ลานธรรมเสวนา: ขอเชิญร่วมบุญ โครงการน้ำดื่มสะอาด วัดและโรงเรียน ปลายปี ๒๕๖๐ - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

 • (2 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

ขอเชิญร่วมบุญ โครงการน้ำดื่มสะอาด วัดและโรงเรียน ปลายปี ๒๕๖๐ โครงการต่อเนื่องเพื่อพระภิกษุสามเณรและนักเรียนมีน้ำดื่มสะอาด

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 03/08/2017 - 12:05

ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพถวาย น้ำดื่มสะอาด
แด่หมู่สงฆ์ พระเณร ครูและนักเรียนในพื้นที่ที่ตั้งอยู่ห่างไกล
ซึ่งเป็นพื้นที่ท้องถิ่นซึ่งทุรกันดาร ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานด้านสุขอนามัย
ต้องพึ่งตนเองในเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่มักไปไม่ถึง
แหล่งน้ำธรรมชาติในปัจจุบันก็มักประสบภัยแล้งถ้วนทั่ว
จึงต้องพึ่งพา น้ำบ่อ น้ำบึง ที่มักปนเปื้อนทั้งมูลสัตว์
ตลอดจนสารอันตรายจากเคมีการเกษตร ที่ไม่พึงประสงค์
สิ่งสกปรก จากสารละลายในน้ำ ซึ่งอาจเป็นพิษภัยต่อร่างกาย
ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ด้วยการถวายระบบน้ำดื่มปลอดภัย เป็นการใช้ถาวรในวัดตลอดไป
และตามดูแลรักษา เปลี่ยนสารกรองไส้กรอง เมื่อชำรุดตามกาล
ที่ผ่านมาแล้วมีวัดหลายวัด หมู่สงฆ์ที่ขาดแคลนได้ฉันดื่มน้ำที่สะอาดทุกๆวัน
จากเครื่องที่เราถวายมานานหลายปีแล้ว และยังมีวัดอีกหลายวัด
โรงเรียนอีกหลายโรงเรียน ที่ยังรอโอกาสจากเราอยู่
การทำบุญด้วยน้ำ ดับกระหายคลายทุกข์ร้อน มีอานิสงส์มาก
งานบุญทั้งหมดที่ผ่านมา ได้รับการร่วมแรง ร่วมใจ
ร่วมบุญ จากเพื่อนๆ ญาติๆ โยมวัด พระคุณเจ้า
นับเป็นบุญกุศลมากมายที่เกิดจากศรัทธาและความตั้งใจสร้างทานบารมี
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหมู่สงฆ์ และผู้คนจำนวนมาก

เพื่อนๆ สามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่
บัญชีธนาคารกรุงเทพฯชื่อ บัญชี มยุรฉัตร พงษ์ผาตินันท์
เลขที่ บัญชี 128-0-859925
update ยอดบัญชีทุกครั้งที่มียอดร่วมบุญ
pyanarg@hotmail.com sms 080-443-6358

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
น้ำที่มีหินปูนเจือปนทำให้ท่อน้ำและอุปกรณ์ถูกหินปูนเกาะจับชำรุด

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
สิ่งที่ละลายในน้ำที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าถูกกรองไว้ด้วยเครื่องกรองมาตรฐานต่ำกว่าเกณฑ์

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
ร่วมบุญถวายการติดตั้งเครื่องกรองน้ำบาดาล ให้กับ โรงเรียนและวัด ที่ขาดแคลน

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
และถวายระบบเครื่องกรองน้ำดื่มขนาดมาตรฐาน

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
หลังติดตั้งถวาย พระภิกษุ สามเณร ก็มีน้ำดื่มสะอาดปลอดภัยไร้สารพิษ

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
พระภิกษุสามเณร จะมีน้ำสะอาด เพื่อดื่มฉันตลอดไป
:09: :09: :09: :09: :09:

ให้น้ำ ให้ชีวิต
0


 • (2 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้#1 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 06/08/2017 - 17:19

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

โครงการต่อไป เปลี่ยนไส้กรอง ตรวจสอบล้างระบบ
ซ่อมบำรุง เครื่องกรองน้ำดื่ม โรงเรียนพระปริยัติธรรม
ของสามเณรน้อย

๑.วัดพระนอน(โรงเรียนพระปริยัติพิพิธสุตคุณานุสรณ์)
๒.วัดการ้อง(โรงเรียนพระปริยัติธรรมสังฆรักษ์วิทยา)
๓.วัดโพธิศรี(โรงเรียนพระปริยุติวัดโพธิ์ศรี)
๔.โรงเรียนเทศบาลทับยา (วัดสุทธาวาส)
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

กำลังทะยอยจัดซื้ออุปกรณ์
กำหนดเดินทาง วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ครับ

:09: :09: :09: :09: :09:


ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#2 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 10/08/2017 - 12:13

วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ สิงหาคม นี้
นัดพระอาจารย์ ครูใหญ่
๑.โรงเรียนปริยัติวัดโพธิ์ศรี เดินทางไป ซ่อมบำรุงตรวจเช็คอุปกรณ์
๒.ติดตั้งเครื่องกรอง ที่ รร.ปริยัติพิพิธสุตคุณานุสรณ์ เพื่อทดแทนเครื่องเดิม
ที่ใช้งานหนักมาตลอด 5 ปี นับแต่วันบริจาค
๓.ตรวจเช็คระบบ รร.พระปริยัติสังฆรักษ์วิทยา
๔.โรงเรียนเทศบาลทับยา(วัดใหม่สุธาวาส)
๕.โรงเรียนอนุบาลวัยก่อนเรียน(วัดใหม่สุธาวาส)
ล้าง เปลี่ยนไส้กรอง ตรวจสอบระบบการทำงานให้เป็นปกติ
อนุโมทนาบุญ ทุกๆท่านครับ

:09: :09: :09:


ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#3 ผู้ใช้ออฟไลน์   ผู้รอคอย ไอคอน

 • ตอบ 100+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 157
 • สมัคร: 08/07/2008

ตอบ: 10/08/2017 - 20:18

วันนี้ได้โอนเงินร่วมบุญโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อวัด โรงเรียน 2,000 บาท เมื่อเวลา 20.16 น นะคะ
0#4 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7742
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 11/08/2017 - 11:07

อนุโมทนาค่ะ คุณผู้รอคอย :09: :10:

เมื่อสักครู่ ได้กราบเรียนสาย หลวงพ่อสมนึก
วัดกลางทุ่ง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา ค่ะ

เราจะไปตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงระบบเครื่องกรองน้ำที่ได้ถวายท่านไว้

รวมเป็น วัดและโรงเรียน ซึ่งเราจะเดินทางไปสร้างกุศลในครั้งนี้ 6 แห่งค่ะ

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย mayrin: 11/08/2017 - 11:08

ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#5 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 12/08/2017 - 12:08

วันนี้ วันแม่
มีเจ้าภาพร่วมบุญ 2,000 บาท และ
เจ้าภาพ ทุกวันวันละ 1 บาท
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
อายุ วัณโณ สุขัง พลัง

เตรียมอุปกรณ์ พร้อมเดินทาง
เพื่อ ติดตั้งเครื่อง และ ซ่อมบำรุง 6 วัดโรงเรียน
อ.อินทร์บุรี จ.สิงหบุรี และ อ.มหาราช จ.อยุธยา

:09: :09: :09:


ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#6 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 14/08/2017 - 21:49

วันอาทิตย์ เช้า
เดินทางมาถึง โรงเรียนพระปริยัติวัดโพธิ์ศรี
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
เป็นวัดแรก ของวันนี้
ถวายการติดตั้งเครื่องกรองน้ำใหม่
เพื่อใช้ทดแทนเครื่องเดิมที่ใช้มานาน ๖ ปี
ที่วัดได้เปลี่ยนจากน้ำปะปามาใช้น้ำบาดาล
เครื่องที่มีอยู่ไม่สามารถใช้กรองน้ำบาดาลได้
พระอาจารย์ครูใหญ่ มารับเครื่องก่อนออกเดินทาง
ไปรับกิจนิมนต์นอกวัดครับ
อนุโมทนาบุญ ทุกๆท่านครับ
:09: :09: :09: :09: :09:

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#7 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 15/08/2017 - 02:34


คุณ อำพัน เอี่ยมสถาพร
ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๒๐๐ บาท
(เดินทางวันที13 สค. โดยสวัสดิภาพนะค่ะ)

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
อายุ วัณโณ สุขัง พลัง
:09: :09: :09:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย mahatep: 15/08/2017 - 02:47

ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#8 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7742
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 15/08/2017 - 08:48


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

สามเณรน้อย กำลังนำขวดน้ำดื่ม
มารองน้ำไปฉันค่ะ
:11:

ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#9 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7742
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 15/08/2017 - 09:07


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

สามเณรกำลังให้พรค่ะ

อนุโมทนา ทุกๆ ท่านนะคะ
:09: :10:

ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#10 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7742
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 15/08/2017 - 11:44


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

แห่งที่ 2 ค่ะ
วัดการ้อง(โรงเรียนพระปริยัติธรรมสังฆรักษ์วิทยา)
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี


ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#11 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7742
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 15/08/2017 - 12:43รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

สภาพของไส้กรองเก่า

ทำการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนไส้กรองใหม่
เครื่องนี้ตั้งอยู่ภายในอาคารเรียนของสามเณรค่ะ


ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#12 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7742
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 15/08/2017 - 12:48


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

สามเณร ทดลองชิมน้ำจากไส้กรองใหม่ค่ะ :11:

ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#13 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7742
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 15/08/2017 - 13:13


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

สภาพของไส้กรองและกระบอกกรอง

เครื่องที่ 2 อยู่ในส่วนของกุฏิพระค่ะ


ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#14 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7742
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 15/08/2017 - 13:48รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ล้างทำความสะอาดกระบอกกรอง ล้างถังกรอง
เปลี่ยนไส้กรอง เปลี่ยนลูกลอย เป็นลูกลอยไฟฟ้าค่ะ


ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#15 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7742
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 15/08/2017 - 13:56รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

หลวงพ่อเมตตาให้พรค่ะ

อนุโมทนา ทุกๆ ท่านนะคะ :09: :10:


ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#16 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7742
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 16/08/2017 - 12:51


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้วแห่งที่ 3 วัดพระนอน (โรงเรียนพระปริยัติพิพิธสุตคุณานุสรณ์)


ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#17 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7742
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 16/08/2017 - 12:56


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ เครื่องใหม่ ทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ
ผ่านการใช้งานมาหลายปี


ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#18 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7742
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 16/08/2017 - 13:02


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ถังบรรจุน้ำเดิมที่อยู่ชั้นสองในอาคารเรียน ได้ย้ายมาติดตั้งข้างล่าง
เณรน้อยใช้น้ำจากถังนี้ นำไปต้มน้ำร้อนค่ะ


ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#19 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7742
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 16/08/2017 - 13:12


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

วันถัดมาวันจันทร์ ได้เข้าไปตรวจเช็คระบบ ดูการทำงานของเครื่องอีกครั้ง
และถวายการแนะนำ วิธีล้างถังกรองพระอาจารย์ค่ะ


อนุโมทนา ทุกๆ ท่านนะคะ :09: :10:

ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0คำตอบต่อไป: mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin -
 • (2 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ