ลานธรรมเสวนา: อโศกะ - ประวัติ

เข้าไปดูเนื้อหา

อโศกะ - ประวัติ ข้อมูลส่วนตัว ให้คะแนนผู้ใช้ -----

คะแนนความเห็น 163 บวก 20
กลุ่ม
สมาชิกลานธรรมถาวร
ตอบกระทู้รวม
2302(0.63 ต่อวัน)
ตอบมากที่สุดใน
ชีวิตกับธรรมะ (1583 ตอบ)
วันที่สมัคร
11/07/2007
คนเข้าดูข้อมูล
333942
เข้าใช้ล่าสุด
ผู้ใช้ออฟไลน์ เมื่อวาน, 18:14 น.
สถานะ
ออฟไลน์
ไอคอน   อโศกะ ยังไม่ใส่สถานภาพ

กระทู้ที่ตอบ

 1. ในกระทู้พุทธวัจจนะ

  ตอบ: 20 Jul 2017

  แสดงข้อความที่โพสต์กบนอกกะลา [ 20/07/2017 - 08:05 ]

  แสดงข้อความที่โพสต์อโศกะ [ 20/07/2017 - 07:58 ]

  แสดงข้อความที่โพสต์กบนอกกะลา [ 19/07/2017 - 10:15 ]

  อันเก่าๆ กลับไปอ่านดูแล้ว...ครับ

  อิอิ...ยังเหมือนเดิม...

  ไม่พัฒนา....เล้ย..

  :10: :10: :10:

  :82:
  คุณกบก็น่าจะกลับไปย้อนดูว่า โอวาทปาติโมกข์ อริยสัจ 4 มรรค 8
  โพธิปักขิยธรรม 37 ประการเขาเปลี่ยนเนื้อหาและความหมายไปจากเดิมหรือเปล่านะครับ

  "สัจจธรรม จะสักกี่ล้านปี กี่ล้านชาติ เขาก็จะทรงความจริงนั้นไว้เช่นเดิมตลอดไป"
  :68:


  คิดใว้แล้ว...ว่า.อโศกะจะพูดแนวนี้.. :10: :10: :10:

  ธรรมเพื่อความหลุดพ้น..นั้นนะ...ไม่เปลี่ยนหรอก..

  แต่ธรรม(สิ่งที่เกิด)ที่ทำให้หลง...ก็ควรจะเปลี่ยนมาเป็นธรรมเพื่อความหลุดพ้นนะ..

  หรือว่า..จะไม่เปลี่ยน...อยากเวียนว่ายตายเกิดต่อต่อไป.. :10: :10: :10:

  :17:
  มีอันไหนกระทู้ไหนที่อโศกะยกมาแสดง แบ่งปันแล้วไม่ใช่ธรรมะเพื่อความหลุดพ้น หรือไม่ใช่เป็นไปในเรื่องอริยสัจ 4 บ้างครับ กรุณาอ้างอิงมาชี้แนะด้วย

  และลองเทียบกับกระทู้ของคุณกบ ตั้งแต่อดีตอันยาวนานจนถึงปัจจุบันวันนี้ว่าเป็นกระทู้ธรรมเพื่อความหลุดพ้นหรือเนื่องอิงกับอริยสัจ 4
  สักกี่เรื่อง เป็นเดรัจฉานวิชาไปสักกี่เรื่องนะครับ
  :37:
 2. ในกระทู้พุทธวัจจนะ

  ตอบ: 20 Jul 2017

  :102:

  อ้างอิง

  ระหว่างที่ยังค้นไม่เจอนี้ ผมมีข้อสังเกตข้อหนึ่งนะครับว่ามันน่าจะแปลผิดนา
  จะมีพุทธพจน์ไหนบอกด้วยหรือว่า เป็นของเธอโดยชอบ
  เคยอ่านเจอแต่ที่ท่านทรงสอนว่าไม่ใช่เรา ไม่มีเรา ไม่มีของเรา
  แต่บทนี้ มาบอกว่า นิพพานเป็นของเธอ ก็คือเป็นอัตตาสิครับ ผิดแน่ ๆ ครับ

  อีกประโยคหนึ่งบอกว่า นิพพานจะเกิดขึ้นกับเธอ
  นี่ก็แปลผิดครับ ไม่เคยเจอคำว่านิพพานเกิดขึ้นนะครับ
  เคยเจอแต่ว่านิพพานไม่เกิด
  เพราะไม่เกิด มันถึงไม่ดับ ถ้ามันเกิด มันก็ต้องดับสิครับ

  ขอเวลาค้นสักช่วงนึงนะครับ

  :33:
  สาธุ นับว่าเป็นข้อสังเกตที่ดี แต่

  นั่นเป็นคำแปลเป็นไทยให้คนอ่านเข้าใจ

  ความว่าเป็นของเธอโดยชอบนั้น เป็นคำชี้ชัดให้เห็นว่าเป็นผลหรือเป็นสิ่งที่ผู้กระทำพึงได้รับโดยชอบธรรม เป็นภาษาที่ชาวบ้านทั้งหลายพึงเข้าใจได้โดยง่าย ส่วนที่จะมีความเป็นเจ้าของที่ไปเกี่ยวกับเรื่องอัตตานั้นเป็นเรื่องที่ต้องมาคุยชี้แจงกันเพิ่มเติม และถ้ายังมีคนเข้าใจไขว้เขวไปมากๆ ก็คงอาจจะต้องมาอภิปรายกันกับผู้แปลเพื่อสรรหาคำพูดที่ดีกว่านี้ขึ้นไปอีกครับ

  ส่วนข้อที่ 2 ที่ว่านิพานจักเกิดขึ้นกับเธอ
  กับที่คุณงดงามเอาไปตีความว่า นิพพานไม่มีเกิดแล้วนั่น

  มันคนละเรื่อง คนละประเด็นกันเลยนะครับ

  เพราะในเรื่องนี้เป็นการบอกว่า เมื่อเธอทำเหตุนั้นแล้ว จะเกิดผลอย่างนี้

  มิใช่เป็นการอธิบายเรื่องคุณลักษณะของนิพพาน ตามที่คุณงดงามเจ้าใจผิดไปนะครับ


  โปรดสังเกตดูให้ดีๆว่า เขาเป็นเหตุเป็นผลคล้องจองกันมาตามลำดับตั้งแต่ต้นนะครับ
 3. ในกระทู้ภพ...ของผู้ปฏิบัติธรรม

  ตอบ: 20 Jul 2017

  แสดงข้อความที่โพสต์กบนอกกะลา [ 20/07/2017 - 08:07 ]

  แสดงข้อความที่โพสต์อโศกะ [ 20/07/2017 - 07:18 ]

  :78:
  ถ้ายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ น่าจะไม่มีใครพ้นจากภพหรือภาวะเป็นแน่
  กระมังครับ แม้แต่พระอรหันต์
  :39:
  ย้ำคำถามและข้อสงสัย ที่ยังไม่มีใครตอบได้ตรงคำถามครับ
  :80:


  อโศกะก็ยังไม่ตอบกระผมเลย...

  อ้างอิง

  อโศกะ..เข้าใจ..ว่า..ภพ...มีกับ..จิตใจ..หรือ...มีกับร่างกาย..ละ?


  คาอยู่.....แล้วผมจะตอบอโศกะได้งัยละ...ผมก็ไปต่อไม่ได้.นะซี

  :99:
  ภพ หรือ ภาวะ มีได้กับทั้งร่างกายและจิตใจครับ คุณกบ ตัวอย่าง

  อิตถีภาวะ ปุริสภาวะ ......มีกับกาย

  ทุกขภาวะ สุขภาวะ.....มีกับใจ

  ดังนั้นหากยังมีชีวิตอยู่จึงยังไม่พ้นจากภาวะ
  ทั้งปุถุชนและอริยชน
  :85:
 4. ในกระทู้วิเคราะห์และสรุปธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอน แบบลูกทุ่ง

  ตอบ: 20 Jul 2017

  :27:

  อ้างอิง

  ตถาคตก็เกิดจากกาม.

  :25:
  ถ้าหาหลักฐานในตำรามาอ้างอิงรับรองไม่ได้จริงๆ

  ก็อาจแสดงออกได้อีกทางหนึ่งว่า

  "นี่คือการกล่าวตู่พุทธวัจนะ" ได้ไหมครับนี่

  อันตรายจริงๆนะครับ ถ้าเรายึดตำราเป็นหลักกันเสียจนแน่นหนาเช่นนี้

  แต่ถ้าเรายึดธรรมเป็นหลัก ก็อาจจัดการคำพูดเสียใหม่ไม่ให้เป็นการชี้ว่าเป็นพุทธวัจจนะ แต่ คำสอนของพระบรมศาสดานั้น ท่านสอนให้ละกาม
  แม้พระบรมศาสดาเองท่านก็ทรงมีกามเป็นที่มาดังพุทธประวัติตั้งแต่สมัยที่ยังทรงเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ

  ทำอย่างนี้โทษภัยคงจะเบาลงไปเยอะเลยนะครับ เพราะคำพูดทั้งหลายเป็น
  เพียงแค่ความเห็นตามเหตุผลและธรรม
  :72:
 5. ในกระทู้พุทธวัจจนะ

  ตอบ: 20 Jul 2017

  แสดงข้อความที่โพสต์กบนอกกะลา [ 19/07/2017 - 10:15 ]

  อันเก่าๆ กลับไปอ่านดูแล้ว...ครับ

  อิอิ...ยังเหมือนเดิม...

  ไม่พัฒนา....เล้ย..

  :10: :10: :10:

  :82:
  คุณกบก็น่าจะกลับไปย้อนดูว่า โอวาทปาติโมกข์ อริยสัจ 4 มรรค 8
  โพธิปักขิยธรรม 37 ประการเขาเปลี่ยนเนื้อหาและความหมายไปจากเดิมหรือเปล่านะครับ

  "สัจจธรรม จะสักกี่ล้านปี กี่ล้านชาติ เขาก็จะทรงความจริงนั้นไว้เช่นเดิมตลอดไป"
  :68:

รายละเอียดของฉัน

ชื่อเล่น:
ตอบ 2000+
อายุ
ไม่บอกอายุ
วันเกิด
สิงหาคม 4
เพศ:
ที่อยู่:
191 ม.11 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
สิ่งที่สนใจ:
ช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อความสุขสงบร่มเย็นแก่ชาวโลก

รายละเอียดวิธีติดต่อ

อีเมลล์
กดที่นี่เพื่ออีเมล์
MSN:
MSN  asoka2555@hotmail.co.th
Facebook:
Facebook  asoka2555@hotmail.co.th

ความเห็น

อโศกะ ยังไม่มีใครแสดงความเห็นเลย คุณจะฝากคำทักทายไว้ไหมครับ