ลานธรรมเสวนา: ภพ...ของผู้ปฏิบัติธรรม - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

 • (2 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

ภพ...ของผู้ปฏิบัติธรรม

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   กบนอกกะลา ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1318
 • สมัคร: 03/05/2009

ตอบ: 08/07/2017 - 07:02

หากกระผมจะถือว่า..ผู้ที่ปฏิบัติธรรมทั้งหลาย..ในที่นี้ก็ดี..ที่อื่นๆ..ก็ดี..ที่มาปฏิบัติธรรมได้นี้..ก็เพราะ..เชื่อในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า..ด้วยกันทั้งนั้น..

พระองค์สั่งสอนให้รู้ว่า...สุขแท้มีได้จริง...มีที่เดียว..คือพระนิพพาน..ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีก...

ซึ่ง...จะหาความสุขจริงชนิดนี้ไม่ได้เลยในสังสารวัฏฏที่ที่ยังมีการเวียนเกิดเวียนตาย..ในที่ที่ยังมีภพอยู่...การจะเชื่อความจริงข้อนี้ได้นี้...อย่างน้อยต้องรู้อริยะสัจข้อแรก...คือ..ทุกข์...(ทุกข์พึงกำหนดรู้)

เมื่อเชื่อแล้ว....ก็นำมาสู่การปฏิบัติ...เพื่อความสิ้นภพ..เพื่อละภพ..กัน.พระุทธองค์ก็ทรงตรัสถึงการปฏิบัติโดยย่อว่า..ให้ละบาปอกุศลทั้งหลาย...สั่งสมบุญกุศลให้ถึงพร้อม..ชำระจิตให้บริสุทธุ์..

พวกเราเหล่านักปฏิบัติ์ธรรมก็พากันทำ...พากันหา...หนทางที่จะนำพาตนสู่ความสำเร็จ...กัน...คือ.....สิ้นการเวียนว่ายตายเกิด....สิ้นภพ

แต่..ตราบใดที่ยังไม่ถึงฝั่งฝัน...ยังไม่สิ้นกิเลสตัณหาอุปาทาน...(ขนมาให้หมด)...ในขณะที่ปฏิบัติอยู่นั้น....ก็ยังอยู่ในภพ...อยู่นั้นเอง..

ภพ....ของผู้ปฏิบัติธรรม...
0


 • (2 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้#1 ผู้ใช้ออฟไลน์   กบนอกกะลา ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1318
 • สมัคร: 03/05/2009

ตอบ: 08/07/2017 - 19:14

ปฏิบัติ..เพื่อออกจากภพ...

แต่ก็ปฏิบัติไปตามภายใต้...ภพของตน..

นึกๆดูแล้ว....ก็นึกถึงภาพยนต์ต่างประเทศเรื่องหนึ่งคือ..The Mission Impossible..
0#2 ผู้ใช้ออฟไลน์   กบนอกกะลา ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1318
 • สมัคร: 03/05/2009

ตอบ: 19/07/2017 - 05:11

ภพ....ของนักปฏิบัติธรรม..

ที่มาปฏิบัติธรรม..ก็หวังความดีด้วยกันทุกคน..

แต่..ภพ...ก็เล่นงาน..จองจำ...นักปฏิบัติไม่ว่างเว้น..

นักปฏิบัติจะรู่้ตัวมั้ย?...

ผมคิดว่า..รู้ได้นะ...แต่ดูท่าจะมีน้อยมาก...

คนที่รู้ดี....ก็คือคนที่ผ่านไปได้แล้วนั้นแหละ...กัลยาณมิตร..จงมีความระดับต้นๆของการที่จะพ้นจากวัฏฏะสงสาร

แล้วคนที่คาในภพ..จะเชื่อคนที่พ้นจากภพนั้น..หรือเปล่า?....อันนี้ยิ่งสำคัญ...
0#3 ผู้ใช้ออฟไลน์   กบนอกกะลา ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1318
 • สมัคร: 03/05/2009

ตอบ: 19/07/2017 - 05:56

แสดงข้อความที่โพสต์กบนอกกะลา [ 19/07/2017 - 05:11 ]

.......

แล้วคนที่คาในภพ..จะเชื่อคนที่พ้นจากภพนั้น..หรือเปล่า?....อันนี้ยิ่งสำคัญ...


ทำไม....จึงไม่เชื่อละ?..

ก็เพราะ...มีภพอันใดอันหนึ่งครองใจอยู่นะซี...

ถ้าคนอื่นพูด...ตรงหรือใกล้เคียงกับภพที่ครองใจอยู่......ก็เชื่อ..
แม้แต่..สิ่งที่พูดจะไม่ตรงกับภพที่ครองใจตน..แต่ตนตีความ..แปลความเข้ามาสู่แนวทางภพของตนได้....ก็เชื่อ...(อันที่จริงก็คือเชื่อภพเดิมนั้นแหละ)


แต่ถ้าพูด..ไม่ตรงกับภพที่ครองใจอยู่....ตีความแล้วไม่เข้ากับภพที่ครองใจตนอยู่....ก็เกิดความไม่เชื่อ..

จะเห็นได้ว่า....การจะพ้นจากภพโดยที่ยังมีภพใดภพหนึ่งครองใจตนอยู่....จึงเป็นภาระกิจที่ยาก...ภาระกิจที่แทบจะเป็นไปไม่ได้...

แต่..เราก็เห็นตัวอย่างที่เป็นไปได้แล้ว....นี้แหละครับที่ทำให้กระผมคิดถึง..ภาพยนต์เรื่องหนึ่งคือ..The Mission Impossible.
0#4 ผู้ใช้ออฟไลน์   กบนอกกะลา ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1318
 • สมัคร: 03/05/2009

ตอบ: 19/07/2017 - 06:00

แสดงข้อความที่โพสต์กบนอกกะลา [ 19/07/2017 - 05:11 ]

ภพ....ของนักปฏิบัติธรรม..

ที่มาปฏิบัติธรรม..ก็หวังความดีด้วยกันทุกคน..

แต่..ภพ...ก็เล่นงาน..จองจำ...นักปฏิบัติไม่ว่างเว้น..

นักปฏิบัติจะรู่้ตัวมั้ย?...

ผมคิดว่า..รู้ได้นะ...แต่ดูท่าจะมีน้อยมาก...

คนที่รู้ดี....ก็คือคนที่ผ่านไปได้แล้วนั้นแหละ...กัลยาณมิตร..จงมีความระดับต้นๆ.ของการที่จะพ้นจากวัฏฏะสงสาร

แล้วคนที่คาในภพ..จะเชื่อคนที่พ้นจากภพนั้น..หรือเปล่า?....อันนี้ยิ่งสำคัญ..


แก้คำพิมพ์ตก..นะครับ..

"จึงมีความสำคัญระดับต้นๆ"
0#5 ผู้ใช้ออฟไลน์   อโศกะ ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2326
 • สมัคร: 11/07/2007

ตอบ: 19/07/2017 - 06:27

:16:
ภพ....ภวะ.....ภาวะ เป็นคำที่มีความหมายเดียวกัน
ความหมายโดยธรรมก็คือ การทรงอยู่ในสภาพนั้นๆ

ความหมายโดยทั่วไปก็อาจจะแปลว่า ภูมิ ที่อยู่ เช่นภพมนุษย์
ภพแห่งสัตว์เดรัจฉาน เทวดาภพ ภพแห่งพรหม

หรือภาวะที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบัน เช่น ปุริสภาวะ..เป็นชาย
อิตถีสภาวะ....เป็นหญิง สมณะภาวะ ..เป็นนักบวช

ความพ้นจากภพ ที่คุณกบว่า มันจะมีกับใครได้บ้างน้อ?....
ถ้ายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ น่าจะไม่มีใครพ้นจากภพหรือภาวะเป็นแน่
กระมังครับ แม้แต่พระอรหันต์


ถ้าพิจารณาตามตำราน่าจะมีที่เดียวในอนันตจักรวาลนี้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับภพ
คือ "นิพพาน" ซึ่ง "ไม่มีอะไร" ให้มั่นหมายได้ ว่าเป็นอะไร?

กระทู้นี้จึงไม่เข้าใจว่าคุณกบจะสื่อเพื่ออะไร?
:27:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย อโศกะ: 19/07/2017 - 06:28

0#6 ผู้ใช้ออฟไลน์   กบนอกกะลา ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1318
 • สมัคร: 03/05/2009

ตอบ: 19/07/2017 - 06:43

กระผมก็บอกตรงๆ..แล้วนี้ครับ..

ตามลำดับ..ครับ..

แสดงข้อความที่โพสต์กบนอกกะลา [ 08/07/2017 - 07:02 ]

พวกเราเหล่านักปฏิบัติ์ธรรมก็พากันทำ...พากันหา...หนทางที่จะนำพาตนสู่ความสำเร็จ...กัน...คือ.....สิ้นการเวียนว่ายตายเกิด....สิ้นภพ

แต่..ตราบใดที่ยังไม่ถึงฝั่งฝัน...ยังไม่สิ้นกิเลสตัณหาอุปาทาน...(ขนมาให้หมด)...ในขณะที่ปฏิบัติอยู่นั้น....ก็ยังอยู่ในภพ...อยู่นั้นเอง..


ภพ....ของผู้ปฏิบัติธรรม...


แสดงข้อความที่โพสต์กบนอกกะลา [ 08/07/2017 - 19:14 ]

ปฏิบัติ..เพื่อออกจากภพ...

แต่ก็ปฏิบัติไปตามภายใต้...ภพของตน..

นึกๆดูแล้ว....ก็นึกถึงภาพยนต์ต่างประเทศเรื่องหนึ่งคือ..The Mission Impossible..


แสดงข้อความที่โพสต์กบนอกกะลา [ 19/07/2017 - 05:11 ]

ภพ....ของนักปฏิบัติธรรม..

ที่มาปฏิบัติธรรม..ก็หวังความดีด้วยกันทุกคน..

แต่..ภพ...ก็เล่นงาน..จองจำ...นักปฏิบัติไม่ว่างเว้น..

นักปฏิบัติจะรู่้ตัวมั้ย?...

ผมคิดว่า..รู้ได้นะ...แต่ดูท่าจะมีน้อยมาก...

คนที่รู้ดี....ก็คือคนที่ผ่านไปได้แล้วนั้นแหละ...กัลยาณมิตร..จงมีความระดับต้นๆของการที่จะพ้นจากวัฏฏะสงสาร

แล้วคนที่คาในภพ..จะเชื่อคนที่พ้นจากภพนั้น..หรือเปล่า?....อันนี้ยิ่งสำคัญ...

0#7 ผู้ใช้ออฟไลน์   อโศกะ ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2326
 • สมัคร: 11/07/2007

ตอบ: 19/07/2017 - 06:47

:37:
ความพ้นจากภพ ที่คุณกบว่า มันจะมีกับใครได้บ้างน้อ?....
ถ้ายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ น่าจะไม่มีใครพ้นจากภพหรือภาวะเป็นแน่
กระมังครับ แม้แต่พระอรหันต์

:75:
0#8 ผู้ใช้ออฟไลน์   กบนอกกะลา ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1318
 • สมัคร: 03/05/2009

ตอบ: 19/07/2017 - 07:21

แสดงข้อความที่โพสต์อโศกะ [ 19/07/2017 - 06:47 ]

:37:
ความพ้นจากภพ ที่คุณกบว่า มันจะมีกับใครได้บ้างน้อ?....
ถ้ายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ น่าจะไม่มีใครพ้นจากภพหรือภาวะเป็นแน่
กระมังครับ แม้แต่พระอรหันต์

:75:


อโศกะ..เข้าใจ..ว่า..ภพ...มีกับ..จิตใจ..หรือ...มีกับร่างกาย..ละ?

:10: :10: :10:
0#9 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2440
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 19/07/2017 - 08:08

ในปฏิจจสมุปบาทนั้น เมื่ออวิชชาดับ ภพก็ไม่เกิดครับ
เพราะเมื่อไม่มีตัณหาและอุปาทาน ก็ย่อมไม่มีภพ
ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0#10 ผู้ใช้ออฟไลน์   อโศกะ ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2326
 • สมัคร: 11/07/2007

ตอบ: 20/07/2017 - 07:18

:78:
ถ้ายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ น่าจะไม่มีใครพ้นจากภพหรือภาวะเป็นแน่
กระมังครับ แม้แต่พระอรหันต์
:39:
ย้ำคำถามและข้อสงสัย ที่ยังไม่มีใครตอบได้ตรงคำถามครับ
:80:
0#11 ผู้ใช้ออฟไลน์   กบนอกกะลา ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1318
 • สมัคร: 03/05/2009

ตอบ: 20/07/2017 - 08:07

แสดงข้อความที่โพสต์อโศกะ [ 20/07/2017 - 07:18 ]

:78:
ถ้ายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ น่าจะไม่มีใครพ้นจากภพหรือภาวะเป็นแน่
กระมังครับ แม้แต่พระอรหันต์
:39:
ย้ำคำถามและข้อสงสัย ที่ยังไม่มีใครตอบได้ตรงคำถามครับ
:80:


อโศกะก็ยังไม่ตอบกระผมเลย...

อ้างอิง

อโศกะ..เข้าใจ..ว่า..ภพ...มีกับ..จิตใจ..หรือ...มีกับร่างกาย..ละ?


คาอยู่.....แล้วผมจะตอบอโศกะได้งัยละ...ผมก็ไปต่อไม่ได้.นะซี
0#12 ผู้ใช้ออฟไลน์   กอบ ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 12323
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 20/07/2017 - 12:47

แสดงข้อความที่โพสต์ngodngam [ 19/07/2017 - 08:08 ]

ในปฏิจจสมุปบาทนั้น เมื่ออวิชชาดับ ภพก็ไม่เกิดครับ
เพราะเมื่อไม่มีตัณหาและอุปาทาน ก็ย่อมไม่มีภพ


สาธุครับ
ไวรัสเรียกค่าไถ่ จะทำการเข้ารหัสไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเราทั้งหมดโดยเฉพาะไฟล์เอกสาร ทำให้เปิดใช้ไฟล์ไม่ได้ทั้ง Harddisk

ตอนนี้ทาง kaspersky ออกตัวถอดรหัสมาให้ครับ
ใครที่เจอไวรัสพวกนี้ ลองเข้าไปโหลดตัวแก้ไข ที่นี่นะครับ
http://support.kaspersky.com/viruses/utility#
0#13 ผู้ใช้ออฟไลน์   อโศกะ ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2326
 • สมัคร: 11/07/2007

ตอบ: 20/07/2017 - 17:48

แสดงข้อความที่โพสต์กบนอกกะลา [ 20/07/2017 - 08:07 ]

แสดงข้อความที่โพสต์อโศกะ [ 20/07/2017 - 07:18 ]

:78:
ถ้ายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ น่าจะไม่มีใครพ้นจากภพหรือภาวะเป็นแน่
กระมังครับ แม้แต่พระอรหันต์
:39:
ย้ำคำถามและข้อสงสัย ที่ยังไม่มีใครตอบได้ตรงคำถามครับ
:80:


อโศกะก็ยังไม่ตอบกระผมเลย...

อ้างอิง

อโศกะ..เข้าใจ..ว่า..ภพ...มีกับ..จิตใจ..หรือ...มีกับร่างกาย..ละ?


คาอยู่.....แล้วผมจะตอบอโศกะได้งัยละ...ผมก็ไปต่อไม่ได้.นะซี

:99:
ภพ หรือ ภาวะ มีได้กับทั้งร่างกายและจิตใจครับ คุณกบ ตัวอย่าง

อิตถีภาวะ ปุริสภาวะ ......มีกับกาย

ทุกขภาวะ สุขภาวะ.....มีกับใจ

ดังนั้นหากยังมีชีวิตอยู่จึงยังไม่พ้นจากภาวะ
ทั้งปุถุชนและอริยชน
:85:
0#14 ผู้ใช้ออฟไลน์   กบนอกกะลา ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1318
 • สมัคร: 03/05/2009

ตอบ: 20/07/2017 - 20:52

แสดงข้อความที่โพสต์อโศกะ [ 20/07/2017 - 17:48 ]

แสดงข้อความที่โพสต์กบนอกกะลา [ 20/07/2017 - 08:07 ]

แสดงข้อความที่โพสต์อโศกะ [ 20/07/2017 - 07:18 ]

:78:
ถ้ายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ น่าจะไม่มีใครพ้นจากภพหรือภาวะเป็นแน่
กระมังครับ แม้แต่พระอรหันต์
:39:
ย้ำคำถามและข้อสงสัย ที่ยังไม่มีใครตอบได้ตรงคำถามครับ
:80:


อโศกะก็ยังไม่ตอบกระผมเลย...

อ้างอิง

อโศกะ..เข้าใจ..ว่า..ภพ...มีกับ..จิตใจ..หรือ...มีกับร่างกาย..ละ?


คาอยู่.....แล้วผมจะตอบอโศกะได้งัยละ...ผมก็ไปต่อไม่ได้.นะซี

:99:
ภพ หรือ ภาวะ มีได้กับทั้งร่างกายและจิตใจครับ คุณกบ ตัวอย่าง

อิตถีภาวะ ปุริสภาวะ ......มีกับกาย

ทุกขภาวะ สุขภาวะ.....มีกับใจ


ดังนั้นหากยังมีชีวิตอยู่จึงยังไม่พ้นจากภาวะ
ทั้งปุถุชนและอริยชน
:85:


ภพมีในกาย...ก็ไปอยู่ตามภพตัวเองซะเถอะครับ...

คงคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วละ..
0#15 ผู้ใช้ออฟไลน์   กบนอกกะลา ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1318
 • สมัคร: 03/05/2009

ตอบ: 21/07/2017 - 06:05

ภพ...

คำคำนี้...ผมว่าใครเห็นย่อมเข้าใจว่า...หมายถึงอะไร..

แถม....ความเห็นต่างๆ..ที่โพสต์ก็ไปในแนวทางนั้น..

แสดงข้อความที่โพสต์กบนอกกะลา [ 08/07/2017 - 07:02 ]

หากกระผมจะถือว่า..ผู้ที่ปฏิบัติธรรมทั้งหลาย..ในที่นี้ก็ดี..ที่อื่นๆ..ก็ดี..ที่มาปฏิบัติธรรมได้นี้..ก็เพราะ..เชื่อในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า..ด้วยกันทั้งนั้น..

พระองค์สั่งสอนให้รู้ว่า...สุขแท้มีได้จริง...มีที่เดียว..คือพระนิพพาน..ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีก...

ซึ่ง...จะหาความสุขจริงชนิดนี้ไม่ได้เลยในสังสารวัฏฏที่ที่ยังมีการเวียนเกิดเวียนตาย..ในที่ที่ยังมีภพอยู่...การจะเชื่อความจริงข้อนี้ได้นี้...อย่างน้อยต้องรู้อริยะสัจข้อแรก...คือ..ทุกข์...(ทุกข์พึงกำหนดรู้)

เมื่อเชื่อแล้ว....ก็นำมาสู่การปฏิบัติ...เพื่อความสิ้นภพ..เพื่อละภพ..กัน.พระุทธองค์ก็ทรงตรัสถึงการปฏิบัติโดยย่อว่า..ให้ละบาปอกุศลทั้งหลาย...สั่งสมบุญกุศลให้ถึงพร้อม..ชำระจิตให้บริสุทธุ์..

พวกเราเหล่านักปฏิบัติ์ธรรมก็พากันทำ...พากันหา...หนทางที่จะนำพาตนสู่ความสำเร็จ...กัน...คือ.....สิ้นการเวียนว่ายตายเกิด....สิ้นภพ

แต่..ตราบใดที่ยังไม่ถึงฝั่งฝัน...ยังไม่สิ้นกิเลสตัณหาอุปาทาน...(ขนมาให้หมด)...ในขณะที่ปฏิบัติอยู่นั้น....ก็ยังอยู่ในภพ...อยู่นั้นเอง..

ภพ....ของผู้ปฏิบัติธรรม...แสดงข้อความที่โพสต์กบนอกกะลา [ 19/07/2017 - 05:11 ]

ภพ....ของนักปฏิบัติธรรม..

ที่มาปฏิบัติธรรม..ก็หวังความดีด้วยกันทุกคน..

แต่..ภพ...ก็เล่นงาน..จองจำ...นักปฏิบัติไม่ว่างเว้น..

นักปฏิบัติจะรู่้ตัวมั้ย?...

ผมคิดว่า..รู้ได้นะ...แต่ดูท่าจะมีน้อยมาก...

คนที่รู้ดี....ก็คือคนที่ผ่านไปได้แล้วนั้นแหละ...กัลยาณมิตร..จงมีความระดับต้นๆของการที่จะพ้นจากวัฏฏะสงสาร

แล้วคนที่คาในภพ..จะเชื่อคนที่พ้นจากภพนั้น..หรือเปล่า?....อันนี้ยิ่งสำคัญ...


ท่านอื่นอ่านแล้วเข้าก็เข้าใจได้..ว่า..หมายถึง..อะไร

แสดงข้อความที่โพสต์ngodngam [ 19/07/2017 - 08:08 ]

ในปฏิจจสมุปบาทนั้น เมื่ออวิชชาดับ ภพก็ไม่เกิดครับ
เพราะเมื่อไม่มีตัณหาและอุปาทาน ก็ย่อมไม่มีภพ


แสดงข้อความที่โพสต์กอบ [ 20/07/2017 - 12:47 ]

แสดงข้อความที่โพสต์ngodngam [ 19/07/2017 - 08:08 ]

ในปฏิจจสมุปบาทนั้น เมื่ออวิชชาดับ ภพก็ไม่เกิดครับ
เพราะเมื่อไม่มีตัณหาและอุปาทาน ก็ย่อมไม่มีภพ


สาธุครับ


แล้วมาดูอโศกะ...ที่ปกติมักจากชอบพูด..ธรรมะออกจากใจ...ไม่ชอบติดตำรา..ไม่ติดในบัญญัติ

กลับมาเล่นลิ้น...คำแปล..ตามบัญญัติ..

แสดงข้อความที่โพสต์อโศกะ [ 19/07/2017 - 06:27 ]

:16:
ภพ....ภวะ.....ภาวะ เป็นคำที่มีความหมายเดียวกัน
ความหมายโดยธรรมก็คือ การทรงอยู่ในสภาพนั้นๆ


:10: :10: :10:

แสดงข้อความที่โพสต์อโศกะ [ 19/07/2017 - 06:27 ]

ความหมายโดยทั่วไปก็อาจจะแปลว่า ภูมิ ที่อยู่ เช่นภพมนุษย์
ภพแห่งสัตว์เดรัจฉาน เทวดาภพ ภพแห่งพรหม

หรือภาวะที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบัน เช่น ปุริสภาวะ..เป็นชาย
อิตถีสภาวะ....เป็นหญิง สมณะภาวะ ..เป็นนักบวช


ก็ถ้า..ภพ...ภาวะ..มันเท่ากัน...ทำไมไม่เขียนว่า..ปุริสภพ...อิตถีภพ..สมณะภพ...ไปเลยละท่านอโศกะ..

อโศกะบอกหน่อยซิ....ทำไม่เขียนอย่างว่าไปเลย...

แล้วในปฏิจจสมุปบาท..อโศกะ..ก็เขียนไปเลย..ว่า..อุปาทานเป็นปัจจัย..ภาวะจึงมี
ในเมื่ออโศกะบอกว่า....ภพ..ภาวะ....มันเป็นอันเดียวกัน

ปัดโถ่...
0#16 ผู้ใช้ออฟไลน์   อโศกะ ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2326
 • สมัคร: 11/07/2007

ตอบ: 21/07/2017 - 07:44

:37:
คนอวดรู้อย่างกบนี้ไม่น่าจะ อ่อนซ้อมในเรื่องการใช้ภาษาและสมมุติบัญญัติเลยนะครับ สงสัยเป็นเด็กรุ่นใหม่ไม่เคยเรียนหลักภาษาแลไวยยากรณ์

บัญญัติภาษาที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันนั้นเขาเลือกใช้ให้เหมาะกับกาละเทศะและสถานการณ์เพื่อความสละสลวยของภาษา จงอย่าเป็นคนไม่ละเอียดอ่อนในเรื่องนี้แล้วไปวิพากษ์วิจารณ์เขาไปเรื่อย มันน่าอายนะ ...จะบอกให้

ภพ = ภาวะที่กำลังเป็นอยู่

ภาวะ,ภวะ = สิ่งที่กำลังเป็นอยู่

รีบๆหลุดจากสัญญา อันน่าชื่นชมเรื่อง ภพ หรือ ภาวะนี้เสียทีนะกบ
เรื่องที่คุย คำที่พูดและจิตใจจะได้เป็นกลางมีสมดุลย์เสียที

ไม่โยกไปเอนมาเรื่องนั้นเรื่องนี้ นอกจากธรรมะเพื่อความหลุดพ้นที่พระพุทธเจ้าทรงสอน
:78:
แล้วก็กลับไปดูบาลีของปฏิจจสมุปบาทให้ดีๆด้วย ท่านกล่าวว่า

"อุปาทานปัจจัยยา ภโว" ไม่ใช่ภพ(หรือภโพ 555555 อย่างที่กบเข้าใจผิด)

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย อโศกะ: 21/07/2017 - 07:48

0#17 ผู้ใช้ออฟไลน์   กบนอกกะลา ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1318
 • สมัคร: 03/05/2009

ตอบ: 21/07/2017 - 13:15

ผมพูดภาษาไทย..นะ....ไม่ได้พูดภาษาบาลี...

อโศกะจะพูดภาษาบาลี..ใช่มั้ย?....อย่างให้ผมเห็นว่าอโศกะพูดคำว่า..ภพ..นะ..

พูดไปเลยนะ..ภวะ..ภโว..นั้นนะ..

อีโถ่....ทำมาเป็นสำบัดสำนวนไม่เข้าเรื่อง..เลยพ่อคุณ..

เขาพูดภาษาไทยกัน....ดันมาเล่นลิ้นด้วยบาลี...

มิน่า...จึงมีสำนวน..เลี่ยงบาลี...
0#18 ผู้ใช้ออฟไลน์   กบนอกกะลา ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1318
 • สมัคร: 03/05/2009

ตอบ: 21/07/2017 - 13:22

อนารถใจ...ครับ

บางที..กระผมก็รำคาญ...ภพ...ที่ตัวเองติดอยู่...บ่อยนะ

เห็น..ก็เห็นอยู่..ว่า..บางภพ...เป็นปัญหาสำหรับความก้าวไปข้างหน้าในธรรมของตน...ก็ค่อยๆ...แกะไปเรื่อยๆ...ช้าหน่อย..ก็เรามันฆราวาส..เหมือนไม้แช่น้ำ...จะให้ติดไฟพรึบพรับลุกโชติช่วงเลย..คงไม่ใช่ฐานะของเรา..อิอิ. ..
0#19 ผู้ใช้ออฟไลน์   อโศกะ ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2326
 • สมัคร: 11/07/2007

ตอบ: 22/07/2017 - 05:36

แสดงข้อความที่โพสต์กบนอกกะลา [ 21/07/2017 - 13:15 ]

ผมพูดภาษาไทย..นะ....ไม่ได้พูดภาษาบาลี...

อโศกะจะพูดภาษาบาลี..ใช่มั้ย?....อย่างให้ผมเห็นว่าอโศกะพูดคำว่า..ภพ..นะ..

พูดไปเลยนะ..ภวะ..ภโว..นั้นนะ..

อีโถ่....ทำมาเป็นสำบัดสำนวนไม่เข้าเรื่อง..เลยพ่อคุณ..

เขาพูดภาษาไทยกัน....ดันมาเล่นลิ้นด้วยบาลี...

มิน่า...จึงมีสำนวน..เลี่ยงบาลี...

:36:
คนมีแต่สติ แต่ขาดสัมปชัญญะ มักเป็นอย่างที่กบเป็นอยู่เสมอๆเป็นอาจินต์นี่แหละ

พูดออกมาได้เต็มปากเต็มคำว่า "ผมพูดภาษาไทย"ทั้งๆที่ยกภาษาบาลีมาแอบอ้างใช้ ปนไทยปนบาลีอยู่โดยไม่รู้ตัว

อ้างอิง

ผมพูดภาษาไทย..นะ....ไม่ได้พูดภาษาบาลี...


คำว่า "ภพ" นี่เป็นภาษาไทยหรือครับ หรือเป็นภาษาบาลีที่คนไทยแอบเอามาใช้จนเคยปากแล้วงุบงิบบอกว่าเป็นภาษาไทยกันแน่

ยอมรับความจริงหน่อยนะครับกบ

ชื่อกระทู้นี้ก็นำมาด้วยภาษาบาลี
5555555

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย อโศกะ: 22/07/2017 - 05:38

0คำตอบต่อไป: กบนอกกะลา - อโศกะ - กบนอกกะลา - อโศกะ - กบนอกกะลา - กบนอกกะลา - กบนอกกะลา - อโศกะ - กบนอกกะลา - กบนอกกะลา - อโศกะ - กบนอกกะลา - พราวสุข - กบนอกกะลา - อโศกะ - shadee - อโศกะ - shadee - อโศกะ - sssboun -
 • (2 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ