ลานธรรมเสวนา: สังหรณ์,ลางสังหรณ์,คืออะไรมีจริงหรือไม่ครับ..? - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

หน้า 1 จาก 1
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

สังหรณ์,ลางสังหรณ์,คืออะไรมีจริงหรือไม่ครับ..? อยากทราบความหมายที่ถูกต้องและในพระพุทธศาสนามีเรื่องราวนี้อยู่หรือไม่ ให้คะแนนกระทู้: -----

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   PAUL BOONPASOM. ไอคอน

 • ตอบ 400+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 492
 • สมัคร: 07/02/2008

ตอบ: 18/04/2008 - 21:02

....... :09:
ขอเรียนถามท่านผู้รู้...ช่วยกรุณาอธิบายว่าคำต่อไปนี้มีความหมายที่ถูกต้อง
ว่าอย่างไรครับ...
....สังหรณ์,ลางสังหรณ์ มีจริงหรือไม่ครับ ถ้ามีเกิดขึ้นได้อย่างไรและ
สองคำนี้มีความหมายเหมือนกันหรือไม่ครับ มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาบ้าง
หรือไม่ครับ...
....อ้อ มีอีกคำหนึ่งครับ คือ ญาณสังหรณ์ไม่ทราบว่าคำนี้และญาณนี้มี
หรือเปล่า เพราะได้ยินเพื่อนชอบพูดคำนี้อยู่บ่อย อยากสร้างความเข้าใจให้ถูกต้องจะได้
ไม่ขัดแย้งกัน ต้องการทราบจริงๆครับ...
...กราบขออภัยด้วยครับ ที่รบกวนเรียนถามเยอะไปหน่อยครับ.

:09: :09: :09:
0


หน้า 1 จาก 1
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้

คำตอบก่อนหน้า: PAUL BOONPASOM. -

#1 ผู้ใช้ออฟไลน์   เฉลิมศักดิ์ ไอคอน

 • ตอบ 6000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 6244
 • สมัคร: 26/01/2004

ตอบ: 19/04/2008 - 06:20

อาจารย์บุญมี เมธางกูร ท่านบรรยายเรื่อง ความฝัน ประกอบการเรียนพระอภิธัมมัตถสังคหะ ดังนี้

http://www.abhidhamo...an/BM/dream.doc

ท่านนักศึกษาได้เรียนมาตั้งแต่คราวก่อนแล้วว่า เมื่อความฝันเกิดขึ้นนั้น นั่นย่อมแสดงถึงว่ามีเหตุแล้ว เหตุก็คือเรื่องราวที่เก็บเอาไว้ในใจได้มากระทบ แต่ปัญหาก็เกิดขึ้นว่าเหตุไฉนเล่าความฝันจึงได้เกิดเป็นความจริงขึ้นมาได้ และบางทีความจริงนั้นเป็นความจริงที่หนักแน่นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เสียด้วย ท่านทั้งหลายก็คงจะพบว่าตัวเองก็เคยฝันและบางทีก็เป็นความจริงขึ้นมาก็มีเหมือนกัน ความฝันที่เกิดขึ้นและเป็นจริงได้ ก็มาจากเหตุดังที่ผมได้แสดงไปแล้วนั่นเอง
๑. บุพพนิมิต ได้แก่ อำนาจการกระทำ คือ กรรมอันเป็นบาปหรือเป็นบุญที่ทำมาแล้วเก็บเอาไว้ในจิตใจแต่อดีตทั้งชาติก่อนและชาตินี้ เป็นตัวการที่มากระทบใจให้เกิดความฝันขึ้นได้
บุพพนิมิต คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นทางมโนทวาร ซึ่งมาจากอำนาจของกรรมเป็นตัวการ อำนาจของกรรมที่เราได้กระทำไว้ในอดีตชาติก่อนหรือชาตินี้เป็นตัวการมากระทบใจให้เกิดความฝัน แล้วอำนาจของกรรมนี้จะทำให้เกิดความแม่นยำ และความแม่นยำของกรรมที่มากระทบที่เรียกว่าบุพพนิมิตนี้ เป็นความแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์ หมายความว่าฝันครั้งใดก็จะถูกต้องทุกครั้ง อำนาจของกรรมมีอิทธิพลดังนี้ มากระทบใจให้เกิดความฝันให้ทราบล่วงหน้าได้ ทั้งดีหรือร้าย
๒. จิตอาวรณ์ ด้วยอำนาจของจิตที่หน่วงเอาอารมณ์ที่ตนได้เห็น ได้ยิน หรือได้พบมาแล้วเก็บเอาอารมณ์นั้นมาฝัน ความฝันชนิดนี้เกิดด้วยใจจดจ่อผูกพันอามรณ์นั้นเป็นพิเศษ คือคิดถึงเรื่องนั้นๆ บ่อยๆ จึงเรียกว่าเกิดจาก “จิตอาวรณ์” ฝันชนิดนี้เอาเป็นที่แน่นอนไม่ได้
๓. เทพสังหรณ์ ด้วยอำนาจของเทวดามาเหตุร้ายเหตุดี ชี้นิมิตฝันให้ปรากฏ ความฝันจากเหตุนี้เป็นจริงบ้าง ไม่จริงบ้าง เอาเป็นที่แน่นอนไม่ได้ทุกครั้งไป
ถ้าเทวดาสัมมาทิฏฐิที่มีความสามารถเป็นพิเศษแล้ว มีความรักใคร่ปรารถนาจะสงเคราะห์ให้เรา ก็จะบอกสิ่งที่จริงให้ เทวดาบางท่านมีความปรารถนาดีก็จริง แต่ความสามารถนั้นมีน้อยจึงแจ้งเรื่องให้ถูกต้องเสมอไปไม่ได้
แต่ถ้าเทวดาเป็นมิจฉาทิฏฐิ (เช่นเทวดาชั้นต่ำสุดปฏิสนธิด้วยอุเบกขาสันตีรณกุศลวิบาก) ทั้งไม่มีความสามารถด้วย เป็นเทวดาที่เกลียดชังปรารถนาจะให้เราได้รับทุกข์โทษภัย มาหลอกลวงให้ฝันก็ไม่เป็นความจริงอะไรเลย นอกจากนี้หลังจากเขาทำให้ฝันแล้ว บางทีจิตของเราเองเถลไถลเลอะเลือนไปไกล บังคับไม่สำเร็จก็ได้

--------------------------------------------


อภิญญา ญาณ วิชา

คำว่า อภิญญา นี้บางทีก็ใช้ว่า ญาณ หรือ วิชา แทนกันได้เพราะเป็นไวพจน์แก่กันและกัน เช่นกล่าวว่าญาณ ๓ หรือ วิชา ๓ ซึ่งเป็นองค์แห่งพระสัมมาสัมโพธิญาณ ก็ได้แก่

http://www.abhidhamo...aphi/p9/063.htm

----------------------------------------------------------------


อ้างอิง
ญาณสังหรณ์ไม่ทราบว่าคำนี้และญาณนี้มี
หรือเปล่า เพราะได้ยินเพื่อนชอบพูดคำนี้อยู่บ่อย อยากสร้างความเข้าใจให้ถูกต้องจะได้
ไม่ขัดแย้งกัน ต้องการทราบจริงๆครับ...


ไม่มีคำว่า ญาณสังหรณ์ ครับ
0#2 ผู้ใช้ออฟไลน์   PAUL BOONPASOM. ไอคอน

 • ตอบ 400+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 492
 • สมัคร: 07/02/2008

ตอบ: 19/04/2008 - 07:49

:09:
.....สาธุ ครับ
...ขอกราบขอบพระคุณ ท่าน...เฉลิมศักดิ์เป็นอย่างสูงครับผมที่ให้ข้อมูลและราย
ละเอียดในเรื่องนี้ ผมจะกลับไปอ่านในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับผม...จะได้ไปชี้แจง-
และบอกกล่าวให้กับเพื่อนได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเลิกเข้าใจผิดเสียทีว่าไม่ใช่ญาณครับ
.............คือเรื่องมีอยู่ว่า เพื่อนที่ปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยกันที่ จ.กาญจน์คนนี้มี--
ลางสังหรณ์ที่แม่นยำมากและเกิดขึ้นแทบทุกเดือนทุกครั้งที่เกิดจะเป็นความจริงแทบทุก-ครั้ง...จนเขาเข้าใจว่ามันเป็นญาณชนิดหนึ่ง จึงเราปรึกษากันและว่าให้ผมไปหาข้อมูลราย
ละเอียดมาศึกษาดู..จึงมากราบเรียนถามท่านผู้รู้ดูเพื่อจะได้ความรู้ที่ถูกต้องครับผม........
........ผมต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเฉลิมศักดิ์มาอย่างสูงอีกครั้งครับผม..... :09:
0#3 ผู้ใช้ออฟไลน์   ตรงประเด็น ไอคอน

 • ตอบ 3000+
 • PipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ยกเลิกการเป็นสมาชิก
 • ตอบ: 3533
 • สมัคร: 14/02/2004

ตอบ: 20/04/2008 - 07:00

ความฝัน นั้นเคยได้ยินมาว่า

1.ลางสังหรณ์

2.เทพนิมิต

3.ธาตุวิปริต

4.จิตวิปลาส


ถ้ามีสติ มีศีล และ สมาธิ.... ก็อาจจะเป็นข้อ1 หรือ 2

แต่คนส่วนใหญ่ จะฝันเป็นแบบข้อ3 และ 4 :07:
0#4 ผู้ใช้ออฟไลน์   เฉลิมศักดิ์ ไอคอน

 • ตอบ 6000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 6244
 • สมัคร: 26/01/2004

ตอบ: 20/04/2008 - 07:39

อ้างอิง
.............คือเรื่องมีอยู่ว่า  เพื่อนที่ปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยกันที่ จ.กาญจน์คนนี้มี--
ลางสังหรณ์ที่แม่นยำมากและเกิดขึ้นแทบทุกเดือนทุกครั้งที่เกิดจะเป็นความจริงแทบทุก-ครั้ง...จนเขาเข้าใจว่ามันเป็นญาณชนิดหนึ่ง จึงเราปรึกษากันและว่าให้ผมไปหาข้อมูลราย
:09: สาธุครับคุณ Paul

ผู้ที่มีอาการแบบนี้ ผมว่าส่วนหนึ่งมาจากมี เทวดามาดลใจ ครับ เหมือนจะทำให้รู้เรื่องในอนาคต อะไรทำนองนี้

เหมือนเรื่อง ความฝันจาก เทพสังหรณ์ ที่ท่านอาจารย์บุญมี อธิบายไว้
http://www.abhidhamo...an/BM/dream.docหมอดูบางท่าน ก็จะมีความพิเศษแบบนี้ ทำให้ทายโน่นทายนี้ถูกเป็นส่วนใหญ่

บางท่านก็ในอดีตชาติ ผมว่าเคยได้ อภิญญา ญาณ ชาตินี้ถึงแม้ไม่ได้มีอภิญญา แต่ก็เหมือนมีความชำนาญหลงเหลืออยู่ พอทำสมาธิได้นิดหน่อย (แต่ยังไม่ถึงขั้นอภิญญา ญาณ) ก็ไปกระตุ้นของเก่าขึ้นมา


อ้างอิง
ผมจะกลับไปอ่านในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับผม...จะได้ไปชี้แจง-
และบอกกล่าวให้กับเพื่อนได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเลิกเข้าใจผิดเสียทีว่าไม่ใช่ญาณครับ


แต่ผมเป็นห่วงในเรื่อง การภาวนามากกว่า เกรงว่า ทำสมาธิอย่างเดียว แต่ขาดคันถธุระ (ปริยัติศาสนา) จะเข้าใจผิดในเรื่องพระนิพพาน เช่น ไปยึดถือนิมิตที่เกิดจากสมาธิหรือ สุขจากฌาน ว่าคือพระนิพพาน


ที่คุณพระนายสรุปไว้

http://larndham.net/...=6&#entry193321

สมณะพราหมณ์บางพวก บัญญัติ กามคุณ ว่าเป็น " นิพพาน"
สมณะพราหมณ์บางพวก บัญญัติ ปฐมฌาน ว่าเป็น " นิพพาน"
สมณะพราหมณ์บางพวก บัญญัติ ทุติยฌาน ว่าเป็น " นิพพาน"
สมณะพราหมณ์บางพวก บัญญัติ ตติยฌาน ว่าเป็น " นิพพาน"
สมณะพราหมณ์บางพวก บัญญัติ จตุถฌาน ว่าเป็น " นิพพาน"
สมณะพราหมณ์บางพวก บัญญัติ อรูปฌาน ว่าเป็น " นิพพาน"


ข้อคิดจาก พระวิปัสสนาจารย์ ท่านหนึ่ง

http://larndham.net/...opic=18545&st=7

แต่ในปัจจุบันนี้หาผู้ปฏิบัติสมถกรรมฐานจนสำเร็จฌานได้ยากเพราะจิตใจของบุคคลสมัยนี้เต็มไปด้วยอำนาจของกิเลสนิวรณ์ และกามคุณอารมณ์ก็อุดมสมบูรณ์
ด้วยเหตุนี้ ถ้าเรามัวแต่ฝึกอบรมสมาธิ หรือสมถกรรมฐานกัน เพื่อให้ฌานจิตเกิดหรือให้กิเลสนิวรณ์สงบ เพื่อนำไปเป็นบาทในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้น ก็คงฝึกกันได้แต่เพียงทำสมาธิเล็ก ๆ น้อย ๆ เท่านั้น ในที่สุด ก็ตายเปล่า ไม่ได้เจริญวิปัสสนาตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เมื่อพากันเสียเวลามาฝึกสมาธิกันมาก ๆ เข้า จนไม่มีใครรู้จักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นว่า เป็นอย่างไร ? ผลสุดท้ายก็นึกเอาว่า สมถะ กับ วิปัสสนา นี่ เป็นอันเดียวกัน
นี่แหละ อันตรายในพระพุทธศาสนา ที่เกิดขึ้นมาด้วยความเห็นผิด ที่เป็น มิจฉาทิฏฐิ ของผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาด้วยกันเองสมถะ-วิปัสสนา
http://larndham.net/...=2&#entry369546
0#5 ผู้ใช้ออฟไลน์   ปล่อยรู้ ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1950
 • สมัคร: 24/02/2008

ตอบ: 20/04/2008 - 07:47

เมื่อจิตตั้งมั่น ปราศจากกามวิตก ปราศจากอกุศลกรรม
ละวางปิติและสุขเสียได้ ทรงไว้ซึ่งอุเบกขา...

ในบางคราเมื่อจิตน้อมไปถึงธรรมที่จะเกิดมีขึ้นในอนาคต
ธรรมที่จะเกิดมีขึ้นในอนาคต อาจจะปรากฎให้จิตได้รับรู้ ได้เหมือนกัน...
แต่จะชัดเจนหรือคลาดเคลื่อนอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับกำลังของจิต.


ประสพการณ์กับการรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า
มักเกิดขึ้นกับนักภาวนาแทบจะทุกคน
ใหม่ๆก็จะสังสัยว่ามันคืออะไร

ครั้นพอสงสัย อยากจะให้มันเกิดมีขึ้นมาอีก
มันก็จะทำไม่ได้เหมือนเดิมแล้ว...

มันต้องไล่ย้อนไปค้นหาตั้งแต่ตอนต้นใหม่ว่า
ตอนที่มันเกิดนั้น มาเกิดมีขึ้นมาได้อย่างไร
แล้วก็เริ่มต้นเดินไปตามทางนั้นใหม่
มันก็อาจจะได้เหมือนเดิมอีก.

ผู้ใดที่สามารถทำได้บ่อยครั้ง
ต้องยอมรับว่า มีความชำนาญในการเข้าออกฌานและญาณ
ได้อย่างคล่องแคล่วชำนาญ ได้อย่างยอดเยี่ยม...

ถ้าเป็นนักปฏิบัติภาวนา
ก็ไม่น่าจะเรียกว่า สังหรณ์ หรือลางสังหรณ์
แต่น่าจะเป็นญาณหยั่งรู้อนาคตซะมากว่า...

น่าจะลองสอบถามกับครูบาอาจารย์ที่มีประสพการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ดู...

การรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า
ถ้าพัฒนาให้ดีๆ ก็จะให้คุณประโยชน์มากเหมือนกันนะครับ

เช่นถ้าเราสามารถรู้ว่า อนาคตจะประสพกับเหตุการณ์เช่นใดๆ
ถ้าเป็นเรื่องที่ดี ก็จะได้เร่งส่งเสริมให้ดียิ่งๆขึ้นไปอีก เพื่อที่จะได้ไม่พลาดโอกาสอันดี
ถ้าเป็นเรื่องไม่ดี ก็จะได้ตักเตื่อนบอกกล่าวให้ระมัดระวัง หาทางแก้ไขเสียแต่เนินๆ...

เหมือนกับญาณของพระพุทธเจ้า ที่ท่านทรงสามารถล่วงรู้ถึงอนาคต
และท่านก็ทรงใช้มันในทางที่เกิดประโชยน์อยู่บ่อยๆครั้ง...
0#6 ผู้ใช้ออฟไลน์   อิทัปปัจจยตา ไอคอน

 • ตอบ 200+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 257
 • สมัคร: 12/02/2006

ตอบ: 20/04/2008 - 08:19

ไม่ว่าการล่วงรู้สิ่งที่จะเกิดในอนาคตจะเป็นจริงหรือไม่ หรือแม่นยำขนาดไหน อย่าลืมอยู่กับปัจจุบันนะครับ เพราะการอยู่กับปัจจุบันคือสิ่งที่สำคัญที่สุด การล่วงรู้อนาคตแต่กลับเสี่ยงต่อการนำทุกข์จากความวิตกกังวลเรื่องที่ยังมาไม่ถึงคงไม่ดีนัก บางคนอาจแก้ตัวว่าการรู้อนาคตจะได้แก้ไขทัน แต่เราก็มักได้ยินเสมอว่า ไม่มีใครฝืนชะตาชีวิตได้ ก็คงเป็นจริงบ้าง เพราะใครก็ตามที่คิดว่าตัวเองรู้อนาคตและดิ้นรนแก้ไข ลองดูให้ดีๆว่ามันแย่แค่ไหนที่ทุกข์มันเข้ามาถึงเร็วก่อนที่เหตุการณ์จริงๆจะเกิดขึ้นเสียอีก

จากภัตกรัตตคาถา
"บุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว
ไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง สิ่งใดล่วงไป
แล้ว สิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้ว และสิ่งที่
ยังไม่มาถึง ก็เป็นอันยังไม่ถึง ก็บุคคลใด
เห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่ง่อนแง่น ไม่
คลอนแคลนในธรรมนั้น ๆ ได้ บุคคลนั้น
พึงเจริญธรรมนั้นเนือง ๆ ไห้ปรุโปร่งเถิด
พึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละ ใคร
เล่าจะพึงรู้ความตายในวันพรุ่ง เพราะว่า
ความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้น
ย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย พระมุนีผู้สงบ
ย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติเป็นอยู่อย่างนี้มี
ความเพียร ไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและ
กลางคน นั้นแลว่า ผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ."
0#7 ผู้ใช้ออฟไลน์   PAUL BOONPASOM. ไอคอน

 • ตอบ 400+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 492
 • สมัคร: 07/02/2008

ตอบ: 20/04/2008 - 08:27

:09:
....สาธุ ครับ..
กราบขอบพระคุณ...ท่านตรงประเด็น ท่านปล่อยรู้และท่านเฉลิมศักดิ์
...มาอีกครั้งหนึ่งครับผม ได้ความรู้มาอีกเยอะแยะ ทำให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องขึ้นมาก
เรื่องการปฏิบัติผมจะเพียรให้มากและเป็นปกติกันอยู่ประจำครับผม.
:09: :09: :09:
0คำตอบต่อไป: ไม่มี
หน้า 1 จาก 1
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ