ลานธรรมเสวนา: ขอเชิญร่วมบุญบริจาคเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดถวายวัดและโรงเรียน ปี ๒๕๕๙ ค่ะ - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

 • (10 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • สุดท้าย »
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

ขอเชิญร่วมบุญบริจาคเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดถวายวัดและโรงเรียน ปี ๒๕๕๙ ค่ะ โครงการต่อเนื่อง บุญต่อเนื่อง

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7690
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 01/01/2016 - 05:52


ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพถวาย น้ำดื่มสะอาด
แด่หมู่สงฆ์ และนักเรียนในพื้นที่ที่ตั้งอยู่ห่างไกล
ซึ่งทุรกันดาร ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานด้านสุขอนามัย
หลายปีที่ผ่านมา
พวกเราได้ร่วมกันถวายไปแล้วจำนวนมากมายหลายแห่ง
อันเป็นสาธารณะกุศลเพื่อชนหมู่มาก ได้ดื่มน้ำสะอาดปลอดภัย
จากนิ่วซึ่งเกิดจากหินปูนที่มีมากเกินในน้ำบาดาลหรือน้ำคลอง
และสิ่งสกปรก จากสารละลายในน้ำ ซึ่งอาจเป็นพิษภัยต่อร่างกาย
ด้วยการถวายระบบน้ำดื่มปลอดภัย เป็นการใช้ถาวรในวัดตลอดไป
และตามดูแลรักษา เปลี่ยนสารกรองไส้กรอง เมื่อชำรุดตามกาล
วัดป่าที่เราไปทำบุญ มักอยู่ในที่กันดารลึกห่างจากหมู่บ้าน
ต้องพึ่งตนเองในเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่มักไปไม่ถึง
แหล่งน้ำธรรมชาติในปัจจุบันก็มักประสบภัยแล้งถ้วนทั่ว
จึงต้องพึ่งพา น้ำบ่อ น้ำบึง ที่มักปนเปื้อนทั้งมูลสัตว์
ตลอดจนสารอันตรายทางการเกษตร ที่ไม่พึงประสงค์
ที่ไหลลงมาเมื่อฝนตกหรือซึมซับมาตามปกติ

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้นต่อเนื่อง วัดหลายวัด โรงเรียนหลายโรงเรียนพบความเดือดร้อน
งานบุญของเราเป็นบุญต่อเนื่อง เราถวายเครื่องใหม่ให้วัดใหม่ๆ ดูแลวัดที่ถวายไปแล้ว
ซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดให้คงสภาพใช้งานได้เป็นปกติ ทำมานานหลายปีแล้ว
มีวัดหลายวัด ที่หมู่สงฆ์ ได้ฉันน้ำสะอาดทุกๆวัน จากที่เราถวายเครื่องมานานหลายปี
และยังมีวัดอีกหลายวัด โรงเรียนอีกหลายโรงเรียน ที่ยังรอโอกาสจากเราอยู่ค่ะ
การทำบุญด้วยน้ำ ดับกระหายคลายทุกข์ร้อน มีอานิสงส์มากค่ะ

อ้างอิงกระทู้เดิมค่ะ

ขอเชิญเติมพลังบุญ ต้อนรับปี๒๕๕๙

สำหรับปี ๒๕๕๘
ตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม เราได้ถวายไปแล้วดังนี้

๑.วัดป่าสะพานสอง อ.วังประจบ จ.ตาก
๒.โรงเรียนบ้านโรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
๓.โรงเรียนวัดวังกุ่ม ต.โพธิ์พระยา จ.สุพรรณบุรี
๔.วัดป่าจริยธรรมถ้ำผาหม้อ อ.นาด้วง จ.เลย
๕.วัดวารีสาร ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย
๖.วัดวิหารธรรม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
๗.วัดกลางทุ่ง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
๘.โพธิสถานเมตตาสิทธิธรรม อ.เมือง จ.ตาก
๙.วัดมหาธาตุ เปลี่ยนไส้กรองและซ่อมแซมเครื่องที่ถวายแล้ว
๑๐.วัดศรีเทพนิมิตวราราม ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
๑๑.โรงเรียนปริยัติธรรมวัดโพธิ์ศรี อ.อินทรบุรี จ.สิงห์บุรี
๑๒.โรงเรียนปริยัติธรรมวัดพระนอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงหบุรี
๑๓.โรงเรียนปริยัติธรรมวัดการ้อง อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
๑๔.โรงเรียนวัดไผ่ขาด ต.ศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี....

และ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน อีกหลายแห่ง ฯลฯ

งานบุญทั้งหมดที่ผ่านมา ได้รับการร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมบุญ
จากเพื่อนๆ ญาติๆ โยมวัด พระคุณเจ้า ตลอดจนผู้เห็นประโยชน์ในปัจจัยพื้นฐาน
หลายวัดที่เราถวาย ยังได้สงเคราะน้ำสะอาดที่เราถวายไปสู่ผู้ประสบภัยแล้งอีกด้วย
พระคุณเจ้าอนุญาตให้ชาวบ้านที่ประสบความเดือดร้อนใหันำภาชนะมารองรับน้ำไปดื่ม
นับเป็นบุญกุศลมากมายที่เกิดจากศรัทธาและความตั้งใจสร้างทานบารมี
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหมู่สงฆ์ และผู้คนจำนวนมาก

เพื่อนๆ สามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่
บัญชีธนาคารกรุงเทพฯ
ชื่อ บัญชี มยุรฉัตร พงษ์ผาตินันท์
เลขที่ บัญชี 128-0-859925
update ยอดบัญชีทุกครั้งที่มียอดร่วมบุญค่ะ
วันที่ 1 มกราคม 2559 ยอดบัญชี 0.00 บาท
แจ้งยอดร่วมเป็นเจ้าภาพ ได้ที่
pyanarg@hotmail.com
sms 080-443-6358

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

อนุโมทนาบุญทุกๆท่านค่ะ

:09: :09: :09:

ให้น้ำ คือให้ชีวิต
1


 • (10 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • สุดท้าย »
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้

คำตอบก่อนหน้า: mayrin - mahatep - mahatep - ริมฝั่ง - mahatep - mahatep - mayrin - liketoeatapple - mayrin - mayrin - sas - mayrin - mayrin - mayrin - mahatep - mahatep - mayrin - mahatep - mahatep - mahatep -

#20 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5892
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 07/02/2016 - 21:43

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

วันนี้มีเจ้าภาพร่วมบุญ 1,000 บาท , 500 บาท
อนุโมทนาบุญทุกๆท่านครับ
อายุ วัณโณ สุขัง พลัง

ท่านที่มีทีวีเก่า จอใหญ่ จอแบน ทึ่ไม่ใช้แล้ว
สามารถบริจาคเพืีอใช้เป็นจอมอนิเตอร์ของคอมพิวเตอร์
สำหรับการสอนบางวิชาที่ต้องใช้ โปรเจ็คเตอร์ ครับ

:09: :09: :09:

ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#21 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5892
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 10/02/2016 - 05:35


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ซิน เจีย ยู่ อี่ ซิน นี้ ฮวด ไช้
พรดีๆ ต้องสร้างเอง พรมั่นคง
เดือนกุมภาพันธ์ เป็นเดือนที่สำคัญของทุกๆปี
เพราะมีวันสำคัญๆอยู่หลายวันให้จดจำกัน
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ก็จะเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง
นัดเพื่อนๆที่เคยปฏิบัติวิปัสสนาร่วมอาจารย์กันมา
ไปทำสิ่งดีๆที่น่าจดจำสำหรับปีนี้ พศ.๒๕๕๙ นี้กัน
เป็นโครงการน้ำดื่มเย็นๆ สำหรับ พระ เณร ที่ตั้งใจจะทำเมื่อปีใหม่ผ่านมา
เราจะเดินทางไป ติดตั้งถวาย ๒ วัดแรก และ วัดที่ ๓ ไปล้างเปลี่ยนไส้กรอง
เพื่อนๆจะไปร่วมกัน ขณะนี้ ขานชื่อร่วมเดินทางแล้ว ๕ ท่าน
วันนั้นเราจะไปทั้งหมด ๔ วัดด้วยกัน
วัดอัมพวัน กราบหลวงพ่อจรัญ รำลึกถึงคุณณานุปปาการ
วัดโพธิศรี ถวายภัตตาหารเพล เณรและพระ ติดตั้งเครื่องกดน้ำดื่มเย็นๆ
วัดพระนอน ติดตั้งเครื่องกดน้ำดื่มเย็นๆ
วัดกลางทุ่ง ล้าง เปลี่ยนไส้กรองถวาย และ ถวายอุปกรณ์ใช้ในห้องน้ำ
ทำดี มีสุขใจ
ซิน เจีย ยู่ อี่ ซิน นี้ ฮวด ไช้
อนุโมทนาบุญทุกๆท่าน
ยินดี ที่ได้สร้างทานบารมีร่วมกันครับ
ทานปารมี สัมปันโน
ทานอุปารมี สัมปันโน
ทานปรมัติปารมี สัมปันโน
เมตตา ไมตรี กรุณา อุเปกขา ปารมี สัมปันโน
อิติปิโส ภะคะวาฯ
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
นะมามิหังฯ


ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#22 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5892
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 10/02/2016 - 12:42


วันศุกร์ที่ 12 กุมภา
ออกจากบ้าน 6 โมง
ไปแวะกราบหลวงพ่อจรัญ 8 โมง
ไปถึงโรงเรียนปริยัติวัดโพธิ์ศรี ก่อน10 โมง
เดินสายไฟ สายดิน เพื่อกันไฟรั่ว
ช๊อตดูดเณรดื่มน้ำ ปลอดภัยไร้กังวล
สั่งก๋วยเตี๋ยวแล้ว มูลค่า 5,000 บาท
เพื่อนๆสามารถ่ร่วมบุญถวายอาหารพระเณรได้ตามกำลังศรัทธา
อุทิศบุญให้ญาติผู้ล่วงลับ ตรุษจีน ครับ
ไทยพานิชย์ 051263794 สมศักดิ์ (บช.เฉพาะกิจ)
:09: :09: :09:

ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#23 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5892
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 10/02/2016 - 12:56

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

คุณมณีวรรณ ร่วมบุญอุทิศบรรพชน ตรุษจีน
ถวายค่าอาหาร(ก๋วยเตี๋ยว นานๆมีเจ้าภาพจึงได้ฉัน) 1,000 บาท
ขอบุญนี้สำเร็จแก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว มีบิดา ปู่ย่า ตายาย เป็นต้น
และร่วมเดินทางถวายด้วย 2 คน
อนุโมทนาบุญครับ

:09: :09: :09:

ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#24 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5892
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 10/02/2016 - 13:22


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

คุณจ๋า ร่วมถวายก๋วยเตี๋ยว 109 บาท
ขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติของท่าน
อนุโมทนาบุญครับ
:09: :09: :09:

ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#25 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5892
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 10/02/2016 - 21:17


ร่วมทำบุญ
เจ้าภาพถวายน้ำดื่มสะอาดแด่หมู่สงฆ์ค่ะ
ยอด 2,500 บาท 10/02/2016 14.04 น.
จากครอบครัวมหิทธิรุกข์ค่ะ

สาธุ สาธุ สาธุ
อนุโมทนาบุญครับ
อายุ วัณโณ สุขัง พลัง

:09: :09: :09:


การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย mahatep: 10/02/2016 - 21:31

ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#26 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5892
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 10/02/2016 - 21:35
พรุ่งนี้จะเดินทางไป เตรียมอุปกรณ์การติดตั้งทั้งหมด
สายไฟ แท่งทองแดงที่จะมาทำไฟลงกราวด์ กันไฟดูดเณร
ที่มักเกิดขึ้นตามโรงเรียนต่างๆ เพราะตู้แช่ที่มีน้ำตลอดเวลา
และไฟฟ้าไหลผ่านตลอดเวลา
หากเกิดไฟรั่ว น้ำรั่ว มาถึงกัน เณรไม่ใส่รองเท้า
ไปจับตู้ก็จะเกิดอันตรายได้ จึงต้องใช้แท่งทองแดงยาว 2 เมตร
ตอกฝังลงที่ใต้พื้น ต่อสายไฟยึดเข้ากับผนังตู้
ในกรณีที่เกิดไฟรั่ว เรามีสายดิน ก็จะปลอดภัย
การต่อสาย ตู้เย็นเสตนเลส ต้องใช้เบรคเกอร์
จะเป็นการระบุ สายไฟ สายนิวตรอน ชัดเจน
การใช้ปลั๊กเสียบ เพียงไฟกลับขั้ว ไฟก็รั่วได้ครับ
ถวายสิ่งที่ดีๆ และปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินกันครับ

ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#27 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7690
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 13/02/2016 - 14:12


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

กิจกรรมงานบุญ วันที่ 12
ซึ่งเราได้เดินทางไปติดตั้งตู้ทำน้ำเย็นและถวายภัตตาหาร

วัดแรก วัดกลางทุ่ง จ.พระนครศรีอยุธยา
เราได้ถวายเครื่องกรองน้ำดื่มไว้ เมื่อปีที่ผ่านมา
เมื่อวานได้ตรวจเช็คระบบ ล้างถังกรอง ล้างถังน้ำ
ล้างกระบอกกรอง และปลี่ยนไส้กรองใหม่ถวายค่่ะ


ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#28 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7690
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 13/02/2016 - 14:20รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว


ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#29 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7690
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 13/02/2016 - 15:12


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

แห่งที่ 2 ติดติั้งอุปกรณ์ ตู้ทำน้ำเย็น

วัดโพธิ์ศรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี


ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#30 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7690
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 13/02/2016 - 15:17


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ระบบเครื่องกรองน้ำค่ะ

ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#31 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7690
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 13/02/2016 - 15:39รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ตู้แช่ที่มีน้ำ และไฟฟ้าไหลผ่านตลอดเวลา
หากเกิดไฟรั่ว น้ำรั่ว มาถึงกัน เณรน้อยไม่ได้สวมรองเท้า
ก็อาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้คะ

เราจึงติดตั้งสายดิน ใช้แท่งทองแดงยาว 2 เมตร
ตอกฝังลงที่ใต้พื้น ต่อสายไฟยึดเข้ากับผนังตู้
ทำไฟลงกราวด์ ป้องกันไฟดูดพระเณรค่ะให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#32 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7690
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 13/02/2016 - 16:20รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้วหลวงพ่อท่านกำลังทดลองฉันน้ำค่ะ

วัดโพธิ์ศรี ติดตั้งตู้ทำน้ำเย็นเสร็จเรียบร้อย
พร้อมผลิตน้ำเย็นชื่อใจถวายแด่พระ และสามเณรน้อย

อนุโมทนา เพื่อนๆ ทุกๆ ท่านที่ได้ร่วมบุญกันนะคะ
:09: :11:

ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#33 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7690
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 13/02/2016 - 16:32รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

กราบถวายภัตตาหารเพล ก๋วยเตี๋ยวอร่อยและขนมสายไหมค่ะ :10:

ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#34 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7690
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 13/02/2016 - 16:42


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#35 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7690
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 13/02/2016 - 16:55


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว็น

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

พระและสามเณร ประมาณ 85 รูป

ท่านฉันก๋วยเตี๋ยวได้มากเลยค่ะ รูปละ 3 ถึง 4 ชาม

อนุโมทนา คุณมณีวรรณ คุณจ๋า
คุณเล่ง คุณต้อง คุณเอกอันโต

และทุกๆ ท่านที่ได้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารร่วมกันนะคะ :09: :10:


ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#36 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7690
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 16/02/2016 - 11:01


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

วันที่ 12 นำตู้น้ำเย็นไปติดตั้งที่
โรงเรียนพิพิธสุตคุณานุสรณ์ วัดพระนอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

ุคุณเล่ง คุณต้อง คุณเอกอันโต มาช่วยกันติดตั้งถวาย และต่อสายเดิน

อนุโมทนา ทุกๆ ท่านนะคะ :09: :10:ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#37 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7690
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 16/02/2016 - 11:13


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงเครื่องกรองน้ำ
ที่เราได้เคยถวายไว้ ยังใช้งานได้ดีค่ะ


ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#38 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7690
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 16/02/2016 - 11:34รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

วันที่ 14 ประกอบพิธีถวายตู้น้ำเย็น
และถวายภัตตาหารเพล ผัดไท สุกี้ ไอศรีม ขนมสายไหม

อนุโมทนา ท่านอาจารย์หวง และทุกๆ ท่านนะคะ
:10: :09:

ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#39 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7690
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 16/02/2016 - 13:18


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

สุกี้ร้อนๆ จากเตา ไอศรีมอร่อยค่ะ :11:

ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0คำตอบต่อไป: mayrin - mayrin - mahatep - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mahatep - mahatep - mayrin - mahatep - mahatep - mayrin - mayrin - mayrin - mahatep - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mahatep - mahatep - mahatep - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mahatep - mahatep - mahatep - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mahatep - mahatep - mahatep - ริมฝั่ง - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mahatep - mahatep - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin -
 • (10 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • สุดท้าย »
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

2 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 2 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ