ลานธรรมเสวนา: อาฬารดาบส และ อุทกดาบส อาจารย์ของพระสิทธัตถะ เป็น - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

หน้า 1 จาก 1
  • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
  • กระทู้นี้ถูกล็อค

อาฬารดาบส และ อุทกดาบส อาจารย์ของพระสิทธัตถะ เป็น ให้คะแนนกระทู้: -----

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   ชั่วได้จัย ไอคอน

  • ตอบไม่มาก
  • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมทั่วไป
  • ตอบ: 1
  • สมัคร: 10/10/2007

ตอบ: 12/10/2007 - 14:31

ในสมัยที่กล่าวนี้ แคว้นมคธ มีนักบวชที่ตั้งตนเป็นคณาจารย์ต่างๆ ที่มีชื่อเสียงมากและมีลัทธิต่างๆ เพื่อใช้เผยแพร่ คณาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในขณะนั้น คือ คณะอาฬารดาบสกาลามโคตรและคณะอุทกดาบสรามบุตร ทั้งสองคณะนี้ตั้งอาศรมสอนศิษย์อยู่ในป่านอกเมือง พระองค์จึงเสด็จไปยังที่นั่น เพื่อทรงศึกษาและทดลองดูว่าจะทางตรัสรู้หรือไม่ อยากทราบว่า อาฬารดาบส และ อุทกดาบส อาจารย์ของพระสิทธัตถะ เป็นเจ้าลัทธิใดในศาสนาพราหมณ์ ได้โปรดอนุเคราะห์
0คำตอบต่อไป: ไม่มี
หน้า 1 จาก 1
  • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
  • กระทู้นี้ถูกล็อค

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ