ลานธรรมเสวนา: ความเข้าใจผิดเรื่อง " โ ส ด า บั น " - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

 • (2 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

ความเข้าใจผิดเรื่อง " โ ส ด า บั น " ผู้แรกถึงกระแสพระนิพพานไม่ใช่ " พระโสดาบัน " ให้คะแนนกระทู้: -----

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   พระนาย. ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกผู้อ่านอย่างเดียว
 • ตอบ: 1028
 • สมัคร: 07/09/2005

ตอบ: 09/05/2006 - 13:57

ผู้แรกถึงกระแสพระนิพพานไม่ใช่ " พ ร ะ โ ส ด า บั น บุ ค ค ล "

แต่

ผู้แรกถึงกระแสพระนิพพาน คือ " โ ค ต ร ภู บุ ค ค ล"

เพราะในวิถีจิต

โคตรภูชวนะ จะรู้ " พระนิพพาน " เป็นอารมณ์

ก่อน โสดาปัตติมรรคชวนะ จะรู้ "พระนิพพาน


ดังนั้น โคตรภูบุคคล จึงเป็นบุคคลผู้แรกถึงกระแสพระนิพพานก่อน โสดาบันบุคคล


แต่มีพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากที่ไม่ได้เรียน "วิถีจิต"

จึงแปลความหมายของ "พระโสดาบัน" ผิดและไม่ตรงกับความเป็นจริงว่า


" โสดาบัน คือ บุคคลผู้แรกถึงกระแสพระนิพพาน"


แต่ที่ถูก คือ

ปุถุชนบุคคลผู้แรกถึงกระแสพระนิพพาน คือ โคตรภูบุคคล

พระอริยะบุคคลผู้แรกถึงกระแสพระนิพพาน คือ โสดาบันบุคคล

และ ในบุคคลทั้ง 2 นี้

" โคตรภูบุคคล เป็นผู้แรกถึงกระแสพระนิพพานก่อน โสดาบันบุคคล "


หมายเหตุ

โสดาบัน มาจาก คำว่า โสตะ หมายถึง กระแสพระนิพพาน

อาปันนะ หมายถึง พระอริยะบุคคลผู้แรกถึง

โสตะ + อาปันนะ จึงหมายถึง พระอริยะบุคคลผู้แรกถึงกระแสพระนิพพาน

( อย่าใช้ คำว่า บุคคลผู้แรกถึงกระแสพระนิพพาน แต่ต้องมีคำว่า พระอริยะบุคคล

เพราะ บุคคลผู้แรกถึงกระแสพระนิพพานก่อนพระอริยะบุคคล คือ โคตรภูบุคคล )


ปล. นี่คือ สิ่งที่พุทธศาสนิกชนเข้าใจผิดสืบต่อกันมานาน
0


 • (2 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้#1 ผู้ใช้ออฟไลน์   Lotion ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 2216
 • สมัคร: 12/12/2004

ตอบ: 09/05/2006 - 15:58

โคตรภูบุคคลคืออะไร แตกต่างจากโสดาบันอย่างไร รบกวนอธิบายเพิ่มด้วยค่ะ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในอนาคตต่อไป
มีปัญหาใดๆ แจ้งผู้ดูแลที่หน้าข่าวสารลานธรรม หรือที่อีเมล์ larndhamstaff@yahoo.com

ตั้งกระทู้/ตอบกระทู้ไม่ได้ เข้าไปที่กระดานข่าวสารลานธรรม อ่านหัวข้อเรื่องการปรับสถานะสมาชิกค่ะ

ถ้าจิตไม่ทุกข์ ใครจะทุกข์ -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช
0#2 ผู้ใช้ออฟไลน์   พระนาย. ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกผู้อ่านอย่างเดียว
 • ตอบ: 1028
 • สมัคร: 07/09/2005

ตอบ: 09/05/2006 - 18:09

อ้างอิง (zen @ 09 พ.ค. 49 - 15:52)
อ้างอิง
บุคคลผู้แรกถึงกระแสพระนิพพานก่อนพระอริยะบุคคล  คือ  โคตรภูบุคคล

ถ้าเช่นนั้น โคตรภูบุคคล จะบรรลุเป็น พระโสดาบันบุคคลได้ ด้วยเหตุใดครับ?

ขอให้เจริญในธรรมครับ :09:
(zen @ 09 พ.ค. 49 - 15:52)


เป็นคำถามที่ดีนะครับ

คำตอบก็คือ

โคตรภูบุคคล คือ จิตขณะเดียวเท่านั้น ที่เกิดขึ้นก่อนที่บุคคลนั้น

จะสำเร็จเป็นพระโสดาปัตติมรรคบุคคล

และ

โคตรภูจิตจะเกิดขึ้นกับแต่ละคนเพียงครั้งเดียว และ

ชาติเดียวเท่านั้น

และ เมื่อโคตรภูจิต ดับไปแล้ว โสดาปัตติมรรคจิต จะเกิดขึ้นติดต่อกันไปทันที

โดยไม่มีจิตดวงอื่นมาเกิดคั่นระหว่าง โคตรภูจิต และ โสดาปัตติมรรคจิต เลย


โคตรภูจิต จะเกิดขึ้นเพียง 1 เดียว และเพียงครั้งเดียว เท่านั้น

เกิดจากการที่บุคคลนั้น เจริญวิปัสสนาญาณ 10 อันมีพระไตรลักษณ์เป็นอารมณ์ มา

แล้วอย่างบริบูรณ์ ก็จะเป็นเหตุให้ "โคตรภูจิต" เกิดขึ้น

โคตรภูจิต เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้น บุคคลนี้แล ชื่อว่า " โคตรภูบุคคล "
0#3 ผู้ใช้ออฟไลน์   พระนาย. ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกผู้อ่านอย่างเดียว
 • ตอบ: 1028
 • สมัคร: 07/09/2005

ตอบ: 09/05/2006 - 18:13

อ้างอิง (Lotion @ 09 พ.ค. 49 - 15:58)
โคตรภูบุคคลคืออะไร แตกต่างจากโสดาบันอย่างไร รบกวนอธิบายเพิ่มด้วยค่ะ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในอนาคตต่อไป


โคตรภูบุคคล คือ บุคคลที่กำลังก้าวล่วงพ้นความเป็น ปุถุชนบุคคล

และกำลังเข้าสู่ความเป็น อริยะบุคคล

อุปมาเหมือนบุรุษผู้กระโดดข้ามคูน้ำกว้าง แล้วขาข้างหนึ่งลอยจากฝั่งนี้

แล้วขาอีกข้างหนึ่งกำลังจะไปเหยียบฝั่งโน้น


จิต เป็น โลกียะ

แต่

อารมณ์ที่จิตกำลังรู้ เป็น โลกุตตระ

โคตรภูบุคคล จึง มี โลกียะ และ โลกุตตระ พร้อมกัน
0#4 ผู้ใช้ออฟไลน์   ดบัสวนี ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมทั่วไป
 • ตอบ: 2229
 • สมัคร: 25/09/2005

ตอบ: 09/05/2006 - 19:26

เขาหมายถึงแรกเข้าแบบ ไปแล้วไปลับไม่กลับมาอะเปล่า?:115:
เพราะโคตรภูฯ น่ะ ยังกลับได้ซำบายมาก :92:
0#5 ผู้ใช้ออฟไลน์   นายโจโจ้ ไอคอน

 • ตอบ 3000+
 • PipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 3856
 • สมัคร: 24/01/2004

ตอบ: 10/05/2006 - 10:00

แล้วพระนายถึงแล้วหรือยังครับ :11:
0#6 ผู้ใช้ออฟไลน์   zen ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: ยกเลิกการเป็นสมาชิก
 • ตอบ: 2567
 • สมัคร: 03/12/2004

ตอบ: 10/05/2006 - 14:27

ขอบคุณครับ :01:

ขอให้เจริญในธรรมครับ :09:
0#7 ผู้ใช้ออฟไลน์   ดบัสวนี ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมทั่วไป
 • ตอบ: 2229
 • สมัคร: 25/09/2005

ตอบ: 10/05/2006 - 15:38

มีคนฝากข้อความส่วนตัวมาน่ะค่ะ
เขาพูดถึงตำรา เราก็อือๆ :04:
(แต่ก็ขอบคุณอะนะคะ เขาหวังดีเสมอน่ะค่ะ):114:

เราพูดตามครูบาอาจารย์เราที่เป็น
พระโพธิสัตว์เก่า ลาพุทธภูมิแล้วเข้านิพพานไปแล้ว
ขอไม่รับเถียงเรื่อง อริยเจ้านะคะ
ขี้เกียจฟังใครก็ตามมี อริยูปวาทน่ะค่ะ

เราสนใจศึกษากับคนที่มีครบ 3 ด้านน่ะค่ะ
ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธน่ะค่ะ
คือ คนนอกเหนือนี้ เราอาจฟัง
แต่เราไม่ได้เชื่อหมดน่ะค่ะ :11:

ด้วยบุพกรรมที่เราเจออริยเจ้ามาเยอะในอดีตชาติ
(เหมือนคนอีกเป็นร้อยในนี้อะนะคะ)
เรามั่นใจว่า เราต้องได้เจออริยเจ้าไปเรื่อยๆน่ะค่ะ
ไม่ใช่เรื่องยาก หากทำเหตุให้ตรงอะนะคะ
0#8 ผู้ใช้ออฟไลน์   ปุกปุย ไอคอน

 • ตอบ 500+
 • PipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 624
 • สมัคร: 25/01/2004

ตอบ: 10/05/2006 - 15:55

ขอบคุณคุณดบัส คือเรื่องพระโพธิ์สัตย์พอทราบค่ะแต่ไม่สนใจนัก ที่สนใจก็เรื่องไปต่อไปน่ะค่ะ แต่ก็ขอบคุณมาก รอคำตอบคุณพระนายด้วยนะคะ
0#9 ผู้ใช้ออฟไลน์   เคน ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 48
 • สมัคร: 10/05/2006

ตอบ: 10/05/2006 - 20:23

ขอบคุณคุณดบัสวนี ได้ความรู้มากครับ
ขออนุโมทนาครับ :09:
0#10 ผู้ใช้ออฟไลน์   ดบัสวนี ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมทั่วไป
 • ตอบ: 2229
 • สมัคร: 25/09/2005

ตอบ: 10/05/2006 - 20:25

ยินดีค่ะ
แต่เราเป็นคนไม่เชื่ออะไรหมดนะคะ เผื่อใจเสมอ
คือ ฟังไว้แล้วไปฟังเรื่อยๆในอนาคต
แล้วค่อยประมวลน่ะค่ะ :11:

เวลาเราเขียน ก็หวังให้คนอ่านเป็นงั้นเสมอด้วย :02:
0#11 ผู้ใช้ออฟไลน์   tiw ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 42
 • สมัคร: 05/04/2005

ตอบ: 11/05/2006 - 08:50

ขอถามคุณพระนายเพิ่มเติมนะคะ เพราะเหตุใดปุถุชนที่ได้สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันเป็นต้นไป จึงไม่สามารถกระทำที่สุดแห่งทุกข์ในชาตินั้นได้ เช่น ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีและลูก ๆ ของท่าน ทั้ง ๆ ที่ท่านก็สร้างบุญบารมีในทางพระพุทธศาสนามาอย่างนับไม่ถ้วน
0#12 ผู้ใช้ออฟไลน์   ผู้แสวงสัจจะ ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมทั่วไป
 • ตอบ: 54
 • สมัคร: 15/01/2006

ตอบ: 11/05/2006 - 14:36

เมล็ดฝน ๑ เม็ด ร่วงหล่นลงมาตามอากาศ จนถึงพื้นดิน

- ร่วงหล่นลงมา แตกกระจายออกก่อนถึงพื้นดิน
- ร่วงหล่นลงมา กระทบพื้นดินแล้วแตกกระจากออก
- ร่วงหล่นลงมา กลายเป็นลูกเห็บกลางอากาศ กระทบพื้นแล้วแตกกระจายออก
- ร่วงหล่นลงมา กลายเป็นลูกเห็บกลางอากาศ กระทบพื้นแล้วไม่แตกกระจายออก แต่ค่อย ๆ ละลายกลายเป็นน้ำ ด้วยอุณหภูมิร้อน

ทั้งสิ้นจะกลับระเหยเป็นไอน้ำอีกครั้ง
ฉันใดก็ฉันนั้น
0#13 ผู้ใช้ออฟไลน์   ake ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1983
 • สมัคร: 05/02/2004

ตอบ: 11/05/2006 - 18:54

ขำป้ายจราจรมุขเจ๊บัด

55555

ไม่ร้เริ่ืองที่พะนายพูดหรอก
อิอิ
0#14 ผู้ใช้ออฟไลน์   สวัสดี ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1704
 • สมัคร: 16/12/2005

ตอบ: 11/05/2006 - 23:36

อ้างอิง (ake @ 11 พ.ค. 49 - 18:54)
ขำป้ายจราจรมุขเจ๊บัด

55555

ไม่ร้เริ่ืองที่พะนายพูดหรอก
อิอิ
(ake @ 11 พ.ค. 49 - 18:54)

:14:
0#15 ผู้ใช้ออฟไลน์   นรชาติ ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: ยกเลิกการเป็นสมาชิก
 • ตอบ: 1280
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 13/05/2006 - 11:43

:11: ผมไม่ได้มีโอกาส สนทนากับคุณ พระนาย นานพอควรครับ แต่ผมเห็นพัฒนาการคุณ พระนายครับ ผมรู้สึก คุณพระนาย น่ารักขึ้นมากจริงๆครับ หลังจาก มุ่งเผยแพร่ ความรู้ทางธรรมแก่ เพื่อนสมาชิกลานธรรม แบบไม่มีการกระทบกระทั่ง

ขออนุโมทนา ในองค์ความรู้ทางพระอภิธรรมครับ คุณพระนาย :09:
0#16 ผู้ใช้ออฟไลน์   ภพฺพาคมโน ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1503
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 14/05/2006 - 00:34

อนุโมทนาค่ะ คุณพระนาย :09:
0#17 ผู้ใช้ออฟไลน์   สายฟ้า ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 71
 • สมัคร: 30/09/2005

ตอบ: 15/05/2006 - 00:25

ขออนุโมทนา ในองค์ความรู้ทางพระอภิธรรม คุณพระนาย และกุศลจิตของทุกท่าน :09:
0#18 ผู้ใช้ออฟไลน์   ไอหมอก ไอคอน

 • ตอบ 500+
 • PipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 874
 • สมัคร: 03/11/2006

ตอบ: 19/01/2007 - 00:30

:09: :09: :09:
"ดูกรภิกษุทั้งหลาย !
บัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแห่งเราแล้ว...
เราขอเตือนเธอทั้งหลายให้จำมั่นไว้ว่า...
สิ่งทั้งปวงมีความเสื่อม และสิ้นไปเป็นธรรมดา
เธอทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิด"

_/|\_ _/|\_ _/|\_
0#19 ผู้ใช้ออฟไลน์   P Q BOY ไอคอน

 • ตอบ 200+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 236
 • สมัคร: 17/08/2006

ตอบ: 19/01/2007 - 11:12

ส่วนตัวเห็นว่า การปฏิบัติธรรมนั้นเป็นไปเพื่อลดความทุกข์
เชื่อว่าพระอริยทุกท่าน ไม่ได้คิดว่าท่านได้ตำแหน่งอะไรหรอกครับ
มีแต่คนอื่นที่พยายามจะแต่งตั้งกันไปเอง
0คำตอบต่อไป: ทานตะวันสู้แดด - ธรรมชาติธรรมะ -
 • (2 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ