนั้นเป็นการสิ้นสุดความปรุงแต่งไปชั่วคราวด้วยกำลัง
  แห่งญาณและเหตุปัจจัย ยังกลับกลอกและต้องกลับมาแบกรับภาระอยู่

  อุปมาคล้ายคนที่เป็นหนี้

  สังขารุเปกขาญาณดุจคนที่เป็นลูกหนี้ที่ดีได้รับการพักชำระหนี้ อะลุ้มอะหล่วย ไม่ถูกเร่งรัดหนี้เป็นครั้งคราวไป

  ส่วนคนที่ทำนิพพานให้แจ้งแล้ว ดุจคนที่หมดนี้ หรือมีจำนวนหนี้ที่แน่ชัดว่าลดลงไปสู่ความหมดหนี้ภายในกำหนดที่แน่นอน
  (หนี้คงค้าง 75%...50%....25%....หมดหนี้ หรือ จะหมดหนี้
  โดยสิ้นเชิงภายใน 7 ชาติ....3 ชาติ....ชาติเดียว....และหมดหนี้
  โดยสิ้นเชิง

  2.นิพพาน....อสังขตะ...อมตะ...อนัตตา...ปรมัตถัง...สัจจัง
  มีความหมายเดียวกันโดยธรรม

  อุปมาดุจคำว่า ดิน Soil Eart Ground ตี้(ภาษาจีน) หลิน(ภาษาไตย) และภาษาอื่นๆที่หมายถึง ดินหรือธาตุดิน

  สัจจะสากล คือ สภาพที่มีความ หนัก เบา แข็ง อ่อน ล้วนเป็นคุณลักษณะของธาตุดินทั้งสิ้นไม่ว่าจะบัญญัติเป็นภาษาไหน

  นิพพาน....ก็เช่นกันเป็นสัจจสากลที่ทุกคนสามารถเข้าไปสัมผัสรู้ได้
  หากใช้วิธีที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วนำมาสอน

  3.อนัตตสภาวะ และปรมัตถ์นั้น มีประสงค์จะให้ทราบว่า

  อนัตตสภาวะ คือสภาวะที่ไร้อัตตามาเกี่ยวข้องกำหนด บอก กล่าว สั่ง
  อธิบายให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้

  ปรมัตถ์....สูงยิ่ง พ้นโลก พ้นสมมุติบัญญัติจะอธิบายได้
  จะรู้ได้เพียงทางเดียวคือสัมผัสตรงที่ใจ
  :72:
  4.ที่สังขารุเปกขาญาณ นั้น ไม่มีสังขารหรือครับ? เหลือแค่ 4 ขันธ์หรือ?

  คำถามนี้เป็นความเข้าใจบัญญัติคำว่า "สังขาร"ไปคนละความหมายและ
  กาละเทศะ

  สังขาร=ความปรุงแต่งว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ สิ่งนั้นสิ่งนี้ เป็นความคิดนึก
  ปรุงแต่ง ....สังขารุเปกขาญาณ อยู่ในหมวดนี้ครับ

  สังขาร=ส่วนประกอบของร่างกาย และจิตใจหรือขันธ์ 5 เป็นเรื่องการอธิบายแยกแยะส่วนประกอบของกายใจ
 4. ในกระทู้เคยหลงว่าตนเป็นอริยะ..บ้างมั้ยครับ?

  ตอบ: 27 Jun 2017

  แสดงข้อความที่โพสต์ngodngam [ 26/06/2017 - 08:20 ]

  ขอถามต่อจาก คห ๕๒ ของคุณอโศกะนะครับ

  แสดงข้อความที่โพสต์อโศกะ [ 20/06/2017 - 10:17 ]

  เวลานั้นวิบากแห่งกุศลจะทำให้สภาวะของธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ อย่างใดอย่างหนึ่งมาปรากฏเป็นผัสสะในจิต

  ธาตุ ๔ เป็นรูป แล้วมาปรากฏเป็นผัสสะต่อจิตได้อย่างไรครับ? ต้องเป็นผัสสะต่อตา หู จมูก ลิ้น กายหรือเปล่าครับ?

  แสดงข้อความที่โพสต์อโศกะ [ 20/06/2017 - 10:17 ]

  มันไม่ใช่ความจำเป็น แต่มันเป็นไปตามลำดับแห่งธรรม เพียงแต่ว่าท่านผู้นั้นได้สังเกตเห็นตามโดยละเอียดหรือไม่เท่านั้นเอง

  แปลว่ามันมีอยู่ แต่ว่าบางท่านก็อาจจะเห็น และบางท่านก็อาจจะไม่เห็น ใช่ไหมครับ? หรือว่าทุกท่านจะต้องเห็น?

  :79:
  สาธุกับคำถามที่ดีของคุณงดงาม
  ธาตุ 4 ถึงแม้จะเป็นรูปตอนผัสสะ แต่ก็มาปรากฏให้รู้ที่จิตทุกอันไปในรูปของเวทนา
  สังเกตให้ดีนะครับ การรู้ธาตุ 4 ไม่ได้รู้ที่ตาเห็นแต่รู้ที่ใจสัมผัส ตามคุณลักษณะของธาตุนั้นๆ

  ดิน....หนัก เบา แข็ง อ่อน

  น้ำ....ซึมซับ เอิบอาบ ใหล หยด ย้อย แตกแยก เกาะกุมกันเข้า

  ลม....ไหว นิ่ง เจ็บ ปวด เต้น ตอด โยก คลอน

  ไฟ....ร้อน หนาว เย็น อุ่น

  2.สภาวะตามลำดับของวิปัสสนาญาณนั้นมีอยู่ครบทุกท่านที่ก้าวเข้าไปสู่การบรรลุธรรมแต่บางท่านก็อาจจะทันสังเกตเห็น บางท่านก็ไม่ทันสังเกตเห็น
  อุปมาคล้ายดังถนนจากกรุงเทพไปสู่ดอยสุเทพที่เชียงใหม่ ในการเดินทางของแต่ละท่านบางท่านก็อาจจะเก็บรายละเอียดสองข้างทางไปด้วยโดยตลอด บางท่านก็เก็บเฉพาะส่วนที่ตนชอบและสนใจ บางท่านก็หลับไปตลอดทางจนถึงเชียงใหม่ บางท่านก็เดินไป บางท่านก็ขับรถไปเอง
  บางท่านก็นั่งรถตู้ บางท่านก็นั่งรถทัวร์ บางท่านก็ขึ้นเครื่องบินไป
  การเก็บรายละเอียดกลับมาเล่าสู่กันฟังจึงแตกต่างกันไปตามกำลังแห่งเหตุและปัจจัยของแต่ละท่านแต่ละคนครับ

  หมายเหตุ:พื้นที่และรายละเอียดของพื้นที่สองข้างทางจากกทม. ไปสูเชียงใหม่และดอยสุเทพเขามีอยู่ เป็นอยู่ตามธรรมอย่างนั้นมาตลอดอาจมีเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามยุคสมัยและกาลเวลา แต่ระยะทางคงเท่าเดิมกับทุกๆคน
  :82:
 5. ในกระทู้เคยหลงว่าตนเป็นอริยะ..บ้างมั้ยครับ?

  ตอบ: 23 Jun 2017

  แสดงข้อความที่โพสต์กบนอกกะลา [ 22/06/2017 - 05:15 ]

  ยกกระทู้..มาให้คนอื่นอ่าน...คราบป่ม

  :94:
  THANK YOU นะครับคุณกบ
  :76:
  คุณงดงามคงจะยังไม่มีเวลาว่างมาอ่านดู แต่ก็มีผู้ติดตามกระทู้อยู่หลายท่าน
  เรื่องละเอียดอ่อนอย่างนี้คงยากครัน สำหรับท่านผู้อ่านที่ยังใหม่ พึงให้ผ่านตาไว้ ไม่เป็นไร สัญญามี วันต่อไปคงรู้ทัน

  อันธรรมะมาจากภาคปฏิบัติ ต้องเคยทำเคยสัมผัส สภาวะทั้งหลาย
  จึงจะรู้ จะซึ้งจิตและเข้าใจ มิฉะนั้นจะเหมือนใบ้ไม่รู้เลย
  :78:

รายละเอียดของฉัน

ชื่อเล่น:
ตอบ 2000+
อายุ
ไม่บอกอายุ
วันเกิด
สิงหาคม 4
เพศ:
ที่อยู่:
191 ม.11 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
สิ่งที่สนใจ:
ช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อความสุขสงบร่มเย็นแก่ชาวโลก

รายละเอียดวิธีติดต่อ

อีเมลล์
กดที่นี่เพื่ออีเมล์
MSN:
MSN  asoka2555@hotmail.co.th
Facebook:
Facebook  asoka2555@hotmail.co.th

ความเห็น

อโศกะ ยังไม่มีใครแสดงความเห็นเลย คุณจะฝากคำทักทายไว้ไหมครับ