ลานธรรมเสวนา: ขอเชิญร่วมบุญบริจาคเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดถวายวัดและโรงเรียน ปี ๒๕๕๙ ค่ะ - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

 • (10 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • สุดท้าย »
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

ขอเชิญร่วมบุญบริจาคเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดถวายวัดและโรงเรียน ปี ๒๕๕๙ ค่ะ โครงการต่อเนื่อง บุญต่อเนื่อง

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7742
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 01/01/2016 - 05:52


ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพถวาย น้ำดื่มสะอาด
แด่หมู่สงฆ์ และนักเรียนในพื้นที่ที่ตั้งอยู่ห่างไกล
ซึ่งทุรกันดาร ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานด้านสุขอนามัย
หลายปีที่ผ่านมา
พวกเราได้ร่วมกันถวายไปแล้วจำนวนมากมายหลายแห่ง
อันเป็นสาธารณะกุศลเพื่อชนหมู่มาก ได้ดื่มน้ำสะอาดปลอดภัย
จากนิ่วซึ่งเกิดจากหินปูนที่มีมากเกินในน้ำบาดาลหรือน้ำคลอง
และสิ่งสกปรก จากสารละลายในน้ำ ซึ่งอาจเป็นพิษภัยต่อร่างกาย
ด้วยการถวายระบบน้ำดื่มปลอดภัย เป็นการใช้ถาวรในวัดตลอดไป
และตามดูแลรักษา เปลี่ยนสารกรองไส้กรอง เมื่อชำรุดตามกาล
วัดป่าที่เราไปทำบุญ มักอยู่ในที่กันดารลึกห่างจากหมู่บ้าน
ต้องพึ่งตนเองในเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่มักไปไม่ถึง
แหล่งน้ำธรรมชาติในปัจจุบันก็มักประสบภัยแล้งถ้วนทั่ว
จึงต้องพึ่งพา น้ำบ่อ น้ำบึง ที่มักปนเปื้อนทั้งมูลสัตว์
ตลอดจนสารอันตรายทางการเกษตร ที่ไม่พึงประสงค์
ที่ไหลลงมาเมื่อฝนตกหรือซึมซับมาตามปกติ

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้นต่อเนื่อง วัดหลายวัด โรงเรียนหลายโรงเรียนพบความเดือดร้อน
งานบุญของเราเป็นบุญต่อเนื่อง เราถวายเครื่องใหม่ให้วัดใหม่ๆ ดูแลวัดที่ถวายไปแล้ว
ซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดให้คงสภาพใช้งานได้เป็นปกติ ทำมานานหลายปีแล้ว
มีวัดหลายวัด ที่หมู่สงฆ์ ได้ฉันน้ำสะอาดทุกๆวัน จากที่เราถวายเครื่องมานานหลายปี
และยังมีวัดอีกหลายวัด โรงเรียนอีกหลายโรงเรียน ที่ยังรอโอกาสจากเราอยู่ค่ะ
การทำบุญด้วยน้ำ ดับกระหายคลายทุกข์ร้อน มีอานิสงส์มากค่ะ

อ้างอิงกระทู้เดิมค่ะ

ขอเชิญเติมพลังบุญ ต้อนรับปี๒๕๕๙

สำหรับปี ๒๕๕๘
ตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม เราได้ถวายไปแล้วดังนี้

๑.วัดป่าสะพานสอง อ.วังประจบ จ.ตาก
๒.โรงเรียนบ้านโรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
๓.โรงเรียนวัดวังกุ่ม ต.โพธิ์พระยา จ.สุพรรณบุรี
๔.วัดป่าจริยธรรมถ้ำผาหม้อ อ.นาด้วง จ.เลย
๕.วัดวารีสาร ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย
๖.วัดวิหารธรรม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
๗.วัดกลางทุ่ง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
๘.โพธิสถานเมตตาสิทธิธรรม อ.เมือง จ.ตาก
๙.วัดมหาธาตุ เปลี่ยนไส้กรองและซ่อมแซมเครื่องที่ถวายแล้ว
๑๐.วัดศรีเทพนิมิตวราราม ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
๑๑.โรงเรียนปริยัติธรรมวัดโพธิ์ศรี อ.อินทรบุรี จ.สิงห์บุรี
๑๒.โรงเรียนปริยัติธรรมวัดพระนอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงหบุรี
๑๓.โรงเรียนปริยัติธรรมวัดการ้อง อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
๑๔.โรงเรียนวัดไผ่ขาด ต.ศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี....

และ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน อีกหลายแห่ง ฯลฯ

งานบุญทั้งหมดที่ผ่านมา ได้รับการร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมบุญ
จากเพื่อนๆ ญาติๆ โยมวัด พระคุณเจ้า ตลอดจนผู้เห็นประโยชน์ในปัจจัยพื้นฐาน
หลายวัดที่เราถวาย ยังได้สงเคราะน้ำสะอาดที่เราถวายไปสู่ผู้ประสบภัยแล้งอีกด้วย
พระคุณเจ้าอนุญาตให้ชาวบ้านที่ประสบความเดือดร้อนใหันำภาชนะมารองรับน้ำไปดื่ม
นับเป็นบุญกุศลมากมายที่เกิดจากศรัทธาและความตั้งใจสร้างทานบารมี
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหมู่สงฆ์ และผู้คนจำนวนมาก

เพื่อนๆ สามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่
บัญชีธนาคารกรุงเทพฯ
ชื่อ บัญชี มยุรฉัตร พงษ์ผาตินันท์
เลขที่ บัญชี 128-0-859925
update ยอดบัญชีทุกครั้งที่มียอดร่วมบุญค่ะ
วันที่ 1 มกราคม 2559 ยอดบัญชี 0.00 บาท
แจ้งยอดร่วมเป็นเจ้าภาพ ได้ที่
pyanarg@hotmail.com
sms 080-443-6358

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

อนุโมทนาบุญทุกๆท่านค่ะ

:09: :09: :09:

ให้น้ำ คือให้ชีวิต
1


 • (10 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • สุดท้าย »
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้#1 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 09/01/2016 - 23:12

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

คุณเอ ร่วมเป็นเจ้าภาพน้ำดื่มสะอาด 300 บาท
และมียอดร่วมบุญเมื่อวันที่8 มกราคม 100 บาท
อนุโมทนาบุญทุกๆท่านครับให้น้ำ ให้ชีวิต
0#2 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 09/01/2016 - 23:31

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

โครงการแรกของปีนี้ เป็นการบริจาคตู้น้ำเย็นให้โรงเรียนปริยัติธรรม
ที่มีสามเณรล้วนๆ ซึ่งมี จำนวน 3 โรงเรียน ซึ่งเราได้บริจาคเครื่องกรองน้ำดื่มให้แล้ว
ตู้น้ำเย็นขนาด 4 หัวก๊อกมีราคา ตั้งแต่ไม่ถึงสองหมื่น จนถึง สองหมื่นเศษ
เครื่องเก่าเสีย ผุ ซ่อมแล้วก็ไม่ปลอดภัยเพราะใช้มานานแล้วไฟน่าจะรั่วได้
เราได้เดินทางไปเปลี่ยนไส้กรองซ่อมบำรุงถวาย เมื่อ 23 พย.ทึ่ผ่านมา
ปัจจุบันอากาศร้อนมาก สามเณรต้องครองผ้าจีวรเรียน อบอ้าวทั้งวัน
หากได้ดื่มน้ำเย็นๆจะช่วยให้สามเณรได้สดชื่น คลายร้อน เป็นบุญกุศลครับ
โดยเมื่องบพอครบเครื่อง จะค่อยๆทะยอยถวายครับ


ให้น้ำ ให้ชีวิต
1#3 ผู้ใช้ออฟไลน์   ริมฝั่ง ไอคอน

 • ตอบ 4000+
 • PipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 4283
 • สมัคร: 19/02/2004

ตอบ: 14/01/2016 - 16:38

โอนร่วมบุญวันนี้ ๒,๒๒๒ บาท ครับ

อนุโมทนาครับ :09:
0#4 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 16/01/2016 - 02:14

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

อนุโมทนาบุญ คุณริมฝั่งครับ
ด้วยเหตุแห่งบุญนี้ขอให้ท่านและครอบครัว
เจริญด้วยพร ๔ ประการ
อายุ วัณโณ สุขัง พลัง
:09: :09: :09:

เมื่อทุนทรัพย์พอจัดซื้อตู้เย็นน้ำดื่ม ๔ หัวก๊อกได้ครบ ๑ เครื่อง
จะทะยอยขนส่งนำไปติดตั้งต่อเชื่อมกับระบบน้ำดื่มถวายโรงเรียนแรก
ที่นักเรียนในโรงเรียนทั้งหมดเป็นสามเณรล้วนครับ
ชื่อโรงเรียนพระปริยัติพิพิธสุตคุณานุสรณ์
ตั้งอยู่ที่ บริเวณ วัดพระนอน
อ.อินทร์บุรี จ.สิงหบุรี
เราถวายเครื่องกรองครั้งแรกเมื่อต้นปี พศ. ๒๕๕๕
หลังมหาอุทกภัยน้ำท่วมครั้งประวัติศาสตร์ครับ

ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#5 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 18/01/2016 - 21:45

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

17 มกราคม มีเจ้าภาพร่วมบุญ 300 บาท
อนุโมทนาบุญครับ
อายุ วัณโณ สุขัง พลัง
:09: :09: :09:ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#6 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7742
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 21/01/2016 - 11:12


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

โรงเรียนเณรน้อย แห่งแรกที่เราจะนำตู้น้ำเย็นไปถวายค่ะ
โรงเรียนพิพิธสุตคุณานุสรณ์ วัดพระนอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี


ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#7 ผู้ใช้ออฟไลน์   liketoeatapple ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 29
 • สมัคร: 12/05/2006

ตอบ: 24/01/2016 - 22:08

ร่วมบุญ 300 คับ
0#8 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7742
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 25/01/2016 - 22:17

แสดงข้อความที่โพสต์liketoeatapple [ 24/01/2016 - 22:08 ]

ร่วมบุญ 300 คับ
รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

อนุโมทนาบุญทุกๆท่านค่ะ
ขณะนี้พี่มหาเทพ เข้ากรรมฐานอยู่ค่ะ
กลับ มาถึง ต้นเดือนกุมภาพันธ์
หากงบประมาณเพียงพอจะเริ่มดำเนินการค่ะ
:09: :09: :09:

ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#9 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7742
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 27/01/2016 - 12:46


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

คุณชัญญามนฑณ์ ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพตู้น้ำดื่ม 100 บาท

ขออนุโมทนาค่ะ
:09: :10:

ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#10 ผู้ใช้ออฟไลน์   sas ไอคอน

 • ตอบ 100+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 115
 • สมัคร: 20/09/2005

ตอบ: 28/01/2016 - 16:19

ผะดา อินทรพรหม ร่วมทำบุญน้ำสะอาดฯ เป็นเงิน 1000 บาทค่ะ
โอนเงินทางธนาคารกรุงไทยค่ะ
0#11 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7742
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 29/01/2016 - 01:27


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

อนุโมทนาคุณ ผะดา อินทรพรหม ค่ะ
ถึงวันนี้มียอดรวมแลัว ๔,๘๒๒ บาทค่ะ
ตู้แรก วัดแรก น่าจะทันเดือนกุมภาค่ะ
:09: :09: :09:

ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#12 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7742
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 30/01/2016 - 22:56


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

วันนี้มีเจ้าภาพ 299 บาท
อนุโมทนาบุญค่ะ
:09: :09: :09:


น้องเอก อันโต บอกพี่ ลุยเลย
งานนี้มีเพื่อนๆไปช่วยกันติดตั้งครับ

สาธุอนุโมทนาน้องเอก ค่ะ
ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#13 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7742
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 31/01/2016 - 22:00

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

วันนี้มีเจ้าภาพร่วมบุญ 50 บาท และ 500 บาท
อนุโมทนาบุญทุกๆท่านค่ะ

:09: :09: :09:การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย mayrin: 31/01/2016 - 22:01

ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#14 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 03/02/2016 - 21:09


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
กลับจากหลักสูตรวิปัสสนาสิบวันแล้วครับ
น้อมบุญมาฝากทกๆท่านครับ
:09: :09: :09:

ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#15 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 03/02/2016 - 22:15

เมื่อวานเดินทางไปกราบสรีระของหลวงพ่อจรัญ ที่สิงห์บุรี มาครับ

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

เพื่อความสะดวกในเรื่องการดูแลซ่อมแซม
จึงไปติดต่อบริษัทที่อยู่ใกลัโรงเรียนที่สุด
มีเพียงขนาด 3 ก๊อกครับ
ครูแจ้งว่าพอเพียงที่จะใช้แล้วครับ

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้วให้น้ำ ให้ชีวิต
0#16 ผู้ใช้ออฟไลน์   mayrin ไอคอน

 • ตอบ 7000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 7742
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 04/02/2016 - 10:49


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

จากที่เราได้เดินทางไปสำรวจมา
บริษัทที่ตั้งอยู่ใกล้กับทางโรงเรียนมากที่สุด
จำหน่ายตู้น้ำเย็นขนาด 3 ก๊อก ราคา 20,500 บาทค่ะ


ให้น้ำ คือให้ชีวิต
0#17 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 06/02/2016 - 06:51

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้วกำหนดวันถวายตู้กดน้ำดื่มโรงเรียนเณร วัดแรก
โรงเรียนพระพิพิธสุตคุณานุสรณ์(วัดพระนอน)
อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
เมื่อวานถามคุณครู ว่าขาดอะไรอีกที่จำเป็นสำหรับสามเณร
ครูบอกว่า กาต้มน้ำร้อน ที่วัดมีแต่ใบเล็กๆ ไม่พอชงโอวัลติน
เวลาสามเณรออกบิณฑบาต หรือ สวดมนต์ ได้โอวัลตินมา
แต่ไม่มีน้ำร้อนสำหรับชง ที่เพียงพอกับจำนวนสามเณร
ต้องต้มใหม่หลายๆครั้ง ทำให้สามเณร หลายรูปไม่รอชง
เพราะต้องเข้าเรียนแล้ว วันที่ 15 กุมภาพันธ์ เราจะไป
ถวายภัตตาหาร ตู้กดน้ำเย็น จะนำกาต้มขนาด 30 เซนติเมตร
ไปถวายด้วยครับ

ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#18 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 07/02/2016 - 04:52

อาจารย์ หวง
ร่วมเป็นเจ้าภาพ 20,000 บาท
อนุโมทนาบุญอาจารย์หวง ครับ
อายุ วัณโณ สุขัง พลัง
:09: :09: :09:


ให้น้ำ ให้ชีวิต
0#19 ผู้ใช้ออฟไลน์   mahatep ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5968
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 07/02/2016 - 05:19


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ยอดปัจจัยร่วมบุญในขณะนี้ 25,671 บาท
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ จะเดินทางไป ถวาย
ตู้น้ำเย็น กาต้มน้ำร้อนเสตนเลส ขนาด 30 เซนติเมตร
และถวายภัตตาหารเพล
พระภิกษุ สามเณร ครู
โรงเรียนพระปริยัติสุตคุณานุสรณ์

ส่วนโรงเรียนปริยัติธรรม อีก 2 โรงเรียน รอรวบรวมปัจจัย
เมื่อปัจจัยครบจะนำไปถวายเป็นโรงเรียนต่อไปครับ
อนุโมทนาบุญทุกๆท่านครับ

ให้น้ำ ให้ชีวิต
0คำตอบต่อไป: mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mahatep - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mahatep - mahatep - mayrin - mahatep - mahatep - mayrin - mayrin - mayrin - mahatep - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mahatep - mahatep - mahatep - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mahatep - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mahatep - mahatep - mahatep - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mahatep - mahatep - mahatep - ริมฝั่ง - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mahatep - mahatep - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin - mayrin -
 • (10 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • สุดท้าย »
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

4 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 4 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ