ลานธรรมเสวนา: วันที่เกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคา เกี่ยวกับธรรมะอย่างไร ควรทำอย่างไร - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

หน้า 1 จาก 1
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

วันที่เกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคา เกี่ยวกับธรรมะอย่างไร ควรทำอย่างไร เนื่องจากปฏิทินบอกว่าวันนี้โลกเรามีการเกิดสุริยุปราคา แล้วรู้สึกปลาย

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   คนคนหนึ่ง ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 390
 • สมัคร: 10/09/2008

ตอบ: 04/01/2011 - 06:36

ท่านเคยมีความเชื่อกันหรือไม่ว่าเมื่อใดเกิดปรากฏการ สุริยุปราคา และ จันทรุปราคา โลกเราจะเกิดสิ่งไม่ค่อยดี อยากทำอะำ ไรให้ทุกอย่างมันดีขึ้น เขาบอกว่าวันนี้ก็เกิดสุริยุปราคา แต่คงไม่ได้เกิดที่ประเทศไทยมั้ง เห็นมันเงียบๆ แต่กังวลว่า เราควรทำเอะไรให้โลกบ้างเพื่อคลายคำสาปของกาแล็กซี่นี้
ไม่สร้างความสุข บนความทุกข์ยากของผู้อื่่น
รักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทย
ไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่นที่จะต้องทำความเข้าใจในสิ่งที่เราพูด แต่เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องพูดให้คนอื่นเข้าใจ
0


หน้า 1 จาก 1
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้#1 ผู้ใช้ออฟไลน์   น้องบู ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2730
 • สมัคร: 25/03/2008

ตอบ: 04/01/2011 - 10:00

จริง ๆแล้ว ผมว่าใคร ๆ ก็ต้องบอกว่าไม่เกี่ยวนะ เพราะดีไม่ดีขึ้นอยู่ที่การกระทำ :09:

แต่ผมนึกถึงพระสูตรหนึ่ง(ยังพยายามหาที่เกี่ยวมาให้ได้) มีการกล่าวถึง ราหู และ จันทิมาเทวบุตร ก็นึกถึงเรื่องราว ราหูอมจันทร์ ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวหรือเปล่า เอามาให้อ่านสนุก ๆ นะครับ
----------------------------------------------------------
จันทิมสูตรที่ ๙
[๒๔๑] พระผู้มีพระภาคประทับ ... เขตพระนครสาวัตถี ก็โดยสมัย
นั้น จันทิมเทวบุตรถูกอสุรินทราหูเข้าจับแล้ว ครั้งนั้นจันทิมเทวบุตรระลึกถึงพระ
ผู้มีพระภาค ได้ภาษิตคาถานี้ในเวลานั้นว่า
ข้าแต่พระพุทธเจ้า ผู้แกล้วกล้า ขอความนอบน้อมจงมีแด่
พระองค์ พระองค์เป็นผู้หลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวง ข้าพระ-
องค์ถึงเฉพาะแล้ว ซึ่งฐานะอันคับขัน ขอพระองค์จงเป็นที่พึ่ง
แห่งข้าพระองค์นั้น ฯ
[๒๔๒] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาค ทรงปรารภจันทิมเทวบุตรได้ตรัส
กะอสุรินทราหูด้วยพระคาถาว่า
จันทิมเทวบุตร ถึงตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์ ว่าเป็นที่พึ่ง
ดูกรราหู ท่านจงปล่อยจันทิมเทวบุตร พระพุทธเจ้าทั้งหลาย
เป็นผู้อนุเคราะห์แก่โลก ฯ
[๒๔๓] ลำดับนั้นอสุรินทราหู ปล่อยจันทิมเทวบุตรแล้ว มีรูปอันกระ-
*หืดกระหอบ เข้าไปหาอสุรินทเวปจิตติถึงที่อยู่ ครั้นแล้วก็เป็นผู้เศร้าสลด เกิด
ขนพอง ได้ยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ฯ
[๒๔๔] อสุรินทเวปจิตติ ได้กล่าวกะอสุรินทราหู ผู้ยืนอยู่ ณ ที่ควร
ส่วนข้างหนึ่ง ด้วยคาถาว่า
ดูกรราหู ทำไมหนอ ท่านจึงกระหืดกระหอบปล่อยพระจันทร์
เสีย ทำไมหนอ ท่านจึงมีรูปสลด มายืนกลัวอยู่ ฯ
[๒๔๕] อสุรินทราหูกล่าวว่า
ข้าพเจ้าถูกขับด้วยคาถาของพระพุทธเจ้า หากข้าพเจ้าไม่พึง
ปล่อยจันทิมเทวบุตร ศีรษะของข้าพเจ้าพึงแตกเจ็ดเสี่ยง
มีชีวิตอยู่ ก็ไม่พึงได้รับความสุข ฯ

----------------------------------------------------
อรรถกถาจันทิมสูตรที่ ๙
พึงทราบวินิจฉัยในจันทิมสูตรที่ ๙ ต่อไป :-
บทว่า จนฺทิมา คือ เทพบุตรผู้สถิตอยู่ ณ จันทรวิมาน.
บทว่า สพฺพธิ ได้แก่ ในขันธ์อายตนะเป็นต้นทั้งหมด.
บทว่า โลกานุกมฺปกา ได้แก่ เป็นผู้อนุเคราะห์ ทั้งท่าน ทั้งจันทรเทพบุตร เช่นเดียวกัน.
บทว่า สนฺตรมาโน ได้แก่ ดุจรีบด่วน.
คำว่า ปมุญฺจสิ เป็นปัจจุปันกาล ลงในอรรถอดีตกาล.

จบอรรถกถาจันทิมสูตรที่ ๙
---------------------------------------------------
http://www.84000.org...5&A=1553&Z=1576
------------------------------------------------------------------

เห็นมีชื่อว่าราหู เหมือนกัน มีจันทร์เหมือนกัน ลองอ่านดู แค่เจอคำพรรณณา ถึงคุณ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ราหูก็ต้องรีบปล่อยจันทร์ทันที :02:
"สิ่งทั้งหลายมีแต่ธรรม มีแต่อนัตตา ขนาดนิพพานยังอนัตตาเลย อัตตาไม่มี เข้าใจอะไรกันผิดหรือเปล่า"
"ทิฐิต่าง ๆ มีได้เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย"
0#2 ผู้ใช้ออฟไลน์   คนคนหนึ่ง ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 390
 • สมัคร: 10/09/2008

ตอบ: 05/01/2011 - 06:58

ไม่มีสุริยุปราคา ในไทย สงสัยราหูไม่กล้า นะ มีพระอรหันต์เยอะน่ะ :94:


ในปีพศ.2554 นี้จะมีปรากฏการณ์เกี่ยวอุปราคา 6 ครั้งบนโลก โดยเป็นสุริยุปราคา 4 ครั้ง และ จันทรุปราคาอีก 2 ครั้ง แต่เป็นที่น่าเสียดายสำหรับประเทศไทยจะไม่มีโอกาสได้เห็นสุริยุปราคาในปีนี้เลย แต่จะเห็นจันทรุปราคาที่เกิดขึ้นทั้ง 2 ครั้ง ซึ่งอุปราคาทั้ง 6 ครั้งบนโลก ได้แก่

1) สุริยุปราคาบางส่วน (Partial Solar Eclipse) วันที่ 4 มกราคม 2554 เกิดขึ้นบริเวณยุโรปและอาฟริกาตอนบน และไม่สามารถมองเห็นสุริยุปราคาได้ในประเทศไทย

2) สุริยุปราคาบางส่วน (Partial Solar Eclipse) วันที่ 1 มิถุนายน 2554 เกิดขึ้นทางแถบขั้วโลกเหนือและแคนาดาตอนบน ไม่สามารถเห็นได้ในประเทศไทย

3) จันทรุปราคาเต็มดวง (Total Lunar Eclipse) วันที่ 15 มิถุนายน 2554 เกิดขึ้นทางแถบเอเซีย ยุโรป และอาฟริกาบางส่วน สำหรับประเทศไทยเห็นได้ตลอดช่วง หลังเที่ยงคืน

4) สุริยุปราคาบางส่วน (Partial Solar Eclipse) วันที่ 1 กรกฏาคม 2554 เกิดขึ้นในมหาสมุทรแอนตาร์คติกทางตอนใต้ของทวีปอาฟริกา ซึ่งไม่สามารถมองเห็นในประเทศไทย
5) สุริยุปราคาบางส่วน (Partial Solar Eclipse) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 เกิดขึ้นในแถบทวีปแอนตาร์คติก ไม่สามารถเห็นได้ในประเทศไทย

6) จันทรุปราคาเต็มดวง (Total Lunar Eclipse) วันที่ 10 ธันวาคม 2554 เห็นได้เป็นส่วนใหญ่ของโลก และ สำหรับประเทศไทยเห็นได้ตลอดทั้งช่วง ตอนหัวค่ำ
รายละเอียด

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย คนคนหนึ่ง: 05/01/2011 - 07:01

ไม่สร้างความสุข บนความทุกข์ยากของผู้อื่่น
รักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทย
ไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่นที่จะต้องทำความเข้าใจในสิ่งที่เราพูด แต่เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องพูดให้คนอื่นเข้าใจ
0#3 ผู้ใช้ออฟไลน์   ผู้สันโดษ ไอคอน

 • ตอบ 400+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 483
 • สมัคร: 22/03/2006

ตอบ: 05/01/2011 - 08:48

:09: อนุโมทนาสาธุครับ


ดังที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่า ประมาณว่าเรื่องของจิตนี้มหัศจรรย์มาก อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่ง เช่นเดียวกับเรื่อง ผู้ประพฤติเยี่ยงสุนัข ย่อมไปเกิดเป็นญาติสุนัข ผู้ประพฤติตัวเยี่ยงโคก็ย่อมไปเกิดในหมู่โค ผู้ปรารถณาในพระจันทร์ ก็ไปเกิดเป็นเทพพระจันทร์ หรือปรารถนาอยากไปเกิดเป็นยักษ์ราหู .........ซึ่งแม้ในปัจจุบันก็ยังไม่มีการค้นคว้าในเรื่องวิทยาศาสตร์ทางจิต

ในพระพุทธศาสนานั้นให้ความสำคัญในสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างมาก เพราะในเมื่อยังไม่ถึงฝั่งพระนิพพาน ด้วยกำลังอำนาจจิตอันประกอบไปด้วยกรรมในทิฏฐิ ก็จะเวียนว่ายไปในวัฏฏะเพื่อเป็นไปในความทุกข์น้อย หรือเป็นไปด้วยทุกข์มากอันยาวนาน

คิดกันเล่นๆ โลกใหม่ในอนาคตกาล พวกกลุ่มพิทักษ์โลก พิทักษ์สัตว์ อย่างเช่นกรีนพีช อาจจะไปบังเกิดเป็นท้าวจตุโลกบาลก็อาจเป็นได้ :99: :10:
0#4 ผู้ใช้ออฟไลน์   คนคนหนึ่ง ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 390
 • สมัคร: 10/09/2008

ตอบ: 05/01/2011 - 19:31

น่าค้นคว้าศึกษานะ มันลึกลับดี ไม่มีตำราวิชาการแน่นอนซะด้วย :115:
ไม่สร้างความสุข บนความทุกข์ยากของผู้อื่่น
รักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทย
ไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่นที่จะต้องทำความเข้าใจในสิ่งที่เราพูด แต่เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องพูดให้คนอื่นเข้าใจ
0คำตอบต่อไป: ไม่มี
หน้า 1 จาก 1
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ