ลานธรรมเสวนา: ฐานิยปูชา 2537 (อบรมกรรมฐาน) - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

 • (4 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 2
 • 3
 • 4
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

ฐานิยปูชา 2537 (อบรมกรรมฐาน) (หนังสือ) บทธรรมเทศนา หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ให้คะแนนกระทู้: -----

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 29/08/2011 - 12:02

หมายเหตุ :

1. หนังสือเล่มนี้เป็นรายการต่อเนื่องในชุดหนังสือ ฐานิยปูชา

หากต้องการ...สามารถอ่านเล่มที่ผ่านมาได้ที่

ฐานิยปูชา 2535

http://larndham.org/...%E0%B8%B2-2535/

ฐานิยปูชา 2536

http://larndham.org/...B8%B4%E0%B8%95/


2. การใช้ตัวเน้นในบทธรรมที่นำมาโพสต์ใหม่ด้านล่างต่อจากนี้ อ้างอิงตามไฟล์ภาพหนังสือ ฐานิยปูชา 2537
ส่วนการแบ่งช่วงย่อหน้า เภตราขอปรับบางช่วงย่อหน้าที่ยาวมากเป็นย่อหน้าย่อย เพื่อการพักสายตาค่ะ
ท่านใดประสงค์จะอ่านก่อน หรือต้องการ copy บทธรรมเทศนาไปใช้ในงานพิมพ์อื่น
สามารถอ่านและตรวจสอบการใช้ย่อหน้าตามหนังสือจากลิงก์นี้ค่ะ

http://www.thaniyo.c...t/thaniyo37.pdf


3. บทธรรมใดที่ทำการคัดลอกสำเนามา
เภตราจะอ่านตรวจสอบและแก้ไขข้อความ
โดยให้ตรงตามไฟล์ภาพหนังสือ ฐานิยปูชา 2537 (ในลิงก์ข้อ 2) เป็นหลักนะคะ :09:

:09: :09: :09:

ฐานิยปูชา 2537


(อบรมกรรมฐาน)หลวงพ่อพุธ ฐานิโย:09:
สารบัญ (ลำดับเรื่อง)
การฝึกอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ (อบรมพระ)สมถกรรมฐาน

การตามรู้จิต ตามรู้ความคิด

สมาธิวิธี

นิมิต

อานาปานสติกรรมฐาน

ศีลคือกรอบของการใช้กิเลส

การเจริญอสุภกรรมฐาน

อาการจิตในสมาธิ

การพิจารณาธาตุววัฏฐาน

การพิจารณาพระไตรลักษณ์

สัมมาสมาธิ - มิจฉาสมาธิ

สมาธิในฌาน - สมาธิในองค์มรรคธรรมปฏิบัติสำหรับเยาวชน (อบรมนักเรียน-นักศึกษา)ธรรมะกับเยาวชน

ฝึกสติเพื่อสมาธิ:09:เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0


 • (4 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 2
 • 3
 • 4
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้

คำตอบก่อนหน้า: เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - นาเตย - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - ลูกโป่ง - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา -

#60 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 07/10/2011 - 12:14

:09: :09: :09:จงทำจิตให้มีอำนาจเหนือสิ่งทั้งปวง

แล้วบรรลุถึงความเป็นอิสระ
:09:
:73:ขอน้อมกราบครูบาอาจารย์หลวงพ่อพุธ ด้วยเศียรเกล้า
:72: :72: :72:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0คำตอบต่อไป: ไม่มี
 • (4 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 2
 • 3
 • 4
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ