ลานธรรมเสวนา: แจกหนังสือ “หลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนา” โดยสมเด็จญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

 • (4 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • สุดท้าย »
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

แจกหนังสือ “หลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนา” โดยสมเด็จญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดอ่านเงื่อนไขในการขอรับหนังสือก่อนแจ้งขอรับนะครับ

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2434
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 21/11/2011 - 13:16

ก่อนอื่นโปรดตรวจสอบก่อนนะครับว่าบ้านหรือสถานที่ท่านจะให้จัดส่งนั้น อยู่ในบริเวณน้ำท่วมหรือไม่ หากยังท่วมอยู่ ก็ขอได้โปรดอย่าเพิ่งแจ้งขอรับมานะครับ รอน้ำลดก่อนจะเป็นประโยชน์กว่า ลดโอกาสหนังสือสูญหาย และไม่เบียดเบียนเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ด้วย

เนื้อหาของหนังสือในช่วงแรกจะพอง่ายหน่อย แต่พอเริ่มกลาง ๆ แล้วจะยากพอสมควรนะครับ
หากไม่มีพื้นมาก่อน ก็น่าจะอ่านไม่เข้าใจ (แทนที่จะนำไปแจกท่านอื่นได้)
ฉะนั้นแล้ว หากท่านไหนไม่ค่อยมีพื้นเท่าไร ก็ไม่แนะนำให้แจ้งขอรับนะครับ
หรือหากเกิดขอรับไปแล้ว และอ่านไม่เข้าใจ ก็แนะนำให้นำไปกระจาย (หรือถวาย) ให้ท่านอื่นที่เข้าใจนะครับ


โปรดอ่านเงื่อนไขในการขอรับหนังสือดังต่อไปนี้

๑. กรุณาอย่านำเนื้อหากระทู้ไปตัดแปะแล้วส่งบอกต่อกันทางอีเมล์นะครับ เพราะว่าเวลาที่อัพเดทกระทู้ หรือปิดกระทู้แล้ว อีเมล์ของพวกท่านที่ส่งต่อ ๆ กันไปนั้น ไม่ได้อัพเดทหรือปิดตามนะครับ (และก็ไปต่อได้เรื่อย ๆ ไม่มีจบ) หากจะแจ้งบอกต่อแล้ว ขอแนะนำให้ส่งเป็นลิ้งค์ของกระทู้แทนนะครับ

๒. ท่านที่นามสกุลเดียวกัน หรืออยู่บ้านเดียวกันนั้น แจ้งขอรับรวมกันได้ “ชุดเดียว” นะครับ หนังสือจะได้กระจายได้กว้าง ๆ เว้นแต่ว่าท่านที่จะขอรับหนังสือแทนบิดามารดาหรือญาติพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดไกลกันแล้ว (โดยพิจารณาจากที่อยู่ที่ให้จัดส่งนะครับ) ให้แจ้งขอรับได้ครับ

๓. การขอรับแทนหลาย ๆ ท่านในวัดเดียวกัน หรือสถานที่ใด ๆ เดียวกัน ขอให้พิจารณานิดนึงครับว่าจะแบ่งกันอ่านได้หรือไม่ หากจำนวนคนเยอะ ก็เข้าใจและให้ขอมาได้นะครับ แต่หากคนในวัดหรือสถานที่นั้น ๆ ไม่ได้เยอะมาก และขอรับหลาย ๆ เล่มไปคนละเล่มนี้ ก็น่าจะไม่จำเป็น และน่าจะลองพิจารณาลดจำนวนเล่มที่ขอรับลง และแบ่งกันอ่านแทนนะครับ จะได้เป็นการแบ่งปันให้สถานที่อื่น ๆ ครับ และถือว่าได้บุญกุศลร่วมกันนะครับ การแบ่งปันกันอ่านก็จะช่วยให้เพิ่มพูนเมตตาธรรมในใจด้วยครับ การอ่านเสร็จแล้ว นำไปเก็บไว้บอกว่าเพื่อเป็นหนังสือของฉันนั้นไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรครับ และเป็นการฝึกตนเพื่อยึดติดเท่านั้นเอง

๔. ขอรับได้ไม่เกินท่านละ ๑ เล่มนะครับ เว้นแต่หากเป็นการขอแทนคนอื่น โดยใส่ชื่อและที่อยู่ของคนอื่นมาขอด้วย ซึ่งก็ขอให้ประสานแจ้งกับเจ้าตัวด้วยนะครับ เพื่อไม่ให้มีไปรษณีย์ตีกลับมาว่าไม่มีคนรับ และไม่ให้เจ้าตัวนั้นงงและสงสัยว่าอยู่ดี ๆ มีหนังสือส่งมาได้อย่างไร

๕. การขอรับสามารถขอรับได้ทั้งจาก (ก) โพส คห ในกระทู้นี้ หรือ (ข) ส่งอีเมล์ไปที่ freedhammabook@yahoo.com นะครับ โดยแจ้งเพียงทางเดียวก็พอครับ กรุณาอย่าแจ้งพร้อมกันสองทาง และหากอีเมล์ไป ขอให้ระบุด้วยว่าขอรับหนังสืออะไร เพราะว่าอีเมล์นี้ก็แจกหนังสือเล่มอื่นอยู่ด้วย

๖. กรุณาอย่าขอรับหนังสือผ่านทาง PM ครับ และโปรดอย่าแจ้งขอรับไปที่อีเมล์ส่วนตัวอื่น ๆ ของ จขกท นะครับ เพราะอีเมล์ส่วนตัวนั้นรับอีเมล์อื่น ๆ เยอะพออยู่แล้ว

๗. จัดส่งเฉพาะในประเทศนะครับ ต่างประเทศไม่ส่งให้ครับ

๘. หากได้รับหนังสือแล้ว และอ่านจบแล้ว หรือจะไม่ได้อ่านก็ตาม ช่วยพิจารณานำไปกระจายต่อให้เกิดประโยชน์สมกับศรัทธาของญาติธรรมที่ได้ร่วมทำบุญนะครับ

++++++++++++++++++++++++++

ชื่อบทในหนังสือ

- การรู้จักพระพุทธศาสนา
- ศาสนาและพระไตรปิฎก
- พระพุทธเจ้าทรงสอนอะไร
- หน้าที่ปฏิบัติในอริยสัจจ์มี ๔
- อนิจจะ ทุกข์ตามธรรมชาติวิทยา
- อนัตตา ธาตุแท้อสังขตธรรม
- โมกขธรรมเมื่อก่อนตรัสรู้
- โมกขธรรมเมื่อตรัสรู้
- บ่ายหน้าไปสู่นิพพาน
- นิพพาน
- นิพพานมี ๒
- นิพพานเป็นสัจจธรรม
- สังสารวัฏ
- กรรมวัฏ
- ตายเกิดหรือตายสูญ
- กฎแห่งความจริง ปฏิจจสมุปบาท
- กลไกแห่งการสืบเนื่องกัน อวิชชา
- ปัจจยาการ ๑๒
- อัทธา คือระยะกาล ๓
- ๑๒ ลูกโซ่ ๑๑ ห่วง
- สายสัมพันธ์ห่วงที่ ๑, ๒
- สายสัมพันธ์ห่วงที่ ๓, ๔, ๕, ๖, ๗
- สายสัมพันธ์ห่วงที่ ๘, ๙
- สายสัมพันธ์ห่วงที่ ๑๐, ๑๑
- กับปฏิจจสมุปบาท คืออริยสัจจ์พิสดาร
- อนุโลม ปฏิโลม วัฏฏะ ๓ อริยสัจจ์ ๒ สายสมุทัย
- อริยสัจจ์ สายนิโรธ
- อัทธาแห่งปฏิจจสมุปบาท
- นิพพาน เหนือเหตุผล
ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0


 • (4 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • สุดท้าย »
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้#1 ผู้ใช้ออฟไลน์   tanawan ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 338
 • สมัคร: 08/08/2005

ตอบ: 21/11/2011 - 14:21

ขออนุโมทนา ขอรับ 1 เล่มค่ะ

คุณธนวรรณ ถาวรเลิศรัตน์
85/96 ฟ้าหลวงวิลเล็จ
แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด
นนทบุรี 11120
0#2 ผู้ใช้ออฟไลน์   วชิรญาณ์ ไอคอน

 • ตอบ 500+
 • PipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 698
 • สมัคร: 07/02/2007

ตอบ: 21/11/2011 - 18:26

ขออนุโมทนาบุญค่ะ ขอรับ 1 ชุดค่ะ
กรุณาส่ง
บุษกล ศิวกรตรัยคุณ
469/27 ซ.ร่วมสัมพันธ์ ถ.ประชารักษา
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

ขอบพระคุณมากค่ะ
0#3 ผู้ใช้ออฟไลน์   taie ไอคอน

 • ตอบ 500+
 • PipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 576
 • สมัคร: 03/06/2004

ตอบ: 21/11/2011 - 20:34

ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับ
คุณสมบูรณ์ ตันติประยุกต์
18 ซ.ตลาดบ้านสมเด็จ
ถ.สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ 10600
ขอบอกบุญในการร่วมธรรมทานกับทางเรา โดยที่ทางเราได้จัดการปฏิบัติธรรมและการบรรยายธรรม ในทุกวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน ที่ห้องสโมสรปิ่นเกล้า โรงพยาบาลทหารเรือ สำเหร่ ซึ่งมีญาติธรรมได้มาปฏิบัติธรรมและฟังการบรรยายธรรม จำนวน 500-800 ท่านในแต่ละเดือน จึงขอเรียนท่านร่วมในการทำธรรมทานนี้กับทางเรา โดยขอรับธรรมทานนี้ตามที่ท่านมีความศรัทธาในการร่วมธรรมทานตามกำลัง เพื่อจะได้นำไปแจกให้กับผู้ที่มาร่วมปฏิบัติธรรมและฟังการบรรยายธรรมทุกท่านต่อไป จึงขอเรียนรบกวนท่านร่วมในธรรมทานนี้ครับ ขออนุโมทนา สาธุ...
0#4 ผู้ใช้ออฟไลน์   Kengmanny ไอคอน

 • ตอบ 100+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 177
 • สมัคร: 11/12/2006

ตอบ: 21/11/2011 - 20:55

ขออนุโมทนา ขอรับ 1 เล่มครับ

อรรถพล คำเสนาะ
12/750 หมู่บ้านวนารมย์
แขวงลำปาทิว เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520
www.ideaforlife.net - นำเสมอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ
0#5 ผู้ใช้ออฟไลน์   สันโดษ ไอคอน

 • ตอบ 500+
 • PipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 763
 • สมัคร: 10/10/2005

ตอบ: 21/11/2011 - 23:29

ขออนุโมทนา สาธุ
ขอรับแจก ๑ ชุด
คุณสันโดษ
63/293 ซอยโชคชัยร่วมมิตร
จอมพล จตุจักร
กทม.10900
0#6 ผู้ใช้ออฟไลน์   ตะวันสีชมพู ไอคอน

 • ตอบ 500+
 • PipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 562
 • สมัคร: 10/02/2008

ตอบ: 22/11/2011 - 07:27

ขออนุโมทนาบุญ ขอรับ 1 เล่มครับ :09:

เจริญชัย วังบุญคง
ดอกไม้อพาร์ทเม้น (ห้อง 601)
72/22 ม.6 ซ.ประชาราษฎ์ 16/2 ต.ลาดขวัญ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
0#7 ผู้ใช้ออฟไลน์   ARS ไอคอน

 • ตอบ 200+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 223
 • สมัคร: 05/10/2005

ตอบ: 22/11/2011 - 08:33

ขอรับหนังสือ 1 เล่มค่ะ

พิมพิศา จำรัส
340/3 ถนนธรรมโชติ
ต.บางพุทรา อ.เมืองฯ
จ.สิงห์บุรี 16000

ขอบคุณค่ะ
0#8 ผู้ใช้ออฟไลน์   samitb ไอคอน

 • ตอบ 400+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 411
 • สมัคร: 18/07/2008

ตอบ: 22/11/2011 - 12:01

ขออนุโมทนา 1 เล่มครับ
ส่งนายสามิตร์ บุญประเสริฐ
106/24 ม.3
ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ
จ.สระบุรี 18270
0#9 ผู้ใช้ออฟไลน์   psurasak ไอคอน

 • ตอบ 500+
 • PipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 515
 • สมัคร: 30/09/2008

ตอบ: 22/11/2011 - 17:13

สาธุ..ขออนุโมทนา และขอรับคนละเล่มด้วยครับ ขอบคุณมาก

สุรศักดิ์ ปฏิมาประกร
๔/๑๙ ซอย๑๓ ม.เสรีอ่อนนุช
ถนนสุขุมวิท๗๗ เขตประเวศ
กทม.๑๐๒๕๐

วิบูลย์รัตน์ วนิชไพบูลย์
๕๙/๖๗๙ ม.ปัญญาเลคโฮม
ถนนนิมิตรใหม่ เขตคลองสามวา
กทม.๑๐๕๑๐

วริยา ปฏิมาประกร
ไร่วริชา ๘๘ ม.๑ บ.โนนศิลา
ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา
ขอนแก่น ๔๐๑๑๐
0#10 ผู้ใช้ออฟไลน์   ying_wicha ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 18
 • สมัคร: 10/08/2011

ตอบ: 23/11/2011 - 11:11

ขอรับ 1 เล่มค่ะ

กรุณาส่ง
คุณขนิษฐา วิชาภรณ์
เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย
เลขที่ 88 ม.3 ถ.โรงโป๊ะ-เขาไม้แก้ว
ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150

ขอบคุณค่ะ
0#11 ผู้ใช้ออฟไลน์   นกโผ้ ไอคอน

 • ตอบ 200+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 239
 • สมัคร: 20/02/2004

ตอบ: 23/11/2011 - 13:34

ขอรับ1เล่มครับ
เกรียงไกร นิตยา
ร้านเภสัชกรเกรียงไกร
92/4 ถ.สาสนะสิทธิ์
อ.ชุมแพ
จ.ขอนแก่น
40130
0#12 ผู้ใช้ออฟไลน์   ดวงเดือนโอ ไอคอน

 • ตอบ 200+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 277
 • สมัคร: 17/10/2009

ตอบ: 23/11/2011 - 22:52

ขอรับ 1 เล่มค่ะ
ดวงเดือน โอปนายิกุล
48/41 ม.กลางเมือง ซ.2
ซ.พระรามเก้า 43
ถ.พระรามเก้า
เขตสวนหลวง
แขวงสวนหลวง
กทม.10250
0#13 ผู้ใช้ออฟไลน์   รณชัย ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 318
 • สมัคร: 01/08/2005

ตอบ: 24/11/2011 - 12:09

ขออนุโมทนา ขอรับ1 เล่มครับ
รณชัย หล่อสุวรรณกุล
101/166 ม.3(ม.ศิลารมณ์ ซ.3) ต. เสม็ด อ. เมือง จ.ชลบุรี 20000
0#14 ผู้ใช้ออฟไลน์   lucky ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 74
 • สมัคร: 11/12/2005

ตอบ: 24/11/2011 - 14:50

ขออนุโมทนาค่ะ

ขอรับหนังสือด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

โศรยา ภูจีระ
333/11 หมู่ที่ 2 บ้านธนาวัลย์
ถ.เชียงใหม่-แม่โจ้ ต.หนองจ๊อม
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
50210

พัฒนา วงค์วิเศษ
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
ศาลากลางจังหวัดน่าน
ถ.สุริยพงษ์ อ.เมือง
จ.น่าน 55000
0#15 ผู้ใช้ออฟไลน์   ตะวันสีชมพู ไอคอน

 • ตอบ 500+
 • PipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 562
 • สมัคร: 10/02/2008

ตอบ: 25/11/2011 - 13:44

แสดงข้อความที่โพสต์ตะวันสีชมพู [ 22/11/2011 - 07:27 ]

ขออนุโมทนาบุญ ขอรับ 1 เล่มครับ :09:

เจริญชัย วังบุญคง
ดอกไม้อพาร์ทเม้น (ห้อง 601)
72/22 ม.6 ซ.ประชาราษฎ์ 16/2 ต.ลาดขวัญ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000สวัสดีครับคุณ ฤทธิชัย
วันนี้ ผมได้รับหนังสือแล้วครับ
ขอบพระคุณมากครับผม :09:
0#16 ผู้ใช้ออฟไลน์   yajai ไอคอน

 • ตอบ 400+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 409
 • สมัคร: 01/04/2009

ตอบ: 25/11/2011 - 14:43

:09: ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ จะขอรับ 1 เล่มค่ะ

ยาใจ พรพุทธิชัย
49/263 นนท์ทาวเวอร์คอนโดมิเนียมอาคารเอ
ต.ตลาดขวัญ
อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000

ขอบคุณมากค่ะ
0#17 ผู้ใช้ออฟไลน์   ไพฑูรย์ ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 60
 • สมัคร: 19/12/2005

ตอบ: 25/11/2011 - 15:46

ขออนุโมทนาบุญครับ ขอรับหนังสือ 1 ชุดครับ
กรุณาส่ง

วิฑูรย์ คำพิฑูรย์
888 หมู่ 1
ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี 20220
"ไม่มีใครตัดให้ขาดได้หรอก มีแต่รู้ทัน เมื่อรู้ทันมันก็ดับไปเอง"
พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล) วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์
0#18 ผู้ใช้ออฟไลน์   กระรอกป่า ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 66
 • สมัคร: 02/11/2009

ตอบ: 25/11/2011 - 22:09

ขอรับ 1 เล่มค่ะ

กรุณาส่ง

พร้อมพร วัฒนาสันติพงศ์
99/408 ถนนนนทรี
ช่องนนทรี ยานนาวา
กรุงเทพฯ
10120
[poem]สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีเสมอ[/poem][size="2"][/size][font="Lucida Sans Unicode"][/font]
0#19 ผู้ใช้ออฟไลน์   กระปุกตั้งฉ่าย ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 28
 • สมัคร: 26/04/2011

ตอบ: 25/11/2011 - 23:25

สวัสดีค่ะ
ขอรับหนังสือ ๑ เล่มนะคะ จะอ่านเองแล้วนำไปเข้าห้องสมุดค่ะ
ขวัญใจ อรุณวิง
328/38 ซ.ภัทรโชค ต.ปากแคว
ถ.วิเชียรจำนงค์ อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
ขอบพระคุณมากค่ะ
0คำตอบต่อไป: วัชรพล วีระพันธุ์ - ใบแก้ว - ศักดิ์ชาย - smonpon - แมท - วริศรา - วชิรญาณ์ - ธุวัง มะระณัง - ใบแก้ว - ลมหวน - anon - vivarat - smonpon - ศักดิ์ชาย - เภตรา - ไพฑูรย์ - lucky - drbjz - เงาะ - วริศรา - anon - เภตรา - สาวนุ้ย - beebee1 - pidok_thai - pang1 - peephong - beebee1 - บัวจงกลนี - cauchemar - vewish - jaaaaai - พุทธามาตย์ - pang1 - หวังดี - JITTRA007 - ilky - tanajaro - ksongyod - สุทสฺสโน - วัยกลางคน - p_thankz - หนูโชคดี - วรัทวรณ - tanajaro - ilky - วัยกลางคน - Feum - zero - บารมีธรรม - ngodngam - minktf - มะลิ - ngodngam -
 • (4 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • สุดท้าย »
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

2 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 2 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ