ลานธรรมเสวนา: ขอเชิญร่วมบุญบริจาคเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดถวายวัดและโรงเรียน ปี ๒๕๕๙ ค่ะ - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

 • (10 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • สุดท้าย »
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

ขอเชิญร่วมบุญบริจาคเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดถวายวัดและโรงเรียน ปี ๒๕๕๙ ค่ะ โครงการต่อเนื่อง บุญต่อเนื่อง

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7721
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 01/01/2016 - 05:52


ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพถวาย น้ำดื่มสะอาด
แด่หมู่สงฆ์ และนักเรียนในพื้นที่ที่ตั้งอยู่ห่างไกล
ซึ่งทุรกันดาร ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานด้านสุขอนามัย
หลายปีที่ผ่านมา
พวกเราได้ร่วมกันถวายไปแล้วจำนวนมากมายหลายแห่ง
อันเป็นสาธารณะกุศลเพื่อชนหมู่มาก ได้ดื่มน้ำสะอาดปลอดภัย
จากนิ่วซึ่งเกิดจากหินปูนที่มีมากเกินในน้ำบาดาลหรือน้ำคลอง
และสิ่งสกปรก จากสารละลายในน้ำ ซึ่งอาจเป็นพิษภัยต่อร่างกาย
ด้วยการถวายระบบน้ำดื่มปลอดภัย เป็นการใช้ถาวรในวัดตลอดไป
และตามดูแลรักษา เปลี่ยนสารกรองไส้กรอง เมื่อชำรุดตามกาล
วัดป่าที่เราไปทำบุญ มักอยู่ในที่กันดารลึกห่างจากหมู่บ้าน
ต้องพึ่งตนเองในเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่มักไปไม่ถึง
แหล่งน้ำธรรมชาติในปัจจุบันก็มักประสบภัยแล้งถ้วนทั่ว
จึงต้องพึ่งพา น้ำบ่อ น้ำบึง ที่มักปนเปื้อนทั้งมูลสัตว์
ตลอดจนสารอันตรายทางการเกษตร ที่ไม่พึงประสงค์
ที่ไหลลงมาเมื่อฝนตกหรือซึมซับมาตามปกติ

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้นต่อเนื่อง วัดหลายวัด โรงเรียนหลายโรงเรียนพบความเดือดร้อน
งานบุญของเราเป็นบุญต่อเนื่อง เราถวายเครื่องใหม่ให้วัดใหม่ๆ ดูแลวัดที่ถวายไปแล้ว
ซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดให้คงสภาพใช้งานได้เป็นปกติ ทำมานานหลายปีแล้ว
มีวัดหลายวัด ที่หมู่สงฆ์ ได้ฉันน้ำสะอาดทุกๆวัน จากที่เราถวายเครื่องมานานหลายปี
และยังมีวัดอีกหลายวัด โรงเรียนอีกหลายโรงเรียน ที่ยังรอโอกาสจากเราอยู่ค่ะ
การทำบุญด้วยน้ำ ดับกระหายคลายทุกข์ร้อน มีอานิสงส์มากค่ะ

อ้างอิงกระทู้เดิมค่ะ

ขอเชิญเติมพลังบุญ ต้อนรับปี๒๕๕๙

สำหรับปี ๒๕๕๘
ตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม เราได้ถวายไปแล้วดังนี้

๑.วัดป่าสะพานสอง อ.วังประจบ จ.ตาก
๒.โรงเรียนบ้านโรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
๓.โรงเรียนวัดวังกุ่ม ต.โพธิ์พระยา จ.สุพรรณบุรี
๔.วัดป่าจริยธรรมถ้ำผาหม้อ อ.นาด้วง จ.เลย
๕.วัดวารีสาร ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย
๖.วัดวิหารธรรม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
๗.วัดกลางทุ่ง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
๘.โพธิสถานเมตตาสิทธิธรรม อ.เมือง จ.ตาก
๙.วัดมหาธาตุ เปลี่ยนไส้กรองและซ่อมแซมเครื่องที่ถวายแล้ว
๑๐.วัดศรีเทพนิมิตวราราม ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
๑๑.โรงเรียนปริยัติธรรมวัดโพธิ์ศรี อ.อินทรบุรี จ.สิงห์บุรี
๑๒.โรงเรียนปริยัติธรรมวัดพระนอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงหบุรี
๑๓.โรงเรียนปริยัติธรรมวัดการ้อง อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
๑๔.โรงเรียนวัดไผ่ขาด ต.ศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี....

และ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน อีกหลายแห่ง ฯลฯ

งานบุญทั้งหมดที่ผ่านมา ได้รับการร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมบุญ
จากเพื่อนๆ ญาติๆ โยมวัด พระคุณเจ้า ตลอดจนผู้เห็นประโยชน์ในปัจจัยพื้นฐาน
หลายวัดที่เราถวาย ยังได้สงเคราะน้ำสะอาดที่เราถวายไปสู่ผู้ประสบภัยแล้งอีกด้วย
พระคุณเจ้าอนุญาตให้ชาวบ้านที่ประสบความเดือดร้อนใหันำภาชนะมารองรับน้ำไปดื่ม
นับเป็นบุญกุศลมากมายที่เกิดจากศรัทธาและความตั้งใจสร้างทานบารมี
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหมู่สงฆ์ และผู้คนจำนวนมาก

เพื่อนๆ สามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่
บัญชีธนาคารกรุงเทพฯ
ชื่อ บัญชี มยุรฉัตร พงษ์ผาตินันท์
เลขที่ บัญชี 128-0-859925
update ยอดบัญชีทุกครั้งที่มียอดร่วมบุญค่ะ
วันที่ 1 มกราคม 2559 ยอดบัญชี 0.00 บาท
แจ้งยอดร่วมเป็นเจ้าภาพ ได้ที่
pyanarg@hotmail.com
sms 080-443-6358

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

อนุโมทนาบุญทุกๆท่านค่ะ

:09: :09: :09:

ให้น้ำ คือให้ชีวิต
1


 • (10 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • สุดท้าย »
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้

คำตอบก่อนหน้า: mayrin - mahatep - mahatep - ริมฝั่ง - mahatep - mahatep - mayrin - liketoeatapple - mayrin - mayrin - sas - mayrin - mayrin - mayrin - mahatep - mahatep - mayrin - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin -

#40 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7721
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 16/02/2016 - 14:13


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

กราบถวายตู้กดน้ำเย็น
กาต้มขนาด 30 เซนติเมตร
หลอดไฟฟ้า

อนุโมทนา ทุกๆ ท่านนะคะ
:09: :10:

ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#41 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7721
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 16/02/2016 - 14:30


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

วันที่ 12 มีท่านเจ้าภาพร่วมบุญ 100 บาท

ขออนุโมทนาค่ะ
:09: :10:

ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#42 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5958
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 17/02/2016 - 12:03

โรงเรียนปริยัติสังฆรักษ์วิทยา วัดการ้อง
อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี เป็นโรงเรียนต่อไปที่จะถวายตู้กดน้ำเย็นครับ
รอรวบรวมงบประมาณจัดซื้อ เมื่องบพอเพียงแล้ว จะกำหนดวันถวายต่อไปครับให้น้ำ ให้ชีวิต
0#43 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7721
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 17/02/2016 - 12:35รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

วันนี้ที่ 12 ที่วัดโพธิ์ศรีค่ะ

ได้ทราบว่าทางวัดมีเครื่องกรองน้ำเก่า
อยู่ใกล้บริเวณศาลาฉันอีกหนึ่งเครื่อง
เราจึงได้ไปตรวจสอบสภาพ


ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#44 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7721
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 17/02/2016 - 12:39


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

สภาพของไส้กรองน้ำที่ใช้ฉันน้ำ เมื่อถอดออกมาดู
โดยเป็นไส้กรองเก่าซึ่งไม่ได้เปลี่ยนมาหลายปี


ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#45 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7721
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 17/02/2016 - 12:46


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

สภาพของไส้กรอง เมื่อเราลองมาล้างทำความสะอาด
ก็พบว่า ไม่อยู่สภาพอันควรจะใช้งานต่อไปค่ะ


ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#46 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7721
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 17/02/2016 - 12:57


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ไส้กรองใหม่สีขาวซ้ายมือ ซึ่งเราจะติดตั้งถวาย
กับไส้กรองเดิมของวัดที่ใช้อยู่ขวามือค่ะ


การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย mayrin: 17/02/2016 - 12:57

ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#47 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7721
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 17/02/2016 - 13:31รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

วันที่ 15 เราเดินทางไปที่วัดโพธิ์
นำไส้กรองใหม่ไปถวาย
เปลี่ยนไส้กรองใหม่ให้ทุกไส้
ติดตั้งถังน้ำและลูกลอยค่ะการโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย mayrin: 17/02/2016 - 13:31

ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#48 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7721
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 17/02/2016 - 13:37


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#49 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7721
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 17/02/2016 - 14:04


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

หลังจากเปลี่ยนไส้กรองใหม่ และล้างถัง
เปิดเครื่องกรองน้ำเข้าถัง
สามเณรน้อยมารองน้ำไปฉัน
ท่านบอกว่า รสชาติดีกว่าเดิม ไม่ขมค่ะ


ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#50 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7721
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 17/02/2016 - 14:36


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

พระท่านบอกว่า ที่เครื่องซักผ้าเณรน้อยโดนไฟดูดบ่อย
เราไปในครั้งนี้ เปลี่ยนอุปกรณ์ไปต่อสายดินถวายท่านด้วยค่ะ


ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#51 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7721
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 17/02/2016 - 14:56


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว


ตรวจเช็คระบบเครื่องกรองน้ำ
และตรวจเช็คตู้กดน้ำเย็น ซึ่งเราได้ติดตั้งถวายเมื่อวันที่ 12
ทำงานได้เรียบร้อยค่ะ สามเณรน้อยมีน้ำเย็นชื่นใจ
ฉันคลายร้อน ทุกๆ วัน

อนุโมทนาทุกๆ ท่านนะคะ
:09: :10:

ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#52 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7721
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 18/02/2016 - 09:43รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

โรงเรียนของสามเณรน้อย
ที่เราเคยถวายเครื่องกรองน้ำฉัน
เป็นโรงเรียนต่อไปที่เราจะนำตู้กดน้ำเย็นไปถวาย

โรงเรียนปริยัติสังฆรักษ์วิทยา วัดการ้อง
อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

ใช้งบโดยประมาณ 20,000 บาทค่ะ

เมื่อรวบรวมปัจจัยได้ครบ จะซื้อไปติดตั้งถวายให้ท่านนะคะ


ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#53 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5958
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 23/02/2016 - 10:22

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว


คุณ Titiporon Noicharoen

ร่วมบุญ น้ำดื่มสะอาด เพื่อวัดโรงเรียน 200 บาท
อนุโมทนาบุญครับ
อายุ วัณโณ สุขัง พลัง
:09: :09: :09:

ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#54 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5958
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 29/02/2016 - 19:17

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ุมีเจ้าภาพร่วมบุญ 100 บาท
อนุโมทนาบุญครับ

:09: :09: :09:


ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#55 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5958
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 10/03/2016 - 03:59


วันก่อนนัดคุณครูที่โรงเรียนพระปริยัติสังฆรักษ์วิทยา
กำหนดวันติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มและตู้น้ำเย็นเสตนเลส
โดยจะเดินท่อส่งน้ำบาดาลมาที่อาคารเรียน
เพื่อความสะดวกในการดูแล บำรุงรักษา
และตั้งเครื่องให้อยู่ใกล้กับห้องเรียนของสามเณร
จะได้สะดวกในยามหิวกระหายน้ำยามเรียนในห้องร้อนๆ
โดยจะประกอบด้วยถังกรองน้ำบาดาล จำนวน 3 ถัง
เครื่องกรองน้ำดื่ม revers osmosis 1 เครื่อง
ตู้กดน้ำเย็นเสตนเลส ขนาด 3 หัวก๊อก มีถังเก็บน้ำในตัวพร้อม
มีลูกลอยตัดการทำงานของเครื่องกรองเมื่อน้ำเต็มถังแล้ว
โดยจะมอบเครื่องชุดที่ถวายไว้แต่เดิมจะมอบให้เป็นของสงฆ์
เพื่อแยกออกจากส่วนโรงเรียน ซึ่งอยู่ ฝั่งตรงข้ามกับกุฏิพระ
เนื่องจากเครื่องเดิมนั้นตั้งอยู่ใต้กุฎิพักของพระ
พระทั้งวัดจึงได้ใช้น้ำจากเครื่องนั้นเป็นน้ำฉัน
น้ำดื่ม น้ำชง ตลอดตั้งแต่ปีที่ได้บริจาค
ส่วนสามเณร ต้องเดินตากแดด มาจากอาคารเรียน
เพื่อมาดื่มฉันน้ำ ที่ใต้กุฏิพระนั้น

ก่อนหน้าที่จะถวาย สามเณรต้องออกแรง
หิ้ว แบกขนน้ำดื่ม จาก อบต. ซึ่งอยู่ห่างออกไป
เนื่องจากน้ำบาดาลมี กลิ่น ขุ่นโคลนตม
ไม่สะอาดพอที่จะดื่มฉันได้
ถึงแม้ว่าจะนำน้ำบาดาลมาต้มแล้ว
น้ำที่ได้จากการต้มก็ยังไม่หายจากกลิ่นดิน

กำหนดวันติดตั้ง
ประมาณปลายเมษา ต้น พฤษภา ก่อนเปิดเทอม
ใข้งบประมาณ 48,000 บาทครับ
ขณะนี้นี้มีงบเบื้องต้น
จากกัลยณมิตร 15,000 บาท
กองทุนน้องเอก อันโต 3,000 บาท
และ 300 บาทจากเวปลานธรรม


:09: :09: :09:ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#56 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5958
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 14/03/2016 - 04:50

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

วันนี้มีเจ้าภาพร่วมบุญ 8,888 บาท
อนุโมทนาบุญครับ
อายุ วัณโณ สุขัง พลัง

:09: :09: :09:

ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#57 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5958
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 14/03/2016 - 06:19

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

นางสาวชิดชญา โชดกวิเศษณ์และครอบครัว
ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมบุญบริจาค 8,888 บาท
อนุโมทนาบุญครับ
อายุ วัณโณ สุขัง พลัง

:09: :09: :09:
ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#58 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5958
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 24/03/2016 - 22:36

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

วันนี้ มีเจ้าภาพร่วมบุญ 480 บาท
อนุโมทนาบุญครับ
อายุ วัณโณ สุขัง พลัง

:09: :09: :09:

ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#59 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5958
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 27/03/2016 - 04:11

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม
มีเจ้าภาพร่วมบุญ 500 บาท
อนุโมทนาบุญครับ
:09: :09: :09:

ให้น้ำ ให้ชีวิต
0คำตอบต่อไป: mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mahatep - mahatep - mayrin - mahatep - mahatep - mayrin - mayrin - mayrin - mahatep - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mahatep - mahatep - mahatep - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mahatep - mahatep - mahatep - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mahatep - mahatep - mahatep - ริมฝั่ง - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mahatep - mahatep - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin -
 • (10 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • สุดท้าย »
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

2 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 2 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ