ลานธรรมเสวนา: เปิดรับสมาชิกใหม่และการปรับสถานภาพของสมาชิก - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

หน้า 1 จาก 1
  • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
  • กระทู้นี้ถูกล็อค

เปิดรับสมาชิกใหม่และการปรับสถานภาพของสมาชิก ประกาศลานธรรมเสวนา ๑/๒๕๕๔

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   ผู้ดูแลลานธรรม ไอคอน

  • ตอบไม่มาก
  • กลุ่ม: ผู้ดูแลลานธรรม
  • ตอบ: 69
  • สมัคร: 22/01/2004

ตอบ: 05/09/2011 - 21:05

เปิดรับสมาชิกใหม่และการปรับสถานภาพของสมาชิก
ประกาศลานธรรมเสวนา ๑/๒๕๕๔


ผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก กรุณาปฏิบัติดังนี้

1. คลิก “ลงทะเบียน” ที่มุมบนขวา และกรอกข้อมูลที่จำเป็น ถ้าชื่อผู้ใช้ (ชื่อ log in) หรือ อีเมล์ (e-mail) ที่กรอกในการลงทะเบียน ไม่ซ้ำซ้อนกับของสมาชิกผู้ใดแล้วก็จะปรากฎเป็นอักษรสีเขียวว่า "มีอยู่!" แต่ถ้าซ้ำซ้อนก็จะปรากฏ เป็นอักษรสีแดง “ชื่อผู้ใช้ได้ถูกใช้โดยสมาชิกท่านอื่นแล้ว” หรือ “อีเมล์นี้มีผู้ใช้แล้ว ”

2. เมื่อท่านคลิกลงทะเบียนได้แล้ว ท่านจะสามารถ log in ได้และจะมีสถานภาพเป็น “สมาชิกที่รอยืนยันทางอีเมล์” ทันที

ในขณะที่ท่านมีสถานภาพเป็น “สมาชิกที่รอยืนยันทางอีเมล์”จะมีสิทธิดังต่อไปนี้

• แสดงความคิดเห็นได้ไม่เกินวันละ 1 ความคิดเห็นในกระดานข่าวสารลานธรรม
• ไม่สามารถตั้งกระทู้หรือโพสต์ความคิดเห็นในกระดานอื่นได้
• ไม่สามารถส่งข้อความส่วนตัวถึงสมาชิกท่านอื่นนอกจากส่งถึงผู้ดูแลเท่านั้น และส่งได้ไม่เกินวันละ 2 ข้อความ
• สามารถเก็บข้อความส่วนตัวได้ไม่เกิน 5 ข้อความ

3. หลังจากท่านกดคลิกลงทะเบียนได้แล้ว โปรดใช้อีเมล์ของท่านที่กรอกไว้ในการลงทะเบียนในข้อ 1. ส่งข้อมูลและไฟล์ดังต่อไปนี้ มาที่ larndhamstaff@yahoo.com

3.1 ชื่อ Log in พร้อมกับชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร โดยชื่อและนามสกุลของผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียนสมัคร จะต้องตรงกับชื่อและนามสกุลในรูปบัตรประชาชนของท่านตามข้อ 3.2
3.2 ไฟล์รูปบัตรประชาชนของผู้สมัคร โดยให้ใช้เป็นไฟล์ .jpg หรือ .pdf เท่านั้น (อาจใช้วิธีสแกนภาพหรือถ่ายด้วยกล้องมือถือหรือกล้องถ่ายภาพก็ได้) โดย

• รูปถ่ายชัดเจน สามารถอ่านตัวหนังสือออกทุกคำ และเห็นใบหน้าเจ้าของบัตรชัดเจน
• ขนาดของรูปไม่จำเป็นต้องใหญ่ แค่ให้เห็นและอ่านได้ชัดเจนก็เพียงพอ
• สามารถพิมพ์ข้อความว่า "ใช้เพื่อสมัครสมาชิกลานธรรมเสวนาเท่านั้น" ได้ (ในส่วนนี้ แจ้งไว้เพื่อเป็นทางเลือก โดยผู้สมัครไม่จำเป็นต้องพิมพ์หากไม่สะดวก)


ก่อนที่ท่านจะส่งข้อมูลและไฟล์รูปตามข้อ 3 มาที่ larndhamstaff@yahoo.com กรุณาดำเนินการ ดังนี้

• เช็คไวรัสที่คอมพิวเตอร์ของผู้สมัครก่อนส่ง
• อีเมล์ที่ใช้ส่งข้อมูลและไฟล์รูปตามข้อ 3 จะต้องเป็นอีเมล์ที่ได้กรอกเมื่อตอนลงทะเบียนสมัครสมาชิกตามข้อ 1 เท่านั้น เพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกัน เป็นเจ้าของอีเมล์ และอีเมล์นั้นใช้งานได้

เมื่อทางลานธรรมเสวนาได้รับข้อมูลการลงทะเบียนและตรวจสอบว่าข้อมูลถูกต้องตรงกับรูปบัตรประชาชนที่ส่งมาทางอีเมล์เรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการปรับสถานะสมาชิกที่รอยืนยันทางอีเมล์ให้เป็นสมาชิกลานธรรมถาวรต่อไป ซึ่งปกติแล้วจะใช้เวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์

หากทางลานธรรมเสวนาไม่ติดต่อกลับ หรือไม่ได้ปรับสถานะสมาชิกให้ท่านภายใน 1 สัปดาห์นับจากที่ท่านส่งข้อมูลและไฟล์รูปบัตรประชาชนมาทางอีเมล์ตามข้อ 3 แล้ว กรุณาส่งอีเมล์มาแจ้งอีกครั้งหนึ่ง เพื่อติดตามผลว่ามีข้อติดขัดใด ๆ หรือปัญหาทางเทคนิคใด ๆ หรือไม่

สมาชิกลานธรรมถาวรมีสิทธิดังต่อไปนี้
• แสดงความคิดเห็นได้ไม่เกิน 20 ความเห็นภายใน 24 ชั่วโมง (ซึ่งต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความเห็นด้วย)
• แก้ไขคำตอบได้ภายใน 30 นาที
• ส่งข้อความส่วนตัวถึงสมาชิกและผู้ดูแลได้
• สามารถเก็บข้อความส่วนตัวได้ไม่เกิน 500 ข้อความ

สมาชิกลานธรรมทั่วไป (จากลานธรรมเก่า) ซึ่งจะมีสิทธิเสมือนกับสมาชิกที่รอยืนยันทางอีเมล์ในลานธรรมใหม่ (ในลานธรรมใหม่ได้ยกเลิกสถานภาพสมาชิกทั่วไปแล้ว) เนื่องจากท่านยังไม่ได้ส่งไฟล์รูปบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมกับชื่อและนามสกุลจริงของท่าน เพื่อรักษามาตรฐานเดียวกันในการปรับสมาชิกลานธรรมถาวร ไม่ว่าสมาชิกเก่าหรือใหม่ จึงขอให้สมาชิกลานธรรมทั่วไป กรุณาปฏิบัติตามวิธีการเช่นเดียวกันตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ข้างต้น ใช้ชื่อ log in เดิมที่มีอยู่แล้วโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ย่อมสามารถดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้นได้ทันที

สมาชิกอยู่ระหว่างการภาคทัณฑ์ หรือ “อ่านอย่างเดียว”
สถานภาพนี้จะใช้กับสมาชิกที่กระทำผิดกฏระเบียบและได้รับคำเตือนจากผู้ดูแลอย่างน้อยหนึ่งครั้ง (หรือในกรณีที่ผู้ดูแลเห็นว่ากระทำผิดร้ายแรง อาจจะไม่ให้คำเตือนใด ๆ ก่อนก็ได้) ในระหว่างการภาคทัณฑ์นั้น หากสมาชิกดังกล่าวกระทำผิดกฏระเบียบอีกก็จะถูกปรับโทษตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หากสมาชิกที่อยู่ระหว่างการภาคทัณฑ์ดังกล่าวมิได้กระทำความผิดใด ๆ เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด (30 วัน) ผู้ดูแลก็จะปรับสถานะสมาชิกให้กลับไปเป็นสถานะปกติแบบเดิมต่อไป

ในระหว่างที่สมาชิกอยู่ระหว่างการภาคทัณฑ์นั้น

• ไม่สามารถตั้งกระทู้ได้
• ไม่สามารถแสดงความเห็นได้
• ไม่อนุญาตให้ฝากสมาชิกอื่นมาโพสต์ข้อความหรือสิ่งใดๆ แทน
• ไม่สามารถใช้ระบบส่งข้อความส่วนตัวได้ ยกเว้นส่งถึงผู้ดูแลลานธรรมเสวนา

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่าน

ผู้ดูแลลานธรรมเสวนา

ตัวอย่างบัตรประชาชน

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

2คำตอบต่อไป: ไม่มี
หน้า 1 จาก 1
  • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
  • กระทู้นี้ถูกล็อค

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ