ลานธรรมเสวนา: ติดตามพระกรรมฐาน ปี ๒๕๕๑ - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

 • (27 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • สุดท้าย »
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

ติดตามพระกรรมฐาน ปี ๒๕๕๑ รวบรวมกำหนดการงานบุญและแสดงธรรม ให้คะแนนกระทู้: -----

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   GG ไอคอน

 • ตอบ 3000+
 • PipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 3908
 • สมัคร: 16/12/2004

ตอบ: 27/12/2007 - 20:04

:108: :108: :108: :108: :108: :108: :108: :108: :108:

กำหนดการงานบุญและแสดงธรรม ประจำเดือนมกราคม 2551

วันอังคารที่ 1 มกราคม 2551 เวลา 7.00 น.
เชิญร่วมทำบุญตักบาตรและฟังพระธรรมเทศนาประจำเดือน ที่มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
แผนที่มูลนิธิพระอาจารย์มั่นฯ

รายนามพระสงฆ์
1. พระครูเขมคุณโสภณ (จันทร์แรม เขมสิริ) วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน จ.บุรีรัมย์
2. พระครูสุมนสารคุณ (ประสาร สุมโน) วัดป่าหนองไคร้ จ.ยโสธร
3. พระครูอุดมธรรมสุนทร (แปลง สุนฺทโร) วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร
4. พระราชภาวนาพินิจ (สนธิ์ อนาลโย) วัดพุทธบูชา กรุงเทพฯ
5. พระราชญาณเวที (พัลลภ ปุญญวัลลาโภ) วัดราชผาติการาม กรุงเทพฯ
6. พระครูกิตติอุดมญาณ (ไม อินฺทสิริ) จ.อุดรธานี - องค์แสดงธรรม


วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2551 เวลา 7.39 น.
เชิญร่วมทำบุญปีใหม่ ตักบาตรพระสงฆ์ 39 รูป
ณ บริเวณสนามกีฬา สำนักงานประกันสงคม ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
แผนที่สำนักงานประกันสังคม


วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2551 เวลา 18.00 น.
เชิญร่วมฟังธรรมจาก พระอาจารย์ปสันโน จาก วัดป่าอภัยคิรี สหรัฐอเมริกา
ณ ศาลาปันมี บ้านอารีย์
แผนที่บ้านอารีย์
ข้อมูลจากกระทู้คุณฝุ่น http://larndham.net/...opic=29688&st=0


วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๑ เวลา 7.00 น.
เชิญร่วมทำบุญปีใหม่ ตักบาตรพระกัมมัฎฐาน ๒๐ รูป
ณ ศูนย์อบรมภาวนาสิริจนฺโท วัดบรมนิวาส
แผนที่วัดบรมนิวาส

รายนามพระสงฆ์โดยสังเขป
๑. พระเทพสังวรญาณ (พวง สุขินฺทริโย) วัดศรีธรรมาราม จ.ยโสธร
๒. พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (ท่อน ญาณธโร) วัดศรีอภัยวัน จ.เลย
๓. พระครูวิเวกวัฒนาทร (บุญเพ็ง กปฺโก) วัดป่าวิเวกธรรม จ.ขอนแก่น
๔. พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต) วัดบูรพาราม จ.ขอนแก่น
๕. พระอาจารย์บุญมา คมฺภีรธมฺโม วัดป่าสีห์พนม จ.สกลนคร
๖. พระอาจารย์คำบ่อ ฐิตปญฺโญ วัดป่าบ้านตาล จ.สกลนคร
๗. พระครูอุดมธรรมสุนทร (แปลง สุนฺทโร) วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร
๘. พระราชภาวนาพินิจ (สนธิ์ อนาลโย) วัดพุทธบูชา กรุงเทพฯ
๙. พระราชวิสุทธินายก (บุญธรรม ธมฺมปุญโญ) วัดเทพนิมิตร จ.ฉะเชิงเทรา
๑๐. พระมงคลมุนี (ชม ) วัดพิมพาวาสใต้ จ.ฉะเชิงเทรา
๑๑. พระอาจารย์สรวง สิริปุณโญ วัดบ้านศรีฐาน จ.ยโสธร
๑๒. พระครูกิตติอุดมญาณ (ไม อินฺทสิริ) จ.อุดรธานี
๑๓. พระอาจารย์คูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง จ.อุดรธานี
๑๔. พระครูเกษมวรกิจ (วิชัย เขมิโย) วัดถ้ำผาจม จ.เชียงราย
๑๕. พระครูภาวนาวัชรคุณ (เพชร เขมํกโร) วัดป่าชินรังสี จ.ฉะเชิงเทรา
๑๖. พระพิศาลศาสนกิจ (เยื้อน ขันติพโล) วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จ.สุรินทร์
๑๗. พระบูรพาคณาจารย์ วัดบ้านโง้ง จ.ปราจีนบุรี
๑๘. พระครูสังฆกิจโสภณ วัดหนองจระเข้ จ.ปราจีนบุรี
๑๙. พระครูเกษมวัชราธร วัดเนรัญชราราม จ.เพชรบุรี
๒๐. พระครูสุนทรธรรมโฆษิต (หลวงเตี่ยสุรเสียง) วัดป่าเลิงจาน จ.มหาสารคาม
๒๑. พระอาจารย์ประพันธ์ อนาวิโล วัดป่าภูหายหลง จ.นครราชสีมา
๒๒. พระครูสังฆรักษ์ไชยา สิริธัมโม วัดถ้ำพระสบาย ลำปาง
๒๓. พระปลัดไพรัช ปญญาธโร วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา
๒๔. พระอาจารย์คิด ญาณทีโป วัดอรัญญบรรพต หนองคาย

ข้อมูลจากกระทู้คุณอหิงสการ
http://larndham.net/...opic=29622&st=0

:108: :108: :108: :108: :108: :108: :108: :108: :108:

ใครมีข้อมูลเพิ่มเติม ช่วยกันรวบรวมไว้ในกระทู้นะคะ อนุโมทนาค่ะ :09:
0


 • (27 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • สุดท้าย »
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้

คำตอบก่อนหน้า: GG - benyapa - GG - ณัฐพัชร์ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - กลอง - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - mind way - nonsoul - คนที่เก้า - คนที่เก้า - คนที่เก้า - คนที่เก้า - คนที่เก้า - คนที่เก้า - benyapa - KK Tay - ทั่นยาย - กรรมลิขิต -

#33 ผู้ใช้ออฟไลน์   กรรมลิขิต ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1184
 • สมัคร: 31/12/2005

ตอบ: 02/01/2008 - 12:18

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
0#34 ผู้ใช้ออฟไลน์   nonsoul ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2568
 • สมัคร: 05/08/2005

ตอบ: 02/01/2008 - 13:10

สาธุครับ :09:

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
ขันติ...อด - ขันติ...ทน
0#35 ผู้ใช้ออฟไลน์   GG ไอคอน

 • ตอบ 3000+
 • PipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 3908
 • สมัคร: 16/12/2004

ตอบ: 02/01/2008 - 16:26

อนุโมทนาธรรมะจากคุณมุ่งเต็มใจ ข้อมูลจากคุณณัฐพัชร์ คุณ KK Tay พี่กรรมลิขิต และเรื่องราว/รูปภาพจากพี่ mindway พี่ nonsoul พี่คนที่เก้า :09:
งานที่แฟชั่นฯ ดูน่าประทับใจจังค่ะ

วันพรุ่งนี้ GG จะใส่บาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ 39 รูปที่สำนักงานประกันสังคมค่ะ
โดยจะถวายอาหารแห้งและยา (ร่วมทำบุญถวายยาโดยพี่ปู benyapa ที่โอนเงินให้มาแต่ครั้งกระโน้น - เพิ่งจะได้มาร่วมบุญงานนี้ล่ะค่ะ)
0#36 ผู้ใช้ออฟไลน์   มุ่งเต็มใจ ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5405
 • สมัคร: 29/09/2006

ตอบ: 02/01/2008 - 17:37

สาธุทุกบุญกุศลบารมี และสวัสดีปีใหม่2551ครับ
:02: :12: :09: :09: :09:
[img]http://www.sangharaja.org/images/Somdet/Example/prac_example2.jpg[/img][img]http://i.kapook.com/glitter/2009/th/12/T301109_03P.gif[/img] [img]http://board.palungjit.com/customavatars/avatar77439_1.gif[/img]
[size="2"][size="2"][size="3"][size="5"][color="#4169E1"][i][b]"ส่งเสริมเขาไป เดินทางก้าวไม่หยุด ก็ถึงจุดหมายได้" ล.ป.เลี่ยม ฐิตธัมโม วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี มอบให้ ณ ชมรมพุทธ ทีโอที ในมหามงคลวโรกาส ครบรอบ79-80พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ธันวาคม2549

"พุทโธ โพเธยยัง มุตโต โมเจยยัง ติณโณ ตาเรยยัง"
"เมื่อ รู้แล้ว จักช่วยผู้อื่นรู้ด้วย เมื่อพ้นทุกข์แล้ว จักช่วยผู้อื่นพ้นทุกข์ด้วย เมื่อข้ามโอฆะแล้ว จักช่วยผู้อื่นข้ามโอฆะด้วย"

"เมื่อได้พุทธภูมิ อภิเษกพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว จักช่วยให้ผู้อื่นได้พุทธภูมิ อภิเษกพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วย"[/b][/i][/color][/size][/size][/size][/size]
0#37 ผู้ใช้ออฟไลน์   GG ไอคอน

 • ตอบ 3000+
 • PipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 3908
 • สมัคร: 16/12/2004

ตอบ: 02/01/2008 - 17:59

ประกาศ: ทุกปั๊มขึ้นราคาน้ำมัน 40 สตางค์พรุ่งนี้ เบนซิน 95 - 33.29 บาท
(อยากจะเป็นลม :44: )

:108: :108: :108: :108: :108: :108: :108: :108: :108:

กำหนดการงานบุญและแสดงธรรม ประจำเดือนมกราคม 2551

ปฏิทินกิจกรรม
http://larndham.net/...t=calendar#head

วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2551 เวลา 7.39 น.
เชิญร่วมทำบุญปีใหม่ ตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ 39 รูป
ณ บริเวณสนามกีฬา สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี
แผนที่สำนักงานประกันสังคม
แผนที่สำนักงานประกันสังคม
รายละเอียดการเดินทาง


วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2551 เวลา 18.00 น.
เชิญร่วมฟังธรรมจาก พระอาจารย์ปสันโน จาก วัดป่าอภัยคีรี สหรัฐอเมริกา
ณ ศาลาปันมี บ้านอารีย์
แผนที่บ้านอารีย์
ข้อมูลจากกระทู้คุณฝุ่น http://larndham.net/...opic=29688&st=0


วันศุกร์ที่ 4 - วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2551
ขอเชิญร่วมงานบวชชีสวดลักขี 10,000 คนฉลองพระพุทธมงคลธรรมศรีไทย พระหยกเขียวใหญ่ที่สุดในโลก
และงานฉลองอายุวัฒนะมงคล ครบ ๘๘ ปี พระเทพเจติยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

ณ วัดธรรมมงคล แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

กำหนดการ
วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2551
เวลา 18:09 น.เริ่มพิธีการบวช /จุดเทียนชัย/สวดลักขี โดยพระเทพเจติยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร )
วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2551
สวดลักขี/นั่งสมาธิ/ฟังธรรมเทศนา/และหยุดพักเป็นช่วงๆ ตลอดวันตลอดคืน
เวลา ๐๓.๐๐ - ๐๔.๐๐ น. แสดงธรรมเทศนา โดย พระเดชพระคุณพระเทพเจติยาจารย์
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระศาสนดิลก (พระมหาพรมมา)
เวลา ๑๘.๐๙ - ๑๙.๐๐ น. พระเถระร่วมสวดมนต์ถวายพระเดชพระคุณพระเทพเจติยาจารย์
เวลา ๒๑.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระเทพสังวรญาณ (หลวงปู่พวง)
วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2551
สวดลักขี/นั่งสมาธิ/ฟังธรรมเทศนา/และหยุดพักเป็นช่วงๆ ตลอดวันตลอดคืน
เวลา ๐๓.๐๐ - ๐๔.๐๐ น. แสดงธรรมเทศนา โดย พระเดชพระคุณพระเทพเจติยาจารย์
เวลา 7:00 - 8.00 น.พระเทพเจติยาจารย์ ใส่บาตรสามเณร จำนวน 89 รูป
เวลา 10:00 น. ฉลองอายุวัฒนมงคลครบ 88 ปี พระเทพเจติยาจารย์
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระญาณวิศิษฏ์ (หลวงปู่ทอง จนฺทสิริ)
เวลา ๒๑.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระปัญญาพิศาลเถร (หลวงพ่อทูล)
วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2551
เวลา ๐๓.๐๐ - ๐๔.๐๐ น. แสดงธรรมเทศนา โดย พระเดชพระคุณพระเทพเจติยาจารย์
เวลา 06:09 น. ดับเทียนชัย/ลาสิขา เป็นเสร็จพิธี
กำหนดการและตารางเวลาโดยละเอียด

รายนามพระเถระที่นิมนต์มาร่วมงาน
1.พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป) วัดโพธิสมภรณ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
2.หลวงตาแตงอ่อน กลฺยาณธมฺโม วัดป่าโชคไพศาล ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
3.พระเขมคุณโสภณ (หลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ) วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
4. หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต สำนักปฏิบัติธรรมสวนทิพย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
5.พระเทพสังวรญาณ (หลวงปู่พวง สุขินฺทริโย) วัดศรีธรรมมาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร
6.พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) วัดศรีอภัยวัน ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย
7.หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต วัดถ้ำกลองเพล ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
8.หลวงปู่สรวง สิริปุญฺโญ วัดศรีฐานใน ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
9.พระราชวรคุณ (หลวงพ่อสมศักดิ์ ปณฺฑิโต) วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์
10.หลวงปู่บุญมา คมฺภีรธมฺโม วัดป่าสีห์พนม ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
11.หลวงพ่อคำบ่อ ฐิตปญฺโญ วัดใหม่บ้านตาล ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
12.หลวงพ่อเจริญ ญาณวุฑฺโฒ วัดถ้ำปากเพียง ต.บ้านถ้ำ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
13.หลวงปู่บุญหนา ธมฺมทินฺโน วัดป่าโสตภิผล ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
14.พระครูอุดมธรรมสุนทร (หลวงปู่แปลง สุนฺทโร) วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
15.พระญาณวิศิษฎ์ (หลวงปู่ทอง จนฺทสิริ) วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
16.พระราชภาวนาพินิจ (หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย) วัดพุทธบูชา เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
17.หลวงปู่เสน ปญฺญาธโร วัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
18.หลวงปู่บุญพิณ กตปุญโญ วัดผาเทพนิมิตร อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร
19.หลวงพ่อประสิทธิ์ ฉนฺทาคโม วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
20.พระปัญญาพิศาลเถร (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ) วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
21.พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อไพบูลย์ สุมงฺคโล) วัดอนาลโยพิทยาราม อ.เมือง จ.พะเยา
22.หลวงพ่อคูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
23.พระครูกิตติอุดมญาณ (หลวงปู่ไม อินฺทสิริ) วัดป่าหนองช้างคาว อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
24.พระพิศาลศาสนกิจ (พระอาจารย์เยื้อน ขนฺติพโล) วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จ.สุรินทร์
25.พระราชพิพัฒนาทร (หลวงพ่อถาวร จิตฺตถาวโร) วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
26.พระศาสนดิลก (พระมหาพรมมา จตฺตภโย) วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร
27.พระครูวิสุทธิธรรมมาภรณ์ (พระอาจารย์พยุง ชวนปญฺโญ) วัดป่าบ้านหนองผือ จ.สกลนคร
28.หลวงพ่อกัณหา กนฺตธมฺโม วัดอรัญญิกาวาส อ.พังโคน จ.สกลนคร
29.พระญาณวิลาส (พระอาจารย์บุญ สิริปญฺโญ) วัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
30.พระครูธรรมวิวัฒน์คุณ (หลวงพ่อเจริญ จตฺตสนฺโร) วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 02-332-4145,02-332-8226,02-3113994,02-311-1387 โทรสาร 02-332-4145,02-730-6335
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพโรงทานที่ 02-311-1387,02-311-3903 ติดตามข่าวสารของวัดได้ที่ www.dhammamongkol.com

ข้อมูลจากกระทู้คุณ benyapa
http://larndham.net/...opic=29770&st=0วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2551 เวลา 7.00 - 10.30 น.
กำหนดการทำบุญตักบาตรและฟังธรรมพระกรรมฐาน (สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตตะเภระ) วัดพุทธบูชา
ณ ศาลาการเปรียญวัดพุทธบูชา ถ.พุทธบูชา ซ. 30 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

1. หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต สำนักปฏิบัติธรรมสวนทิพย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
2. หลวงปู่เจริญ ญาณวุฑฺโฒ วัดถ้ำปากเพียง ต.บ้านถ้ำ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
3. พระครูวิฑิตศาสนกิจ (หลวงพ่อไพโรจน์ วิโรจโน) วัดดอยปุย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
4. พระราชภาวนาพินิจ (หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย) วัดพุทธบูชา เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
5. พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อไพบูลย์ สุมงฺคโล) วัดอนาลโยพิทยาราม อ.เมือง จ.พะเยา
6. หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญกโร วัดป่าหมู่ใหม่ จ.เชียงใหม่
7. หลวงพ่ออุทัย ญานุตตโม วัดป่าห้วยลาด ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย

-*- โดยได้รับการอุปภัมภ์จากหลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย (พระราชภาวนาพินิจ) เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา

แผนที่วัดพุทธบูชา
ข้อมูลโดยคุณกรรมลิขิต คุณ kelvin_ton และคุณ veerasiri ค่ะ
แนะนำเส้นทางไปวัดพุทธบูชา
*ขึ้นทางด่วนไปทางดาวคะนอง เมื่อถึงสะพานแขวนให้ชิดซ้ายลงถนนสุขสวัสดิ์ วิ่งไป 100 เมตร ถึงจุดกลับรถหน้าวัดสน จากนั้นวิ่งไปประมาณ 300 เมตร ถึงทางเข้า ถนนประชาอุทิศ วิ่งไปอีกประมาณ 5 กม. ถึงวัดพุทธบูชา
รถประจำทางที่ผ่านมหาวิทยาลัยฯ (ถนนประชาอุทิศ)
สาย 21 วิ่งระหว่าง จุฬา - วงเวียนใหญ่ - พระจอมเกล้าธนบุรี - สวนธนฯ
สาย 75 วิ่งระหว่าง หัวลำโพง - สะพานกรุงเทพ - พระจอมเกล้าธนบุรี - วัดพุทธบูชา
สาย 88 วิ่งระหว่าง ท่าดินแดง - บุคคโล - ราษฏร์บูรณะ - พระจอมเกล้าธนบุรี - ทุ่งครุ
สาย ปอ.พ. 20 วิ่งระหว่าง หมู่บ้านนักกีฬา - สะพานกรุงเทพ - ประตูน้ำ - พระจอมเกล้าธนบุรี - ทุ่งครุ
หรือจากสถานีรถไฟฟ้าสุรศักด์ขึ้นเรือข้ามฟากใต้สะพานมาแล้วนั่งสาย 6 หรือ 88 มาต่อรถกระป๋องสาย 77 (วัดพุทธ) ที่ห้างบิ๊กซีราษฏร์บูรณะ
หรือถ้านั่งเรือด่วนเจ้าพระยามาลงที่ ท่าเรือราษฎร์บูรณะ (Big C สาขา ราษฎร์บูรณะ)รถซูบารุจากหน้าบิ๊กซี ไปสุดสายหน้าวัดพุทธบูชาได้โดยตรงเลย โดยให้สังเกตหน้ารถ จะเขียนปลายทางไว้ ว่าวัดพุทธ ก็ให้ขึ้นได้เลยครับ ราคา 5 บาทวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2551 เวลา 7.00 น.
เชิญร่วมทำบุญเลี้ยงพระกรรมฐานสายปฏิบัติ 40 รูป
ณ อาคารใหม่ "ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ" ห้องประชุมวิชัยยุทธ ชั้น 22
ซึ่งอาคารใหม่นี้ อยู่ ถนนเศรษฐศิริ (เข้าทางถนนพระราม6 ได้ด้วย) อาคารใหม่อยู่เยื้องอาคารวิชัยยุทธใต้เดิม และ ถัดจากตึกเก่าของวิชัยยุทธเหนือมา 1 ถนน
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 022657777 และ 026186200-20

ข้อมูลจากความเห็น #30 โดยคุณ KK Tay ค่ะ
http://larndham.net/...pic=29736&st=30วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2551 เวลา 14.00 น.
เชิญร่วมฟังธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน ที่วัดเบญจมบพิตรฯ
โดย พระอาจารย์จำเนียร สีลเสฏโฐ วัดถ้ำเสือวิปัสสนา อ.เมือง จ.กระบี่

ณ ศาลาธรรมชินราชปัญจบพิธ ชั้นดาดฟ้า 5
แผนที่วัดเบญจมบพิตรฯ
ศาลาธรรมชินราชฯ (หมายเลข 29)วันศุกร์ที่ 18 - วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2551
อบรมปฏิบัติธรรม ณ วัชรธรรมสถาน โดย พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก เจ้าอาวาสวัดป่าสุนันทวนาราม จ.กาญจนบุรี
ณ วัชรธรรมสถาน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
แผนที่วัชรธรรมสถาน

ข้อควรระวัง: ส่งใบสมัครทางโทรสารหรือทางไปรษณีย์มายังนายทะเบียนก่อนการอบรมอย่างน้อย 1 เดือน (แต่ไม่เกิน 4 เดือนล่วงหน้า)
ตารางการอบรมตลอดปี 2551
http://www.duangkaew...id=18&Itemid=36
วิธีการสมัคร ข้อปฏิบัติ และรายละเอียดอื่นๆ ดูได้ในกระทู้รวมงานบุญของคุณกรรมลิขิต ความเห็น #15
http://larndham.net/...pic=24448&st=15วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๑ เวลา 7.00 น.
เชิญร่วมทำบุญปีใหม่ ตักบาตรพระกัมมัฎฐาน ๒๐ รูป
ณ ศูนย์อบรมภาวนาสิริจนฺโท วัดบรมนิวาส
แผนที่วัดบรมนิวาส

รายนามพระสงฆ์ที่นิมนต์มาร่วมงาน
๑. พระเทพสังวรญาณ (พวง สุขินฺทริโย) วัดศรีธรรมาราม จ.ยโสธร
๒. พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (ท่อน ญาณธโร) วัดศรีอภัยวัน จ.เลย
๓. พระครูวิเวกวัฒนาทร (บุญเพ็ง กปฺโก) วัดป่าวิเวกธรรม จ.ขอนแก่น
๔. พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต) วัดบูรพาราม จ.ขอนแก่น
๕. พระอาจารย์บุญมา คมฺภีรธมฺโม วัดป่าสีห์พนม จ.สกลนคร
๖. พระอาจารย์คำบ่อ ฐิตปญฺโญ วัดป่าบ้านตาล จ.สกลนคร
๗. พระครูอุดมธรรมสุนทร (แปลง สุนฺทโร) วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร
๘. พระราชภาวนาพินิจ (สนธิ์ อนาลโย) วัดพุทธบูชา กรุงเทพฯ
๙. พระราชวิสุทธินายก (บุญธรรม ธมฺมปุญโญ) วัดเทพนิมิตร จ.ฉะเชิงเทรา
๑๐. พระมงคลมุนี (ชม ) วัดพิมพาวาสใต้ จ.ฉะเชิงเทรา
๑๑. พระอาจารย์สรวง สิริปุณโญ วัดบ้านศรีฐาน จ.ยโสธร
๑๒. พระครูกิตติอุดมญาณ (ไม อินฺทสิริ) จ.อุดรธานี
๑๓. พระอาจารย์คูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง จ.อุดรธานี
๑๔. พระครูเกษมวรกิจ (วิชัย เขมิโย) วัดถ้ำผาจม จ.เชียงราย
๑๕. พระครูภาวนาวัชรคุณ (เพชร เขมํกโร) วัดป่าชินรังสี จ.ฉะเชิงเทรา
๑๖. พระพิศาลศาสนกิจ (เยื้อน ขันติพโล) วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จ.สุรินทร์
๑๗. พระบูรพาคณาจารย์ วัดบ้านโง้ง จ.ปราจีนบุรี
๑๘. พระครูสังฆกิจโสภณ วัดหนองจระเข้ จ.ปราจีนบุรี
๑๙. พระครูเกษมวัชราธร วัดเนรัญชราราม จ.เพชรบุรี
๒๐. พระครูสุนทรธรรมโฆษิต (หลวงเตี่ยสุรเสียง) วัดป่าเลิงจาน จ.มหาสารคาม
๒๑. พระอาจารย์ประพันธ์ อนาวิโล วัดป่าภูหายหลง จ.นครราชสีมา
๒๒. พระครูสังฆรักษ์ไชยา สิริธัมโม วัดถ้ำพระสบาย ลำปาง
๒๓. พระปลัดไพรัช ปญญาธโร วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา
๒๔. พระอาจารย์คิด ญาณทีโป วัดอรัญญบรรพต หนองคาย

ข้อมูลจากกระทู้คุณอหิงสการ
http://larndham.net/...opic=29622&st=0

:108: :108: :108: :108: :108: :108: :108: :108: :108:

ใครมีข้อมูลเพิ่มเติม ช่วยกันรวบรวมไว้ในกระทู้นะคะ อนุโมทนาค่ะ :09:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย GG: 02/01/2008 - 18:08

0#38 ผู้ใช้ออฟไลน์   คุณหนูยิ้ม ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1066
 • สมัคร: 25/06/2006

ตอบ: 02/01/2008 - 19:43

:09: :09: :09: พี่ยุ้ยที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดกระทู้ติดตามพระกรรมฐานค่ะ

เพิ่งมีโอกาสเข้ามาได้อ่าน
สวยงามและเข้าใจง่าย

แถมยังมีเกร็ดความรู้เล็กน้อยๆจากขาประจำ คุณมุ่งเต็มใจ คุณnonsoul คุณคนที่เก้า
คุณ mindway

อ่านแล้วเพลิดเพลินมากเลยค่ะ
:01:
0#39 ผู้ใช้ออฟไลน์   ptk_1234 ไอคอน

 • ตอบ 200+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 261
 • สมัคร: 07/10/2006

ตอบ: 02/01/2008 - 22:53

:09: :09: :09: :09: :09:
0#40 ผู้ใช้ออฟไลน์   benyapa ไอคอน

 • ตอบ 4000+
 • PipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 4018
 • สมัคร: 04/02/2004

ตอบ: 03/01/2008 - 03:20

:09: :10: :09: อ้างอิง
วันพรุ่งนี้ GG จะใส่บาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ 39 รูปที่สำนักงานประกันสังคมค่ะ
โดยจะถวายอาหารแห้งและยา (ร่วมทำบุญถวายยาโดยพี่ปู benyapa ที่โอนเงินให้มาแต่ครั้งกระโน้น - เพิ่งจะได้มาร่วมบุญงานนี้ล่ะค่ะ)
ขออนุโมทนาและขอขอบพระคุณนะคะ สาธุ :09: :10: ดีจังได้มีโอกาสร่วมทำบุญงานนี้ด้วยอ่ะค่ะ :08:


อ้างอิง
เพิ่งมีโอกาสเข้ามาได้อ่าน
น้องหนูยิ้มหายไปไหนมาตั้งนานเลยคะ
http://www.pleasehealth.com/
0#41 ผู้ใช้ออฟไลน์   GG ไอคอน

 • ตอบ 3000+
 • PipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 3908
 • สมัคร: 16/12/2004

ตอบ: 03/01/2008 - 12:03

เมื่อเช้าได้ตักบาตรอาหารแห้งพระ 39 รูปมาแล้วค่ะ ส่วนยาก็ซื้อ Tylenol กับ air-X แบบแผงถวายค่ะ
พระสงฆ์ออกมาเดินรับบาตรตั้งแต่ก่อน 7.30 อีก (ก่อนฤกษ์ที่กำหนดไว้) และพอเดินรับบาตรเสร็จ ก็จบงานเลย รวดเร็วมาก
(หรือว่าเค้ามีสวดต่อหรือมีงานต่อตรงไหน แล้วเราไม่รู้ :14: )
มีเพื่อนที่มาสายหน่อย ก็พลาดไปเลยค่ะ

เอาบุญมาฝากทุกท่านนะคะ อนุโมทนาพี่ปูอีกครั้งค่ะ :09:
0#42 ผู้ใช้ออฟไลน์   มุ่งเต็มใจ ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5405
 • สมัคร: 29/09/2006

ตอบ: 03/01/2008 - 13:26

:02: :10: :12: :09: :09: :09:
[img]http://www.sangharaja.org/images/Somdet/Example/prac_example2.jpg[/img][img]http://i.kapook.com/glitter/2009/th/12/T301109_03P.gif[/img] [img]http://board.palungjit.com/customavatars/avatar77439_1.gif[/img]
[size="2"][size="2"][size="3"][size="5"][color="#4169E1"][i][b]"ส่งเสริมเขาไป เดินทางก้าวไม่หยุด ก็ถึงจุดหมายได้" ล.ป.เลี่ยม ฐิตธัมโม วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี มอบให้ ณ ชมรมพุทธ ทีโอที ในมหามงคลวโรกาส ครบรอบ79-80พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ธันวาคม2549

"พุทโธ โพเธยยัง มุตโต โมเจยยัง ติณโณ ตาเรยยัง"
"เมื่อ รู้แล้ว จักช่วยผู้อื่นรู้ด้วย เมื่อพ้นทุกข์แล้ว จักช่วยผู้อื่นพ้นทุกข์ด้วย เมื่อข้ามโอฆะแล้ว จักช่วยผู้อื่นข้ามโอฆะด้วย"

"เมื่อได้พุทธภูมิ อภิเษกพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว จักช่วยให้ผู้อื่นได้พุทธภูมิ อภิเษกพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วย"[/b][/i][/color][/size][/size][/size][/size]
0#43 ผู้ใช้ออฟไลน์   GG ไอคอน

 • ตอบ 3000+
 • PipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 3908
 • สมัคร: 16/12/2004

ตอบ: 03/01/2008 - 16:11

อ้างอิง
วันพฤหัสฯที่ 17 มกราคม 2551  หลวงพ่ออำนาจจะมาแสดงธรรมเวลา 6 โมงเย็นที่บ้านอารีย์ค่ะ

จากความเห็นคุณอบค่ะ
http://larndham.net/...ic=29488&st=448
0#44 ผู้ใช้ออฟไลน์   มุ่งเต็มใจ ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5405
 • สมัคร: 29/09/2006

ตอบ: 03/01/2008 - 17:27

อ้างอิง
ความคิดเห็นที่ 448 : (อบ)


มาแจ้งข่าวการแสดงธรรมที่บ้านอารีย์ค่ะ

วันนี้มีพระอาจารย์ปสันโน จาก วัดป่าอภัยคิรี สหรัฐอเมริกา
เวลา 18.00 น. ณ ศาลาปันมีค่ะ

http://larndham.net/...opic=29688&st=0


แล้ววันพฤหัสฯที่ 17 มกราคม 2551 หลวงพ่ออำนาจจะมาแสดงธรรมเวลา 6 โมงเย็นค่ะ

:12: :09: :09: :09:
[img]http://www.sangharaja.org/images/Somdet/Example/prac_example2.jpg[/img][img]http://i.kapook.com/glitter/2009/th/12/T301109_03P.gif[/img] [img]http://board.palungjit.com/customavatars/avatar77439_1.gif[/img]
[size="2"][size="2"][size="3"][size="5"][color="#4169E1"][i][b]"ส่งเสริมเขาไป เดินทางก้าวไม่หยุด ก็ถึงจุดหมายได้" ล.ป.เลี่ยม ฐิตธัมโม วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี มอบให้ ณ ชมรมพุทธ ทีโอที ในมหามงคลวโรกาส ครบรอบ79-80พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ธันวาคม2549

"พุทโธ โพเธยยัง มุตโต โมเจยยัง ติณโณ ตาเรยยัง"
"เมื่อ รู้แล้ว จักช่วยผู้อื่นรู้ด้วย เมื่อพ้นทุกข์แล้ว จักช่วยผู้อื่นพ้นทุกข์ด้วย เมื่อข้ามโอฆะแล้ว จักช่วยผู้อื่นข้ามโอฆะด้วย"

"เมื่อได้พุทธภูมิ อภิเษกพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว จักช่วยให้ผู้อื่นได้พุทธภูมิ อภิเษกพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วย"[/b][/i][/color][/size][/size][/size][/size]
0#45 ผู้ใช้ออฟไลน์   มุ่งเต็มใจ ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5405
 • สมัคร: 29/09/2006

ตอบ: 03/01/2008 - 17:29

อ้างอิง
เนื้อความ : (รักษา)

เชิญฟังธรรมพระราชวรคุณ(หลวงปู่โพธิ์)ที่บ้านลานทอง
วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พศ. 2551 นี้
http://larndham.net/...showtopic=29812

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมฟังธรรม และถาม-ตอบ ปัญหาธรรมะปฏิบัติ
ที่บ้านลานทองในวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2551 เวลา 18.00 น.
พระราชวรคุณ (พระโพธินันทมุนี) วัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์ เวลา เป็นองค์แสดงธรรม

บ้านพักสงฆ์ลานทอง เลขที่ 100/ 245 ซอย 11 หมู่บ้านลานทองหลังตรงข้ามกับในแผนที่

:09: :09: :09:
[img]http://www.sangharaja.org/images/Somdet/Example/prac_example2.jpg[/img][img]http://i.kapook.com/glitter/2009/th/12/T301109_03P.gif[/img] [img]http://board.palungjit.com/customavatars/avatar77439_1.gif[/img]
[size="2"][size="2"][size="3"][size="5"][color="#4169E1"][i][b]"ส่งเสริมเขาไป เดินทางก้าวไม่หยุด ก็ถึงจุดหมายได้" ล.ป.เลี่ยม ฐิตธัมโม วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี มอบให้ ณ ชมรมพุทธ ทีโอที ในมหามงคลวโรกาส ครบรอบ79-80พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ธันวาคม2549

"พุทโธ โพเธยยัง มุตโต โมเจยยัง ติณโณ ตาเรยยัง"
"เมื่อ รู้แล้ว จักช่วยผู้อื่นรู้ด้วย เมื่อพ้นทุกข์แล้ว จักช่วยผู้อื่นพ้นทุกข์ด้วย เมื่อข้ามโอฆะแล้ว จักช่วยผู้อื่นข้ามโอฆะด้วย"

"เมื่อได้พุทธภูมิ อภิเษกพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว จักช่วยให้ผู้อื่นได้พุทธภูมิ อภิเษกพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วย"[/b][/i][/color][/size][/size][/size][/size]
0#46 ผู้ใช้ออฟไลน์   อบ ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1608
 • สมัคร: 07/09/2007

ตอบ: 04/01/2008 - 11:58

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๑

หลวงพ่อปราโมทย์จะมาแสดงธรรมในเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. โดยประมาณ

ที่ศาลาลุงชิน (ถนนแจ้งวัฒนะ)

แผนที่แสดงเส้นทางไปศาลาลุงชิน

*ไม่ต้องเตรียมอาหารไปใส่บาตร เนื่องจากหลวงพ่อฉันมาแล้ว

:09: :09: :09:
.. แค่รู้ ..
0#47 ผู้ใช้ออฟไลน์   mind way ไอคอน

 • ตอบ 500+
 • PipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 603
 • สมัคร: 16/10/2005

ตอบ: 04/01/2008 - 12:51

ขอบคุณ คุณnonsoul ค่ะ พอดีไม่ค่อยรู้จักหลวงปู่หลวงตาสักเท่าไหร่ โทษทีค่ะ

แต่ก็ได้ถ่ายรูปมาด้วย แต่ลงรูปไม่เป็น :01:
0#48 ผู้ใช้ออฟไลน์   mind way ไอคอน

 • ตอบ 500+
 • PipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 603
 • สมัคร: 16/10/2005

ตอบ: 04/01/2008 - 13:12

อนุโมทนากับน้องยุ้ย GG ด้วยค่ะ

:09: :12:
0#49 ผู้ใช้ออฟไลน์   มุ่งเต็มใจ ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5405
 • สมัคร: 29/09/2006

ตอบ: 04/01/2008 - 18:29

พระอาจารย์ติ๊ก(สายลป.ชอบ ลป.บุญญฤทธิ์) วัดป่าบ้านห้วยลาด จังหวัดเลย จะมาแสดงธรรมที่ ทีโอที ชั้น2 อาคาร5โรงอาหาร 12.00-13.00 จันทร์ที่7 มค.2551นี้ครับ :02: :09: :09: :09:
[img]http://www.sangharaja.org/images/Somdet/Example/prac_example2.jpg[/img][img]http://i.kapook.com/glitter/2009/th/12/T301109_03P.gif[/img] [img]http://board.palungjit.com/customavatars/avatar77439_1.gif[/img]
[size="2"][size="2"][size="3"][size="5"][color="#4169E1"][i][b]"ส่งเสริมเขาไป เดินทางก้าวไม่หยุด ก็ถึงจุดหมายได้" ล.ป.เลี่ยม ฐิตธัมโม วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี มอบให้ ณ ชมรมพุทธ ทีโอที ในมหามงคลวโรกาส ครบรอบ79-80พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ธันวาคม2549

"พุทโธ โพเธยยัง มุตโต โมเจยยัง ติณโณ ตาเรยยัง"
"เมื่อ รู้แล้ว จักช่วยผู้อื่นรู้ด้วย เมื่อพ้นทุกข์แล้ว จักช่วยผู้อื่นพ้นทุกข์ด้วย เมื่อข้ามโอฆะแล้ว จักช่วยผู้อื่นข้ามโอฆะด้วย"

"เมื่อได้พุทธภูมิ อภิเษกพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว จักช่วยให้ผู้อื่นได้พุทธภูมิ อภิเษกพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วย"[/b][/i][/color][/size][/size][/size][/size]
0#50 ผู้ใช้ออฟไลน์   กลอง ไอคอน

 • ตอบ 3000+
 • PipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 3845
 • สมัคร: 01/05/2004

ตอบ: 06/01/2008 - 13:21

สวัสดีครับ
ขออนุญาตแนะนำกำหนดกิจกรรมตักบาตรและฟังธรรมพระกัมมัฎฐานที่วัดพุทธบูชาครับ

:09: :09: :09:

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ขออนุญาตแนำนำ website ธรรมะต่างๆ ครับ
1. หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน: http://www.luangta.com/
2. วัดบุญญาวาส: http://www.watboonyawad.com
3. วัดป่าสุคะโต: http://www.pasukato.org/
4. ฟังธรรม.com: http://www.fungdham.com/ - ศูนย์รวมไฟล์ download เพื่อการเผยแผ่ธรรมะ
5. http://bannpeeploy.exteen.com
0#51 ผู้ใช้ออฟไลน์   วัดป่า ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1148
 • สมัคร: 11/11/2005

ตอบ: 06/01/2008 - 13:53

ชอเชิญชาวลานธรรมร่วมงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่หมูน อัตตคุตโต
ณ เมรุพิเศษวัดป่าแก้ววงศาวาส อ.คำตากล้า จ.สกลนครนะครับ
ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2551 นี่ครับ
รายละเอียดที่นี่ครับ
http://www.watpa.com...p?board_id=1917

---------------------------------------------------------------------------------------

และงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่บุญทัน ปุญทัตโต (ศิษย์หลวงปู่ชอบ หลวงปู่คำดี ประภาโส)
ณ เมรุชั่วคราววัดป่าสามัคคีธรรม บ.ค้อ อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
ในวันที่ 18-19-20 มกราคม 2550
ท่านเป็นศิษย์สายพระป่าวิปัสนาธุระ และเป็นศิษย์หลวงปู่คำดี ปภาโส
และหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ของสายกรรมฐาน
ประวัติท่านที่นี่ครับ
http://www.watpa.com...p?board_id=1330

ท่านสามารถสอบถามติดต่อ / หรืออยากตั้งโรงทาน สอบถามทาง กรุณาติดต่อ
ท่านพระอาจารย์จ่อย (วัดป่าสามัคคีธรรม) ที่เบอร์
โทร 089-883-4319

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย วัดป่า: 06/01/2008 - 14:03

0#52 ผู้ใช้ออฟไลน์   วัดป่า ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1148
 • สมัคร: 11/11/2005

ตอบ: 06/01/2008 - 14:09

ขอเชิญร่วมงานทำบุญปีใหม่
ณ ศูนย์อบรมภาวนาสิริจันโท ศาลาสนิทวงศ์-ชยางกูร วัดบรมนิวาส
ถ.พระราม ๖ อุรุพงษ์ซอย ๑๕ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๑ เริ่มเวลา 07.00 น.

รายนามครูบาอาจารย์ที่นิมนต์มา
๑.พระเทพสังวรญาณ (พวง สุขินฺทริโย) วัดศรีธรรมาราม จ.ยโสธร
๒.พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (ท่อน ญาณธโร) วัดศรีอภัยวัน จ.เลย
๓.พระโสภณวิสุทธิคุณ (บุญเพ็ง กปฺปโก) วัดป่าวิเวกธรรม จ.ขอนแก่น
๔.พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต) วัดบูรพาราม จ.ขอนแก่น
๕.พระอาจารย์บุญมา คมฺภีรธมฺโม วัดป่าสีห์พนม จ.สกลนคร
๖.พระอาจารย์คำบ่อ ฐิตปญฺโญ วัดใหม่บ้านตาล จ.สกลนคร
๗. พระครูอุดมธรรมสุนทร (แปลง สุนฺทโร) วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร
๘.พระราชภาวนาพินิจ (สนธิ์ อนาลโย) วัดพุทธบูชา กรุงเทพฯ
๙.พระราชวิสุทธินายก (บุญธรรม ธมฺมปุญโญ) วัดเทพนิมิตร จ.ฉะเชิงเทรา
๑๐.พระมงคลมุนี (ชม ) วัดพิมพาวาสใต้ จ.ฉะเชิงเทรา
๑๑. พระอาจารย์สรวง สิริปุญฺโญ วัดศรีฐานใน จ.ยโสธร
๑๒. พระครูกิตติอุดมญาณ (ไม อินฺทสิริ) วัดป่าหนองช้างคาว จ.อุดรธานี
๑๓. พระอาจารย์คูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง จ.อุดรธานี
๑๔. พระครูเกษมวรกิจ (วิชัย เขมิโย) วัดถ้ำผาจม จ.เชียงราย
๑๕. พระครูภาวนาวัชรคุณ (เพชร เขมํกโร) วัดป่าชินรังสี จ.ฉะเชิงเทรา
๑๖. พระพิศาลศาสนกิจ (เยื้อน ขนฺติพโล) วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จ.สุรินทร์
๑๗. พระบูรพาคณาจารย์ วัดบ้านโง้ง จ.ปราจีนบุรี
๑๘. พระครูสังฆกิจโสภณ วัดหนองจระเข้ จ.ปราจีนบุรี
๑๙. พระครูเกษมวัชราธร วัดเนรัญชราราม จ.เพชรบุรี
๒๐. พระครูสุนทรธรรมโฆษิต วัดป่าเลิงจาน จ.มหาสารคาม
๒๑. พระอาจารย์ประพันธ์ อนาวิโล วัดป่าภูหายหลง จ.นครราชสีมา
๒๒. พระครูสังฆรักษ์ไชยา สิริธัมโม วัดถ้ำพระสบาย ลำปาง
๒๓. พระปลัดไพรัช ปญญาธโร วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา
๒๔. พระอาจารย์คิด ญาณทีโป วัดอรัญญบรรพต หนองคาย


ติดต่อสอบถามได้ที่ พระวิมลศีลาจาร วัดบรมนิวาส โทร. 081-8315352,02-2168176
0คำตอบต่อไป: อบ - มุ่งเต็มใจ - วีระวงศ์ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - times - GG - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - อบ - อบ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - กลอง - benyapa - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - benyapa - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - ทั่นยาย - อบ - อบ - GG - GG - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - อบ - อบ - อบ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - อบ - อบ - GG - GG - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - Thasanee - อบ - อบ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - อบ - GG - อบ - อบ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - อบ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - benyapa - benyapa - oratch - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - rattanaPY - วัดป่า - อ้น - อ้น - อ้น - อ้น - อบ - มุ่งเต็มใจ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - oratch - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - มุ่งเต็มใจ - GG - มุ่งเต็มใจ - อบ - GG - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - GG - อบ - oratch - อบ - มุ่งเต็มใจ - benyapa - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - benyapa - มุ่งเต็มใจ - GG - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - GG - GG - มุ่งเต็มใจ - GG - GG - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - วีระวงศ์ - benyapa - มุ่งเต็มใจ - คุณบี - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - GG - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - benyapa - กรรมลิขิต - kelvin_ton - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - oreo1234 - วีระวงศ์ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - มุ่งเต็มใจ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งสู่พระนิพพาน - อบ - อบ - GG - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - คนที่เก้า - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - วีระวงศ์ - วัดป่า - GG - อบ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - oratch - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - mind way - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - อบ - วีระวงศ์ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - oreo1234 - มุ่งเต็มใจ - คนที่เก้า - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - มุ่งเต็มใจ - อบ - มุ่งเต็มใจ - อบ - อบ - มุ่งเต็มใจ - กรรมลิขิต - gallery - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - สาวิกา - gallery - คนที่เก้า - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - อบ - gallery - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - มุ่งเต็มใจ - GG - benyapa - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - nonsoul - benyapa - ภูขาม - GG - อบ - อบ - gallery - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - อบ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - อบ - คุณบี - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - อบ - มุ่งเต็มใจ - อบ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - กรรมลิขิต - กรรมลิขิต - คนที่เก้า - อบ - มุ่งเต็มใจ - benyapa - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - อบ - benyapa - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - คนที่เก้า - oratch - อบ - อบ - benyapa - มุ่งเต็มใจ - อบ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - อบ - คนที่เก้า - อบ - อบ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - oreo1234 - มุ่งเต็มใจ - อบ - อบ - อบ - วัดป่า - คนที่เก้า - วัดป่า - อบ - อบ - มุ่งเต็มใจ - kelvin_ton - อบ - อบ - gallery - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - วีระวงศ์ - อบ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - gallery - มุ่งเต็มใจ - อบ - อบ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - ภูขาม - GG - มุ่งเต็มใจ - อบ - อบ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - benyapa - อบ - อบ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - อบ - อบ - gallery - อบ - อบ - อบ - ณัฐวุฒิ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - อบ - อบ - อบ - มุ่งเต็มใจ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - อบ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - อบ - gallery - มุ่งเต็มใจ - oratch - gallery - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - อบ - มุ่งเต็มใจ - มุ่งเต็มใจ - benyapa -
 • (27 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • สุดท้าย »
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ