ลานธรรมเสวนา: เชิญร่วมพิธีเปิดอาคารพุทธวิชชาลัย ณ วัดปิปผลิวนาราม (หลวงพ่อกัสสปมุนี) - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

หน้า 1 จาก 1
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

เชิญร่วมพิธีเปิดอาคารพุทธวิชชาลัย ณ วัดปิปผลิวนาราม (หลวงพ่อกัสสปมุนี) วันศุกร์ที่ 30 พ.ย. 55 โดยศ.นรนิติ เศรษฐบุตร อธิการ ม.พุทธโลก

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   น้องใหม่ ไอคอน

 • ตอบ 400+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 405
 • สมัคร: 21/03/2004

ตอบ: 21/11/2012 - 12:36

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดอาคารพุทธวิชชาลัย กัสสปมุนีอาจาริยบูชา โดยศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร และพระราชสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดระยอง ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ กำหนดการดังนี้

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555

8.30 น. พิธีเปิดถนนขึ้นสู่เทวะปราสาทอุโบสถ โดย บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

9.00 น. พิธีเปิดอาคารพุทธวิชชาลัย กัสสปมึนี อาจาริยบูชา โดยศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพุทธโลก (มพล.)

10.00 น. สมโภชน์พระเจ้าทันใจ บริเวณโลหะปราสาทอุโบสถ

10.30 น. ถวายภัตตาหารเพล

13.00 น. ฟังพระธรรมเทศนาโดยพระอธิการสุทัศน์ โกสโล เจ้าอาวาสวัดกระโจมทอง

19.00 น. ฟังพระธรรมเทศนา โดยพระอธิการสุทัศน์ โกสโล เจ้าอาวาสวัดกระโจมทอง

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2555

8.29 น. พิธีเบิกเนครพระเจ้าทันใจ โดยพระอธิการสุทัศน์ โกสโล เจ้าอาวาสวัดกระโจมทอง

หมายเหตุ : เชิญร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. - 2 ธ.ค.2555
0


หน้า 1 จาก 1
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้#1 ผู้ใช้ออฟไลน์   น้องใหม่ ไอคอน

 • ตอบ 400+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 405
 • สมัคร: 21/03/2004

ตอบ: 23/11/2012 - 13:06

แสดงข้อความที่โพสต์น้องใหม่ [ 21/11/2012 - 12:36 ]

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดอาคารพุทธวิชชาลัย กัสสปมุนีอาจาริยบูชา โดยศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร และพระราชสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดระยอง ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ กำหนดการดังนี้

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555

8.30 น. พิธีเปิดถนนขึ้นสู่เทวะปราสาทอุโบสถ โดย บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

9.00 น. พิธีเปิดอาคารพุทธวิชชาลัย กัสสปมึนี อาจาริยบูชา โดยศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพุทธโลก (มพล.)

10.00 น. สมโภชน์พระเจ้าทันใจ บริเวณโลหะปราสาทอุโบสถ

10.30 น. ถวายภัตตาหารเพล

13.00 น. ฟังพระธรรมเทศนาโดยพระอธิการสุทัศน์ โกสโล เจ้าอาวาสวัดกระโจมทอง

19.00 น. ฟังพระธรรมเทศนา โดยพระอธิการสุทัศน์ โกสโล เจ้าอาวาสวัดกระโจมทอง

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2555

8.29 น. พิธีเบิกเนครพระเจ้าทันใจ โดยพระอธิการสุทัศน์ โกสโล เจ้าอาวาสวัดกระโจมทอง

หมายเหตุ : เชิญร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. - 2 ธ.ค.2555

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย น้องใหม่: 23/11/2012 - 13:13

0#2 ผู้ใช้ออฟไลน์   น้องใหม่ ไอคอน

 • ตอบ 400+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 405
 • สมัคร: 21/03/2004

ตอบ: 04/12/2012 - 12:26

แสดงข้อความที่โพสต์น้องใหม่ [ 23/11/2012 - 13:06 ]

แสดงข้อความที่โพสต์น้องใหม่ [ 21/11/2012 - 12:36 ]

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดอาคารพุทธวิชชาลัย กัสสปมุนีอาจาริยบูชา โดยศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร และพระราชสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดระยอง ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ กำหนดการดังนี้

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555

8.30 น. พิธีเปิดถนนขึ้นสู่เทวะปราสาทอุโบสถ โดย บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

9.00 น. พิธีเปิดอาคารพุทธวิชชาลัย กัสสปมึนี อาจาริยบูชา โดยศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพุทธโลก (มพล.)

10.00 น. สมโภชน์พระเจ้าทันใจ บริเวณโลหะปราสาทอุโบสถ

10.30 น. ถวายภัตตาหารเพล

13.00 น. ฟังพระธรรมเทศนาโดยพระอธิการสุทัศน์ โกสโล เจ้าอาวาสวัดกระโจมทอง

19.00 น. ฟังพระธรรมเทศนา โดยพระอธิการสุทัศน์ โกสโล เจ้าอาวาสวัดกระโจมทอง

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2555

8.29 น. พิธีเบิกเนครพระเจ้าทันใจ โดยพระอธิการสุทัศน์ โกสโล เจ้าอาวาสวัดกระโจมทอง

หมายเหตุ : เชิญร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. - 2 ธ.ค.2555

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

0คำตอบต่อไป: ไม่มี
หน้า 1 จาก 1
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ