ลานธรรมเสวนา: ขอเชิญร่วมบุญ โครงการน้ำดื่มสะอาด วัดและโรงเรียน ปลายปี ๒๕๖๐ - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

 • (2 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

ขอเชิญร่วมบุญ โครงการน้ำดื่มสะอาด วัดและโรงเรียน ปลายปี ๒๕๖๐ โครงการต่อเนื่องเพื่อพระภิกษุสามเณรและนักเรียนมีน้ำดื่มสะอาด

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 03/08/2017 - 12:05

ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพถวาย น้ำดื่มสะอาด
แด่หมู่สงฆ์ พระเณร ครูและนักเรียนในพื้นที่ที่ตั้งอยู่ห่างไกล
ซึ่งเป็นพื้นที่ท้องถิ่นซึ่งทุรกันดาร ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานด้านสุขอนามัย
ต้องพึ่งตนเองในเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่มักไปไม่ถึง
แหล่งน้ำธรรมชาติในปัจจุบันก็มักประสบภัยแล้งถ้วนทั่ว
จึงต้องพึ่งพา น้ำบ่อ น้ำบึง ที่มักปนเปื้อนทั้งมูลสัตว์
ตลอดจนสารอันตรายจากเคมีการเกษตร ที่ไม่พึงประสงค์
สิ่งสกปรก จากสารละลายในน้ำ ซึ่งอาจเป็นพิษภัยต่อร่างกาย
ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ด้วยการถวายระบบน้ำดื่มปลอดภัย เป็นการใช้ถาวรในวัดตลอดไป
และตามดูแลรักษา เปลี่ยนสารกรองไส้กรอง เมื่อชำรุดตามกาล
ที่ผ่านมาแล้วมีวัดหลายวัด หมู่สงฆ์ที่ขาดแคลนได้ฉันดื่มน้ำที่สะอาดทุกๆวัน
จากเครื่องที่เราถวายมานานหลายปีแล้ว และยังมีวัดอีกหลายวัด
โรงเรียนอีกหลายโรงเรียน ที่ยังรอโอกาสจากเราอยู่
การทำบุญด้วยน้ำ ดับกระหายคลายทุกข์ร้อน มีอานิสงส์มาก
งานบุญทั้งหมดที่ผ่านมา ได้รับการร่วมแรง ร่วมใจ
ร่วมบุญ จากเพื่อนๆ ญาติๆ โยมวัด พระคุณเจ้า
นับเป็นบุญกุศลมากมายที่เกิดจากศรัทธาและความตั้งใจสร้างทานบารมี
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหมู่สงฆ์ และผู้คนจำนวนมาก

เพื่อนๆ สามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่
บัญชีธนาคารกรุงเทพฯชื่อ บัญชี มยุรฉัตร พงษ์ผาตินันท์
เลขที่ บัญชี 128-0-859925
update ยอดบัญชีทุกครั้งที่มียอดร่วมบุญ
pyanarg@hotmail.com sms 080-443-6358

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
น้ำที่มีหินปูนเจือปนทำให้ท่อน้ำและอุปกรณ์ถูกหินปูนเกาะจับชำรุด

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
สิ่งที่ละลายในน้ำที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าถูกกรองไว้ด้วยเครื่องกรองมาตรฐานต่ำกว่าเกณฑ์

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
ร่วมบุญถวายการติดตั้งเครื่องกรองน้ำบาดาล ให้กับ โรงเรียนและวัด ที่ขาดแคลน

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
และถวายระบบเครื่องกรองน้ำดื่มขนาดมาตรฐาน

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
หลังติดตั้งถวาย พระภิกษุ สามเณร ก็มีน้ำดื่มสะอาดปลอดภัยไร้สารพิษ

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
พระภิกษุสามเณร จะมีน้ำสะอาด เพื่อดื่มฉันตลอดไป
:09: :09: :09: :09: :09:

ให้น้ำ ให้ชีวิต
0


 • (2 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้

คำตอบก่อนหน้า: mahatep - mahatep - mahatep - ผู้รอคอย - mayrin - mahatep - mahatep - mahatep - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin -

#20 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7742
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 16/08/2017 - 14:12รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

แห่งที่ 4 และ 5 โรงเรียนเทศบาลทับยา และโรงแรียนอนุบาล

ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#21 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7742
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 16/08/2017 - 14:20รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว


เครื่องกรองน้ำในส่วนของโรงเรียนอนุบาล

สภาพของไส้กรองเก่า และกระบอกกรอง


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ไส้กรองใหม่ ที่นำมาเปลี่ยนค่ะ


ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#22 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7742
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 16/08/2017 - 14:41


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ครื่องกรองน้ำของโรงเรียนเทศบาลทับยา ตั้งอยู่ในห้องครัว

สภาพของไส้กรองเก่าค่ะ


ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#23 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7742
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 16/08/2017 - 14:47รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ล้างทำความสะอาดกระบอกกรอง และเปลี่ยนไส้กรองใหม่ค่ะ

ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#24 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7742
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 16/08/2017 - 15:35


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

แห่งที่ 6 วัดกลางทุ่ง
ต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยาค่ะให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#25 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7742
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 16/08/2017 - 15:41


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ตรวจเช็คสภาพเครื่อง ล้างถังกรอง

ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#26 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7742
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 16/08/2017 - 15:48


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

เปลี่ยนไส้กรองใหม่ถวายค่ะ

อนุโมทนา ทุกๆ ท่านนะคะ
:09: :10:

ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#27 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7742
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 16/08/2017 - 16:11รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว


สภาพของไส้กรองเก่าของวัดและโรงเรียน ที่เราพบ

ซึ่งจะต้องมีการเปลี่ยน เมื่อถึงกำหนดเวลา
อันเป็นโครงการณ์ต่อเนื่อง
หลังจากที่เราได้ถวายการติดตั้งเครื่องกรองน้ำในแต่ละแห่ง

แต่ละปี เราก็จะเปลี่ยนไส้กรองใหม่ และตรวจเช็คซ่อมบำรุง
ตลอดจนเปลี่ยนเครื่องกรองใหม่ เมื่อเครื่องกรองเก่าหมดสภาพ

เมื่อให้พระ เณร น้องๆ เด็กนักเรียน
ได้มีน้ำที่มีคุณภาพดี สะอาด ถูกสุขอนามัย ดื่ม ฉัน ค่ะ


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว


ไส้กรองใหม่ ที่นำมาเปลี่ยนถวาย


การถวายการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนเครื่องกรองน้ำใหม่
ถวายไส้กรองใหม่ ในครั้งนี้ วัดและโรงเรียน
โรงเรียนปริยัติธรรมของสามเณรน้อย
รวม 6 แห่ง บุญนี้สำเร็จเรียบร้อย

ขออนุโมทนาแด่ ทุกๆ ท่านที่ได้มีส่วนร่วมบุญในครั้งนี้
ขอให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพที่แข็งแรง
ปราศจากโรคภัย และทุกขเวทนาทั้งหลาย
มีปกติจิตที่สุขสงบ สว่างใส
เจริญ ร่มเย็นในร่มเงาของพระพุทธศาสนานี้ ตลอดไป


ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0คำตอบต่อไป: ไม่มี
 • (2 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ