ลานธรรมเสวนา: สถานที่แสดงมหาสติปัฏฐานสูตร - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

หน้า 1 จาก 1
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

สถานที่แสดงมหาสติปัฏฐานสูตร

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   attakrit ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 24
 • สมัคร: 26/03/2007

ตอบ: 04/04/2011 - 13:59

สวัสดีครับ

อยากเรียนสอบถามท่านผู้รู้ถึงการเดินทางไปสักการะสถานที่แสดงสติปัฏฐานสูตร ซึ่งผมทราบมาว่าอยู่ใกล้New Delhiครับ
หากสามารถบอกเป็นเส้นทางได้ หรืออย่างน้อยก็ขอชื่อสถานที่/ย่านเป็นภาษาอังกฤษเพื่อไปถามทางต่ออีกทีก็ได้ครับ

ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
0


หน้า 1 จาก 1
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้#1 ผู้ใช้ออฟไลน์   roentgen ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1013
 • สมัคร: 24/09/2009

ตอบ: 04/04/2011 - 18:25

ขอเจริญพร

Greater Kailash I, นิวเดลี, New Delhi, เดลี, ประเทศอินเดีย

พุทธสถาน สถานที่ๆพระพุทธเจ้าทรงแสดงมหาสติปัฏฐานสูตร กุรุรัฐ ณ นครเดลี ในปัจจุบัน

พุทธ สถานกัมมาสธัมมะนิคมแห่งนี้ ตั้งอยู่ในเขตไกรลาศตะวันออก กรุงนิวเดลี (Greater Kailas)
เป็นสถานที่ซึ่งปรากฏหลักฐานว่าพระพุทธเจ้าได้เคยเสด็จมา เพื่อทรงแสดงธรรมมหาสติปัฏฐานสูตร ในนครอินทรปัตถ์ให้แก่ชาวกุรุ ณ เมืองที่เรียกว่า กัมมาสธัมมะนิคม
ตรงจุดที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนา ปัจจุบันเป็นกองหินสีแดงขนาดย่อม และมีแผ่นหินก้อนหนึ่งบริเวณยอกกองหินซึ่งมีข้อความจารึกด้วยอักษรพรหม มี(พรม-มี)
เชื่อกันว่าพระเจ้าอโศกเป็นผู้จารึกไว้เพื่อแสดงเป็นหลักฐานให้ทราบว่าเป็น สถานที่ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงมหาสติปัฏฐานสูตร
ซึ่งถือว่าเป็นพระสูตรที่สูงสุดในพระพุทธศาสนา
ว่าด้วยการเจริญกายานุปัสสนา เวทนานุปัสสนา จิตตานุปัสสนา และธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานอันเป็นการเจริญภาวนาที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ อย่างถูกต้องและตรงทาง

กัมมาสธัมมะนิคมเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งหนึ่งใน เดลีที่พุทธศาสนิกชนแวะไปสักการะ โดยเฉพาะนักปฏิบัติวิปัสสนา อันมีมหาสติปัฏฐานเป็นข้อปฏิบัติ
กัมมาสธัมมะนิคม ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของกองโบราณคดี กระทรวงวัฒนธรรมอินเดีย
ซึ่งได้ประกาศไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ว่า สถานที่ดังกล่าวเป็นอนุสรณ์สถานที่มีความสำคัญในระดับชาติ
ปัจจุบัน กองโบราณคดีได้สร้างรั้วเหล็กล้อมรอบกองหินไว้เพื่อเป็นการอนุรักษ์เป็น อย่างดี

http://mt0.google.co...s5RF5BXz9guL26m

ขอเจริญพร

อภิญญาบุตร
(บุตรของนางอภิญญา ขิ้อนี้เป็นเกียรติแก่มารดา)
พระชิษณุพงศ์ ปสนฺโน
(อาคันตุกะ) วัดอ้อมน้อย สมุทรสาคร

สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย
"ธรรมทั้งปวงอันใคร ๆ ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น"

E-Mail & Facebook & SKYPE : Apinyabuddh@gmail.com
0#2 ผู้ใช้ออฟไลน์   attakrit ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 24
 • สมัคร: 26/03/2007

ตอบ: 04/04/2011 - 23:39

กราบขอบพระคุณ พระคุณเจ้าroentgenครับ
0คำตอบต่อไป: ไม่มี
หน้า 1 จาก 1
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ