ลานธรรมเสวนา: ฐานิยปูชา 2556 - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

 • (3 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

ฐานิยปูชา 2556 (หนังสือ) เกร็ดธรรมคำสอนและพระธรรมเทศนา ให้คะแนนกระทู้: -----

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11876
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 28/09/2015 - 14:12
:09: :09: :09:


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้วฐานิยปูชา ๒๕๕๖


เกร็ดธรรมคำสอนและพระธรรมเทศนา


พระราชสังวรญาณ

(หลวงพ่อพุธ ฐานิโย):09:

หมายเหตุ :

1. การทยอยพิมพ์หนังสือเล่มนี้เป็นรายการต่อเนื่องในชุดหนังสือ ฐานิยปูชา นะคะ

หากท่านต้องการอ่านต่อเนื่อง...สามารถเข้าอ่านเล่มที่ผ่านมาได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้ค่ะ


ฐานิยปูชา 2535

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2535/


ฐานิยปูชา 2536

http://larndham.org/...B8%B4%E0%B8%95/


ฐานิยปูชา 2537

http://larndham.org/...60&#entry778194


ฐานิยปูชา 2538

http://larndham.org/...B8%B5%E0%B8%A5/


ฐานิยปูชา 2539

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2539/


ฐานิยปูชา 2540

http://larndham.org/..._0&#entry785597


ฐานิยปูชา 2541

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2541/


ฐานิยปูชา 2542

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2542/


ฐานิยปูชา 2543

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2543/


ฐานิยปูชา 2544

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2544/


ฐานิยปูชา 2545

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2545/


ฐานิยปูชา 2546

http://larndham.org/..._0&#entry741022


ฐานิยปูชา 2547

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2547/


ฐานิยปูชา 2548

http://larndham.org/..._0&#entry745717


ฐานิยปูชา 2549

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2549/


ฐานิยปูชา 2550

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2550/


ฐานิยปูชา 2551

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2551/


ฐานิยปูชา 2552

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2552/


ฐานิยปูชา 2553

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2553/


ฐานิยปูชา 2554

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2554/


ฐานิยปูชา 2555

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2555/2. การจัดรูปแบบในการโพสต์
เภตราขอปรับการจัดแต่งให้เข้ากับลักษณะการอ่านหน้าเว็บนะคะ


:33:


ท่านใดที่ต้องการหนังสือในชุดฐานิยปูชาเล่มใดก็ตาม
หรือต้องการ copy บทธรรมเทศนาไปใช้ในงานอื่นใด
กรุณาติดต่อ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม ที่ วัดวะภูแก้ว ค่ะ

รายละเอียดการติดต่อดูได้จาก
http://www.thaniyo.com/


:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0


 • (3 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้#1 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11876
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 28/09/2015 - 14:22

:09: :09: :09:


ฐานิยปูชา ๒๕๕๖

เกร็ดธรรมคำสอนและพระธรรมเทศนา

พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย):09:


สารบัญ

(ส่วน) เกร็ดธรรมคำสอนของหลวงพ่อ

(ลำดับเรื่อง)


ความกตัญญูเป็นฐานรากของคุณธรรมทั้งปวง

ชื่อว่า “แม่” อย่าลบหลู่เป็นอันขาด

วิธีป้องกันคุณไสย

ผีสิง มีจริงหรือไม่

สยบภูตผีด้วยเมตตา

สร้างความรักดีกว่าสร้างศัตรู

ผู้มีพลังจิตแรงอย่าเผลอไปแช่งใคร

อิทธิฤทธิ์ของการแผ่เมตตา

แผ่เมตตาให้คนป่วย

ไม่ควรแผ่เมตตาหรืออุทิศบุญขณะอยู่ในสมาธิ

อุบายเก็บออม

ศีล ๕ เป็นหลักสากลที่โลกยอมรับ

รู้มาก ยากนาน

เทศน์เก่งเพราะปฏิบัติ ไม่ใช่เพราะเป็นมหา

หนุมานสอนธรรม

อย่าเพิกถอนสิกขาบทวินัยที่พระพุทธองค์บัญญัติไว้ดีแล้ว

พระปัจจุบันติดอยู่กับอามิส

อย่าหากินกับพระศาสนา เดี๋ยวจะวิบัติ

พระไปทัวร์ต่างประเทศ ระวังอย่าให้เสียชื่อพระไทย

สร้างบารมีธรรมก่อน แล้ววัตถุจะตามมาเอง

ธรรมะเป็นของมีค่า อยู่ที่ไหน มาจากใคร ก็ดีหมด

บทสวดมนต์เป็นที่พึ่งของใจได้

ใครๆ ก็ปฏิบัติสมาธิได้

ปฏิบัติสบายๆ แบบตามใจจิต

อยากคิด คิดไป

ฝรั่งทำสมาธิเก่งกว่าคนไทย

การสอนสมาธิแบบสะกดจิต

พลังจิตอิสระ – พลังสะกดจิต

ปลุกจิตใต้สำนึกให้ตื่นด้วยการภาวนา

ทำไมทำสมาธิแล้วน้ำตาไหล

นั่งสมาธิแล้ววูบไป ทำอย่างไรต่อไป

ทางแยกของสมาธิ

สุกขวิปัสสโกคืออะไร

ความจำ ๒ ขั้น ปัญญา ๒ ขั้น

ตัวรู้คืออะไร

ชาวบ้านมีสิทธิเป็นสงฆ์สาวกได้ไหม

เกิดหลังพุทธกาลก็เห็นพระพุทธเจ้าได้

คดีโลก – คดีธรรม ไปด้วยกันได้

ภูมิรู้ของพระพุทธเจ้า

ความรู้นอกตำรา(ส่วน) พระธรรมเทศนา

ปฏิบัติธรรมตามรอยบาทพระศาสดา


:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#2 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11876
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 28/09/2015 - 14:29

:09:


(ส่วน) เกร็ดธรรมคำสอนของหลวงพ่อ


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว


:09:


จุดมุ่งหมายของการสวดมนต์

คือทำใจของเราให้มีที่อยู่อาศัย


คนเราที่ทุกข์ใจไม่หยุดยั้ง

เพราะใจไม่มีที่พึ่ง


ถ้ามีบทสวดมนต์เป็นที่พึ่ง

เวลาทุกข์ มันจะไปสวดมนต์ของมันเอง

แล้วมันก็ลืมทุกข์ลืมยากไปได้:09:
:09: ขอบพระคุณภาพหลวงพ่อพุธ ที่ได้นำต้นแบบภาพมาทำการรีไซซ์ค่ะ
จากเว็บ "ลานธรรมจักร" กระทู้ "ประมวลภาพ พระราชสังวรญาณ (หลวงพุธ ฐานิโย)"
http://www.dhammajak...pic.php?t=28489

:33:
เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#3 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11876
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 28/09/2015 - 14:34

:09:


ความกตัญญูเป็นฐานรากของคุณธรรมทั้งปวง


ผู้ที่มีคุณธรรมอยู่ในใจ จะต้องรู้สึกว่า เราจะต้องละชั่ว ประพฤติความดี ทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาด

ละชั่ว ก็คือละสิ่งที่มันฝ่าฝืนหรือขัดความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่

การปฏิบัติเพื่ออุปัฏฐากน้ำจิตน้ำใจพ่อแม่ ถ้าพ่อแม่บอกว่า อย่านะลูก! หยุดทันที นั่น! วิเศษที่สุด

ผู้ใดอุปัฏฐากน้ำใจพ่อแม่ อุปัฏฐากพ่อแม่ด้วยวัตถุ อามิส ข้าวของเงินทอง มาตาปิตุอุปัฏฐานัง ผู้อุปัฏฐากบิดามารดา เอตัมมังคลมุตตมัง เป็นมงคลอันสูงสุด

อันนี้เป็นคุณธรรมที่เป็นพื้นฐาน

เราจะสร้างบ้านสร้างช่อง เราต้องลงรากฐานให้มั่นคง ขุดหลุม ตอกเข็ม เทพื้น เมื่อเราลงรากลงเข็มให้มั่นคง เราจะสร้างบ้านเราสูงจรดท้องฟ้า มันก็ไม่พัง


การสร้างคุณธรรม ถ้าเราปลูกฝังความกตัญญูกตเวที คือ รู้จักเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ เคารพบูชาพ่อแม่ ปู่ย่าตายายในวงศ์สกุลของเรา อันนี้เป็นคุณธรรมที่เป็นพื้นฐาน

ถ้าใครปฏิบัติได้ ได้ชื่อว่าปูพื้นฐานของตนเอง ลงรากลงเข็มของตนเองให้มั่นคง ต่อไปเราจะไปรับเอาอะไรมา มันก็อยู่ยงคงกะพัน

คือว่า เมื่อรากฐานคุณธรรม คุณธรรมที่เป็นพื้นฐานมั่นคง ในกายในใจของเรานี่ เราจะเอาอะไรมาบรรจุลงไปมันก็ล้วนแต่ดีๆ ทั้งนั้น


:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#4 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11876
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 28/09/2015 - 14:37

:09:


ชื่อว่า “แม่” อย่าลบหลู่เป็นอันขาด


เราไปเรียนวิชาอาคมเครื่องรางของขลังมา พ่อแม่เป็นสิ่งที่เคารพบูชาของเรา ลบหลู่ดูหมิ่นพ่อแม่ ของขลังบางอย่าง เผลอไปด่าแม่เพียงคำเดียวเท่านั้น ไปใช้การไม่ได้เลย ไม่ขลัง หมดขลัง ถ้าด่าแม่แล้วก็หมดขลัง

เพราะฉะนั้น พ่อก็ดี แม่ก็ดี เป็นสิ่งที่วิเศษสูงสุดสำหรับลูกทุกคน

ชาวโลกทั้งหลายเขายกย่องแม่ว่าเป็นใหญ่ ผู้ชายเป็นหัวทัพ หัวหน้า นายทัพนายกอง เขาก็ว่าแม่ทัพ เขาไม่เคยว่าพ่อทัพสักที ข้าราชการที่เป็นหัวหน้ากองเขาก็เรียกว่า แม่กอง เขายกแม่ขึ้นก่อนทั้งนั้น

เพราะฉะนั้น คำว่า “แม่” ใครจะไปลบหลู่ดูหมิ่นไม่ได้

เครื่องรางของขลังที่ห้อยอยู่ที่คอนี่ เคยแอ่นอกให้เขายิงมา ปังๆๆๆ จนปืนแตก พอไปเผลอด่าแม่เพียงคำเดียว ไส้ทะลัก

ดังนั้น พ่อกับแม่เราต้องยกไว้ที่สูง

มาตาปิตุอุปัฏฐานัง ... อุปักฐากเลี้ยงดูบิดามารดา

กุเลเชฏฐา ปัจจายินัง ... เคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่ในวงศ์สกุล


:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#5 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11876
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 29/09/2015 - 13:10

:09:


วิธีป้องกันคุณไสย


เรายึดมั่นในคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดา-มารดา ครูบาอาจารย์ ไม่มีใครทำอะไรเราได้หรอก


เรื่องความเจ็บป่วย ความไม่สบาย ไปหาหมอแผนปัจจุบันเขาก็ว่าไปอีกอย่าง ไปหาหมอผีเขาก็ว่าผีทำ ไปหาหมอวิชาอาคมเขาก็ว่าถูกของ

เพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าเรายึดมั่นในการสวดมนต์ภาวนา สวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ เจริญเมตตาพรหมวิหาร รับรองว่าไม่เป็นอะไร

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทเมตตานี่ ผู้เจริญเมตตา... มนุสสานัง ปิโย โหติ เป็นที่รักของมนุษย์ เทวตา รักขันติ เทวดาย่อมรักษา ศัสตราอาวุธ ยาพิษ ไม่ถูกต้องบุคคลผู้เจริญเมตตา ผู้เจริญเมตตามีจิตใจสงบเยือกเย็น สบาย


เพราะฉะนั้น ให้จิตใจมีหลักยึดให้มั่นคง เดี๋ยวนี้จิตของเราไม่ได้ยึดอะไรมั่นคง พอโดนกระทบหน่อยก็หวั่นไหวไป ใครคิดว่าไม่มีใครทำอะไรเราได้ นั่นแหละดีที่สุด แต่ว่าอย่าไปอวดดี นึกไว้แต่ในใจก็แล้วกัน

ไม่มีใครทำอะไรเราได้ เพราะเราไม่อิจฉาตาร้อนใคร เราไม่อิจฉาบังเบียดใคร เราไม่ประทุษร้ายใคร เราก็สบายใจ ไม่หวาดระแวงใคร


:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#6 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11876
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 29/09/2015 - 13:15

:09:


ผีสิง มีจริงหรือไม่


เรื่องผีสิง บางทีก็เป็นเพราะจิตสำนึกของเขาเอง คนบางคนอยู่ๆ มันก็มาสิง

เป็นไปได้ไหมว่ามีผีมาสิง

เป็นไปได้

ในวินัยมีอยู่ข้อหนึ่ง ผีสิง ภิกษุสวดปาติโมกข์ย่อเพื่อช่วยกันขับผี มีในวินัย พระพุทธเจ้ายืนยัน


หลวงพ่อเคยเจอมาหลายราย ผีเข้าสิงคน ๓ วัน ๓ คืน ไปไล่มันก็ไม่ออก เอาหมอธรรม หมอมนต์มา ท่องมนต์บทไหน พอขึ้นต้น มันท่องจบก่อนหมด เล่นเอาหมอธรรมไม่มีมนต์จะท่องแข่งกับมัน เขาก็เลยพามาหาหลวงพ่อ หลวงพ่อก็เทศน์ให้มันฟัง

"นี่เจ้าเป็นภูตผีปีศาจร้าย เข้ามาสิงกายมนุษย์ ทำให้จิตเขาไม่เป็นปกติ เจ้ากำลังสร้างบาปลงนรกนะ เจ้าเป็นผีใหญ่ก็ทุกข์พอแรงแล้ว ยังจะสร้างบาปลงนรกอีก ไม่กลัวทุกข์หรือ

หรือเจ้าทำผิดอะไรต่อข้า ข้าอโหสิกรรมให้หมด บุญกุศลใดที่ข้าบำเพ็ญมา ข้าอุทิศให้เจ้าเป็นผู้มีส่วน จงอนุโมทนาบุญกับข้าแล้วไปเกิดดีมีสุขเสีย”


ขาดคำ ผีออก ทีนี้มันจะออกจริงหรือเปล่า หลวงพ่อให้คนไปตามดู ก็ได้ทราบว่ามันไม่มารบกวนอีกเลย


แม่ของนักศึกษาคนหนึ่งที่แปดริ้ว ไหว้พระสวดมนต์ทีไรผีสิงทุกที ลูกชายรำคาญก็แบกแม่วิ่งจากบ้านมาถึงวัด พอมาถึงประตูกุฏิหลวงพ่อ ผีมันก็ออก

แกเล่าให้ฟังว่า ไม่ทราบเป็นเวรเป็นกรรมอะไร จะสร้างความดีก็มีแต่มารมารบกวน พอเริ่มสวดมนต์ผีมันจะมาสิง นี่ เดี๋ยวนี้มันยังตามมาอยู่นี่นะ มันยืนอยู่หน้าประตูหลวงพ่อนี่ เออ! ไหนให้มันสิงให้ดูหน่อย ขาดคำ สิงทันทีเลย

หลวงพ่อก็เทศน์ให้มันฟัง พอเทศน์จบแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้มัน แล้วก็บอกว่าไปเกิดดีมีสุขเสีย เราอยู่คนละภพภูมิ อย่ามารบกวนกัน ให้โอกาสเขาสวดมนต์ นั่งสมาธิภาวนา เราคอยอนุโมทนาเอาบุญกับเขา เสร็จแล้วมันก็ออก


:09:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย เภตรา: 29/09/2015 - 13:15

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#7 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11876
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 29/09/2015 - 13:20

:09:


สยบภูตผีด้วยเมตตา


ที่เกี่ยวกับภูตผีปีศาจนี่ พระพุทธเจ้าสอนมนต์ให้แล้ว แต่เราไม่เชื่อ

พระ ๓๐ รูปไปบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่า พวกปีศาจมันมารบกวน พากันหวาดกลัว ก็ไปกราบพระพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้าก็สอนให้สวด อิติปิโส สาวากขาโต สุปฏิปันโน กรณียเมตตสูตร แล้วก็ยืนแผ่เมตตา ก่อนที่จะเข้าไปบริเวณนั้น

พอไปแล้วพระทั้งหลายก็อยู่เย็นเป็นสุขสบาย นอกจากผีจะไม่รบกวนแล้ว ยังป้องกันสิงสาราสัตว์ที่จะมารบกวนด้วย

พระไปสวดอย่างนั้นผีมันกลัวหรือ มันไม่ได้กลัว แต่มันรัก


มีพระหนุ่มองค์หนึ่งอยู่ราชบุรี ชอบไปหาเหล็กไหลตามภูเขา แล้วแกก็ได้มาเหมือนกัน เจ้าป่าเจ้าเขาเขาบอกว่า ถ้าอยากได้ก็มาขอกันดีๆ จะเอาเวทมนต์คาถามากดขี่ข่มเหงกันไม่ได้หรอก ถ้ามีผลหมากรากไม้ก็เอามาฝากกันด้วย ฉันอยู่ป่าอยู่ดงมันอดมันอยาก ผีมันว่าอย่างนี้

เวลาแกรู้ว่าที่ไหนมีเหล็กไหล แกก็เอาผลหมากรากไม้ไปฝาก แล้วก็ไปสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตา ถ้าเขาจะให้ เขาก็บอกว่าให้ไปเอา อยู่ตรงนั้นตรงนี้

คนสวดมนต์ภาวนา แผ่เมตตา เทวดาย่อมคุ้มครองรักษา เทวดาที่คุ้มครองรักษานี่ บางทีเราใช้เขาได้นะ “โอ๊ย! ทุกข์ยากลำบากแท้ๆ ไปหาเงินหาทองมาให้ใช้หน่อย” เดี๋ยวเขาเอามาให้

ผู้ที่มีความดีมีเมตตา บางทีพวกวิญญาณพเนจร สัมภเวสีที่อยู่รอบๆ พวกเทพ พวกภุมมเทวดา พวกภูตผีปีศาจ เขาเห็นว่าเรามีความดีพอที่เขาจะพึ่งพาอาศัยได้ เขาก็มาพึ่งพาอาศัยเรา มาขอส่วนบุญ

ถ้ามีคนไม่ดีจะมาประทุษร้ายเบียดเบียนเรา พวกเทพที่เขามีความดีที่เขามาคุ้มครองป้องกันเรา เขาก็ลงโทษคนนั้น


:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#8 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11876
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 29/09/2015 - 13:28

:09:


สร้างความรักดีกว่าสร้างศัตรู


สำนักทรงวิญญาณทั้งหลายนี่ ถ้าเห็นเราไป เขาจะบอกว่ามีเทพมาเคียงอยู่นั่น รับขันธ์เสีย เขาจะแนะนำให้เราทำอย่างนี้ พอไปรับปั๊บ เราจะกลายเป็นคนทรงวิญญาณ


การปฏิบัติสมาธิเพื่อสร้างจิตของเราให้เป็นอิสระ ไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งใด ภูตผีปีศาจเขาไม่กลัวผู้ปฏิบัติธรรม ถ้าปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระพุทธเจ้า ศีลสมาธิ ปัญญาจริงๆ ผีมันไม่กลัว มีแต่มาชื่นชมยินดี

ถ้าไปท่องมนต์ท่องธรรมขึ้นมาละก็ มันจะเตรียมต่อสู้ทันที


เคยไปนอนอยู่ในป่ากับเพื่อนพระด้วยกัน เจ้าหมอนั่นเป็นหมอธรรม เรียนธรรมขับผี พอนอนหลับลงไป ท่องมนต์ไล่ผีอยู่ทั้งคืน

แกลุกขึ้นมา “โอ๊ย! ไม่ไหวหรอก นอนตรงนี้”

“ทำไมล่ะ”

“ผีมันกวน”


หลวงพ่อบอกว่า “เอ้า! นอน! เดี๋ยวจะทำให้ได้นอน”

หลวงพ่อก็นั่งสมาธิ แผ่เมตตาไปรอบๆ หมอก็นอนหลับปุ๋ยตลอดคืน พอตื่นเช้ามา ถามว่า

“ได้มนต์ดีที่ไหน มาจากไหน ดีนักหนา มนต์อะไรหนอ”

“มนต์พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ เมตตาพรหมวิหาร กรณียเมตตสูตร นั่นแหละ”

“ทีของเราทำไมมันมารบกวนอยู่เรื่อย”

“มันจะไม่กวนอย่างไร พอท่องมนต์ขึ้นมา ก็ประกาศความเป็นศัตรู

ส่วนของเรานี่ ... สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ พอมันได้ยินพั้บ อ้อ! ท่านผู้นี้มาดี ไม่ได้มาร้าย เราไม่ควรเบียดเบียนท่านผู้นี้ มันก็ไม่มากวนเรา มีแต่มาจ้องคอยยกมืออนุโมทนาบุญกับเราเท่านั้น”


เพราะฉะนั้น หลักของเรา บทสวดมนต์เจริญพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ตบท้ายด้วยการแผ่เมตตา แล้วก็นั่งสมาธิ

นั่งสมาธิเสร็จแล้ว ก่อนจะเลิก อุทิศส่วนกุศลให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย ตั้งแต่พ่อแม่ ปู่ย่าตายของเรา ตลอดเจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อย่าลืมว่า ศาสนาพุทธ พระพุทธเจ้าสอนให้เราสร้างความรัก ความเมตตาปรานี

ตั้งแต่สมัยหลวงพ่อเป็นพระหนุ่มๆ มีคนเขากล่าวตู่ว่าไปชอบผู้หญิงยิงเรือที่ไหนๆ โอ้!การรักการชอบนี่ ไม่เห็นมันจะผิดที่ตรงไหน มันผิดอยู่ตรงที่เราละเมิดสิกขาบทวินัยเท่านั้นเอง


:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#9 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11876
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 29/09/2015 - 13:37

:09:


ผู้มีพลังจิตแรงอย่าเผลอไปแช่งใคร


ผู้ที่มีวาจาสิทธิ์ เป็นอำนาจที่เกิดขึ้นจากจิตใต้สำนึก

คนเราทุกคนมีฤทธิ์ มีอิทธิพล มีอำนาจประจำตัวอยู่ แต่มันฝังอยู่ในจิตใต้สำนึก เมื่อเราปฏิบัติสมาธิแล้วจิตใต้สำนึกมันก็ตื่นขึ้นมา พอจิตใต้สำนึกตื่นขึ้นมา พลังที่มีอยู่ในจิตของเรามันก็โผล่ขึ้นมาเรื่อย


อันนี้หลวงพ่อก็ยังสงสัยตัวเองอยู่เหมือนกัน สงสัยมานานหลายปีแล้ว

พระองค์หนึ่งมาหาว่าหลวงพ่อไปรักชอบยายแก่คนหนึ่ง ... เออ! มึงว่าได้ว่าเอา เดี๋ยวกรรมสนองกรรม ... ต่อมาไปขโมยเมียเขา เขาจับสึกในบ้าน

อีกคนหนึ่งก็มาว่าอีก ... เออ! ว่าได้ว่าเอา ระวังตายโหงเด๊อ ... รถไปชนเขาตาย

ที่วัดป่าสาลวันก็มีพระองค์หนึ่งมาว่าอีกแหละ ... โอ๊ย! ว่าได้ว่าเอา ไม่นึกสงสารกันบ้างเลย เดี๋ยวกรรมสนองกรรมเด๊อ ... ตกลงหมอนั่นโดนกล่าวหาว่าไปทำมิดีมิร้ายกับลูกสาวเขา เขาก็ไล่หนีไป

มันก็เป็นอยู่อย่างนี้ เพราะฉะนั้น เวลามันผุดขึ้นมานี่ เรารั้งไม่อยู่หรอก เพราะอันนี้มันเป็นฤทธิ์อำนาจพิเศษ คือมันจะพรวดขึ้นมาอย่างที่เราไม่ได้ตั้งใจ

หลวงพ่อก็ยังนึกว่า เอ๊ะ! เราบาปหรือเปล่า


ที่วัดพระพุทธบาทสระบุรีนี่แหละ ไปเทศน์ในป่าในดง เสร็จแล้ว ... มาใกล้พระพุทธบาทแล้ว ไปไหว้พระพุทธบาทสักหน่อย ไป ก็ไปไหว้พระพุทธบาท เสร็จแล้วก็เดินไปดูวัดในบริเวณใกล้ๆ พระพุทธบาทนั่นแหละ

ดูไปถึงสวนดอกไม้แห่งหนึ่ง เขาตั้งกระถางไว้เป็นแถว ดอกเฟื่องฟ้านี่แหละ มีพระองค์หนึ่งโผล่ออกมา “ท่านจะดูอะไร ทำไมไม่ขออนุญาตผม บวชมาจนหัวหงอกแล้ว ไม่รู้หรือพระวินัย”

เราก็ยกมือไหว้ “ผมผิดไปแล้วล่ะท่าน ขออโหสิ” เราก็รีบเดินหนี กลัวมันจะเกิดเรื่อง

พอนั่งรถจะเดินทางเข้ากรุงเทพฯ จิตใต้สำนึกมันโผล่พรวดขึ้นมา... อุ๊ย! พระวัดนี้ เดี๋ยวมันจะได้ฆ่ากันตาย

ภายในพรรษายังไม่ออกพรรษาเลย สมภารวัดพระพุทธบาทถูกยิงตาย


เพราะฉะนั้น พยายามระวัง ในเมื่อจิตเราเป็นแบบนี้แล้ว แผ่เมตตาให้มากๆ การแผ่เมตตาจะทำให้ความรู้สึกที่รุนแรงอ่อนลงๆ


:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#10 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11876
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 01/10/2015 - 14:12

:09:


อิทธิฤทธิ์ของการแผ่เมตตา


อิทธิฤทธิ์ของการแผ่เมตตานี่ ยิ่งหนักกว่าจิตใต้สำนึกอีก

ถ้าใครคิดร้ายต่อเรา จะทำร้ายเราด้วยศัสตราอาวุธ หรือด้วยวิชาอาคม หรือยาพิษอะไรต่างๆ เขาจะไม่สามารถทำร้ายเราได้ แต่สิ่งที่เขาคิดว่าจะทำร้ายเรามันจะย้อนกลับไปเล่นงานเขาเอง


อย่างแม่ชีที่ไปปลูกกุฏิอยู่ข้างวัด แกก็สวดมนต์ภาวนาของแกเป็นประจำ แผ่เมตตาเป็นประจำ

แกไปรักลูกๆ ของครอบครัวหนึ่ง แกก็เที่ยวไปบ่อยๆ ครอบครัวนั้นก็ไม่ชอบแก เห็นว่าแกไปยุ่งกับลูกกับเต้าเขา

อยู่มาภายหลังเกิดไม่พอใจเกิดโกรธขึ้นมา ก็ทำห่อข้าวต้มใส่ยาพิษ ข้าวต้มที่เป็นกลีบๆ เอามาใส่บาตรให้แม่ชี

ข้าวต้มมีทั้งหมด ๘ อัน ลูกในบ้านนั้นก็มีทั้งหมด ๘ คนพอดี แกหลงรักลูกเขา แกก็ไม่ฉัน เก็บเอาไว้ให้หลานแกคือลูกบ้านนั้น

ปกติพอสายๆ หน่อย เด็กน้อยพวกนี้มันก็หอบน้องหอบพี่มันไปเล่นกับแม่ชี แม่ชีก็เอาข้าวต้มแจกให้คนละอัน

พอกินแล้ว เด็กที่มันกำลังอ่อนมันก็แสดงอาการ ก็รีบพากันกลับบ้าน พอไปถึงบ้าน พ่อแม่ตกตะลึง ก็รู้ตัวว่า เราคิดจะทำให้แม่ชีตาย ลูกเราก็จะตายด้วย

พอเด็กพวกนั้นมันตายหมด แม่ชีก็รู้ตัวว่า อ๋อ! นี่เขาตั้งใจจะทำให้เราตาย พอตกค่ำมาแกก็มาสวดมนต์ พอ นะโม ๓ จบแล้ว แทนที่จะสวด อิติปิโส ภควา อย่างเดิม แกตั้งนะโมจบแล้วก็ร้องว่า

“อยากให้เพิ่น (เขา) ตาย ....โต (ตัวเอง) ตาย

อยากให้เพิ่นดับ ...โตดับ

อยากให้เพิ่นวาย ...โตวาย”

แกก็ร้องอยู่ทั้งคืน


เพราะฉะนั้น ต่อไปหัดแผ่เมตตาให้มากๆ


:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#11 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11876
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 01/10/2015 - 14:18

:09:


แผ่เมตตาให้คนป่วย


การรักษาคนป่วยด้วยพลังจิต ถ้าใครเจ็บป่วยอยู่ที่ไหน ก็บอกชื่อมา ไม่ต้องเอามือไปประสานกัน พวกที่ใช้มือประสานกันนั่น มันเป็นกลมายาหลอกลวง

บางทีเราไปเยี่ยมคนไข้ ก็กำหนดจิต อธิษฐานจิตขอให้เขาหายเจ็บหายไข้ เราจะเอามือไปลูบไปคลำร่างกายเขาก็ได้ พอเราอธิษฐานจิตแล้วเอามือไปลูบคลำร่างกายของเขา อธิษฐานให้เขาหายเจ็บหายไข้


หลวงพ่อนอนอยู่ห้องนี่ เขาโทรมาจากกรุงเทพฯ ตอนตี ๒

“คุณมีธุระอะไรดึกดื่นเที่ยงคืน”

“ลูกผมเป็นมะเร็งในเม็ดโลหิต ดิ้นรนร้องไห้ครวญครางอยู่ ขอให้หลวงพ่อช่วยแผ่เมตตาช่วยลูกผมหน่อย ผมหมดปัญญาจริงๆ”

“คุณวางหูเดี๋ยวนี้ ฉันจะทำเดี๋ยวนี้”


หลวงพ่อก็นั่งกำหนดจิต แผ่เมตตาอยู่ ๒๐ นาที สักประเดี๋ยวโทรศัพท์มาอีก

“ว่าไง คุณ”

“ลูกผมนอนหลับสบายแล้ว เป็นพระเดชพระคุณอย่างสูงของหลวงพ่อ ขอให้แผ่เมตตาให้ลูกผมต่อไปเถิด”


เราก็แผ่เมตตา

พอออกพรรษาแล้ว ไปกรุงเทพฯ เขาเอามาให้ดู อ้วนพีเชียว เขาว่าไปเช็คเลือด ไม่มีเชื้อเหลืออยู่เลย


เราใช้วิธีนี้ดีกว่า ไม่ต้องไปแสดงเอามือประสานกัน อะไรต่ออะไรหรอก อันนั้นมันมายาศาสตร์

ที่แปดริ้วมีอยู่คนหนึ่ง เขาเรียกคุณหน่อย สามีเขาเป็นหมอ มาบ่นว่า

“ทำอย่างไรหลวงพ่อ หนูจะอกแตกตายแล้ว”

“ทำไม”

“พลังสมาธิมันอัดแน่น ไม่รู้จะทำยังไง”

“รักษาคนไข้ซิ”


แกก็ไปรักษาคนไข้ นั่งเพ่ง แผ่เมตตาให้

มันแปลกอยู่ตรงที่ว่า เวลาคนไข้มานั่งอยู่ต่อหน้าเขานี่ พอเขากำหนดจิตแล้วเหยียดมือออกไป คนไข้นั่งหันหลังให้เขา พอเหยียดมือออกไปนี่ คนไข้จะโน้มก้มลงไป พอเขากดปลายมือลงไป คนไข้ก็จะหมอบติดพื้น เวลาเขาชักมือกลับมาแล้วเขาเอามือโยกไปโยกมา คนไข้ก็โยกไปโยกมา ทั้งๆ ที่คนไข้ก็หันหลังให้เขา ไม่ได้มองหน้ากัน

เพราะฉะนั้น หลวงพ่อจึงว่าพวกที่มาแบมือประสานกันนี่ มันหลอกลวงประชาชน มันไม่ใช่ของจริง

หลวงพ่อไปเทศน์กระทรวงสาธารณสุข มีพระองค์หนึ่งเขาเรียก “ท่านมหา” แกเอาบริวารของแกไป ๙ คน ๑๐ คน พอหลวงพ่อเทศน์จบ แกจะไปแสดงปาฏิหาริย์ ก็เรียกเอาโยมที่แกพาไปนั่นแหละนั่งเรียงแถว เขาประกาศว่า เขาจะถ่ายทอดพลัง

หมอเสรีของเรานี่ก็ไปด้วย ก็ไปรับการถ่ายทอดพลังกับเขาด้วย จะไปลองดู ก็ไปนั่งเรียงอยู่กับเขา เขาก็ทำทีหลับตากำหนดจิต เอามือไปแตะบ่าคนที่นั่งอยู่ใกล้ๆ สักพักหนึ่งเขาก็หยุด พอหยุดแล้วเขาก็ถามว่าเป็นอย่างไรบ้าง คนที่ถูกทำเขาก็บอกว่าเฉยๆ ใครก็ว่าแต่ เฉยๆๆๆ

นี่เป็นพลังจิตวิทยา ที่เขาทำกันน่ะ มันหลอกลวง แต่ว่าของยายหน่อยนี่เป็นพลังธรรมชาติ


:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#12 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11876
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 01/10/2015 - 14:27

:09:


ไม่ควรแผ่เมตตาหรือุทิศบุญขณะอยู่ในสมาธิ


ในขณะที่จิตสงบอยู่นี่ แม้ว่าอยู่ในช่วงที่เราสามารถที่จะนึกคิดอะไรได้ ก็อย่าไปรบกวนมัน ให้มันเลิกเสียก่อนจึงค่อยแผ่เมตตา

การแผ่เมตตาหรือขออโหสิกรรมขณะที่จิตอยู่ในสมาธิยังไม่ถูกต้อง เอาอย่างนี้ แผ่เมตตาก่อนค่อยนั่งสมาธิ พอนั่งสมาธิเสร็จแล้วอุทิศส่วนกุศล เพราะเราได้ทำบุญแล้วคือสวดมนต์นั่งสมาธิ

ทำไมจึงต้องแผ่เมตตาก่อน

เผื่อว่าในจังหวะนั้นอาจจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งคอยรบกวนเราอยู่ พอเรากล่าวขึ้นมาว่า สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ สิ่งที่จ้องจะเล่นงานเราอยู่ พอได้ยินเรานึกว่า สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ เขาจะได้ความรู้สึกว่า ท่านผู้นี้มาดี ไม่ได้มาร้าย ขืนเบียดเบียนท่านผู้นี้ หัวเราจะแตกเป็นเสี่ยง

ท้าวเวสสุวรรณประกาศิตเอาแล้วว่า ผีตัวใดไปรบกวนผู้ปฏิบัติธรรม ให้หัวมันแตกเป็น ๗ เสี่ยง ผีมันกลัว กลัวนายมัน

ดังนั้น ทางที่ดีแผ่เมตตาก่อนแล้วค่อยนั่ง เพื่อประกาศความเป็นมิตรไมตรี


:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#13 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11876
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 01/10/2015 - 14:40

:09:


อุบายเก็บออม


เขาโต้วาทีกัน พูดถึงเรื่องวันแรงงาน มีอาจารย์คนหนึ่งเขาบอกว่า เขาทำงานประสบผลสำเร็จ รายได้ที่เขาได้ต่อเดือนเขาแบ่งเป็น ๓ ส่วน

ส่วนหนึ่ง ฝากตายเอาไว้ ไม่แตะต้อง

อีกส่วนหนึ่ง ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

อีกส่วนหนึ่ง แก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง

ในส่วนที่เขาฝากประจำเอาไว้ ไม่แตะต้อง ไม่ยอมถอน เขาบอกว่าเวลานี้เขาเก็บเงินได้เยอะแล้ว เขาประกาศว่าเขาประสบผลสำเร็จในการใช้แรงงาน


เมื่อก่อนนี้ หลวงพ่อเคยเทศน์ว่า "ลูกหลานเอ๊ย! ขยันหมั่นเพียรหาเงินหาทองนะ หามาได้รู้จักรักษาบ้าง" มันก็ไม่ได้ผล

ลงผลสุดท้ายก็พูดกับลูกหลานคนที่สนิทสนมพอจะพูดตรงไปตรงมาได้ ก็ถามว่า

"แกหาเงินได้เดือนละเท่าไร" ... ได้เดือนละเท่านั้นเท่านี้

"ฉันขอแกเดือนละ ๑,๐๐๐ ได้ไหม"

เขารู้สึกแปลกใจ ทำท่าแปลกๆ ใจ ตกตะลึง คงคิดว่าทำไมเรื่องอะไรพระมาเที่ยวหาขอเงินญาติโยม

พอเสร็จแล้วบอกว่า

"ถ้าใครจะให้ ให้ไปเปิดบัญชีออมสินหรือธนาคารเอาไว้ ฝากทุกเดือน เดือนละพันๆ ห้ามถอน ฉันจะอนุญาตให้ถอนได้ต่อเมื่อแกอายุครบ ๖๐"

เขาก็บอกว่า "กว่าหนูจะอายุครบ ๖๐ ปี หลวงพ่อตายก่อน"

"ตายก็เป็นมรดกของแก"


มันถึงได้รู้ตัว แล้วก็ฝากๆ


มีหมอคนหนึ่งเก็บเงินภายใน ๒ ปี ได้ ๒ ล้าน เมื่อก่อนมาบ่นว่า หาเงินได้มีแต่เพื่อนมายืม ยืมไปแล้วทวงคืนก็ไม่ให้สักที

เลยถามว่า "แกหาเงินได้เดือนละเท่าไร"

"หนูเป็นหมอ หนูก็หาได้เยอะ บางเดือนก็ได้แสนสองแสน"

"ถ้างั้นฉันขอแกเดือนละหมื่นได้ไหม"

"ได้"


พอเขาฝากไปได้ ๕-๖ เดือน เขาก็ถามว่า

"เมื่อไรพ่อจะเอาเงินไปใช้ หนูฝากไว้ให้แล้ว"

"เออ เอาไว้นั่นแหละ อายุแก ๖๐ ปีเมื่อไรค่อยถอนมาให้พ่อ"

"กว่าหนูจะครบ ๖๐ ปี หลวงพ่อก็ตายก่อนสิ"

"ตายก็เป็นมรดกของแก"


พอเขารู้ตัวอย่างนี้ เขาก็ฝากเอาๆ หาเงินได้ใส่กระเป๋าไว้ พอได้ใช้ประจำวัน นอกนั้นฝากหมด

ภายใน ๒ ปีเก็บเงินได้ ๒ ล้าน

สูตรนี้ใครๆ ลองเอาไปทำ ลองดู


:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#14 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11876
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 01/10/2015 - 14:46

:09:


ศีล ๕ เป็นหลักสากลที่โลกยอมรับ


กฎหมายรัฐธรรมนูญปกครองประเทศไทยมีอยู่ ๕ ข้อ คือ ศีล ๕

ทำไมล่ะ?

เพราะว่าหัวใจของประชาธิปไตยนั้นอยู่ที่การเคารพสิทธิมนุษยชน ใครมีศีล ๕ เคารพสิทธิในการดำรงชีพอยู่ของคนอื่น เคารพสิทธิในการครอบครองทรัพย์สมบัติ เคารพสิทธิในคู่ครองและบุคคลผู้ต้องห้าม และสิทธิอื่นๆ

มีหลักฐานมาจากไหน?

องค์การสหประชาชาติเขาประกาศออกมาอย่างนั้น อันนี้มันเป็นมติที่โลกยอมรับ ไม่ใช่ศาสนา ไม่ใช่ประเทศไทย ไม่ใช่ประเทศฝรั่ง มันเป็นหลักสากลซึ่งทุกประเทศยอมรับ

เราจะตีความหมายว่า นี่แหละคือจุดรวมของศาสนาในโลกนี้ คือการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน


:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#15 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11876
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 02/10/2015 - 12:38

:09:


รู้มาก ยากนาน


รู้มาก มันยากนาน

ไปนึกถึงอดีตของตัวเองสมัยไปบวชเป็นเณร เพราะอาศัยความรู้มาก เพื่อนที่เขาบวชก่อนเขาหวังดี

บ้านนอกมันก็มีข้าวเหนียว ปั้นข้าวเหนียวแล้วก็เอาป่นมาใส่ มานั่งกินเหมือนชาวบ้าน เพื่อนเขามาเห็น ... อ้าว ทำไมทำอย่างนี้ มันผิดวินัยพระเณรนะ พระเณรฉันต้องมีภาชนะใส่รอง นี่เอามือถืออย่างนี้มันไม่ถูก

ไอ้เราก็เป็นคนรู้มาก “วะ! รู้เหมือนกันนี่หว่า มาสอนกันทำไม”

อันนี้เขาเรียกว่ารู้มาก หนักๆ เข้าฝ่ายนั้นก็โต้ตอบมา

“อ้าว ว่ากล่าวตักเตือนกันไม่ยอมเชื่อฟัง”

เขาก็พูดคำหนักๆ มาหน่อย เสร็จแล้วเราไม่พอใจ ลุกขึ้นกำหมัด ซัดพัวะเขาไป

ทีนี้มาคิดๆ ดูว่า เออ! ไอ้การต่อยตีกันนี่ เพราะอาศัยความรู้มาก แล้วมันจะยากนาน พอไปต่อยเขา ถ้าเขาชักแง่กๆ ลง ตายลงไป เราก็โดนจับไปเข้าตะราง มันก็ไป “ยากนาน” อยู่ในตะรางนั่นแหละ

เพิ่งจะตีความหมายออกวันนี้!


:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#16 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11876
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 02/10/2015 - 12:47

:09:


เทศน์เก่งเพราะปฏิบัติ ไม่ใช่เพราะเป็นมหา


หลวงปู่เทสก์ อาจารย์มหาบัว หลวงพ่อ อาจารย์มหาสีทน ท่านเหล่านี้เขาถือว่ามีการศึกษาปริยัติ ไปเทศน์ที่ไหน ถ้ามีคนชมว่าเทศน์ดี เทศน์เก่ง พวกหมู่กรรมฐานทั้งหลายเขาจะพูดกันว่า ท่านก็เทศน์ได้สิ ท่านเป็นมหา

ไปเทศน์ฉลองพัดยศ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ ที่ผาน้ำย้อย ไปเทศน์เรื่องลำดับสมาธิ ลำดับฌาน ลำดับญาณ แล้วก็การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า พอเทศน์จบ ลงธรรมาสน์ อาจารย์วิริยังค์นี่ถลันเข้ามากอด

“เออ! เพิ่งจะรู้ว่า แน่ๆๆๆ วันนี้”


:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#17 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11876
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 02/10/2015 - 12:52

:09:


หนุมานสอนธรรม


หนุมานสอนทศกัณฐ์ว่า

“ท่านนี่มีฤทธิ์มีอำนาจ อำนาจก็ไม่มีใครเหมือน ท่านเป็นผู้ชนะสามโลก

ฤทธิ์อำนาจที่พระพรหม พระอิศวร พระวิษณุ พระนารายณ์ ได้ประทานมาให้แก่ท่าน ท่านประทานมาให้สร้างความดีนะ ไม่ใช่เอามาเป็นเครื่องมือในการสร้างบาปทำชั่วเหมือนเช่นท่าน

การไปลักเอาภรรยาของคนอื่นมามันเป็นบาปหนัก จะทำให้อำนาจนั้นเสื่อมได้”


ทศกัณฑ์ก็ตวาด

“วานรน้อย! ไม่มีใครบังอาจมาสอนข้าในสถานที่ประชุมอย่างนี้”

วานรก็บอกว่า

“เออ! คำสอนดีๆ อย่างนี้ หาที่ไหนได้ง่ายๆ โปรดจำเอาไว้เถอะน่า”


เราก็น้อมเอามาใส่ตัวเองสิ

ผ้าจีวรสีเหลืองที่พระพุทธเจ้าประทานให้ ไม่ใช่เอามาเป็นเครื่องมือทำบาปทำชั่วนะ ไม่ใช่เอามาเป็นเครื่องมือหลอกลวงประชาชนนะ

ท่านให้เอามาครองเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งบุคคลผู้สร้างคุณงามความดี ใครนำจีวรของพระพุทธองค์ไปประกอบความชั่วย่อมจะถึงซึ่งความพินาศฉิบหายเช่นกัน


เราก็เอาประยุกต์กับธรรมะ


:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#18 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11876
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 02/10/2015 - 12:58

:09:


อย่าเพิกถอนสิกขาบทวินัยที่พระพุทธองค์บัญญัติไว้ดีแล้ว


จะไปซื้อหนังสือ “นวโกวาท” มาแจกให้คนอ่าน หนังสือพิมพ์ที่พิมพ์ออกมาขาย พิมพ์แจกกันดาษดื่น ไม่เห็นได้สติสตังอะไร ปัจจุบันนี้ชาวพุทธควรจะได้เรียนวินัยของพระ

ก่อนหน้าที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ได้รับสั่งกับพระอานนท์ว่า

“อานนท์ ในกาลที่เราตถาคตนิพพานไปแล้ว สิกขาบทวินัยอันใดที่เราบัญญัติเอาไว้ ถ้าหากเห็นว่าไม่เหมาะกับกาลสมัย จะเพิกถอนสิกขาบทเล็กน้อยก็ได้”

พอถึงวันปฐมสังคายนา พระอานนท์ก็กราบเรียนคณะสงฆ์ คณะสงฆ์พิจารณาแล้วก็เห็นว่าไม่ควรเพิกถอนสิ่งที่พระองค์บัญญัติไว้แล้ว ก็ไม่ได้ถอนสิกขาบทใด

มาปัจจุบันนี้ ถ้าผู้หวังดีต่อพระศาสนาและปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆ นี่ มันน่าจะได้พิจารณาตัวเองว่า ตัวเราคนเดียวนี่ถอนสิกขาบทที่พระองค์บัญญัติไว้แล้วกี่ข้อ

เฉพาะเงินบาทเดียวนี่ ไป ๓ ข้อ

- รับเอง นิสสัคคีย์

- เก็บเอง นิสสัคคีย์

- ใช้เอง นิสสัคคีย์

ไปแล้ว ๓ ข้อ

แล้วเบ็ดเตล็ดนอกนั้น เล็กๆ น้อยๆ ที่มานอกพระปาติโมกข์เล่า ในเมื่อสำรวจแล้ว ในตัวเรานี่ ๒๒๗ นี่มันเหลืออยู่กี่ข้อ

นี่ มันน่าที่จะได้สนใจกันที่ตรงนี้

พระพวกหนึ่งกินยาคูลท์ กินแลคตาซอยตอนเย็น อีกพวกหนึ่งไม่กิน วินัยเขาว่าห้ามพระภิกษุฉันของขบของเคี้ยวเวลาวิกาล แต่ถ้าไม่เคี้ยว กลืนดุ๊ดๆๆๆ ลงไปนี่ ข้าวต้มก็ไม่เป็นอาบัติ ก็เพราะไม่ได้เคี้ยวนี่ ผมกินโจ๊กตอนเย็นผมก็ไม่เป็นอาบัติ เพราะผมไม่ได้เคี้ยว

เดี๋ยวนี้วินัยท่านว่า โย ปน ภิกขุ ชาตรูปรชตัง เขาเพี้ยนไป เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เงิน มันเป็นแผ่นกระดาษ

นี่คือทางออกของพระที่ทุจริตต่อหน้าที่

พระไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล มีพยาบาลผู้หญิงมาดูแล ทำไมพระจึงไม่ชี้แจงให้เขาเข้าใจในเรื่องนี้ เพราะหลวงพ่อหลวงพี่ท่านชอบ ถ้ามีพยาบาลผู้หญิง หมอผู้หญิงไปบำบัดรักษาแล้วท่านดีอกดีใจ ท่านจะไปบอกว่ามันผิดทำไม ถ้าไปบอกว่ามันผิด ท่านก็อด


:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#19 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11876
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 02/10/2015 - 13:05

:09:


พระปัจจุบันติดอยู่กับอามิส


พระภาวนาแล้วไปเห็นเลข พอเห็นแล้วก็ไปซื้อเบอร์ ซื้อเบอร์บางทีถูก ก็ไปติดอยู่นั่น ติดอยู่ที่ความมั่งมีศรีสุข ทะนงตัวว่าเรามีเงินมีทอง เป็นผู้ยิ่งใหญ่ เลยขาดความเคารพต่อพระธรรมวินัย ขาดความเคารพต่อครูบาอาจารย์ ตั้งตัวเป็นใหญ่เป็นแก๊งมาเฟียขึ้นมา

นี่คือผลสำเร็จของพระในปัจจุบันนี้ มันอยู่ที่ ชาตรูปรชตฌาน คือมันไปบรรลุมรรค บรรลุผล พอมีเงินมีทองขึ้นมาแล้ว มันก็มาติดอยู่ที่ตรงนี้


เพราะฉะนั้น ใครมีเยอะๆ เอามาให้หลวงพ่อไปซื้อเครื่องมือแพทย์เสียให้มันหมด จริงๆ นะ มันจะได้หายกังวลเลย ไม่งั้นมันก็กังวลอยู่นั่นแหละ

มิน่า คนสมัยโบราณเขาใช้เงินบาท ใช้เงินจริงๆ ธนาคารก็ไม่มีที่ฝาก จึงเอาใส่ไหไปฝังไว้ บางทีลูกหลานไม่รู้ ไม่ได้บอกเขา พอตายไปแล้ว ตัวเองก็ไปเป็นเปรตงูเหลือมเฝ้า

เพราะฉะนั้น ใครมีเยอะๆ เอามาให้หลวงพ่อ หลวงพ่อจะเอาไปใช้ให้ มันจะได้ไม่เป็นเปรต


เท่าที่สังเกตดู พระในวัดที่ทิฏฐิมานะจัด ถือตัวสูงนี่ มีแต่พระมีเงินทั้งนั้น เมื่อก่อนนี้ บางองค์พ่อเจ็บแม่ป่วยก็มายกมือไหว้ เราก็ช่วยไป เวลานี้เขามีเงินมีทองแล้ว เขาไม่รู้จักเราแล้ว

หลวงพี่องค์หนึ่งมาบอกว่า ยายจะผ่าตัด มาขอความช่วยเหลือจากหลวงพ่อหน่อย ตอนนั้นแขกเยอะ เลยบอกว่าโอกาสหลังค่อยมาคุยกัน เลยหายเงียบไป แต่ว่าองค์นี้มีรถเก๋งนะ ถ้ามาคุยกับหลวงพ่อ หลวงพ่อก็จะบอกให้ขายรถเก๋งเอาเงินมารักษาพยาบาลเสีย


:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0คำตอบต่อไป: เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา -
 • (3 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ