ลานธรรมเสวนา: หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

 • (8 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 6
 • 7
 • 8
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร ปฏิปทา วัตรปฏิบัติ และหลวงปู่สอนศิษย์จากหนังสือพุทโธ

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   เสรีชน 1 ไอคอน

 • ตอบ 200+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 259
 • สมัคร: 25/12/2007

ตอบ: 13/10/2010 - 00:23

หลวงปู่ผู้พูดน้อย

ปฏิปทาหลวงปู่นั้นท่านไม่พูดอะไรมาก แม้กระทั่งประวัติส่วนองค์ท่าน ท่านก็เล่าเพียงสั้นๆเท่านั้น ส่วนใหญ่ท่านจะปฏิบัติให้เห็นมากกว่าการเอ่ยด้วยถ้อยคำ หากจะสอนสิ่งใดก็เพียงปรารภอุบายธรรมสั้นๆพอให้ตรงกับอุปนิสัยของผู้นั้น โดยท่านปรารภทีเดียวเท่านั้น แล้วแต่ผู้ฟังจะนำไปพิจารณาทางปํญญาได้มากน้อยเพียงใด เช่น " ไปอยู่กรุงเทพ เดี๋ยวหลงแสง หลงสี กินแต่ของดี ขี้เหม็น" เพื่อเตือนสติพระผู้ติดตาม สมัยหลวงปู่ท่านเข้ารับการรักษาอาพาธที่กรุงเทพมหานคร


เป็นพระยากที่สุด


หลวงปู่ท่านอยู่อย่างพระภิกษุผู้ยากจน ไม่ขอไม่ร้องในเหตุเกินควรแก่ฐานะพระภิกษุสงฆ์ ท่านไม่เคยขอร้อง ไม่เคยออกปากอยากได้ อยากมี อยากเป็นอะไรๆ กับใคร แม้แต่กับญาติพี่น้อง ท่านมีความเป็นอยู่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องอย่างสม่ำเสมอ นับแต่ปี ๒๔๗๘ ที่ได้บวชมา อาหารบิณฑบาต ๑ มื้อ ก็เพียงพอต่อสังขารร่างกายของท่าน ให้อยู่ปฏิบัติธรรมต่อไปได้อย่างบริบูรณ์ยิ่ง

บริขารก็เช่นกัน ท่านอาศัยเพียงผ้า ๓ ผืนฉันในบาตร อยู่ในอาสนะพอควร หนักแน่นด้วยธรรมปฏิบัติ เจริญศีล เจริญภาวนา ครั้งหนึ่งท่านเคยปรารภว่า "พระพุทธเจ้าท่านเป็นพระมหากษัตริย์ ท่านยังสละออกป่า อนาถานอนกลางดิน กินของชาวบ้าน จนสำเร็จมรรคผลนิพพาน นั่น... นี่เราเป็นคนด้อยวาสนา เป็นชาวนา จะเอาอะไรให้มากกว่านี้ พระนั้นมิใช่ว่าจะเป็นได้ง่ายๆ บวชเข้ามาเป็นผีเฉยๆก็มาก ลงนรกก็แยะไป เออ...เป็นพระน่ะมันยากที่สุด ไม่ใช่ว่าใครจะคิด จะทำ จะนึก เอาตามใจตัวเองนั้นไม่ได้หรอก บวชแล้วลืมตัวว่าเป็นพระก็ลงนรก เพราะยังพกเอาความหลงมาทำให้พระศาสนาสกปรก"

ขออนุโมทนากับจิตใจที่ร่มเย็นของทุกท่านครับ
1


 • (8 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 6
 • 7
 • 8
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้

คำตอบก่อนหน้า: เสรีชน 1 - เภตรา - ศานติไมตรี - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - ธรรมอุทิศ_261249 - ศานติไมตรี - เสรีชน 1 - เภตรา - กอบ - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - เภตรา - Empty - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - Mookooja - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - PAUL BOONPASOM. - เภตรา - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - พุทธฏีกา - กอบ - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - ณวบุตร - เสรีชน 1 - เภตรา - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - กอบ - เสรีชน 1 - กอบ - เภตรา - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - เภตรา - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - กอบ - เภตรา - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - เภตรา - ธรรมอุทิศ_261249 - เสรีชน 1 - Hot tea - กอบ - เภตรา - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - ธรรมอุทิศ_261249 - เสรีชน 1 - เภตรา - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - กอบ - โฮนา - เสรีชน 1 - กอบ - เภตรา - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - เภตรา - เภตรา - ณวบุตร - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - เภตรา - เสรีชน 1 - ธรรมอุทิศ_261249 - เภตรา - เสรีชน 1 - หาทางดับทุกข์ - เสรีชน 1 - เภตรา - เสรีชน 1 - ธรรมอุทิศ_261249 - เภตรา - เสรีชน 1 - กอบ - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - หาทางดับทุกข์ - เภตรา - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - เภตรา - เสรีชน 1 - กอบ - เสรีชน 1 - เภตรา - เภตรา - เสรีชน 1 - เสรีชน 1 - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - Sjirawong - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา -

#140 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11633
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 04/11/2016 - 15:00

:09:

กามอยู่ที่ปรุง


เรื่องของกามตัณหานั้น มันอยู่ที่เราปรุงแต่งเอง

เพราะเราไม่รู้จักสำรวมระวัง
ในหู ตา จมูก ลิ้น กาย และใจ ของเรา

จึงทำให้เกิดความพอใจยินดีในสิ่งต่างๆ นั้น
ซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดกามตัณหาขึ้น

และเมื่อเกิดกามตัณหาขึ้น
อุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นในกามนั้นก็เกิดขึ้น

ขอให้เรามีสติระวังรักษาในผัสสะต่างๆ ของเรา
ได้เห็น ได้รู้ ได้ยิน ในสิ่งไหน ก็ให้สักแต่ว่า

เราย่อมปราศจากทุกข์โทษใดๆ

:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#141 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11633
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 31/12/2016 - 23:22

:09:

(หมายเหตุ : ส่วน...อบรมพระ)


ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ


เมื่อกล่าวถึงการศึกษาเล่าเรียนด้านพระปริยัติธรรมนี้ หลวงปู่ท่านสอนพระว่า

“ให้เรียนก่อนแล้วจึงปฏิบัติ ถ้าใครคิดว่าไม่จำเป็นต้องเรียน ตั้งใจภาวนาอย่างเดียวเลยจะเร็วดีกว่า ถ้าคิดอย่างนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิ... ให้เรียนก่อน เรียนเอาเองก็ได้ ให้หาหนังสือมาอ่านเอง ถึงไม่สอบก็ให้เรียนไว้ ถ้าอยากเก่งก็ให้สอนด้วย มันจึงจะจำได้ดี ตัวเราเองก็เคยสอนนักธรรมเหมือนกัน สมัยที่อยู่วัดโยธานิมิตร เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ลืม”

:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#142 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11633
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 31/12/2016 - 23:26

:09:

หน้าที่พระสงฆ์


“บวชเป็นพระจะหวังเอาอะไร ถ้าหากว่าหวังความดี หวังนิพพานก็เอาไปเถิด... พระต้องรู้จักหน้าที่ ต้องรู้จักการกระทำ ต้องรู้จักละ วาง มิใช่ว่าจะหอบจะโกยเอาแต่ประการเดียว นั่น มันผิดคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหมด”

“การประพฤติปฏิบัติก็เป็นหน้าที่ของเรา การเผยแผ่ธรรมะก็เป็นหน้าที่ของเรา การรักษาประโยชน์พระพุทธศาสนาก็เป็นหน้าที่ของเรา ดังนั้นภิกษุต้องรู้จักหน้าที่ของตนเอง...”


:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#143 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11633
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 31/12/2016 - 23:31

:09:

อย่ายึดติดสถานที่


ครั้งหนึ่งมีพระในวัดมาขอโอกาสกราบลาหลวงปู่ไปเที่ยววิเวก และกราบเรียนท่านว่า

“มาขอโอกาสกราบลา เพื่อออกวิเวกธุดงค์ ขอรับ”

หลวงปู่ท่านจึงกล่าวขึ้นว่า

“อรหันต์อยู่ไส...ก็ได้”


:09:


(หมายเหตุ : ข้อความในท้ายหน้า

คาเม วา ยทิวารญฺเญ นินฺเน วา ยทิ วา ถเล ยตฺถ อรหนฺโต วิหรนฺติ ตํ ภูมิรามเณยฺยกํฯ

พวกอรหันต์ทั้งหลาย อยู่ในที่ใด คือบ้านก็ตาม ป่าก็ตาม ที่ลุ่มก็ตาม ที่ดอนก็ตาม ที่นั้นย่อมเป็นภูมิน่ารื่นรมย์... ข.ธ. ๒๕/๓๘.)
เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#144 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11633
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 31/12/2016 - 23:37

:09:

ดุผู้หญิง


ครั้งหนึ่งพระที่อุปัฏฐากรับใช้หลวงปู่ เคยถามหลวงปู่เกี่ยวกับโยมผู้หญิงว่า

“ถ้าหากเรามีจิตคิดส่งออกไปหาผู้หญิงนี้ จะมีอุบายแก้อย่างไร?”

หลวงปู่ตอบว่า

“แม่ยิง ให้ฮ้ายเขาโล้ด เขาจั่งซังเฮา สิได้บ่มายุ่งนำเฮา”

แล้วหลวงปู่ก็เมตตาสอนต่อว่า

“ถ้าหากจิตมันคิดถึงเขามาก จนคิดอยากสึก ก็ให้หาอุบายไปอยู่กับพระกับเณร อยู่ไปๆ เดี๋ยวก็ลืมเอง”

:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#145 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11633
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 31/12/2016 - 23:42

:09:

จะเย็บจีวรไปขายรึ ?


ในเรื่องบริขารเครื่องใช้ต่างๆ ของพระเณร หลวงปู่ท่านสามารถทำเป็นหมดทุกอย่าง ตั้งแต่เย็บผ้า ทำกลด ที่รองบาตร เป็นต้น

ครั้งหนึ่งท่านบอกให้สามเณรหัดเย็บจีวร จะได้ไม่ต้องคอยขอร้องให้ผู้อื่นเย็บให้ สามเณรจึงรีบเย็บเป็นการใหญ่ ผืนหนึ่งผ่านไป สองผืนผ่านไป จนมากเกิน เลยไม่ยอมทำอะไร

เมื่อหลวงปู่รู้ ท่านก็พูดเป็นอุบายว่า

“สิเย็บจีวรไปขายติ?”

สามเณรได้ยินหลวงปู่พูดอย่างนั้น จึงหยุดการเย็บต่อในทันที

:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#146 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11633
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 31/12/2016 - 23:47

:09:

หนังสือพิมพ์


ที่กุฏิหลวงปู่ มักจะมีญาติโยมนำหนังสือพิมพ์มาอ่านถวายให้หลวงปู่ฟัง บางวันก็มีพระแอบมานั่งอ่าน หลวงปู่ท่านก็มองเฉยๆ ไม่ได้ว่าอะไร จนวันหนึ่งท่านจึงพูดออกมาดังๆ ว่า

“หนังสือพิมพ์ แม่นหนังสือธรรมะอยู่ติ?”

หลังจากนั้น ก็ไม่เห็นพระเณรมานั่งอ่านหนังสือพิมพ์ให้ท่านเห็นอีกเลย

:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#147 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11633
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 03/01/2017 - 15:09

:09:

(ส่วน...กัลยาณธรรม กัลยาณมิตร

หมายเหตุ : ส่วนนี้เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับครูบาอาจารย์
แม้จะบางบทซ้ำกับที่เคยมีลงไว้แล้วก็ตาม
เภตราก็จะลงโพสต์ให้ตามในหนังสือที่มีนะคะ
จะได้อ่านเรื่องเล่าไปด้วยกันอีกครั้งเลยค่ะ)

:09:


กลัวหลวงปู่มั่นหนี


ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ท่านเป็นพระมหาเถระผู้ทรงคุณธรรมสูง เป็นพระอาจารย์ใหญ่แห่งกองทัพธรรมกรรมฐานแห่งภาคอีสาน

จากประวัติของท่าน ท่านถือปฏิบัติธุดงควัตรมาโดยตลอด ในสมัยที่ธาตุขันธ์ของท่านยังแข็งแรงอยู่นั้น ท่านได้ออกเดินธุดงค์จาริกไปตามสถานที่วิเวกต่างๆ ในป่าดงพงไพร ตามเงื้อมผา ถ้ำ ป่าช้า จนสุดวิสัยที่ศิษยานุศิษย์จะติดตามไปถึงได้

พอล่วงเข้าสู่วัยชราท่านจึงได้อยู่พำนัก ณ เสนาสนะป่า วัดป่าบ้านหนองผือ ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เป็นเวลานานติดต่อกันถึง ๕ พรรษา ซึ่งเป็นสถานที่ที่ท่านพักจำพรรษานานที่สุด นับแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๘ – ๒๔๙๒ จวบจนท่านละสังขารเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพาน


เคยถามหลวงปู่ว่า เคยไหม? ครั้งไหนบ้าง? ที่ท่านพระอาจารย์มั่น ท่านขับผู้ใดออกจากสำนัก

หลวงปู่ท่านเมตตาเล่าให้ฟังว่า

“เพิ่นบ่ไล่ผู้ได๋ไปดอก แต่ทั้งพระทั้งโยมย่านแต่เพิ่นสิหนีออกไปเองนั่นล่ะ ต่างพากันเอาธุระเฮ็ดงานกันเต็มที่ ย่านเพิ่นสิไล่หนีก็อันหนึ่ง ย่านเพิ่นสิลักหนีไปเองนำกะอันหนึ่ง”

:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#148 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11633
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 03/01/2017 - 15:22

:09:

หลวงปู่มั่น (ยุคหนองผือ นาใน)

ครั้งหนึ่งหลวงปู่ท่านพูดถึงในสมัยที่จำพรรษา ณ วัดป่าบ้านหนองผือ ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ร่วมกับหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ว่า

“สมัยนั้นลำบากหลาย บ่มียาแก้ไข้เด้ ยามเป็นไข้ป่ากะเอาใบย่านางมาคั้นกิน แล้วกะนั่งภาวนาต่อ บางองค์ไข้ขึ้นหลายตายเลยกะมี คั้นเช้าตายบ่ายกะเผาเลย พระเณรพากันมาพิจารณาบ่ให้ตายเปล่า เผาแล้วแล้วกะกลับกุฏิไผกุฏิมันไปภาวนาต่อ คือบ่มีหยังเกิดขึ้น เป็นเรื่องธรรมดา”

:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#149 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11633
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 03/01/2017 - 15:38

:09:

รายชื่อครูบาอาจารย์ที่เคยได้จำพรรษาร่วมกับหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ที่วัดป่าบ้านหนองผือ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร (ในปี พ.ศ. ๒๔๘๙)


จากหนังสือพระราชทานเพลิงศพของ พระอาจารย์ผั่น ปาเรสโก วัดป่าหนองไคร้ อ.หนองแสง จ.ยโสธร (หน้าที่ ๙๗) ในช่วงพรรษาที่ ๑๐ ของท่านในปี พ.ศ. ๒๔๘๙ ที่ได้อยู่ศึกษาปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ว่าในพรรษาปีนี้มีพระภิกษุ-สามเณร ดังรายนามต่อไปนี้

๑. พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พรรษา ๕๕

๒. พระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน พรรษา ๑๓

๓. พระอาจารย์อ่อนสา สุขกาโร พรรษา ๑๒

๔. พระอาจารย์เนตร กันตสีโล พรรษา ๑๐

๕. พระอาจารย์สอ สุมังคโล พรรษา ๑๐

๖. พระอาจารย์ผั่น ปาเรสโก พรรษา ๑๐

๗. พระวัน อุตตโม พรรษา ๕

๘. พระมหาประทีป โชติโก พรรษา ๔

๙. พระจวน กุลเชฏโฐ พรรษา ๔

๑๐. พระทองคำ ญาณภาโส พรรษา ๓

๑๑. พระบัว ฐิตธัมโม พรรษา ๓

๑๒. พระทองสา พุทธญาโณ พรรษา ๒

๑๓. พระหล้า เขมปัตโต พรรษา ๒


สามเณร ๕ รูป คือ

๑. สามเณรบุญเพ็ง (หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต)

๒. สามเณรลี

๓. สามเณรมณี

๔. สามเณรไสว

๕. สามเณรประไม

:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#150 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11633
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 03/01/2017 - 17:58

:09:

มีดโกนหลวงปู่มั่น


หลังจากที่พระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตโต ได้ละสังขารลงในปี พ.ศ. ๒๔๙๒ เมื่อเสร็จจากงานถวายเพลิงศพหลวงปู่มั่นเรียบร้อยแล้ว ท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล) ได้แบ่งบริขารของหลวงปู่มั่นให้กับบรรดาลูกศิษย์ที่ได้ปรนนิบัติอุปัฏฐากพระอาจารย์ใหญ่ในช่วงวาระสุดท้าย

หลวงปู่ท่านเล่าให้ฟังว่า

“เฮาได้โคมไฟกับมีดโกนพับแบบสองคมของหลวงปู่มั่น มีดโกนนี้อาจารย์สีลา บ้านหว้าใหญ่เฮ็ดถวายหลวงปู่มั่น บัดตานี่หมู่กะเลยขอไป เฮากะเลยให้หมู่ไปเบิ่ด เพราะว่าเฮาได้นิสัยเพิ่นแล้ว”

:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#151 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11633
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 12/01/2017 - 14:38

:09:

ผู้มีความสุขในการภาวนา


สุขกาโร เป็นนามฉายาของหลวงปู่ท่าน ที่ท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล) พระอุปัชฌาย์ของหลวงปู่เป็นผู้ตั้งให้

ท่านได้เมตตาบอกให้ฟังว่า

"สุขกาโร" หมายถึง ผู้มีความสุขในการงาน ซึ่งงานของพระภิกษุก็คือการภาวนานี้แหละ ภาวนาจนมันล่วงไปพ้นไปจากภัยแห่งวัฏสงสาร


(พระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล) ท่านเป็นพระมหาเถระ เป็นศิษย์รุ่นใหญ่ของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต รูปหนึ่ง

ท่านเป็นผู้ทรงธรรมทรงวินัย ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานส่วนใหญ่จะอุปสมบทกับท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์แทบทั้งสิ้น

ท่านละสังขาร เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ สิริอายุรวม ๗๕ ปี ๕๔ พรรษา)

:09:

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#152 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11633
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 12/01/2017 - 14:47

:09:

๙ บูรพาจารย์

พระมหาเถระผู้เป็นศิษย์ของ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโตเกี่ยวกับภาพถ่าย ๙ พระบูรพาจารย์นี้ นับเป็นภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อีกภาพหนึ่ง

หลวงปู่อ่อนสาท่านเมตตาเล่าให้ฟังว่า

“รูปภาพนั้น ได้ถ่ายไว้เป็นที่ระลึกในวันทำบุญร้านถ่ายรูป สมัยนั้นเรียกว่า ร้านฉายา ก็มีอยู่รูปเดียวนั่นเอง”


(ภาพนี้ถ่ายที่ใต้ต้นโพธิ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ อยู่ด้านข้างพระอุโบสถวัดโพธิสมภรณ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

แถวบน : หลวงปู่ฝั้น อาจาโร, หลวงปู่ขาว อนาลโย, ท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล), หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ, หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

แถวกลาง : หลวงปู่จันทร์ เขมปัตโต, หลวงปู่กงมา จิรปุญโญ

แถวล่าง : หลวงปู่บัว สิริปุณโณ, หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโรรูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว


:09:


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว


:09::38: หมายเหตุ : ขอบคุณไฟล์ภาพจากเว็บลานธรรมจักรค่ะ :33:
เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0คำตอบต่อไป: ไม่มี
 • (8 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 6
 • 7
 • 8
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ