ลานธรรมเสวนา: รับแจ้งปัญหาการใช้งานลานธรรม ลบกระทู้ ลบคำตอบ ฯลฯ - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

 • (28 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

รับแจ้งปัญหาการใช้งานลานธรรม ลบกระทู้ ลบคำตอบ ฯลฯ หรืออีเมล์ไปที่ larndhamstaff@yahoo.com (งด fwd mail ทุกชนิดครับ)

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   เจตน์ ไอคอน

 • เจตน์
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 1035
 • สมัคร: 22/01/2004

ตอบ: 14/09/2010 - 23:23

รับแจ้งปัญหาการใช้งานที่กระทู้นี้นะครับ

หรือส่งอีเมล์ไปที่ larndhamstaff@yahoo.com ครับ
(งดฟอร์เวิร์ดเมล์ทุกชนิด)

สมาชิกที่ต้องการให้ผู้ดูแลแก้ไขหรือลบกระทู้ ขอความกรุณาโพสต์ลิ้งค์ของกระทู้ดังกล่าว และบอกเลขที่คำตอบ
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงานของผู้ดูแลครับ
:09:
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการของความไม่อดทนเหล่านี้ คือ
๑.ไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่พอใจของคนมาก
๒. มากไปด้วยเวร
๓. มากไปด้วยโทษ
๔. หลง ถึงแก่ความตาย
๕. สิ้นชีวิตแล้ว ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคคติ วินิบาต นรก
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โทษของความไม่อดทน ๕ ประการเหล่านี้แล
ปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย ๒๒/๒๘๒
6


 • (28 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้

คำตอบก่อนหน้า: architect - PNoi - PNoi - นายบูมบูม - PNoi - Vivi Orunitia - Vivi Orunitia - Vivi Orunitia - นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก - Vivi Orunitia - PNoi - PNoi - PNoi - Vivi Orunitia - PNoi - Vivi Orunitia - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - Vivi Orunitia - Vivi Orunitia - เจตน์ - เจตน์ - Vivi Orunitia - Vivi Orunitia - กานต์ - Jigsaw of destiny - กานต์ - ฮานามิ - เจตน์ - เจตน์ - ฮานามิ - เจตน์ - ฮานามิ - PNoi - เจตน์ - anegsangsoog - กอบ - anegsangsoog - ฮานามิ - ฮานามิ - พฤษภา - เจตน์ - กานต์ - PNoi - สาวิกา - ฮานามิ - เจตน์ - พฤษภา - กานต์ - แสงแดด - ฮานามิ - ฮานามิ - Lotion - เจตน์ - พฤษภา - พริม - ฮานามิ - ฮานามิ - เจตน์ - ฮานามิ - พฤษภา - เจตน์ - เจตน์ - ฮานามิ - เจตน์ - ฮานามิ - พฤษภา - Lotion - PNoi - ฮานามิ - กอบ - ฮานามิ - กอบ - เจตน์ - พริม - กานต์ - เนยยะ - กอบ - ฮานามิ - หาทางดับทุกข์ - กอบ - อังคาร - กอบ - หาทางดับทุกข์ - กอบ - thanatos เทพเจ้าแห่งความตาย - PNoi - เภตรา - PNoi - ngodngam - ngodngam - กอบ - คนคนหนึ่ง - ชัชวาล เพ่งวรรธนะ - PNoi - ngodngam - PNoi - พริม - ชัชวาล เพ่งวรรธนะ - PNoi - พริม - บัวจงกลนี - เภตรา - กอบ - กลอง - ณ ฟ้า - กอบ - itim - กอบ - itim - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - อโณ นีมัตร - กอบ - กอบ - เภตรา - เภตรา - กอบ - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - เภตรา - PNoi - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - hoswalt - PNoi - พรรณนา - กอบ - พรรณนา - กอบ - PNoi - กอบ - เภตรา - PNoi - เภตรา - มุ่งเต็มใจ - PNoi - TemplarKnight - PNoi - กอบ - เภตรา - กอบ - ngodngam - กอบ - แตงกวา - PNoi - พุทธฏีกา - PNoi - วัลลภ - กอบ - ณรงค์ชัย - กอบ - itim - PNoi - itim - itim - ณรงค์ชัย - เภตรา - PNoi - OpenMind - PNoi - เภตรา - เภตรา - ณรงค์ชัย - วิฬาร์วรรณ - กอบ - พุทธฏีกา - กอบ - Yupa W. - กอบ - เนยยะ - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - กลอง - กอบ - กลอง - กอบ - joy1983 - ngodngam - PNoi - กลอง - PNoi - yajai - กอบ - ngodngam - กลอง - PNoi - Jigsaw of destiny - กอบ - กอบ - ธรรมอุทิศ_261249 - PNoi - Jigsaw of destiny - กอบ - ngodngam - PNoi - ngodngam - PNoi - ngodngam - PNoi - ชงโค - PNoi - ชงโค - กอบ - anegsangsoog - PNoi - Jigsaw of destiny - กอบ - ngodngam - PNoi - วสละ - hoswalt - PNoi - พุทธฏีกา - PNoi - พุทธฏีกา - กอบ - พอใจ - กอบ - สุนิสา - พีที - PNoi - PNoi - เภตรา - ngodngam - PNoi - กลอง - PNoi - ngodngam - กอบ - ngodngam - กอบ - venfaa - กอบ - ngodngam - ammy_2525 - กานต์ - กลอง - แตงกวา - แตงกวา - ลูกจันทรา - กอบ - เภตรา - กลอง - venfaa - กลอง - PNoi - ทรมาน - oratch - วัดกาญจนบริรักษ์ - PNoi - กลอง - PNoi - วัดกาญจนบริรักษ์ - กลอง - PNoi - ngodngam - ลูกโค - กอบ - เภตรา - กอบ - panitta3 - panitta3 - เภตรา - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - apanan - กอบ - dechacheng - PNoi - ตะวันสีชมพู - PNoi - เภตรา - กอบ - นายโจโจ้ - เภตรา - บูมบูม - venfaa - PNoi - เภตรา - กอบ - คนน่ารัก - PNoi - พุทธฏีกา - พุทธฏีกา - PNoi - พุทธฏีกา - กอบ - พุทธฏีกา - กอบ - Jigsaw of destiny - กอบ - Jigsaw of destiny - Jigsaw of destiny - กอบ - Jigsaw of destiny - กอบ - venfaa - กอบ - กลอง - กอบ - ngodngam - เภตรา - กอบ - venfaa - กอบ - กลอง - PNoi - พระสมรัก - ngodngam - Lotion - ธุวัง มะระณัง - PNoi - เภตรา - บัวจงกลนี - กอบ - PNoi - พุทธฏีกา - PNoi - พุทธฏีกา - lovemelovemyfm - กอบ - ngodngam - yimyim - yimyim - yimyim - กอบ - louis_bun - PNoi - ลูกสาวคนโต - PNoi - lada - lada - lada - กอบ - เภตรา - ปภาสร - ปภาสร - benyapa - ปภาสร - ปภาสร - ศิษย์นอกวัด - PNoi - กลอง - กตพโล - เภตรา - เภตรา - ngodngam - นรชาติ - กอบ - นรชาติ - กอบ - นรชาติ - พริม - PNoi - นรชาติ - PNoi - กอบ - กตพโล - pann - pann - กอบ - เภตรา - กอบ - กลอง - พริม - กอบ - กลอง - กอบ - ngodngam - กอบ - กลอง - Jigsaw of destiny - joy1983 - กอบ - joy1983 - gift - mayrin - เภตรา - เภตรา - จำปาลาว - กอบ - กลอง - dhamm33 - กอบ - เภตรา - จรรยา - chaordic - อังคาร - กลอง - PNoi - เนยยะ - mayrin - human555 - human555 - กลอง - human555 - กลอง - กลอง - กอบ - เภตรา - กอบ - กอบ - เภตรา - yaa - yaa - ngodngam - ngodngam - pomjung9 - pomjung9 - กอบ - pomjung9 - pomjung9 - เภตรา - กอบ - เภตรา - เภตรา - ณรงค์ชัย - กอบ - ณรงค์ชัย - กอบ - เภตรา - เภตรา - เภตรา - ณรงค์ชัย - joy1983 - เภตรา - เภตรา - human555 - เภตรา - ngodngam - กอบ - ngodngam - veelabulus - human555 - phraedhammajak - ngodngam - PNoi - phraedhammajak - phraedhammajak - กอบ - ngodngam - phraedhammajak - human555 - phraedhammajak - เภตรา - อัปปมัญญา - สุพัฒน์ - tb - phraedhammajak - เนยยะ - เภตรา - กอบ - กอบ - ngodngam - กอบ - phraedhammajak - ngodngam - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา -

#500 ผู้ใช้ออฟไลน์   human555 ไอคอน

 • ตอบ 200+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 203
 • สมัคร: 14/05/2007

ตอบ: 14/12/2014 - 18:31

เจริญพร
http://larndham.org/..._0&#entry809961
ตามกระทูัด้านบนนี้ รูปภาพแรกในกระทู้ตั้งลิ๊งค์รูปเสียทำให้รูปภาพหายไป ช่วยลบลิ๊งค์รูปเก่า แล้วเปลี่ยนเป็นลิ๊งค์รูปนี้แทน http://image.ohozaa..../2a4/7i9L7J.jpg

.

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 17/12/2014 - 18:03
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

0#501 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 20/12/2014 - 22:59

:90:

รบกวนอีกแล้วค่ะ

ที่เดิมค่ะ...กระทู้ "ที่ชอบ"
http://larndham.org/...B8%AD%E0%B8%9A/

แก้ไข 2 จุดนี้ค่ะ

1. ช่วยกรุณาลบคำอธิบายกระทู้ที่วงเล็บว่า ... (ปันกี๋ไก่และรายทาง) ออกด้วยค่ะ
แล้วเปลี่ยนเป็นวงเล็บว่า ... (แก่ภาวนา) แทนค่ะ


2. ที่ คห.เปิด คือ คห. 0 น่ะค่ะ

ช่วยลบ คห. เดิมทั้งหมดออกเลยค่ะ
แล้วใส่ คห. ตามอ้างอิงนี้แทนค่ะ

อ้างอิง:66:


ที่ชอบ...คือที่อันควร...นะ :09:


กระทู้นี้เปิดไว้เป็นที่รวมเกร็ดข้อธรรมคำสอน เรื่องเล่า และภาพครูบาอาจารย์
รวมทั้งอื่นใดที่เห็นชอบ ก็เห็นว่าควรนำมาฝากกันไว้
โดยหมายไปที่ประโยชน์แห่งการภาวนาเป็นหลัก

ท่านใดยังไม่ถึง “ที่ชอบ” แก่การภาวนา

สามารถใช้ “จุดประกาย...ในสัญญา” ได้ตามนี้ค่ะ
http://larndham.org/...B8%8D%E0%B8%B2/


:09:


หมายเหตุ :


ขออภัยที่บางข้อธรรมหรือข้อมูล ในบาง คห. ของกระทู้นี้
ไม่สามารถหาต้นทางอ้างอิงได้ เพราะเป็นการคัดลอกกันต่อๆ มา
โดยไม่ได้แจ้งที่มาของเรื่องหรือบทธรรมไว้นะคะ
ดังนั้นก็จะหมายเหตุไว้ให้ผู้ต้องการอ้างอิงตรวจสอบดูเองอีกทาง

ส่วนอันใดที่พอจะหาแหล่งต้นทางที่เป็นหนังสือหรือบทธรรมได้
เภตราก็จะพยายามหาลิงก์ที่มาหรือใส่ชื่อหนังสือให้ (เท่าที่เจออ่ะนะ)

และท่านใดรู้ที่มาของข้อคิดข้อธรรมซึ่งไม่มีอ้างอิงในกระทู้นี้จะช่วยแจ้งไว้
เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ต้องการศึกษาบทธรรมต่อไป
ก็เป็นที่ยินดีและขอบพระคุณยิ่งค่ะ

:09:

จะอย่างไรก็ตาม โดยความตั้งใจทำกระทู้ดังนี้
ก็ขอให้ใช้เพื่อให้พิจารณาที่เนื้อธรรมเป็นหลักกันค่ะ

:38:

โดยความขอบพระคุณในธรรมอันเป็นการเอื้อธรรมทาน
เพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นด้วย ต่อๆ กันมาค่ะ

:33:
:38: โดยความขอบคุณยิ่งค่ะ :33:

.

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 21/12/2014 - 15:38
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#502 ผู้ใช้ออฟไลน์   phraedhammajak ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 308
 • สมัคร: 13/07/2011

ตอบ: 22/12/2014 - 18:33

เจริญพร และอนุโมทนาบุญในการช่วยเผยแผ่พระธรรมและงานบุญต่าง ๆ ขอแจ้งปิดกระทู้ ร่วมบุญสร้างศาลาหอฉัน เพราะได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว สาธุ บุญรักษาขอให้เจริญในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้น เจริญพร

http://larndham.org/..._0&#entry810084

.

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 25/12/2014 - 21:14
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

0#503 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 24/12/2014 - 00:21

:09:

รบกวนอีกแล้วค่ะ

1.แจ้งลบกระทู้ "ที่ชอบ" อันเดิมนี้ด้วยค่ะ มันจะซ้ำและเกะกะกระดาน

http://larndham.org/...B8%AD%E0%B8%9A/

เพราะได้ทำกระทู้ใหม่แยกเป็นสองกระทู้เรียบร้อยแล้วค่ะ


2. ดังนั้น จึงรบกวนช่วยแก้ไขลิงก์ที่กระทู้ "จุดประกาย...ในสัญญา" นี้ด้วยค่ะ
http://larndham.org/..._0&#entry810221

ที่ คห. เปิด คือ คห. 0 น่ะค่ะ ช่วยเปลี่ยนลิงก์...ตรงใต้ประโยคที่ว่า

"ส่วนใครหมายภาวนา...ทิ้งโลก ก็ไป “ที่ชอบ” ตามลิงก์นี้ค่ะ"

เปลี่ยนเป็นลิงก์อันนี้แทนค่ะ

http://larndham.org/...B8%AD%E0%B8%9A/

(เพราะลิงก์อันเก่าคือลิงก์กระทู้ที่แจ้งลบในข้อ 1. นี่น่ะค่ะ)


:09: ขอบพระคุณค่ะ :09:

.

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 25/12/2014 - 21:13
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#504 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2438
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 13/01/2015 - 19:50

ในกระดานรวมกระทู้งานบุญ กระทู้ "เชิญร่วมสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ชมรมเรียนรู้กายใจ จังหวัดนครสวรรค์"
ในความเห็นที่ ๑ ตรงข้อความว่า

แสดงข้อความที่โพสต์ngodngam [ 28/12/2014 - 14:17 ]

(รอรับเงินสมทบทุนจนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2557 ครับ)

ขอรบกวนผู้ดูแลช่วยแก้ไข "เมษายน 2557" เป็น "เมษายน 2558" ครับ

ขอบคุณมากครับ :33: :09: :38:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย ริมฝั่ง: 14/01/2015 - 23:58
เหตุผลในการแก้ไข:: แก้ไขให้แล้วครับ

ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0#505 ผู้ใช้ออฟไลน์   human555 ไอคอน

 • ตอบ 200+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 203
 • สมัคร: 14/05/2007

ตอบ: 01/02/2015 - 18:15

เจริญพร
http://larndham.org/..._0&#entry809961
ตามกระทู้ด้านบนนี้อาตมาได้ปิดรับบริจาคแล้ว แต่ยังมีผู้บริจาคเข้ามา คุณโยมช่วยลบข้อความนี้
"บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาลาดพร้าว 101 บัญชีสะสมทรัพย์
บัญชีเลขที่ 021-7-11113-7
ชื่อบัญชี พระกุลวัฒน์ธนะ กตธมโม
ชื่อบัญชีตรง "กตธมโม" ต้องไม่มีจุดข้างล่างตรง ธม" และรูปสมุดบัญชีเงินฝากที่โพสท์เลขที่บัญชี ในกระทู้ตั้งให้ด้วย

.

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 05/02/2015 - 17:17
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

0#506 ผู้ใช้ออฟไลน์   phraedhammajak ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 308
 • สมัคร: 13/07/2011

ตอบ: 09/02/2015 - 10:01

เจริญพร รบกวนเปลี่ยน และแก้ไขกระทู้บอกบุญให้หน่อย เพราะได้เขียนคำว่า มุ้งผิดไป ( ต้องขออภัยด้วย ) อยากจะแก้ไขให้ถูกต้อง ในกระทู้เขึยนคำว่า มุ้ง เป็น มุ่ง จึงอยากรบกวนช่วยแก้ไขด้วย

( กระทู้เดิม ที่ต้องการแก้ไข ) http://larndham.org/..._0&#entry810738


ชื่อกระทู้ และเนื้อหาให้เปลี่ยนตามข้อความด้านล่างนี้ เจริญพร บุญรักษา
.............................................................
ชื่อกระทู้ บอกบุญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำผนังมุ้งลวดรอบศาลาหอฉัน ป้องกันยุง แมลงวัน รบกวนผู้ปฏิบัติธรรม


บุญใหญ่ เชิญร่วมบุญทำผนัง มุ้งลวดรอบศาลาหอฉัน
ป้องกันแมลงต่างๆ เช่น ยุง แมลงวัน รบกวนผู้ปฏิบัติธรรม
เนื่องจากทางสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ได้สร้างศาลาหอฉันขึ้น เพื่อรองรับผู้มาปฏิบัติธรรม โดยทำเป็นศาลาโล่ง ๆ จึงทำให้เวลาใช้งาน มีแมลงต่าง ๆ เข้ามารบกวนผู้ปฏิบัติธรรม เช่นยุง แมลงวัน เป็นต้น ทางสำนักจึงอยากจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีความตั้งใจมาปฏิบัติธรรม ให้มีสถานที่สัปปายะไม่มีแมลงรบกวน จึงอยากจะทำผนังมุ่งลวด เพื่อป้องกันแมลงมารบกวนผู้ปฏิบัติธรรม ซึ่งศาลาหลังนี้สามารถใช้ประโยชน์หลาย ๆ ด้าน ใช้เป็นที่รับประทานอาหาร และเวลามีผู้มาปฏิบัติธรรมมาก ๆ ก็ใช้เป็นที่ เดินจงกรม นั่งสมาธิ หรือเวลามีพระภิกษุ สามเณร โยมผู้หญิง โยมผู้ชาย มาปฏิบัติธรรมจำนวนมาก จะได้แยกกันปฏิบัติ ฯลฯ
คาดว่าจะใช้งบประมาณ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ท่านใดมีจิตศรัทธาอยากจะร่วมบุญในครั้งนี้ เชิญร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา ณ สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทร ๐๘๙ ๒๑๓๗๗๕๙ หรือ เลขที่บัญชี ๙๘๑-๐-๕๒๑๕๓-๗ ชื่อบัญชี พระกฤษกร กิตติปญโญ ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสูงเม่น
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.facebook...hrrmcakr?ref=hl

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้วรูปภาพถูกใส่ลงไปแล้วรูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ช่วงนี้คิดว่าอยากจะหยุดบอกบุญไม่อยากสร้างอะไรตอนนี้ บอกบุญบ่อย ๆ บางคนอาจมองไม่ค่อยดี แต่ทางสำนักเป็นสำนักที่สร้างใหม่ เริ่มมีพระมีโยมเดินทางมาปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้น จึงได้มองเห็นปัญหา ในเรื่องสถานที่ ที่ยังต้องปรับปรุงให้สัปปายะเหมาะสมกับผู้มาปฏิบัติธรรมที่เพิ่มขึ้น วันนี้ได้มีโยมติดต่อมาว่าพระน้องชาย บวชใหม่อยากมาปฏิบัติธรรมที่สำนัก ประมาณ 3 เดือน ปกติในศาลาช่วงค่ำจะมีโยมอุบาสิกา แม่ขาว อยู่ปฏิบัติธรรม พระก็จะปฏิบัติในกุฏิ แต่สำหรับผู้มาใหม่เป็นพระ หรือโยมผู้ชายก็จะให้ปฏิบัติในศาลาใหญ่ก่อน จึงอยากจะ กั้นทำศาลาหลังเล็กให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมอีกส่วนหนึ่ง ไว้ให้โยมผู้ชายและพระท่านปฏิบัติแยกออกไป สาธุ

.

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 12/02/2015 - 09:15
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

0#507 ผู้ใช้ออฟไลน์   phraedhammajak ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 308
 • สมัคร: 13/07/2011

ตอบ: 22/02/2015 - 13:24

เจริญพร ลบกวนปิดกระทู้ทำบุญสร้างถนนคอนกรีตทางขึ้นสำนักสงฆ์ด้วย เนื่องจากได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังมีโยมโทรมาสอบถามอยู่ บุญรักษา ขอให้เจริญในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้น เจริญพร

http://larndham.org/...B8%99%E0%B8%81/
.

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 22/02/2015 - 15:37
เหตุผลในการแก้ไข:: ไปปิดให้แล้วครับ

0#508 ผู้ใช้ออฟไลน์   Aunnatsu ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: รอยืนยันทางเมล์
 • ตอบ: 1
 • สมัคร: 12/03/2015

ตอบ: 12/03/2015 - 13:39

สวัสดีค่ะ แอดมิน พอดีเพิ่งสมัครเป็นสมาชิกใหม่ แต่ตั้งกระทู้ไม่ได้ค่ะ ต้องทำอย่างไรค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ
0#509 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 15/03/2015 - 16:01

:09:

ขอรบกวนผู้ดูแลที่กระดานชีวิตกับธรรมะ
กระทู้นี้ด้วยค่ะ

http://larndham.org/...40&#entry811224

เห็นว่าแจ้ง (ไม่แน่ใจว่าจะปิดหรือลบกระทู้) ทางข้อความถึงผู้ดูแลอีกทางแล้วน่ะค่ะ

:33:
เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#510 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2438
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 15/03/2015 - 17:14

รบกวนผู้ดูแลช่วยลบความเห็นที่ ๔ ในกระทู้ "ถ้าอยากบวชบวชเณร แต่อายุเกิน 20 ปี เพื่อศึกษาพระธรรมได้ไหมครับ"
ในกระดานชีวิตกับธรรมะครับ (ผมน่าจะกดเร็วไปหน่อย ทำให้คำตอบขึ้นมาซ้ำกับ คห ๓ ครับ)

http://larndham.org/...30&#entry811230

ขอบพระคุณครับ :33: :38: :09:

.

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 15/03/2015 - 21:33
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0#511 ผู้ใช้ออฟไลน์   กอบ ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 12323
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 15/03/2015 - 21:57

แสดงข้อความที่โพสต์เภตรา [ 15/03/2015 - 16:01 ]

:09:

ขอรบกวนผู้ดูแลที่กระดานชีวิตกับธรรมะ
กระทู้นี้ด้วยค่ะ

http://larndham.org/...40&#entry811224

เห็นว่าแจ้ง (ไม่แน่ใจว่าจะปิดหรือลบกระทู้) ทางข้อความถึงผู้ดูแลอีกทางแล้วน่ะค่ะ

:33:

จัดการเรียบร้อยครับ ตามที่ครูปัญญาแจ้งไว้ครับ :-)
ไวรัสเรียกค่าไถ่ จะทำการเข้ารหัสไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเราทั้งหมดโดยเฉพาะไฟล์เอกสาร ทำให้เปิดใช้ไฟล์ไม่ได้ทั้ง Harddisk

ตอนนี้ทาง kaspersky ออกตัวถอดรหัสมาให้ครับ
ใครที่เจอไวรัสพวกนี้ ลองเข้าไปโหลดตัวแก้ไข ที่นี่นะครับ
http://support.kaspersky.com/viruses/utility#
0#512 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2438
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 07/04/2015 - 19:36

รบกวนผู้ดูแลช่วยแก้ไขถ้อยคำหลังชื่อกระทู้ครับ
ในกระดาน รวมกระทู้งานบุญ
กระทู้ชื่อ "เชิญร่วมสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ชมรมเรียนรู้กายใจ จังหวัดนครสวรรค์"

http://larndham.org/..._810149__st__0&

ต่อจากชื่อกระทู้จะมีประโยคว่า "ขอความอนุเคราะห์ เพราะยังขาดงบประมาณอยู่เป็นจำนวนมากครับ"

รบกวนช่วยแก้ไขเป็น "เรียนเชิญญาติธรรมท่านที่สนใจร่วมบุญครับ"

ขอบพระคุณครับ :38: :09: :33:

.

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 09/04/2015 - 21:34
เหตุผลในการแก้ไข:: แก้ไขให้แล้วครับ

ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0#513 ผู้ใช้ออฟไลน์   กอบ ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 12323
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 23/05/2015 - 07:34

แจ้งข่าวจากพี่โจโจ้นะครับ
[b]"แจ้งข่าวจากพี่โจโจ้ Pat Jojo Sadavongvivad ครับ

"คืนวันเสาร์ที่ 23 ที่จะถึงนี้เวลา 4 ทุ่ม จะมีการย้ายที่ serverเพื่อปรับปรุงการให้บริการเวบธรรมจักร และลานธรรมเสวนาให้ใช้งานได้ดีขึ้น ระหว่างเวลา22:00 น. วันเสาร์ และจะต่อระบบกลับในเช้าตรู่วันอาทิตย์ คาดว่าจะใช้ได้ไม่เกิน 22:00 น.วันอาทิตย์ เนื่องจากต้องรอระบบ DNS update IP address ใหม่ครับ :-)
ผลคือเวบลานธรรมและธรรมจักรจะเข้าใช้งานไม่ได้ตั้งแต่ 22.00 น. วันที่ 23 พ.ค. จนถึงราว ๆ วันอาทิตย์ครับ
ไวรัสเรียกค่าไถ่ จะทำการเข้ารหัสไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเราทั้งหมดโดยเฉพาะไฟล์เอกสาร ทำให้เปิดใช้ไฟล์ไม่ได้ทั้ง Harddisk

ตอนนี้ทาง kaspersky ออกตัวถอดรหัสมาให้ครับ
ใครที่เจอไวรัสพวกนี้ ลองเข้าไปโหลดตัวแก้ไข ที่นี่นะครับ
http://support.kaspersky.com/viruses/utility#
0#514 ผู้ใช้ออฟไลน์   เภตรา ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 11877
 • สมัคร: 02/04/2009

ตอบ: 29/05/2015 - 13:43

:09:

รบกวนผู้ดูแลช่วยดูกระทู้ป้าเนยยะแล้วจัดการให้แกหน่อยเถอะค่ะ


เรื่องลี้ลับในวังหลวง (สมัยรัชกาลที่ 5)
http://larndham.org/..._0&#entry811894

http://larndham.org/..._0&#entry811875

สองอันนี้เป็นกระทู้ซ้ำอันนึงนะคะ ช่วยลบให้ป้าแกด้วย
แล้วช่วยดูว่าเนื้อหากระทู้เหมาะจะอยู่ในห้องสมุดรึเปล่าน่ะค่ะ
เพราะอ่านดูแล้วเนื้อหาไม่เกี่ยวกับข้อธรรมใดเลย
ถ้ายังไงก็ช่วยย้ายหรือจัดการให้ป้าเนยยะแกหน่อยนะคะ

ขอบคุณค่ะ :38:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 30/05/2015 - 16:30
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ ปล.ย้ายไปชีวิตกับธรรมะแทนแล้ว

เรือ...ที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เมื่อถูกคลื่นกระทบ ไม่เสียหายฉันใด
จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้า ย่อมไม่หวั่นไหว ก็ฉันนั้น

(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
0#515 ผู้ใช้ออฟไลน์   phraedhammajak ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 308
 • สมัคร: 13/07/2011

ตอบ: 06/07/2015 - 20:11

เจริญพร รบกวนปิดกระทู้รับบริจาค เนื่องจากงานเสร็จแล้ว http://larndham.org/..._0&#entry811600

ขออนุโมทนา เจริญในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้น สาธุ.

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 07/07/2015 - 11:08
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

0#516 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2438
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 21/10/2015 - 06:28

กระทู้ในกระดานรวมกระทู้งานบุญกระทู้นี้ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์แล้ว
ขอรบกวนผู้ดูแลช่วยปิดกระทู้ให้ด้วยครับ
กระทู้ "ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อตั้งกองทุนจัดค่ายเรียนรู้กายใจ ทำนุบำรุงศาลาและสถานที่สวนธรรมธาราศัย ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘"

http://larndham.org/...20&#entry812820

ขอบคุณมากครับ :33: :38: :09:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย ริมฝั่ง: 22/10/2015 - 19:52
เหตุผลในการแก้ไข:: ปิดกระทู้แล้วครับ

ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0#517 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2438
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 02/11/2015 - 08:18

กระทู้ในกระดานรวมกระทู้งานบุญกระทู้นี้ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์แล้ว
ขอรบกวนผู้ดูแลช่วยปิดกระทู้ให้ด้วยครับ
กระทู้ "เชิญร่วมสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ชมรมเรียนรู้กายใจ จังหวัดนครสวรรค์"

http://larndham.org/...84&#entry812884

ขอบคุณมากครับ :33: :38: :09:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย ริมฝั่ง: 02/11/2015 - 12:08
เหตุผลในการแก้ไข:: ปิดกระทู้แล้วครับ

ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0#518 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2438
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 02/11/2015 - 22:26

กระทู้ในกระดานชีวิตกับธรรมะ
กระทู้ชื่อ "ใครเกลียดการ"ส่งอารมณ์" บ้าง ............... "
http://larndham.org/..._0&#entry812892

ผมกดโพสต์ คห ๑ และ คห ๒ ซ้ำกันโดยไม่เจตนาครับ
ขอรบกวนผู้ดูแลช่วยกรุณาลบ คห ที่ ๒ ในกระทู้ดังกล่าวด้วยครับ
ขอบพระคุณครับ :09: :38: :33:
ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0#519 ผู้ใช้ออฟไลน์   namsompun ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมทั่วไป
 • ตอบ: 30
 • สมัคร: 15/11/2005

ตอบ: 15/06/2016 - 18:28

http://larndham.org/..._1&#entry736410

ขอความกรุณา ลบกระทู้ ตามหาคนหาย ค่ะ ในห้องชีวิตกับธรรม ตามลิ้งค์นี้ค่ะ
เนื่องจาก
ดิฉัน เพ่งมีโอกาส กลับมาอ่าน
และ
เพ่งเห็น ว่า หลานมา กระทู้
โดยใช้ ลอคอิน ผ่านนาม namsompun
ตั้งกระทู้ ตามหาคนหาย นั้น
กระทู้ได้แสดงชื่อนามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ ออกมา เป็นสาธารณะ ดิฉันไม่สบายใจ ที่จะแสดงชื่อ นามสกุล เบอร์โทร เป็นสาธารณะ ค่ะ

และ ปัญหาที่เกิดขึ้น ได้แก้ไข จบลงด้วยดี ค่ะ

จึงขอความกรุณาลบ กระทู้นี้ออกจากระบบ ด้วยค่ะ
กราบขอบพระคุณในความเมตตา ค่ะ

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 17/06/2016 - 18:28
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

0คำตอบต่อไป: sssboun - บูมบูม - เภตรา - ngodngam - ngodngam - เภตรา - sssboun - shadee - ngodngam - Jigsaw of destiny - sssboun - บูมบูม - กอบ - กอบ - sssboun - Jigsaw of destiny - เภตรา - เภตรา - เภตรา - Jigsaw of destiny - sssboun - Jigsaw of destiny - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - sssboun - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam - ngodngam -
 • (28 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

2 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 2 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ