ลานธรรมเสวนา: พระไตรปิฎก - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

 • (6 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 4
 • 5
 • 6
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

พระไตรปิฎก ขอถามเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วยและสนทนา

#0 ผู้ใช้ออนไลน์   sssboun ไอคอน

 • ตอบ 4000+
 • PipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 4161
 • สมัคร: 16/05/2007

ตอบ: 14/02/2016 - 06:26

อยากเรียนถามว่าสมาชิกในลานธรรมนี้ว่าควรจะหาอ่านหนังสือพระไตรปิฎกจากเว็บไหนที่ดีและน่าเชื่อถือที่สุดครับขอแบบภาษาไทย์ล้วนๆนะคับเพราะผมไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับบาลีหรือภาษาอื่นเลย

* เริ่มต้นอ่านอีกครั้งแบบจริงจังปีนี้และตั้งใจว่าอ่านให้จบ พึงอ่านได้ยังไม่ถึงเดือนเล่มแรกได้ 331 หน้าเมื่อวานนี้เอง โดยการอ่านของผมจะเป็นแบบพยายามอ่านให้หมดทุกตัว อ่านแบบออกเสียง แม้ข้อความนั้นจะช้ำกันบ่อยครั้ง อ่านผ่านๆมาก็มีบางคำไม่ค่อยเข้าใจสำนวนแต่ก็ขอผ่านไปก่อนเพราะไม่มีใครที่จะให้ถามบางทีก็พิพม์ถามจาก google เช่นคำว่า ถูกปลงเทริด และอื่น

* อ่านแล้วได้ความรู้เกี่ยวกับชีวิตมากขึ้น พร้อมทั้งได้ความคิดดีๆอย่างเช่นเรื่องการขอของคนอื่นบ่อยๆ ผมก็แว็บคิดออกเอามาประยุตใช้กับการไล่หนูในบ้านด้วยการกล่าวว่า "หนูท่านผู้เจริญทั้ง ข้าพระเจ้าขออาหารที่เป็นรสเลิศของพวกท่านด้วยเถิด" กล่าวเช่นนี้ 3 ครั้ง เมื่อพบเห็นหรือได้ยินเสียงหนูร้องหรือไม่เห็นไม่ได้ยินก็ตาม กล่าวทุกวันๆ 2 - 3 เวลาก็แล้วแต่สะดวก ลองไปทำกันดูนะคับ ผมก็เพิ่งจะทดลองได้วันสองวันเอง

:09: :09: :09:
ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขกายสุขใจ
ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต การงานและครอบครัว

ขอให้หายจากโรคร้ายในเร็ววัน
ขอให้พบแต่สิ่งที่ดีๆ และคนดีๆ

ขอให้ดวงปัญญาจงบังเกิดแด่ท่านในเร็ววัน
ขอให้เจริญในธรรม และนำไปปฏิบัติให้ยิ่งๆขึ้นไป
2


 • (6 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 4
 • 5
 • 6
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้

คำตอบก่อนหน้า: sssboun - shadee - sssboun - shadee - ngodngam - sssboun - กอบ - sssboun - shadee - shadee - sssboun - ngodngam - sssboun - ngodngam - sssboun - กอบ - sssboun - shadee - sssboun - sssboun - sssboun - อโศกะ - sssboun - กบนอกกะลา - กบนอกกะลา - sssboun - กบนอกกะลา - กบนอกกะลา - กอบ - sssboun - sssboun - กอบ - กบนอกกะลา - sssboun - กบนอกกะลา - sssboun - sssboun - sssboun - sssboun - อโศกะ - sssboun - กบนอกกะลา - กบนอกกะลา - กบนอกกะลา - sssboun - sssboun - sssboun - กบนอกกะลา - กบนอกกะลา - sssboun - sssboun - sssboun - sssboun - sssboun - sssboun - sssboun - sssboun - sssboun - sssboun - sssboun - sssboun - sssboun - sssboun - sssboun - sssboun - sssboun - กบนอกกะลา - sssboun - กบนอกกะลา - sssboun - shadee - กบนอกกะลา - sssboun - sssboun - sssboun - sssboun - sssboun - sssboun - กบนอกกะลา - shadee - sssboun - sssboun - sssboun - sssboun - sssboun - กบนอกกะลา - sssboun - กบนอกกะลา - sssboun - sssboun - sssboun - shadee - shadee - sssboun - shadee - sssboun - กบนอกกะลา - sssboun - sssboun - sssboun -

#100 ผู้ใช้ออฟไลน์   shadee ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1070
 • สมัคร: 23/07/2009

ตอบ: 02/04/2017 - 07:51

อนุโมทนาสาธุ และขอบคุณที่คุณเอส นำธรรมะที่มีประโยชน์ซึ่งมาจากแหล่งความรู้คือพระไตรปิฏกมาลงเป็นธรรมทาน ให้คนพิจารณาและตัดสินได้ ว่าสิ่งไหนเป็นธรรม
และสิ่งไหนคือ อธรรม ครับ
สาธุ ครับ
การศึกษาโดยตรงจากพระโอษฐ์ มีประโยชน์ที่เหล่าคนพาลมองไม่เห็นจริงๆ
0#101 ผู้ใช้ออนไลน์   sssboun ไอคอน

 • ตอบ 4000+
 • PipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 4161
 • สมัคร: 16/05/2007

ตอบ: 02/04/2017 - 07:53

:09:

อ้างอิง

นวกนิเทศ
[๑๐๒๐] ในนวกมาติกาเหล่านั้น อาฆาตวัตถุ ๙ เป็นไฉน
อาฆาตวัตถุ ๙ คือ
๑. ความอาฆาตย่อมเกิดขึ้นด้วยคิดว่า ผู้นี้ได้กระทำความเสื่อมเสีย
แก่เราแล้ว
๒. ความอาฆาตย่อมเกิดขึ้นด้วยคิดว่า ผู้นี้กำลังทำความเสื่อมเสีย
แก่เรา
๓. ความอาฆาตย่อมเกิดขึ้นด้วยคิดว่า ผู้นี้จักกระทำความเสื่อมเสีย
แก่เรา
๔. ความอาฆาตย่อมเกิดขึ้นด้วยคิดว่า ผู้นี้ได้กระทำความเสื่อมเสีย
แก่คนเป็นที่รักที่ชอบพอของเราแล้ว
๕. ความอาฆาตย่อมเกิดขึ้นด้วยคิดว่า ผู้นี้กำลังทำความเสื่อมเสีย
แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเรา
๖. ความอาฆาตย่อมเกิดขึ้นด้วยคิดว่า ผู้นี้จักกระทำความเสื่อมเสีย
แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราแล้ว
๗. ความอาฆาตย่อมเกิดขึ้นด้วยคิดว่า ผู้นี้ได้กระทำประโยชน์แก่
คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเราแล้ว
๘. ความอาฆาตย่อมเกิดขึ้นด้วยคิดว่า ผู้นี้กำลังทำประโยชน์แก่คน
ผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเรา
๙. ความอาฆาตย่อมเกิดขึ้นด้วยคิดว่า ผู้นี้จักทำประโยชน์แก่คนผู้
ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเรา
เหล่านี้เรียกว่า อาฆาตวัตถุ ๙
[๑๐๒๑] ปุริสมละ ๙ เป็นไฉน
ปุริสมละ ๙ คือ
๑. โกธะ ความโกรธ
๒. มักขะ ความลบหลู่คุณท่าน
๓. อิสสา ความริษยา
๔. มัจฉริยะ ความตระหนี่
๕. มายา ความเจ้าเล่ห์
๖. สาเถยยะ ความโอ้อวด
๗. มุสาวาท พูดเท็จ
๘. ปาปิจฉา ความปรารถนาลามก
๙. มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด
เหล่านี้เรียกว่า ปุริสมละ ๙
[๑๐๒๒] มานะ ๙ เป็นไฉน
มานะ ๙ คือ
๑. ผู้เลิศกว่าเขา สำคัญตนว่าเลิศกว่าเขา
๒. ผู้เลิศกว่าเขา สำคัญตนว่าเสมอเขา
๓. ผู้เลิศกว่าเขา สำคัญตนว่าเลวกว่าเขา
๔. ผู้เสมอเขา สำคัญตนว่าเลิศกว่าเขา
๕. ผู้เสมอเขา สำคัญตนว่าเสมอเขา
๖. ผู้เสมอเขา สำคัญตนว่าเลวกว่าเขา
๗. ผู้เลวกว่าเขา สำคัญตนว่าเลิศกว่าเขา
๘. ผู้เลวกว่าเขา สำคัญตนว่าเสมอเขา
๙. ผู้เลวกว่าเขา สำคัญตนว่าเลวกว่าเขา
เหล่านี้เรียกว่า มานะ ๙
[๑๐๒๓] ตัณหามูลกธรรม ๙ เป็นไฉน
ตัณหามูลกธรรม ๙ คือ
๑. เพราะอาศัยตัณหา จึงเกิดการแสวงหา
๒. เพราะอาศัยการแสวงหา จึงเกิดการได้
๓. เพราะอาศัยการได้ จึงเกิดการวินิจฉัย
๔. เพราะอาศัยการวินิจฉัย จึงเกิดฉันทราคะ
๕. เพราะอาศัยฉันทราคะ จึงเกิดความยึดถือ
๖. เพราะอาศัยความยึดถือ จึงเกิดการหวงแหน
๗. เพราะอาศัยการหวงแหน จึงเกิดความตระหนี่
๘. เพราะอาศัยความตระหนี่ จึงเกิดการรักษา
๙. เพราะอาศัยการรักษา จึงเกิดบาปอกุศลธรรม หลายประการ คือ
การจับท่อนไม้ การจับศาสตรา การทะเลาะ การเกี่ยงแย้ง การวิวาท การพูดขึ้นมึงกู
การพูดส่อเสียด การพูดเท็จ
เหล่านี้เรียกว่า ตัณหามูลกธรรม ๙
[๑๐๒๔] อิญชิตะ ๙ เป็นไฉน
อิญชิตะ ๙ คือ
๑. ความหวั่นไหวว่า มีเรา
๒. ความหวั่นไหวว่า เป็นเรา
๓. ความหวั่นไหวว่า นี้เป็นเรา
๔. ความหวั่นไหวว่า เราจักมี
๕. ความหวั่นไหวว่า เราจักเป็นสัตว์มีรูป
๖. ความหวั่นไหวว่า เราจักเป็นสัตว์ไม่มีรูป
๗. ความหวั่นไหวว่า เราจักเป็นสัตว์มีสัญญา
๘. ความหวั่นไหวว่า เราจักเป็นสัตว์ไม่มีสัญญา
๙. ความหวั่นไหวว่า เราจักเป็นสัตว์มีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็
ไม่ใช่
เหล่านี้เรียกว่า อิญชิตะ ๙
[๑๐๒๕] มัญญิตะ ๙ ผันทิตะ ๙ ปปัญจิตะ ๙ สังขตะ ๙ เป็นไฉน
สังขตะ ๙ คือ
๑. ความปรุงแต่งว่า เรามี
๒. ความปรุงแต่งว่า เป็นเรา
๓. ความปรุงแต่งว่า นี้เป็นเรา
๔. ความปรุงแต่งว่า เราจักมี
๕. ความปรุงแต่งว่า เราจักเป็นสัตว์มีรูป
๖. ความปรุงแต่งว่า เราจักเป็นสัตว์ไม่มีรูป
๗. ความปรุงแต่งว่า เราจักเป็นสัตว์มีสัญญา
๘. ความปรุงแต่งว่า เราจักเป็นสัตว์ไม่มีสัญญา
๙. ความปรุงแต่งว่า เราจักเป็นสัตว์มีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็
ไม่ใช่
เหล่านี้เรียกว่า สังขตะ ๙

ที่นี้ครับผม

:82:
ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขกายสุขใจ
ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต การงานและครอบครัว

ขอให้หายจากโรคร้ายในเร็ววัน
ขอให้พบแต่สิ่งที่ดีๆ และคนดีๆ

ขอให้ดวงปัญญาจงบังเกิดแด่ท่านในเร็ววัน
ขอให้เจริญในธรรม และนำไปปฏิบัติให้ยิ่งๆขึ้นไป
0#102 ผู้ใช้ออนไลน์   sssboun ไอคอน

 • ตอบ 4000+
 • PipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 4161
 • สมัคร: 16/05/2007

ตอบ: 02/04/2017 - 20:45

:09:

จบไปอีกเล่มตามกำนดแล้วครับพรุ่งนี้ค่อยเริ่มเล่มต่อไปครับ

:82:
ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขกายสุขใจ
ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต การงานและครอบครัว

ขอให้หายจากโรคร้ายในเร็ววัน
ขอให้พบแต่สิ่งที่ดีๆ และคนดีๆ

ขอให้ดวงปัญญาจงบังเกิดแด่ท่านในเร็ววัน
ขอให้เจริญในธรรม และนำไปปฏิบัติให้ยิ่งๆขึ้นไป
0#103 ผู้ใช้ออฟไลน์   shadee ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1070
 • สมัคร: 23/07/2009

ตอบ: 02/04/2017 - 20:58

อนุโมทนาสาธุครับ
ขอยอมแพ้ในความเพียรขอคุณครับ
ผมสู้ไม่ได้จริงๆ
0#104 ผู้ใช้ออนไลน์   sssboun ไอคอน

 • ตอบ 4000+
 • PipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 4161
 • สมัคร: 16/05/2007

ตอบ: 03/04/2017 - 06:31

:09:

อ้างอิง

อนุโมทนาสาธุครับ
ขอยอมแพ้ในความเพียรขอคุณครับ
ผมสู้ไม่ได้จริงๆ
ไม่หรอกครับคุณก็ทำได้ครับ เมื่อก่อนตอนผมยังเรียนอยู่นะครับ อ่านหนังสือไม่ถึงสองหน้ากระดาษก็ง่วงละ เลยทำให้ผมขี้เกียดอ่านหนังสือ แต่หลังใจบวชออกมาเลยเริ่มฝึกอ่านมาเรื่อยๆครับ อุปมาเหมือนนักยกน้ำหนักครับ กว่าที่เค้าจะยกได้หลายร้อยกิโลเค้าฝึกฝนมาจาก 10 20 30 40

กิโลและเพิ่มขึ้นทีละน้อยๆ ไปเรื่อยๆครับ อย่างเสมอสุดท้ายเค้าก็ทำได้ครับ คุณชาดีก็มีดีในตัวครับ พยายามทำไปเรื่อยๆครับ แต่ตัวผมนั้นความเพียรเกิดขึ้นมากตอนเกิดปัญญามากที่สุดครับ ทั้ง ทาน ศีล ภาวนา วิริยะ ขันติ สัจจะ ทำแต่ละอย่างให้เต็มแล้วอีกอย่างก็จะตามมาครับ ต้นเหตุผมอ่านเรื่องพระเวสสันดรแล้วคุ้นคิดจนเห็นหลักการดังเคยเล่าไว้ในกระทู้ นาๆสาระมั้งครับ ตอบหลายกระทู้เลยไม่ค่อยแน่ใจ จงให้กำลังใจตัวเอง เพื่อเริ่มทำสิ่งที่ดีครับ

:82:
ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขกายสุขใจ
ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต การงานและครอบครัว

ขอให้หายจากโรคร้ายในเร็ววัน
ขอให้พบแต่สิ่งที่ดีๆ และคนดีๆ

ขอให้ดวงปัญญาจงบังเกิดแด่ท่านในเร็ววัน
ขอให้เจริญในธรรม และนำไปปฏิบัติให้ยิ่งๆขึ้นไป
0#105 ผู้ใช้ออนไลน์   sssboun ไอคอน

 • ตอบ 4000+
 • PipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 4161
 • สมัคร: 16/05/2007

ตอบ: 03/04/2017 - 06:36

:09:
เริ่มเล่มที่ 36/1 มีทั้งหมด 79 ผมจะพยายามให้จบวันนี้ครับ โอ้วันนี้ยังไม่ตาย ยังมีลมหายใจอยู่ทำหน้าที่ต่อไปดีกว่าครับ

:82:
ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขกายสุขใจ
ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต การงานและครอบครัว

ขอให้หายจากโรคร้ายในเร็ววัน
ขอให้พบแต่สิ่งที่ดีๆ และคนดีๆ

ขอให้ดวงปัญญาจงบังเกิดแด่ท่านในเร็ววัน
ขอให้เจริญในธรรม และนำไปปฏิบัติให้ยิ่งๆขึ้นไป
0#106 ผู้ใช้ออนไลน์   sssboun ไอคอน

 • ตอบ 4000+
 • PipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 4161
 • สมัคร: 16/05/2007

ตอบ: 03/04/2017 - 22:50

:09:

เล่มนี้ผ่านไปด้วยดีไม่อยากเกินไปครับ จบเลยเข้าไปอ่านกระทู้ของคุณยายจิก อ่านเพลินเลยจบไปหน้านึงรู้สึกดีและอนุโมทนาในกุศลละจิตของทุกท่านด้วยนะครับ

:82:
ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขกายสุขใจ
ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต การงานและครอบครัว

ขอให้หายจากโรคร้ายในเร็ววัน
ขอให้พบแต่สิ่งที่ดีๆ และคนดีๆ

ขอให้ดวงปัญญาจงบังเกิดแด่ท่านในเร็ววัน
ขอให้เจริญในธรรม และนำไปปฏิบัติให้ยิ่งๆขึ้นไป
0#107 ผู้ใช้ออนไลน์   sssboun ไอคอน

 • ตอบ 4000+
 • PipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 4161
 • สมัคร: 16/05/2007

ตอบ: 04/04/2017 - 05:54

:09:

ขอต่อเล่มที่ ๓๖/๒ มี 95 ก็อธิฐานวันเดียวครับ เดียวรีบทำก่อนเพราะเย็นได้จะต้องไปประชุมอีก คงหนักเหมือนกันครับ

:82:
ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขกายสุขใจ
ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต การงานและครอบครัว

ขอให้หายจากโรคร้ายในเร็ววัน
ขอให้พบแต่สิ่งที่ดีๆ และคนดีๆ

ขอให้ดวงปัญญาจงบังเกิดแด่ท่านในเร็ววัน
ขอให้เจริญในธรรม และนำไปปฏิบัติให้ยิ่งๆขึ้นไป
0#108 ผู้ใช้ออนไลน์   sssboun ไอคอน

 • ตอบ 4000+
 • PipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 4161
 • สมัคร: 16/05/2007

ตอบ: 04/04/2017 - 23:21

:09:

อ้างอิง

:09:

ขอต่อเล่มที่ ๓๖/๒ มี 95 ก็อธิฐานวันเดียวครับ เดียวรีบทำก่อนเพราะเย็นได้จะต้องไปประชุมอีก คงหนักเหมือนกันครับ

:82:


จบละครับพรุ่งนี้เดินหน้าต่อจนกว่าจะตายจากกันไปครับ ถ้าไม่จบไม่เลิก

เล่มนี้ก็น่าอ่านมากเลยนะครับท่านมีอธิบายความหมายของคำต่างๆอยู่มากมายครับ

อ้างอิง

พระอภิธรรมปิฎก
เล่ม ๓
ธาตุ-ปุคคลบัญญัติปกรณ์
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
มาติกา
๑. นยมาติกา ๑๔ นัย
[๑] ๑. สงฺคโห อสงฺคโห การสงเคราะห์ได้การสงเคราะห์ไม่ได้
๒. สงฺคหิเตน อสงฺคหิตํ ธรรมที่สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยธรรมที่
สงเคราะห์ได้
๓. อสงฺคหิเตน สงฺคหิตํ ธรรมที่สงเคราะห์ได้ด้วยธรรมที่
สงเคราะห์ไม่ได้
๔. สงฺคหิเตน สงฺคหิตํ ธรรมที่สงเคราะห์ได้ด้วยธรรมที่
ที่สงเคราะห์ได้
๕. อสงฺคหิเตน อสงฺคหิตํ ธรรมที่สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยธรรมที่
สงเคราะห์ไม่ได้
๖. สมฺปโยโค วิปฺปโยโค การประกอบได้ การประกอบไม่ได้
๗. สมฺปยุตฺเตน วิปฺปยุตฺตํ ธรรมที่ประกอบไม่ได้ด้วยธรรมที่
ประกอบได้
๘. วิปฺปยุตเตน สมฺปยุตฺตํ ธรรมที่ประกอบได้ด้วยธรรมที่ประกอบจากนี้ครับผม


:82:
ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขกายสุขใจ
ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต การงานและครอบครัว

ขอให้หายจากโรคร้ายในเร็ววัน
ขอให้พบแต่สิ่งที่ดีๆ และคนดีๆ

ขอให้ดวงปัญญาจงบังเกิดแด่ท่านในเร็ววัน
ขอให้เจริญในธรรม และนำไปปฏิบัติให้ยิ่งๆขึ้นไป
0#109 ผู้ใช้ออนไลน์   sssboun ไอคอน

 • ตอบ 4000+
 • PipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 4161
 • สมัคร: 16/05/2007

ตอบ: 05/04/2017 - 05:33

:09:

ขอต่อเล่มที่ ๓๗ มีทั้งหมด 805 หน้า ตั้งใจจะให้จบภายใน 11 วันครับเล่มนี้ ดูสิจะทำได้มั้ยเรานี่ หลงเพลิดเพลินกับสิ่งที่ไม่มีสาระตั้งนานเลย

:82:
ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขกายสุขใจ
ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต การงานและครอบครัว

ขอให้หายจากโรคร้ายในเร็ววัน
ขอให้พบแต่สิ่งที่ดีๆ และคนดีๆ

ขอให้ดวงปัญญาจงบังเกิดแด่ท่านในเร็ววัน
ขอให้เจริญในธรรม และนำไปปฏิบัติให้ยิ่งๆขึ้นไป
0#110 ผู้ใช้ออนไลน์   sssboun ไอคอน

 • ตอบ 4000+
 • PipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 4161
 • สมัคร: 16/05/2007

ตอบ: 10/04/2017 - 09:08

:09:

ผ่านไป 5 ตอนนี้เดินทางมาถึงครึงนึงแล้วครับ ยังต้องเดินทางอีกยาวไกล กว่าจะไปถึงฝัน

ฝันนั้นจะเป็นจริง หากไม่ละทิ้งไปเสียก่อน ไม่มัวอ้อนวอนต่อเทพพระเจ้าใดๆ เพียรตั้งใจและเอาใจใส่ แม้จิตใจจะแวะข้างทางบ้าง แต่มิทิ้งทางที่ตนได้เลือกไว้แล้วครับ

พูดแล้วควรทำให้ได้ อย่ามัวแต่หลบช้ายหลบขวามิดีเลย

พูดดีมีสีแก่ปาก พูดเพราะความอยากอาจจะพรากชีวิตของตนได้

พูดดีมีสีแก่ตน พูดเอาดีใส่แต่ตน ย่อมนำตนสู่ความทุกข์ร้อนภายหลัง

ของจริงไม่ชอบ มักจะชอบแต่ของที่ไม่จริง

เรื่องจริงมิอยากฟัง อยากฟังแต่เรื่องที่ไม่จริง (เรื่องตลกเฮฮ่า ไร้สาระ หยาบคลาย)


เรียนเชิญอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี้ครับ อยากรู้ต้องเรียน อยากรู้ต้องดู

:82:
ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขกายสุขใจ
ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต การงานและครอบครัว

ขอให้หายจากโรคร้ายในเร็ววัน
ขอให้พบแต่สิ่งที่ดีๆ และคนดีๆ

ขอให้ดวงปัญญาจงบังเกิดแด่ท่านในเร็ววัน
ขอให้เจริญในธรรม และนำไปปฏิบัติให้ยิ่งๆขึ้นไป
0#111 ผู้ใช้ออนไลน์   sssboun ไอคอน

 • ตอบ 4000+
 • PipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 4161
 • สมัคร: 16/05/2007

ตอบ: 14/04/2017 - 23:09

:09:

จบก่อนกำนดวันนึง พรุ่งนี้น่าจะลุยต่อได้มังครับหากไม่เหนื่อยเกินไป

:82:
ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขกายสุขใจ
ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต การงานและครอบครัว

ขอให้หายจากโรคร้ายในเร็ววัน
ขอให้พบแต่สิ่งที่ดีๆ และคนดีๆ

ขอให้ดวงปัญญาจงบังเกิดแด่ท่านในเร็ววัน
ขอให้เจริญในธรรม และนำไปปฏิบัติให้ยิ่งๆขึ้นไป
0#112 ผู้ใช้ออนไลน์   sssboun ไอคอน

 • ตอบ 4000+
 • PipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 4161
 • สมัคร: 16/05/2007

ตอบ: 17/04/2017 - 05:58

:09:

วันนี้มาต่อเล่มที่ 38 มีทั้งหมด 741 จะพยายามให้จบภายใน 10 วันครับ มาลุ้นกันต่อว่าจะทำได้ไหม พักไปสองวันเลย รู้สึกปวดตานิดหน่อยครับ

:82:
ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขกายสุขใจ
ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต การงานและครอบครัว

ขอให้หายจากโรคร้ายในเร็ววัน
ขอให้พบแต่สิ่งที่ดีๆ และคนดีๆ

ขอให้ดวงปัญญาจงบังเกิดแด่ท่านในเร็ววัน
ขอให้เจริญในธรรม และนำไปปฏิบัติให้ยิ่งๆขึ้นไป
0#113 ผู้ใช้ออนไลน์   sssboun ไอคอน

 • ตอบ 4000+
 • PipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 4161
 • สมัคร: 16/05/2007

ตอบ: 23/04/2017 - 10:19

:09:

อ้างอิง

อนุสยยมก
อนุสัย ๗
อนุสัย ๗ คือ
๑. กามราคานุสัย
๒. ปฏิฆานุสัย
๓. มานานุสัย
๔. ทิฏฐานุสัย
๕. วิจิกิจฉานุสัย
๖. ภวราคานุสัย
๗. อวิชชานุสัย
[๑๒๒๑] กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ไหน?
กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ.
ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ไหน?
ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา.
มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ไหน?
มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ใน
อรูปธาตุ.
ทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ไหน?
ทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในธรรมที่นับเนื่องในกายของตนทั้งหมด
วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ไหน?
วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในธรรมที่นับเนื่องในกายของตนทั้งหมด.
ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ไหน?
ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ.
อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ไหน?
อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในธรรมที่นับเนื่องในกายของตนทั้งหมด.
อนุสัยวาร

ที่มาครับผม
เพิ่งอ่านมาถึงแถวนี้เห็นว่าน่าจะมีประโยชน์บ้างเลยนำมาแปะไว้ครับ เดียวเลยไปจะหาลำบากในการหา

:82:
ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขกายสุขใจ
ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต การงานและครอบครัว

ขอให้หายจากโรคร้ายในเร็ววัน
ขอให้พบแต่สิ่งที่ดีๆ และคนดีๆ

ขอให้ดวงปัญญาจงบังเกิดแด่ท่านในเร็ววัน
ขอให้เจริญในธรรม และนำไปปฏิบัติให้ยิ่งๆขึ้นไป
0#114 ผู้ใช้ออนไลน์   sssboun ไอคอน

 • ตอบ 4000+
 • PipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 4161
 • สมัคร: 16/05/2007

ตอบ: 21/05/2017 - 17:22

:09:

เพิ่งอ่านจบเล่มที่ 41 ไปก็เข้ามาครับ ตั้งใจไม่เข้าลานธรรมเดือนนึง ก็ทำได้ไม่ยากลำบากเกินไปครับ แต่ไม่ละทิ้งอธิฐานว่าจะอ่านพระไตรปิฏกให้จบไปแน่นอนครับ จบกว่าชีวิตจะหาไม่ พรุ่งนี้ต่อเล่มที่ 42/1 มั้งครับหากจำไม่ผิด วันนี้เราจะตาย จะตาย จะตาย ดั่งนั้นไม่ควรประมาทนะครับทุกท่าน

:82:
ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขกายสุขใจ
ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต การงานและครอบครัว

ขอให้หายจากโรคร้ายในเร็ววัน
ขอให้พบแต่สิ่งที่ดีๆ และคนดีๆ

ขอให้ดวงปัญญาจงบังเกิดแด่ท่านในเร็ววัน
ขอให้เจริญในธรรม และนำไปปฏิบัติให้ยิ่งๆขึ้นไป
0#115 ผู้ใช้ออนไลน์   sssboun ไอคอน

 • ตอบ 4000+
 • PipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 4161
 • สมัคร: 16/05/2007

ตอบ: 22/05/2017 - 06:54

:09:

มาต่อเล่ม 42 เช้านี้อ่านไปได้ 20/476 หน้า เล่มนี้จะอ่านให้จบภายใน 6 วันจะทำได้ไหมก็ต้องท้าใจตัวเองครับ

:82:
ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขกายสุขใจ
ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต การงานและครอบครัว

ขอให้หายจากโรคร้ายในเร็ววัน
ขอให้พบแต่สิ่งที่ดีๆ และคนดีๆ

ขอให้ดวงปัญญาจงบังเกิดแด่ท่านในเร็ววัน
ขอให้เจริญในธรรม และนำไปปฏิบัติให้ยิ่งๆขึ้นไป
0#116 ผู้ใช้ออนไลน์   อโศกะ ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2160
 • สมัคร: 11/07/2007

ตอบ: 22/05/2017 - 07:18

:79:
อีกกี่เล่มจึงจะจบครับ?

จับประเด็นและทำชอ็ตโนตไว้ได้เยอะหรือยังครับ

สรุปสาระธรรมไว้เป็นตอนๆได้กี่ตอนแล้วครับ

อนุโมทนาบุญกับการตั้งสัจจะอ่านพระไตรปิฎกครั้งนี้ด้วยครับ
อ่านจบแล้วได้อะไรดีๆ ทำสรุปสั้นๆแบ่งปันสู่กันฟังบ้างนะครับ
สาธุ
:82:
0#117 ผู้ใช้ออนไลน์   sssboun ไอคอน

 • ตอบ 4000+
 • PipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 4161
 • สมัคร: 16/05/2007

ตอบ: 23/05/2017 - 05:41

:09:

อีก 8 เล่มครับ การอ่านของผมยังไม่เน้นความเข้าใจมากครับ ผมเชื่อคำในเรื่องมิลินทปัญหาครับคือ จิตจะบัณทึกไว้หมดไม่ว่าสิ่งต่างๆที่มากระทบทวาทั้ง 6 ของเราครับ อ่านไปดูอารมณ์ ดูจิตของตัวเองไปครับ ได้ทาน ศีล ภาวนา ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิฐาน เมตตา อุเบกขาบารมีไปอยู่แล้วครับ

:82:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย sssboun: 23/05/2017 - 06:03

ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขกายสุขใจ
ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต การงานและครอบครัว

ขอให้หายจากโรคร้ายในเร็ววัน
ขอให้พบแต่สิ่งที่ดีๆ และคนดีๆ

ขอให้ดวงปัญญาจงบังเกิดแด่ท่านในเร็ววัน
ขอให้เจริญในธรรม และนำไปปฏิบัติให้ยิ่งๆขึ้นไป
0#118 ผู้ใช้ออนไลน์   sssboun ไอคอน

 • ตอบ 4000+
 • PipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 4161
 • สมัคร: 16/05/2007

ตอบ: เมื่อวาน, 16:46 น.

:09:

จบไปอีกเล่มตามที่ตั้งใจไว้ครับ พรุ่งนี้จะเริ่มเล่มต่อไปครับ ถึงจะมีมารขัดขวาง ก็จะขอสู้ต่อไป จนชีิวิตจะหาไม่ครับ ตราบใดที่ยังไม่ตายตราบนั้นก็จะขอเดินบนทางสายนี้ต่อไปเรื่อยๆครับ เจริญในธรรมทุกท่านครับ

:82:
ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขกายสุขใจ
ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต การงานและครอบครัว

ขอให้หายจากโรคร้ายในเร็ววัน
ขอให้พบแต่สิ่งที่ดีๆ และคนดีๆ

ขอให้ดวงปัญญาจงบังเกิดแด่ท่านในเร็ววัน
ขอให้เจริญในธรรม และนำไปปฏิบัติให้ยิ่งๆขึ้นไป
0คำตอบต่อไป: ไม่มี
 • (6 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 4
 • 5
 • 6
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ