ลานธรรมเสวนา: เคยหลงว่าตนเป็นอริยะ..บ้างมั้ยครับ? - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

 • (5 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • สุดท้าย »
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

เคยหลงว่าตนเป็นอริยะ..บ้างมั้ยครับ?

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   กบนอกกะลา ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1318
 • สมัคร: 03/05/2009

ตอบ: 11/05/2017 - 14:58

อิอิ ..

เพื่อนๆ...มีใครเคยหลงว่าตนเป็นอริยะบุคคลบ้างมั้ยครับ?...

ใครไม่เคย...หลง...ก็ช่วยบอกได้มั้ยครับ..ว่าไม่เคยหลง

อือิ...

ส่วนตัวผม....รอเพื่อนๆ..ก่อน..

:99: :99:
0


 • (5 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • สุดท้าย »
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้#1 ผู้ใช้ออฟไลน์   shadee ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1072
 • สมัคร: 23/07/2009

ตอบ: 12/05/2017 - 01:57

ผมเป็นปุถุชนที่มีอริยทรัพย์
คือ สัทธา
ศีล
หิริ
โอตัปปะ
พหุสัจจะ
จาคะ
ปัญญา
ครับ
และผมรู้ว่าเชื่อมั่นว่า ทรัพย์นี้จะช่วยผม อุปการะผม จนถึงฝั่งพระนิพพานครับ
0#2 ผู้ใช้ออฟไลน์   กบนอกกะลา ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1318
 • สมัคร: 03/05/2009

ตอบ: 12/05/2017 - 06:04

แสดงข้อความที่โพสต์shadee [ 12/05/2017 - 01:57 ]

ผมเป็นปุถุชนที่มีอริยทรัพย์
คือ สัทธา
ศีล
หิริ
โอตัปปะ
พหุสัจจะ
จาคะ
ปัญญา
ครับ
และผมรู้ว่าเชื่อมั่นว่า ทรัพย์นี้จะช่วยผม อุปการะผม จนถึงฝั่งพระนิพพานครับ


มีอริยะทรัพย์....แปลได้สองแง่..
1...มีอริยะทรัพย์เพียงบางส่วนก็ว่าตนมีอริยะทรัพย์(บางส่วน)นั้นแล้ว...ยังไม่ถึงขั้นเป็นอริยะ..

2..มีอริยทรัพย์(ทั้งหมด)แสดงว่าเป็นอริยะบุคคลแล้ว..อย่างน้อยก็โสดาบัน...

แต่คุณชาดีก็บอกว่า..เป็นปุถุชนที่มีอริยะทรัพย์...งั้นคงเข้ากรณีที่1...

แต่ผมถามว่า..เคยหลงรึไม่เคยหลง..ว่าตนเป็นอริยะมั้ย?

จากคำตอบของคุณชาดี...ไม่ได้บอกตรงกับคำถาม...ผมอนุมานเองว่า..คุณชาดียังไม่เคยหลงว่าตนเป็นอริยะบุคคล...ก็แล้วกันนะครับ

ถูก..ไม่ถูก...คุณชาดีก็ทักมานะครับ
0#3 ผู้ใช้ออฟไลน์   shadee ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1072
 • สมัคร: 23/07/2009

ตอบ: 12/05/2017 - 10:53

ผมเป็นปุถุชนครับ และเกิดมาไม่เคยอายใครว่าเป็นปุถุชนครับ
0#4 ผู้ใช้ออฟไลน์   กบนอกกะลา ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1318
 • สมัคร: 03/05/2009

ตอบ: 12/05/2017 - 23:57

อย่าไปภูมิใจเลย...กับ...ความเป็นปุถุชน..นั้นนะ

อยากเป็นอริยะ...บ้างก็ดีนะครับ..
0#5 ผู้ใช้ออฟไลน์   อโศกะ ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2326
 • สมัคร: 11/07/2007

ตอบ: 13/05/2017 - 06:48

:12:
บุคคลอาจจำแนกออกได้ถึง 5 จำพวกคือ

1.ปุถุชน ผู้หนาด้วยกิเลส ตัดสินกระทำการต่างๆด้วยอารมณ์เป็นใหญ่

2.กัลยาณชน ผู้รู้จักและมีศีลมีธรรม มีความละอายเกรงกลัวต่อบาป ตัดสินกระทำการสิ่งต่างๆด้วยเหตุผลแต่ยังไม่พ้นอารมณ์

3.เตรียมชาวพุทธ คือกัลยาณชนที่ได้พบพระพุทธศาสนา กำลังศึกษาธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอน

4.ชาวพุทธคือผู้ที่เข้าใจคำสอนที่ถูกต้องของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
รู้ซึ้งในอริยสัจ 4 แล้วลงมือปฏิบัติธรรม พิสูจน์ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนด้วยการเจริญวิปัสสนาภาวนาหรือการเจริญมรรค 8 อย่างถูกต้อง

5.อริยชน คือผู้ที่พิสูจน์ธรรมจนสำเร็จ ถึงอนัตตา
ได้ชิมรสแห่งอมตะธรรมตามกำลังแห่งตน
แบ่งเป็น 4 จำพวกคือ

1.โสดาบัน สังโยชน์หมดไป 3 คือสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพัตตปรามาส มีชาติที่จะต้องมาเกิดอีกไม่เกิน 7 ชาติ ในสวรรค์และพรหม

2.สกิทาคามี สังโยชน์อีก 2 เบาบางคือ กามราคะ ปฏิฆะ จะกลับมาเกิดอีกไม่เกิน 3 ชาติ ในสวรรค์และพรหม

3.อนาคามี กามราคะ ปฏิฆะ ขาดสิ้น ต่อมสร้างเชื้ออสุจิฝ่อแห้ง ทรงฌาณได้ตลอดเวลา มีเหลืออีกชาติเดียวในพรหมชั้นสุทธาวาส

4.อรหันต์ สังโยชน์ที่เหลืออีก 5 ขาดสะบั้นหมด หมดกิเลส ตัณหา อัตตา เสวยอมตะนิพพานอันเป็นผลได้ทุกเมื่อเชื่อวัน สิ้นความเวียนว่ายตายเกิด

สังโยชน์ที่เหลืออีก 5 ฝากไว้เป็นการบ้านให้ไปค้นมาอ่านกันเองนะครับ
คุณงดงามด้วยนะครับ
สาธุ

ต่อไปคงมีเครื่องมือหรือมิเตอร์สำหรับชี้วัดความเป็นอริยบุคคลไว้ใช้กันทุกคนนะครับ

เป็นห่วงก็แต่คนที่สารภาพว่าตนยังเป็นแค่ปุถุชน แม้กัลยาณชนก็ยังก้าวขึ้นมาไม่ได้ เพราะปุถุชนแปลอีกทางหนึ่งท่านว่า เป็นผู้หนาแน่นด้วย กิเลส ตัณหา ราคะ โลภ โกรธ หลง ทำอะไรตามใจตัวเองได้ทุกอย่างโดยไม่คำนึงถึงศีลธรรม จรรยา หรือความถูกต้อง ล่วงศีล 5 ได้เสมอทุกเวลานาที น่าเวทนาสงสารจริงๆ

ใครมีโอกาส มีบุญได้เข้ามาถึงในลานธรรมเสวนาแห่งนี้ก็โปรดจงอย่ายินดีในภวะหรือภพแห่งปุถุชนอยู่อีกเลย จงรีบพัฒนาตนเอง ยกระดับตนเองขึ้นสู่ความเป็น กัลยาณชน เตรียมชาวพุทธ ชาวพุทธและอริยชนโดยเร็วเถิด
:68:
0#6 ผู้ใช้ออฟไลน์   กบนอกกะลา ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1318
 • สมัคร: 03/05/2009

ตอบ: 13/05/2017 - 10:45

อโศกะเคยหลงว่าตัวเองเป็นอริยะบุคคลบ้างมั้ยละครับ?

นี้คือประเด็นของกระทู้นี้..นะครับ ..
0#7 ผู้ใช้ออฟไลน์   อโศกะ ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2326
 • สมัคร: 11/07/2007

ตอบ: 14/05/2017 - 06:51

แสดงข้อความที่โพสต์กบนอกกะลา [ 13/05/2017 - 10:45 ]

อโศกะเคยหลงว่าตัวเองเป็นอริยะบุคคลบ้างมั้ยละครับ?

นี้คือประเด็นของกระทู้นี้..นะครับ ..

:101:
เคยหลงสิครับ ตอนที่ยังโง่อยู่มากในทางธรรม
:16:
อยากได้คำตอบแบบนี้มานานแล้วสิ
:33:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย อโศกะ: 14/05/2017 - 06:52

0#8 ผู้ใช้ออฟไลน์   กบนอกกะลา ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1318
 • สมัคร: 03/05/2009

ตอบ: 14/05/2017 - 10:21

แสดงข้อความที่โพสต์อโศกะ [ 14/05/2017 - 06:51 ]

แสดงข้อความที่โพสต์กบนอกกะลา [ 13/05/2017 - 10:45 ]

อโศกะเคยหลงว่าตัวเองเป็นอริยะบุคคลบ้างมั้ยละครับ?

นี้คือประเด็นของกระทู้นี้..นะครับ ..

:101:
เคยหลงสิครับ ตอนที่ยังโง่อยู่มากในทางธรรม
:16:

อยากได้คำตอบแบบนี้มานานแล้วสิ

:33:


โรคประสาทรึงัย...ระแวงไปทั่ว...

ก็งี้แหละ....คนที่ญาณยังไม่เกิด...ก็คิดๆสังขารปรุงแต่งไปตามภพตามปัจจัย...ขาดความรู้สึกที่ใจ...

บอกได้มั้ยครับ..ทำไมถึงหลง...มีอะไรทำให้หลงว่าเป็นอริยะบุคคลไปแล้ว?....แล้วรู้ตัวว่าตนหลงไปได้เพราะอะไร?

เป็นวิทยาทานหน่อยหน่า..นะ

อ้อ...ยินดีด้วยครับ....ที่เคยหลงและรู้ว่าหลง

ปรบมือ..รัวรัว...ให้เลยเอ้า..อิอิ. :33:

เพื่อนๆเคยหลงอีกบ้างมั้ยครับผม?

อิอิ...
0#9 ผู้ใช้ออฟไลน์   กบนอกกะลา ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1318
 • สมัคร: 03/05/2009

ตอบ: 14/05/2017 - 21:51

ใครไม่เคยหลง....ก็กล้าๆไปให้ถึงจุดหลง...กันบ้าง..นะครับผม

:10: :10: :10: ...
0#10 ผู้ใช้ออฟไลน์   กบนอกกะลา ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1318
 • สมัคร: 03/05/2009

ตอบ: 16/05/2017 - 19:40

อโศกะ...หายไปไม่กล้ามาบอกเลยนิ..

อิอิ...

:99: :99:
0#11 ผู้ใช้ออฟไลน์   อโศกะ ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2326
 • สมัคร: 11/07/2007

ตอบ: 17/05/2017 - 06:03

แสดงข้อความที่โพสต์กบนอกกะลา [ 16/05/2017 - 19:40 ]

อโศกะ...หายไปไม่กล้ามาบอกเลยนิ..

อิอิ...

:99: :99:

:99:

อ้างอิง

บอกได้มั้ยครับ..ทำไมถึงหลง...มีอะไรทำให้หลงว่าเป็นอริยะบุคคลไปแล้ว?....แล้วรู้ตัวว่าตนหลงไปได้เพราะอะไร?

:115:

อ้างอิง

เคยหลงสิครับ ตอนที่ยังโง่อยู่มากในทางธรรม

:16:
ที่หลงไปได้เพราะเหตุ ที่ยัง โง่ อยู่มากในทางธรรมไงครับ คุณกบ

โง่ในทางธรรมนี่ก็เข้าใจเองได้แล้วกระมังครับ ระดับกบนอกกะลานี่ คงไม่ต้องอธิบายอะไรอีกมั้ง?
:38:
0#12 ผู้ใช้ออฟไลน์   กบนอกกะลา ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1318
 • สมัคร: 03/05/2009

ตอบ: 17/05/2017 - 07:32

ผมถามรายละเอียดก็เพื่อการสนทนา...ให้ออกรสออกชาด...นะครับ
0#13 ผู้ใช้ออฟไลน์   กบนอกกะลา ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1318
 • สมัคร: 03/05/2009

ตอบ: 22/05/2017 - 06:39

แสดงข้อความที่โพสต์กบนอกกะลา [ 14/05/2017 - 10:21 ]

แสดงข้อความที่โพสต์อโศกะ [ 14/05/2017 - 06:51 ]

แสดงข้อความที่โพสต์กบนอกกะลา [ 13/05/2017 - 10:45 ]

อโศกะเคยหลงว่าตัวเองเป็นอริยะบุคคลบ้างมั้ยละครับ?

นี้คือประเด็นของกระทู้นี้..นะครับ ..

:101:
เคยหลงสิครับ ตอนที่ยังโง่อยู่มากในทางธรรม
:16:

อยากได้คำตอบแบบนี้มานานแล้วสิ

:33:

............................บอกได้มั้ยครับ..ทำไมถึงหลง...มีอะไรทำให้หลงว่าเป็นอริยะบุคคลไปแล้ว?....แล้วรู้ตัวว่าตนหลงไปได้เพราะอะไร?

เป็นวิทยาทานหน่อยหน่า..นะ


อ้อ...ยินดีด้วยครับ....ที่เคยหลงและรู้ว่าหลง

ปรบมือ..รัวรัว...ให้เลยเอ้า..อิอิ. :33:

เพื่อนๆเคยหลงอีกบ้างมั้ยครับผม?

อิอิ...


บอกหน่อยน่า...นะ... :99: :99: :99:
0#14 ผู้ใช้ออฟไลน์   อโศกะ ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2326
 • สมัคร: 11/07/2007

ตอบ: 22/05/2017 - 07:10

:36:
ตอนที่มีศรัทธาแรงกล้านำหน้าปัญญา จนเกิดการตามล่าหาพระอาจารย์สอนวิชาเพื่อความหลุดพ้นจนถึงพระนิพพานพล่านไปทั่ว ได้พบ ได้ลอง ได้ฝึกหัดปฏิบัติธรรมไปหลายๆวิธี จนเข้าสมาธิเข้าฌาณได้ ใจสงบ เกิดผลสมาธิเป็น ปีติ สุข เอกัคคตา สงบเย็นอยู่ได้นานๆจนที่สุดเกิดความสำคัญผิดว่าเอ้อ นี่ฉันคงบรรลุธรรมชั้นต้นแล้ว เพราะสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ต่อเนื่องกันดีมีสมาธิสุขเป็นผลให้ได้รับเสมอๆเข้าถึงได้คล่องแคล่ว
บางครั้งมีอิทธิวิธีปรากฏ รู้อะไรล่วงหน้าได้ตรงๆถูกต้องหลายอย่าง บางวันก็เข้าสมาธิไปท่องแดนสวรรค์ หรือย้อนระลึกดูชาติหลังๆได้ตั้ง 6-7 ชาติ
เลยสำคัญว่าตนเองบรรลุธรรม จะหนีลูกเมียไปบวชด้วยซ้ำไป

แต่ต่อมาหลังจากที่งานโลกงานหาเลี้ยงครอบครัวและภาระหน้าที่การงานมาบีบบังคับให้รับผิดชอบมากขึ้น กลับมาสู่โลกปกติธรรมดาได้มีเวลามาศึกษาอ่านตำราพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งบ้างก็ได้พบบางเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติของคนที่จะบรรลุธรรมที่เรียกว่า "จุลลโสดาบัน" เป็นอย่างไร

โสดาบัน สกิทาคา อนาคา อรหันตา แต่ละชั้นท่านมีคุณสมบัติอย่างไร โดยละเอียด ก็เอามาเทียบกับทีตนเองทำๆได้และกำลังเป็น จึงรู้ได้ว่า ที่แท้เราหลงไป หลงในสมาธิสุข และผลสมาธิผลธรรมเบื้องต้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอง

อัตตายังใหญ่อยู่หากสติไม่ทันไม่เต็มรอบ
ความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังมีอยู่
ศีล 5 เรื่องมุสา ฆ่าสัตว์ก็ยังไม่สู้หมดจดเท่าที่ควร

จึงต้องกลับมาย้อนวิจัยวิเคราะห์ตนเองใหม่ ปรับปรุงแนวทาง วิธีการปฏิบัติธรรมเสียใหม่ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิมจนกว่าจะได้แบบอย่างการปฏิบัติที่เหมาะสมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อจะได้ทำตนให้รุดหน้าสู่ความหลุดพ้นจนบรรลุธรรมเบื้องสูงได้ทันในปัจจุบันชาตินี้

นี่คืออดีตที่เป็นมาเมื่อสัก 20 กว่าปีก่อนครับ
พอใจละยังครับคุณกบ


อ่านแล้วอย่าให้มี กู มีเรามาอ่านด้วยล่ะ จะได้อ่านผ่านๆโดยไร้ปฏิกิริยาตอบโต้ใดๆ ให้มันเป็นไปเพียงแค่รถที่ขับผ่านหน้าบ้าน กระบวนแห่อันตระการที่ผ่านหน้าบ้านไปมา หาสาระแก่นสารอะไรก็ไม่ได้นะครับ
:76:
เจริญสุข เจริญธรรม
:43:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย อโศกะ: 22/05/2017 - 07:12

0#15 ผู้ใช้ออฟไลน์   กบนอกกะลา ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1318
 • สมัคร: 03/05/2009

ตอบ: 22/05/2017 - 07:19

แสดงข้อความที่โพสต์อโศกะ [ 22/05/2017 - 07:10 ]

นี่คืออดีตที่เป็นมาเมื่อสัก 20 กว่าปีก่อนครับ
พอใจละยังครับคุณกบ


:43:


เหมือน.ๆ .พูดจากใจในแง่ลบ..นะเนี้ย.. :10: :10: :10:
0#16 ผู้ใช้ออฟไลน์   กบนอกกะลา ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1318
 • สมัคร: 03/05/2009

ตอบ: 22/05/2017 - 07:22

แสดงข้อความที่โพสต์อโศกะ [ 22/05/2017 - 07:10 ]

:36:
ตอนที่มีศรัทธาแรงกล้านำหน้าปัญญา จนเกิดการตามล่าหาพระอาจารย์สอนวิชาเพื่อความหลุดพ้นจนถึงพระนิพพานพล่านไปทั่ว ได้พบ ได้ลอง ได้ฝึกหัดปฏิบัติธรรมไปหลายๆวิธี จนเข้าสมาธิเข้าฌาณได้ ใจสงบ เกิดผลสมาธิเป็น ปีติ สุข เอกัคคตา สงบเย็นอยู่ได้นานๆจนที่สุดเกิดความสำคัญผิดว่าเอ้อ นี่ฉันคงบรรลุธรรมชั้นต้นแล้ว เพราะสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ต่อเนื่องกันดีมีสมาธิสุขเป็นผลให้ได้รับเสมอๆเข้าถึงได้คล่องแคล่ว
บางครั้งมีอิทธิวิธีปรากฏ รู้อะไรล่วงหน้าได้ตรงๆถูกต้องหลายอย่าง บางวันก็เข้าสมาธิไปท่องแดนสวรรค์ หรือย้อนระลึกดูชาติหลังๆได้ตั้ง 6-7 ชาติ
เลยสำคัญว่าตนเองบรรลุธรรม จะหนีลูกเมียไปบวชด้วยซ้ำไป

แต่ต่อมาหลังจากที่งานโลกงานหาเลี้ยงครอบครัวและภาระหน้าที่การงานมาบีบบังคับให้รับผิดชอบมากขึ้น กลับมาสู่โลกปกติธรรมดาได้มีเวลามาศึกษาอ่านตำราพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งบ้างก็ได้พบบางเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติของคนที่จะบรรลุธรรมที่เรียกว่า "จุลลโสดาบัน" เป็นอย่างไร

โสดาบัน สกิทาคา อนาคา อรหันตา แต่ละชั้นท่านมีคุณสมบัติอย่างไร โดยละเอียด ก็เอามาเทียบกับทีตนเองทำๆได้และกำลังเป็น จึงรู้ได้ว่า ที่แท้เราหลงไป หลงในสมาธิสุข และผลสมาธิผลธรรมเบื้องต้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอง

อัตตายังใหญ่อยู่หากสติไม่ทันไม่เต็มรอบ
ความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังมีอยู่
ศีล 5 เรื่องมุสา ฆ่าสัตว์ก็ยังไม่สู้หมดจดเท่าที่ควร


จึงต้องกลับมาย้อนวิจัยวิเคราะห์ตนเองใหม่ ปรับปรุงแนวทาง วิธีการปฏิบัติธรรมเสียใหม่ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิมจนกว่าจะได้แบบอย่างการปฏิบัติที่เหมาะสมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อจะได้ทำตนให้รุดหน้าสู่ความหลุดพ้นจนบรรลุธรรมเบื้องสูงได้ทันในปัจจุบันชาตินี้


แสดงคล้ายๆกับว่า..จับผิดได้เพราะเทียบเคียงกับตำรา..นะครับ.. :10: :10: :10:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย กบนอกกะลา: 22/05/2017 - 07:22

0#17 ผู้ใช้ออฟไลน์   sssboun ไอคอน

 • ตอบ 4000+
 • PipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 4289
 • สมัคร: 16/05/2007

ตอบ: 23/05/2017 - 05:45

:09:

ทุกคนที่หัตขี่จักรยาน ย่อมจะเคยพลาดล้มมาหลายครั้งหลายคาเป็นทำดา ดั่งนั้นเรื่องหลงก็เช่นฉันนั้นเหมือนกัน ต่างกันก็แค่ใครจะล้มมากน้อยกว่ากันแค่นั้นเองครับ

:82:
ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขกายสุขใจ
ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต การงานและครอบครัว

ขอให้หายจากโรคร้ายในเร็ววัน
ขอให้พบแต่สิ่งที่ดีๆ และคนดีๆ

ขอให้ดวงปัญญาจงบังเกิดแด่ท่านในเร็ววัน
ขอให้เจริญในธรรม และนำไปปฏิบัติให้ยิ่งๆขึ้นไป
0#18 ผู้ใช้ออฟไลน์   อโศกะ ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2326
 • สมัคร: 11/07/2007

ตอบ: 23/05/2017 - 11:00

แสดงข้อความที่โพสต์sssboun [ 23/05/2017 - 05:45 ]

:09:

ทุกคนที่หัตขี่จักรยาน ย่อมจะเคยพลาดล้มมาหลายครั้งหลายคาเป็นทำดา ดั่งนั้นเรื่องหลงก็เช่นฉันนั้นเหมือนกัน ต่างกันก็แค่ใครจะล้มมากน้อยกว่ากันแค่นั้นเองครับ

:82:

:43:
ตอนนี้ขี่จักรยาน ปล่อยมือสองข้างยังได้เลยครับ คุณ sssboun ถ้าอย่างนี้จะหมายความว่าอย่างไรในทางธรรม?
:84:
0#19 ผู้ใช้ออฟไลน์   sssboun ไอคอน

 • ตอบ 4000+
 • PipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 4289
 • สมัคร: 16/05/2007

ตอบ: 23/05/2017 - 15:44

:09:

อ้างอิง

ตอนนี้ขี่จักรยาน ปล่อยมือสองข้างยังได้เลยครับ คุณ sssboun ถ้าอย่างนี้จะหมายความว่าอย่างไรในทางธรรม?


ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย ความสุขสบายเกินไปเป็นหนทางแห่งความทุกข์

ถึงจะทำได้แต่ก็มิควรทำเลยท่าน

:82:
ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขกายสุขใจ
ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต การงานและครอบครัว

ขอให้หายจากโรคร้ายในเร็ววัน
ขอให้พบแต่สิ่งที่ดีๆ และคนดีๆ

ขอให้ดวงปัญญาจงบังเกิดแด่ท่านในเร็ววัน
ขอให้เจริญในธรรม และนำไปปฏิบัติให้ยิ่งๆขึ้นไป
0คำตอบต่อไป: กบนอกกะลา - กบนอกกะลา - อโศกะ - กบนอกกะลา - อโศกะ - กบนอกกะลา - กบนอกกะลา - กบนอกกะลา - อโศกะ - กบนอกกะลา - กบนอกกะลา - อโศกะ - กบนอกกะลา - อโศกะ - กบนอกกะลา - อโศกะ - กบนอกกะลา - อโศกะ - ngodngam - กบนอกกะลา - กบนอกกะลา - ngodngam - กบนอกกะลา - ngodngam - ngodngam - ประสงค์ มีนบุรี - อโศกะ - กบนอกกะลา - อโศกะ - sssboun - ngodngam - กบนอกกะลา - อโศกะ - กบนอกกะลา - อโศกะ - ngodngam - ngodngam - มันเป็นเช่นนั้นเอง - กบนอกกะลา - ngodngam - กบนอกกะลา - อโศกะ - sssboun - ngodngam - กบนอกกะลา - กบนอกกะลา - ngodngam - กบนอกกะลา - กบนอกกะลา - sssboun - กบนอกกะลา - อโศกะ - sssboun - กบนอกกะลา - ศลิษา - อโศกะ - กบนอกกะลา - อโศกะ - กบนอกกะลา - กบนอกกะลา - กบนอกกะลา - อโศกะ -
 • (5 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • สุดท้าย »
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ