ลานธรรมเสวนา: รายชื่อสถานีวิทยุธรรมะ/ทีวีพระพุทธศาสนาทางinternet - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

 • (2 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

รายชื่อสถานีวิทยุธรรมะ/ทีวีพระพุทธศาสนาทางinternet ท่านสามารถรับชมและรับฟัง ได้ทาง internet ให้คะแนนกระทู้: -----

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   prin ไอคอน

 • ตอบ 200+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 227
 • สมัคร: 27/12/2004

ตอบ: 17/11/2007 - 18:06

1. สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คลื่น FM. 104.25 MHz.
ออกอากาศจากอาคารวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติุพุทธมณฑล (สาย๔)
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑลจ.นครปฐม


เว็ปไฃด์ : http://www.thaibudradio.com

2.วิทยุธรรมะ Online
โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย


เว็ปไฃด์ : http://www.mbuonline...ex.php?op=radio

3.วิทยุธรรมะ Online
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


1. ส่วนกลาง
2. ขอนแก่น
3. นครราชสีมา


เว็ปไฃด์ : http://www.mcu.ac.th/site/mag03_2.php

4.สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน คลื่น FM. 103.25 MHz.

เว็ปไฃด์ : http://www.luangta.com

5.วิทยุธรรมะจากศาลาพระราชศรัทธา
พระราชพิพัฒนาทร(ถาวร จิตฺตถาวโร) วัดปทุมวนาราม จ.กรุงเทพฯ

เว็ปไฃด์ : http://tv2495.com/index1.htm

6.สถานีวิทยุสังฆทานธรรม คลื่น FM. 89.25 MHz.

เว็ปไฃด์ : http://www.sanghathandhamma.com

7.สถานีวิทยุธรรมมงคล คลื่น FM. 92.75 MHz.
หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร

เว็ปไฃด์ : http://www.dhammamongkol.com

8.สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ คลื่น FM. 96 MHz.
สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
ออกอากาศทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 น. – 22.00 น.


เว็ปไฃด์ : http://www.dharmarad.../radio_plan.php

9.ธรรมะออนไลน์ ไทยแวร์
สถานีวิทยุธรรมะออนไลน์ 24 ชม.

เว็ปไฃด์ : http://dharma.thaiware.com/

............

ทีวีช่องพระพุทธศาสนา รับชมทาง internet

1.ทีวีธรรมะ ดี แชนแนล (D Channel)
สถานีพระพุทธศาสนา ๒๔ ชั่วโมง


มูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ เปิดทีวีธรรมะ ดี แชนแนล (D Channel) สถานีพระพุทธศาสนา ๒๔ ชั่วโมง ใน ๒๒ ประเทศทั่วโลก

เว็ปไฃด์ : http://truemusic2.tr...5702214&guid=19

2.ทีวีช่องพระพุทธศาสนา 24 ชั่วโมง (TBC)

TBC : Thai Buddhist Channel
รายการโทรทัศน์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง


เว็ปไฃด์ : http://www.maxnettv....&id=1404&tbl=tv
0


 • (2 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้#1 ผู้ใช้ออฟไลน์   prin ไอคอน

 • ตอบ 200+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 227
 • สมัคร: 27/12/2004

ตอบ: 18/11/2007 - 17:10

เพิ่มเติมคะ....

ธรรมะที่เผยแพร่ทางวิทยุ & โทรทัศน์

1.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สถานที่เผยแผ่ธรรมะทางวิทยุ & โทรทัศน์
๏ รายการเผยแผ่ธรรมทางสถานีวิทยุ

วันจันทร์, วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 06.00 น. - 06.10 น.
รายการ “ธรรมะเพื่อชีวิต”
สถานีวิทยุศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
คลื่น AM 1161 และคลื่น FM 92.0

(ออกอากาศระบบเครือข่ายทั่วประเทศ)

ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 น. - 09.00 น.
รายการ “ศีลธรรมกับการพัฒนาประชาธิปไตย”
สถานีวิทยุรัฐสภา คลื่น FM 87.5
(ออกอากาศระบบเครือข่ายทั่วประเทศ)

ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน เวลา 16.30 น. - 17.00 น.
รายการ “เวทีธรรมข่าวศาสนา”
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
เครือข่าย 1 คลื่น AM 891

(ออกอากาศระบบเครือข่ายทั่วประเทศ)

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 22.00 น. - 23.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 13.00 น. - 14.00 น.
รายการ “เสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”
สถานีวิทยุ พล.ม. 2 คลื่น AM 963


๏ รายการเผยแผ่ธรรมทางสถานีโทรทัศน์

ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน เวลา 08.00 น. - 09.00 น.
รายการ “เวทีธรรม”
สถานีโทรทัศน์ Modern 9 TV (ช่อง 9 อสมท.)

วันจันทร์ - วันอังคาร เวลา 05.30 น. - 06.00 น.
รายการ “รู้ธรรมนำชีวิต”
สถานีโทรทัศน์ Modern 9 TV (ช่อง 9 อสมท.)

ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.00 น. - 09.30 น.
รายการ “ธรรมะส่องโลก”
สถานีโทรทัศน์ Modern 9 TV (ช่อง 9 อสมท.)

ทุกวันจันทร์ เวลา 14.00 น. - 15.00 น.
รายการ “เพื่อแผ่นดินไทย”
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์

0#2 ผู้ใช้ออฟไลน์   prin ไอคอน

 • ตอบ 200+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 227
 • สมัคร: 27/12/2004

ตอบ: 18/11/2007 - 17:17

2.สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน คลื่น FM 103.25

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

วัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
ออกอากาศทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง


ความถี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน
และเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศ 102 สถานี


เครือข่ายภาคกลาง 18 สถานี

ลำดับ สถานที่ตั้ง จังหวัด ความถี่ (MHz) ระยะเวลาออกอากาศ

1. สวนแสงธรรม พุทธมณฑล สาย 3 จ.กรุงเทพฯ 103.25 MHz. ช่วงเวลา 24 ชม.

2. วัดธุดงคนิมิต บ้านพุราง ต.ปากแพรก
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 96.25 MHz. ช่วงเวลา 5.00-22.00

3. วัดป่าหลวงตาบัวฯ บ้านพุไม้แดง ต. สิงห์
อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 93.25 MHz. บางช่วงเวลา

4. วัดดอนตูมกมลาวาส ต.หนองบัว
อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 103.00 MHz. ช่วงเวลา 24 ชม.

5. สำนักปฏิบัติธรรมวัชรธรรมสถาน ต.ห้วยพลู
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 106.25 MHz. ช่วงเวลา 9.00-18.00

6. วัดคลองสมอ บ้านคลองสมอ ต.หนองกลับ
อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 99.00 MHz. ช่วงเวลา 4.00-22.00

7. ถนนเกาะหลัก ต.เกาะหลัก
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 93.25 MHz.

8. ศูนย์บริการฯโคกโพธิ์ บ้านชัยราช ต.ชัยราช
อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 105.00 MHz. ช่วงเวลา 5.00-21.00

9. ถนนบ้านไร่ดอน ต.ไร่ส้ม
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 90.50 MHz. ช่วงเวลา 5.00-24.00

10. บ้านบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 98.75 MHz.

11. บ้านทิวสน ต.ท่าศาลา
อ.เมือง จ.ลพบุรี 106.75 MHz. ช่วงเวลา 24 ชม.

12. สำนักแม่ชีธุดงค์บุญ ต.เขาสมอคอน
อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 94.00 MHz. ช่วงเวลา 4.00-22.00

13.โรงสีสินอุดม บ้านพระอาจารย์ ต.พระอาจารย์
อ.องครักษ์ จ.นครนายก 103.25 MHz. ช่วงเวลา 24 ชม.

14.วัดป่ามหาชัย บ้านอ้อมโรงหีบ ต.บ้านเกาะ
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 97.25 MHz. ช่วงเวลา 24 ชม.

15.วัดสองเขต ต.สนามคลี
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 104.00 MHz. ช่วงเวลา 24 ชม.

16.วัดสระเมืองท้าว ต.ป่าสะแก
อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 90.50 MHz. ช่วงเวลา 3.00-21.00

17.วัดป่าน้ำตกเขมโก บ้านดงรัง ต.ด่านช้าง
อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 103.25 MHz.

18.สำนักสงฆ์ป่าสักทอง บ้านละมาด ต.ห้วยแห้ง
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 91.50 MHz. ช่วงเวลา 4.00-22.00
0#3 ผู้ใช้ออฟไลน์   prin ไอคอน

 • ตอบ 200+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 227
 • สมัคร: 27/12/2004

ตอบ: 18/11/2007 - 17:22

เครือข่ายภาคเหนือ 22 สถานี

ลำดับ สถานที่ตั้ง จังหวัด ความถี่ (MHz) ระยะเวลาออกอากาศ

1.วัดป่าดอยลับงา บ้านสันติสุข ต.ท่าขุนราม
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 94.50 MHz. ช่วงเวลา 24 ชม.

2.บ้านดอนเรือง ต.เมืองชุม
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 104.00 MHz. ช่วงเวลา 5.00-21.00

3.บ้านสันทรายต้นกอก ต.ฟ้าฮ่าม
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 100.25 MHz. ช่วงเวลา 24 ชม.

4.วัดจันทร์ บ้านวัดจันทร์ ต.วัดจันทร์
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 104.00 MHz.

5.วัดป่าดอยแสงธรรมฯ บ้านห้วยม่วง ต.แม่นาวาง
อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 103.25 MHz. ช่วงเวลา 24 ชม.

6.เขื่อนภูมิพล ต.สามเงา
อ.สามเงา จ.ตาก 103.25 MHz.

7.วัดเขาน้อยเทสรังสี บ้านเขาน้อย ต.ดู่ใต้
อ.เมือง จ.น่าน 104.00 MHz. ช่วงเวลา 5.00-22.00

8.บ้านแม่ต๋ำอินทร์ฐาน ต.แม่ต๋ำ
อ.เมือง จ.พะเยา 104.00 MHz. ช่วงเวลา 5.00-24.00

9.บ้านป่าสัก ต.ศรีถ้อย
อ.แม่ใจ จ.พะเยา 103.00 MHz. ช่วงเวลา 5.00-24.00

10.บ้านสากเหล็ก ต.สากเหล็ก
กิ่ง อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 98.50 MHz. ช่วงเวลา 5.00-02.00

11.บ้านท่าทอง ต.ท่าทอง
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 92.00 MHz. ช่วงเวลา 5.00-24.00

12.วัดป่าไชยชุมพล บ้านเสลียงแห้ง ต.สะเดาะพง
อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 103.25 MHz. ช่วงเวลา 24 ชม.

13.บ้านท่าขาว ต.หนองไขว่
อ.หล่มสัก 106.50 MHz. ช่วงเวลา 24 ชม.

14.วัดเขาเจริญธรรม บ้านเจริญธรรม
ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน 99.75 MHz. ช่วงเวลา 4.00-24.00

15.บ้านห้วยซึม ต.น้ำเลา
อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 102.00 MHz. ช่วงเวลา 4.00-22.30

16.วัดป่าบ้านใหม่ ต.ปางหมู
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 94.00 MHz. ช่วงเวลา 8.00-18.00

17.วัดป่าเมืองปาย บ้านเมืองแพร่
ต.เวียงใต้ อ.ปาย 101.00 MHz. ช่วงเวลา 24 ชม.

18.บ้านปากแคว ต.ปากแคว
อ.เมือง จ.สุโขทัย 99.00 MHz. ช่วงเวลา 5.00-23.00

19.บ้านข้อย ต.บ้านร้อง
อ.งาว จ.ลำปาง 103.25 MHz. ช่วงเวลา 5.00-21.00

20.วัดถ้ำพระสบาย บ้านหนองถ้อย
ต.นาครัว อ.แม่ทะ 92.00 MHz. ช่วงเวลา 5.00-22.00

21.วัดบ้านน้ำพุ บ้านน้ำพุ ต.ป่าสัก
อ.เมือง จ.ลำพูน 97.25 MHz. ช่วงเวลา 4.00-22.00

22.บ้านห้วยบง ต.ป่าเซ่า
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 103.00 MHz. ช่วงเวลา 24 ชม.
0#4 ผู้ใช้ออฟไลน์   prin ไอคอน

 • ตอบ 200+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 227
 • สมัคร: 27/12/2004

ตอบ: 18/11/2007 - 17:29

เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 41 สถานี

ลำดับ สถานที่ตั้ง จังหวัด ความถี่ (MHz) ระยะเวลาออกอากาศ

1.บ้านตาด ต.บ้านตาด
อ.เมือง (แม่ข่าย) จ.อุดรธานี 103.25 MHz. ช่วงเวลา 24 ชม.

2.วัดถ้ำมันตา บ้านน้อยหาญใจ ต.หนองกุงทับม้า
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 105.25 MHz. ช่วงเวลา 24 ชม.

3.บ้านศรีธาตุ ต.ศรีธาตุ
อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 88.50 MHz. ช่วงเวลา 24 ชม.

4.รร.สาธิตมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 104.00 MHz.

5.สำนักสงฆ์บ้านสุขสมบูรณ์ ต.หนองไผ่
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 104.10 MHz. ช่วงเวลา 4.00-23.00

6.ถนนพานิชเจริญ ต.เมืองพล
อ.พล จ.ขอนแก่น 101.00 MHz. ช่วงเวลา 5.00-24.00

7.วัดดอนแก่นเท่า ต.นางาม
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 99.00 MHz. ช่วงเวลา 4.00-23.00

8.วัดเขาตาเงาะ ต.อุดมพร
อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 97.00 MHz. ช่วงเวลา 5.00-23.45

9.วัดป่าประดู่งาม ต.ห้วยยายจิ๋ว
อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 91.00 MHz. ช่วงเวลา 4.00-24.00

10.โรงแรมวิวโขง ถนนสุนทรวิจิตร
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 103.25 MHz.

11.วัดบ้านโนนแพง ต.บ้านแพง
อ.บ้านแพง จ.นครพนม 108.00 MHz.

12.วัดกิตติพรพุทธาราม บ้านนาคอย
ต.ยอดชาด กิ่ง อ.วังยาง จ.นครพนม 105.75 MHz. ช่วงเวลา 5.00-24.00

13.สำนักสงฆ์คำสะอาด ต.นาคำ
อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 100.70 MHz. ช่วงเวลา 24 ชม.

14.วัดป่าเสาหงษ์ บ้านหนองรังกา
ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 103.25 MHz. ช่วงเวลา 4.00-24.00

15.ร้านซุ่ยเฮงยนต์ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 93.00 MHz. ช่วงเวลา 3.00-24.00

16.วัดป่ากองพระทราย บ้านกองพระทราย
ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ 102.75 MHz. ช่วงเวลา 3.00-24.00

17.วัดป่าบ้านโคกช้างมะนาย
ต.ห้วยไร่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 91.00 MHz. ช่วงเวลา 4.00-23.00

18.สำนักชีบ้านห้วยทราย ต.คำชะอี
อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 101.25 MHz.

19.บ้านโนนเกษม ต.นิคมคำสร้อย
อ.นิคมคำสร้อย 91.25 MHz. ช่วงเวลา 6.00-22.00

20.มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ถนนนครสวรรค์ ต. ตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 94.75 MHz.

21.วัดถ้ำผาปู่ บ้านนาอ้อ ต.นาอ้อ
อ.เมือง จ.เลย 99.50 MHz. ช่วงเวลา 24 ชม.

22.เหมืองแร่เหล็กภูอ่าง บ้านหนองฮี
ต.นาดินดำ อ.เมือง จ.เลย 98.25 MHz. ช่วงเวลา 24 ชม.

23.วัดป่าบ้านเจี่ย ต.ทาม
อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 96.25 MHz. ช่วงเวลา 5.00-23.00

24.บ้านกกส้มโฮง ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมือง จ.สกลนคร 101.00 MHz. ช่วงเวลา 24 ชม.

25.บ้านโพนไค ต.บ้านม่วง
อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 98.50 MHz. ช่วงเวลา 24 ชม.

26.อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 101.00 MHz.

27.วัดศรีจำปาชนบท ต.พังโคน
อ.พังโคน จ.สกลนคร 103.75 MHz. ช่วงเวลา 24 ชม.

28.บ้านถ้ำพวง ต.ปทุมวาปี
อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 94.00 MHz. ช่วงเวลา 4.00-24.00

29.อ.เมือง จ.สุรินทร์ 103.25 MHz. ช่วงเวลา 24 ชม.

30.บ้านศรีสำโรง ต.แคน
อ.สนม จ.สุรินทร์ 93.00 MHz. ช่วงเวลา 24 ชม.

31.บ้านสระแก้ว ต.เมืองบัว
อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 100.50 MHz. ช่วงเวลา 5.00-01.00

32.บ.สังขะ ต.สังขะ
อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 97.75 MHz. ช่วงเวลา 24 ชม.

33.วัดดอยเทพสมบูรณ์ บ้านภูพานทอง
ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 89.00 MHz. ช่วงเวลา 5.00-23.00

34.ศรีไทยใหม่การเกษตร ถ.หนองบัวลำภู-ชุมแพ
อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 103.50 MHz. ช่วงเวลา 24 ชม.

35.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ถนนถีนานนท์
ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 103.50 MHz. ช่วงเวลา 24 ชม.

36.ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.หนองคาย 103.25 MHz.

37.วัดศิริสมควรวนาราม บ้านนาโนน
ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 95.00 MHz. ช่วงเวลา 5.00-24.00

38.โรงสีบัว-สมหมาย ต.เหนือเมือง
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 93.25 MHz. ช่วงเวลา 24 ชม.

39.วัดป่าศรีแสงธรรม ต.ห้วยยาง
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 96.25 MHz.

40.วัดศรีบุญเมือง บ.ห้วยบง ต.สงยาง
อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 99.75 MHz. ช่วงเวลา 24 ชม.

41.วัดป่าพระธาตุฝุ่น บ้านทรายมูล ต.ทรายมูล
อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 103.50 MHz.
0#5 ผู้ใช้ออฟไลน์   prin ไอคอน

 • ตอบ 200+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 227
 • สมัคร: 27/12/2004

ตอบ: 18/11/2007 - 17:35

เครือข่ายภาคตะวันออก 11 สถานี

ลำดับ สถานที่ตั้ง จังหวัด ความถี่ (MHz) ระยะเวลาออกอากาศ

1.วัดป่าเขาแหลม บ้านเขาแหลม ต.ทับช้าง
อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 103.50 MHz.

2.สำนักสงฆ์เขาสอยดาวใต้ บ้านทับไทร
ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 104.50 MHz. ช่วงเวลา 8.00-02.00

3.หจก. ไพรัชแก๊สและน้ำมัน ต.ท่าช้าง
อ.เมือง จ.จันทบุรี 94.75 MHz. ช่วงเวลา 5.00-22.00

4.วัดบ้านคลองนา ต.คลองนา
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 99.25 MHz.

5.โรงงานทองคำบรรจง บ้านทุ่งสะเดา
ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 108.00 MHz. ช่วงเวลา 24 ชม.

6.วัดเขาพระ บ้านโรงหีบ ต.ตะเคียนเตี้ย
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 103.25 MHz. ช่วงเวลา 24 ชม.

7.วัดสลักเพชร ต.เกาะช้าง
กิ่ง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 101.50 MHz.

8.วัดหนองจรเข้ บ้านหนองจรเข้ ต.บ่อทอง
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 98.50 MHz. ช่วงเวลา 5.00-24.00

9.วัดธรรมสถิต บ้านแพ ต.สำนักทอง
อ.เมือง จ.ระยอง 96.25 MHz. ช่วงเวลา 4.00-24.00

10.บ้านวังหลวง ต.ตาหลังใน
อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 96.20 MHz. ช่วงเวลา 4.00-22.00

11.บ้านหนองขาม ต.บ้านด่าน
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 107.50 MHz. ช่วงเวลา 4.00-24.00


เครือข่ายภาคใต้ 10 สถานี

ลำดับ สถานที่ตั้ง จังหวัด ความถี่ (MHz) ระยะเวลาออกอากาศ

1.วัดทัพชัย บ้านบางน้ำจืด ต.บางน้ำจืด
อ.หลังสวน จ.ชุมพร 105.50 MHz. ช่วงเวลา 5.00-22.00

2.สำนักสงฆ์พระธาตุภูเขาทอง ต.ภูเขาทอง
อ.สุคิรินทร์ จ.นราธิวาส 103.75 MHz.

3.วัดหัวควนธรรมนิคม บ้านนาเกต ต.นาเกต
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 99.00 MHz. ช่วงเวลา 5.00-23.00

4.วัดถ้ำบางเตย บ้านบางเตย ต.บางเตย
อ.เมือง จ.พังงา 103.25 MHz. ช่วงเวลา 5.00-24.00

5.วัดอุทัยธรรมาราม บ้านนาโหนด ต.นาโหนด
อ.เมือง จ.พัทลุง 103.75 MHz.

6.ถนนเปรมจิตต์สุรพันธ์ ต.สะเตง
อ.เมือง จ.ยะลา 96.00 MHz.

7.สำนักสงฆ์บ้านธรรมกิจ ต.บางริ้น
อ.เมือง จ.ระนอง 103.00 MHz. ช่วงเวลา 5.00-23.00

8.โรงเรียนเสนพงศ์ ถนนปาดังเบซาร์ ต.สะเดา
อ.สะเดา จ.สงขลา 103.75 MHz. ช่วงเวลา 5.00-21.00

9.เสนพงศ์อพาร์ทเม้นต์ ถนนธรรมนูญวิถี
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 105.00 MHz. ช่วงเวลา 24 ชม.

10.วัดเจริญสมณกิจ(วัดหลังศาล) ถ.โต๊ะแซะ
ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 103.25 MHz. ช่วงเวลา 24 ชม.


รวมทั้งหมด 102 สถานี

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๐
รวบรวมโดย เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน


รายละเอียดสำหรับกดรับชมทีวีผ่านดาวเทียม ตลอด 24 ชม.
ทาง http://www.luangta.comPosted Date : วันที่ 20 พ.ค. 2550 เวลา 09:00 น.

URL สำหรับรับชมทีวีผ่านดาวเทียมเทศน์ของหลวงตาในเว็บไซต์หลวงตา

ขณะนี้ท่านสามารถกดเปิดรับชมทีวีดาวเทียมผ่านทางเว็บไซค์หลวงตา ได้จากลิงค์หน้าเว็บในช่อง รับชมทีวีผ่านดาวเทียม 24 ชั่วโมง ได้ตามความเร็วของอินเตอร์เน็ตของท่าน

ท่านที่ใช้โปรแกรม window media player version11 ให้เลือกที่เมนูด้านบนของ window media player เลือกที่คำว่า file แล้วเลือก open URL แล้วพิมพ์ว่า

http://mail.luangta.com/live-sat2

หรือ mms://mail.luangta.com/live-sat2

0#6 ผู้ใช้ออฟไลน์   prin ไอคอน

 • ตอบ 200+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 227
 • สมัคร: 27/12/2004

ตอบ: 18/11/2007 - 17:39

3.วิทยุธรรมะจากศาลาพระราชศรัทธา

พระราชพิพัฒนาทร(ถาวร จิตฺตถาวโร) วัดปทุมวนาราม จ.กรุงเทพฯ

สถานที่เผยแผ่ธรรมะทางวิทยุ & โทรทัศน์

๏ การบรรยายธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.30 น. – 19.30 น.
รายการ “เจริญธรรม”
สถานีวิทยุ อ.ส. สำนักพระราชวัง คลื่น AM 1332

วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 02.00 น. - 04.00 น.
รายการ “เจริญธรรม”
สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. คลื่น FM 100.5
(ถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รับฟังได้
ในนานาประเทศ ทางโฮมเพจ อ.ส.ม.ท. คลื่น AM 1492)

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 20.00 น. - 21.00 น.
รายการ “เจริญธรรม”
สถานีวิทยุ 1 ป.ณ. คลื่น AM 1089

วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 05.00 น. - 06.00 น.
รายการ “อาหารกายอาหารใจ”
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
กรมประชาสัมพันธ์ คลื่น FM 92.5

(ถ่ายทอดสถานีเครือข่าย ส.ว.ท. 55 สถานีทั่วประเทศ)

๏ การบรรยายธรรมทางสถานีโทรทัศน์

ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. - 09.55 น.
รายการ “เจริญธรรม”
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์


ทุกวันอาทิตย์ เวลา 22.00 น. - 22.30 น. และ 04.00 น. - 04.30 น.
รายการ “เส้นทางสายธรรม”
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีโกลบอลเนตเวิร์ค (TGN)
รับชมได้ใน 158 ประเทศ


วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 07.00 – 07.30 น.
รายการ “เส้นทางสายธรรม”
เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)

ทุกวันอาทิตย์ เวลา 05.30 น. – 06.00 น.
รายการ “อาหารกายอาหารใจ”
สถานีโทรทัศน์ไอทีวี
0#7 ผู้ใช้ออฟไลน์   prin ไอคอน

 • ตอบ 200+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 227
 • สมัคร: 27/12/2004

ตอบ: 18/11/2007 - 17:44

4.สถานีวิทยุสังฆทานธรรม คลื่น FM. 89.25 MHz

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมและสถานีเครือข่าย

ภาคกลาง

1. สถานีวิทยุสังฆทานธรรม
คลื่น FM 89.25 MHz (ภาคภาษาไทย)
ตั้งที่อาคารพุทธเอนกประสงค์ วัดสังฆทาน จังหวัดนนทบุรี
โทร. 0-2443-0341-2
(เริ่มออกอากาศวันที่ 22 พฤศจิกายน 2547)

สถานีวิทยุสังฆทานธรรม
คลื่น FM 89.75 MHz (ภาคภาษาอังกฤษ)
ตั้งที่อาคารพุทธเอนกประสงค์ วัดสังฆทาน จังหวัดนนทบุรี
โทร. 08-7084-8849
(เริ่มออกอากาศวันที่ 1 มกราคม 2550)

2. สถานีวิทยุสังฆทานธรรม ประจำอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
คลื่น FM 94.25 MHz
สำนักปฎิบัติธรรม ธรรมชัยศิริมงคล (พระอาจารย์พยันต์)
ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 70000
โทร. 08-6760-4229, 08-9146-4107, 035-521-687
(เริ่มออกอากาศวันที่ 16 เมษายน 2548)

3. สถานีวิทยุสังฆทานธรรม ประจำอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
คลื่น FM 89.00 MHz
วัดเขาถ้ำหมี (พระอธิการถนัดกิจ)
ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
โทร. 08-1912-6207, 08-1736-5054
(เริ่มออกอากาศวันที่ 24 ธันวาคม 2548)

4. สถานีวิทยุสังฆทานธรรม ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คลื่น FM 99.50 MHz
วัดหนองบัว (พระอธิการสัญญา)
ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร. 032-601-668, 08-9117-2466
(เริ่มออกอากาศวันที่ 20 ตุลาคม 2548)

5. สถานีวิทยุสังฆทานธรรม ประจำจังหวัดนครสวรรค์
คลื่น FM 91.50 MHz
วัดเขาภูคา (พระอธิการสุชาติ)
ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โทร. 08-3216-9432, 08-1688-9803
(เริ่มออกอากาศวันที่ 24 มิถุนายน 2549)

ภาคเหนือ

6. สถานีวิทยุสังฆทานธรรม ประจำจังหวัดเชียงใหม่
คลื่น FM 89.25 MHz
ตำหนักเทพประทานพรโพธิสัตว์
ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
(เริ่มออกอากาศวันที่ 25 พฤศจิกายน 2549)

7. สถานีวิทยุสังฆทานธรรม ประจำจังหวัดพิษณุโลก
คลื่น FM 87.75 MHz
สำนักสงฆ์สระสองพี่น้อง
ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
(เริ่มออกอากาศวันที่ 28 มกราคม 2550)

ภาคตะวันออก

8. สถานีวิทยุสังฆทานธรรม ประจำจังหวัดชลบุรี
คลื่น FM 92.25 MHz
สำนักปฎิบัติธรรมสวนป่า (พระอาจารย์มนัส)
ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร. 038--322-401, 08-6323-6792
(เริ่มออกอากาศวันที่ 15 ธันวาคม 2548)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

9. สถานีวิทยุสังฆทานธรรม ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
คลื่น FM 95.40 MHz
วัดบุ่งมะแลงน้อย (พระอธิการประสิทธิ์)
ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงค์ จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 08-7257-6514
(เริ่มออกอากาศวันที่ 25 มีนาคม 2549)

10. สถานีวิทยุสังฆทานธรรม ประจำจังหวัดนครราชสีมา
คลื่น FM 106.75 MHz
เขายายเที่ยง
ต.เขายายเที่ยงเหนือ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140
(เริ่มออกอากาศวันที่ 3 กันยายน 2549)

ภาคใต้

11. สถานีวิทยุสังฆทานธรรม ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
คลื่น FM 105.75 MHz
คลื่นวิทยุเพื่อแผ่นดินบริสุทธิ์ เมตตาธรรมค้ำจุนโลก
โรงแรมขนอมโกลเด้นบีช ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
(เริ่มออกอากาศวันที่ 17 มีนาคม 2550)

12. สถานีวิทยุสังฆทานธรรม ประจำจังหวัดสงขลา
คลื่น FM 103.50 MHz
สถานีวิทยุสังฆทานธรรม
ต.คลองหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
( เริ่มออกอากาศวันที่ 12 พฤษภาคม 2550 )

ท่านสามารถรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ทาง internet ตลอด 24 ชม.
ได้ที่ http://www.sanghathandhamma.com

0#8 ผู้ใช้ออฟไลน์   prin ไอคอน

 • ตอบ 200+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 227
 • สมัคร: 27/12/2004

ตอบ: 18/11/2007 - 17:48

5.สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ คลื่น FM. 96 MHz.

๑. รายการ ธรรมทัศน์ สถานี ว.ป.ถ. ๒เชียงใหม่ คลื่นความถี่ AM 738 KHz
เวลา ๐๕.๐๐ - ๐๕.๓๐ ทุกวัน คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๒. รายการ ธรรมะกู้ใจ สถานี ม.ก. เชียงใหม่ คลื่นความถี่ AM 612 KHz
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ เสาร์ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ อาทิตย์ มจร.วิทาเขตวัดสวนดอก เชียงใหม่

๓. รายการ ธรรมรับอรุณ สถานี ส.ว.ท. ช.ม. คลื่นความถี่ FM 98 MHz
เวลา ๐๕.๐๐ - ๐๕.๐๕ ทุกวัน คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ สภานักธรรมจังหวัดเชียงใหม่

๔. รายการ ธรรมแบบพื้นบ้าน สถานี ส.ว.ท. ช.ม. คลื่นความถี่ AM 639 KHz
เวลา ๐๙.๐๕ - ๐๙.๓๕ เสาร์ พระครูอาทรวิสุทธิคุณ วัดหนองตอง

๕. รายการ ธรรมานุสติ สถานี ม.ก. เชียงใหม่ คลื่นความถี่ AM 612 KHz
เวลา ๐๖.๓๐ - ๐๖.๕๕ เสาร์ คณะสงฆ์วัดพระธาตุดอยสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

๖. รายการ ทางแห่งธรรม สถานี ร.ด. เชียงใหม่ คลื่นความถี่ AM 1152 KHz
เวลา ๑๙.๓๐ - ๒๐.๐๐ อาทิตย์ พระครูพิศาลบุญนิวิฐ วัดอู่ทรายคำ อ.เมือง เชียงใหม่

๗. รายการ สายธารธรรม สถานี ท.อ. เชียงใหม่ คลื่นความถี่ AM 1323 KHz
เวลา ๐๕.๓๐ - ๐๖.๐๐ ทุกวัน พระครูภาวนาวิรัช และคณะ วัดร่ำเปิง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

๘. รายการ เสียงจาก สทร. สถานี ส.ท.ร. 11 ,ช.ม. คลื่นความถี่ FM 88 MHz
เวลา ๑๙.๓๐ - ๒๐.๐๐ วันพระ พ.ม.ณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน วัดเวฬุวัน อ. สารภี

๙. รายการ แสงธรรม สถานี ส.ว.ท. ลำพูน คลื่นความถี่ FM 95 MHz
เวลา ๒๒.๐๐ - ๒๓.๐๐ พฤหัสบดี นายสำราญ ขันสำโรง และคณะ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่

๑๐. รายการ ร่มธรรม สถานี ส.ว.ท. ช.ม. คลื่นความถี่ FM 93.25 MHz
เวลา ๐๕.๐๐ - ๐๕.๓๐ วันพุธ พระครูธรรมธรธีรพงษ์ และคณะวัดป่าแดงมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่

๑๑. รายการ สังฆะเพื่อสังคม สถานี ส.ว.ท.เชียงใหม่ คลื่นความถี่ AM 639 KHz
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ เสาร์ พ.ม. ดร.บุญช่วย สิรินฺธโร และคณะ วัดสวนดอก อ.เมืองเชียงใหม่

๑๒. รายการ มรดกธรรมคำเมือง สถานีวิทยุ ว.ป.ถ.๒ วิทยุ เชียงใหม่ คลื่นความถี่ AM738 KHz
เวลา ๑๙.๓๐ - ๒๐.๐๐ ทุกวันพระ พระครูวิสิฐสีลาภรณ์ และคณะวัดวังสิงห์คำ

๑๓. รายการ นครพิงค์ นครธรรม สถานี ส.ว.ท. เชียงใหม่ คลื่นความถี่ FM 93.25 MHz
เวลา ๐๕.๓๐ - ๐๖.๐๐ วันพุธ นายคีรินทร์ หินคง มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่

๑๔. รายการ พุทธธรรมนำสุข สถานี ส.ว.ท. เชียงใหม่ คลื่นความถี่ FM 93.25 MHz
เวลา ๐๕.๐๐ - ๐๕.๓๐ ศุกร์ คณะสงฆ์วัดบุพพาราม

๑๕. รายการ ร่มโพธิ์ สถานี ท.อ. เชียงใหม่ คลื่นความถี่ AM 1323 KHz
เวลา ๑๘.๓๐ - ๑๙.๐๐ เสาร์ - อาทิตย์ พระครูธรรมธรธีรพงษ์ สิรินฺธโร่และคณะ วัดป่าแดงมหาวิหาร อ.เมืองเชียงใหม่

๑๖. รายการ ประทีปทอง สถานี ท.อ. เชียงใหม่ คลื่นความถี่ AM 1323 KHz
เวลา ๒๐.๐๕ - ๒๐.๓๐ ทุกวัน คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่
0#9 ผู้ใช้ออฟไลน์   prin ไอคอน

 • ตอบ 200+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 227
 • สมัคร: 27/12/2004

ตอบ: 18/11/2007 - 17:51

๑๗. รายการ ธรรมะวันอาทิตย์ สถานี ว.ป.ถ.2เชียงใหม่ คลื่นความถี่ AM 738 KHz
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ วันอาทิตย์ - พ.ม.เกษม เขมาภินนฺโท วัดท่าสะต๋อย - พ.ม.อิ่นแก้ว สุวโจ วัดสันป่าข่อย

๑๘. รายการ ธรรมลีลา สถานี สพช.ชม คลื่นความถี่ FM 99 MHz
เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ เว้นอาทิตย์ คณะวัดฝายหิน-วัดร่ำเปิง วัดฝายหิน-วัดร่ำเปิง

๑๙. รายการเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา สถานี พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่(วพช.)
คลื่นความถี่ FM 96 MHz

เวลา ๐๔.๐๐ - ๒๓.๐๐ ทุกวัน คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ วัดอินทขีลสะดือเมือง อ.เมืองเชียงใหม่

ออนไลน์ www.CM77.com

๒๐. รายการ ธรรมวาไรตี้ สถานีวิทยุ สวท. อ.ฝาง คลื่นความถี่ FM 89.25 MHz
เวลา ๒๐.๓๐ - ๒๑.๐๐ จันทร์,อังคาร,พุธ - พระครูสุจิตตานุรักษ์ วัดพระบาทอุดม อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

๒๑. รายการร่วมด้วยช่วยกัน สถานี FM 100 มช. คลื่นความถี่ FM 100 MHz
เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ ศุกร์ คณะสงฆ์วัดฝายหิน อ.เมืองเชียงใหม่และคณะ

๒๒. รายการ พุทธธรรมนำชีวิต สถานี ทภ.3 สน. ชม. คลื่นความถี่ FM 101.5 MHz
เวลา ๐๕.๐๐ - ๐๕.๐๕ เสาร์-อาทิตย์ นายสาคร เพชรสัมฤทธิ์ และคณะ

๒๓. รายการ ของขวัญวันใหม่ สถานี FM 100 มช. คลื่นความถี่ FM 100 MHz
เวลา ๐๕.๒๐ - ๐๕.๒๕ จันทร์-ศุกร์ คณะสงฆ์วัดฝายหิน อ.เมืองเชียงใหม่

๒๔. รายการ ธรรมเตือนใจ สถานีวิทยุเชียงใหม่เรดิโอ คลื่นความถี่ FM 93.70 MHz
เวลา ๐๕.๐๐ - ๐๖๐๐ ทุกวัน คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่

๒๕. รายการ เสียงล้านนา สถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 เชียงใหม่
เวลา ๑๖.๐๐ - ๐๖.๓๐ พุธที่ ๓ นายคีรินทร์ หินคง และ คณะ วิทยาเขตเชียงใหม่

๒๖. รายการ ข่วงธรรม สถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 เชียงใหม่
เวลา ๑๖.๐๐ - ๐๖.๓๐ พุธที่ ๑ นายคีรินทร์ หินคง และ คณะ วิทยาเขตเชียงใหม่

๒๗. รายการ ธรรมสารล้านนา วิทยุชุมชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคพายัพ
คลื่นความถี่ FM 97.75 MHz

เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ เสาร์-อาทิตย์ พ.ม.นนทพันธ์ ปภสฺสโร วัดศรีโสดา

๒๘. รายการ ธรรมเพื่อประชาชน คลื่นความถี่ FM 90.75 MHz
เวลา ๐๕.๐๐ - ๒๒.๐๐ ทุกวัน จวช.วัดโสภณาราม ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม

๒๙. สถานีวิทยุชุมชยคนดอยสะเก็ด คลื่นความถี่ FM 94.75 MHz
เวลา ๐๙.๐๐ - ๒๑.๐๐ ทุกวัน วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด

๓๐. สถานีวิทยุ จวช. คลื่นธรรมเพื่อชุมชน คลื่นความถี่ FM 106.25 MHz
เวลา ๐๕.๐๐ - ๒๔.๐๐ ทุกวัน พระครูสมุห์บุญชู สิริธโร วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

๓๑. สถานีวิทยุชุมชนวัดน้ำบ่อหลวง คลื่นความถี่ FM 108.0 MHz
เวลา ๐๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ ทุกวัน วัดน้ำบ่อหลวง

๓๒. สถานีวิทยุชุมชนวัดศรีปันเงิน คลื่นความถี่ FM 88.25 MHz
เวลา ๐๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ ทุกวัน วัดศรีปันเงิน

ข้อมูล : ฝ่ายรายการ คณะกรรมการประสานงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ dharmaradioonline.org

0#10 ผู้ใช้ออฟไลน์   prin ไอคอน

 • ตอบ 200+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 227
 • สมัคร: 27/12/2004

ตอบ: 18/11/2007 - 17:54

6.สถานที่เผยแผ่ธรรมะทางวิทยุ

โดย พระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรํสี)

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 05.00 น. - 06.00 น.
รายการ “ธรรมสุปฏิปันโน เสียงธรรมจากวัดมเหยงคณ์”
สถานีวิทยุ พล.ม. 1 คลื่น AM 1422

วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 04.00 น. - 05.00 น.
รายการ “ธรรมสุปฏิปันโน เสียงธรรมจากวัดมเหยงคณ์”
สถานีวิทยุ 01 มีนบุรี คลื่น AM 945

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 11.00 น. - 12.00 น.
รายการ “ธรรมสุปฏิปันโน เสียงธรรมจากวัดมเหยงคณ์”
สถานีวิทยุ พล.ม. 2 คลื่น AM 963

ขอขอบคุณคะ....รวบรวมข้อมูลโดย : http://www.dhammajak.net/
0#11 ผู้ใช้ออฟไลน์   Parman ไอคอน

 • ตอบ 400+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมทั่วไป
 • ตอบ: 426
 • สมัคร: 08/06/2007

ตอบ: 19/11/2007 - 10:48

:09:
0#12 ผู้ใช้ออฟไลน์   prin ไอคอน

 • ตอบ 200+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 227
 • สมัคร: 27/12/2004

ตอบ: 19/11/2007 - 12:15

เพิ่มเติมคะ.....

หมายเหตุ :ขอบคุณ... คุณเพียรชำระมากนะคะ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมข้างล่างนี้คะ......


7.รายการของ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เว็ปไซด์: www.dhammahome.com


รายการทางโทรทัศน์

เว็ปไซด์ : http://www.dhammahom...show.php?id=467

ขอเชิญชมรายการบ้านธัมมะทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 ให้ความอนุเคราะห์ออกอากาศ

รายการบ้านธัมมะ
ทุกวันพุธ ระหว่างเวลา 04:10-05:00 น.
เนื้อหาเป็นเรื่องธรรมะในชีวิตประจำวันและพื้นฐานพระอภิธรรม


รายการทางวิทยุ
http://www.dhammahom...b308d8b8a101b18

8.คลื่น 945 AM. ทั้งวัน

9. FM. 102.25 สำนักปฏิบัติธรรม แสงธรรมส่องชีวิต พระอาจารย์ สมชาติ ธมฺมโชโต

10.อื่นๆ
- AM 1422
- AM 1425 ช่วง 3-4 ทุ่ม


อนุโมทนาด้วยคะ :09: :09: :09:
0#13 ผู้ใช้ออฟไลน์   yao ไอคอน

 • ตอบ 200+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 267
 • สมัคร: 09/11/2005

ตอบ: 19/11/2007 - 23:07

:12: :09: :12: :09: :12: :09:
☆~ ทุกสิ่งล้วนชั่วคราว ~☆
0#14 ผู้ใช้ออฟไลน์   ทิพย์ธารา ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 4
 • สมัคร: 03/06/2007

ตอบ: 20/11/2007 - 18:34

:30: :09: ฟังสังฆทานธรรมมานานพอสมควรแล้วค่ะ เพราะว่าที่นี่(พิษณุโลก)คลื่นจะชัดมาก ส่วนคลื่นอื่นๆ บางทีก็ขาดหายไปบ้างเป็นบางช่วง :14:
0#15 ผู้ใช้ออฟไลน์   benyapa ไอคอน

 • ตอบ 4000+
 • PipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 4018
 • สมัคร: 04/02/2004

ตอบ: 21/11/2007 - 00:17

:09: :10: :09:
http://www.pleasehealth.com/
0#16 ผู้ใช้ออฟไลน์   สมาทาน อาจหาญ ร่าเริง ไอคอน

 • ตอบ 200+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 225
 • สมัคร: 02/07/2004

ตอบ: 21/11/2007 - 00:41

:09: สาธุครับ เยอะดีจัง :02:
0#17 ผู้ใช้ออฟไลน์   prin ไอคอน

 • ตอบ 200+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 227
 • สมัคร: 27/12/2004

ตอบ: 27/11/2007 - 12:13

เพิ่มเติมคะ

สถานีวิทยุธรรมะ รับฟังทางวิทยุคลื่นความถี่ต่างๆ

11.รายการวิทยุ ธรรมะอารีย์
กระจายเสียงทางวิทยุ AM ความถี่ 1251 KHz.
ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 8:00น.-10.00น.

เว็ปไซด์ : http://radio.wimutti.net/
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://baanaree.net/index.php


รายการธรรมะทาง"โทรทัศน์"

1.รายการ "ธรรมาภิวัฒน์"
ASTV NEWS 1

รายการธรรมประยุกต์ ใช้หลักธรรมะเข้ามาวิเคราะห์
ถึงเหตุและผลของปัญหาตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา

วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 04.00 - 05.00 น.


2.รายการ ครอบครัวตัวละคร "ธรรมะติดปีก"
โทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

รายการที่มีเนื้อหาสาระสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว

วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 18.15 – 18.45 น.
0#18 ผู้ใช้ออฟไลน์   เพียรชำระ ไอคอน

 • ตอบ 400+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 448
 • สมัคร: 26/07/2005

ตอบ: 05/12/2007 - 01:08

อ้างอิง (prin @ 19 พ.ย. 50 - 12:15)


:09: ความเห็นที่ ๑๓ http://larndham.net/...pic=29159&st=13
ที่ผมแนะนำหลังไมค์นั้น
อ้างอิง
    - AM 1425  ช่วง 3-4 ทุ่ม 
ไม่มีคลื่นนี้ครับ ขออภัยครับ

คลื่นที่ถูกคือ AM 1251 KHz.
:09:
0#19 ผู้ใช้ออฟไลน์   วิมุตฺติยา ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1162
 • สมัคร: 07/07/2005

ตอบ: 05/12/2007 - 01:12

อนุโมทนาค่ะ :09:
ขออนุญาตนำไปเผยแพร่ต่อไป :02:
0คำตอบต่อไป: กรรมลิขิต - prin - กาปูน - prin - prin -
 • (2 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ