ลานธรรมเสวนา: ขอเชิญร่วมบุญ โครงการสร้างเสนาสนะ วิหาร/โบสถ์ดินสำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

 • (2 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

ขอเชิญร่วมบุญ โครงการสร้างเสนาสนะ วิหาร/โบสถ์ดินสำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร โหติ โย ททาติ อุปสฺสยํ ให้ที่พักพาอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   phraedhammajak ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 308
 • สมัคร: 13/07/2011

ตอบ: 05/10/2016 - 19:11

ขอเชิญร่วมบุญ โครงการสร้างเสนาสนะ วิหาร/โบสถ์ดินสำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร
โครงการบุญของสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร มีญาติโยมที่อยู่ต่างจังหวัดเห็นกิจกรรมเผยแผ่ธรรม เปิดให้พุทธบริษัทเข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรมของสำนักแพร่ธรรมจักร บางคนได้เข้ามาปฏิบัติแล้ว อยากจะร่วมบุญสนับสนุนจึงได้สอบถามข่าวงานบุญมา ทางสำนักจึงขอแจ้งข่าวบุญ เชิญญาติโยมพุทธบริษัทได้ร่วมบุญสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศึกษาปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร โดยการสร้างวิหารโบสถ์ดิน และเสนาสนะที่พักปฏิบัติธรรม

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร สำนักวิปัสสนากัมมัฏฐานแพร่ธรรมจักร ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร 0892137759 ข้อมูลเพิ่มเติมทาง facebook
https://web.facebook...PhaerThrrmcakr/ หรือ https://web.facebook.../phraedhammajak

สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ 2553 เพื่อจุดประสงค์ใช้เป็นสถานที่สำหรับผู้สนใจเข้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ในระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีผู้สนใจเข้าปฏิบัติธรรมตามลำดับมา เพราะฉนั้นทางสำนักจึงจำเป็นต้องพัฒนาเสนาสนะที่พัก ให้สับปายะ เพียงพอสำหรับรองรับผู้มาปฏิบัติธรรมที่เพิ่มขึ้น จึงได้บอกบุญญาติโยมที่อยากจะร่วมบุญในครั้งนี้ได้ทราบ และร่วมอนุโมทนาโดยทั่วกัน

งานบุญสร้างเสนาสนะ ห้องพักผู้ปฏิบัติธรรมเพิ่มเติ่ม เนื่องจากเริ่มมีผู้ปฏิบัติธรรมติดต่อเข้ามาปฏิบัติธรรมมากขึ้น มีทั้งมาเดี่ยว และมาเป็นหน่วยงาน ทางสำนักจึงจำเป็นจะต้อง สร้างที่พัก ที่ปฏิบัติเพิ่ม เพื่อรองรับผู้มาปฏิบัติธรรม ดังนี้

1.สร้างวิหารดิน งบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)
2.สร้างศาลาที่พักร่วม/ห้องปฏิบัติธรรมหญิง จำนวน 1 หลัง
3.สร้างห้องพักเดียว มีห้องน้ำในตัว จำนวน 2 ห้อง

หมายเหตุ โครงการสร้างเสนาสนะจะค่อย ๆ สะสมไปตามกำลังศรัทธาหากพอเพียงที่จะดำเนินการก็จะลงมือทำตามลำดับ และท่านที่บริจาค ตั้งแต่ 1000 บาทขึ้นไป พิมพ์ชื่อติดที่สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

เชิญร่วมบุญได้ที่ สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร เลขที่ 1 บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร 089 2137759

หรือที่เลขที่บัญชี
014-8-83145-9 ชื่อบัญชี โครงการบุญสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร บุญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาสูงเม่น

หรือ เลขที่บัญชี 981-0-52153-7 ชื่อบัญชี พระกฤษกร กิตติปญโญ ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสูงเม่น
หรือสดวกบัญชีใดบัญชีหนึ่งก็ได้
หากร่วมบุญแล้ว กรุณาแจ้งรายละเอียดในกระทู้ /ข้อความ หรือโทร 089 2137759
หรืออี่เมล์
phraedhammajak@hotmail.co.th

ภาพตัวอย่างวิหารโบสถ์ดินที่จะดำเนินการสร้าง เพื่อใช้ในกิจพระพุทธศาสนา

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้วรูปภาพถูกใส่ลงไปแล้วรูปภาพถูกใส่ลงไปแล้วรูปภาพถูกใส่ลงไปแล้วรูปภาพถูกใส่ลงไปแล้วรูปภาพถูกใส่ลงไปแล้วรูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ภาพศาลาเก่าที่มุงด้วยญ้าคาที่เริ่มผุพังต้องใช้พาสติกมาคลุมป้องกันฝนรั่ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้วรูปภาพถูกใส่ลงไปแล้วรูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
0


 • (2 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้#1 ผู้ใช้ออฟไลน์   phraedhammajak ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 308
 • สมัคร: 13/07/2011

ตอบ: 23/10/2016 - 21:46

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้วรูปภาพถูกใส่ลงไปแล้วรูปภาพถูกใส่ลงไปแล้วรูปภาพถูกใส่ลงไปแล้วรูปภาพถูกใส่ลงไปแล้วรูปภาพถูกใส่ลงไปแล้วรูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างศาลาที่พักปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสวรรคต และทางสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ได้มีผู้คนเข้าปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องสร้างที่พักที่ปฏิบัติธรรมเพิ่ม จึงได้เริ่มสร้างศาลาที่พักปฏิบัติธรรมขึ้น เพื่อรองรับผู้มาปฏิบัติเพิ่มขึ้น และถวายเป็นพระราชกุศล จึงขอประกาศท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในครั้งนี้โดยทั่วกัน
ขอเชิญญาติโยมมีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาโดยทั่วกัน ตามรายการ ดังนี้
1.เจ้าภาพทั้งหลัง 500,000 บาท หรือ คิดเป็นตารางเมตร ๆ ละ 7,000 บาท จำนวน 72 ตารางเมตร
2.ต้นเสา 12 ต้น (เจ้าภาพครบแล้ว)
3.คานรับน้ำหนัก 34 คาน (อานิสงส์ให้จิตใจเข้มแข็ง ค้ำชูให้เจริญไม่ตกต่ำ เหมือนต้นเสา) ราคาคานละ 1,000 บาท
4.เจ้าภาพหินทราย ลำละ 2,300 บาท
5.ปูน ถุงละ 100 บาท
6.ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และอื่นๆตามกำลังศรัทธา
สร้างศาลาปฏิบัติธรรม/ที่พักผู้ปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล รับเจ้าภาพคานรองรับน้ำหนัก และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอื่น ๆ ตามกำลังศรัทธา คาน ๆ ละ 1,000 บาท จำนวน 34 คาน ตอนี้มีเจ้าภาพตั้งเสาแล้ว งานต่อไปคือทำคานรับน้ำหนักพื้น ค่อยๆสะสมไปคงสำเร็จได้ถวายพ่อหลวงเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน สาธุ เชิญร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา ที่สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร
อานิสงส์ การสร้างศาลาปฏิบัติธรรม
อานิสงส์ การสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ชาตินี้จะทำให้จิตใจเยือกเย็น ลูกหลานกตัญญู มีปิติสุขตลอดเวลา มีเพื่อนดี บริวารซื่อสัตย์ ธุรกิจก้าวหน้าและมั่นคง ชีวิตมีแต่ความเป็นสิริมงคล อุดมร่มเย็นเป็นสุข พ้นทุกข์ ภัย โรค โศก ศัตรู ภัยพาลทั้งปวง เปรียบเหมือนได้สร้างธรรมนาวา ขนสัตว์น้อยใหญ่ ข้ามทุกข์ในวัฏฏะสงสาร ก้าวถึงฝั่งคือพระนิพพาน ถือเป็นการให้ธรรมทานและให้อโหสิกรรม ท่านจะเป็นผู้มีอริยทรัพย์ ไม่ทุกข์ยากลำบากในภพหน้า และมีสุคติโลกสวรรค์ในภพหน้าแน่นอน จะได้เลื่อนชั้นจิตและมีภพภูมิ ที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวรวมทั้งเพื่อนสนิทและผู้ใกล้ชิดประสบแต่ความสุขสมหวังในชีวิต ปลอดภัยจากภยันตรายใดๆ ทั้งปวง มีความสุข ความเจริญ และเป็นผู้มีภูมิปัญญารู้ธรรม เห็นธรรม พ้นทุกข์ด้วยประการทั้งปวง กระทำการสิ่งใดขอให้มีผู้คอยให้ความช่วยเหลือ ให้ท่านได้มีโอกาสสร้างบุญบารมีให้สูงยิ่งๆ ขึ้นไป อันจะส่งผลให้สำเร็จมรรคผล นิพพานโดยเร็วพลันเทอญ
อานิสงส์การทำบุญถวายเสา และคาน
ผู้ที่ทำบุญด้วยการถวายเสา และคานแด่พระสงฆ์ จะได้รับอานิสงส์ผลบุญที่ยิ่งใหญ่ กล่าวคือในด้านความเป็นอยู่ก็จะสุขสบายถึงขนาดเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นได้ มีเงินทองมากมายไม่ขาดมือ อาชีพการงานก็มั่นคง ไม่ว่าจะหยิบจับหรือคิดเริ่มการใดก็ไม่ค่อยพบกับอุปสรรค เพราะมีรากฐานที่มั่นคง สุขภาพร่างกาย ถึงจะเจ็บไข้ก็จะหายพลัน และจะเจ็บป่วยได้ยากกว่าผู้อื่น ด้านความคิดอ่าน ก็จะเป็นคนมีสติ ไม่ว่าจะตัดสินใจอะไรก็จะทำได้อย่างรอบคอบ
เชิญร่วมบุญได้ที่สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ๕๔๑๓๐ โทน ๐๘๙ ๒๑๓๗๗๕๙ หรือที่เลขที่บัญชี ๙๘๑-๐-๕๒๑๕๓-๗ ชื่อบัญชี พระกฤษกร กิตติปญโญ ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสูงเม่น

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้วรูปภาพถูกใส่ลงไปแล้วรูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร สำนักวิปัสสนากัมมัฏฐานแพร่ธรรมจักร ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร 0892137759 ข้อมูลเพิ่มเติมทาง facebook
https://web.facebook...PhaerThrrmcakr/ หรือ https://web.facebook.../phraedhammajak

สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ 2553 เพื่อจุดประสงค์ใช้เป็นสถานที่สำหรับผู้สนใจเข้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ในระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีผู้สนใจเข้าปฏิบัติธรรมตามลำดับมา เพราะฉนั้นทางสำนักจึงจำเป็นต้องพัฒนาเสนาสนะที่พัก ให้สับปายะ เพียงพอสำหรับรองรับผู้มาปฏิบัติธรรมที่เพิ่มขึ้น จึงได้บอกบุญญาติโยมที่อยากจะร่วมบุญในครั้งนี้ได้ทราบ และร่วมอนุโมทนาโดยทั่วกัน
0#2 ผู้ใช้ออฟไลน์   phraedhammajak ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 308
 • สมัคร: 13/07/2011

ตอบ: 24/10/2016 - 12:40

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
0#3 ผู้ใช้ออฟไลน์   phraedhammajak ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 308
 • สมัคร: 13/07/2011

ตอบ: 30/10/2016 - 21:12

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้วรูปภาพถูกใส่ลงไปแล้วรูปภาพถูกใส่ลงไปแล้วรูปภาพถูกใส่ลงไปแล้วรูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ดำเนินการเทคานรับน้ำหนัก เพื่อสร้างศาลารองรับผู้มาปฏิบัติธรรม (ภาพคณะผู้ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล)

ขอเชิญญาติโยมมีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาโดยทั่วกัน ตามรายการ ดังนี้ 1.เจ้าภาพทั้งหลัง 500,000 บาท หรือ คิดเป็นตารางเมตร ๆ ละ 4,629 บาท จำนวน 108 ตารางเมตร ( 2 ชั้น ๆ 54 ตารามเมตร )
2.ต้นเสา 12 ต้น (เจ้าภาพครบแล้ว) 3.คานรับน้ำหนัก 34 คาน (อานิสงส์ให้จิตใจเข้มแข็ง ค้ำชูให้เจริญไม่ตกต่ำ เหมือนต้นเสา) ราคาคานละ 1,000 บาท
4.เจ้าภาพแผ่นปูนคอนกรีต และเทพื้น ทำพื้นทั้งสองชั้น ตาราเมตรละ 500 บาท จำนวน 108 ตารางเมตร (2 ชั้น ๆ ละ 54 ตารางเมตร )
5.เจ้าภาพหินทราย ลำละ 2,300 บาท 6.ปูน ถุงละ 100 บาท 7.ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และอื่นๆตามกำลังศรัทธา

https://web.facebook.../phraedhammajak
0#4 ผู้ใช้ออฟไลน์   phraedhammajak ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 308
 • สมัคร: 13/07/2011

ตอบ: 31/10/2016 - 09:43

"บางครั้งก็มีคิดเหมือนกัน เรามาทำอะไรที่นี้"...กราบธรรมะคำสอนหลวงปู่ที่เคารพหลวงพ่อ เคยปรารภไว้ว่า.... การก่อสร้าง การเลี้ยงคน ต้องต่อสู้กับอารมณ์ทุกอย่าง ต้องใช้ปัญญาใคร่ครวญ ทำให้บารมีเต็มเร็ว หลวงพ่อ พูดว่า “มาคิดว่าสมัยหนุ่ม ๆ บวชแล้ว มัวแต่สร้างวัดมากมาย คิดแล้วเสียเวลา มาคิดว่า รู้อย่างนี้ ไม่สร้างก็ดี เสียเวลา เอาเวลามานั่งชำระจิต ตัดกิเลสอย่างเดียว ให้จบ ๆ ไป จะดีกว่า” ปรากฏว่า.... องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมา ตรัสกับองค์หลวงพ่อว่า “ไม่มีทาง.... ถ้าไม่ทำอย่างนี้ บารมีไม่เต็ม เมื่อบารมีไม่เต็ม การตัดกิเลสก็ไม่มีผล”ดังนั้น.. การทุ่มเทกับการก่อสร้างสมัยหนุ่ม ๆ แล้วก็หยุดสร้าง หันมาตัดกิเลสจริงจัง นั่นแหละ เพราะว่าบารมีเต็มแล้ว จิตใจก็พร้อมจะตัดกิเลส จึงเกิดผลรวดเร็วมาก งานคันถธุระ ถ้าไม่เจอปัญหา จะมานั่งปฏิบัติอย่างเดียว บารมีไม่เต็ม เจอปัญหามาก ๆ มันตัดของมันเอง แล้วจะเบา การสร้างวัด ต้องเอาใจคนหลายประเภท บารมีเต็มเร็ว การทำงานในวัด เป็นการตัดห่วง ตัดนิวรณ์ เป็นกรรมฐาน เป็นสมาธิขั้นฌาน การทำงานเป็นพุทธานุสสติ เป็นธัมมานุสสติ เป็นสังฆานุสสติ เป็นการทำงานเพื่อพระพุทธเจ้า และเพื่อการสงเคราะห์คนมาพัก ฆราวาส ถ้าเขาเข้ามาพักวัด เพื่อทาน เรา ก็ได้บุญ ๑ ขั้น เพื่อศีล เรา ก็ได้บุญ ๒ ขั้น เพื่อภาวนา เรา ก็ได้บุญ ๓ ขั้น ถ้าเขามาพักเยอะ เราได้เยอะ เขามาปฏิบัติ ๓ อย่าง เราก็ได้ ๓ ขั้น มาเยอะได้เยอะ มาเพื่อศีล สมาธิ ปัญญา ใครมาพักที่วัด บารมีเราก็เต็ม ๓ อย่าง คนบารมีเต็มจริง มันไม่กลัวอุปสรรค สู้ทุกอย่างไม่ท้อถอย คนไม่เบื่อร่างกาย ไม่ตัดกังวล ไปนิพพานไม่ได้ เบื่อร่างกาย ตัดร่างกาย ไปนิพพานได้ หลวงพ่อครูบาชัยยะวงศา วัดพระบาทห้วยต้ม

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้วรูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
0#5 ผู้ใช้ออฟไลน์   phraedhammajak ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 308
 • สมัคร: 13/07/2011

ตอบ: 31/10/2016 - 20:58

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้วรูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ขอเชิญญาติโยมมีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาโดยทั่วกัน ตามรายการ ดังนี้
1.เจ้าภาพทั้งหลัง 500,000 บาท หรือ คิดเป็นตารางเมตร ๆ ละ 4,629 บาท จำนวน 108 ตารางเมตร ( 2 ชั้น ๆ 54 ตารามเมตร )
2.ต้นเสา 12 ต้น (เจ้าภาพครบแล้ว)
3.คานรับน้ำหนัก 34 คาน (อานิสงส์ให้จิตใจเข้มแข็ง ค้ำชูให้เจริญไม่ตกต่ำ เหมือนต้นเสา) ราคาคานละ 1,000 บาท (มีเจ้าภาพ 3 คานอยู่ )
4.เจ้าภาพแผ่นปูนคอนกรีต และเทพื้น ทำพื้นทั้งสองชั้น ตาราเมตรละ 500 บาท จำนวน 108 ตารางเมตร (2 ชั้น ๆ ละ 54 ตารางเมตร )
5.เจ้าภาพหินทราย ลำละ 2,300 บาท
6.ปูน ถุงละ 100 บาท
7.ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และอื่นๆตามกำลังศรัทธา
0#6 ผู้ใช้ออฟไลน์   phraedhammajak ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 308
 • สมัคร: 13/07/2011

ตอบ: 02/11/2016 - 12:26

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้วรูปภาพถูกใส่ลงไปแล้วรูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

นำแผ่นปูนมาลง

"บางครั้งก็มีคิดเหมือนกัน เรามาทำอะไรที่นี้"...กราบธรรมะคำสอนหลวงปู่ที่เคารพหลวงพ่อ เคยปรารภไว้ว่า.... การก่อสร้าง การเลี้ยงคน ต้องต่อสู้กับอารมณ์ทุกอย่าง ต้องใช้ปัญญาใคร่ครวญ ทำให้บารมีเต็มเร็ว หลวงพ่อ พูดว่า “มาคิดว่าสมัยหนุ่ม ๆ บวชแล้ว มัวแต่สร้างวัดมากมาย คิดแล้วเสียเวลา มาคิดว่า รู้อย่างนี้ ไม่สร้างก็ดี เสียเวลา เอาเวลามานั่งชำระจิต ตัดกิเลสอย่างเดียว ให้จบ ๆ ไป จะดีกว่า” ปรากฏว่า.... องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมา ตรัสกับองค์หลวงพ่อว่า “ไม่มีทาง.... ถ้าไม่ทำอย่างนี้ บารมีไม่เต็ม เมื่อบารมีไม่เต็ม การตัดกิเลสก็ไม่มีผล”ดังนั้น.. การทุ่มเทกับการก่อสร้างสมัยหนุ่ม ๆ แล้วก็หยุดสร้าง หันมาตัดกิเลสจริงจัง นั่นแหละ เพราะว่าบารมีเต็มแล้ว จิตใจก็พร้อมจะตัดกิเลส จึงเกิดผลรวดเร็วมาก งานคันถธุระ ถ้าไม่เจอปัญหา จะมานั่งปฏิบัติอย่างเดียว บารมีไม่เต็ม เจอปัญหามาก ๆ มันตัดของมันเอง แล้วจะเบา การสร้างวัด ต้องเอาใจคนหลายประเภท บารมีเต็มเร็ว การทำงานในวัด เป็นการตัดห่วง ตัดนิวรณ์ เป็นกรรมฐาน เป็นสมาธิขั้นฌาน การทำงานเป็นพุทธานุสสติ เป็นธัมมานุสสติ เป็นสังฆานุสสติ เป็นการทำงานเพื่อพระพุทธเจ้า และเพื่อการสงเคราะห์คนมาพัก ฆราวาส ถ้าเขาเข้ามาพักวัด เพื่อทาน เรา ก็ได้บุญ ๑ ขั้น เพื่อศีล เรา ก็ได้บุญ ๒ ขั้น เพื่อภาวนา เรา ก็ได้บุญ ๓ ขั้น ถ้าเขามาพักเยอะ เราได้เยอะ เขามาปฏิบัติ ๓ อย่าง เราก็ได้ ๓ ขั้น มาเยอะได้เยอะ มาเพื่อศีล สมาธิ ปัญญา ใครมาพักที่วัด บารมีเราก็เต็ม ๓ อย่าง คนบารมีเต็มจริง มันไม่กลัวอุปสรรค สู้ทุกอย่างไม่ท้อถอย คนไม่เบื่อร่างกาย ไม่ตัดกังวล ไปนิพพานไม่ได้ เบื่อร่างกาย ตัดร่างกาย ไปนิพพานได้ หลวงพ่อครูบาชัยยะวงศา วัดพระบาทห้วยต้ม
0#7 ผู้ใช้ออฟไลน์   phraedhammajak ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 308
 • สมัคร: 13/07/2011

ตอบ: 03/11/2016 - 18:39

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้วรูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

วันนี้เทพื้นชั้นล่าง งานต่อไปคือเทคานบน เชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพเทคานรับน้ำหนักพื้น
อานิสงส์การทำบุญถวายเสา และคาน

ผู้ที่ทำบุญด้วยการถวายเสา และคานแด่พระสงฆ์ จะได้รับอานิสงส์ผลบุญที่ยิ่งใหญ่ กล่าวคือในด้านความเป็นอยู่ก็จะสุขสบายถึงขนาดเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นได้ มีเงินทองมากมายไม่ขาดมือ อาชีพการงานก็มั่นคง ไม่ว่าจะหยิบจับหรือคิดเริ่มการใดก็ไม่ค่อยพบกับอุปสรรค เพราะมีรากฐานที่มั่นคง สุขภาพร่างกาย ถึงจะเจ็บไข้ก็จะหายพลัน และจะเจ็บป่วยได้ยากกว่าผู้อื่น ด้านความคิดอ่าน ก็จะเป็นคนมีสติ ไม่ว่าจะตัดสินใจอะไรก็จะทำได้อย่างรอบคอบ
0#8 ผู้ใช้ออฟไลน์   phraedhammajak ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 308
 • สมัคร: 13/07/2011

ตอบ: 05/11/2016 - 15:34

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รายนามผู้ร่วมทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรม
ขอเชิญญาติโยมมีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาโดยทั่วกัน ตามรายการ ดังนี้ 1.เจ้าภาพทั้งหลัง 500,000 บาท
หรือ คิดเป็นตารางเมตร ๆ ละ 4,629 บาท จำนวน 108 ตารางเมตร ( 2 ชั้น ๆ 54 ตารามเมตร )
2.ต้นเสา 12 ต้น (เจ้าภาพครบแล้ว) 3.คานรับน้ำหนัก 34 คาน (อานิสงส์ให้จิตใจเข้มแข็ง ค้ำชูให้เจริญไม่ตกต่ำ เหมือนต้นเสา) ราคาคานละ 1,000 บาท 4.เจ้าภาพแผ่นปูนคอนกรีต และเทพื้น ทำพื้นทั้งสองชั้น ตาราเมตรละ 500 บาท จำนวน 108 ตารางเมตร (2 ชั้น ๆ ละ 54 ตารางเมตร )5.เจ้าภาพหินทราย ลำละ 2,300 บาท 6.ปูน ถุงละ 100 บาท 7.ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และอื่นๆตามกำลังศรัทธา
.................................................................................
1. โยม สุดาวรัตน์ สุพัชรเติมพงษ์ ขอร่วมบุญ สร้างศาลาที่พักรวม / ห้องปฏิบัติธรรมหญิง จำนวน 1,000 บาท
2. นางสาวชมพูนุช พาศน์กุลชัย นางสาวมนทิรา สกุลานนท์ และเด็กหญิง คณัมพร เหมวงษา ขอร่วมบุญสร้างศาลาที่พักรวม /ห้องปฏิบัติธรรมหญิงจำนวน 1000 บาท
3. โยมเบอร์ 08728082xx ร่วมบุญ 100 บาท
(โยมยุทธนา โทรมาสอบถาม ยินดีช่วยอุปกรณ์ก่อสร้าง 0615512829 )
4.พิทยากร อินนุช 2000 บาท
5.โยมเจียบ เรือนอัมพร 500 บาท
6.นพวรรณ ร่วมทำบุญ 1000 บาท
7.Auter ร่วมบุญ 300 บาท

…………………………………………………………………………………….
เจ้าภาพต้นเสา จำนวน 12 ต้น
1.นางแสงแก้ว ภูมิโชติสวรรค์ และครอบครัว 1 ต้น
2 นางประมาณ พ้นภัยพาล 1 ต้น
3.น.ส ยุพยง พ้นภัยพาล นางสาว บังอร พ้นภัยพาล นางสาวอังคณา พ้นภัยพาล นางสาวอัญภิญญ์ เอกชัยมหาภพ 1 ต้น
4.นางบุญส่ง จริยรังสีรัตนา 1 ต้น
5.นางสุดใจ ปลื้มจิตร และครอบครัว 1 ต้น
6 นายนพดล นางปนัดดา และครอบครัว 1 ต้น
7.นางโปรย แก้วตุ้ม, นายสุพลย์ แก้วตุ้ม, นายสุเทพ แก้วตุ้ม, น.ส. กชพรรณ แก้วตุ้ม 1 ต้น
8.คุณกรวรรณ แสงทอง พร้อมลูกหลาย 1 ต้น
9.คุณเจตน์สฤษฎิ์ คุณณัฐพิมล ทิพย์วงศ์ 1 ต้น
10. คุณมยุเรศ บุญจันทร์ คุณณัฐดนัย เตปัง 1 ต้น
11.คุณยายแฝง เรือนแก้ว คุณอำนวย ธิตินิลนิธิ และลูกหลาน 1ต้น
12.คุณสุภากร บุญคล้ำ และครอบครัว 1 ต้น
........................................................................................................
รายนามเจ้าภาพคานรับน้ำหนักพื้นศาลา เจ้าภาพ 1000 บาท จำนวน 34 คาน
1.ครอบครัวพ่อพัน ชะมอย 1000 บาท
2.คุณพรทิพย์ ยืนยง 1000 บาท
3.นางโปรย แก้วตุ้ม, นายสุพลย์ แก้วตุ้ม, นายสุเทพ แก้วตุ้ม, น.ส. กชพรรณ แก้วตุ้ม 1000 บาท
4.นางศุภากร บุญคล่ำ พร้อมครอบครัว เจ้าภาพ คาน 1 คาน จำนวน 1000 บาท
5. นายสิทธิชัย นางแววตา เสนะสุทธิ และครอบครัว 1 คาน 1000 บาท
6.ถวาย คาน คุณ ต้อย จากประเทศอิสราเอล อุทิศ ให้คุณ ย่าจีด คงสุข ถวายคาน 2000 บาท
7.คุณแขก จากประเทศ อิสราเอล ทำบุญให้ลูกชาย อิตัย มาคูสคี ขอให้ลูกชายเป็นคนดีในอนาคต ถวายคาน 1000บาท กับปูน 2ถุง
8.คุณปิยะนุช ศิลารัตน์ และคุณอธิภัทร เวียงคำ ทำบุญ 1 คาน 1000 บาท
9.โยมเอมอร ประไพศรี 1 คาน 1000 บาท

เจ้าภาพหิน และทราย ลำละ 2300 บาท
1.นางศุภากร บุญคล่ำ พร้อมครอบครัว เจ้าภาพทราย 1 ลำ 2300 บาท
2.นายสิทธิชัย นางแววตา เสนะสุทธิ และครอบครัว 1ลำ
3.นายบุญเริ่ม นางตามล บุญจันทร์ และครอบครัว ถวายทราย 2 ลำ
.เจ้าภาพทั้งหลัง 500,000 บาท หรือ คิดเป็นตารางเมตร ๆ ละ 4,629 บาท จำนวน 108 ตารางเมตร ( 2 ชั้น ๆ 54 ตารามเมตร )
1.โยมตู่ ร่วมทำบุญ 1ตารรางเมตร 4,629 บาท
2.โยมใหม่กับครอบครัวจอง 1ตารรางเมตร 4,629 บาท
0#9 ผู้ใช้ออฟไลน์   phraedhammajak ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 308
 • สมัคร: 13/07/2011

ตอบ: 05/11/2016 - 15:41

ยังขาดงบประมาณในการสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม เพื่อให้คนมาปฎิบัติถวายพระเจ้าอยู่หัวอีกมาก
รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้วรูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
0#10 ผู้ใช้ออฟไลน์   phraedhammajak ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 308
 • สมัคร: 13/07/2011

ตอบ: 07/11/2016 - 18:09

งานต่อไปคือเทคานบน วางแผ่นพื้นชั้นสอง เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทคาน และแผ่นปูนปูพื้น สร้างศาลาปฎิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
0#11 ผู้ใช้ออฟไลน์   phraedhammajak ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 308
 • สมัคร: 13/07/2011

ตอบ: 08/11/2016 - 20:21

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้วรูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

เตรียมตั้งไม้โครงสร้างวางคาน เชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพคานรับน้ำหนัก
0#12 ผู้ใช้ออฟไลน์   phraedhammajak ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 308
 • สมัคร: 13/07/2011

ตอบ: 13/11/2016 - 14:50

เชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพเทคานรับน้ำหนักสร้างศาลาปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระเจ้าอยู่หัว..ยังอีกเพียง 10 คาน ๆ ละ 1000 บาท จากทั้งหมด 34 คาน
อานิสงส์การทำบุญถวายเสา และคาน
ผู้ที่ทำบุญด้วยการถวายเสา และคานแด่พระสงฆ์ จะได้รับอานิสงส์ผลบุญที่ยิ่งใหญ่ กล่าวคือในด้านความเป็นอยู่ก็จะสุขสบายถึงขนาดเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นได้ มีเงินทองมากมายไม่ขาดมือ อาชีพการงานก็มั่นคง ไม่ว่าจะหยิบจับหรือคิดเริ่มการใดก็ไม่ค่อยพบกับอุปสรรค เพราะมีรากฐานที่มั่นคง สุขภาพร่างกาย ถึงจะเจ็บไข้ก็จะหายพลัน และจะเจ็บป่วยได้ยากกว่าผู้อื่น ด้านความคิดอ่าน ก็จะเป็นคนมีสติ ไม่ว่าจะตัดสินใจอะไรก็จะทำได้อย่างรอบคอบ มีความหนักแน่นและมั่นคงhttp\://arnisongponboon.blogspot.com/2014/09/blog-post_89.html
เชิญร่วมบุญได้ที่สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร 089 2137759
หรือที่ เลขบัญชี 014-8-83145-9 ชื่อบัญชี โครงการบุญสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา สูงเม่น
หรือที่เลขที่บัญชี 981-0-52153-7 ชื่อบัญชี พระกฤษกร กิตติปญโญ ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสูงเม่น

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้วรูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
0#13 ผู้ใช้ออฟไลน์   phraedhammajak ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 308
 • สมัคร: 13/07/2011

ตอบ: 13/11/2016 - 16:53

ขอเชิญญาติโยมมีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาปฏิบัติธรรม
1.เจ้าภาพทั้งหลัง 500,000 บาท หรือ คิดเป็นตารางเมตร ๆ ละ 4,629 บาท จำนวน 108 ตารางเมตร ( 2 ชั้น ๆ 54 ตารามเมตร )
2.ต้นเสา 12 ต้น (ครบแล้ว)
3.คานรับน้ำหนัก 34 คาน (อานิสงส์ให้จิตใจเข้มแข็ง ค้ำชูให้เจริญไม่ตกต่ำ เหมือนต้นเสา) ราคาคานละ 1,000 บาท (ขาดอีก 5 เจ้าภาพ)
4.เจ้าภาพแผ่นปูนคอนกรีต และเทพื้น ทำพื้นทั้งสองชั้น ตาราเมตรละ 500 บาท จำนวน 108 ตารางเมตร (2 ชั้น ๆ ละ 54 ตารางเมตร )
5.เจ้าภาพหินทราย ลำละ 2,300 บาท
6.ปูน ถุงละ 100 บาท
7. บันไดขึ้นชั้น 2 จำนวน 13 ขั้น ๆ ละ 700 บาท หรือทั้งหมด 9100 บาท
8.เจ้าภาพประตูใหญ่ 1 ประตู 10,000 บาน (ประตูกระจก พร้อมกรอบ)
9.หน้าต่าง จำนวน 23 บาน ๆ ละ 2000 บาท ( กรอบ+กระจก+มุ่งลวด)
10. ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และอื่นๆตามกำลังศรัทธา

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
0#14 ผู้ใช้ออฟไลน์   phraedhammajak ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 308
 • สมัคร: 13/07/2011

ตอบ: 17/11/2016 - 23:08

เชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพประตูหน้าต่าง จำนวน 23 บาน ๆ ละ 2000 บาท ( กรอบ+กระจก+มุ่งลวด)
ท่านที่สร้างหน้าต่าง ได้อานิสงส์ ช่วยเรื่อง ทางออกในปัญหาชีวิต การเห็นทางออกของชีวิต การปิดกั้นสิ่งชั่วร้าย และช่วยระบายความทุกข์ออกจากชีวิต

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
0#15 ผู้ใช้ออฟไลน์   phraedhammajak ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 308
 • สมัคร: 13/07/2011

ตอบ: 17/11/2016 - 23:11

เชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพประตูหน้าต่าง จำนวน 23 บาน ๆ ละ 2000 บาท ( กรอบ+กระจก+มุ่งลวด)
ท่านที่สร้างหน้าต่าง ได้อานิสงส์ ช่วยเรื่อง ทางออกในปัญหาชีวิต การเห็นทางออกของชีวิต การปิดกั้นสิ่งชั่วร้าย และช่วยระบายความทุกข์ออกจากชีวิต

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
0#16 ผู้ใช้ออฟไลน์   phraedhammajak ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 308
 • สมัคร: 13/07/2011

ตอบ: 22/11/2016 - 20:31

ขอเชิญญาติโยมมีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาโดยทั่วกัน ตามรายการ ดังนี้
1.เจ้าภาพทั้งหลัง 500,000 บาท หรือ คิดเป็นตารางเมตร ๆ ละ 4,629 บาท จำนวน 108 ตารางเมตร
2.หน้าต่าง จำนวน 23 บาน ๆ ละ 2000 บาท ( กรอบ+กระจก+มุ่งลวด) มี 2 เจ้าภาพ ยังขาดอีก 21 บาน
ท่านที่สร้างหน้าต่าง ได้อานิสงส์ ช่วยเรื่อง ทางออกในปัญหาชีวิต การเห็นทางออกของชีวิต การปิดกั้นสิ่งชั่วร้าย และช่วยระบายความทุกข์ออกจากชีวิต
3.คานรับน้ำหนัก 34 คาน(ชั้นล่างกับฐานเป็นคานปูน 34 ครบ ยังขาดชั้นบนเป็นคานเหล็ก 17 คาน ยังรับเจ้าภาพอยู่ )
(อานิสงส์ให้จิตใจเข้มแข็ง ค้ำชูให้เจริญไม่ตกต่ำ เหมือนต้นเสา) ราคาคานละ 1,000 บาท
4.เจ้าภาพแผ่นปูนคอนกรีต และเทพื้น ทำพื้นทั้งสองชั้น ตาราเมตรละ 500 บาท จำนวน 108 ตารางเมตร ( ยังรับเจ้าภาพอยู่)
5.เจ้าภาพหินทราย ลำละ 2,300 บาท (ยังรับเจ้าภาพอยู่)
6.ปูน ถุงละ 100 บาท (ยังรับเจ้าภาพอยู่)
7. บันไดขึ้นชั้น 2 จำนวน 13 ขั้น ๆ ละ 700 บาท หรือทั้งหมด 9100 บาท (ครบแล้ว)
8.เจ้าภาพประตูใหญ่ 1 ประตู 10,000 บาน (มีผู้รับเป็นเจ้าภาพแล้ว โยมกาญจนา)
9.ต้นเสา 20 ต้น (ด้านล่าง 12 ต้น ครบ ยังขาดเสาชั้นบน เสาเหล็ก อีก 8 ต้น)
10. เจ้าภาพห้องน้ำ 1 ห้อง 25,000 บาท
11.เจ้าภาพหลังคา 80,000 บาท
12.ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และอื่นๆตามกำลังศรัทธา
0#17 ผู้ใช้ออฟไลน์   phraedhammajak ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 308
 • สมัคร: 13/07/2011

ตอบ: 24/11/2016 - 00:16

เป็นเรื่องราวที่เอามาบอกเล่า ไม่ได้หมิ่นประมาทใคร ให้ญาติโยมไว้พิจารณาเป็นประสบการณ์ หากทางวัดโอนเงินให้ไปไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร..หรือใครรู้จักโยมในเรื่องราวนี้บาง...
ประสบการณ์สร้างศาลาปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ทางสำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร ได้ทำการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเพิ่มเติม เพื่อรองรับผู้มาปฏิบัติธรรม ได้พัก และได้ใช้ปฏิบัติธรรม เดินจงกรม นั่งสมาธิ จึงได้ประกาศข่าวออกไปให้ญาติโยมพุทธบริษัทได้ร่วมบุญกัน ทางโซเชียล
อยู่ ๆ วันหนึ่งได้มีโยมท่านหนึ่ง บอกว่าชื่อ ยุทธx เบอร์ 064179655x และ 086776845x เป็นเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้าง แจ้งประสงค์ไว้ว่า พระอาจารย์จะสร้างศาลา หากยังไม่มีงบประมาณมาก สามารถเชื่อสินค้าวัสดุก่อสร้างจากผมไปก่อนได้ มีเงินค่อยจ่าย โดยจะคิดราคาถูก และส่วนหนึ่งบางส่วนผมจะร่วมทำบุญ (ขอรับเป็นเจ้าภาพกระเบื้องปูพื้น และวัสดุทำหลังคา)
ตอนนั้นยังไม่พร้อมก็จึงบอกว่าเดียวจะติดต่อไป โยมก็โทรมาสอบถามเป็นระยะ ๆ สุดท้ายจึงตัดสินใจโทรหาช่างให้มาตั้งเสาศาลาไว้ก่อน พอประกาศบอกบุญเสาไป ก็มีญาติโยมร่วมบุญกันมาจึงได้จัดทำศาลาได้ประมาณ 30 % พอดีอยากให้งานออกมาสามารถใช้งานได้ แต่ยังขาดปัจจัยค่าประตู และหน้าต่าง จึงได้ติดต่อโทรกลับไปหาโยมยุทธx ให้เขาจัดมาส่งเพราะเขาแจ้งมาว่าเอามาใช้ก่อนได้ยังไม่ต้องจ่าย แต่พอสั่งไปแจ้งราคามา บอกว่าให้ทางสำนักเราจ่ายก่อนครึ่งหนึ่ง ทางอาตมาเช็คราคาดูแล้วก็พอ ๆ กับที่แพร่บางตัวดูแล้วจะแพงกว่าด้วยซ้ำ จึงตอบปฏิเสธของที่สั่งไป
โดยได้ถามไปว่าหากไม่สั่งของ แต่ของที่โยมปาวรณาว่าจะเป็นเจ้าภาพยังยืนยันเจตนาเดิมไหม โยมยุทธxก็ตอบยืนยันว่าจะยังร่วมบุญทำอยู่ แต่ ! ทางพระอาจารย์ต้องออกค่าขนส่งเอง สักพักก็ได้แจ้งมาว่า จะจัดส่งวันจันทร์ โดยพระอาจารย์ต้องโอนค่าขนส่งให้ 7800 บาทก่อน
พระอาจารย์ -อาตมาจึงได้แจ้งไปว่า ขอให้ทางโยมสำรองออกไปก่อนได้ไหม เพราะปัจจัยทางสำนักต้องเอาไว้จ่ายค่าแรง
โยมยุทธx- ไม่ได้ครับผมได้แจ้งพระอาจารย์แล้ว ว่าทางสำนักต้องรับผิดชอบค่าขนส่งเอง
พระอาจารย์-อย่างนั้น พอดีทางพระอาจารย์มีรถคนรู้จัก จะหารถไปรับเองได้ไหม
โยมยุทธx-ได้ครับ
ตอนนี้ให้โยม แววตาค้าไม้ติดต่อไป เพราะโยมแววตาจะส่งไม้ ส่งประตู และเฟอร์นิเจอ จากเหนือลงกรุงเทพบ่อย โทรไปบางครั้งก็ไม่รับ บางครั้งก็บอกไม่ว่าง บางครั้งงานยุ่งเดียวโทรกลับ สุดท้ายโทรไปถามว่าร้านอยู่ไหนก็ อ่ำๆ อึ่งๆ พระอาจารย์ไลค์ไปก็ไม่ตอบแล้ว..
บอกว่าชื่อ ยุทธx ร้านxxx เบอร์ 064179655x และ 086776845x เลขที่บัญชี 02016942317x ธนาคารออมสิน(หากอยากทราบข้อมูลชัดเจนข้อความมาถามได้ แพร่ธรรมจักร)
เป็นเรื่องราวที่เอามาบอกเล่า ว่าเป็นอย่างนี้ ไม่ได้หมิ่นประมาทใคร ให้ญาติโยมไว้พิจารณาเป็นประสบการณ์ หากทางวัดโอนเงินให้ไปไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร..

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย phraedhammajak: 24/11/2016 - 00:21

0#18 ผู้ใช้ออฟไลน์   phraedhammajak ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 308
 • สมัคร: 13/07/2011

ตอบ: 25/11/2016 - 14:24

เจริญพร งานสร้างศาลายังรับเจ้าภาพอยู่ ยังต้องดำเนินการก่อสร้างที่ยังขาดปัจจัยอีกหลายส่วน โดยจะค่อย ๆ ทำไปตามกำลัง และตามลำดับ ดังนี้

1.งานต่อไปคือติดบานเกร็ดกับมุ้งลวด และทำหลังคา เชิญเป็นเจ้าภาพกระจกและมุ้งลวด บานละ 900 บาท จำนวน 23 บาน (เจ้าภาพหน้าต่างทั้งหมดร่วมทั้งกรอบไม้ / ทำสี / ผนังข้าง/ กระจกบานเกร็ดพร้อมโครง/มุ้งลวด /งบประมาณ 2000 บาท (มีสองเจ้าภาพ) แต่ตอนนี้ขาดกระจกกับมุ้งลวดจึงตัดราคาลงเฉพาะกระจกกับมุ้ง
2. ติดตั้งระบบไฟฟ้า เดินสายไฟ หลอดไฟ
3. ทำห้องน้ำ เจ้าภาพ 25,000 บาท
4.ทาสี 20,000
5.ทำหลังคา งบประมาณ 80,000 บาท
6.ปูกระเบื้อง
เชิญร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา เจริญพร

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

งานต่อไปคือติดบานเกร็ดกับมุ้งลวด และทำหลังคา เชิญเป็นเจ้าภาพกระจกและมุ้งลวด บานละ 900 บาท จำนวน 23 บาน
เจ้าภาพหน้าต่างทั้งหมดร่วมทั้งกรอบไม้ / ทำสี / ผนังข้าง/ กระจกบานเกร็ดพร้อมโครง/มุ้งลวด /งบประมาณ 2000 บาท (มีสองเจ้าภาพ) แต่ตอนนี้ขาดกระจกกับมุ้งลวดจึงตัดราคาลงเฉพาะกระจกกับมุ้ง

ท่านที่สร้างหน้าต่าง ได้อานิสงส์ ช่วยเรื่อง ทางออกในปัญหาชีวิต การเห็นทางออกของชีวิต การปิดกั้นสิ่งชั่วร้าย และช่วยระบายความทุกข์ออกจากชีวิต

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างศาลาที่พักปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสวรรคต และทางสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ได้มีผู้คนเข้าปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องสร้างที่พักที่ปฏิบัติธรรมเพิ่ม จึงได้เริ่มสร้างศาลาที่พักปฏิบัติธรรมขึ้น เพื่อรองรับผู้มาปฏิบัติเพิ่มขึ้น และถวายเป็นพระราชกุศล จึงขอประกาศท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในครั้งนี้โดยทั่วกัน

อานิสงส์ การสร้างศาลาปฏิบัติธรรม

อานิสงส์ การสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ชาตินี้จะทำให้จิตใจเยือกเย็น ลูกหลานกตัญญู มีปิติสุขตลอดเวลา มีเพื่อนดี บริวารซื่อสัตย์ ธุรกิจก้าวหน้าและมั่นคง ชีวิตมีแต่ความเป็นสิริมงคล อุดมร่มเย็นเป็นสุข พ้นทุกข์ ภัย โรค โศก ศัตรู ภัยพาลทั้งปวง เปรียบเหมือนได้สร้างธรรมนาวา ขนสัตว์น้อยใหญ่ ข้ามทุกข์ในวัฏฏะสงสาร ก้าวถึงฝั่งคือพระนิพพาน ถือเป็นการให้ธรรมทานและให้อโหสิกรรม ท่านจะเป็นผู้มีอริยทรัพย์ ไม่ทุกข์ยากลำบากในภพหน้า และมีสุคติโลกสวรรค์ในภพหน้าแน่นอน จะได้เลื่อนชั้นจิตและมีภพภูมิ ที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวรวมทั้งเพื่อนสนิทและผู้ใกล้ชิดประสบแต่ความสุขสมหวังในชีวิต ปลอดภัยจากภยันตรายใดๆ ทั้งปวง มีความสุข ความเจริญ และเป็นผู้มีภูมิปัญญารู้ธรรม เห็นธรรม พ้นทุกข์ด้วยประการทั้งปวง กระทำการสิ่งใดขอให้มีผู้คอยให้ความช่วยเหลือ ให้ท่านได้มีโอกาสสร้างบุญบารมีให้สูงยิ่งๆ ขึ้นไป อันจะส่งผลให้สำเร็จมรรคผล นิพพานโดยเร็วพลันเทอญ

เชิญร่วมบุญได้ที่สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร 089 2137759

หรือที่ เลขบัญชี 014-8-83145-9 ชื่อบัญชี โครงการบุญสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา สูงเม่น

หรือที่เลขที่บัญชี 981-0-52153-7 ชื่อบัญชี พระกฤษกร กิตติปญโญ ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสูงเม่น

อีเมล phraedhammajak@hotmail.co.th
เฟชบุค https://web.facebook.../phraedhammajak
0#19 ผู้ใช้ออฟไลน์   phraedhammajak ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 308
 • สมัคร: 13/07/2011

ตอบ: 27/11/2016 - 00:03

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลา
ที่ยังเหลืออยู่ อัฟเดท 26/11/2559
1.เจ้าภาพทั้งหลัง 500,000 บาท หรือ คิดเป็นตารางเมตร ๆ ละ 4,629 บาท จำนวน 108 ตารางเมตร
2.หน้าต่าง เจ้าภาพกระจกบานเกร็ด และมุ้งลวด 21 บาน บานละ 900 บาท
3 คานบน/คานหลังคา 17 คาน ๆ ละ 1,000 บาท
4.ต้นเสารับคานหลังคาชั้นบน 8 ต้น ๆ ละ 2,000 บาท
5. เจ้าภาพห้องน้ำ 1 ห้อง 25,000 บาท
6.เจ้าภาพหลังคา พร้อมโครงสร้าง 80,000 บาท
7.เจ้าภาพหินทราย ลำละ 2,300 บาท
8.ปูน ถุงละ 100 บาท
9.เจ้าภาพปูกระเบื้อง 30,000บาท
10.เจ้าภาพติดตั้งระบบไฟฟ้า 25,000บาท
11.เจ้าภาพทาสีศาลา 20,000 บาท
12.ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และอื่นๆตามกำลังศรัทธา

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
0คำตอบต่อไป: phraedhammajak - phraedhammajak - phraedhammajak - phraedhammajak - phraedhammajak - phraedhammajak - phraedhammajak - phraedhammajak - phraedhammajak - phraedhammajak - phraedhammajak - phraedhammajak -
 • (2 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ