ลานธรรมเสวนา: เทวดาถือพิณ - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

หน้า 1 จาก 1
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

เทวดาถือพิณ ถ้าเราฝันเห็น หมายความว่าอะไร

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   พราวสุข ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 322
 • สมัคร: 26/05/2005

ตอบ: 22/12/2016 - 16:22

ขอถามผู้รู้ทั้งหลายค่ะ

ถ้าฝันว่า เทวดาถือพิณ มาหาเรา
หมายความว่าอะไรค่ะ
และท่านเป็นใคร ชื่ออะไร

ขอบคุณค่ะ
0


หน้า 1 จาก 1
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้#1 ผู้ใช้ออฟไลน์   นิลุบล ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1272
 • สมัคร: 11/10/2005

ตอบ: 24/12/2016 - 22:32

ฝันเห็นเทวดาถือว่าเป็นมงคล
ท่านก็ต้องเป็นเทวดา ส่วนจะชื่ออะไร แนะนำถ้าฝันเห็นท่านอีก อย่าลืมถามชื่อท่านนะคะ
ฟังเทศน์ของท่านผู้ทรงธรรม

http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=4905&CatID=2
0#2 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2440
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 26/12/2016 - 00:36

อ้างอิง

[อธิบายเหตุให้เกิดความฝัน ๔ อย่าง]

ในคำว่า อญฺญตฺร สุปินนฺตา นี้มีวินิจฉัยดังนี้ :-

สุปินะนั่นแหละ ชื่อสุปินันตะ. มีคำอธิบายว่า ยกเว้นคือนำความฝันนั้นออกไปเสีย. ก็แล บุคคลเมื่อจะฝันนั้น ย่อมฝันเพราะเหตุ ๔ ประการ คือ เพราะธาตุกำเริบ ๑ เพราะเคยทราบมาก่อน ๑ เพราะเทวดาสังหรณ์ ๑ เพราะบุพนิมิต ๑.

บรรดาเหตุ ๔ อย่างนั้น คนผู้มีธาตุกำเริบ เพราะประกอบด้วยปัจจัยอันทำให้ดีเป็นต้นกำเริบ ชื่อว่าย่อมฝัน เพราะธาตุกำเริบ. และเมื่อฝัน ย่อมฝันต่างๆ เช่นเป็นเหมือนตกจากภูเขา เหมือนเหาะไปทางอากาศ และเหมือนถูกเนื้อร้าย ช้างร้ายและโจรเป็นต้นไล่ติดตาม. เมื่อฝันเพราะเคยทราบมาก่อน ชื่อว่าย่อมฝันถึงอารมณ์ที่ตนเคยเสวยมาแล้วในกาลก่อน. พวกเทวดาย่อมนำอารมณ์มีอย่างต่างๆ เข้าไป เพื่อความเจริญบ้าง เพื่อความเสื่อมบ้าง เพราะเป็นผู้มุ่งความเจริญบ้าง เพราะเป็นผู้มุ่งความเสื่อมบ้างแก่บุคคลผู้ฝัน เพราะเทวดาสังหรณ์ ผู้นั้นย่อมฝันเห็นอารมณ์เหล่านั้นด้วยอานุภาพของพวกเทวดานั้น. เมื่อบุคคลฝันเพราะบุพนิมิต ชื่อว่าย่อมฝันที่เป็นบุพนิมิตแห่งความเจริญบ้าง แห่งความเสื่อมบ้าง ซึ่งต้องการจะเกิดขึ้น ด้วยอำนาจแห่งบุญและบาป เหมือนพระมารดาของพระโพธิสัตว์ ทรงพระสุบินนิมิตในการที่จะได้พระโอรสฉะนั้น, เหมือนพระโพธิสัตว์ทรงมหาสุบิน ๕ และเหมือนพระเจ้าโกศลทรงพระสุบิน ๑๖ ประการฉะนั้นแล.

บรรดาความฝัน ๔ อย่างนั้น ความฝันที่คนฝัน เพราะธาตุกำเริบและเพราะเคยทราบมาก่อนไม่เป็นจริง. ความฝันที่คนฝันเพราะเทวดาสังหรณ์ จริงก็มี เหลวไหลก็มี, เพราะว่าพวกเทวดาโกรธแล้ว ประสงค์จะให้พินาศโดยอุบาย จึงแสดงให้เห็นวิปริตไปบ้าง. ส่วนความฝันที่คนฝันเพราะบุพนิมิต เป็นความจริงโดยส่วนเดียวแล. ความแตกต่างแห่งความฝัน แม้เพราะความแตกต่างแห่งมูลเหตุทั้ง ๔ อย่างนี้คละกันก็มีได้เหมือนกัน. ก็แลความฝันทั้ง ๔ อย่างนี้นั้น พระเสขะและปุถุชนเท่านั้น ย่อมฝันเพราะยังละวิปลาสไม่ได้. พระอเสขะทั้งหลายย่อมไม่ฝันเพราะท่านละวิปลาสได้แล้ว.

http://www.84000.org....php?b=01&i=301


สังเกตว่าจิตท่าน จขกท ไม่ได้หยุดการดิ้นรนหรอกนะครับ
อย่าไปหลงเข้าใจผิดว่าจิตหยุดการดิ้นรนแล้ว
อย่างกรณีนี้จิตก็ดิ้นรน สงสัย อยากรู้อยู่

ท่าน จขกท ฝันก็จริง แต่สิ่งที่เห็นในฝันน่ะจริงหรือไม่จริง ก็ไม่ทราบได้
จึงไม่ควรไปเสียเวลากับเรื่องความฝัน
หากจะวัดการภาวนาตนเอง ก็พิจารณาศีล สมาธิ ปัญญาว่าเจริญขึ้นไหม
หรือพิจารณาพละ ๕ ว่าเจริญขึ้นไหม เป็นการตรวจสอบ
ส่วนเรื่องฝัน หรือชื่อเทวดาในฝันนั้น ไม่ใช่เรื่องสาระสำคัญอะไรครับ :33:
ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0#3 ผู้ใช้ออฟไลน์   พราวสุข ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 322
 • สมัคร: 26/05/2005

ตอบ: 29/12/2016 - 16:51

ขอบคุณค่ะ คุณนิลุบล คุณngodngam

แค่สงสัยนะค่ะ ว่าคืออะไร
เพราะหาในเน็ต ก็บอกว่าเป็นคนธรรณ หรือเป็นเทวดา เป็นพระอินทร์
เลยอยากจะถามผู้รู้ เผือเพื่อนในลานธรรมทราบ

เพราะความฝันของตัวเองส่วนใหญ่เป็นจริงค่ะ

มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เพื่อนในลานธรรมน่าจะรู้จัก และท่านสิ้นแล้ว มาหาในฝันหลายท่าน
มาบอกเหตุล่วงหน้า มาเตือน มาให้ความรู้ หลายครั้ง
และก็เป็นจริงทุกครั้งค่ะ

แต่เทวดา เพิ่งมาครั้งแรก และไม่ได้พูดอะไร ยิ้มอย่างเดียว

ส่วนที่บอกว่า จิตของตนเองยังไม่หยุดดิ้นรน
ถูกต้องค่ะ จิตผู้รู้ จิตรู้ในรูป-นาม คือขันธ์ 5
ถ้ายังมีชีวิตอยู่ ไม่มีทางที่จะหยุดดิ้นรนหรอค่ะ
อย่างมากก็แค่เข้า อุเบกขา เข้าสมาธิ หรือวางได้ชั่วขณะ

มีแต่จิตภายในเท่านั้น ที่นิ่ง เงียบ สว่าง ว่าง สงบ สุข เบา
หยุดการดิ้นรนในสิ่งทั้งปวง
เพราะไม่รู้ดิ้นรนเพื่ออะไร
ทุกอย่างเหมือนกันหมด
0#4 ผู้ใช้ออฟไลน์   มันเป็นเช่นนั้นเอง ไอคอน

 • ตอบ 100+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 110
 • สมัคร: 01/06/2009

ตอบ: 30/12/2016 - 18:52

ถือศีล ภาวนา ตัวมักจะหอม เทวดาก็มาแสดงตัวชื่นชม หรือจะมาคุ้มครองนะสิ
ปกติเทวดาแม้ชั้นแค้่ จาตุ ก็ไม่อยากลงมาหามนุษย์หรอก เพราะตัวมนุษย์หยาบเหม้นมาก ยิ่งเทวดามีจมูกทิพย์ ยิ่งเหม็นเข้าไปใหญ่

คืนนี้ลองอธิษฐานให้มาเห็นอีกสิ จะได้รู้ว่า เป็นของจริงหรือ ปลอม ถ้ามาปรากฎให้เห็นอีก ก็น่าจะของจริง อาจจะขอให้ช่วยเหลืออาไรก็ทำบุญตักบาตรไปให้

ถ้าเป็นผม คงไปซื้อสลากออมสิน ธกส หรือลองเสี่ยงล็อตเตอรี่ ถูกกฎหมายดูบ้าง คงไม่ผิดศีล5-8 หรอก :33:
0#5 ผู้ใช้ออฟไลน์   กอบ ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 12323
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 06/02/2017 - 08:54

ผมฝันเห็นอะไรแปลก ๆ บ่อยๆ ครับ แต่ไม่ได้ให้สาระอะไรครับ ฝันเห็นเทวดา ฝันเห็นครูบาอาจารย์ ตลอดจนฝันว่าถูกรางวัลได้เงินกองโตมาทำบุญ (ตอนนั้นอยากได้เงินมาปล่อยปลา 555)
แต่ก็ไม่ได้ให้สาระกับความฝันเหล่านั้นมากไปกว่าการตามรู้ความรู้สึกดีใจ เสียใจ(ในกรณีฝันไม่ดี) หรือความรู้สึกเฉย ๆ ครับ ไม่คิดหาความหมายอะไรมากไปกว่านี้ เพราะเราก็ไม่รู้ว่าความฝันเกิดจริงไม่จริง
มีใคร ๆ มาบอกอะไรหรือเปล่า เป็นได้คือเทพมาบอก หรือเป็นนิมิตมาเตือน ตามที่พี่งดงามบอกครับ ^_^

แต่เมื่อเราไม่รู้ ไม่สามารถตีความได้ว่าคืออะไร สิ่งที่ควรทำคือมีชีวิตในความไม่ประมาทครับ รักษาศีล ปฏิบัติธรรมกันไปตามปรกติ ถ้าเราทำดีแล้ว เทวดาก็รักษาเอง ถ้าถึงคราวที่จะได้อะไรๆ ตามเหตุแห่งกรรมที่ส่งผลเราก็จะได้เองครับ :-)
ไวรัสเรียกค่าไถ่ จะทำการเข้ารหัสไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเราทั้งหมดโดยเฉพาะไฟล์เอกสาร ทำให้เปิดใช้ไฟล์ไม่ได้ทั้ง Harddisk

ตอนนี้ทาง kaspersky ออกตัวถอดรหัสมาให้ครับ
ใครที่เจอไวรัสพวกนี้ ลองเข้าไปโหลดตัวแก้ไข ที่นี่นะครับ
http://support.kaspersky.com/viruses/utility#
0คำตอบต่อไป: ไม่มี
หน้า 1 จาก 1
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ