ลานธรรมเสวนา: ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรียน ปี ๒๕๖๐ - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

 • (6 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรียน ปี ๒๕๖๐ กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7742
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 22/12/2016 - 08:50

ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพถวาย น้ำดื่มสะอาด
แด่หมู่สงฆ์ พระเณร ครูและนักเรียนในพื้นที่ที่ตั้งอยู่ห่างไกล
ซึ่งเป็นพื้นที่ท้องถิ่นซึ่งทุรกันดาร ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานด้านสุขอนามัย
ต้องพึ่งตนเองในเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่มักไปไม่ถึง
แหล่งน้ำธรรมชาติในปัจจุบันก็มักประสบภัยแล้งถ้วนทั่ว
จึงต้องพึ่งพา น้ำบ่อ น้ำบึง ที่มักปนเปื้อนทั้งมูลสัตว์
ตลอดจนสารอันตรายจากเคมีการเกษตร ที่ไม่พึงประสงค์
สิ่งสกปรก จากสารละลายในน้ำ ซึ่งอาจเป็นพิษภัยต่อร่างกาย
ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ด้วยการถวายระบบน้ำดื่มปลอดภัย เป็นการใช้ถาวรในวัดตลอดไป
และตามดูแลรักษา เปลี่ยนสารกรองไส้กรอง เมื่อชำรุดตามกาล
ที่ผ่านมาแล้วมีวัดหลายวัด หมู่สงฆ์ที่ขาดแคลนได้ฉันดื่มน้ำที่สะอาดทุกๆวัน
จากเครื่องที่เราถวายมานานหลายปีแล้ว และยังมีวัดอีกหลายวัด
โรงเรียนอีกหลายโรงเรียน ที่ยังรอโอกาสจากเราอยู่ค่ะ
การทำบุญด้วยน้ำ ดับกระหายคลายทุกข์ร้อน มีอานิสงส์มากค่ะ
งานบุญทั้งหมดที่ผ่านมา ได้รับการร่วมแรง ร่วมใจ
ร่วมบุญ จากเพื่อนๆ ญาติๆ โยมวัด พระคุณเจ้า
นับเป็นบุญกุศลมากมายที่เกิดจากศรัทธาและความตั้งใจสร้างทานบารมี
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหมู่สงฆ์ และผู้คนจำนวนมาก

เพื่อนๆ สามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่
บัญชีธนาคารกรุงเทพฯชื่อ บัญชี มยุรฉัตร พงษ์ผาตินันท์
เลขที่ บัญชี 128-0-859925
รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
update ยอดบัญชีทุกครั้งที่มียอดร่วมบุญค่ะ
pyanarg@hotmail.com sms 080-443-6358

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

:09: :09: :09:


ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0


 • (6 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้

คำตอบก่อนหน้า: mayrin - mahatep - mayrin - mayrin - mahatep - mahatep - mahatep - mayrin - mayrin - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - you4lucky - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - bee - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - ริมฝั่ง - ริมฝั่ง - mahatep - mayrin - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep -

#80 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 28/06/2017 - 22:54


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

วันนี้มีเจ้าภาพร่วมบุญ คุณเอม 1,123 บาท
และท่านผู้บริจาคทุกวัน
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
อายุ วัณโณ สุขัง พลัง
:09: :09: :09:

ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#81 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7742
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 29/06/2017 - 09:09

อนุโมทนา น้องเอม บุญรายวัน

อนุโมทนา ทุกๆ ท่านนะคะ


:09: :10:
ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#82 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 04/07/2017 - 22:43วันนี้ คุณ Siwadon Bundit

อนุโมทนาบุญครับ
ร่วมทำบุญ 800 บาทครับ
และท่านเจ้าภาพ รายวัน ทุกวัน วันละ บาท
อนุโมทนาบุญทุกๆท่านครับ


ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#83 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 06/07/2017 - 08:53

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

วันอาทิตย์ที่ผ่านมา เดินทางไป ศูนย์วิปัสสนา
ที่ อ.สังขละ จ.กาญจนบุรี เพื่อปรับปรุงระบบน้ำในศูนย์


ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#84 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 06/07/2017 - 09:44

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ติดตั้งถังกรองตะกอนบนเขา เพื่อประปรุงคุณภาพน้ำ


ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#85 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 06/07/2017 - 09:47

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

การวางถังกรองตะกอนที่จุดนี้ เพื่อให้เครื่องทำน้ำร้อนเพื่อการอาบยามอากาศเย็นมากในตอนเช้า เป็นสิ่งจำเป็นมากเพื่อการถนอมอายุเครื่อง


ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#86 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 06/07/2017 - 10:04

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ต่อท่อลงไปเชื่อมกับระบบเก็บกักน้ำดื่ม


การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย mahatep: 06/07/2017 - 10:16

ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#87 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 08/07/2017 - 20:59

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#88 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 13/07/2017 - 03:08

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

เนื่องจาก เวปฝากรูป เรียกเก็บค่าฝากรูปเป็นรายเดือนทุกเดือน
โดยมีข้อแม้ ไม่ให้ไป โพสต์ในเวปอื่น ซึ่งถือว่า เป็นการเรียกค่าไถ่
จึงไม่สามารถ ดูรูปเก่าๆที่โพสต์ไว้ได้อีก
จึงต้องขออภัยมาด้วยครับ
ตอนนี้กำลังหาวิธี รายงานความคืบหน้า ด้วยการฝากรูปที่ เวปใหม่ครับ
ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#89 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 13/07/2017 - 03:25รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

วันศุกร์นี้ จะเดินทางไปถวายการติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่ม
ที่ วัดเจ้าพระยาธรรมาราม จ.สุพรรณบุรี
ทดแทนเครื่องเดิม ที่ใช้มานานถึง แปดปีแล้ว
พระบางรูป ดื่มฉันตั้งแต่บวชใหม่ๆ จนเป็นพระเถระ อายุสิบพรรษาแล้ว
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
ต้อนรับ เข้าพรรษา ๒๕๖๐
เพื่อการดื่มฉัน ของพระภิกษุ และ ผู้ปฏิบัติวิปัสสนา
อนุโมทนาบุญ ทุกๆท่านครับ

ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#90 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 16/07/2017 - 03:54


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

วันเสาร์ มาเปลี่ยนไส้กรอง ซ่อมบำรุง เครื่องกรองน้ำดื่ม
ที่วัดวารีสาร อ.ภูเรือ จ.เลย

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย mahatep: 16/07/2017 - 04:13

ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#91 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 16/07/2017 - 04:18

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ถวายการสอน วิธีล้างถังกรอง เพื่อให้สามเณร ช่วยกันดูแล
ล้างสารกรองด้วยการโยกวาล์ว ตามระยะเวลา
เพื่อยืดอายุสารกรองครับให้น้ำ ให้ชีวิต
0#92 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 16/07/2017 - 05:15


เปลี่ยนไส้กรองถวาย
เพื่อสุขภาพ พระเณรครับ


ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#93 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7742
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 18/07/2017 - 17:23รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ภาพติดตั้งเครื่องกรองใหม่ถวาย
เครื่องที่ 1 ในบริเวณกุฏิของพระภิกษุสงฆ์
และผู้เข้ารับการอบรมกรรมฐานในคอร์สเด็ก
แทนเครื่องเก่าที่หมดอายุการใช้
ที่วัดเจ้าพระยาธรรมราม จ.สุพรรณบุรี ค่ะ


ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#94 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7742
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 18/07/2017 - 17:32


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

เครื่องกรองน้ำที่ถวายไว้
ในบริเวณที่ทานน้ำปานะ และโรงครัว
ซ่อมบำรุง ล้างเครื่อง เปลี่ยนไส้รกรองใหม่ถวายค่ะ


อนุโมทนา ทุกๆ ท่านนะคะ


ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#95 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7742
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 19/07/2017 - 10:17


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

วันที่ 15 ตรวจเช็ค ระบบเครื่องกรองน้ำดื่ม
วัดป่าดงพญาเย็น จ.สระบุรี ค่ะ


ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#96 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7742
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 19/07/2017 - 10:49รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

จากนั้นเดินทางไปที่วัดวารีสาร อ.ภูเรือ จ.เลย

เปลี่ยนไส้กรอง ซ่อมบำรุง เครื่องกรองน้ำดื่มค่ะให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#97 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7742
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 19/07/2017 - 10:57รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#98 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7742
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 19/07/2017 - 11:03


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ถวายการสอนสามเณร เรื่องวิธีล้างถังกรอง
ล้างสารกรองด้วยการโยกวาล์ว ตามระยะเวลา
เพื่อยืดอายุสารกรองค่ะให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#99 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7742
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 20/07/2017 - 11:10รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

วัดต่อไป วัดป่าจริยธรรม (ถ้ำผาหม้อ)
หลวงพ่อ นิรุต นิติสาโร
ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย ค่ะ


ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0คำตอบต่อไป: mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep -
 • (6 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ