ลานธรรมเสวนา: ชมรม ICT for All ขอเชิญเสนอชื่อนักเรียนที่มีฐานะความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก เพื่อพิจารณารับทุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

หน้า 1 จาก 1
  • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
  • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

ชมรม ICT for All ขอเชิญเสนอชื่อนักเรียนที่มีฐานะความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก เพื่อพิจารณารับทุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   hs4hnl ไอคอน

  • ตอบไม่มาก
  • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
  • ตอบ: 38
  • สมัคร: 13/05/2004

ตอบ: 05/08/2017 - 23:44

ด้วยชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (ICT for All Club) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีฐานะความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) เพื่อพิจารณารับทุนการศึกษา “พระครูคุณสารวิจิตร (ทองมี ไชยพจน์)” และทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช สูงสว่าง” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อได้ที่เว็บไซต์ www.ictforall.org และส่งกลับมาทางอีเมล info@ictforall.org หมดเขตวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ชมรมฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนในวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ทางเว็บไซต์ www.ictforall.org และ Facebook.com/ICTforAll.org และ Facebook.com/kalasintourism
0คำตอบต่อไป: ไม่มี
หน้า 1 จาก 1
  • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
  • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ