ลานธรรมเสวนา: วิธีการพิจารณาแยกประเภทของกระทู้เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาของกระดานเสวนา - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

หน้า 1 จาก 1
  • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
  • กระทู้นี้ถูกล็อค

วิธีการพิจารณาแยกประเภทของกระทู้เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาของกระดานเสวนา ประกาศลานธรรมเสวนา ๓/๒๕๕๓

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   ผู้ดูแลลานธรรม ไอคอน

  • ตอบไม่มาก
  • กลุ่ม: ผู้ดูแลลานธรรม
  • ตอบ: 69
  • สมัคร: 22/01/2004

ตอบ: 06/10/2010 - 21:47

วิธีการพิจารณาแยกประเภทของกระทู้เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาของกระดานเสวนา
ประกาศลานธรรมเสวนา ๓/๒๕๕๓
แก้ไขครั้งแรกเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

เนื่องจากลานธรรมเสวนามีกระดานเสวนาย่อยหลายกระดาน ทำให้สมาชิกบางท่านอาจจะเกิดความสงสัยว่า กระทู้ของตนนั้น ควรจะโพสต์อยู่ในกระดานใดในลานธรรมเสวนา จึงจะเหมาะสมแก่เนื้อหา และไม่ขัดต่อกฎระเบียบ ลานธรรมเสวนาจึงขอแนะนำวิธีการพิจารณาแยกกระทู้ประเภทต่างๆ ซึ่งผู้ดูแลลานธรรมเสวนาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการย้ายกระทู้ เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสมกับแต่ละกระดานเสวนา โดยจะได้พิจารณาตามขอบเขตเนื้อหาของแต่ละกระดาน ดังต่อไปนี้

กระดานชีวิตกับธรรมะ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
• เรื่องปัญหาชีวิต ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาเรื่องความรัก ปัญหาเรื่องการงาน ปัญหาเรื่องทุกข์ใจ และการดำรงชีวิตในสังคม
• ข้อสงสัยเกี่ยวกับการศึกษาธรรมะ และการปฏิบัติธรรม
• ข้อสงสัยที่เกี่ยวกับการนำธรรมะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

กระดานห้องสมุดธรรมะ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
• บทความที่เกี่ยวกับธรรมะของครูบาอาจารย์ หรืออาจารย์สอนธรรมะที่น่าสนใจและมีประโยชน์
• งานคัดลอกหนังสือธรรมะที่สามารถนำมาเผยแผ่ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย

กระดานธรรมทาน มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
• กระทู้แจกหนังสือธรรมะ ซีดีธรรมะ และธรรมทานอื่น ๆ รวมถึงของที่ระลึกบูชา เพื่อเป็นธรรมทาน โดยเป็นการให้เปล่าและไม่มีการเรียกค่าตอบแทนใด ๆ

กระดานรวมกระทู้งานบุญ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
• ประกาศแจ้งเกี่ยวกับงานบุญ บอกบุญ จัดพิมพ์หนังสือ
• ประชาสัมพันธ์งานบุญต่างๆ

กระดานข่าวสารลานธรรม มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
• ประวัติลานธรรมเสวนา และแนวทางการดำเนินการ
• แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะผู้ดูแล
• ประกาศกฎระเบียบใดๆ คำแนะนำ และข้อตกลงการใช้งานลานธรรมเสวนา
• รับแจ้งปัญหาจากสมาชิก และช่วยแก้ไขปัญหาการใช้งาน

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย ผู้ดูแลลานธรรม: 06/11/2010 - 00:35
เหตุผลในการแก้ไข:: ลบข้อความสุดท้ายของกระดานข่าวสาร

0คำตอบต่อไป: ไม่มี
หน้า 1 จาก 1
  • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
  • กระทู้นี้ถูกล็อค

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ