ลานธรรมเสวนา: ตถาคตโพธิสัทธา - ศรัทธาในพระพุทธเจ้า - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

 • (2 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

ตถาคตโพธิสัทธา - ศรัทธาในพระพุทธเจ้า ร่วมแสดงความเห็นว่า ทำไมท่านทั้งหลายจึงได้ศรัทธาพระพุทธองค์ ให้คะแนนกระทู้: -----

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   อนุตตริยะ ไอคอน

 • ตอบ 4000+
 • PipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 4035
 • สมัคร: 30/01/2004

ตอบ: 15/05/2006 - 06:27

หลายครั้งที่ได้พบปะพูดคุยกับคนนอกศาสนา ก็จะพบคำพูดที่ทำให้เราหมดศรัทธาต่อพระพุทธองค์ ต่อพระพุทธศาสนา

บ้างก็บอกว่า พระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ธรรมดา ไม่ใช่พระเจ้าผู้ทรงอำนาจในศาสนาเขา
บ้างก็บอกว่า ศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนา เป็นเพียง ปรัชญา สาขาหนึ่ง

แต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้ชี้แจงให้ คนเหล่านั้นเห็นก็คือ พระพุทธเจ้าของเรานั้น ไม่มีโลภ ไม่มีโกรธ ไม่มีหลง ทรงสิ้นแล้วกิเลสทั้งปวง ทรงมีแต่พระเมตตากรุณาธิคุณ ไม่เคยใช้ฤทธิ์บันดาลให้เด็กชาวอียิปต์ผู้บริสุทธิ์ตัวเล็กๆต้องล้มตายเพียงเพราะต้องการช่วยเหลือชนชาติใดชนชาติหนึ่ง ไม่เคยทำลายเมืองหรือผู้คนให้ล้มหายตายจากเพียงเพราะเห็นว่าเมืองนั้นสกปรกเต็มไปด้วยคนชั่ว

พระพุทธเจ้าทรงเป็นที่รักใคร่ของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเพราะพระเมตตาที่ไพศาล ทรงประทับอยู่ในป่าเพียงพระองค์เดียวก็ทรงอยู่ได้ ไปอยู่กับช้างช้างก็ดูแลรักษา แม้มีคนหรือสัตว์ปองร้ายก็ไม่สามารถทำอันตรายพระองค์ได้แม้แต่น้อย พระองค์ทรงประกาศศาสนาสร้างศรัทธาด้วยพระปัญญาอันบริสุทธิ์ ทรงใช้ปัญญาเป็นอาวุธในการประกาศศาสนาและเผยแผ่พระศาสนา พระองค์ไม่ต้องสร้างกองทัพเพื่อรุกรานประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเผยแผ่ศาสนาหรือสร้างกองทัพเพื่อรักษาตัวของพระองค์เอง

พระพุทธองค์ทรงเป็นมหาบุรุษ เป็นแบบอย่างของชีวิตพอเพียง ไม่เป็นภาระแก่โลก ไม่ใช้ความรุนแรงแก้ปัญหา ทรงเอาชนะมิจฉาทิฐิด้วยปัญญาทำให้เกิดความเห็นชอบ ทรงปฎิเสธ การบังคับ การหลอกล่อ การให้อามิส หรือ การบอกให้กลัว เพื่อให้คนเหล่านั้นมาเชื่อพระองค์

ด้วยเหตุนี้ผมจึงศรัทธาพระพุทธองค์ ว่าทรงเป็นพระศาสดาที่บริสุทธิ์ยิ่งกว่า ศาสดาใดๆ ในโลกนี้ :09:

----------------------

ผมอยากทราบว่า แต่ละท่านว่ามีเหตุผลอะไร ปิ้งอะไร เจออะไร แล้วท่านถึงได้มี ตถาคตโพธิสัทธา มี ศรัทธาในพระมหาปัญญาของพระองค์ท่าน
[size="4"][font="Tahoma"]อย่าคิดสั้นปกป้องความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆ จนทำให้เกิดความเสียหายต่อพระพุทธศาสนา ลองตั้งสติแล้วหาวิธีการใหม่ที่ดีกว่านี้ดู[/font][/size]
0


 • (2 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้#1 ผู้ใช้ออฟไลน์   wit ไอคอน

 • ตอบ 6000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 6368
 • สมัคร: 30/06/2005

ตอบ: 15/05/2006 - 07:37

ถ้าเป็นผมก็คือได้อ่านพระสูตรทั้งหลายของพระพุทธองค์แล้วก็คิดว่าถ้าเป็นคนธรรมดาก็ไม่สามารถคิดอะไรแบบนี้ออกมาได้โดยไม่มีการลงมือปฏิบัติหรือเข้าถึงธรรมโดยแท้จริงได้หรอก แล้วก็ทั้งผลทั้งวิธีทั้งรายละเอียดต่างๆในพระสูตรต่างๆนั้นมีกล่าวไว้อย่างครบถ้วนและเป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกันหมด เมื่อพิจารณาแล้วก็ทำให้หมดความสงสัยไป เพราะผู้ที่ไม่รู้จริงย่อมไม่สามารถกล่าวรายละเอียดและเนื้อความต่างๆที่ปรากฎในพระสูตรต่างๆได้อย่างนี้เป็นแน่ครับ

ปล.คือผมอ่านพระสูตรต่างๆแล้วผมเข้าใจ ไม่ได้เข้าใจยากเลย ในพระสูตรกล่าวไว้อย่างถูกต้องตรงตัวแล้วล่ะครับ ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงหรือตีความอะไรให้ยุ่งยากเกินไป จะมีก็แต่พยายามปฏิบัติให้เกิดผลตามนั้นก็เท่านั้นเองครับ :09:
0#2 ผู้ใช้ออฟไลน์   listener ไอคอน

 • ตอบ 400+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 400
 • สมัคร: 24/01/2004

ตอบ: 15/05/2006 - 20:08

เลือกข้อ 1 แต่ ที่จริงก็ถูกทุกข้อ
0#3 ผู้ใช้ออฟไลน์   อนุตตริยะ ไอคอน

 • ตอบ 4000+
 • PipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 4035
 • สมัคร: 30/01/2004

ตอบ: 15/05/2006 - 21:08

ถูกทุกข้อ ล่ะครับ แต่ให้เลือก ข้อที่เป็น เหตุผลจริงๆ สำหรับตัวท่านเอง ที่ทำให้เกิดศรัทธาในพระพุทธองค์ น่ะครับ :10:
[size="4"][font="Tahoma"]อย่าคิดสั้นปกป้องความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆ จนทำให้เกิดความเสียหายต่อพระพุทธศาสนา ลองตั้งสติแล้วหาวิธีการใหม่ที่ดีกว่านี้ดู[/font][/size]
0#4 ผู้ใช้ออฟไลน์   wit ไอคอน

 • ตอบ 6000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 6368
 • สมัคร: 30/06/2005

ตอบ: 15/05/2006 - 21:20

โดยส่วนตัวแล้ว ผมเลือกข้อ 2 ครับ :09:
0#5 ผู้ใช้ออฟไลน์   พิชา ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: ยกเลิกการเป็นสมาชิก
 • ตอบ: 1088
 • สมัคร: 23/12/2005

ตอบ: 15/05/2006 - 21:25

..เห็นว่าเกี่ยวข้องกับทุกข้อนะคะ .. แต่เลือกข้อ 3 คะ ..เพราะคิดว่าตนเองคุ้นเคย สัมผัสมากที่สุดในขณะนี้นะคะ ..

.. ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆ นะคะ ..
0#6 ผู้ใช้ออฟไลน์   กายแก้ว ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 383
 • สมัคร: 12/11/2005

ตอบ: 15/05/2006 - 23:06

ตัวเอง มักจะระลึกถึง คุณ ของพระพุทธเจ้าด้วยใจเปี่ยมด้วยศรัทธาและปิติดังนั้นใบหน้าจะยิ้มอย่างผ่อนคลายแล้วมีความสุขรื่นๆอยู่ในใจ แสดงให้เห็นตรงนั้นเลยว่า เพียงระลึกถึงท่านก็หมดทุกข์เป็นขณะๆ ได้

ยิ่งปฏิบัติ ก็ยิ่งเห็นชัดว่าทางที่พระองค์ทรงชี้แนะไว้ให้เดินตาม เดินตามแล้วพ้นทุกข์จริงๆ เริ่มจากเป็นเรื่องๆ เป็นขณะๆ เชื่อมั่นว่าถ้าเพียรแล้วถึงจุดมุ่งหมายแน่นอน

"ทำจิตตนให้บริสุทธิ์" ประโยคนี้ถือว่าเป็นหน้าที่เลยทีเดียว ในฐานะที่เป็นสาวกของพระองค์ท่าน ทำอะไรก็ยึดประโยคนี้เป็นหลัก คือปฏิบัติเพื่อรู้ให้ครบที่จิต(ไม่ใช่ที่สมอง)

ขออนุโมทนา กับคุณอนุตตริยะค่ะ
0#7 ผู้ใช้ออฟไลน์   svonnu48 ไอคอน

 • ตอบ 500+
 • PipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 883
 • สมัคร: 18/08/2005

ตอบ: 15/05/2006 - 23:31

ศรัทธาเพราะ คำสอนของพระองค์มีเหตุผลที่เยี่ยมยอดอันประมาณมิได้ และเพราะปฏิบัติตามแล้วได้ผลดีตามมาเป็นลำดับ เป็นศรัทธาสูงสุดที่จะประมาณครับ :09: :09: :09:
สนใจประโยคเหล่านี้
ไม่มีใคร ไม่มีเรา ไม่เอาเวทนา
ไม่ยึดมั่นอะไร เมื่อเห็นก็สักว่าเห็น เมื่อฟังก็สักว่าฟัง....เมื่อทราบก็สักว่าทราบ เมื่อรู้แจ้งก็สักว่ารู้แจ้ง

ทุกสิ่งคือความว่างเปล่า
ทุกผัสสะคือไฟแห่งทุกข์
ทุกความยึดมั่นควรสละออกไป
0#8 ผู้ใช้ออฟไลน์   สาราณียธรรม ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1433
 • สมัคร: 24/01/2004

ตอบ: 16/05/2006 - 00:29

ผมโหวต ข้อ๑ เพราะเชื่อในพุทธปัญญา และ พุทธธรรมคำสั่งสอน ว่าเป็นหนทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง ครับ
[img]http://upic.me/i/f4/enbayyi1.gif[/img]
[color="#000000"][size="4"]ทานที่มีผลมาก มีอานิสงส์มาก(อ.ประณีต ก้องสมุทร)[/size][/color] http://84000.org/tipitaka/book/bookpn01.html

[color="#000000"][size="4"]ศีลเป็นอาภรณ์อันประเสริฐ(อ.ประณีต ก้องสมุทร)[/size][/color]http://84000.org/tipitaka/book/bookpn02.html

[color="#000000"][size="4"]เป็นมนุษย์นี้แสนยาก(อ.ประณีต ก้องสมุทร)[/size][/color]http://84000.org/tipitaka/book/bookpn03.html

[color="#000000"][size="4"]ใครลิขิตชีวิตเรา(อ.ประณีต ก้องสมุทร)[/size][/color]http://84000.org/tipitaka/book/bookpn04.html

[color="#000000"][size="4"]อยู่ด้วยความรัก(อ.ประณีต ก้องสมุทร)[/size][/color]http://84000.org/tipitaka/book/bookpn07.html

[color="#000000"][size="4"]ชีวิตนี้น้อยนัก(อ.ประณีต ก้องสมุทร)[/size][/color]http://84000.org/tipitaka/book/bookpn05.html

[color="#000000"][size="4"]ดับร้อน(อ.ประณีต ก้องสมุทร)[/size])[/color]http://84000.org/tipitaka/book/bookpn08.php

[color="#000000"][size="4"]สิ่งที่เป็นมงคล(มงคล ๓๘ )(อ.ประณีต ก้องสมุทร)[/size][/color]http://84000.org/tipitaka/book/bookpn06.html

[color="#000000"][size="4"]นานาปัญหา ๕๑ ข้อ(คณะสหายธรรม)[/size][/color]http://84000.org/tipitaka/book/nana.php

[color="#000000"][size="4"]ปฏิบัติธรรมวัดผลอย่างไร “ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง”(ประยุทธ์ ปยุตฺโต)[/size][/color] http://www.dharma-gateway.com/monk/preach/lp-prayuth/lp-prayuth-01.htm


[size="4"]Everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth.[b]Marcus Aurelius[/b] [/size]
[img]http://upic.me/i/fj/thelordbuddha22.gif[/img]----[img]http://upic.me/i/3w/lordteach.gif[/img]
0#9 ผู้ใช้ออฟไลน์   ศิษย์รัตนมณี ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 72
 • สมัคร: 23/10/2004

ตอบ: 16/05/2006 - 10:04

ขอโหวตข้อที่1.ค่ะ
0#10 ผู้ใช้ออฟไลน์   psp1 ไอคอน

 • ตอบ 100+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 191
 • สมัคร: 27/12/2005

ตอบ: 16/05/2006 - 13:09

ผมขอเลือกข้อ 1 ครับ
0#11 ผู้ใช้ออฟไลน์   กานต์ ไอคอน

 • ตอบ 4000+
 • PipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 4289
 • สมัคร: 13/08/2004

ตอบ: 16/05/2006 - 14:27

เพราะ พุทธปัญญา และ พุทธธรรมคำสั่งสอน ว่าเป็นหนทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง
มรรคผลอยู่ข้างหน้า มองหาแล้วจะพบ
--
จาก พี่ตุลย์ ดังตฤณ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ ๓๓ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๘

-----------
วิมุตติปฏิปทา :

หนทางยังมีอยู่ ผู้เดินทางยังไม่ขาดสาย
ลงมือเสียแต่วันนี้ ก่อนที่กระแสลมแห่งกาลเวลา
จะพัดพารอยพระบาทของท่านหายไป เพราะถึงเวลานั้น
พวกเราก็จะต้องระหกระเหินไร้ทิศทาง ไปอีกแสนนาน ...

_/|\_ _/|\_ _/|\_

พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช
0#12 ผู้ใช้ออฟไลน์   ดบัสวนี ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมทั่วไป
 • ตอบ: 2229
 • สมัคร: 25/09/2005

ตอบ: 16/05/2006 - 15:26

เรากราบไหว้ เหมือนเด็กที่ได้รับการสอนให้ไหว้ผู้ใหญ่
บางทีเรารู้สึกห่างจากพระพุทธองค์อยู่บ้าง
(แม้เคยเจอมาแล้ว เพื่อนเรายังงงๆว่า
ทำไมเราถึงเป็นได้ขนาดนั้น)

แต่ที่เราไม่ห่างคือ พระธรรม
ซึ่งนับวันเรายิ่งรู้สึกมหัศจรรย์ ในความลุ่มลึก ละเอียด กระจ่าง จริงแท้

เมื่อเกิดความรู้สึกนั้น เราจึงรู้สึกเคารพในพระพุทธองค์อย่างยิ่ง
เพราะหากไม่มีพระพุทธองค์ ก็จะไม่มีพระธรรมเที่ยงแท้ชัดเจน
แม้ว่า ธรรมะอยู่ทุกกาลก็ตาม
แต่หากพระพุทธเจ้าไม่อุบัติ
พระธรรมก็จะไม่มีวันกระจ่างครบถ้วนเต็มรูปแบบขึ้นมาได้


ด้วยเหตุเหล่านี้ เราจึงหวงแหน เถรวาทธรรมอย่างยิ่ง :09: :09: :09:
0#13 ผู้ใช้ออฟไลน์   โจโฉ คร้าบบบ ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2237
 • สมัคร: 15/03/2005

ตอบ: 16/05/2006 - 15:52

ศรัทธาเพราะเหตผล เชื่อถือได้ ฟังอ่านแล้ว คิดตามแล้วเห็นจริงอย่างนั้น
จึงเปลี่ยนจากคริตส์มาสู่พุทธ

ศาสนาเดียวที่ชี้ให้เห็นถึงแก่นของธรรมชาติทั้งปวง
รู้เหตุที่เกิด และวิธีที่จะพ้นทุกข์

คร่าวๆ คงมีแค่นี้อะคับ นี่ยังไม่นับของเก่า ชาติที่แล้วที่อาจเคยบวชมาด้วยอะคับ
www.jozho.net เสียงอ่านหนังสือสำหรับคนรุ่นใหม่
โหลดธรรมฟรี แจกCDธรรมะฟรี ส่งฟรีทั่วโลก
(เช่น หลวงตาวัดป่าบ้านตาด รวมคำสอนหลวงพ่อปราโมทย์ งานเขียนคุณดังตฤณ)
0#14 ผู้ใช้ออฟไลน์   สาราณียธรรม ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1433
 • สมัคร: 24/01/2004

ตอบ: 16/05/2006 - 19:10

อ้างอิง
ศาสนาเดียวที่ชี้ให้เห็นถึงแก่นของธรรมชาติทั้งปวง
รู้เหตุที่เกิด และวิธีที่จะพ้นทุกข์
---ศาสนาเดียวที่ชี้ให้เห็นถึงแก่นของธรรมชาติทั้งปวง
รู้ทุกข์ รู้เหตุที่เกิด รู้สิ่งพ้นทุกข์ และวิธีการปฎิบัติที่จะพ้นทุกข์
[img]http://upic.me/i/f4/enbayyi1.gif[/img]
[color="#000000"][size="4"]ทานที่มีผลมาก มีอานิสงส์มาก(อ.ประณีต ก้องสมุทร)[/size][/color] http://84000.org/tipitaka/book/bookpn01.html

[color="#000000"][size="4"]ศีลเป็นอาภรณ์อันประเสริฐ(อ.ประณีต ก้องสมุทร)[/size][/color]http://84000.org/tipitaka/book/bookpn02.html

[color="#000000"][size="4"]เป็นมนุษย์นี้แสนยาก(อ.ประณีต ก้องสมุทร)[/size][/color]http://84000.org/tipitaka/book/bookpn03.html

[color="#000000"][size="4"]ใครลิขิตชีวิตเรา(อ.ประณีต ก้องสมุทร)[/size][/color]http://84000.org/tipitaka/book/bookpn04.html

[color="#000000"][size="4"]อยู่ด้วยความรัก(อ.ประณีต ก้องสมุทร)[/size][/color]http://84000.org/tipitaka/book/bookpn07.html

[color="#000000"][size="4"]ชีวิตนี้น้อยนัก(อ.ประณีต ก้องสมุทร)[/size][/color]http://84000.org/tipitaka/book/bookpn05.html

[color="#000000"][size="4"]ดับร้อน(อ.ประณีต ก้องสมุทร)[/size])[/color]http://84000.org/tipitaka/book/bookpn08.php

[color="#000000"][size="4"]สิ่งที่เป็นมงคล(มงคล ๓๘ )(อ.ประณีต ก้องสมุทร)[/size][/color]http://84000.org/tipitaka/book/bookpn06.html

[color="#000000"][size="4"]นานาปัญหา ๕๑ ข้อ(คณะสหายธรรม)[/size][/color]http://84000.org/tipitaka/book/nana.php

[color="#000000"][size="4"]ปฏิบัติธรรมวัดผลอย่างไร “ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง”(ประยุทธ์ ปยุตฺโต)[/size][/color] http://www.dharma-gateway.com/monk/preach/lp-prayuth/lp-prayuth-01.htm


[size="4"]Everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth.[b]Marcus Aurelius[/b] [/size]
[img]http://upic.me/i/fj/thelordbuddha22.gif[/img]----[img]http://upic.me/i/3w/lordteach.gif[/img]
0#15 ผู้ใช้ออฟไลน์   โจโฉ คร้าบบบ ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2237
 • สมัคร: 15/03/2005

ตอบ: 16/05/2006 - 21:13

นี่ตาเจ ฉันไม่ได้ทำวิทยานิพนธ์นะ
พูดคร่าวๆ ตามความเข้าใจ แบบบ้านๆ อะ ไม่ตอ้งละเอียดมากขนาดนั้น เฟร้ย

เคยฟังพระป่าที่ท่านพูดถึงจิตเหมือนไหกระเทียมอะป่าว

น่านแหละ.. แต่ก็ขอบจาย ที่มาเติมให้ หุๆ
www.jozho.net เสียงอ่านหนังสือสำหรับคนรุ่นใหม่
โหลดธรรมฟรี แจกCDธรรมะฟรี ส่งฟรีทั่วโลก
(เช่น หลวงตาวัดป่าบ้านตาด รวมคำสอนหลวงพ่อปราโมทย์ งานเขียนคุณดังตฤณ)
0#16 ผู้ใช้ออฟไลน์   ปิ่นโต ไอคอน

 • ตอบ 100+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมทั่วไป
 • ตอบ: 130
 • สมัคร: 12/05/2006

ตอบ: 16/05/2006 - 23:12

เชื่อ ในสิ่งเห็น ที่เกิดขึ้นจริง เข้าใจด้วยความจริง มิใช่เขาบอกต่อมา ก็ทำตามที่เขาบอก
ต้องปฎิบัติให้รู้ให้เห็นจริง แล้วถึงเชื่อ 99.99% ที่เหลือ ค่อยว่ากัน 0.001%
0#17 ผู้ใช้ออฟไลน์   wit ไอคอน

 • ตอบ 6000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 6368
 • สมัคร: 30/06/2005

ตอบ: 16/05/2006 - 23:14

สิ่งสำคัญคือเป้าหมาย ถ้าเราวางเป้าหมายไว้ชัดเจนว่าต้องการอะไร หลักธรรมต่างๆก็จะมีเส้นทางมีหลักที่จะดำเนินไปให้ถึงเป้าหมายนั้น เหมือนเราจะเดินทางไปยังที่ที่หนึ่งถ้าเราไปเดินบนถนนผิดเส้นก็คงไม่ถึงเป้าหมาย ดังนั้นการกำหนดเป้าหมายขึ้นมาก่อนจึงเป็นหลักเป็นเกณฑ์ที่จะระบุว่าเส้นทางที่เราจะต้องปฏิบัตินั้นถูกต้องหรือไม่อย่างไรครับ (คือจะตัดสินว่าธรรมนี้ๆหรือธรรมนั้นๆถูกหรือผิดก็ให้ดูว่าเป็นไปเพื่อเป้าหมายที่ต้องการหรือไม่) :09:
0#18 ผู้ใช้ออฟไลน์   หวานเย็น ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 337
 • สมัคร: 25/08/2004

ตอบ: 16/05/2006 - 23:33

เลือกข้อ 1 คะ

เพราะเชื่อมั่นในพุทธปัญญา และ พุทธธรรมคำสั่งสอน ของพระองค์

ว่าเป็นหนทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง :09: :09: :09:
0#19 ผู้ใช้ออฟไลน์   lotus ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 340
 • สมัคร: 09/03/2004

ตอบ: 17/05/2006 - 15:49

ตอนนั้นเด็กมาก น่าจะราวๆ 6 ขวบ พ่อพาสวดมนต์ก่อนนอน
ฉันแหงนหน้าดูรูปที่หิ้งพระ มีรูปพระพุทธเจ้า รูปคล้ายๆบนเว็บเพ็จของลานธรรม กับพระอีก 2 องค์..ได้คำตอบว่าเป็นสมเด็จโต กับหลวงปู่มั่น
ในตอนนั้น ฉันบอกพ่อว่า ฉันชอบหลวงปู่จัง ท่านน่ารักมากนะคะ
ตอนนั้นไม่รู้จริงๆ ว่าทำไมสนใจพระ และเริ่มหัดอ่านหนังสือกับพ่อ และต่อมาก็อ่านชาดกเล่มเล็กๆ จบจบ ..ก่อนเป็นนักเรียนใน โรงเรียน
ผ่านไปนับสิบๆปี ..หลวงปู่..ท่านบอกเมื่อเข้าวัดไปกราบท่านครั้งแรก. ว่า เป็นของเก่าของเรานะลูก..
คำถามของคุณอนุตริยะ จึงไม่ตรงกับเหตุผลจริงๆ ที่ศรัทธา..ในพระพุทธเจ้า
แต่ถ้าถามในปัจจุบัน น่าจะถูกทุกข้อนะคะ :64:
0คำตอบต่อไป: ดบัสวนี - ธารธรรม - PNoi - อนุตตริยะ - ธรรมดามาก - อนุตตริยะ - GG - มนัสสิการ - wit - เพียงตะวัน - rising_sun - wit -
 • (2 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ