ลานธรรมเสวนา: งานวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

หน้า 1 จาก 1
  • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
  • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

งานวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ถึง ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   วีระวงศ์ ไอคอน

  • ตอบ 2000+
  • PipPipPipPip
  • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
  • ตอบ: 2495
  • สมัคร: 14/03/2004

ตอบ: 04/02/2014 - 16:49

สมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย โดยความร่วมมือของกรุงเทพมหานคร ได้จัดงานวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ถึง ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

ซึ่งได้กราบนิมนต์พ่อแม่ครูอาจารย์พระกัมมัฏฐาน เมตตาเจริญพระพุทธมนต์แผ่เมตตาจิตทำบุญประเทศ และฉันภัตตาหารเช้า เพื่อเป็นมงคลต่อประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตามกำหนดการดังนี้
๐๖.๐๐ น. พ่อแม่ครูอาจารย์ เดินทางถึงบริเวณมณฑลพิธี ท้องสนามหลวง
๐๗.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ แผ่เมตตาอธิษฐานจิตทำบุญประเทศชาติ
๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหาร

รายนามครูบาอาจารย์ที่กราบนิมนต์รับบิณฑบาต และเจริญพระพุทธมนต์แผ่เมตตาอธิษฐานจิตทำบุญประเทศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันที่ ๑๐ – ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

วันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗
๐๑.หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฒโน วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพฯ
๐๒.หลวงปู่วงศ์ สุภาวโร วัดป่าคำพระองค์ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
๐๓.หลวงปู่คลาด ครุธัมโม วัดป่าบ้านใหม่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
๐๔.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
๐๕.หลวงพ่อบวร สุชีโว วัดป่าหนองแข้ดง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
๐๖.ท่านพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม วัดป่าหนองไผ่ อ.เมือง จ.สกลนคร
๐๗.ท่านพระอาจารย์บุญทัน ฐิตสีโล วัดเขาเจริญธรรม อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
๐๘.ท่านพระอาจารย์มานะ เทวธัมโม วัดถ้ำวิมานเกีย อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
๐๙.ท่านพระอาจารย์สุชิน ปริปุณโณ วัดธรรมสถิต อ.เมือง จ.ระยอง
๑๐.ท่านพระอาจารย์จีรวัฒน์ อัตตรักโข วัดป่าไชยชุมพล อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
๑๑.ท่านพระอาจารย์อัศวิน(อ้วน) ฐิตปุญโญ วัดป่าโนนม่วง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
๑๒.ท่านพระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย(ถ้ำเต่า) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
๑๓.ท่านพระอาจารย์เฉลิม ธัมมธโร วัดป่าภูแปก อ.วังสะพุง จ.เลย
๑๔.ท่านพระอาจารย์ภูสิต(จันทร์) ขันติพโล วัดป่าหลวงตามหาบัว(วัดเสือ) อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
๑๕.ท่านพระอาจารย์สงบ กุสลจิตโต วัดป่าเมตตากิตติคุณ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
๑๖.ท่านพระอาจารย์โสภา สมโณ วัดป่าแสงธรรมวังเขาเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
๑๗.ท่านพระอาจารย์สัมฤทธิ์(เขียว) ฐิตสิทธิ สำนักสงฆ์ถ้ำจุนโท อ.แม่สอด จ.ตาก
๑๘.ท่านพระอาจารย์สาธิต ชยสาธิโต วัดป่านพชัยมงคล อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗
๐๑.พระครูอุดมศีลวัฒน์(หลวงปู่อุดม ญาณรโต) วัดป่าสถิตย์ธรรมาวนาราม อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
๐๒.หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ วัดใหม่บ้านตาล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
๐๓.หลวงปู่สุพีร์ สุสัญญโม วัดถ้ำซับมืด อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
๐๔.หลวงปู่เสน ปัญญาธโร วัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
๐๕.หลวงพ่อวิชัย เขมิโย วัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
๐๖.พระครูกิตติวโรปการ(พระอาจารย์ทองพูน อุตตโม) วัดสระจันทราวาส(วัดพระธาตุเมืองเก่า) อ.พล จ.ขอนแก่น
๐๗.ท่านพระอาจารย์สนิท จิรสนิทโช วัดป่าคีรีเขต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
๐๘.พระครูวีรญาณโสภณ(พระอาจารย์โสดา อภิเจโต) วัดป่าเนรัญชรา อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ
๐๙.ท่านพระอาจารย์ถาวร อนุตตโร ที่พักสงฆ์กม.๒๗ จ.ปทุมธานี
๑๐.ท่านพระอาจารย์สวัสดิ์ ปิยธัมโม วัดป่าคูขาด อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
๑๑.ท่านพระอาจารย์เยี่ยม(คำตา) สุทธิสีโล วัดป่าสำราญนิเวศ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
๑๒.ท่านพระอาจารย์ทองพูน กาญจโน วัดป่าบุญญานุสรณ์ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
๑๓.ท่านพระอาจารย์จันที โอภาโส วัดป่าดงพระ อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗
คณะพระภิกษุสงฆ์วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗
๐๑.หลวงปู่อุทัย สิริธโร วัดป่าเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
๐๒.หลวงปู่ทองคำ กาญจนวัณโณ วัดถ้ำพระบูชา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
๐๓.หลวงปู่สมหมาย จิตตปาโล สำนักสงฆ์อนาลโย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
๐๔.หลวงปู่เสถียร คุณวโร วัดถ้ำพระภูวัว อ.เซกา จ.บึงกาฬ
๐๕.ท่านพระอาจารย์อำนวย ภูริสุนทโร วัดบวรนิวาส กรุงเทพฯ
๐๖.ท่านพระอาจารย์สมบูรณ์ กันตสีโล วัดป่าสมบูรณธรรม อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
๐๗.ท่านพระอาจารย์สุพิศ กันตจาโร วัดถ้ำพระภูวัว อ.เซกา จ.บึงกาฬ
๐๘.ท่านพระอาจารย์วิศิษฏ์(ลาย) สันติงกโร สำนักสงฆ์สิริธโร(ซับสะนุน) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
๐๙.ท่านพระอาจารย์อมร ขันติโก วัดถ้ำพระภูวัว อ.เซกา จ.บึงกาฬ
๑๐.ท่านพระอาจารย์สมภพ อภิวัณโณ สำนักสงฆ์ทรัพย์สวนพลู อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
๑๑.ท่านพระอาจารย์พงษ์ศักดิ์ ฐิตธัมโม วัดป่าคลองน้อย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
๑๒.ท่านพระอาจารย์ไพรินทร์ ปัญญาพโล สำนักสงฆ์สวนถ้ำพระ จ.ปทุมธานี
๑๓.ท่านพระอาจารย์แสวง สัปปัญโญ สำนักสงฆ์สวนถ้ำพระ จ.ปทุมธานี
๑๔.ท่านพระอาจารย์นิยม ปริปุญโญ สำนักสงฆ์สวนถ้ำพระ จ.ปทุมธานี
๑๕.ท่านพระอาจารย์พูลพิพัฒน์ จันทโชโต สำนักสงฆ์สิริธโร(ซับสะนุน) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
๑๖.ท่านพระอาจารย์ถาวร สุภวโร วัดป่าเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
๑๗.ท่านพระอาจารย์อดุลย์ วยวุฑโฒ วัดป่าเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น.
เชิญฟังพระธรรมเทศนา “ความรักแห่งพระพุทธองค์”
โดย ท่านพระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสฺสโก วัดป่านาคำน้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี
พร้อมทั้งสวดมนต์อธิษฐานจิต ร่วมเวียนเทียนรอบมณฑปพระบรมสารีริกธาตุ เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ และผืนแผ่นดินไทย

และขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นจิตรอาสา
ในการถวายการต้อนรับครูบาอาจารย์
รบกวนท่านที่สะดวกให้รายละ้เอียดในการติดต่อ
ได้ที่ฝากข้อความครับ

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
ร่วมบุญบูรณะหออมราภิรมย์ วัดบรมนิวาส กทม
17 ตุลาคม 2553 ณ กุฏิปัทมราช วัดบรมนิวาส กทม.
http://bit.ly/borromniwat

งานน้อมรำลึกคล้ายวันมรณภาพ หลวงปู่มั่น ปีที่ 61
กฐินวัดป่าภูริทัตถิราวาส กับวัดป่าภูหัวแจก บ้านหนองผือ
ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
http://bit.ly/pumun61th
1คำตอบต่อไป: ไม่มี
หน้า 1 จาก 1
  • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
  • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ