ลานธรรมเสวนา: หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

 • (9 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 7
 • 8
 • 9
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร ปฏิปทา วัตรปฏิบัติ และหลวงปู่สอนศิษย์จากหนังสือพุทโธ

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   เสรีชน 1 ไอคอน

 • ตอบ 200+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 259
 • สมัคร: 25/12/2007

ตอบ: 13/10/2010 - 00:23

หลวงปู่ผู้พูดน้อย

ปฏิปทาหลวงปู่นั้นท่านไม่พูดอะไรมาก แม้กระทั่งประวัติส่วนองค์ท่าน ท่านก็เล่าเพียงสั้นๆเท่านั้น ส่วนใหญ่ท่านจะปฏิบัติให้เห็นมากกว่าการเอ่ยด้วยถ้อยคำ หากจะสอนสิ่งใดก็เพียงปรารภอุบายธรรมสั้นๆพอให้ตรงกับอุปนิสัยของผู้นั้น โดยท่านปรารภทีเดียวเท่านั้น แล้วแต่ผู้ฟังจะนำไปพิจารณาทางปํญญาได้มากน้อยเพียงใด เช่น " ไปอยู่กรุงเทพ เดี๋ยวหลงแสง หลงสี กินแต่ของดี ขี้เหม็น" เพื่อเตือนสติพระผู้ติดตาม สมัยหลวงปู่ท่านเข้ารับการรักษาอาพาธที่กรุงเทพมหานคร


เป็นพระยากที่สุด


หลวงปู่ท่านอยู่อย่างพระภิกษุผู้ยากจน ไม่ขอไม่ร้องในเหตุเกินควรแก่ฐานะพระภิกษุสงฆ์ ท่านไม่เคยขอร้อง ไม่เคยออกปากอยากได้ อยากมี อยากเป็นอะไรๆ กับใคร แม้แต่กับญาติพี่น้อง ท่านมีความเป็นอยู่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องอย่างสม่ำเสมอ นับแต่ปี ๒๔๗๘ ที่ได้บวชมา อาหารบิณฑบาต ๑ มื้อ ก็เพียงพอต่อสังขารร่างกายของท่าน ให้อยู่ปฏิบัติธรรมต่อไปได้อย่างบริบูรณ์ยิ่ง

บริขารก็เช่นกัน ท่านอาศัยเพียงผ้า ๓ ผืนฉันในบาตร อยู่ในอาสนะพอควร หนักแน่นด้วยธรรมปฏิบัติ เจริญศีล เจริญภาวนา ครั้งหนึ่งท่านเคยปรารภว่า "พระพุทธเจ้าท่านเป็นพระมหากษัตริย์ ท่านยังสละออกป่า อนาถานอนกลางดิน กินของชาวบ้าน จนสำเร็จมรรคผลนิพพาน นั่น... นี่เราเป็นคนด้อยวาสนา เป็นชาวนา จะเอาอะไรให้มากกว่านี้ พระนั้นมิใช่ว่าจะเป็นได้ง่ายๆ บวชเข้ามาเป็นผีเฉยๆก็มาก ลงนรกก็แยะไป เออ...เป็นพระน่ะมันยากที่สุด ไม่ใช่ว่าใครจะคิด จะทำ จะนึก เอาตามใจตัวเองนั้นไม่ได้หรอก บวชแล้วลืมตัวว่าเป็นพระก็ลงนรก เพราะยังพกเอาความหลงมาทำให้พระศาสนาสกปรก"

ขออนุโมทนากับจิตใจที่ร่มเย็นของทุกท่านครับ
1


 • (9 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 7
 • 8
 • 9
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้

คำตอบก่อนหน้า: เสรีชน 1 - เภตรา - ศานติไมตรี - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - ธรรมอุทิศ_261249 - ศานติไมตรี - เสรีชน 1 - เภตรา - กอบ - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - เภตรา - Empty - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - Mookooja - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - PAUL BOONPASOM. - เภตรา - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - พุทธฏีกา - กอบ - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - ณวบุตร - เสรีชน 1 - เภตรา - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - กอบ - เสรีชน 1 - กอบ - เภตรา - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - เภตรา - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - กอบ - เภตรา - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - เภตรา - ธรรมอุทิศ_261249 - เสรีชน 1 - Hot tea - กอบ - เภตรา - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - ธรรมอุทิศ_261249 - เสรีชน 1 - เภตรา - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - กอบ - โฮนา - เสรีชน 1 - กอบ - เภตรา - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - เภตรา - เภตรา - ณวบุตร - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - เภตรา - เสรีชน 1 - ธรรมอุทิศ_261249 - เภตรา - เสรีชน 1 - หาทางดับทุกข์ - เสรีชน 1 - เภตรา - เสรีชน 1 - ธรรมอุทิศ_261249 - เภตรา - เสรีชน 1 - กอบ - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - หาทางดับทุกข์ - เภตรา - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - เภตรา - เสรีชน 1 - กอบ - เสรีชน 1 - เภตรา - เภตรา - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - Sjirawong - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา -

#160 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 24/05/2017 - 23:00

:09:


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว


ทำไม? ไม่อยู่


พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ) แห่งวัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ท่านมีความสนิทสนมกับหลวงปู่อ่อนสาเป็นอย่างมาก

ในงานครบรอบวันเกิดฉลองอายุของหลวงปู่ปีหนึ่ง หลวงปู่เหรียญท่านเมตตามาในงานร่วมแสดงมุทิตาจิตกับหลวงปู่

เมื่อหลวงปู่เหรียญมาถึง ปรากฏว่าหลวงปู่อ่อนสาท่านหลบเหล่าบรรดาญาติโยมซึ่งมากันมากมาย ไปพักที่กุฏิหลังเก่าของท่านที่อยู่หลังวัด เมื่อหลวงปู่เหรียญมาไม่พบหลวงปู่ ท่านก็พูดขึ้นว่า

“ไปไหนว้า... งานของตัวเองแท้ๆ ทำไม? ไม่อยู่...”


หลวงปู่ท่านหลบไปโดยไม่บอกไม่กล่าวใคร ทำให้เหล่าบรรดาญาติโยมที่มาร่วมงานต่างก็มารุมที่หลวงปู่เหรียญกันหมด

หลวงปู่เหรียญต้องรับรองเหล่าบรรดาญาติโยมแทนหลวงปู่ ส่วนหลวงปู่เองก็ไปพักผ่อนอย่างสบายใจ ไม่มีญาติโยมมารบกวนอยู่ที่กุฏิหลังวัด กว่าท่านจะกลับออกมาก็บ่ายๆ เย็นๆ บรรดาญาติโยมต่างก็ทยอยกันกลับเกือบหมดแล้ว

:09:


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้วเรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#161 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 25/05/2017 - 12:05

:09:


หลวงตาแตงอ่อน พูดถึง หลวงปู่อ่อนสา


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้วหลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม แห่งวัดป่ากัลยาณธัมโม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ท่านเมตตาเล่าว่า

“สมัยที่ท่านอยู่วัดป่าบ้านหนองผือ กุฏิของหลวงปู่อ่อนสาในครั้งนั้นเป็นกุฏิใบมะพร้าว ข้างกุฏิมีกกบากใหญ่ (ต้นพวง) อยู่ทางฟากโพน ทิศใต้ของกุฏิหลวงตาแตงอ่อน

ท่านไม่ค่อยพูดค่อยจากับใคร ไม่คลุกคลีกับใคร อยู่เรียบๆ เฉยๆ ต่างคนต่างทำความเพียรของใครของมัน

ตัวหลวงปู่อ่อนสาเองท่านก็เป็นครูบา ไม่ได้มาเอาวัตรใกล้ชิดกับหลวงปู่มั่น ปล่อยพระหนุ่มน้อยทำวัตรกับหลวงปู่มั่นไป โดยท่านคอยดูอยู่ห่างๆ”


:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#162 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 25/05/2017 - 12:17

:09:


หลวงปู่อ่อนสา พูดถึง หลวงปู่หล้า เขมปัตโต


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้วหลวงปู่หล้า เขมปัตโต แห่งวัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ท่านเป็นพระอริยสงฆ์องค์หนึ่ง ได้ละสังขารไปเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๓๙

ท่านเป็นผู้มุ่งต่ออรรถต่อธรรม และเป็นครูบาอาจารย์อีกองค์หนึ่งที่เคยอยู่กับหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ในยุควัดป่าบ้านหนองผือ ร่วมกันกับหลวงปู่อ่อนสา หากแต่หลวงปู่หล้าท่านเข้าไปอยู่ทีหลังจากหลวงปู่ คือเข้าไปอยู่ระหว่างพ.ศ. ๒๔๘๙ หลังหลวงปู่ประมาณหนึ่งปี

วันหนึ่งในตอนเช้าหลังจากที่หลวงปู่ท่านฉันจังหันเสร็จ ศิษย์ได้กราบเรียนถามถึงหลวงปู่หล้าว่าท่านเป็นอย่างไร? ในสมัยที่จำพรรษาร่วมกัน

หลวงปู่ท่านก็ตอบว่า

“ญาพ่อหล้าเพิ่นแม่นคนซังไห้ตั้ว ไห้ดู๋ แต่กี้หลวงปู่มั่นยังดีอยู่กะไห้ บัดย่ามเพิ่นเจ็บหนักแฮ่งไห้คัก นิสัยแปลกกว่าหมู่...”

“ญาพ่อหล้าเพิ่นมาบวชทีหลังดอก ฆ่าแม่หญิงมาสองคนเด้ จั่งมาบวช...”


(หมายเหตุ : ฆ่าแม่หญิง ในสำนวนของหลวงปู่ หมายถึง การมีครอบครัว)

:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#163 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 29/05/2017 - 15:21

:09:

หลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป ... หลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโนรูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

หลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป

(ภาพจากเว็บ วัดป่าปทีบปุญญาราม)
http://www.watparpateepbhunyaram.org/

:09:


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

หลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน

(ภาพจากเว็บลานธรรมจักร
http://www.dhammajak...ic.php?t=13022)


:09:วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ เวลาบ่ายสองโมง หลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป และ หลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน ได้มากราบเยี่ยมอาการอาพาธหลวงปู่ที่โรงพยาบาล หลวงปู่บุญหนาท่านเมตตาเล่าให้ฟังว่า

“สมัยตอนเป็นสามเณร หลวงปู่อ่อนสา ท่านมักจะหยอกเราด้วยการล๊อคคอ แล้วเอารอยสักที่แขนซ้ายมาถูหน้าเรา”

ท่านเล่าไปพลางหัวเราะไปพลาง ภายหลังเมื่อหลวงปู่บุญหนาได้ญัตติเป็นพระแล้ว ก็ได้หลวงปู่อ่อนสาเป็นผู้พาพินทุผ้าและอธิษฐานผ้าทุกอย่าง หลวงปู่บุญหนาก็เกิดความสงสัยว่า

“แล้วกลดต้องอธิษฐานด้วยหรือเปล่า”

หลวงปู่อ่อนสา ตอบว่า

“อธิษฐานทำไม กางออกใช้เลย”

หลวงปู่บุญหนาเล่าต่อไปว่า สมัยก่อนไม่มีพระองค์ไหนเทศน์ มีอาจารย์เดียวคือหลวงปู่มั่น เทศน์อบรมสั่งสอน หลวงตามหาบัวก็เงียบ หลวงปู่อ่อนสานี่ยิ่งเงียบมาก สมัยนั้นพระทุกองค์เงียบมาก เวลาจะคุยกันต้องกระซิบ ส่วนใหญ่ท่านมาพบกันมักจะถามกันว่า

“เป็นจั่งได๋ ภาวนาเป็นจั่งได๋”

:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#164 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 03/06/2017 - 15:53

:09:


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว


หลวงปู่อ่อนสา


:09:

จบส่วนคำสอนและเรื่องเล่าถึงหลวงปู่อ่อนสา
ในส่วนที่นำมาลงเพิ่มเติมจากในหนังสือ "สุขกาโรบูชา" ค่ะ


:09: :09: :09:


ขอน้อมกราบมายังหลวงปู่และครูบาอาจารย์ทุกองค์ทุกท่าน


:73:


และขอน้อมถวายธรรมทานนี้เป็นกุศลแด่เจ้าของกระทู้

ผู้อ่านผู้ศึกษาทุกท่าน และเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย

อันจะได้ประโยชน์เกื้อกูลต่อเนื่องกันไปโดยทั่วกันค่ะ:09: :09: :09:


เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0คำตอบต่อไป: ไม่มี
 • (9 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 7
 • 8
 • 9
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ