ลานธรรมเสวนา: รับแจ้งปัญหาการใช้งานลานธรรม ลบกระทู้ ลบคำตอบ ฯลฯ - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

 • (28 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 26
 • 27
 • 28
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

รับแจ้งปัญหาการใช้งานลานธรรม ลบกระทู้ ลบคำตอบ ฯลฯ หรืออีเมล์ไปที่ larndhamstaff@yahoo.com (งด fwd mail ทุกชนิดครับ)

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   เจตน์ ไอคอน

 • เจตน์
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 1035
 • สมัคร: 22/01/2004

ตอบ: 14/09/2010 - 23:23

รับแจ้งปัญหาการใช้งานที่กระทู้นี้นะครับ

หรือส่งอีเมล์ไปที่ larndhamstaff@yahoo.com ครับ
(งดฟอร์เวิร์ดเมล์ทุกชนิด)

สมาชิกที่ต้องการให้ผู้ดูแลแก้ไขหรือลบกระทู้ ขอความกรุณาโพสต์ลิ้งค์ของกระทู้ดังกล่าว และบอกเลขที่คำตอบ
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงานของผู้ดูแลครับ
:09:
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการของความไม่อดทนเหล่านี้ คือ
๑.ไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่พอใจของคนมาก
๒. มากไปด้วยเวร
๓. มากไปด้วยโทษ
๔. หลง ถึงแก่ความตาย
๕. สิ้นชีวิตแล้ว ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคคติ วินิบาต นรก
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โทษของความไม่อดทน ๕ ประการเหล่านี้แล
ปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย ๒๒/๒๘๒
6


 • (28 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 26
 • 27
 • 28
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้

คำตอบก่อนหน้า: architect - PNoi - PNoi - นายบูมบูม - PNoi - Vivi Orunitia - Vivi Orunitia - Vivi Orunitia - นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก - Vivi Orunitia - PNoi - PNoi - PNoi - Vivi Orunitia - PNoi - Vivi Orunitia - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - เจตน์ - Vivi Orunitia - Vivi Orunitia - เจตน์ - เจตน์ - Vivi Orunitia - Vivi Orunitia - กานต์ - Jigsaw of destiny - กานต์ - ฮานามิ - เจตน์ - เจตน์ - ฮานามิ - เจตน์ - ฮานามิ - PNoi - เจตน์ - anegsangsoog - กอบ - anegsangsoog - ฮานามิ - ฮานามิ - พฤษภา - เจตน์ - กานต์ - PNoi - สาวิกา - ฮานามิ - เจตน์ - พฤษภา - กานต์ - แสงแดด - ฮานามิ - ฮานามิ - Lotion - เจตน์ - พฤษภา - พริม - ฮานามิ - ฮานามิ - เจตน์ - ฮานามิ - พฤษภา - เจตน์ - เจตน์ - ฮานามิ - เจตน์ - ฮานามิ - พฤษภา - Lotion - PNoi - ฮานามิ - กอบ - ฮานามิ - กอบ - เจตน์ - พริม - กานต์ - เนยยะ - กอบ - ฮานามิ - หาทางดับทุกข์ - กอบ - อังคาร - กอบ - หาทางดับทุกข์ - กอบ - thanatos เทพเจ้าแห่งความตาย - PNoi - เภตรา - PNoi - ngodngam - ngodngam - กอบ - คนคนหนึ่ง - ชัชวาล เพ่งวรรธนะ - PNoi - ngodngam - PNoi - พริม - ชัชวาล เพ่งวรรธนะ - PNoi - พริม - บัวจงกลนี - เภตรา - กอบ - กลอง - ณ ฟ้า - กอบ - itim - กอบ - itim - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - อโณ นีมัตร - กอบ - กอบ - เภตรา - เภตรา - กอบ - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - เภตรา - PNoi - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - hoswalt - PNoi - พรรณนา - กอบ - พรรณนา - กอบ - PNoi - กอบ - เภตรา - PNoi - เภตรา - มุ่งเต็มใจ - PNoi - TemplarKnight - PNoi - กอบ - เภตรา - กอบ - ngodngam - กอบ - แตงกวา - PNoi - พุทธฏีกา - PNoi - วัลลภ - กอบ - ณรงค์ชัย - กอบ - itim - PNoi - itim - itim - ณรงค์ชัย - เภตรา - PNoi - OpenMind - PNoi - เภตรา - เภตรา - ณรงค์ชัย - วิฬาร์วรรณ - กอบ - พุทธฏีกา - กอบ - Yupa W. - กอบ - เนยยะ - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - กลอง - กอบ - กลอง - กอบ - joy1983 - ngodngam - PNoi - กลอง - PNoi - yajai - กอบ - ngodngam - กลอง - PNoi - Jigsaw of destiny - กอบ - กอบ - ธรรมอุทิศ_261249 - PNoi - Jigsaw of destiny - กอบ - ngodngam - PNoi - ngodngam - PNoi - ngodngam - PNoi - ชงโค - PNoi - ชงโค - กอบ - anegsangsoog - PNoi - Jigsaw of destiny - กอบ - ngodngam - PNoi - วสละ - hoswalt - PNoi - พุทธฏีกา - PNoi - พุทธฏีกา - กอบ - พอใจ - กอบ - สุนิสา - พีที - PNoi - PNoi - เภตรา - ngodngam - PNoi - กลอง - PNoi - ngodngam - กอบ - ngodngam - กอบ - venfaa - กอบ - ngodngam - ammy_2525 - กานต์ - กลอง - แตงกวา - แตงกวา - ลูกจันทรา - กอบ - เภตรา - กลอง - venfaa - กลอง - PNoi - ทรมาน - oratch - วัดกาญจนบริรักษ์ - PNoi - กลอง - PNoi - วัดกาญจนบริรักษ์ - กลอง - PNoi - ngodngam - ลูกโค - กอบ - เภตรา - กอบ - panitta3 - panitta3 - เภตรา - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - apanan - กอบ - dechacheng - PNoi - ตะวันสีชมพู - PNoi - เภตรา - กอบ - นายโจโจ้ - เภตรา - บูมบูม - venfaa - PNoi - เภตรา - กอบ - คนน่ารัก - PNoi - พุทธฏีกา - พุทธฏีกา - PNoi - พุทธฏีกา - กอบ - พุทธฏีกา - กอบ - Jigsaw of destiny - กอบ - Jigsaw of destiny - Jigsaw of destiny - กอบ - Jigsaw of destiny - กอบ - venfaa - กอบ - กลอง - กอบ - ngodngam - เภตรา - กอบ - venfaa - กอบ - กลอง - PNoi - พระสมรัก - ngodngam - Lotion - ธุวัง มะระณัง - PNoi - เภตรา - บัวจงกลนี - กอบ - PNoi - พุทธฏีกา - PNoi - พุทธฏีกา - lovemelovemyfm - กอบ - ngodngam - yimyim - yimyim - yimyim - กอบ - louis_bun - PNoi - ลูกสาวคนโต - PNoi - lada - lada - lada - กอบ - เภตรา - ปภาสร - ปภาสร - benyapa - ปภาสร - ปภาสร - ศิษย์นอกวัด - PNoi - กลอง - กตพโล - เภตรา - เภตรา - ngodngam - นรชาติ - กอบ - นรชาติ - กอบ - นรชาติ - พริม - PNoi - นรชาติ - PNoi - กอบ - กตพโล - pann - pann - กอบ - เภตรา - กอบ - กลอง - พริม - กอบ - กลอง - กอบ - ngodngam - กอบ - กลอง - Jigsaw of destiny - joy1983 - กอบ - joy1983 - gift - mayrin - เภตรา - เภตรา - จำปาลาว - กอบ - กลอง - dhamm33 - กอบ - เภตรา - จรรยา - chaordic - อังคาร - กลอง - PNoi - เนยยะ - mayrin - human555 - human555 - กลอง - human555 - กลอง - กลอง - กอบ - เภตรา - กอบ - กอบ - เภตรา - yaa - yaa - ngodngam - ngodngam - pomjung9 - pomjung9 - กอบ - pomjung9 - pomjung9 - เภตรา - กอบ - เภตรา - เภตรา - ณรงค์ชัย - กอบ - ณรงค์ชัย - กอบ - เภตรา - เภตรา - เภตรา - ณรงค์ชัย - joy1983 - เภตรา - เภตรา - human555 - เภตรา - ngodngam - กอบ - ngodngam - veelabulus - human555 - phraedhammajak - ngodngam - PNoi - phraedhammajak - phraedhammajak - กอบ - ngodngam - phraedhammajak - human555 - phraedhammajak - เภตรา - อัปปมัญญา - สุพัฒน์ - tb - phraedhammajak - เนยยะ - เภตรา - กอบ - กอบ - ngodngam - กอบ - phraedhammajak - ngodngam - เภตรา - กอบ - เภตรา - กอบ - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - เภตรา - human555 - เภตรา - phraedhammajak - เภตรา - ngodngam - human555 - phraedhammajak - phraedhammajak - Aunnatsu - เภตรา - ngodngam - กอบ - ngodngam - กอบ - เภตรา - phraedhammajak - ngodngam - ngodngam - ngodngam - namsompun - sssboun - บูมบูม - เภตรา - ngodngam - ngodngam - เภตรา - sssboun - shadee - ngodngam - Jigsaw of destiny - sssboun - บูมบูม - กอบ - กอบ - sssboun - Jigsaw of destiny - เภตรา - เภตรา - เภตรา - Jigsaw of destiny -

#540 ผู้ใช้ออฟไลน์   sssboun ไอคอน

 • ตอบ 4000+
 • PipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 4287
 • สมัคร: 16/05/2007

ตอบ: 24/04/2017 - 09:58

:09: :09: :09:

รบกวนผู้ดูแลปิดกระทู้นี้ให้ด้วยครับ กระทู้นี้ครับและนี้ครับ
กราบขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ ดับที่ตัวเองดีที่สุดครับ

ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกท่านด้วยเทอญ

:82:.

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 24/04/2017 - 17:45
เหตุผลในการแก้ไข:: ปิดให้แล้วครับ

ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขกายสุขใจ
ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต การงานและครอบครัว

ขอให้หายจากโรคร้ายในเร็ววัน
ขอให้พบแต่สิ่งที่ดีๆ และคนดีๆ

ขอให้ดวงปัญญาจงบังเกิดแด่ท่านในเร็ววัน
ขอให้เจริญในธรรม และนำไปปฏิบัติให้ยิ่งๆขึ้นไป
0#541 ผู้ใช้ออฟไลน์   Jigsaw of destiny ไอคอน

 • ตอบ 400+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 449
 • สมัคร: 28/12/2006

ตอบ: 02/05/2017 - 17:50

ป้าจิ๊ก...ขอแจ้งปิดกระทู้นี้ของป้าจิ๊ก...ค่ะ

สแกนกรรม สามารถทำได้ด้วยตัวเอง

ขอบคุณค่ะ...

:33: :33: :33:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 02/05/2017 - 18:20
เหตุผลในการแก้ไข:: ปิดเรียบร้อยครับ

[color="#2E8B57"][size="4"]ทำเหตุให้ดีที่สุด และเมื่อปัจจัยถึงพร้อม นิพพานคงอยู่ไม่ไกล[/size][/color]
0#542 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2438
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 03/05/2017 - 07:53

ในเนื้อหากระทู้ ""เหตุ" และ "ปัจจัย" กับปฏิจจสมุปบาท"

http://larndham.org/...58&#entry817558

ประมาณย่อหน้าที่ ๕ และย่อหน้าสุดท้าย (รวมมี ๒ แห่งนะครับ) จะมีคำว่า "พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)"
ขอรบกวนท่านผู้ดูแลช่วยแก้ไขเป็นคำว่า "สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)"

ขอบคุณมากและอนุโมทนาครับ :09: :33: :38:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 03/05/2017 - 20:00
เหตุผลในการแก้ไข:: แก้ไขเรียบร้อยครับ

ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0#543 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2438
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 03/05/2017 - 12:44

ขอรบกวนท่านผู้ดูแลช่วยปิดกระทู้ครับ

กระทู้ชื่อ "ตัวอย่างการปล่อยวางทิฎฐิที่ผิด"

http://larndham.org/..._0&#entry817418

ขอบคุณมากและอนุโมทนาครับ :09: :38: :33:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 03/05/2017 - 20:00
เหตุผลในการแก้ไข:: ปิดให้แล้วครับ

ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0#544 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2438
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 03/05/2017 - 22:06

ขอรบกวนท่านผู้ดูแลช่วยปิดกระทู้ครับ

กระทู้ชื่อ "หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ตอบคำถามเรื่องการถือศีล"

http://larndham.org/..._0&#entry817584

ขอบคุณมากและอนุโมทนาครับ :33: :38: :09:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 04/05/2017 - 12:59
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0#545 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2438
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 12/05/2017 - 23:13

ขอรบกวนท่านผู้ดูแลช่วยปิดกระทู้ครับ

กระดานชีวิตกับธรรมะ

กระทู้ชื่อ "วิธีการปฏิบัติธรรมเพื่อละตัณหา"

http://larndham.org/..._0&#entry817747

ขอบคุณมากและอนุโมทนาครับ :33: :38: :09:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 13/05/2017 - 00:17
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0#546 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2438
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 12/05/2017 - 23:15

ขอรบกวนท่านผู้ดูแลช่วยปิดกระทู้ครับ

กระดานชีวิตกับธรรมะ

กระทู้ชื่อ "ทุกขสมุทยอริยสัจ คือ ตัณหา"

http://larndham.org/...B2/page__st__20

ขอบคุณมากและอนุโมทนาครับ :33: :38: :09:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 13/05/2017 - 00:17
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0#547 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2438
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 13/05/2017 - 05:50

ขอรบกวนท่านผู้ดูแลช่วยปิดกระทู้ครับ

กระทู้ชื่อ ""เหตุ" และ "ปัจจัย" กับปฏิจจสมุปบาท"

http://larndham.org/...B8%B8%E0%B8%9B/

ขอบคุณมากและอนุโมทนาครับ :33: :38: :09:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 13/05/2017 - 12:50
เหตุผลในการแก้ไข:: ปิดเรียบร้อยแล้วครับ

ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0#548 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2438
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 30/05/2017 - 20:43

ขอรบกวนท่านผู้ดูแลช่วยปิดกระทู้ครับ

กระทู้ในกระดานชีวิตกับธรรมะ ชื่อ "เล่าเรื่องขำ ๆ"

http://larndham.org/...98&#entry818098

ขอบคุณมากและอนุโมทนาครับ :38: :33: :09:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 31/05/2017 - 22:49
เหตุผลในการแก้ไข:: ปิดให้แล้วครับ

ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0#549 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2438
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 03/06/2017 - 16:36

ขอรบกวนท่านผู้ดูแลช่วยลบ คห ที่ ๙๓ ในกระทู้ "นานาสาระกับชีวิตประจำวันครับ"
กระดาน "ชีวิตกับธรรมะ"

http://larndham.org/...B1/page__st__80

คห มีข้อความดังนี้ครับ

แสดงข้อความที่โพสต์ngodngam [ 03/06/2017 - 11:02 ]

ขออภัยครับ คห ขึ้นซ้ำ
เดี๋ยวจะแจ้งลบ คห นี้นะครับ


ขอบคุณมากและอนุโมทนาครับ :38: :33: :09:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 03/06/2017 - 18:47
เหตุผลในการแก้ไข:: เรียบร้อยครับ

ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0#550 ผู้ใช้ออฟไลน์   sssboun ไอคอน

 • ตอบ 4000+
 • PipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 4287
 • สมัคร: 16/05/2007

ตอบ: 07/07/2017 - 21:54

:09:

รบกวนผู้ดูแลท่านไหนว่างช่วยเปลี่ยนหัวข้อกระทู้นี้ด้วยครับhttp://larndham.org/...iew__getnewpost พระไตรปิฎก อรรถกาถา
และด้านล่างให้มาเป็น ขอเรียนเชิญทุกท่านมาศึกษาพระธรรมเพื่อรักษาพระธรรมให้ยืนยาวต่อไปกันครับ

เพื่อประหยัดเนื้อที่ในลานธรรมและความเป็นระเบียบครับ

กราบขอบพระคุณ ล่วงหน้าในความกรุณาด้วยครับ :09:

:82:


.

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 07/07/2017 - 23:21
เหตุผลในการแก้ไข:: ดำเนินการให้แล้วครับ

ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขกายสุขใจ
ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต การงานและครอบครัว

ขอให้หายจากโรคร้ายในเร็ววัน
ขอให้พบแต่สิ่งที่ดีๆ และคนดีๆ

ขอให้ดวงปัญญาจงบังเกิดแด่ท่านในเร็ววัน
ขอให้เจริญในธรรม และนำไปปฏิบัติให้ยิ่งๆขึ้นไป
0#551 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2438
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 15/07/2017 - 06:35

ขอรบกวนท่านผู้ดูแลช่วยแก้ชื่อกระทู้ "การเจริญเจริญสติปัฏฐานตามลำดับญาณ"
กระดาน "ชีวิตกับธรรมะ"

http://larndham.org/..._0&#entry818726

รบกวนช่วนลบคำว่า "เจริญ" ออกไปคำหนึ่งครับ

ขอบคุณมากและอนุโมทนาครับ :38: :33: :09:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย PNoi: 17/07/2017 - 01:03
เหตุผลในการแก้ไข:: แก้ไขแล้วค่ะ

ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0#552 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2438
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 16/07/2017 - 10:15

ขอรบกวนท่านผู้ดูแลช่วยเพิ่มข้อความครับ
กระทู้ชื่อ "การเจริญเจริญสติปัฏฐานตามลำดับญาณ" ในกระดาน "ชีวิตกับธรรมะ"

http://larndham.org/..._0&#entry818726

ตอนล่างสุดของกระทู้ รบกวนเพิ่มข้อความว่า

"(เจ้าของกระทู้แนะนำให้อ่านความเห็นที่ ๖ เพิ่มเติมด้วย)"

ขอบคุณมากและอนุโมทนาครับ :38: :33: :09:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย PNoi: 17/07/2017 - 01:02
เหตุผลในการแก้ไข:: แก้ไขแล้วค่ะ

ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0#553 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2438
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 19/07/2017 - 08:11

ขอรบกวนท่านผู้ดูแลช่วยลบความเห็นพิมพ์ซ้ำ คือ ความเห็นที่ ๑๔

ของกระทู้ชื่อ "วันนี้ท่านได้ให้ทานกันแล้วหรือครับ" ในกระดาน "ชีวิตกับธรรมะ"

http://larndham.org/..._0&#entry818808

ขอบคุณมากและอนุโมทนาครับ :38: :33: :09:

.

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 19/07/2017 - 22:09
เหตุผลในการแก้ไข:: แก้ไขให้แล้วครับ

ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0#554 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2438
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 19/07/2017 - 23:48

ขอรบกวนท่านผู้ดูแลช่วยปิดกระทู้ครับ

กระทู้ในกระดานชีวิตกับธรรมะ ชื่อ "การเจริญสติปัฏฐานตามลำดับญาณ"

http://larndham.org/...B2/page__st__20

ขอบคุณมากและอนุโมทนาครับ :38: :33: :09:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 20/07/2017 - 22:12
เหตุผลในการแก้ไข:: ปิดเรียบร้อยครับ

ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0#555 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2438
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 20/07/2017 - 00:03

ขอรบกวนท่านผู้ดูแลช่วยปิดกระทู้ครับ

กระทู้ในกระดานชีวิตกับธรรมะ ชื่อ "พุทธภูมิพล"

http://larndham.org/..._0&#entry814904

ขอบคุณมากและอนุโมทนาครับ :38: :33: :09:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 20/07/2017 - 22:12
เหตุผลในการแก้ไข:: ปิดเรียบร้อยครับ

ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0#556 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2438
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 20/07/2017 - 00:05

ขอรบกวนท่านผู้ดูแลช่วยปิดกระทู้ครับ

กระทู้ในกระดานชีวิตกับธรรมะ ชื่อ "เหนือบุญ"

http://larndham.org/...32&#entry818832

ขอบคุณมากและอนุโมทนาครับ :38: :33: :09:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 20/07/2017 - 22:12
เหตุผลในการแก้ไข:: ปิดเรียบร้อยครับ

ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0#557 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2438
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 05/08/2017 - 10:18

ขอรบกวนท่านผู้ดูแลช่วยปิดกระทู้ครับ

กระทู้ในกระดานชีวิตกับธรรมะ ชื่อ "มหาสุญญตสูตร"

http://larndham.org/..._0&#entry818864

ขอบคุณมากและอนุโมทนาครับ :38: :33: :09:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย บูมบูม: 05/08/2017 - 12:02
เหตุผลในการแก้ไข:: ปิดให้แล้วครับ

ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0คำตอบต่อไป: ไม่มี
 • (28 หน้า)
 • +
 • « แรก
 • 26
 • 27
 • 28
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ