ลานธรรมเสวนา: ฐานิยปูชา 2559 - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

 • (3 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

ฐานิยปูชา 2559 (หนังสือ) เกร็ดธรรมคำสอน หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ให้คะแนนกระทู้: -----

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11747
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 29/12/2016 - 12:02
:09: :09: :09:


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้วฐานิยปูชา ๒๕๕๙


เกร็ดธรรมคำสอนพระราชสังวรญาณ

(หลวงพ่อพุธ ฐานิโย):09:

หมายเหตุ :

1. การทยอยพิมพ์หนังสือเล่มนี้เป็นรายการต่อเนื่องในชุดหนังสือ ฐานิยปูชา นะคะ

หากท่านต้องการอ่านต่อเนื่อง...สามารถเข้าอ่านเล่มที่ผ่านมาได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้ค่ะ


ฐานิยปูชา 2535

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2535/


ฐานิยปูชา 2536

http://larndham.org/...B8%B4%E0%B8%95/


ฐานิยปูชา 2537

http://larndham.org/...60&#entry778194


ฐานิยปูชา 2538

http://larndham.org/...B8%B5%E0%B8%A5/


ฐานิยปูชา 2539

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2539/


ฐานิยปูชา 2540

http://larndham.org/..._0&#entry785597


ฐานิยปูชา 2541

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2541/


ฐานิยปูชา 2542

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2542/


ฐานิยปูชา 2543

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2543/


ฐานิยปูชา 2544

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2544/


ฐานิยปูชา 2545

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2545/


ฐานิยปูชา 2546

http://larndham.org/..._0&#entry741022


ฐานิยปูชา 2547

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2547/


ฐานิยปูชา 2548

http://larndham.org/..._0&#entry745717


ฐานิยปูชา 2549

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2549/


ฐานิยปูชา 2550

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2550/


ฐานิยปูชา 2551

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2551/


ฐานิยปูชา 2552

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2552/


ฐานิยปูชา 2553

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2553/


ฐานิยปูชา 2554

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2554/


ฐานิยปูชา 2555

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2555/


ฐานิยปูชา 2556

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2556/


ฐานิยปูชา 2557

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2557/


ฐานิยปูชา 2558

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2558/2. การจัดรูปแบบในการโพสต์
เภตราขอปรับการจัดย่อหน้าให้เข้ากับลักษณะการอ่านหน้าเว็บนะคะ


:33:


กราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
ท่านกรุณาให้มีการจัดส่งหนังสือหนังสือฐานิยปูชาเล่มใหม่มาให้ทุกปีค่ะ

ซึ่งท่านใดที่ต้องการหนังสือในชุดฐานิยปูชาเล่มใดก็ตาม
หรือต้องการ copy บทธรรมเทศนาไปใช้ในงานอื่นใด
กรุณาติดต่อ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม ที่ วัดวะภูแก้ว ค่ะ

รายละเอียดการติดต่อดูได้จาก

http://www.thaniyo.com/


:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0


 • (3 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้

คำตอบก่อนหน้า: เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา -

#40 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11747
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 10/01/2017 - 12:26

:09:


หมวดที่ ๒ ปวารณา ประเคน ถวาย


- การปวารณา คือการเปิดโอกาสให้พระ (ที่มิใช่ญาติโดยสายโลหิต)* ขอปัจจัยจากตนได้โดยไม่ผิดพระวินัย ผู้มีศรัทธาจึงปวารณาไว้ก่อน แล้วจึงปฏิบัติตามเงื่อนไขคำปวารณาที่กำหนดไว้ ซึ่งขึ้นอยู่กับ

.....• ปัจจัยที่จะให้ได้แก่อะไร หรือไม่กำหนด (คืออะไรก็ได้)

.....• เวลาที่จะให้ เป็นระยะเวลานานเท่าใด ถ้าระยะเวลาสั้นหรือไม่กำหนด ต้องไม่เกิน ๔ เดือน จะให้ต่อ ต้องปวารณากันใหม่ เว้นแต่จะปวารณาไว้ตลอดเป็นนิตย์ ก็ใช้ได้ตลอดไป

(* ญาตินับเนื่องโดยตรงไป ๗ ชั้น ตัวพระนับเป็นชั้นกลาง เหนือขึ้นไป ๓ ล่างลงไป ๓ ไม่นับผู้เป็นเขยและสะใภ้)


- ประเคน ให้ถูกวิธี คือ

.....• ของนั้นต้องไม่ใหญ่หรือหนักจนเกินกว่าคนคนเดียวยกได้

.....• มีระยะห่างพอเหมาะพอควร (ประมาณ ๑ ศอก)

.....• น้อมกายถวายด้วยความเคารพ

.....• จะถวายด้วยมือ หรือของที่เนื่องด้วยมือ (พาน ถาด) ก็ได้

.....• พระรับแล้ว ไหว้พระทุกครั้ง

.....• ของฉัน (อาหารหรือของรับประทาน) ประเคนแล้ว อย่าถูกต้องอีก


- ถวายเงิน ให้ใช้ใบปวารณาแจ้งให้พระทราบ ส่วนตัวเงินมอบให้ไวยาวัจกร (ผู้ทำธุรกิจแทนสงฆ์) หรือกัปปิยการก (ผู้ทำของให้ ควรแก่ภิกษุ-ศิษย์ผู้ตามรับใช้)


- ไม่ถวายผ้าอาบน้ำฝนก่อนเข้าพรรษาเกินกว่า ๑ เดือน (เว้นแต่พระที่เป็นญาติและปวารณาไว้)


- ถวายของฉันได้ อย่าออกชื่อของฉัน ให้ใช้ว่านิมนต์รับบิณฑบาต นิมนต์ฉันเช้า ฉันเพล แทน


- ไม่ถวายอาหารเลยเที่ยงวันไปแล้ว หากเป็นอาหารสำเร็จรูปหรือของดิบ ของเก็บค้างคืนได้ ให้มอบไว้กับลูกศิษย์เพื่อทำถวายในกาลอันควร


- ไม่ใช่ญาติ ไม่ได้ปวารณาไว้ ถ้าพระรูปนั้นไม่อาพาธ ไม่ควรถวายโภชนะอันประณีต (ข้าวสุกที่ระคนด้วย เนยใส เนยข้น น้ำมัน น้ำผึ้ง น้ำอ้อย เนื้อปลา เนื้อสัตว์อื่น นมสด นมเปรี้ยว)


- ไม่ถวายของมึนเมาเสพติดให้โทษ


- จะถวายอาหารพระผู้อยู่ในป่าหรือที่เปลี่ยว ต้องบอกท่านล่วงหน้า


- ถวายร่ม พื้นร่มต้องเป็นสีเดียว (นิยมสีดำ)


- ถวายรองเท้า ต้องเป็นรองเท้าส้นเตี้ย ไม่หุ้มส้น ไม่หุ้มหลังเท้า ไม่มีสีฉูดฉาด (นิยมสีน้ำตาลแก่)


- ถวายเตียง ตั่ง ขาเตียง ตั่ง ต้องไม่สูงเกิน ๙ นิ้วฟุต ตีนเตียง ตั่ง ต้องไม่แกะสลักเป็นรูปสัตว์ ความกว้างใหญ่ให้พอนอนได้เพียงคนเดียว ที่นอน นั่ง ไม่ยัดด้วยนุ่น สำลี หรือทำหนาเป็นฟูก


- ถวายหมอนได้แต่หมอนหนุนหัว และเป็นหมอนเล็กพอหนุนได้คนเดียว


- ไม่ถวายอาสนะที่ทำด้วยขนสัตว์เป็นพรมรองนั่ง เป็นสีดำล้วนหรือมีใยไหมเจือ


- ไม่ถวาย/ประเคน วัตถุที่พระไม่ควรแตะต้อง (อนามาส) ได้แก่

.....• โลหะมีค่า อัญมณี เช่น ทองคำ เงิน เพชร พลอย หยก

.....• ศัสตราวุธ เช่น ปืน หอก ดาบ ธนู

.....• เครื่องดักสัตว์

.....• เครื่องดนตรี

.....• ธัญพืช และผลไม้ที่ยังติดอยู่กับต้น

.....• สัตว์ตัวเมีย เครื่องแต่งกายสตรี

.....• อนึ่ง ควรรวมทั้งตุ๊กตา ของเด็กเล่นทั้งหลายด้วย กล้องถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์ ถ่ายวิดีโอ ก็ไม่ควรเช่นกัน


- ไม่ถวายเนื้อสัตว์ต้องห้ามฉันเป็นอาหาร (มี ๑๐ ชนิด คน ช้าง ม้า สุนัข งู สิงโต เสือโคร่ง เสือเหลือง เสือดาว และหมี)


- ไม่ถวายอาหารทำจากเนื้อสัตว์ที่เจาะจงฆ่ามา