ลานธรรมเสวนา: แจกหนังสือ "ถวายสังฆทานอย่างไรให้ได้บุญ" จำนวน 500 เล่ม รอบที่ 1 - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

 • (20 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • สุดท้าย »
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

แจกหนังสือ "ถวายสังฆทานอย่างไรให้ได้บุญ" จำนวน 500 เล่ม รอบที่ 1 โดยลงชื่อตามรูปแบบตัวอย่างที่ให้ไว้นะครับ

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   anirut263 ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 356
 • สมัคร: 11/10/2006

ตอบ: 12/10/2010 - 10:38

แจกหนังสือ "ถวายสังฆทานอย่างไรให้ได้บุญ" โดย พระไพศาล วิสาโล , รถยาตรา , ประณีต ก้องสมุทร จำนวน 500 เล่ม รอบที่ 1

สำหรับผู้ที่เคยลงชื่อไว้และยังไม่เคยลงชื่อขอรับ สามารถลงชื่อไว้ครอบครัว/คนละ 1 เล่ม เพื่อจะได้แจกจ่ายไปยังผู้ต้องการได้อย่างทั่วถึง

โดยลงชื่อขอรับตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ (***ขอความกรุณาพิมพ์ที่อยู่ด้วยคำเต็ม เช่น หมู่ที่ ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัดด้วยนะครับ

เพื่อความสะดวกในการจัดพิมพ์รายชื่อผู้ขอรับหนังสือซึ่งมีจำนวนมาก และขอชื่อ-สกุลจริง หากท่านใดใส่ชื่อเล่นหรือนามแฝงผมขออนุญาต

ไม่ส่งไปให้นะครับ)
-----------------------------------------------
***ตัวอย่าง***

ขอรับหนังสือ "ถวายสังฆทานอย่างไรให้ได้บุญ" จำนวน 1 เล่มครับ
กรุณาส่งมาที่
คุณอนิรุทธ์ เยาวสุต
62/26 ถนนเรืองราษฎร์ ตำบลเขานิเวศน์
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
85000

-----------------------------------------------

ดูรายละเอียดหนังสือได้ที่ http://www.visalo.or.../sangkhatan.htm
3


 • (20 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • สุดท้าย »
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้

คำตอบก่อนหน้า: anirut263 - ลาดหญ้า202/4 - B.Apha - ok9 - พร้อม - นฤมล - นาท - จรรยา - lada - wisawakrom - สันโดษ - meditation - คุณลักขโณ - bodin - tanawan - abighead - วริศรา - เดินหาธรรม - วชิรญาณ์ - Narat - smonpon - JOEY - Niparn - wutlions - yes2 - สังขารไม่เที่ยง - ธรรมอุทิศ_261249 - bob-sonthaya - p_thankz - awekado - สาวิกาน้อย - Yupa W. - Knung - nuchystyle - mailma16 - poko - saiphin - nuchystyle - ตะวันสีชมพู - ดวงเดือนโอ -

#40 ผู้ใช้ออฟไลน์   choochok ไอคอน

 • ตอบ 200+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมทั่วไป
 • ตอบ: 213
 • สมัคร: 21/09/2009

ตอบ: 13/10/2010 - 21:08

อนุโมทนาบุญกับโยมด้วยนะ อตามาขอรับด้วย

พระพัฒนพงษ์ ปภาโส
วัดศรีล้อม ๔๒ ถ.พระแก้ว
อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐


คุณนิตยา ปิงยศ
๒๙ ถ.พระแก้ว อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐
0#41 ผู้ใช้ออฟไลน์   tharushnu ไอคอน

 • ตอบ 200+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมทั่วไป
 • ตอบ: 228
 • สมัคร: 30/10/2009

ตอบ: 14/10/2010 - 00:24

ขอรับ 1 เล่มครับ

ธฤษณุ อยู่ดี
41/2 ม.1 ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

:09: อนุโมทนาบุญครับ...สาธุ
0#42 ผู้ใช้ออฟไลน์   mookkamai ไอคอน

 • ตอบ 100+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 196
 • สมัคร: 30/04/2008

ตอบ: 14/10/2010 - 05:58

ขอรับหนังสือ "ถวายสังฆทานอย่างไรให้ได้บุญ" จำนวน 1 เล่ม
กรุณาส่งมาที่
ศิริวรรณ ถิ่นวงศ์อินทร์
22 หมู่ 11 ตำบลบางเลน
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
73130
0#43 ผู้ใช้ออฟไลน์   samitb ไอคอน

 • ตอบ 400+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 411
 • สมัคร: 18/07/2008

ตอบ: 14/10/2010 - 07:29

ขอรับหนังสือ "ถวายสังฆทานอย่างไรให้ได้บุญ" จำนวน 1 เล่มครับ
ส่งนายสามิตร์ บุญประเสริฐ
106/24 ม.3
ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ
จ.สระบุรี 18270
0#44 ผู้ใช้ออฟไลน์   Ratha ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1825
 • สมัคร: 18/04/2005

ตอบ: 14/10/2010 - 10:10

อนุโมทนานะคะ คุณอนิรุทธ์
เป็นอิสระ อยู่เหนือสิ่งที่มากระทบ
พระครรชิต คุณวโร

วัดญาณเวศกวัน ถ.พุทธมณฑลสาย ๔ ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๑๐

โทรศัพท์ ๐๒-๔๘๒-๑๕๕๒, ๐๒-๔๘๒-๗๓๖๕, และ ๐๒-๘๘๙-๔๓๙๖
0#45 ผู้ใช้ออฟไลน์   เงาะ ไอคอน

 • ตอบ 200+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 210
 • สมัคร: 22/05/2007

ตอบ: 14/10/2010 - 12:29

ขอรับ 1 เล่มค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ
สุรีย์พร สนธิโพธิ์ 302/307 หมู่บ้านสวนซื่อตรง อาคาร8 ซ.ลาดพร้าว 71
เขต. คลองเจ้าคุณสิงห์ แขวง.วังทองหลาง ก.ท.ม10310
0#46 ผู้ใช้ออฟไลน์   benyapa ไอคอน

 • ตอบ 4000+
 • PipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 4018
 • สมัคร: 04/02/2004

ตอบ: 14/10/2010 - 12:33

ขอรับหนังสือ "ถวายสังฆทานอย่างไรให้ได้บุญ" จำนวน 1 เล่มครับ
กรุณาส่งมาที่
นายพินิจ เหมะทัพพะ
80/611 ซ.51 หมู่บ้านทิพวัล 1
ต. บางเมืองใหม่ อ.เมือง
จ. สมุทรปราการ
10270
http://www.pleasehealth.com/
0#47 ผู้ใช้ออฟไลน์   พระมหาโก ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 392
 • สมัคร: 20/02/2008

ตอบ: 14/10/2010 - 14:09

ปตฺถิต ปตฺถนํ ขอความปรารถนาดี จงสำเร็จแก่ท่านทุกประการเทอญ
ขอรับ 1 เล่ม

พระมหาโกศล โกสโล
100 หมู่ 1 วัดสงเปือย(ศรีมงคล)
ต.สงเปือย อ.ภูเวียง
จ.ขอนแก่น 40150
0#48 ผู้ใช้ออฟไลน์   ตุ๊กตุ๊ก ไอคอน

 • ตอบ 200+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 253
 • สมัคร: 18/10/2007

ตอบ: 14/10/2010 - 16:21

ขอรับหนังสือ "ถวายสังฆทานอย่างไรให้ได้บุญ" จำนวน 1 เล่ม
กรุณาส่งมาที่
คุณประภัตรษร พรหมประสิทธิ์
สอต.ท่าทองใหม่ หมู่ 2 ตำบลท่าทองใหม่
อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 842900

ขอรับหนังสือ "ถวายสังฆทานอย่างไรให้ได้บุญ" จำนวน 1 เล่ม
กรุณาส่งมาที่
คุณอรัญญา โกละกะ
สอต.ช้างซ้าย ต.ช้างซ้าย
อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

ขอรับหนังสือ "ถวายสังฆทานอย่างไรให้ได้บุญ" จำนวน 1 เล่ม
กรุณาส่งมาที่
คุณทวีวัฒน์ พรหมประสิทธิ์
77/1 หมู่ 3 ต.ช้างขวา
อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
บุญที่ทำแล้วนี้ทั้งการให้ทานและรักษาศีล ล้วนเป็นไปเพื่อสละความตระหนี่ สละความโลภและความโกรธ ขอบุญนี้จงเป็นกำลังทั้งสำหรับชาตินี้และชาติหน้า ให้ข้าได้สละความหลงผิด สละความยึดมั่นผิดๆโดยง่าย เพื่อความเข้าถึงธรรมะขั้นสูงสุด คือบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างถูกต้องด้วยเทอญ
[font="Book Antiqua"][/font] ดังตฤณ ..เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว เล่มที่ 7
0#49 ผู้ใช้ออฟไลน์   ปารณีย์ ไอคอน

 • ตอบ 200+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 297
 • สมัคร: 10/06/2009

ตอบ: 15/10/2010 - 08:40

อนุโมทนาบุญค่ะ
ขอรับหนังสือ "ถวายสังฆทานอย่างไรให้ได้บุญ" จำนวน 1 เล่มค่ะ
กรุณาส่งมาที่

คุณปารณีย์ พิสิษฐ์ธนาดุล
โรงพยาบาลหนองไผ่ (PCU)
ตำบลหนองไผ่
อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
67140

ขอบพระคุณค่ะ
0#50 ผู้ใช้ออฟไลน์   psurasak ไอคอน

 • ตอบ 500+
 • PipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 515
 • สมัคร: 30/09/2008

ตอบ: 15/10/2010 - 11:25

สาธุ...ขอรับคนละเล่มด้วยครับ ขอบคุณมาก

สุรศักดิ์ ปฏิมาประกร
๔/๑๙ ซอย๑๓ ม.เสรีอ่อนนุช
ถนนสุขุมวิท๗๗ เขตประเวศ
กทม.๑๐๒๖๐ และ

วิบูลย์รัตน์ วนิชไพบูลย์
๕๙/๖๗๙ ซอย๔๕ ม.ปัญญาเลคโฮม
ถนนนิมิตรใหม่ เขตคลองสามวา
กทม.๑๐๕๑๐
0#51 ผู้ใช้ออฟไลน์   toyota ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: รอยืนยันทางเมล์
 • ตอบ: 342
 • สมัคร: 13/10/2007

ตอบ: 15/10/2010 - 11:41

ขอรับหนังสือ "ถวายสังฆทานอย่างไรให้ได้บุญ" จำนวน 1 เล่มครับ
กรุณาส่งมาที่
คุณพงศ์เทพ เวศย์วรุตม์
99 ม.1 ถนนเพชรเกษม
ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000
พงศ์เทพ เวศย์วรุตม์
0#52 ผู้ใช้ออฟไลน์   yajai ไอคอน

 • ตอบ 400+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 409
 • สมัคร: 01/04/2009

ตอบ: 15/10/2010 - 12:03

ขอรับหนังสือ "ถวายสังฆทานอย่างไรให้ได้บุญ" จำนวน 1 เล่มค่ะ
กรุณาส่งมาที่
ยาใจ พรพุทธิชัย
49/263 นนท์ทาวเวอร์คอนโดมิเนียมอาคารเอ
ต.ตลาดขวัญ
อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000

:09: ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
:104: ขอบคุณมากค่ะ

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย yajai: 15/10/2010 - 12:04

0#53 ผู้ใช้ออฟไลน์   กนกพรเอื้อกิจ ไอคอน

 • ตอบ 200+
 • Pip
 • กลุ่ม: รอยืนยันทางเมล์
 • ตอบ: 207
 • สมัคร: 24/04/2009

ตอบ: 15/10/2010 - 14:54

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
ขอรับ 1 เล่มค่ะ
กรุณาส่ง
กนกพร เอื้อกิจ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม
อ.สังคม จ.หนองคาย 43160
ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

กนกพร
0#54 ผู้ใช้ออฟไลน์   กนกพรเอื้อกิจ ไอคอน

 • ตอบ 200+
 • Pip
 • กลุ่ม: รอยืนยันทางเมล์
 • ตอบ: 207
 • สมัคร: 24/04/2009

ตอบ: 15/10/2010 - 14:55

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
ขอรับ 1 เล่มค่ะ
กรุณาส่ง
กนกพร เอื้อกิจ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม
อ.สังคม จ.หนองคาย 43160
ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

กนกพร
0#55 ผู้ใช้ออฟไลน์   petee024 ไอคอน

 • ตอบ 200+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมทั่วไป
 • ตอบ: 268
 • สมัคร: 23/08/2009

ตอบ: 16/10/2010 - 01:06

ขอรับหนังสือ "ถวายสังฆทานอย่างไรให้ได้บุญ" จำนวน 1 เล่มครับ
กรุณาส่งมาที่
คุณสิรดนัย บุญรัตน์
365 ถ.ธรรมนูญวิถี ต.หหาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ความสำเร็จไม่ใช่เหตุบังเอิญ แต่เกิดจากการกระทำ
0#56 ผู้ใช้ออฟไลน์   จอมขัวญ ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 334
 • สมัคร: 07/07/2007

ตอบ: 16/10/2010 - 07:32

ขอรับหนังสือ "ถวายสังฆทานอย่างไรให้ได้บุญ"
จำนวน 1 เล่ม กรุณาส่งมาที่
เกศรัตน์ ภูกิ่งเงิน
20 หมู่4 ต.ห้วยเม็ก
อ. ห้วยเม็ก
จ.กาฬสินธุ์
46170
0#57 ผู้ใช้ออฟไลน์   slungling ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1226
 • สมัคร: 26/12/2005

ตอบ: 16/10/2010 - 08:24

ขออนุโมทนาบุญค่ะ

ขอรับหนังสือ "ถวายสังฆทานอย่างไรให้ได้บุญ" จำนวน 1 เล่มค่ะ
กรุณาส่งมาที่

สุวรรณี เลื่องยศ
241/4 ตรอกตลาดนางเลิ้ง
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100

ขอบคุณค่ะ
0#58 ผู้ใช้ออฟไลน์   sombydee ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมทั่วไป
 • ตอบ: 86
 • สมัคร: 16/06/2007

ตอบ: 16/10/2010 - 09:30

:09: :09: :09:
ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ...สาธุ ขอรับ 1 เล่มครับ

สุบรรณ วงศ์สมมาตร์
2508/681 แฟลต 8 ชั้น-ดินแดง(แฟลต 3 ชั้น 8)
ดินแดง พญาไท
กรุงเทพ 10400...


:104: :106: :103:
0#59 ผู้ใช้ออฟไลน์   ต้นสาละ ไอคอน

 • ตอบ 200+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 290
 • สมัคร: 14/11/2005

ตอบ: 16/10/2010 - 11:26

ขออนุโมทนาบุญ ขอรับหนังสือ 1 เล่มครับ

อัฏฐกร คุณัญญาวิชชา
18(468เดิม)ซ.รามคำแหง170แยก5 ถ.รามคำแหง
แขวง/เขต มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

ขอขอบพระคุณครับ
0คำตอบต่อไป: ลมหวน - jkl - จำลอง - Anttan - mailma16 - so4541so - ช้าง ลาดกระบัง - Benotto - Paveenuch - NOEYS - พรรณนา - รสมน - Linden - มัลลิกา - นาท - ใบหม่อน - วรัทวรณ - nongnud1259 - chaiwat - natth - waroon - artitkae26 - frida - achar - วัชรพล วีระพันธุ์ - wattakan - swarawit - นฤมล - อุ๊ - goldmine84 - ศานติไมตรี - mispatima - jaaaaai - nesty - Tack - chaiwat - myfilmmake - muprateep - สามเณรสุโชติ - SIRIMANOD - chinnarat - payoon2000 - donking - ชอบบุญ - lucky - porninta - shizuka - มณีรัตน์ มั่นเจริญ - มณีรัตน์ มั่นเจริญ - ก้องกิดาการ - Glasses - หมูดำ - mispatima - หมูดำ - nokjang - ammy_2525 - aunn - kritb12 - nesty - ต้นสาละ - สันโดษ - pencil - anirut263 - payoon2000 - anirut263 - nokjang - jaaaaai - noonei - ไวตามิ้ลค์ - tanawan - นฤมล - sereetho - p_thankz - ธรรมอุทิศ_261249 - maenoi - ทำจิต - kikkan - กล้วยไม้ยามเช้า - น้องอิ๊ง - smonpon - จอมขัวญ - wattakan - ก้องกิดาการ - shizuka - anirut263 - จิตใจ - itune - Thida - Big Teddy - น้ำใสไหลเย็น - ปารณีย์ - ตุ๊กตุ๊ก - จรรยา - payoon2000 - บางใบ - kun.kui - khun.ple - suriya1905 - มอมแมมเกิร์ล - ammy_2525 - นายแสนดี - ธรรมอุทิศ_261249 - ชราชน - juneccth - juneccth - juneccth - นางฟ้า - ao2538 - วิฬาร์วรรณ - anon - Kathleen - Namo - ศศิเขมณัฐ - AunAun - saharata - ศุภรัตน์ - Feum - kaniko - noonei - ธญา - niyomrat - Vsoy - วิไล - truemind - nuchystyle - จินนี่ - Kurt - iammum - ao2538 - หนุ่ย คลาสสิค - ประพันธ์ - Pratheeda - deft1979 - JITTRA007 - สามเณรสุโชติ - lucky - พระเพชร - roentgen - yutyam - Kurt - wasin45 - nokjang - นางฟ้า - saleejun - Glasses - Thida - eigqsung - lucky - anon - kamonpan - tanajaro - ประพันธ์ - สังขารไม่เที่ยง - kritb12 - กาญนา - lucky - kun.kui - ninety - ก้องกิดาการ - beebee1 - Aonink - ปีนัง - sinbios - drbjz - khun.ple - yoo - นาเตย - pat_suny - jaaaaai - คนสุพรรณ - rubykim414 - tanin2532 - niramonp - niramonp - zinepunkko - ao2538 - ลุงชู - สาวนุ้ย - sine90 - wasin45 - kikkan - askynew - สมาธิ - liketoeatapple - raweewan - วิช - สยาม - สมาธิ - kay123 - หนูโชคดี - anirut263 - noonei - วัฒน์ใส - joy1983 - จรรยา - สาวนุ้ย - rakchanok - อิ่มบุญ-อุ่นรัก - หนูโชคดี - ชราชน - natth - วิไล - zero - buanoi - ยดา - Thida - หาญมนตรี - Somebody - tanajaro - บัวทอง - sira - sathitth - somnuc - ธรรมส่องทาง - Meo Nick - somnuc - 240340 - Linden - kjj - มณีรัตน์ มั่นเจริญ - peacho - วันดี - nightwish99 - ศีลรักษา - mispatima - จูนกาก๊ะ - tong_tong2517 - NOKTA - somchain69 - arunlada - askynew - mispatima - พยาบาลชนบท - e20jjj - kuangtong - kasin - กรัณย์ - พทธฺญาโณ - bushido - เพื่อมหาชน - mispatima - เกียรติจักรภพ - tssuwan - angang - minktf - kasin - อาเหมียว - พทธฺญาโณ - เพื่อมหาชน - นฤมล - chavaroj - ประพันธ์68 - kuangtong - นะมามิ - mispatima - เกียรติจักรภพ - Bio C - นาเตย - kammud - ธรรมะนำพา - mean9559 - mean9559 - jinnie - Sudaduang - สุพัฒน์ - scarface - kraionly1 - นางฟ้า - yaowaluk - Hot tea - rubykim414 - noonei - jaaaaai - MooMing - ฟังธรรม - เด็็กน้อย - akarawit - saranphat - สุดา - anirut263 - ลูกโค - Supansa R. - Supansa R. - nokkahoo - napat - noppadol - ตุ๊กตุ๊ก - onlamun5575 - anirut263 - วุฒิันันท์ - e20jjj - วัดกาญจนบริรักษ์ - prawa - jaaaaai - noppakung - ดำจังแก - ธรรม1 - Meo Nick - Kathleen - ying_wicha - วัยกลางคน - อนันตา - นาเตย - mailma16 - taie - JUMBO - kanutara - นางฟ้า - Feum - kuangtong - ชัยวัฒน์ ชูกรณ์ - phathapol - wara - สาวนุ้ย - นาเตย - บุญเสริม - หมูอ้วน - หมูอ้วน - บุญเสริม - you4lucky - you4lucky - สันโดษ - wasin45 - สีลเตโช - พร้อม - Anu-motana - สุดา - มัลลิกา - JITTRA007 - นาเตย - brunette - หมูอ้วน -
 • (20 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • สุดท้าย »
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ