ลานธรรมเสวนา: ปฏิฆสัญญา , นานัตตสัญญา แปลว่าอะไร - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

 • (2 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

ปฏิฆสัญญา , นานัตตสัญญา แปลว่าอะไร

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   aa ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมทั่วไป
 • ตอบ: 69
 • สมัคร: 22/02/2004

ตอบ: 05/01/2006 - 15:46

รบกวนผู้ที่ทราบความหมายด้วย
ขอบคุณครับ
0


 • (2 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้#1 ผู้ใช้ออฟไลน์   พิชา ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: ยกเลิกการเป็นสมาชิก
 • ตอบ: 1088
 • สมัคร: 23/12/2005

ตอบ: 05/01/2006 - 21:44

.. รอฟังด้วยคนนะคะ ..
0#2 ผู้ใช้ออฟไลน์   A Student ไอคอน

 • ตอบ 400+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 477
 • สมัคร: 24/07/2005

ตอบ: 05/01/2006 - 22:04

[๖๘๙] คำว่า เพราะความดับไปแห่งปฏิฆสัญญา มีอธิบายว่า
ปฏิฆสัญญา เป็นไฉน
รูปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา
เหล่านี้เรียกว่า ปฏิฆสัญญา ปฏิฆสัญญาเหล่านี้ สงบ ระงับ เข้าไประงับ ดับไป
ดับไปอย่างราบคาบ ถูกทำให้พินาศไป ถูกทำให้พินาศไปด้วยดี ถูกทำให้
เหือดแห้ง ถูกทำให้เหือดแห้งด้วยดี ถูกทำให้มีที่สุดปราศไปแล้ว ด้วยเหตุนั้น
จึงเรียกว่า เพราะความดับไปแห่งปฏิฆสัญญา
[๖๙๐] คำว่า เพราะไม่มนสิการซึ่งนานัตตสัญญา มีอธิบายว่า
นานัตตสัญญา เป็นไฉน
การจำ กิริยาที่จำ ความจำ ของบุคคลผู้ไม่เข้าสมาบัติ พรั่งพร้อมด้วย
มโนธาตุ หรือพรั่งพร้อมด้วยมโนวิญญาณธาตุ เหล่านี้ เรียกว่า นานัตตสัญญา
ภิกษุย่อมไม่มนสิการซึ่งนานัตตสัญญา เหล่านี้ ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า เพราะ
ไม่มนสิการซึ่งนานัตตสัญญา

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๕ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๒
วิภังคปกรณ์ สุตตันตภาชนีย์ มาติกานิเทศ
0#3 ผู้ใช้ออฟไลน์   aa ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมทั่วไป
 • ตอบ: 69
 • สมัคร: 22/02/2004

ตอบ: 06/01/2006 - 09:31

เรียน คุณ (A Student)

ขอบคุณที่ตอบปัญหาให้

แสดงว่า

1. ปฏิฆสัญญา คือสัญญาของรูป รส กลิ่น เสียง กาย ใจ ใช่ไหมครับ

2. การจำ กิริยาที่จำ ความจำ ของบุคคลผู้ไม่เข้าสมาบัติ พรั่งพร้อมด้วย
มโนธาตุ หรือพรั่งพร้อมด้วยมโนวิญญาณธาตุ เหล่านี้ เรียกว่า นานัตตสัญญา

นานัตตสัญญา นี้ดีหรือไม่ดี อย่างไรครับ

ขอบคุณ

หมายเหตุ -ลองค้นหาความหมายของ 2 คำนี้ในพจนานุกรมแล้วไม่เจอ
0#4 ผู้ใช้ออฟไลน์   พระนาย. ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกผู้อ่านอย่างเดียว
 • ตอบ: 1028
 • สมัคร: 07/09/2005

ตอบ: 06/01/2006 - 10:23

คำถามนี้คุณต้องถาม "พระนาย"ถึงจะรู้รายละเอียด

เพราะ พระนายอ่านคำถามของคุณ พระนายก็รู้แล้วว่า

พวกคุณอธิบายแบบโวหารเทสนา ตามนัยยะพระสูตร จึงไม่ทราบรายละเอียด

คุณต้องอธิบายแบบปรมัตถเทสนา ตามนัยยะพระอภิธรรม คุณถึงจะทราบรายละเอียด

ดังนี้

1. พระสูตรจะบอกไว้แต่เพียงความหมายของ ปฏิฆะสัญญา
แต่ไม่ได้บอกองค์ธรรม

แต่

พระอภิธรรมเรียกว่า ปฏิฆสัญญา 10
องค์ธรรม คือ ทวิปัญจวิญญาณจิตตุปบาท 10 ดวง

2. พระสูตรจะบอกไว้แต่เพียงความหมายของ นานัตตสัญญา
แต่ไม่ได้บอกองค์ธรรม

แต่

พระอภิธรรมเรียกว่า นานัตตสัญญา 44

องค์ธรรม คือ อกุสลจิตตุปบาท 12 ดวง
อเหตุกะจิต 8 ดวง
กามาวจรโสภณจิตตุปบาท 24 ดวง

รวมเป็น 44 ดวงหมายเหตุ การที่ท่านแสดง ปฏิฆสัญญา และ นานัตตสัญญา ก็เพราะท่านต้องการ
ชี้ให้เห็นโทษของ ธรรมอันเป็นปฏิปักษ์ที่พระโยคาวจรและพรขีณาสพจะ
ต้องละเมื่อประสงค์จะเจริญเจริญ " รูปฌาน" เพื่อให้

" รูปวาจรกุศลจิตตุปบาท 15 และ
รูปาวจรกริยาจิตตุปบาท 15 " บังเกิดขึ้น

และ ถ้าประสงค์จะเจริญ "อรูปฌาน" เพื่อให้

อรูปวจรกุศลจิตตุปบาท 12 และ
อรูปวจรกริยาจิตตุปบาท 12 บังเกิดขึ้นด้วย

ก็ต้องละ " รูปสัญญา 15 " ด้วย


ดังนั้น คุณ aa ควรจะตั้งปัญหาในกระทู้นี้ว่า

ปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญา และรูปสัญญา แปลว่า อะไร ??????

ถึงจะเป็นการตั้งคำถามแบบคนมีพื้นฐาน เพราะถ้าตั้งคำถามเพียงแค่

ปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญา แปลว่า อะไร ?????

นักอภิธรรมจะรู้ได้ทันทีว่า คุณตั้งคำถามไม่ครบ !!!
0#5 ผู้ใช้ออฟไลน์   Beckham ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1735
 • สมัคร: 06/04/2005

ตอบ: 06/01/2006 - 10:52

:09: ขอบคุณครับ คุณพระนาย
0#6 ผู้ใช้ออฟไลน์   เกิดและดับ ไอคอน

 • ตอบ 400+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมทั่วไป
 • ตอบ: 465
 • สมัคร: 21/09/2005

ตอบ: 06/01/2006 - 11:04

:09:

ขอบคุณ คุณพระนายครับ
0#7 ผู้ใช้ออฟไลน์   Beckham ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1735
 • สมัคร: 06/04/2005

ตอบ: 06/01/2006 - 11:45

อ้างอิง
มีอธิบายว่า  ปฏิสัญญาเป็นไฉน  ?
รูปสัญญา  สัททสัญญา  คันธสัญญา  รสสัญญา  โผฏฐัพพสัญญา
เหล่านี้  เรียกว่าปฏิฆสัญญา  ดังนี้.


รูปสัญญา ในประโยคนี้หมายถึง

จักขุวิญญาณจิต2 (และเจตสิกที่ประกอบ)


อ้างอิง
"ก้าวล่วงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง"


รูปสัญญา ในประโยคนี้หมายถึง

รูปาวจรกุศลจิต 15
รูปาวจรกิริยาจิต 15
(และเจตสิกที่ประกอบ)
0#8 ผู้ใช้ออฟไลน์   aa ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมทั่วไป
 • ตอบ: 69
 • สมัคร: 22/02/2004

ตอบ: 07/01/2006 - 11:44

เรียน คุณพระนายและคุณBeckham

ขอบคุณที่ตอบคำถามให้ครับ

ผมยังเป็นมือใหม่ ในด้านพระอภิธรรมอยู่

จาก
ด้วยการดับไปแห่งปฏิฆสัญญา ๑๐ อย่าง
ด้วยการไม่มนสิการมานัตตสัญญา ๔๔ อย่าง.

แสดงว่า

ปฏิฆสัญญา เป็นธรรมไม่ดี
แล้วนานัตตสัญญา เป็นธรรมดีหรือไม่ดี ดูแล้วน่าจะไม่ดี

ขอบคุณครับ
0#9 ผู้ใช้ออฟไลน์   พระนาย. ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกผู้อ่านอย่างเดียว
 • ตอบ: 1028
 • สมัคร: 07/09/2005

ตอบ: 07/01/2006 - 12:40

อ้างอิง (aa @ 07 ม.ค. 49 - 11:44)ด้วยการดับไปแห่งปฏิฆสัญญา ๑๐ อย่าง
ด้วยการไม่มนสิการมานัตตสัญญา ๔๔ อย่าง.

แสดงว่า

ปฏิฆสัญญา เป็นธรรมไม่ดี
แล้วนานัตตสัญญา เป็นธรรมดีหรือไม่ดี ดูแล้วน่าจะไม่ดี

ขอบคุณครับ
(aa @ 07 ม.ค. 49 - 11:44)คุณไม่ควรกล่าวอย่างนั้น คุณ aa

เพราะ ในปฏิฆสัญญา 10 นานัตตสัญญา 44 และรูปสัญญา 15

ที่ไม่ดี มีเพียง อกุสลจิต 12 และ อกุสลวิปากจิต 7 ดวงเท่านั้น

กล่าวคือ


ใน ปฏิฆสัญญา 10 มีจิตที่ไม่ดี 5 ดวง

ใน นานัตตสัญญา 44 มีจิตที่ไม่ดี 14 ดวง

ใน รูปสัญญา 15 ไม่มีจิตที่ไม่ดี


สรุป

มีจิตที่ไม่ดี เพียง 19 ดวงเท่านั้น

และใน 19 ดวงนั้น

เป็นเหตุไม่ดี 12 เป็นผลไม่ดี 7


( พระอภิธรรม ชื่อก็บอกแล้วว่า อภิธรรม เป็น " ธรรมที่ละเอียด " คุณ aa ต้อง

ค่อย ๆ ทำความเข้าใจครับ จะเข้าใจได้ไม่ยาก ไม่มีใครรู้มาก่อน พระนายเองก็เคย

ไม่รู้เหมือน aa มาก่อน )
0#10 ผู้ใช้ออฟไลน์   Beckham ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1735
 • สมัคร: 06/04/2005

ตอบ: 07/01/2006 - 12:45

ผม ขอช่วยกระจายให้ คุณ aa ดูนะครับ


(คุณพระนาย)
อ้างอิง
ปฏิฆสัญญา 10
องค์ธรรม  คือ     ทวิปัญจวิญญาณจิตตุปบาท  10   ดวง------------------------------------------------------------------------

เปิดแผนภูมิ จิต89 ที่ link นี้ครับ
http://larndham.net/...pic=11242&st=58

------------------------------------------------------------------------ทวิปัญญจวิญญาณ 10
จัดเป็นอพยากตธรรม และเป็น วิบาก
เป็น กุศลและอกุศลวิปากจิต 10 ดวงที่ทำให้ได้

1 เห็นสิ่งที่ดี (กุสลวิบาก จักขุวิญญาณ)
2 ได้ยินเสียงดี (กุสลวิบาก โสตวิญญาณ)
3 ได้กลิ่นที่ดี (กุสลวิบาก ฆานะวิญญาณ)
4 ลิ้มรสที่ดี (กุสลวิบาก ชิวหาวิญญาณ)
5 สัมผัสที่ดี (กุสลวิบาก กายวิญญาณ)

6 เห็นสิ่งที่ไม่ดี (อกุสลวิบาก จักขุวิญญาณ)
7 ได้ยินเสียงไม่ดี (อกุสลวิบาก โสตวิญญาณ)
8 ได้กลิ่นที่ไม่ดี (อกุสลวิบาก ฆานะวิญญาณ)
9 ลิ้มรสที่ไม่ดี (อกุสลวิบาก ชิวหาวิญญาณ)
10 สัมผัสที่ไม่ดี (อกุสลวิบาก กายวิญญาณ)
0#11 ผู้ใช้ออฟไลน์   aa ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมทั่วไป
 • ตอบ: 69
 • สมัคร: 22/02/2004

ตอบ: 09/01/2006 - 09:01

เรียน คุณพระนาย

ขอบคุณที่ตอบคำถามให้ครับ
และอธิบายอย่างละเอียด ทำให้ผมมีความรู้เพิ่มขึ้น

ขอถามต่อครับ

1. คนเราสามารถที่จะมีอภิญญา 6 โดยไม่ต้องรู้เรื่องปฏิฆสัญญา , นานัตตสัญญา และจิตต่างๆ ได้ไหมครับ

2. คนเราสามารถเข้าสู่อรหันต์ โดยไม่ต้องรู้เรื่องปฏิฆสัญญา , นานัตตสัญญา และจิตต่างๆ ได้ไหมครับ

3. ขออภัยข้อนี้ถามเรื่องส่วนตัว
คุณพระนายเป็นพระหรือเปล่าครับ
เพราะเห็นในชื่อมีคำว่าพระ

ขอบคุณครับ
0#12 ผู้ใช้ออฟไลน์   aa ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมทั่วไป
 • ตอบ: 69
 • สมัคร: 22/02/2004

ตอบ: 09/01/2006 - 11:54

ขอบคุณ คุณพระนายที่ตอบคำถามให้ครับ

อภิญญา 6 ผมพอรู้คือ ฤทธิ์ หูทิพย์ รู้ใจคนอื่น ๆ ...............

เหตุที่ถาม เพราะรู้สึกว่า คำศัพท์ จะยาวและจำยากในเรื่องจิตต่าง ๆ

ในข้อ 2 กรณีของนิกายเซ็น ที่เน้นการบรรลุแบบเฉียบพลัน(น่าจะคืออรหันต์-ไม่แน่ใจ)
ซึ่งผมคาดคะเนว่า ผู้บรรลุแบบเฉียบพลันดังกล่าว น่าจะไม่ทราบเรื่องปฏิฆสัญญา , นานัตตสัญญา และจิตต่างๆ

คุณพระนายมีความเห็นอย่างไรครับ
ขอบคุณครับ
0#13 ผู้ใช้ออฟไลน์   aa ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมทั่วไป
 • ตอบ: 69
 • สมัคร: 22/02/2004

ตอบ: 09/01/2006 - 11:58

เรียน คุณBeckham

ขอบคุณที่ตอบคำถามให้ครับ
และทำลิงค์ให้ด้วย เข้าไปดูแล้วน่าสนใจ เป็นภาพสรุปไว้ ทำให้ผมมีความรู้เพิ่มขึ้น

ขอถามต่อครับ

1. คนเราสามารถที่จะมีอภิญญา 6 โดยไม่ต้องรู้เรื่องปฏิฆสัญญา , นานัตตสัญญา และจิตต่างๆ ได้ไหมครับ

2. คนเราสามารถเข้าสู่อรหันต์ โดยไม่ต้องรู้เรื่องปฏิฆสัญญา , นานัตตสัญญา และจิตต่างๆ ได้ไหมครับ

กรณีของนิกายเซ็น ที่เน้นการบรรลุแบบเฉียบพลัน(น่าจะคืออรหันต์-ไม่แน่ใจ)
ซึ่งผมคาดคะเนว่า ผู้บรรลุแบบเฉียบพลันดังกล่าว น่าจะไม่ทราบเรื่องปฏิฆสัญญา , นานัตตสัญญา และจิตต่างๆ

คุณBeckhamมีความเห็นอย่างไรครับ
ขอบคุณครับ
0#14 ผู้ใช้ออฟไลน์   Beckham ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1735
 • สมัคร: 06/04/2005

ตอบ: 09/01/2006 - 12:35

อ้างอิง
1. คนเราสามารถที่จะมีอภิญญา 6  โดยไม่ต้องรู้เรื่องปฏิฆสัญญา , นานัตตสัญญา และจิตต่างๆ ได้ไหมครับ

2. คนเราสามารถเข้าสู่อรหันต์  โดยไม่ต้องรู้เรื่องปฏิฆสัญญา , นานัตตสัญญา และจิตต่างๆ ได้ไหมครับ


ข้อ2.
พระอรหันต์ ไม่รู้เรื่องสภาวะอาการเหล่านี้ - ไม่ได้ครับ
(แต่อาจจะไม่รู้ พยัญชนะ ก็เป็นอีกกรณีหนึ่ง)

ส่วน ผู้ได้ อภิญญา6 ก็คือพระอรหันต์ที่ได้
1. อิทธิวิธา 2. ทิพพโสต 3. เจโตปริยญาณ
4. ปุพเพนิวาสานุสสติ 5. ทิพพจักขุ 6. อาสวักขยญาณ
(ดังนั้นคำตอบเหมือนกันครับ)

เรื่องของ นิกายเซ็น ผมไม่ได้ค่อยได้ศึกษาน่ะครับ
0#15 ผู้ใช้ออฟไลน์   นิรนาม41 ไอคอน

 • ตอบ 500+
 • PipPip
 • กลุ่ม: ยกเลิกการเป็นสมาชิก
 • ตอบ: 632
 • สมัคร: 19/08/2005

ตอบ: 10/01/2006 - 07:35

ปฏิฆสัญญา เป็นไฉน .........ได้แก่ ปฏิฆะ อันเป็นสังโยชน์ ...องค์ธรรม คือ สัญญาเจตสิก ....กำหนดได้ ทั้งใน กามาวจรจิต (กามภพ) รูปาวจรจิต (รูปภพ) และอรูปาวจรจิต (อรูปภพ)

นานัตตสัญญา ........ได้แก่ สัญญาปรมัตถ์ทุกๆ สภาวะ ยกเว้น สัญญาเวทยิตนิโรธ (อันเป็นสมาบัติ และไม่มีอาพาธ หรือคือไม่มีปฏิฆะ)....รวมทั้ง สัญญาในอุปาทาน(ขันธ์ทั้ง ๕) ฯลฯ (ดูอริยสัจจากพระโอษฐ์ หน้า ๗๘๒)

เรื่องสัญญา แบบนี้ ดู พระพุทธวจนะ โปฏฐปาทสูตร ด้วย (เพราะมีบางลัทธิยึดถือ สัญญา ว่า คือ อัตตา)

สรุป
สัญญญา ในชื่อนี้ หมายถึง ตัวสมปฤดี (สติสมปฤดี) ใน ภพ ทั้ง ๓ ที่ อัตตภาพนั้นยังเป็นๆ ไม่ตายเข้าโลง

เช่น โยคีลัทธิลัทธิอื่น เขา เจริญ อรูปฌานที่ ๔ ได้ ...โยคีนั้น ย่อมมีประสบการณ์ คือ มีสัญญาหรือมี ตัวสมปฤดี (สติสมปฤดี) ใน ภพ ทั้ง ๓ ที่ อัตตภาพนั้นยังเป็นๆ ไม่ตายเข้าโลงมาแล้ว ....แต่โยคีนี้ ไม่กล้า ดับสัญญานานา คือ ไม่รู้จัก สัญญาเวทยิตนิโรธตามที่ตรัสไว้ ฯลฯ
0#16 ผู้ใช้ออฟไลน์   พระนาย. ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกผู้อ่านอย่างเดียว
 • ตอบ: 1028
 • สมัคร: 07/09/2005

ตอบ: 10/01/2006 - 10:44

อ้างอิง (นิรนาม41 @ 10 ม.ค. 49 - 07:35)
ปฏิฆสัญญา เป็นไฉน .........ได้แก่ ปฏิฆะ อันเป็นสังโยชน์ ...องค์ธรรม คือ สัญญาเจตสิก ....กำหนดได้ ทั้งใน กามาวจรจิต (กามภพ) รูปาวจรจิต (รูปภพ) และอรูปาวจรจิต (อรูปภพ)

นานัตตสัญญา ........ได้แก่ สัญญาปรมัตถ์ทุกๆ สภาวะ ยกเว้น สัญญาเวทยิตนิโรธ (อันเป็นสมาบัติ และไม่มีอาพาธ หรือคือไม่มีปฏิฆะ)....รวมทั้ง สัญญาในอุปาทาน(ขันธ์ทั้ง ๕) ฯลฯ (ดูอริยสัจจากพระโอษฐ์ หน้า ๗๘๒)

เรื่องสัญญา แบบนี้ ดู พระพุทธวจนะ โปฏฐปาทสูตร ด้วย (เพราะมีบางลัทธิยึดถือ สัญญา ว่า คือ อัตตา)

สรุป
สัญญญา ในชื่อนี้ หมายถึง ตัวสมปฤดี (สติสมปฤดี) ใน ภพ ทั้ง ๓ ที่ อัตตภาพนั้นยังเป็นๆ ไม่ตายเข้าโลง

เช่น โยคีลัทธิลัทธิอื่น เขา เจริญ อรูปฌานที่ ๔ ได้ ...โยคีนั้น ย่อมมีประสบการณ์ คือ มีสัญญาหรือมี ตัวสมปฤดี (สติสมปฤดี) ใน ภพ ทั้ง ๓ ที่ อัตตภาพนั้นยังเป็นๆ ไม่ตายเข้าโลงมาแล้ว ....แต่โยคีนี้ ไม่กล้า ดับสัญญานานา คือ ไม่รู้จัก สัญญาเวทยิตนิโรธตามที่ตรัสไว้ ฯลฯหนังสืออริยสัจจ์จากพระโอษฐ์ เป็นการเรียบเรียงเนื้อความจากพระไตรปิฎกของผู้มิได้

จบ " อภิธรรมบัณฑิต" ดังนั้น ความเข้าใจองค์ธรรมของผู้เรียบเรียงจึงคลาดเคลื่อน

เพราะฉะนั้น คุณ aa และ คุณ Beckham โปรดระวัง !

เพราะหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนมิได้ศึกษาพระอภิธรรมจนจบหลักสูตรภาคปริยัติ

และ ไม่เคารพพระอรรถกถาจารย์ เช่น พระพุทธโฆษาจารย์

เพราะฉะนั้น จึงไม่ทำให้เข้าใจพระไตรปิฎก อย่างสมบูรณ์

เพราะ พระอภิธรรม เป็น อธิปัญญาสิกขา
0#17 ผู้ใช้ออฟไลน์   Beckham ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1735
 • สมัคร: 06/04/2005

ตอบ: 10/01/2006 - 12:18

องค์ธรรมของ ปฏิฆสัญญา
คือทวิปัญจวิญญาณจิตตุปบาท10
(คือ สัญญา เจตสิกอีก6 ที่ใน ทวิปัญจวิญญาณจิต10
และ ทวิปัญจวิญญาณจิต10)


ไม่หลงครับขันติ ขันติ ขันติ ขันติ ขันติ ขันติ......
เมตตา เมตตา เมตตา เมตตา เมตตา.........

ปีนี้จะไม่วิวาทกับใคร..................:78:
0#18 ผู้ใช้ออฟไลน์   นิรนาม41 ไอคอน

 • ตอบ 500+
 • PipPip
 • กลุ่ม: ยกเลิกการเป็นสมาชิก
 • ตอบ: 632
 • สมัคร: 19/08/2005

ตอบ: 11/01/2006 - 11:05

หนังสืออริยสัจจ์จากพระโอษฐ์ เป็นการเรียบเรียงเนื้อความจากพระไตรปิฎกของผู้มิได้
จบ " อภิธรรมบัณฑิต" ดังนั้น


ประทานโทษครับ

อภิธรรมปิฎก กับอภิธัมมัตถสังคหะนั้น
เมื่อ "ลูกชาวบ้าน" ใดๆ ไม่ว่าสมัยใด
ไปเรียนตามสำนัก -อาจารย์ หรือ มหาวิทยาสัยใด
...ถ้าท่องจำ หรือ ทรงจำได้ไม่ผิดพลาดทุกตัวอักษรตามที่สำนัก อาจารย์ หรือตำราได้กำหนดไว้ ฯลฯ

ย่อมแปลว่า เป็นผู้มี สัญญาปรมัตถ์ ที่ดีเลิสประเสริฐศรี ยอดยิ่งยวดยิ่งกว่าที่นกแก้วนกขุนทองจำได้" ใช่ไหมครับ
แล้ว จึง ตราให้เป็น " อภิธรรมบัณฑิต" ใช่ไหมครับ

ดูเหมือนว่า อภิธรรมบัณฑิตสายอาจารย์นั่น ก็อะไรๆ กับ อภิธรรมบัณฑิตสายอาจารย์นี้ มิใช่หรือครับ


ที่สำคัญ อภิธรรมบัณฑิต ไม่ว่าท่านใดสมัยใด สามารถเห็นจิตที่เกิด ตั้งอยู่ เคลื่อนไป ชั่วดีดนิ้วก็คำนวนจิตได้กี่แสนโกฏดวง ...ไหมครับ

ถ้าอ้างว่า พระพุทธองค์ ทรงเห็น ...อ้างอิงหลักฐานคือพระพุทธวจนะในพระไตรปิฎกนะครับ

ที่บางท่านอ้างที่ตรัสว่า ...จิตเปลี่ยนแปลงเร็ว (กระทู้อื่น) ...คำว่าเปลี่ยนแปลงเร็ว ไม่ใช่คำว่า ...ชั่วดีดนิ้วก็คำนวนจิตได้กี่แสนโกฏดวง ...ใช่ไหมครับ


ที่ผมอ้างหนังสืออริยสัจจากพระโอษฐ์ เพื่อให้ท่านไปพิจารณาสำนวนแปลของท่านพุทธทาส เทียบกับสำนวนแปลอื่นๆ ด้วย ตามหลักกาลามสูตร
ที่สำคัญ ท่านพุทธทาสแปล พระพุทธวจนะ ในพระไตรปิฎก ไว้
และ ท่านพุทธทาสศึกษาพระอภิธรรมก่อนบวช ฯลฯ

ความเห็นส่วนตนที่เสนอนั้น ก็เป็นความเห็นส่วนตน ที่สอบทานกับพระสูตรคือสำนวนแปลต่างๆ ฯลฯ
และยังศึกษาพระอภิธรรม โดยไม่สนใจว่า ใครหรือสำนักไหนอาจารย์ไหน จะตั้งให้เป็น อภิธรรมบัณฑิต ..........เพราะ ...เห็น ลีลาของนักอภิธรรมหลายๆ ท่านแล้ว "ไม่น่าเลื่อมใส" (ไม่เหมาทั้งหมด)

ดังที่คุณวิภาช* ...ชี้ว่า หนังสืออริยสัจจากพระโอษฐ์ เป็นเนื้อความคำสอนของพระพุทธเจ้าที่คัดมาจากพระไตรปิฎกครับ และคัดเอาแต่เฉพาะที่ตรัสจากพระโอษฐ์เท่านั้นครับ เป็นการรวบรวมคำสอนที่เป็นพุทธวจนะล้วนๆ แล้วมาจัดเรียงใหม่ให้มีความต่อเนื่องและเป็นระบบยิ่งขึ้น ไม่ใช่เป็นผลงานการเขียนของท่านพุทธทาสนะครับ

ดังนั้น ถ้าคุณพระนาย เป็นอภิธรรมบัณฑิต ก็กรุณา อธิบาบ ปฏิฆสัญญา , นานัตตสัญญา แปลว่าอะไร ...ตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ ในพระสุตตันตปิฎก นะครับ
แล้ว เทียบกับที่พระอภิธรรม บัญญัติไว้

ทำเช่นนี้ น่าจะเท่ากับแสดงให้เห็นว่า พระอภิธรรม เลอเลิศ นะครับ
0#19 ผู้ใช้ออฟไลน์   พระนาย. ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกผู้อ่านอย่างเดียว
 • ตอบ: 1028
 • สมัคร: 07/09/2005

ตอบ: 11/01/2006 - 11:23

ตอบ คุณวิภาช และ คุณนิรนาม 41


คุณวิภาช และ คุณนิรนาม 41 กำลังกล่าวตู่พระนาย

เพราะพระนาย "ไม่มีข้อความไหนเลย ที่พระนายพูด " ว่า

" หนังสืออริยสัจจ์จากพระโอษฐ์เป็นงานขียนของเจ้าคุณพุทธทาส "


คุณวิภาช และ คุณนิรนาม 41 กล่าวตู่พระนายด้วยคำที่ไม่จริง

พระนายไม่ได้พูดถึง เจ้าคุณพุทธทาสเลย แต่คุณ 2 คนก็เดือดร้อนกันไปเอง
0คำตอบต่อไป: นิรนาม41 - พระนาย. - Beckham - พระนาย. - พระนาย. - Beckham - วิภาช* - นิรนาม41 -
 • (2 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ