ลานธรรมเสวนา: โพธิญาณ ความหมายคืออะไรและมีอะไรบ้าง - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

หน้า 1 จาก 1
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

โพธิญาณ ความหมายคืออะไรและมีอะไรบ้าง คุณดังตฤณค่ะอยากทราบความหมายและรายละเอียดค่ะ ให้คะแนนกระทู้: -----

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   venus ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 50
 • สมัคร: 14/03/2004

ตอบ: 23/02/2006 - 14:30

ช่วยอธิบายความหมายและรายละเอียดด้วยค่ะ อยากทราบจริงๆ ขอบคุณมากค่ะ
0


หน้า 1 จาก 1
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้#1 ผู้ใช้ออฟไลน์   เจตน์ ไอคอน

 • เจตน์
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 1035
 • สมัคร: 22/01/2004

ตอบ: 23/02/2006 - 19:03

โพธิญาณ
ญาณคือความตรัสรู้,
ญาณคือปัญญาตรัสรู้,
มรรคญาณทั้งสี่มีโสตาปัตติมัคคญาณ เป็นต้น

จากพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

หากต้องการทราบความหมายของคำใดสามารถเข้าไปค้นหาได้ที่http://84000.org/tipitaka/dic

เพิ่มเติมความหมายคำศัพท์
http://84000.org/tip...?text=ญาณ
http://84000.org/tip...
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการของความไม่อดทนเหล่านี้ คือ
๑.ไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่พอใจของคนมาก
๒. มากไปด้วยเวร
๓. มากไปด้วยโทษ
๔. หลง ถึงแก่ความตาย
๕. สิ้นชีวิตแล้ว ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคคติ วินิบาต นรก
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โทษของความไม่อดทน ๕ ประการเหล่านี้แล
ปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย ๒๒/๒๘๒
0คำตอบต่อไป: ไม่มี
หน้า 1 จาก 1
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ