ลานธรรมเสวนา: ความหมายของ ธงไตรรงค์ 3 สี - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

หน้า 1 จาก 1
  • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
  • กระทู้นี้ถูกล็อค

ความหมายของ ธงไตรรงค์ 3 สี มาทบทวน เพื่อรำลึกถึงความหมายที่มีอยู่ในธงชาติไทย ให้คะแนนกระทู้: -----

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   sogy ไอคอน

  • ตอบ 300+
  • Pip
  • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
  • ตอบ: 394
  • สมัคร: 22/02/2008

ตอบ: 16/04/2010 - 20:16

เราเคยเรียนกันมาแต่เด็ก เนิ่นนาน แต่ความหมายที่ลึกซึ้งของธงไตรรงค์ เราชาวไทย
ควรมีโอกาสได้ ศึกษาร่วมกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ถึงความหมายแท้จริงของธงชาติไทย

1. สีแดง หมายถึง ชาติไทย เรามีชาติไทยทุกวันนี้ได้ด้วยเลือดของบรรพชนแต่โบราณมา
ได้ช่วย ปกป้องผืนแผ่นดินไทย ไม่ว่านักรบบางระจัน พระเจ้าตากสิน พระนเรศวรมหาราช
ดังนั้น เราควรมีความรัก ความภูมิใจในชาติ ของเรา ในวัฒนธรรม ของเรา และ ช่วยกันศึกษา
และ เผยแพร่วํฒนธรรมของเรา ให้อยู่สืบไป ไม่ว่าประเภณี โบราณสถาน ภาษา อาหาร
เครื่องแต่งกาย ประวัติศาสตร์ น่าจะช่วยให้มันอยู่ และ พัฒนาไปให้ดียิ่งขึ้น

2. สีขาว หมายถึง ศาสนา ไทยเรามีศาสนาประจำชาติ คือ ศาสนาพุทธ สิ่งที่สังเกตุ
ได้ง่ายที่สุด อย่างเป็นรูปธรรม คือ วัดวาอาราม ในประเทศเรา มีอยู่มากมายทั่วประเทศ
รอบเกาะรัตนโกสินทร์ นี้ก็แสดงให้เห็นถึงวัดสำคัญมากมาย เช่น วัดพระแก้ว วัดโพธิ์
วัดระฆัง วัดอรุณฯ วัดกัลยานมิตร ฯลฯ และ อีกมากมาย แสดงถึงว่า คนไทยสมัย
โบราณนี้ผูกพันกับศาสนา มาเนิ่นนาน นอกจากนี้ยังมีภาษาเรียก ที่สอดคล้องกับทาง
ศาสนา เช่น คำว่า ใจดี ใจร้าย เสียใจ น้อยใจ ใจกว้าง ใจแคบ ฯลฯ แสดงถึง
การดูจิต ดูใจ ตามสติปัฐฐาน 4 นี้มีมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษเราแล้ว มีอะไร คำเรียก
จึงสื่อกับคำว่า "ใจ" นอกจากนี้ยังมีหลักฐานอีกมาก เช่น ในกลอนสุนทรภู่ ที่มีการ
พูดถึง กัมมฐาน ดังนั้น ชาวนี้ไทย นี้ผูกพันกับศาสนาพุทธ หลักที่ควรยึดถือ เป็นพื้นฐาน
ที่สำคัญ ที่พระพุทธองค์ ทรงสอนก็คือ การรักษาศีล 5 ซึ่งหากสังคมไทยสามารถทำได้
ตามสีขาว ของธงไตรรงค์ นี้สังคมเราคงมีแต่ความสงบสุข

3. สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ หากลองดูประวัติศาสตร์ ชาติไทย เราจะพบว่า
ประเทศเพื่อนบ้านเรา ในแถบเอเชียอาคาเนีย ประเทศเราเป็นประเทศเดียวที่ยังคงมี
เอกราชอยู่จนถึงทุกวันนี้ ประเทศรอบข้างนั้นต้องเสียเอกราชให้ประเทศยุโรป อย่างเช่น
ฝรั่งเศส สาเหตุที่เรายังคงมีเอกราชอยู่ได้ เพราะพระปรีชาสามารถ ของพระมหากษัตริย์ไทย
รัชกาล ที่3 รัชกาลที่ 5 ได้ทรงช่วยไว้ และ ในสมัยก่อนที่เคยเสียกรุง ก็ได้พระปรีชาสามารถ
ของพระมหากษัตริย์ไทย ไม่ว่า พระเจ้าตากสิน พระนเรศวร ทรงได้กอบกู้บ้านเมืองเรา
วีรกรรมเหล่านี้ คงได้เคยผ่านหูเรามาบ้าง และ ในแต่ละรัชกาล ทรงได้ทำคุณูประโยชน์
ต่อบ้านเมืองเรา จนมาถึงรัชกาลที่ 9 สิ่งที่พ่อหลวงเราได้ทำให้ประชากรไทยนั้นก็มากมาย
ไม่ว่า การช่วยสร้างฝนหลวง เพื่อให้กำลังหลักของประเทศ คือ เกษตรกรไทย ได้มีกำลัง
เพื่อทำการเพาะปลูก ทรงได้สละพระราชวังส่วนพระองค์ เพื่อแสดงตัวอย่าง เป็นแหล่งทดลองทาง
เกษตร ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญทรัพยากรน้ำที่มต่อเกษตรกร ทรงสร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำ
และ อีกมากมาย ที่ทรงเดินทางด้วยความยากลำบากเพื่อแก้ปัญหาพสกนิกรไทย เส้นทางที่
อาจไม่เคยมีใครได้เดินทางไป ลองย้อนนึกถึงสมัยก่อนทางยังไม่สะดวกสบายเหมือนปัจจุบัน
ในหลวงเป็นผู้บุกเบิก และ ทุกวันนี้พระองค์ก็ยังทรง ทรงงานอยู่แม้ ไม่ว่าในเรื่องปัญหาใน
อนาคตที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย เช่น เรื่องพลังงานทดแทน เรื่องทรัพยากรป่าไม้ ทรงสร้าง
ฝายเพื่อกักเก็บน้ำ เนื่องจากป่าไม้ทุกวันนี้ถูกทำลายลงมาก ปัญหาน้ำท่วมของคนกรุง
ทรงระบายน้ำออกทางแก้มลิง หญ้าแฝกใช้เพื่อลดปัญหาทางสิ่งแวดล้อม ป้องกันการพังทลาย
ทั้งหมดนี้คือ ความหมาย ของสีน้ำเงิน ความหมายของพระมหากษัตริย์ไทย ที่ทรงคุณูปการ
กับบ้านเมืองมาช้านาน สิ่งใดที่ช่วยตอบแทน พระมหากษัตริย์ไทยได้ เราคนไทยควรทำ
และ ควรสำนึกถึงบุญคุณของสถาบันหลักนี้ทั้งหมดนี้คือความสำคัญของธงชาติไทยครับ ทุกครั้งที่ร้องเพลงชาติไทย สีในธงไตรรงค์
มีความหมายดังที่ได้กล่าวมาทั้งหมด คงเป็นการดีที่เราได้ร่วมสำนึกถึง ความหมายธงชาติไทย
และ มีโอกาสได้สอนลูกหลานไทย ให้รัก และ ภูมิใจในประเทศของเรา
ขอบคุณทุกท่านครับ ช่วยกันรณรงค์ความรักชาติไทย และ รักษาเทิดทูนสถาบัน ประเทศเป็น
ของเราทุกคน จาก คนไทยคนนึง ที่อยากช่วยรณรงค์ให้เกิดความรักบ้านเกิด บางส่วนผมก็ได้
ฟังมา จากท่านผู้รู้จึงอยากนำมาแบ่งปันเพื่อนๆ หากผิดพลาดประการใด หรือ ท่านใดอยากเสริม
เพิ่มข้อมูล ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับ อาจเป็นหน้าที่ชาวไทยที่ต้องช่วยเผยแพร่ กระแสความรัก
ชาติ และ เพื่อประเทศของเรา

:09: :09: :09:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย sogy: 16/04/2010 - 20:36

0คำตอบต่อไป: ไม่มี
หน้า 1 จาก 1
  • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
  • กระทู้นี้ถูกล็อค

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ