ลานธรรมเสวนา: ฐานิยปูชา 2560 - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

 • (3 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

ฐานิยปูชา 2560 (หนังสือ) เกร็ดธรรมคำสอน หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ให้คะแนนกระทู้: -----

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11876
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 30/01/2017 - 12:13
:09: :09: :09:


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
ฐานิยปูชา ๒๕๖๐


เกร็ดธรรมคำสอน


พระราชสังวรญาณ

(หลวงพ่อพุธ ฐานิโย):09:

หมายเหตุ :

1. การทยอยพิมพ์หนังสือเล่มนี้เป็นรายการต่อเนื่องในชุดหนังสือ ฐานิยปูชา นะคะ

หากท่านต้องการอ่านต่อเนื่อง...สามารถเข้าอ่านเล่มที่ผ่านมาได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้ค่ะ


ฐานิยปูชา 2535

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2535/


ฐานิยปูชา 2536

http://larndham.org/...B8%B4%E0%B8%95/


ฐานิยปูชา 2537

http://larndham.org/...60&#entry778194


ฐานิยปูชา 2538

http://larndham.org/...B8%B5%E0%B8%A5/


ฐานิยปูชา 2539

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2539/


ฐานิยปูชา 2540

http://larndham.org/..._0&#entry785597


ฐานิยปูชา 2541

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2541/


ฐานิยปูชา 2542

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2542/


ฐานิยปูชา 2543

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2543/


ฐานิยปูชา 2544

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2544/


ฐานิยปูชา 2545

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2545/


ฐานิยปูชา 2546

http://larndham.org/..._0&#entry741022


ฐานิยปูชา 2547

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2547/


ฐานิยปูชา 2548

http://larndham.org/..._0&#entry745717


ฐานิยปูชา 2549

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2549/


ฐานิยปูชา 2550

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2550/


ฐานิยปูชา 2551

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2551/


ฐานิยปูชา 2552

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2552/


ฐานิยปูชา 2553

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2553/


ฐานิยปูชา 2554

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2554/


ฐานิยปูชา 2555

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2555/


ฐานิยปูชา 2556

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2556/


ฐานิยปูชา 2557

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2557/


ฐานิยปูชา 2558

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2558/


ฐานิยปูชา 2559

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2559/2. การจัดรูปแบบในการโพสต์
เภตราขอปรับการจัดย่อหน้าให้เข้ากับลักษณะการอ่านหน้าเว็บนะคะ


:33:


กราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
ท่านกรุณาให้มีการจัดส่งหนังสือหนังสือฐานิยปูชาเล่มใหม่มาให้ทุกปีค่ะ

ซึ่งท่านใดที่ต้องการหนังสือในชุดฐานิยปูชาเล่มใดก็ตาม
หรือต้องการ copy บทธรรมเทศนาไปใช้ในงานอื่นใด
กรุณาติดต่อ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม ที่ วัดวะภูแก้ว ค่ะ

(ดูรายละเอียดการติดต่อหรือการขอหนังสือได้ที่

http://www.thaniyo.com/ )


:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0


 • (3 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้#1 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11876
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 30/01/2017 - 12:28

:09: :09: :09:


ฐานิยปูชา ๒๕๖๐


เกร็ดธรรมคำสอน


พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย)


:09:


สารบัญ


(ส่วน) เกร็ดธรรมคำสอนของหลวงพ่อ

(ลำดับเรื่อง)


พระพุทธเจ้าไม่เหมือนศาสดาองค์อื่น

พุทธแท้มีน้อยมาก

นับถือเทพเทวดา ผิดไหม

พ่อแม่ครูอาจารย์ของหลวงพ่อ

วิธีปลดแอกจากวิญญาณที่มาเข้าสิง

ขายนาไปซื้อรถ คุ้มไหม

อานุภาพของพลังเมตตา

ตายอย่างไรให้ไปดี

ทำงานอย่างไรจึงจะได้บุญด้วย

คิดชั่ว บาปไหม

ศีลนั้น สำคัญไฉน

รับศีลแล้วรักษาไม่ได้ ทำอย่างไร

ยังทำอาชีพที่พระพุทธเจ้าห้าม จะทำอย่างไร

ปุจฉา-วิสัชนา เรื่องการทำแท้ง

ใครผิดกันแน่

เรื่องที่นักบวชควรระวัง

ทำไมพระจึงทะเลาะกัน

พระทำสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นอาบัติ

พระพุทธเจ้าให้พระสรงน้ำ ๑๕ วันครั้ง จริงหรือไม่

ระวัง! พระดังอาจไม่ใช่พระดี

ทำบุญใส่บาตรกับพระไม่ดี ได้บุญไหม

กฎแห่งกรรมเป็นสากล

ชีวิตของคนเราขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรม

พลังจิตมีทั้งคุณและโทษ

ใช้สมาธิให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

ลักษณะสมาธิแบบสะกดจิต

ถ้าสงสัยเรื่องคำบริกรรมก็ไม่ต้องบริกรรม

ทำไมทำสมาธิแล้วเพี้ยนไป

สมาธิธรรมชาติจะไปค้นคว้าพิจารณาเรื่องที่คล่องตัวอยู่แล้ว

วาสนาเก่า

จิตกับวิญญาณเหมือนกันหรือไม่

จุติวิญญาณ-ปฏิสนธิวิญญาณในปัจจุบันและอนาคต

จิตที่เข้าถึงพระนิพพาน เป็นอัตตาหรืออนัตตา

ทางหลุดพ้นอยู่ที่ไหน

สภาวะจิตที่หลุดพ้น(ส่วน)

คำสอนของพระพุทธเจ้าผ่านการทดสอบแล้ว

ไม่มีเหตุผลที่จะสงสัย:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#2 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11876
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 30/01/2017 - 12:34

:09: :09: :09:


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว(ส่วน)

เกร็ดธรรมคำสอนของหลวงพ่อ:09:


“ถ้าท่านจะเป็นนักปฏิบัติอย่างแท้จริง

ท่านอย่า! ไปถือพรรค ถือพวก ถือคณะ

ว่าหมู่เขา หมู่เรา อาจารย์เขา อาจารย์เรา

ขอให้ยึดถือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะที่พึ่ง”:09:เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#3 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11876
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 01/02/2017 - 12:57

:09:


พระพุทธเจ้าไม่เหมือนศาสดาองค์อื่น


คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องส่วนตัวของพระองค์โดยแท้ พระพุทธเจ้าได้บรรลุคุณธรรม คือวิชชา ๓ เป็นขั้นต้น

ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ การระลึกชาติหนหลังได้

จุตูปปาตญาณ การตายและการเกิดของสัตว์ทั้งหลาย เป็นไปตามกฎของกรรม

อาสวักขยญาณ ญาณหยั่งรู้กิเลสอาสวะอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรม

ทีนี้ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ พระองค์ระลึกรู้ว่าพระองค์เกิดมากี่ภพกี่ชาติ แต่ละภพแต่ละชาติเกิดเป็นอะไร เพราะบุญกรรมอะไร พระองค์เคยเกิดเคยเป็นมาแล้ว เพราะอาศัยที่พระองค์ระลึกชาติหนหลังได้นั่นแหละ พระองค์จึงมาสอนเราว่า สิ่งนี้มันบาปนะ อย่าทำ ทำแล้วตกนรก พระองค์เคยทำบาปอย่างนี้ ตกนรกมาแล้ว การบำเพ็ญตบะ บำเพ็ญสมาธิได้ฌานสมาบัติ พระองค์เคยบำเพ็ญฌาน เกิดเป็นพระพรหมมาแล้ว

ในชาติปัจจุบันของพระองค์ พระองค์ปฏิบัติตามแนวทางของศีล สมาธิ ปัญญา ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า พระองค์ก็ได้สำเร็จมาก่อนแล้ว จึงนำสิ่งเหล่านั้นมาสอนเรา

พระพุทธเจ้าไม่เหมือนศาสดาองค์อื่น ศาสดาอื่นนี่พอเทศน์ไปแล้วใครไม่เชื่อต้องตกนรกหมกไหม้ แต่พระพุทธเจ้าเทศน์จบลงไปแล้ว อักขาตาโร ตถาคตา พระตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอก เราไม่สามารถจะหยิบยื่นเอาคุณงามความดีให้ใครได้ แต่เราสามารถบอกทางได้ นี่! พระองค์ยืนยันเพียงแค่นี้

:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#4 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11876
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 01/02/2017 - 13:03

:09:


พุทธแท้มีน้อยมาก


ในความรู้สึกของหลวงพ่อ แต่ไม่อยากจะพูดบ่อยนัก ถ้าพูดไปแล้วมันเหมือนจะไปโจมตีกัน ในเมืองไทยของเรานี่ จะไปถามใคร ใครก็ว่านับถือศาสนาพุทธ แต่ดูสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปในวงการศาสนาพุทธปัจจุบันนี้ ถ้าเราศึกษาธรรมะให้มันตรงจุดที่พระพุทธเจ้าสอนจริงๆ ศาสนาพุทธในเมืองไทยมีไม่ถึง ๑๐ เปอร์เซ็นต์

ศาสนาที่โชคดีที่สุดคือศาสนาพราหมณ์ ทำไมจึงว่าโชคดี

สาวกของพระพุทธเจ้าเอาศาสนาพราหมณ์มาเผยแพร่เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด วัตถุมงคล เครื่องรางของขลัง คือศาสนาพราหมณ์ วิธีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาคือศาสนาพราหมณ์ แต่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเอามาเป็นเครื่องมือหาอยู่หากิน

ในเมื่อดูๆ กันไป ถ้าเราศึกษาให้มันถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาจริงๆ แล้ว ก็รู้สึกว่ามันจะเลอะเลือนไปเยอะเหมือนกัน หลวงพ่อพูดแล้ว คนนับถือศาสนาพุทธจริงๆ มีอยู่เพียง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ๙๐ เปอร์เซ็นต์กลายเป็นศาสนาปะปนหรือเป็นศาสนาอื่น แต่ปากเขาว่าเขานับถือศาสนาพุทธ

ในฐานะที่หลวงพ่อเป็นพระเจ้าพระสงฆ์ ก็เพียงแต่ว่าดูๆ ไป ใครเอาคนมาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมได้บ้างก็นับว่าดี ผิดถูกยกไว้ก่อนในระดับหนึ่ง ทีนี้ถ้าไปแหย่เข้าก็เป็นเรื่องไม่ดี ประเดี๋ยวคณะสงฆ์ก็จะเกิดแตกร้าวสามัคคีกันไป เราก็แนะนำผู้คนที่พอจะเชื่อฟังเรา ก็อบรมสั่งสอนเขาไป


:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#5 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11876
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 01/02/2017 - 13:11

:09:


นับถือเทพเทวดา ผิดไหม


การนับถือเทวดา อินทร์ พรหม ทั้งหลายนี่ มันไม่ผิดอะไรหรอก

แต่เราอย่าไปถือเป็นสรณะให้เหนือกว่าพระพุทธเจ้า

นับถือในฐานะที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น เหมือนกับคนเรานับถือกันอย่างธรรมดาๆ อาศัยสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน

บัลลังก์ใจของชาวพุทธซึ่งเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวกำลังคลอนแคลน เพราะชาวพุทธปันใจให้กับภูตผีปีศาจและผู้วิเศษอื่นๆ ทำให้จิตใจของชาวพุทธไม่มั่นคงต่อพระพุทธเจ้าซึ่งเคยเป็นที่พึ่งมาก่อน

ดังนั้น ชาวพุทธควรจะได้กลับใจมายึดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มั่นคงตามเดิมเสียก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะสายเกินไป


:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#6 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11876
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 01/02/2017 - 13:26

:09:


พ่อแม่ครูอาจารย์ของหลวงพ่อ


สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส จะเอา หลวงปู่เสาร์ (๑) ไปเป็นสมภารวัดบรมนิวาส เอา หลวงปู่หนู (๒) ไปเป็นสมภารวัดสระปทุม พอแยกทางกัน หลวงปู่เสาร์กับหลวงปู่มั่นอยู่วัดบรมฯ หลวงปู่หนูไปวัดสระปทุม พอตกกลางคืนมา หลวงปู่เสาร์กับหลวงปู่มั่นเดินนับไม้หมอนรถไฟไปนครนายก หนีเลย หลวงปู่หนูพอรู้เรื่องว่าหมู่หนีไป แต่มีประกาศแต่งตั้งให้เป็นสมภารแล้ว หนีไม่ได้ ก็เลยจำเป็นต้องอยู่นั่น

ภายหลังมานี่ หลวงพ่อพร (๓) มาพบหลวงปู่มั่นอยู่ที่วัดบ้านม่วงไข่ อำเภอพรรณนานิคม ตอนนั้นท่านเป็นโยมไปอาศัยอยู่วัด ร่างกายทุพพลภาพ หลวงปู่มั่นก็ให้บวชเป็นตาผ้าขาว เอาเป็นลูกศิษย์ติดตามอยู่ ๓ ปี แล้วให้บวชเป็นสามเณร หลวงปู่มั่นได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ บวชพระองค์หนึ่ง บวชเณรองค์หนึ่ง พระลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ปลัดเกตุอยู่ที่เชียงใหม่ เดี๋ยวนี้ตายไปแล้ว เณรก็คือหลวงตาพรนี่แหละ อยู่เป็นตาผ้าขาว ๓ ปี แล้วก็บวชให้เป็นเณร ๓ ปี แล้วก็พาไปบวชเป็นพระอยู่ที่วัดสระปทุม ท่านเจ้าคุณปัญญาพิศาลเถร (หนู) เป็นอุปัชฌาย์บวช

ภายหลังหลวงพ่อมาอยู่อุบลฯ ท่าน (หลวงปู่เสาร์) ก็ไปเป็นสมภารวัดบูรพา ก็ไปอาศัยอยู่กับท่าน เป็นเณรใหญ่ ท่านส่งไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ พอสอบมหาได้ก็ได้บวชเป็นพระ ก็เจ้าคุณปัญญาพิศาล (หนู) นี่เป็นอุปัชฌาย์ อุปัชฌาย์เดียวกันกับอาจารย์ (๔)

ท่านอาจารย์เสาร์กับเจ้าคุณปัญญาพิศาลเถรท่านเป็นสหธรรมิกที่ให้คำปฏิญาณต่อกัน ถ้าใครตายก่อนให้ไปทำศพ ลงผลสุดท้ายอาจารย์เสาร์มรณภาพ เจ้าคุณปัญญาฯ ก็ไปจัดการศพที่วัดบูรพา พอหลังจากนั้นประมาณ ๓ ปี เจ้าคุณปัญญาฯ ก็ไปอีก

เรื่องสั้นๆ ก็มีอยู่เท่านี้

การปฏิสังขรณ์พระธาตุพนมสมัยหลังนี่ พระครูวิโรจน์รัตโนบลเป็นหัวหน้า อาจารย์เสาร์ อาจารย์มั่น เจ้าคุณปัญญาฯ ไปช่วยกัน

เมื่อก่อนพระธาตุพนมนี่อยู่ในป่า ท่านก่อเป็นสถูป ทำเป็นสี่เหลี่ยม กลมๆ ขึ้นยอดไม่มี ก็ไปสร้างเป็นองค์พระเจดีย์สมัยอาจารย์เสาร์นี่แหล ก๋งหุย เตี่ยของโยมพลับเมียหมอไมเคิล (๕) บ้านเขาอยู่อำเภอธาตุพนม ก็พากันเรี่ยไรทองไปทำฉัตรยอดทองอยู่บนยอดฉัตร ๒๕ กิโลกรัมนี่ ก๋งหุยนี่แหละเป็นผู้เรี่ยไร


(หมายเหตุ : คำอธิบายความจากหนังสือในแต่ละข้อตัวเลขในวงเล็บค่ะ

๑ หลวงปู่เสาร์ เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อตอนเป็นเณรอยู่วัดบูรพา จ.อุบลราชธานี

๒ พระปัญญาพิศาลเถร (หนู) เป็นพระอุปัชฌาย์ของหลวงพ่อ

๓ หลวงพ่อพร เป็นลูกศิษย์หลวงปู่เสาร์และหลวงปู่มั่น เป็นอาจารย์ที่ดูแลหลวงพ่อและหลวงพ่อได้อุปัฏฐากรับใช้ตอนอยู่วัดบูรพา

๔ อาจารย์พร

๕ พ่อบุญธรรมของหลวงพ่อ )


:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#7 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11876
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 02/02/2017 - 12:02

:09:


วิธีปลดแอกจากวิญญาณที่มาเข้าสิง


มีคนมาถามหลวงพ่อว่า นั่งสมาธิไปแล้วมีความรู้สึกเหมือนวิญญาณมาเข้าสิง จะทำอย่างไร

หลวงพ่อก็ถามว่า ก่อนที่จะมีการทรงนี่ มีปรากฏการณ์อะไรบ้าง

เขาบอกว่าพอจิตสงบ สว่าง ก็มองเห็นร่างของวิญญาณที่จะมาทรงมายืนจังก้าอยู่ต่อหน้า


อ้าว! ถ้าอย่างนั้นในช่วงนี้สมาธิของเธอนี่มันก็ตั้งใจนึกได้อยู่ มันเป็นสมาธิอ่อนๆ ให้นึกว่าในจิตของข้านี้มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เต็มอัดแน่นอยู่แล้ว ไม่มีช่องว่างที่จะเปิดรับใคร แล้วก็กำหนดสติรู้จิตให้มั่นคง

เขาก็ไปปฏิบัติ แล้วเหตุการณ์อย่างนั้นมันก็เกิดขึ้น เสร็จแล้วเขาก็กำหนดสติรู้จิตของเขา บางทีก็นึกพุทโธๆๆ ในที่สุดเนื้อหนังมันพังลงไปหมด เหลือแต่โครงกระดูก โครงกระดูกก็ทรุดแหลกละเอียดหายจมไปในผืนแผ่นดิน พอหลังจากนั้นกู่หาวิญญาณจะมาทรงก็ไม่มี


ที่เขาเป็นกันเช่นนั้นก็เพราะว่าสมาธิ...ถ้าหากว่ามันเกิดเป็นสมาธิจริงๆ มันจะรู้สึกว่ามีอำนาจสิ่งหนึ่งขึ้นมา แต่ความจริงมันก็คืออำนาจจิตที่เกิดจากสมาธินั่นแหละ

แต่พอเขานึกว่า เอ๊ะ นี่มันมีอำนาจอะไรเข้ามาช่วย พอนึกเพียงแค่นี้จิตของเราจะแยกเป็นสอง เมื่อมันแยกออกมาแล้ว มันก็มาประกบเข้าเป็นอันเดียวกัน ลงผลสุดท้ายอำนาจที่เรานึกว่ามันมีนั่นแหละ มันจะมาบังคับจิตของเรา

หลังจากนั้นจิตก็เป็นไปตามอำนาจสิ่งนั้น เหมือนกับมีสิ่งชักจูงไป แทนที่จะเป็นว่าจิตของเราดำเนินไปเอง แต่ความรู้สึกของเขา เขาจะรู้สึกว่ามีอำนาจอย่างหนึ่งมาจูงจิตเขาไป


หลวงพ่อเคยไปเทศน์ที่กรุงเทพฯ ในเมื่อเกิดนิมิตเห็นพระพุทธเจ้าก็ดี เห็นพระสาวกก็ดี เห็นพระสงฆ์ก็ดี เห็นเทพเจ้าก็ดี โปรดอย่าน้อมเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเป็นอันขาด ให้รีบกำหนดสติรู้จิตให้มั่นคง

ถ้าขืนไปน้อมเอาสิ่งนั้นเข้ามา สิ่งนั้นพอมาถึงตัวเราเองพั้บ เราจะกลายเป็นร่างทรงทันที:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#8 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11876
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 02/02/2017 - 12:19

:09:


ขายนาไปซื้อรถ คุ้มไหม

เกษตรกรรมประจำครอบครัว อุตสาหกรรมประจำครอบครัว มันเลี้ยงเรามาตั้งแต่ปู่ย่าตายาย มาเดี๋ยวนี้ชาวบ้านนอกเรานี่ขายนาไปซื้อรถยนต์ให้ลูกขี่ แล้วทีนี้มันก็ “ลด” เหมือนชื่อมัน ไปซื้อรถยนต์ รถปิคอัพมาขับ ทีนี้พอขับไปแล้วได้อะไรตอบแทน

คนที่ควรใช้รถยนต์มีอยู่ ๔ ประเภท

๑. ข้าราชการที่มีตำแหน่งที่เขาให้รถประจำตำแหน่ง

๒. พ่อค้า แม่ค้า มีรถยนต์ไว้ใช้ขนถ่ายสินค้าจากตลาดไปสู่ตลาด รับคนโดยสาร

๓. พ่อค้า นักธุรกิจ ใช้รถยนต์เพื่อเครดิต

๔. เศรษฐีมีเงินเหลือใช้ ซื้อรถยนต์เป็นตุ๊กตาให้ลูกมันขับ

เพราะฉะนั้น คติเตือนใจของพวกเรานี่ เราจะใช้อะไร ให้มันได้ประโยชน์ตอบแทนคุ้มค่า


หลวงพ่อใช้รถยนต์มาสิบกว่าคันที่มีคนนำมาถวาย แต่ละคันๆ นี่ หลวงพ่อเรียกทุนคืนมาได้หมดทุกคัน ถ้าหากว่าเป็นการค้าเดี๋ยวนี้มีแต่กำไรลูกเดียว ขับรถออกจากวัดเข้ากรุงเทพฯ ถ้าไม่ได้เงินหมื่นกลับมาวัด หลวงพ่อจะไม่ยอมนั่งมันเลย บางทีไปเทศน์ได้เงินมาเป็นแสน

แล้วเงินที่ได้มาเอาไปทำอะไร ช่วยโรงเรียนบ้าง ช่วยโรงพยาบาลบ้าง ช่วยการศึกษาเด็กยากจนบ้าง สงเคราะห์ญาติบ้าง ญาติคนแก่คนเฒ่าไม่มีลูกหลานเลี้ยง มาพึ่งพาอาศัย ก็เลี้ยงก็ดูเขา


เพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าใช้แล้วไม่คุ้มค่าการลงทุน จะไม่ยอมใช้มันเลย นี่คันสุดท้าย รถเบนซ์ ๒๘๐ ตากลม รุ่นล่าสุดนี่ มาไม่ถึงปี ได้ผลตอบแทนนับเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า ๔-๕ ล้าน

คุยอย่างนี้ เดี๋ยวลูกหลานจะคิดว่าหลวงพ่อคงมีเงินเยอะ แท้ที่จริงไม่มีหรอก พอมีมา มันก็เข้าโรงพยาบาลบ้าง ไปที่ไหนบ้าง นี่ก็ซื้อเครื่องเอกซเรย์ให้โรงพยาบาลแม่-เด็ก ที่โคกกรวดไปเสีย ๕๕,๐๐๐ เวลานี้ก็กำลังทำห้องประชุมที่ตึก ๙ ชั้น โรงพยาบาลมหาราช


:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#9 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11876
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 02/02/2017 - 12:25

:09:


อานุภาพของพลังเมตตา


อานิสงส์ของการแผ่เมตตานี่ พระพุทธเจ้าเทศน์ไว้เอง

มนุสานัง ปิโย โหติ เป็นที่รักของมนุษย์

เทวตา รักขันติ เทวดาย่อมรักษา

ศัสตราอาวุธ ยาพิษ คุณคน คุณไสย จะไม่ถูกต้องบุคคลผู้เจริญเมตตา

ผู้เจริญเมตตา บำเพ็ญสมาธิภาวนา จิตสงบง่าย เกิดปัญญารู้ธรรมเห็นธรรมตามความเป็นจริง

ที่ว่าผู้เจริญเมตตา คุณคน คุณไสย อะไรที่เขาทำ หวังที่จะทำร้ายเรา ไม่ถูกคนผู้เจริญเมตตานี่ หลวงพ่อมีประสบการณ์มาด้วยตัวเอง


อยู่ที่เมืองอุบลฯ มีพระองค์หนึ่งเอาขี้ผึ้งมาปั้นหุ่นแล้วก็เขียนชื่อหลวงพ่อติดเอาไว้ เอาเข็มเสียบตรงหัวใจ ลักษณะอย่างนี้ ตามตำรับไสยศาสตร์หมายถึงว่าเขาจะทำให้ตาย

แต่ลงผลสุดท้ายคนทำจะตายเสียเอง ผีเจ้าพ่อลือคำหาญที่ทหารเขานับถือ ไปเข้าสิงโยมอุปัฏฐากเขา “ไปบอกพระของเจ้านะ ไปคิดร้ายต่อท่านผู้ไม่คิดประทุษร้ายใคร มีแต่จิตเมตตา ไปทำเขาหวังจะให้เขาตาย ตัวจะตายเสียเอง ถ้าไม่หนีจากวัดนั้น ตายนะ” ผีมันบอกอย่างนั้น

พอเห็นแกดิ้นรนจะไป หลวงพ่อก็นึกสงสัย เจ็บป่วยอยู่ ทำไมถึงจะต้องไป หลวงพ่อก็ไปปลอบใจว่า เออ...รักษาตัวให้มันหายเสียก่อนค่อยไป จะไปไหนค่อยไป

ในที่สุดแกก็แบกถ่อสังขารที่กำลังจะตายแหล่มิตายแหล่หนีไป

พอแกไป รู้ได้อย่างไรว่าแกทำเรา แกเผลอ แกไม่ได้เก็บสิ่งที่แกทำไว้ พระไปทำความสะอาดกุฏิ ไปเห็นพานดอกไม้ที่จัดแต่งเป็นแบบยกครูยกอะไรนี่ แล้วก็มีหุ่นขี้ผึ้ง มีชื่อหลวงพ่อติด มีเข็มแทงตรงหัวใจ พระก็รีบเอามาให้หลวงพ่อดู

พอหลวงพ่อเห็นเข้า มองดู...มิน่ามันถึงได้เป็นแบบนี้ ก็คิดเพียงแค่นั้น เราก็ไม่ได้โกรธได้เคียดอะไรเขา


:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#10 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11876
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 02/02/2017 - 12:31

:09:


ตายอย่างไรให้ไปดี


คนที่มีสติตายย่อมจะไปดีกว่าคนที่ไม่มีสติ เพราะโอกาสคิดถึงคุณงามความดีมันมีมากกว่าคนที่ไม่รู้ตัว

เราทำความดีอะไรไว้ นึกๆๆ นึกถึงสิ่งนั้นไว้ให้มากๆ เช่นอย่างเราได้อุปัฏฐากเลี้ยงดูพ่อแม่ รับใช้รับสอยท่าน ที่เป็นความดีน่ะ นึกเอาไว้มากๆ

เช่นอย่างเราไปร่วมทำบุญตรงนั้นตรงนี้ เขาสร้างวัดสร้างวา ได้ไปร่วมบริจาคกับเขาตามสติกำลัง เราก็พยายามนึกว่า เมื่อวัน เดือน ปี นั้น เราได้ไปทำบุญที่นั่นๆๆ เราได้อุปัฏฐากเลี้ยงดูพ่อแม่วันนั้นๆๆ

เราก็นึกๆๆ เอาไว้ จิตใต้สำนึกของเรามันจะบันทึกเอาไว้ มันจะไม่ลืม ถึงเวลาจะตายมันจะเป็นเอง (นึกได้เอง) เป็นอัตโนมัติ


การภาวนาช่วยได้มากที่สุด แล้วก็เป็นหัวใจการสร้างคุณงามความดีด้วย เราทำบุญให้ทานอย่างอื่นก็สู้การภาวนาไม่ได้

เพราะการสวดมนต์ภาวนาเองนี่ เราสร้างบุญของเราเอง ไม่ต้องหวังพึ่งใคร เราไปทำบุญกับพระก็เหมือนเราขอบุญจากท่าน เพียงแค่สวดมนต์พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ เจริญเมตตาพรหมวิหาร เป็นประจำทุกวันๆ แค่นี้ก็เหลือกินแล้ว

เราไปทำบุญกับพระกับเจ้าก็เหมือนกับเราไปขอบุญจากคนอื่น เพราะพระเจ้าพระสงฆ์ท่านสวดมนต์ภาวนา เราจึงเลื่อมใสแล้วไปทำบุญกับท่าน ทีนี้ถ้าเราทำของเราเองล่ะ ไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิภาวนาเอง มันก็ยิ่งวิเศษกว่าไปทำบุญกับคนอื่น

พยายามฝึกทำใจให้เป็นบุญ คือทำใจให้มีสติ เราทำ เราพูด เราคิด ให้มีสติ ในเมื่อมีสติแล้ว เราจะรู้จักจัดสรรเองว่า สิ่งที่เราทำนี่เป็นบุญหรือเป็นบาป เราจะได้ละเว้นสิ่งที่เป็นบาป ทำแต่สิ่งที่เป็นบุญ


:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#11 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11876
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 07/02/2017 - 13:50

:09:


ทำงานอย่างไรจึงจะได้บุญด้วย


ใครเป็นข้าราชการ ถ้าตัดคำว่า “ฉันเป็นข้าราชการ” “ฉันเป็นลูกจ้างของประเทศชาติ” ออกให้หมด ฉันทำงานเพื่อบำรุงรักษาประเทศชาติเอาไว้ให้กุลบุตรลูกหลาน ฉันทำงานเพื่อดำรงอยู่ซึ่งชีวิตของฉันและประเทศชาติของฉัน เราก็ได้บุญ

พวกหมอ รักษาคนไข้ นึกว่าเราทำบุญกับคนไข้ ช่วยเหลือคนไข้ มันก็ได้บุญ

อย่างหลวงพ่อนี่ เขานิมนต์ไปเทศน์ พอขึ้นธรรมาสน์... วันนี้เขาจะให้กัณฑ์กี่มากน้อย วันนั้นเทศน์จนคอแตกก็ไม่ได้บุญเพราะเราไปเป็นลูกจ้างเขา

พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไว้ว่า นักบวชท่านใดคิดว่าเราเข้าไปสู่ตระกูลนี้ เขาจะให้อะไรเรา เขาจะให้เราฉันอะไร นักบวชผู้นั้นไม่ควรเข้าไปสู่ตระกูล เพราะไปแล้วก็ไม่มีความหมาย


:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#12 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11876
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 07/02/2017 - 13:53

:09:


คิดชั่ว บาปไหม


เราไปติดคำเทศน์ของพระ คำที่ว่า “อย่าคิดชั่วๆ” นี่เราไปติดคำพูดคำนี้

เพราะฉะนั้น ถ้าจิตของเราไปคิดถึงเรื่องบาป เรื่องชั่วนี่ เราไม่อยากให้มันคิด แต่แท้ที่จริงแล้ว ดีชั่วมันเป็นอารมณ์จิต ความคิดที่มันจะเป็นบุญเป็นบาป ต้องมีเจตนา เช่นอย่างเราโกรธใคร เราตั้งใจคิดแช่งชักหักกระดูกเขานี่ มันเป็นบาป แต่ถ้าอยู่ๆ แล้ว มันคิดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ มันไม่เป็นบาป เราไม่มีเจตนา

แต่ความจริงคำพูดนี้มันตกไปคำหนึ่ง "อย่าคิดชั่วๆ" มันตกคำว่า “ทำ” ..."อย่าคิดทำความชั่ว" นี่มันจึงจะเต็มประโยค คือ คิดชั่วแล้ว อย่าทำตามที่คิด

อันนี้พระท่านบอกว่า อย่าคิดชั่วๆ พอเราไปคิดถึงเรื่องชั่วก็เลยกลัวเป็นบาป

พระพุทธเจ้าท่านเทศน์เรื่องบุญ พูดถึงบุญนี่ พูดถึงเรื่องความดีแล้ว พระองค์ก็พูดถึงเรื่องบาป เปรียบเทียบว่าผลบุญผลบาปมันแตกต่างกันอย่างไร เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจ ถ้าเช่นนั้นพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องบาป พระพุทธเจ้าก็ตกนรกตายน่ะสิ


:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#13 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11876
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 07/02/2017 - 14:03

:09:


ศีลนั้น สำคัญไฉน


ศีลก็ดี สมาธิก็ดี ปัญญาก็ดี เป็นอุปกรณ์ เป็นคุณธรรม คุณสมบัติ หนุนเนื่องให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ คือหมดกิเลส แต่มันก็เป็นเรื่องโลกีย์ เป็นเรื่องโลกๆ

ในเมื่อใครบำเพ็ญให้มีพลังแก่กล้าสมบูรณ์แบบ สามารถปฏิวัติจิตของผู้นั้นให้ถีบตัวขึ้นไปอยู่เหนือโลก เหนือกิเลส อันนั้นคือผลที่เราต้องการ

เรื่องสมาธิ เรื่องญาณ เรื่องฌาน อะไรต่างๆ นี่ ไม่มีเฉพาะในศาสนาพุทธเท่านั้น ศาสนาคริสต์ อิสลาม เขาก็มีได้ เช่นอย่างนอสตราดามุส ก็ทำนายอนาคตของโลกว่าจะเป็นอย่างไรๆ นั่นก็คืออนาคตังสญาณของเขาล่ะ แล้วการทำสมาธิที่วิเศษที่สุดก็คือคนที่สร้างจรวดไปลงดวงจันทร์ได้เป็นคนแรก หมอนั่นแหละเก่งยอดที่สุด

เพราะฉะนั้น สมาธิก็ดี ญาณก็ดี ฌานก็ดี ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์ ไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์ได้

เพราะฉะนั้น ผู้ที่พยายามรักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ ภาวนาไม่เป็นก็หมดปัญหา

จะตัดกรรมตัดเวรก็คือ ศีล ๕ ข้อ แต่ไม่ใช่ตัดกรรมเวรที่เราสร้างมาแล้วให้มันหมดไป เพียงแต่ตัดผลเพิ่มของมัน เมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์ ก็ตัดผลเพิ่มของบาปได้ ตัดผลเพิ่มของกรรมของเวร

จะละกิเลสก็อยู่ที่ศีล ๕ ข้อ ศีล ๕ ข้อเป็นการละกิเลสฝ่ายชั่ว โลภ โกรธ หลง ฝ่ายชั่วละให้มันหมด ทีนี้เมื่อละกิเลสฝ่ายชั่วได้ จิตใจของเราก็อบอุ่นอยู่กับคุณงามความดี กิเลสฝ่ายชั่วก็ค่อยๆ เบาลงไปๆ ถึงมันมีอยู่มันก็ไม่เกิดโทษ


:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#14 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11876
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 07/02/2017 - 14:50

:09:


รับศีลแล้วรักษาไม่ได้ ทำอย่างไร


ถ้าเราอยากมีศีล ศีลของฆราวาสนี่บริสุทธิ์ตั้งแต่ตั้งเจตนางดเว้น พอเราไหว้พระสวดมนต์ตอนเย็น ข้าพเจ้าขอสมาทานศีล ๕ ข้อนั้นๆๆ ก็นั่งสมาธิภาวนาไป พอตื่นเช้ามา เรามีธุระอะไร เราก็ทำไป

ทำอย่างนั้นมันจะได้ผลอะไร ...คนรักษาศีล สมาทานศีลแล้วรักษาศีลไม่บริสุทธิ์เต็มที่ เหมือนคนมีเสื้อขาดใส่ ทีนี้ คนที่ใส่เสื้อขาดกับคนที่ไม่มีอะไรจะใส่เลย ไหนจะดีกว่ากัน แล้วเราค่อยฝึกไปๆ ในเมื่อจิตเข้มแข็งขึ้นมาแล้วมันสลัดทิ้งหมด


คนโบราณก่อนพุทธกาลเขาก็รักษาศีล ๕ แต่ว่าเขาถือมั่นในข้อใดข้อหนึ่ง บางคนรักษาศีล สัตว์ทางทิศตะวันออกฉันจะไม่ฆ่า แต่ทางตะวันตกนี่ฆ่าแกงกินอุตลุด แบบนี้ก็มี บางคนก็ได้ข้อหนึ่ง บางคนก็ได้ ๒ ข้อ บางคนได้ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ บางคนไปยึดมั่นในข้อใดข้อหนึ่ง

อย่างนางสีดากับพระราม สีดานี่เขาไปยึดมั่นข้อกาเมสุมิจฉาจาร เป็นผู้หญิงที่ซื่อสัตย์ต่อสามี แม้ทศกัณฐ์มีอำนาจบาตรใหญ่ จะมาบีบบังคับให้เป็นมเหสี นางก็ไม่ยอม ผลสุดท้ายทศกัณฐ์ก็ต้องตาย เพราะอำนาจของผู้หญิงซึ่งมีความซื่อสัตย์ต่อสามี


สามี-ภรรยาให้รักกัน ซื่อสัตย์ต่อกัน อันนี้เป็นอานุภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุด สามี-ภรรยาถ้าทะเลาะกันแล้ว ครุฑอยู่ในตู้ในหีบ มันตีปีก มันจะบินหนี


ภายในครอบครัวของเรา พยายามเคร่งศีล ๕ เคร่งเฉพาะคนในครอบครัวของเรา เมื่อเราเคร่งต่อคนในครอบครัวของเราให้มั่นคง เดี๋ยวจะค่อยๆ แผ่อิทธิพลออกไปๆ ครอบคลุมไปหมด

ในระดับแรกจะอยู่ในระดับมนุษย์ก่อน ขึ้นชื่อว่ามนุษย์ฉันไม่ฆ่า ไม่เบียดเบียน ไม่ข่มเหง ไม่รังแก ไม่อิจฉาตาร้อน ใครมีความจำเป็นจะต้องฆ่าเป็ดฆ่าไก่แกงกิน หรือขายเหล้าขายยา ขายไป แต่ว่าเรื่องการฆ่า การเบียดเบียนนี่อย่าไปแตะต้อง เอากันอย่างนี้ เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันบนผืนแผ่นดินนี้

ถ้าหากว่าเราไม่ไปก่อกรรมทำเข็ญต่อกัน ไม่ไปทำให้ใครเดือดร้อน เขาก็ไม่มาเบียดเบียนเรา ใครขัดประโยชน์เรา เราทำร้ายใคร มันก็เกิดอาฆาตพยาบาทกัน มันก็จองเวรกันไม่รู้จักจบจักสิ้น


:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#15 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11876
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 13/02/2017 - 14:53

:09:


ยังทำอาชีพที่พระพุทธเจ้าห้าม*

จะทำอย่างไร


เปิดร้านขายสุรา จะทำก็ทำไป มันเป็นอาชีพของเรา ให้อธิษฐานจิตว่า เมื่อร่ำรวยมั่งมีแล้วจะเลิก

เอาอย่างคนเลี้ยงปลาขายอยู่จันทบุรี เขาอธิษฐานจิตไว้ว่า ข้าพเจ้าไม่มีงานอาชีพอะไรจะทำดียิ่งไปกว่านี้ ขออนุญาต พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เลี้ยงปลาขาย เมื่อร่ำรวยแล้วจะเลิก

พอเขามีเงินมีทอง ตั้งเนื้อตั้งตัวได้ จะทำธุรกิจอย่างอื่นได้โดยไม่ต้องเป็นบาปเป็นกรรม เขาก็จัดทำบุญเลี้ยงพระติดต่อกัน ๗ วัน ซื้อลูกปลามาปล่อยวันละแสนตัว แล้วก็เลิก


เราจำเป็นจะต้องทำ ทำไป แต่ให้นึกอยู่เสมอว่า เราจะไม่ทำร้ายสัตว์ทั้งหลายด้วยมือของเราเอง เราขายเหล้า ขายไป แต่อย่ากินเหล้า อันนี้ขนาดผ่อนผัน ถ้าเอาเคร่งจริงๆ มันก็แตะต้องไม่ได้

จะเป็นบาปไหม เจตนาเป็นเรื่องสำคัญ เรานึกว่าอันนี้เป็นสินค้าพอจะเลี้ยงชีวิตของเราได้ ก็ทำไป เขาเอาไปแล้ว เขาจะไปทำอะไรไม่รู้ล่ะ

ก็เหมือนกับคนที่ตีมีดขาย เขาซื้อไปแล้ว เขาจะไปใช้ทำอะไรเป็นเรื่องของเขา


แต่ถ้าผู้ที่จะเอาเคร่งจริงๆ ก็ไม่ควรแตะต้องสิ่งเหล่านี้ : ขายมนุษย์ ขายสัตว์เป็นๆ ขายอาวุธ ขายเครื่องดองของเมา อันนี้เขาปฏิบัติเพื่อให้มันเคร่งกันจริงๆ

แต่เมื่อเรามีความจำเป็นจะต้องอาศัยประกอบการทำมาหาเลี้ยงชีพอยู่ ทำไป แต่ให้จิตใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลอยู่เรื่อย ถ้าอธิษฐานจิตว่า เออ หมอนี่มันมาซื้อเหล้าเราไป ไปกินแล้วให้มันเบื่อเหล้า เลิกเหล้าเสีย


สมเด็จพระบรมราชินีนาถยังรับสั่งว่า ดิฉันไปแนะนำให้เขาปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บาปไหม หลวงพ่อก็ไม่ตอบทันที ก็เลยยกตัวอย่าง

สมเด็จฯ ดำรงอยู่ในฐานะที่เป็นพระมารดาของปวงชน หน้าที่การอบรมสั่งสอนให้รู้จักการทำมาหาเลี้ยงชีพเป็นหน้าที่ของผู้ที่เป็นบิดามารดา ในเมื่อเราแนะนำพร่ำสอนเขาไป เขาทำขึ้นมาแล้ว เขารู้จักเอาผลประโยชน์ของเขาเอง

ก็เหมือนๆ กับอาตมภาพนี่แหละ ไปเทศน์ให้คนฟังว่า อุฏฐานสัมปทา หมั่นขยันในการทำมาหาเลี้ยงชีพนะโยม

ทีนี้คนมาฟังเทศน์ คนขี้ฉ้อขี้โกงก็มี คนลักเล็กขโมยน้อยก็มี คนจี้ปล้นก็มี ถ้าเขาฟังเทศน์แล้วเขาเลื่อมใส เขาทำงานในหน้าที่ของเขามากขึ้น โจรจี้ปล้น แทนที่มันจะปล้นวันละแห่ง ๒ แห่ง มันฟัดเข้าไป ๔-๕ แห่ง ๑๐ แห่ง มันขยันขันแข็งขึ้นไป สงสัยว่าอาตมาคงจะตกนรกตาย

ในหลวงหัวเราะก๊ากออกมาอย่างเสียงดังเลย


:09:


(*อาชีพที่พระพุทธเจ้าห้ามทำ

๑.ค้ามนุษย์

๒.ค้ายาพิษ

๓.ค้าศัสตราวุธ

๔.ค้าสิ่งเสพติด เครื่องดองของเมา

๕.ค้าสัตว์ให้เขานำไปฆ่า)
เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#16 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11876
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 13/02/2017 - 15:07

:09:


ปุจฉา-วิสัชนา เรื่องการทำแท้ง


ศิษย์ถาม : การทำแท้งเป็นการทำบาปไหม

หลวงพ่อตอบ : บาปทั้งนั้น


ศิษย์ถาม : เพราะว่าเด็กในท้องมีจิตวิญญาณใช่ไหม

หลวงพ่อตอบ : มันมีจิตวิญญาณแล้ว ในเมื่อส่วนผสมที่จะให้เกิดเป็นคนเป็นสัตว์มันได้ส่วนกันพอเหมาะพอดี วิญญาณก็เข้าปฏิสนธิ ถ้าวิญญาณไม่มาปฏิสนธิ สิ่งนั้นก็มีแต่เน่าเปื่อยไป


ศิษย์ถาม : ในขณะที่เขามีจิตวิญญาณแล้ว แล้วเราไปเอาเขาออกมา ทำให้เขาตาย วิญญาณนั้นจะไปเกิดใหม่ หรือจะเป็นวิญญาณอาฆาต

หลวงพ่อตอบ : เขาก็ไปเกิดใหม่ บางทีก็อาฆาตพยาบาท อย่าลืมว่าเรามีลูกมีเต้า เราชื่นชมยินดีว่าเรามีลูก ลูกนั่นแหละคือเจ้าหนี้ใหญ่ของเราล่ะ ถ้าลูกคนไหนเกิดมาแล้วกระจอกงอกง่อยเจ็บป่วยให้พ่อแม่ต้องเสียเงินเสียทองค่าพยาบาลรักษา นั่นแหละเจ้าหนี้ใหญ่เลย


ศิษย์ถาม : ในสหรัฐอเมริกา รัฐส่วนมากประมาณ ๙๐ เปอร์เซ็นต์ เขารับว่าทำแท้งไม่ผิดกฎหมาย หมอที่ทำแท้งพวกนี้เขาถือว่าได้ช่วยคนไข้ให้พ้นจากความทุกข์ทรมาน อย่างคนไข้ถูกข่มขืนมา หรือเป็นโรคเอดส์กลัวจะติดไปถึงลูก แล้วจะปล่อยให้เด็กเกิดมาแล้วติดโรคเอดส์หรือ ทำแท้งอย่างนี้ไม่น่าจะบาป เด็กเกิดมาต้องทรมาน ต้องเป็นเอดส์ ให้ตายเสียดีกว่า

หลวงพ่อตอบ : ตามหลักธรรมชาติ ตามกฎของกรรม จะด้วยประการใดก็ตาม ช่วยให้เขาตายไปเสีย ให้พ้นจากความทนทุกข์ทรมาน ตามความคิดของเราคิดว่าช่วยเขาให้พ้นทุกข์ แต่กฎของกรรมไม่มีการยกเว้น อันที่เราคิดว่าช่วยให้เขาพ้นทุกข์นี่เราคิดเอา แต่มันไม่ใช่กฎของธรรมชาติ


ศิษย์ถาม : แต่เราเป็นหมอ ถ้าเราไม่ช่วยเขา เขาก็ต้องไปหาหมอเถื่อน อาจต้องตายทั้งแม่ทั้งลูก แทนที่จะตายคนเดียว หมอช่วยชีวิตแม่ ไม่ให้แม่ไปฆ่าตัวตาย ไม่ให้แม่ต้องทุกข์ทรมาน หมอบาปด้วยหรือ

หลวงพ่อตอบ : นั่นแหละคือบาป หมอก็บาปด้วย


ศิษย์ถาม : แล้วทำไมกฎหมายจึงอนุญาต

หลวงพ่อตอบ : กฎหมายก็คนธรรมดาบัญญัติเอานี่ มันไม่ใช่กฎธรรมชาติ


ศิษย์ถาม : ถ้าบาป ผิดศีลธรรม คนอเมริกันเขาก็เก่ง ทำไมกฎหมายเขาถึงอนุญาต

หลวงพ่อตอบ : คนอเมริกันเก่ง ก็เก่งแต่หลักวิชาที่เขาบัญญัติขึ้นเท่านั้น แต่กฎธรรมชาติมันไม่ยกเว้น

ศาสนาคริสต์เขาว่าฆ่าสัตว์ไม่บาป เพราะสัตว์เกิดมาเป็นอาหารของมนุษย์ แต่ศาสนาพุทธ พระพุทธเจ้าสอนว่า ฆ่ามดฆ่าแมง ฆ่าไข่มดไข่แมง บาปหมด

สิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงทดสอบมาด้วยพระองค์เองแล้ว เรื่องปุพเพนิวาสานุสสติญาณ การระลึกชาติหนหลังได้ นั่นหละทำให้พระองค์รู้เรื่องเหล่านี้ได้ละเอียดลออ


:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#17 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11876
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 13/02/2017 - 15:18

:09:


ใครผิดกันแน่


มหาใสเคี้ยวหมาก ดูดบุหรี่

อุบาสกคนนั้นใส่ชุดขาว “โอ๊ย! พระกินหมาก ดูดบุหรี่ ผมไหว้ไม่ลง”

มหาใสก็อึกอักๆๆ ทีนี้ไอ้บ้านี่ก็ เวลามันแสดงออกนี่มันดูไม่ได้ พอต่อย มันต่อย หลวงพ่อก็เลยไปดักเอาก่อน ถามมันว่า

“โยม ถ้าหากพระบวชมาเอากราบเอาไหว้โยมนี่ อาตมาจะร้องไห้ให้โยมฟังเดี๋ยวนี้แหละ แต่นี่เสียใจ ไม่ได้บวชมาเอากราบเอาไหว้คน ขอถามหน่อยเถอะว่า โยมเคยบวชหรือเปล่า”

“ผมบวชมา ๑๒ พรรษา สอบได้นักธรรมเอก”

“เอ้อ ดีแล้ว ขอถามปัญหาหน่อย”

“จะถามอะไรก็ถามมา”

“โยมบวชแล้ว เคยจับเงินจับทอง ใช้เงินใช้ทองเองไหม”

“เคย”

“เคยกินนมตอนเย็นไหม”

“เคย”

“พระภิกษุจับเงินจับทอง ใช้เงินใช้ทองเองนี่ มีบัญญัติในพระปาติโมกข์ใช่ไหม”

“ใช่”

“พระภิกษุกินอาหารในเวลาวิกาล มีบัญญัติในพระปาติโมกข์ใช่ไหม”

“ใช่”

“ถ้างั้น พระกินหมาก ดูดบุหรี่ มีบัญญัติในพระปาติโมกข์ข้อไหน”


นิ่งอึ้งเลย

เพราะฉะนั้น โยมเอ๊ย พิจารณาดูให้ดี มีด พร้า ขวาน มันถากได้แต่ด้ามคนอื่นนะ แต่ด้ามมัน มันถากของมันไม่ได้ อันนี้เอาไปนอนคิดเป็นการบ้านเด้อ

ก็เลยหยุดกันเพียงแค่นั้น ถ้าพูดมากไปกลัวมันจะกระเทือนพระ ประเดี๋ยวพระจะลุกขึ้นมาตีกัน


เพราะอย่างนั้นไปหาครูบาอาจารย์นี่ ใครคุยว่าตัวได้สมาธิขั้นใด ญาณขั้นใด ฌานขั้นใด ถ้าพระองค์นั้นคุยแล้ว เราถวายปัจจัย ท่านรับด้วยมือ แสดงว่าพระองค์นั้นสักแต่ว่าคุย

เพราะฉะนั้น สมาธิจะเป็นของอัศจรรย์อะไรหนอ ใครจะไปคุยว่าได้ญาณ ได้ฌาน ดำดินบินบนล่องหนหายตัวได้ มันก็ไม่อัศจรรย์หรอก มันอัศจรรย์อยู่ที่ ปาณาติปาตา เวรมณี อทินนาทานา เวรมณี นี่

ถ้าใครปฏิบัติบริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ นี่แหละเป็นมหัศจรรย์อย่างยิ่ง เพราะฉะนั้น อย่าไปอวดกันแค่สมาธิแค่ฌานให้มันมากนัก

วินัยคือศีลของพระ ถ้าหากว่าพระเคร่งครัดในการปฏิบัติวินัยให้ถูกต้อง แม้ทำสมาธิไม่เป็น ก็ยังมีดี


สมาธิที่ไม่มีศีลประกับความปลอดภัย ไม่มีทางที่จะสำเร็จพระอริยมรรคอริยผลได้ จะทำไปถึงไหนก็ได้ แต่มันไม่เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์สะอาด ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์แล้วอย่าไปคุย


:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#18 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11876
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 13/02/2017 - 15:40

:09:


เรื่องที่นักบวชควรระวัง


สิ่งที่นักบวชทั้งหลายควรระมัดระวัง อติเรกลาภ โยมอุปัฏฐาก อันนี้เสียหายมากๆ บางทีเขาเลื่อมใส เขาก็มากันทั้งแม่ทั้งลูกอะไรทำนองนี้ บางคนอาจจะคิดว่าเขารักเขาชอบเรา พวกผู้หญิงทั้งหลายนี่ มันแสดงอาการเหมือนว่ามันรักมันชอบ แต่มันมีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลัง

ยกตัวอย่างเช่น ครูบา... นี่แหละ มา "หลวงพ่อ... ๆๆๆ" หลวงพ่อ...ก็หลงมันแทบเป็นแทบตาย ลงผลสุดท้ายมอเตอร์ไซค์ก็ซื้อให้มันขี่ มีเงินมีทองก็ทุ่มให้มัน

หลวงพ่อรู้ก็เรียกมาเตือน เคยคิดถึงโยมพ่อโยมแม่ทางบ้านหรือเปล่า

บ้านเราอยู่ใกล้กัน บ้านนาเตียงกับบ้านโคกพุทราห่างกันไม่ถึง ๑๐ กิโลเมตร เราก็รู้กำพืดกันดีอยู่ เราก็ลูกชาวไร่ชาวนา

คุณเคยคิดถึงพ่อถึงแม่คุณบ้างไหม

เขาก็นิ่งอึ้ง

ก่อนที่จะไปทำอะไรให้คนอื่น ต้องคิดถึงพ่อถึงแม่ตัวเองก่อน เราคิดว่าพ่อแม่เรานี่มีฐานะอย่างไร เป็นอยู่อย่างไร อย่างพวกในเมืองนี่ พ่อแม่หาเช้ากินค่ำ เคยคิดถึงบ้างไหม มีเงินมีทอง โน่น! ไปซื้อโทรทัศน์มา พ่อแม่ไม่มีข้าวจะกรอกหม้อไม่ได้คิดถึง


พระ... เมื่อก่อนมาบวชเป็นเณร จูงมือไปเมืองอุบลฯ เอาไหม เรียนมัธยมที่นี่ ไม่เอา มาศรีสะเกษ เอาไหม ไม่เอา กลับมาก็มาสึก สึกมาก็มานอนกินข้าวก้นบาตรอยู่นี่

บัก... ข้าวบาตรกู กูไม่หวง แต่กูกลัวว่าชีวิตของมึงจะเป็นหมัน มึงจงไปจากวัดเดี๋ยวนี้ ไปหาสามล้อมาถีบ

ไปติดต่อสามล้อ เขาขอเงินประกัน ๓๐๐ บาท ก็ให้เงินไปประกันสามล้อ สมัยนั้นสามล้อมัน ๓๐๐ บาท ราคาขายก็เท่านั้นแหละ คันใหม่เอี่ยม

แล้วก็บอกว่า ให้มึงหาเงินส่งแม่มึงวันละ ๑๐ บาท ถ้ามึงส่งแม่มึงไม่ได้ มึงอย่ากินข้าว ต้องให้แม่มึงก่อน มึงค่อยหากิน หลังจากที่ส่งแม่มึงวันละ ๑๐ บาทแล้ว ต่อไปมึงได้เท่าไรมึงเก็บเอาไว้

มันก็ไป แล้วก็ไปปฏิบัติตามคำสั่งเหมือนกัน เวลาแม่มันมา ถามว่าไอ้... มันให้เงินเจ้าไหม ให้วันละ ๑๐ บาท เออ! ดี!


:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#19 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11876
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 14/02/2017 - 11:19

:09:


ทำไมพระจึงทะเลาะกัน


การปฏิบัติธรรมนี่ ศีลข้อเดียวเท่านั้นแหละ

ญาติโยมนี่รักษาศีล ๘ ให้มันดี

ฆราวาสรักษาศีล ๕ ให้มันดี

พระภิกษุรักษาสิกขาบท ๒๒๗ ข้อให้ครบถ้วนบริบูรณ์ อย่าให้ขาดตกบกพร่อง แค่นั้นก็พอแล้ว

อันนี้ใครขึ้นธรรมาสน์เทศน์ เทศน์เป็นคุ้งเป็นแคว ยกคัมภีร์โน่นคัมภีร์นี่ แต่มาดูวินัยนี่เหลวแหลก

พระสงฆ์ไทยที่ทะเลาะกันอยู่ไม่หยุดหย่อน เพราะอะไร เพราะพระทุศีล ปฏิบัติศีลในพระปาติโมกข์ไม่ครบถ้วน จึงได้ทะเลาะกัน

หลวงพ่อพิจารณาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่อายุ ๑๔ ปี เวลานี้ ๗๘ ปี ผมขาวหมดแล้ว อยากจะหาตรงที่ว่าจุดไหนที่พระพุทธเจ้าสอนให้คนทะเลาะกันนี่ มีไหม ยังไม่เจอเลย ถ้าใครเจอช่วยบอกด้วย

นักบวชต้องไม่มีปัญหาหัวใจ อยู่กันอยู่ได้ไม่ขัดกัน เพราะฉะนั้น ศีลคือวินัยนั่นแหละ เป็นหัวใจสำคัญของศาสนา


:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0คำตอบต่อไป: เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา -
 • (3 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ