ลานธรรมเสวนา: สรุปผลการประชุมของทีมผู้ดูแลเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553 - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

หน้า 1 จาก 1
  • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
  • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

สรุปผลการประชุมของทีมผู้ดูแลเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   ผู้ดูแลลานธรรม ไอคอน

  • ตอบไม่มาก
  • กลุ่ม: ผู้ดูแลลานธรรม
  • ตอบ: 69
  • สมัคร: 22/01/2004

ตอบ: 07/09/2010 - 00:56

สรุปผลการประชุมของทีมผู้ดูแลเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553

เนื่องจากในระยะที่ผ่านมาเกิดความขัดแย้งในกลุ่มทีมงานผู้ดูแล
ซึ่งมีผลให้การบริหารจัดการเว็บมีความขัดข้อง และยังไม่สามารถยุติข้อขัดแย้งลงได้
รวมถึงมีเหตุทำให้เชื่อได้ว่า มีผู้นำข้อมูลในกระดานประสานงานด้านการจัดการซึ่งเป็นความลับเฉพาะในกลุ่มผู้ดูแลออกไปเผยแพร่ภายนอก

ที่ประชุมจึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกเลิกคณะผู้ดูแลระบบ และผู้ดูแลลานธรรม ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบันทั้งหมด 10 ท่าน
รวมถึงที่ปรึกษาลานธรรม และสมาชิกอาวุโสทั้งหมด โดยให้มีผลทันทีที่สรุปผลการประชุมฉบับนี้ได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ลานธรรมเสวนา
และให้คุณ architect (เจตน์) ในฐานะผู้จดทะเบียนชื่อ larndham.org เป็นผู้มีอำนาจเต็มในการเลือกบริหารจัดการเว็บดังกล่าวต่อไปได้ทั้งหมดตามแต่ที่จะเห็นสมควร

ผู้ร่วมประชุม 7 ท่าน คือ
1. architect
2. นายโจโจ้
3. กอบ
4. Lotion
5. ริมฝั่ง
6. นายบูมบูม (ผ่าน skype)
7. PNoi (ผ่าน skype)
ผู้ดูแลท่านที่เหลือได้รับทราบวันและเวลาประชุมแล้ว
10คำตอบต่อไป: ไม่มี
หน้า 1 จาก 1
  • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
  • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

2 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 2 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ