ลานธรรมเสวนา: สอบถามเรื่องคำกล่าวถวายสังฆทานที่ถูกต้อง - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

หน้า 1 จาก 1
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

สอบถามเรื่องคำกล่าวถวายสังฆทานที่ถูกต้อง ให้คะแนนกระทู้: -----

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   ณวบุตร ไอคอน

 • ตอบ 500+
 • PipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 507
 • สมัคร: 11/06/2009

ตอบ: 10/11/2009 - 11:07

ตามที่จริงนั้นก็ไม่ได้ติดยึดกับอะไรเหล่านี้เลย แต่ครั้นจะทำสังฆทานให้ถูกต้องจริงๆ ก็ควรทำให้ถูกต้องตามขั้นตอนด้วย เรียกว่าถูกต้องทั้งตัวพยัญชนะ, ความหมาย และการปฏิบัติ แต่เท่าที่ได้ยินได้ฟังและได้อ่านมานั้นรู้สึกว่าคำกล่าวถวายสังฆทานนั้นมีใช้กันอยู่หลายแบบ บางวัดก็ใช้แบบเดียวกันหมดไม่ว่าเวลาไหน เช้า เที่ยง บ่าย เย็น จึงลองค้นในเน็ตดูก็ได้มาดังนี้

๑. คําถวายสังฆทานแบบสามัญ
อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ / อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ พุทธะสาสะนัสสะ จิรัฏฐิติยา เจวะ อัมหากัญจะ ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้
แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์ จงรับภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อความดํารงยั่งยืนนานแห่งพระบวรพุทธศาสนา พร้อมทั้งเพื่อประโยชน์
และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนาน เทอญ (http://www.buddha.s5.com/buddhab04.htm)

๒. คำถวายสังฆทานผ้าอาบน้ำฝน, หลอดไฟ, หนังสือธรรมะ
๒.๑ อิมานิ มะยัง ภันเต วัสสิกะสาฏิกานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ
สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ วัสสิกะสาฏิกานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคันหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้าอาบน้ำฝน หลอดไฟ เทียนพรรษา และเครี่องสังฆทานเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าอาบน้ำฝนกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ

๒.๒ อิมานิ มะยังภันเต วิชชุปะทีเปยนานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุโนภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ วิชชุปะทีเปยนานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายหลอดไฟฟ้าพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ซึ่งหลอดไฟฟ้าพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ

๒.๓ บทถวายหนังสือธรรมะแก่สงฆ์ (สังฆทานที่มีหนังสือธรรมะเป็นหลัก)

อิมานิ มะยังภันเต ธัมมัตถะปัณณานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุโนภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ธัมมัตถะปัณณานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย หนังสือธรรมะ พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ซึ่งหนังสือธรรมมะ พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ
http://larndham.net/...showtopic=32468

๓. คำถวายสังฆทาน (ทั่วไป)
อิมานิ มะยัง ภันเต สังฆะทานานิ, สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต ภิกขุสงโฆ, อิมานิ, สังฆะทานานิ, สะปริวารานิ, ปฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย สังฆทาน กับทั้งบริวารเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับสังฆทานกับทั้งบริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญฯ
http://www.oknation....t.php?id=280646

๔.๑ คำถวายสังฆทานแบบมี ภัตตาหารเป็นหลัก (ถวายก่อนเที่ยง)
นะโม ตัสสะ/ ภะคะวะโต/ อะระหะโต/ สัมมาสัมพุทธธัสสะ (ว่า ๓ จบ) อิมานิ มะยัง ภันเต/ ภัตตานิ/ สะปะริวารานิ/ ภิกขุสังฆัสสะ/ โอโณชะยามะ/ สาธุ โน ภันเต/ ภิกขุสังโฆ/ อิมานิ/ ภัตตานิ/ สะปะริวารานิ/ ปะฏิค คัณหาตุ/ อัมหากัง/ ทีฆะรัตตัง/ หิตายะ/ สุขายะ
ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ/ ข้าพเจ้าทั้งหลาย/ ขอน้อมถวาย/ ซึ่งภัตตาหาร/พร้อม ทั้งของบริวารเหล่านี้/ แด่พระภิกษุสงฆ์/ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ/ ซึ่งภัตตาหาร/ พร้อมทั้งของ บริวารเหล่านี้/ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย/ เพื่อประโยชน์/ เพื่อความสุข/ แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย/ ตลอด กาลนาน เทอญ
๔.๒ คำถวายสังฆทานแบบมีเฉพาะของใช้สอยหลายชนิด (ถวายได้ตลอดวัน)
นะโม ตัสสะ/ ภะคะวะโต/ อะระหะโต/ สัมมาสัมพุทธธัสสะ (ว่า ๓ จบ) อิมานิ มะยัง ภันเต/ กัปปิยะภัณฑานิ/ ภิกขุสังฆัสสะ/ โอโณชะยามะ/ สาธุ โน ภันเต/ ภิกขุสังโฆ/ อิมานิ/ กัปปิยะภัณฑานิ/ ปะฏิคคัณหาตุ/ อัมหากัง/ ทีฆะรัตตัง/ หิตายะ/ สุขายะ
ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ/ ข้าพเจ้าทั้งหลาย/ ขอน้อมถวาย/ซึ่งกัปปิยภัณฑ ์ เหล่านี้/ แด่พระภิกษุสงฆ์/ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ/ ซึ่งกัปปิยภัณฑ์เหล่านี้/ ของข้าพเจ้าทั้ง หลาย/ เพื่อประโยชน์/ เพื่อความสุข/ แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย/ ตลอดกาลนาน เทอญ
http://www.navy.mi.t...nt/890308c.html

๕. คำถวายสังฆทานแบบเจาะจง
๕.๑ คำถวายสังฆทานอุทิศ (ถวายเจาะจง)
นะโม ตัสสะ/ ภะคะวะโต/ อะระหะโต/ สัมมาสัมพุทธธัสสะ (ว่า ๓ จบ)
อิมานิ มะยัง ภันเต/ มะตะกะภัตตานิ/ สะปะริวารานิ/ ภิกขุสังฆัสสะ/โอโณชะยามะ / สาธุ โน ภันเต/ ภิกขุสังโฆ/ อิมานิ/ มะตะกะภัตตานิ/ สะปะริวารานิ/ ปะฏิคคัณหาตุ/ญาตะกา นัญจะ/ กาละกะตานัง/อัมหากัง/ ทีฆะรัตตัง/ หิตายะ/ สุขายะ
ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ/ ข้าพเจ้าทั้งหลาย/ ขอน้อมถวาย/ ซึ่งมะตะกะภัตตา หาร/ พร้อมทั้งของบริวารเหล่านี้/ แด่พระภิกษุสงฆ์/ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ/ซึ่งมะตะกะภัตตา หาร/ พร้อมทั้งของบริวารเหล่านี้/ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย/ เพื่อประโยชน์/ เพื่อความสุข/ แก่ ญาติทั้งหลาย/ มี...เป็นต้น/ ที่ล่วงลับไปแล้วด้วย/ แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย/ ตลอดกาลนาน เทอญ. http://www.navy.mi.t...nt/890308c.html
๕.๒ คำถวายสังฆทาน (ประเภทอุทิศผู้ตาย)
อิมานิ มะยัง ภันเต มะตะกะสังฆะทานานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, มะตะกะสังฆะทานิสะปริวารานิ, ปฏิคคัณหาตุ, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตุ อาทีนัญจะ ญาตะกานัง, กาละกะตานัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายมะตะกะสังฆทาน กับทั้งบริวาร เหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับมะตะกะสังฆทาน กับทั้งบริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้า ทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีมารดาบิดา เป็นต้น ผู้ทำกาละล่วงลับไปแล้วด้วย สิ้นกาลนานเทอญ ฯ http://www.oknation....t.php?id=280646

จึงอยากถามว่าที่ถูกต้องครบถ้วนที่สุดนั้นควรจะเป็นคำกล่าวถวายสังฆทานแบบใด เพื่อที่ว่าจะได้ใช้เป็นแบบแผนสำหรับชาวลานธรรมไปเลย เรียกง่ายๆ ว่าถ้าใครสงสัยเรื่องนี้ก็ยกขึ้นมาลิงค์ให้อ่านกันทันทีเลย ทั้งเพื่อความถูกต้องดีแล้ว และทั้งเพื่อความเป็นรูปแบบมาตรฐานด้วย

จึงขอกล่าวขอบพระคุณสำหรับทุกคำตอบไว้ล่วงหน้าครับ :09:
เพราะวาง...จึงไม่มี, เพราะไม่มี...จึงไม่ทุกข์
0


หน้า 1 จาก 1
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้#1 ผู้ใช้ออฟไลน์   โปร่งแสง ไอคอน

 • ตอบ 500+
 • PipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 914
 • สมัคร: 20/04/2006

ตอบ: 12/11/2009 - 18:50

^^
0#2 ผู้ใช้ออฟไลน์   บัวจงกลนี ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1779
 • สมัคร: 19/05/2009

ตอบ: 13/11/2009 - 12:42

:01: :09: :09: :09:
สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา
สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทฺธาน สาสนํ ฯ

"การไม่ทำชั่วทั้งปวง หรือการไม่ทำบาปทั้งปวง การทำกุศลหรือความดีให้ถึงพร้อม
การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย"
0#3 ผู้ใช้ออฟไลน์   telepart ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมทั่วไป
 • ตอบ: 6
 • สมัคร: 12/11/2009

ตอบ: 14/11/2009 - 14:28

สำหรับผมคิดว่า เหล่านี้ล้วนเป็นเพียง "เปลือก" ที่ห่อหุ้ม "เนื้อแท้" ไว้เท่านั้นครับ
ถ้ามีความตั้งใจ ตั้งแต่ก่อนทำ ขณะทำ หลังทำ ผมว่าผลบุญมันเกิดขึ้นแล้วละครับ
นอกนั้นเป็นเพียง ขนบธรรมเนียม ที่ทำให้ดูงาม...

ผมเปรียบเทียบแบบนี้ละกัน
สมมุติมีทุเรียนสองลูก
ลูกนึง เปลือกมีหนามแหลม แกะยาก
อีกลูก มีเปลือกบาง เหมือนลำไย แกะเบาๆ ก็ออก
คนส่วนใหญ่ก็คงเลือกกินลูกที่สองมากกว่า เพราะแกะง่าย สวยงาม
แต่สุดท้าย ใครที่กิน มันก็คือ กินทุเรียนเหมือนกันนั่นละ
0#4 ผู้ใช้ออฟไลน์   ณวบุตร ไอคอน

 • ตอบ 500+
 • PipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 507
 • สมัคร: 11/06/2009

ตอบ: 14/11/2009 - 15:56

สวัสดีครับทุกท่าน ที่ยกมานี้ก็ไม่ใช่เพื่อให้ยึดถือหรอกนะครับ
แต่บางครั้งบางคราวก็จำเป็นต้องใช้ และเมื่อใช้แล้วก็ควรจะให้ถูกต้อง
ที่ผมต้องการ มีเท่านี้เองครับ เพราะผมเองก็ไม่ได้ยึด แต่การที่เราจะถวายสังฆทานโดยเดินเข้าไปหาพระแล้วก็ประเคนของให้ท่านเลยโดยไม่บอกกล่าว ท่านก็คงจะงงละครับ ว่าที่ถวายให้นี้จะถวายเป็นการส่วนตัวหรือเป็นสังฆทานจริงไหมครับ หรือเรากล่าวแค่ว่า ผมมาถวายสังฆทานครับ ว่าแล้วก็เอาเครื่องสังฆทานที่เตรียมมาถวายให้ท่าน เสร็จก็กลับ มันก็ดูกระไรอยู่จริงไหมครับ
และก็เพราะไม่ยึดถือนี่แหละครับผมก็เลยจำไม่ได้ ทีนี้พอนึกจะทำขึ้นมาก็เลยลองเข้ามาค้นดู ก็ปรากฏตามที่ยกมาให้อ่านนั่นละครับ
ทีนี้เวลาเราไปทำสังฆทานบางครั้งก็เป็นช่วงบ่าย ครั้นจะกล่าวคำถวายสังฆทานว่า "ภัตตานิ สะปะริวารานิ (ภัตตาหาร พร้อมทั้งของบริวารเหล่านี้)" ก็คงจะไม่เข้าที จริงไหม แล้วยิ่งผู้ที่ไม่รู้เข้าไปอีก ถวายตอนบ่ายสองโมง และในเครื่องสังฆทานนั้นมี "มาม่าและปลากระป๋อง" อยู่ด้วย แล้วก็กล่าวว่า "ภัตตานิ สะปะริวารานิ" ด้วย แถมพระที่รับสังฆทานก็ไม่ได้ใส่ใจ ก็รับสังฆทานนั้นไว้ มันก็กลายเป็นการทำให้พระสงห์ต้องอาบัติเท่านั้นเอง
ก็เลยยกมากล่าวเพื่อสอบถามหาคำกล่าวที่ถูกต้องตรงกันและไม่ทำให้พระท่านอาบัติด้วย ก็ขอรบกวนท่านผู้รู้ในเรื่องนี้ด้วยนะครบ :09:
เพราะวาง...จึงไม่มี, เพราะไม่มี...จึงไม่ทุกข์
0คำตอบต่อไป: ไม่มี
หน้า 1 จาก 1
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ