ลานธรรมเสวนา: ฐานิยปูชา 2559 - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

 • (3 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

ฐานิยปูชา 2559 (หนังสือ) เกร็ดธรรมคำสอน หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ให้คะแนนกระทู้: -----

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 29/12/2016 - 12:02
:09: :09: :09:


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้วฐานิยปูชา ๒๕๕๙


เกร็ดธรรมคำสอนพระราชสังวรญาณ

(หลวงพ่อพุธ ฐานิโย):09:

หมายเหตุ :

1. การทยอยพิมพ์หนังสือเล่มนี้เป็นรายการต่อเนื่องในชุดหนังสือ ฐานิยปูชา นะคะ

หากท่านต้องการอ่านต่อเนื่อง...สามารถเข้าอ่านเล่มที่ผ่านมาได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้ค่ะ


ฐานิยปูชา 2535

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2535/


ฐานิยปูชา 2536

http://larndham.org/...B8%B4%E0%B8%95/


ฐานิยปูชา 2537

http://larndham.org/...60&#entry778194


ฐานิยปูชา 2538

http://larndham.org/...B8%B5%E0%B8%A5/


ฐานิยปูชา 2539

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2539/


ฐานิยปูชา 2540

http://larndham.org/..._0&#entry785597


ฐานิยปูชา 2541

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2541/


ฐานิยปูชา 2542

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2542/


ฐานิยปูชา 2543

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2543/


ฐานิยปูชา 2544

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2544/


ฐานิยปูชา 2545

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2545/


ฐานิยปูชา 2546

http://larndham.org/..._0&#entry741022


ฐานิยปูชา 2547

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2547/


ฐานิยปูชา 2548

http://larndham.org/..._0&#entry745717


ฐานิยปูชา 2549

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2549/


ฐานิยปูชา 2550

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2550/


ฐานิยปูชา 2551

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2551/


ฐานิยปูชา 2552

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2552/


ฐานิยปูชา 2553

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2553/


ฐานิยปูชา 2554

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2554/


ฐานิยปูชา 2555

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2555/


ฐานิยปูชา 2556

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2556/


ฐานิยปูชา 2557

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2557/


ฐานิยปูชา 2558

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2558/2. การจัดรูปแบบในการโพสต์
เภตราขอปรับการจัดย่อหน้าให้เข้ากับลักษณะการอ่านหน้าเว็บนะคะ


:33:


กราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
ท่านกรุณาให้มีการจัดส่งหนังสือหนังสือฐานิยปูชาเล่มใหม่มาให้ทุกปีค่ะ

ซึ่งท่านใดที่ต้องการหนังสือในชุดฐานิยปูชาเล่มใดก็ตาม
หรือต้องการ copy บทธรรมเทศนาไปใช้ในงานอื่นใด
กรุณาติดต่อ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม ที่ วัดวะภูแก้ว ค่ะ

รายละเอียดการติดต่อดูได้จาก

http://www.thaniyo.com/


:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0


 • (3 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้

คำตอบก่อนหน้า: เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา -

#40 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 10/01/2017 - 12:26

:09:


หมวดที่ ๒ ปวารณา ประเคน ถวาย


- การปวารณา คือการเปิดโอกาสให้พระ (ที่มิใช่ญาติโดยสายโลหิต)* ขอปัจจัยจากตนได้โดยไม่ผิดพระวินัย ผู้มีศรัทธาจึงปวารณาไว้ก่อน แล้วจึงปฏิบัติตามเงื่อนไขคำปวารณาที่กำหนดไว้ ซึ่งขึ้นอยู่กับ

.....• ปัจจัยที่จะให้ได้แก่อะไร หรือไม่กำหนด (คืออะไรก็ได้)

.....• เวลาที่จะให้ เป็นระยะเวลานานเท่าใด ถ้าระยะเวลาสั้นหรือไม่กำหนด ต้องไม่เกิน ๔ เดือน จะให้ต่อ ต้องปวารณากันใหม่ เว้นแต่จะปวารณาไว้ตลอดเป็นนิตย์ ก็ใช้ได้ตลอดไป

(* ญาตินับเนื่องโดยตรงไป ๗ ชั้น ตัวพระนับเป็นชั้นกลาง เหนือขึ้นไป ๓ ล่างลงไป ๓ ไม่นับผู้เป็นเขยและสะใภ้)


- ประเคน ให้ถูกวิธี คือ

.....• ของนั้นต้องไม่ใหญ่หรือหนักจนเกินกว่าคนคนเดียวยกได้

.....• มีระยะห่างพอเหมาะพอควร (ประมาณ ๑ ศอก)

.....• น้อมกายถวายด้วยความเคารพ

.....• จะถวายด้วยมือ หรือของที่เนื่องด้วยมือ (พาน ถาด) ก็ได้

.....• พระรับแล้ว ไหว้พระทุกครั้ง

.....• ของฉัน (อาหารหรือของรับประทาน) ประเคนแล้ว อย่าถูกต้องอีก


- ถวายเงิน ให้ใช้ใบปวารณาแจ้งให้พระทราบ ส่วนตัวเงินมอบให้ไวยาวัจกร (ผู้ทำธุรกิจแทนสงฆ์) หรือกัปปิยการก (ผู้ทำของให้ ควรแก่ภิกษุ-ศิษย์ผู้ตามรับใช้)


- ไม่ถวายผ้าอาบน้ำฝนก่อนเข้าพรรษาเกินกว่า ๑ เดือน (เว้นแต่พระที่เป็นญาติและปวารณาไว้)


- ถวายของฉันได้ อย่าออกชื่อของฉัน ให้ใช้ว่านิมนต์รับบิณฑบาต นิมนต์ฉันเช้า ฉันเพล แทน


- ไม่ถวายอาหารเลยเที่ยงวันไปแล้ว หากเป็นอาหารสำเร็จรูปหรือของดิบ ของเก็บค้างคืนได้ ให้มอบไว้กับลูกศิษย์เพื่อทำถวายในกาลอันควร


- ไม่ใช่ญาติ ไม่ได้ปวารณาไว้ ถ้าพระรูปนั้นไม่อาพาธ ไม่ควรถวายโภชนะอันประณีต (ข้าวสุกที่ระคนด้วย เนยใส เนยข้น น้ำมัน น้ำผึ้ง น้ำอ้อย เนื้อปลา เนื้อสัตว์อื่น นมสด นมเปรี้ยว)


- ไม่ถวายของมึนเมาเสพติดให้โทษ


- จะถวายอาหารพระผู้อยู่ในป่าหรือที่เปลี่ยว ต้องบอกท่านล่วงหน้า


- ถวายร่ม พื้นร่มต้องเป็นสีเดียว (นิยมสีดำ)


- ถวายรองเท้า ต้องเป็นรองเท้าส้นเตี้ย ไม่หุ้มส้น ไม่หุ้มหลังเท้า ไม่มีสีฉูดฉาด (นิยมสีน้ำตาลแก่)


- ถวายเตียง ตั่ง ขาเตียง ตั่ง ต้องไม่สูงเกิน ๙ นิ้วฟุต ตีนเตียง ตั่ง ต้องไม่แกะสลักเป็นรูปสัตว์ ความกว้างใหญ่ให้พอนอนได้เพียงคนเดียว ที่นอน นั่ง ไม่ยัดด้วยนุ่น สำลี หรือทำหนาเป็นฟูก


- ถวายหมอนได้แต่หมอนหนุนหัว และเป็นหมอนเล็กพอหนุนได้คนเดียว


- ไม่ถวายอาสนะที่ทำด้วยขนสัตว์เป็นพรมรองนั่ง เป็นสีดำล้วนหรือมีใยไหมเจือ


- ไม่ถวาย/ประเคน วัตถุที่พระไม่ควรแตะต้อง (อนามาส) ได้แก่

.....• โลหะมีค่า อัญมณี เช่น ทองคำ เงิน เพชร พลอย หยก

.....• ศัสตราวุธ เช่น ปืน หอก ดาบ ธนู

.....• เครื่องดักสัตว์

.....• เครื่องดนตรี

.....• ธัญพืช และผลไม้ที่ยังติดอยู่กับต้น

.....• สัตว์ตัวเมีย เครื่องแต่งกายสตรี

.....• อนึ่ง ควรรวมทั้งตุ๊กตา ของเด็กเล่นทั้งหลายด้วย กล้องถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์ ถ่ายวิดีโอ ก็ไม่ควรเช่นกัน


- ไม่ถวายเนื้อสัตว์ต้องห้ามฉันเป็นอาหาร (มี ๑๐ ชนิด คน ช้าง ม้า สุนัข งู สิงโต เสือโคร่ง เสือเหลือง เสือดาว และหมี)


- ไม่ถวายอาหารทำจากเนื้อสัตว์ที่เจาะจงฆ่ามาเลี้ยงพระ


- ไม่ถวายอาหารที่ประกอบด้วยเนื้อสัตว์ดิบหรือครึ่งดิบครึ่งสุก เช่น ไข่ลวก แหนม ปูเค็ม (ในส้มตำ) ถ้าจะทำถวาย ต้องแน่ใจว่าได้ทำให้สุก (ด้วยความร้อน) จริงก่อน หรือมอบเป็นอาหารแห้งไว้ ให้ลูกศิษย์ทำถวาย


- ไม่ถวายอาหารที่ประกอบด้วยพืชผักดิบที่อาจงอกต่อไปได้ เช่น อ้อยทั้งท่อนทั้งเปลือก ผักบุ้ง ผักกระเฉด โหระพา กระเพรา ที่เป็นต้น มียอดอยู่ หัวหอม หัวกระเทียม กระชาย ขมิ้น ที่ยังเป็นหัวเป็นเหง้าอยู่ ถั่วงอกดิบไม่ได้เด็ดหัวออก พริกสุก มะเขือแก่ ทั้งเมล็ดติดอยู่ ฯลฯ เมื่อจำเป็นต้องทำถวาย ให้ทำเป็นของที่ไม่อาจงอกต่อไปได้ ด้วยการปอก เด็ด แกะ หรือทำให้สุกด้วยความร้อนก่อน


- ทำน้ำปานะถวาย ต้องเลือกทำจากผลไม้ชนิดไม่โตกว่าผลมะตูมหรือกระเบา (ขนาดกำปั้นอย่างเขื่อง) อย่าตั้งไฟ อย่าใช้น้ำร้อนเจือ กรองให้หมดกาก จะเติมน้ำตาล เกลือ บ้างก็ได้ ทำแล้วต้องถวายวันต่อวัน อย่าไว้ข้ามคืน (ในกรณีนี้ จะเห็นได้ว่าทำน้ำแตงโม หรือใช้น้ำมะพร้าวอ่อนถวายเป็นปานะ ไม่ควร)


- ไม่ถวายอาหารทั่วไปแก่พระแม้อาพาธในเวลาวิกาล (เลยเที่ยงวัน) ถ้าจำเป็น ควรทำเป็นลักษณะน้ำซุปใสใช้ดื่มแทน หรือให้พระสึกเสียก่อนเป็นดีที่สุด


:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#41 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 11/01/2017 - 14:02

:09:


หมวดที่ ๓ เข้าพบนมัสการ- แม่ชี หญิงหม้าย สาวโสด โสเภณี กะเทย ไม่ควรไปมาหาสู่กับพระผิดเวลา หรือพร่ำเพรื่อเป็นประจำจนผิดสังเกต ไม่เป็นกิจจะลักษณะ


- ผู้หญิงจะถูกต้องกายพระมิได้ ฉะนั้น ไปหาพระ นั่งอยู่ให้ห่างสักหน่อยจะดูสมควร


- ผู้หญิง ถ้าไม่มีผู้ชาย (รู้เดียงสา) ไปด้วย อย่าเข้าพบพระตามลำพังในที่ลับหู (คนอื่นไม่ได้ยินคำสนทนา) ลับตา (คนอื่นมองไม่เห็น)


- ผู้หญิง แม้จะไปกันหลายคน ถ้าไม่มีผู้ชาย (รู้เดียงสา) อยู่ด้วย จะอยู่ในอิริยาบถเดียวกับพระมิได้ (พระนั่งต้องยืน พระยืนต้องนั่ง)


- ผู้หญิง ต้องไม่นั่ง ไม่นอน ในที่แจ้ง กับพระสองต่อสอง แม้ยืนหรือเดินด้วยกันก็ไม่ควร


- ผู้หญิง แม้หลายคน ในที่แจ้ง ต่อหน้าพระ ก็ไม่ควรอยู่ในอิริยาบถนอน


- ผู้หญิง เข้าวัด ทำบุญ พบพระ ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ไม่รัดรูป ไม่สั้นเต่อ ไม่เปิดเผยให้เห็นเนื้อหนังในร่มผ้าวับๆ แวมๆ หรือชะเวิกชะวากดูล่อแหลม แม้กริยา วาจา ก็ควรสังวรสำรวม ไม่แสดงอาการส่อไปในทางชู้สาว หรือเกินงาม


- ผู้หญิง นอนในที่มุงที่บังอันเดียว (ห้องเดียวกัน) กับพระไม่ได้


- ผู้ชาย นอนในที่มุงที่บังอันเดียวกับพระติดต่อกันได้เพียง ๓ คืน ถ้าจะอยู่ต่อ ต้องเว้นเสีย ๑ คืน ทุกครั้งไป


- ผู้หญิง นั่งสูงกว่าพระไม่ได้ นั่งเสมอกันก็ไม่ได้ (หมายถึงสถานที่ที่ใช้พื้นราบเดียวกัน)


- เมื่อเข้าพบพระให้กราบพระพุทธรูป (ถ้ามี ณ ที่นั้น) ก่อนกราบพระสงฆ์ กราบพระทุกครั้งให้ได้เบญจางคประดิษฐ์ เสร็จแล้วจึงค่อยทำความเคารพฆราวาสด้วยกัน


- อนึ่ง ถ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือสมเด็จพระบรมราชินีนาถ (หรือผู้แทนพระองค์) ประทับเป็นประธานอยู่ ณ ที่นั้น ให้ถวายความเคารพพระองค์ท่านตามควรแก่เทศะ แล้วให้นั่งสงบยังที่ของตน ไม่ต้องทำความเคารพผู้ใดต่อไปอีก


:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#42 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 11/01/2017 - 14:06

:09:


หมวดที่ ๔ เดินทาง- ผู้หญิง ขับรถ ขับเรือเอง (ยกเว้นเรือข้ามฟาก) รับพระไปด้วยไม่ได้


- ผู้หญิง แม้หลายคน ถ้าไม่มีผู้ชาย (รู้เดียงสา) ไปด้วย ก็ไม่ควรชวนพระเดินทางไกล แม้เพียงชั่วหมู่บ้านหนึ่งไปยังหมู่บ้านหนึ่ง


- ผู้หญิง ถ้าจำเป็นต้องนั่ง (รถ เรือ เครื่องบิน) เก้าอี้ตัวเดียวกับพระ ควรมีผู้ชายนั่งคั่นกลาง


- นำพาของผิดกฎหมายไปด้วย แม้ของหนีภาษี ไม่ควรให้พระเดินทางร่วม


:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#43 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 11/01/2017 - 14:11

:09:


หมวดที่ ๕ อื่นๆ


- ไม่ขายของแก่พระที่ควักเงินซื้อเอง


- ไม่ขายสลากกินแบ่งแก่พระ


- ไม่แลกสิ่งของกับพระ


- ไม่ฝากของมีค่าไว้กับพระ


- ไม่ถือวิสาสะเอาของพระไปใช้หรือไปเป็นของตน เว้นแต่พระผู้เป็นเจ้าของได้ออกปากอนุญาตไว้ด้วยความพอใจ และพระรูปนั้นยังมีชีวิตอยู่ (ต้องครบองค์สาม)


- ถือเอามรดกจากพระผู้มรณภาพไปแล้วไม่ได้ เพราะจะต้องตกเป็นของสงฆ์หมด


- ไม่ควรใช้พระในกิจนอกพระศาสนา


- ไม่สอนหรือไม่เรียนเดรัจฉานวิชากับพระ เช่น ทำเสน่ห์ หมอดู ให้หวย เลี้ยงผี ปล่อยคุณ ฯลฯ


- ไม่วานให้พระเป็นพ่อสื่อให้ชายหญิงได้กัน


- ฟังธรรมด้วยอาการเคารพ ไม่คุยกัน หรือหัวร่อต่อกระซิกกัน


- เรียนธรรมกับพระ อย่าออกเสียงบทธรรมนั้นพร้อมกับพระ


- ไม่ชวนพระเล่นการพนัน แม้ด้วยการถือเอาแพ้ชนะเป็นเดิมพัน เช่น หมากฮอส หมากรุก


- พระพูดตรงๆ ให้ตัดต้นไม้ ดายหญ้า ขุดดิน ลอกท้องร่อง อย่าทำ เว้นแต่ท่านจะพูดเป็นนัย ซึ่งฆราวาสพึงเข้าใจเอาได้ด้วยไหวพริบปฏิภาณ เช่น “ท้องร่องนี้ชักตื้นแล้ว” หรือ “หญ้ารกอย่างนี้ น่ากลัวงูนะ” เช่นนี้จึงทำ


- สรงน้ำพระสงฆ์ ไม่ควรเจือน้ำหอม น้ำอบ น้ำปรุง ลงไปด้วย เว้นสรงน้ำพระพุทธรูป


- ไม่ก่อไฟให้ลุกเป็นเปลวให้พระผิง (เว้นอาพาธ หรือหนาวจัดจนทนไม่ได้) การใช้เครื่องทำความร้อน (Heater) หรือถ่านที่ติดไฟแล้วไม่ลุกเป็นเปลวพลุ่งเช่นฟืนได้


- ไม่บำรุงบำเรอแก่พระจนฟุ่มเฟือยเกินการณ์


- ไม่ควรรับทอดกฐินที่พระขอให้ทอดที่วัดของพระเอง


- ไม่ควรจัดเลี้ยงพระแบบโต๊ะจีน เพราะโอกาสที่จะมีส่วนทำให้พลั้งพลาดต่อพระวินัยและวัตรปฏิบัติบางข้อ (ธุดงคสมาทาน) มีมาก


- ไม่ทำนิติกรรมใดๆ กับพระ

(ขอให้ข้อคิดสักเล็กน้อยถึงตราสารการเงิน หรือตั๋วเงินที่ฆราวาสสั่งจ่ายในนามพระ ว่าควรหรือไม่ เพราะเป็นการนำพระเข้าผูกพันตามกฎหมายทันที ถ้าต้องเซ็นสลักหลังโอนหรือรับเงินซึ่งเท่ากับทำนิติกรรมนั่นเอง

ทางที่ดีควรสั่งจ่ายเป็นเงินสดแล้วขีดคร่อม พระจะได้มอบให้ไวยาวัจกรไปดำเนินการได้ หรือจะสั่งจ่ายในนามวัดซึ่งเป็นนิติบุคคลก็ได้ ส่วนจะประสงค์อย่างใดก็ให้ระบุต่อ เช่น จ่ายวัด... เพื่อ... ไวยาวัจกรก็จะได้รับไปดำเนินการให้ตามประสงค์

สำหรับธนาณัติ พระมอบอำนาจให้ไวยาวัจกรไปรับและจัดการตามประสงค์ของผู้ให้ได้ เห็นจะไม่กระไรนัก

ข้อนี้ขอฝากไว้ให้วินิจฉัยต่อไปด้วย):09: :09: :09:
......................................

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#44 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 12/01/2017 - 13:00

:09:


“ถ้าใครไม่มีเวลานั่งสมาธิ

หรือไม่มีเวลาสวดมนต์

ให้ฝึกสติลูกเดียว

ยืน เดิน นั่ง นอน

รับประทาน ดื่ม ทำ พูด คิด

ให้มีสติรู้ตัวตลอดเวลา

นั่นแหละคือการภาวนาอย่างยอด”


:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#45 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 12/01/2017 - 13:02

:09:

(ปกหลัง)


“คนที่ว่าตนเองดวงไม่ดี

นอกจากขาดความเชื่อมั่นในตนเองแล้ว

ยังเท่ากับแช่งตัวเองอีกด้วย

ควรคิดอยู่เสมอว่า ดวงดี ดวงดี ดวงดี

เพราะได้คิดดี พูดดี ทำดีแล้ว”:09: :09: :09:


เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#46 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 12/01/2017 - 13:19

:09:


ขอจบเล่มหนังสือ "ฐานิยปูชา ๒๕๕๙"

ในส่วนที่เป็นธรรมคำสอนครูบาอาจารย์

ไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะ

(หมายเหตุ : ในเล่มหนังสือจะมีส่วนบทความ
ของผู้ที่ไปฝึกอบรมธรรมปฏิบัติที่วัดวะภูแก้วลงไว้ด้วย

ผู้สนใจอ่านและเก็บไว้ ...กรุณาติดต่อขอหนังสือได้
ที่อาจารย์ ดร.ดาราวรรณ ด่านอุดม
ตามลิงก์ใน คห.เปิด คือที่ เว็บฐานิโย ค่ะ)


:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#47 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 12/01/2017 - 13:19

:09: :09: :09:


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว


:09: :09: :09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#48 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 30/01/2017 - 13:05

:09:

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานครูบาอาจารย์ท่านไว้ตรงนี้ด้วยค่ะ

เผื่อท่านใดสนใจหรือมีโอกาสไปร่วมงานได้ทันช่วงนี้ค่ะ


:09:


เรียนเชิญร่วมงาน

วันระลึกบูชาคุณบูรพาจารย์ประจำปีที่ ๑๘

๙๖ ปี ชาตกาล หลวงพ่อพุธ ฐานิโยณ วัดวะภูแก้ว

ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา


ในวันที่ ๗ - ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐


:09:


เนื่องในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นวันครบรอบ ๙๖ ปี ชาตกาล พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย)

จึงกำหนดให้จัดงานระลึกบูชาคุณบูรพาจารย์ประจำปีขึ้น
เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที และระลึกในเมตตาคุณ
ที่เคยปรากฏต่อสาธารณชนมานานัปการ

ด้วยการบำเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญภาวนา
น้อมเป็นกุศลสักการบูชาถวายแด่องค์บูรพาจารย์ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


(กำหนดการ)

วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๓)

เวลา ๑๔.๐๐ น. ลงทะเบียน รายงานตัวเข้าร่วมปฏิบัติธรรม

เวลา ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรเย็น เปิดการอบรมปฏิบัติธรรม ลำดับพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
เจริญสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาคุณหลวงพ่อพุธ ฐานิโย


วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๓)

เวลา ๐๔.๓๐ - ๐๗.๐๐ น. ทำวัตรเช้า เจริญสมาธิภาวนา ปฏิบัติบูชาคุณหลวงพ่อพุธ ฐานิโย

เวลา ๐๗.๐๐ น. ตักบาตรรอบบริเวณศาลาการเปรียญ ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ-สามเณร

เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ ๓๐ รูป มาติกาบังสุกุลและรับทักษิณานุปทาน

เวลา ๑๑.๐๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ พระสงฆ์อนุโมทนา ...เสร็จพิธี...


ศิษย์ยานุศิษย์วัดวะภูแก้ว และชาวบ้านวะภูแก้ว...เจ้าภาพ


(ท่านที่จะมาร่วมปฏิบัติธรรมในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์

กรุณาโทรศัพท์แจ้งล่วงหน้าที่หมายเลข ๐๘-๑๙๙๙-๑๒๓๒)


:09: :09: :09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#49 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 31/01/2017 - 14:19

:09:

หมายเหตุเพิ่มเติมจากเภตราเองค่ะ

สำหรับท่านที่สนใจไปร่วมงานหรือร่วมบุญงานนี้
สามารถเข้าไปดูแผนที่เส้นทาง
และช่องทางการติดต่อต่างๆ
รวมทั้งบัญชีร่วมบุญของวัดวะภูแก้ว
ได้ที่นี่ค่ะ

เว็บ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
http://www.thaniyo.com/


:09:
เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0คำตอบต่อไป: ไม่มี
 • (3 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ