ลานธรรมเสวนา: ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรียน ปี ๒๕๖๐ - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

 • (4 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 2
 • 3
 • 4
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

ขอเชิญร่วมบุญเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดเพื่อมอบให้ วัด-โรงเรียน ปี ๒๕๖๐ กระทู้ทำบุญต่อเนื่องค่ะ

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7707
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 22/12/2016 - 08:50

ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพถวาย น้ำดื่มสะอาด
แด่หมู่สงฆ์ พระเณร ครูและนักเรียนในพื้นที่ที่ตั้งอยู่ห่างไกล
ซึ่งเป็นพื้นที่ท้องถิ่นซึ่งทุรกันดาร ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานด้านสุขอนามัย
ต้องพึ่งตนเองในเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่มักไปไม่ถึง
แหล่งน้ำธรรมชาติในปัจจุบันก็มักประสบภัยแล้งถ้วนทั่ว
จึงต้องพึ่งพา น้ำบ่อ น้ำบึง ที่มักปนเปื้อนทั้งมูลสัตว์
ตลอดจนสารอันตรายจากเคมีการเกษตร ที่ไม่พึงประสงค์
สิ่งสกปรก จากสารละลายในน้ำ ซึ่งอาจเป็นพิษภัยต่อร่างกาย
ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ด้วยการถวายระบบน้ำดื่มปลอดภัย เป็นการใช้ถาวรในวัดตลอดไป
และตามดูแลรักษา เปลี่ยนสารกรองไส้กรอง เมื่อชำรุดตามกาล
ที่ผ่านมาแล้วมีวัดหลายวัด หมู่สงฆ์ที่ขาดแคลนได้ฉันดื่มน้ำที่สะอาดทุกๆวัน
จากเครื่องที่เราถวายมานานหลายปีแล้ว และยังมีวัดอีกหลายวัด
โรงเรียนอีกหลายโรงเรียน ที่ยังรอโอกาสจากเราอยู่ค่ะ
การทำบุญด้วยน้ำ ดับกระหายคลายทุกข์ร้อน มีอานิสงส์มากค่ะ
งานบุญทั้งหมดที่ผ่านมา ได้รับการร่วมแรง ร่วมใจ
ร่วมบุญ จากเพื่อนๆ ญาติๆ โยมวัด พระคุณเจ้า
นับเป็นบุญกุศลมากมายที่เกิดจากศรัทธาและความตั้งใจสร้างทานบารมี
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหมู่สงฆ์ และผู้คนจำนวนมาก

เพื่อนๆ สามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่
บัญชีธนาคารกรุงเทพฯชื่อ บัญชี มยุรฉัตร พงษ์ผาตินันท์
เลขที่ บัญชี 128-0-859925
รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
update ยอดบัญชีทุกครั้งที่มียอดร่วมบุญค่ะ
pyanarg@hotmail.com sms 080-443-6358

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

:09: :09: :09:


ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0


 • (4 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 2
 • 3
 • 4
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้

คำตอบก่อนหน้า: mayrin - mahatep - mayrin - mayrin - mahatep - mahatep - mahatep - mayrin - mayrin - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - you4lucky - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - bee - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - ริมฝั่ง - ริมฝั่ง - mahatep - mayrin - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep -

#60 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5934
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 19/06/2017 - 17:32


พี่ Muntana Thesthong
แจ้งยอดทำบุญสร้างเครื่องกรองน้ำที่วัดป่าดงพญาเย็น แก่งคอย
ร่วมกับคุณสมศักดิ์(ก้อง)และคุณมยุรฉัตร ค่ะ
คุณจินตนา ปาลจันทร์ทำ1,000บาท
คุณพิชญา ประภานนท์ 500บาท
คุณวาสนา วิถีสวัสดิ์ 300บาท
คุณทัศนีย์+คุณไพศาล คล้อยอรุณ 200 บาท
และคุณสมเกียรติ์ ซึ้งกมลพิสุทธิ์ 2,000 บาท
และพี่มัณฑนา เทศทอง 2,000 บาท
รวม 6,000 บาท
ทำบุญสร้างเครื่องกรองน้ำร่วมกับคุณสมศักดิ์(ก้อง)และคุณมยุรฉัตร
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ


ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#61 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5934
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 19/06/2017 - 17:40


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
เมื่อวานนี้ เดินทางไปวัดค่าน้ำอีกครั้ง และนัดหมายทางวัด
ให้เดินท่อน้ำขนาด 2"1/2 มาถึงจุดที่จะติดตั้งเครื่องกรอง


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ค่าน้ำอยู่ในระดับที่องค์การ อนามัยโลก ไม่ให้ใช้เป็นน้ำดื่ม
จนกว่าจะผ่านขั้นตอนการกรองเอาสารละลายที่เจือปนในน้ำ
ออกเสียก่อน ให้น้ำไม่กระด้าง ไม่มีสารละลายมากเกินมาตรฐาน
ปกติ ต้อง ไม่เกิน 500

ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#62 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5934
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 19/06/2017 - 17:45

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

น้ำที่มีสารละลายที่เป็นของแข็ง มีมากน้ำจึงมีตะกรอนแข็งจับภาชนะให้เห็นเป็นคราบชัดเจน

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

หินปูนเหล่านี้ จะเกาะตามภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆ
ทำให้ท่อน้ำอุดตัน ก๊อก ฝักบัว สุขภัณฑ์ ได้รับความเสียหาย

ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#63 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5934
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 19/06/2017 - 18:03

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

สำหรับบ่อน้ำของวัดที่ขุดขึ้นมาเพื่อเก็บน้ำฝนไว้ใช้
เมื่อย่างเข้าฤดูฝนน้ำฝนที่ตกลงมาไหลลงมาตามพื้นผิวดิน
แล้วรวมลงในบ่อเกือบเต็ม น้ำบ่อนี้เต็มในช่วงฤดูฝนเท่านั้น
พอถึงฤดูแล้ง น้ำก็เหือดแห้งหายไปหมด ด้วยถูกดูดซึมและแดดแผดเผา
พื้นดินเป็นดินทรายที่ไม่สามารถเก็บน้ำให้อยู่คงทนได้

ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#64 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5934
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 19/06/2017 - 18:23

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

น้ำใต้ดินถูกสูบขึ้นมา ด้วย Submersible Pumps
ต่อท่อส่งน้ำไปเก็บในแท้งค์เก็บน้ำ บนหลังคา ศาลา
ก่อนที่จะส่งน้ำไปสู่กุฏิต่างๆภายในวัด

ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#65 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5934
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 20/06/2017 - 01:29

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

จุดที่ต้องการติดตั้งเครื่อง เป็นบริเวณศาลา เอนกประสงค์
เดินท่อขนาด 2 1/2" มาถึงด้านนอกหน้าต่าง แล้วลดขนาดท่อให้เหลือ 1"
ปิดวาวล์ รอการเชื่อมต่อ ทางน้ำเข้า ทางน้ำทิ้ง ห่ากัน 2 เมตร
และเดินสายไฟ ติดเบรคเกอร์ รอการติดตั้งเครื่องที่บริเวณนี้
หลังการติดตั้ง พระภิกษุ ผู้มาพักภาวนา ก็จะมาเติมน้ำกันที่จุดนี้ครับ

ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#66 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5934
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 21/06/2017 - 21:19

พี่สาวฝากร่วมทำบุญ 200 บาท
ชื่อ อำพัน เอี่ยมสถาพร
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

วันนี้มีเจ้าภาพร่วมบุญ 1,500 บาท และ 1 บาท
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

เมื่อครู่กราบเรียนหลวงพ่อ
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560
อุปกรณ์พร้อม เดินทาง ไปติดตั้ง ครับ


ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#67 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5934
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: เมื่อวาน, 21:24 น.

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

อุปกรณ์ส่วนใหญ่พร้อม ส่วนที่ขาด จะได้รับของในวันพรุ่งนี้ครับ
ออกเดินทางค่ำวันศุกร์ นี้ เสาร์เช้าจะได้จังหันหลวงพ่อ ทองเจือ ครับอนุโมทนาบุญ ทุกๆท่านครับ
:09: :09: :09:

ให้น้ำ ให้ชีวิต
0คำตอบต่อไป: ไม่มี
 • (4 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 2
 • 3
 • 4
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

2 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 2 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ