ลานธรรมเสวนา: วิญญาณ6 - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

หน้า 1 จาก 1
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

วิญญาณ6

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   revo ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมทั่วไป
 • ตอบ: 1
 • สมัคร: 17/12/2005

ตอบ: 17/12/2005 - 01:00

จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ จะเกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม่ครับ หรือว่าสัมพันธ์กันอย่างไรครับ แล้ววิญญาณ6จะช่วยเราคลายทุกข์ได้อย่างไรครับ
0


หน้า 1 จาก 1
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้#1 ผู้ใช้ออฟไลน์   ภพฺพาคมโน ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1503
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 17/12/2005 - 01:23

ตอบสั้นๆนะคะ ง่วงนอนแย้ว

วิญญาณ ๖ ไม่ได้เกิดพร้อมกันค่ะ จิตเกิดดับทีละขณะ ยกตัวอย่างเช่น คุณ จขกท.ดูทีวี จักขุวิญญาณกับโสตวิญญาณ จะเกิดดับสลับกัน จิตเกิดดับรวดเร็วมาก จนคุณอาจคิดว่าคุณเห็นและได้ยินพร้อมกันได้

การรู้เรื่องวิญญาณ ๖ สามารถคลายทุกข์ได้ คือ ทำให้เราทราบว่า วิญญาณ ๖ เป็นนามอย่างหนึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของขันธ์ ๕ ไม่ใช่ตัวเรา
0#2 ผู้ใช้ออฟไลน์   wit ไอคอน

 • ตอบ 6000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 6368
 • สมัคร: 30/06/2005

ตอบ: 17/12/2005 - 06:55

สาธุครับขอเสริมเพิ่มเติมนะครับ วิญญาณ6 อันมีความเกี่ยวเนื่องด้วยอายตนะทั้ง 6 นั้น อันมี ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเรา เมื่อไม่ยึดมั่นเช่นนี้จิตย่อมหลุดพ้นจิต ดังนั้นผมว่าวิญญาณก็คือจิต แต่เนื่องจากคนทั่วไปยังมีอุปาทานในขันธ์ 5 อยู่ วิญญาณจึงจำเป็นต้องเนื่องอยู่กับอายตนะทั้ง 6 ดังนั้นวิญญาณที่ไม่เที่ยงนั้นก็คือวิญญาณที่มีอุปาทานในขันธ์ 5 อยู่ แต่เมื่อไม่ยึดมั่น วิญญาณก็จะหลุดพ้นเป็นอิสระไม่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งใดครับ

ปล.ดังนั้นที่บางคนอาจจะเข้าใจว่าเมื่อหลุดพ้นแล้วจะดับหรือดับสูญทั้งหมดนั้น การหลุดพ้นหรือการเข้านิพพานนั้นไม่ใช่ดับสูญนะครับ การดับสูญเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างหนึ่งครับ
0#3 ผู้ใช้ออฟไลน์   Beckham ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1735
 • สมัคร: 06/04/2005

ตอบ: 17/12/2005 - 11:13

อ้างอิง
จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ จะเกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม่ครับ


เกิดขึ้นคนละขณะครับ

ยกตัวอย่างเช่น เวลาเห็นภาพ รูปารมณ์ดับไปหนึ่งขณะ
จิตจะเกิดดับไป 17 ขณะด้วยกิจต่างๆ เขียนเป็นอักษรย่อดังนี้

ตี น ท ป วิ สํ สัน วุ ช ช ช ช ช ช ช ต ต (รูป 1ขณะ จิตเกิดไป 17 ขณะ)

จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ
จะเกิดอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่อักษร "วิ" ย่อจาก ทวิปัญจวิญญาณ 10

ดูความหมายของวิญญาณกิจ 14 จากพจนานุกรม
http://84000.org/tip...จ&detail=on


ในหนึ่งวินาที อาจเกิด จิตเกิดดับตามลำดับของกิจ นับแสนล้านรอบ

ตี น ท ป วิ สํ สัน วุ ช ช ช ช ช ช ช ต ต
ตี น ท ป วิ สํ สัน วุ ช ช ช ช ช ช ช ต ต
ตี น ท ป วิ สํ สัน วุ ช ช ช ช ช ช ช ต ต
ฯลฯ
ตี น ท ป วิ สํ สัน วุ ช ช ช ช ช ช ช ต ต
ตี น ท ป วิ สํ สัน วุ ช ช ช ช ช ช ช ต ต
ตี น ท ป วิ สํ สัน วุ ช ช ช ช ช ช ช ต ต
ตี น ท ป วิ สํ สัน วุ ช ช ช ช ช ช ช ต ต
ตี น ท ป วิ สํ สัน วุ ช ช ช ช ช ช ช ต ต
ตี น ท ป วิ สํ สัน วุ ช ช ช ช ช ช ช ต ต


แล้วก็มาประมวลผลทางความคิด

น ท มโน ช ช ช ช ช ช ช ต ต
น ท มโน ช ช ช ช ช ช ช ต ต
น ท มโน ช ช ช ช ช ช ช ต ต
น ท มโน ช ช ช ช ช ช ช ต ต
ฯลฯ
น ท มโน ช ช ช ช ช ช ช ต ต
น ท มโน ช ช ช ช ช ช ช ต ต
น ท มโน ช ช ช ช ช ช ช ต ต
น ท มโน ช ช ช ช ช ช ช ต ต


สลับไปมากนับไม่ถ้วน จนเกิดเป็นเรื่องราวต่างๆ
0#4 ผู้ใช้ออฟไลน์   Beckham ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1735
 • สมัคร: 06/04/2005

ตอบ: 20/12/2005 - 14:42

"เหตุใกล้" ให้เกิด "จักขุวิญญาณ"
ได้แก่ ประสาทตา สี แสงสว่าง มนสิการ

"เหตุใกล้" ให้เกิด "โสตวิญญาณ"
ได้แก่ ประสาทหู เสียง วิวรากาส มนสิการ

"เหตุใกล้" ให้เกิด "ฆานวิญญาณ"
ได้แก่ ประสาทจมูก กลิ่น ลม มนสิการ

"เหตุใกล้" ให้เกิด "ชิวหาวิญญาณ"
ได้แก่ ประสาทลิ้น รส น้ำ มนสิการ

"เหตุใกล้" ให้เกิด "กายวิญญาณ"
ได้แก่ ประสาทกาย โผฏฐัพพะ ดิน มนสิการ

"เหตุใกล้" ให้เกิด "มโนวิญญาณ"
ได้แก่ หทยวัตถุ ธรรมารมณ์ มโนทวาร มนสิการ
"เหตุไกล" ของ "วิญญาณทั้ง5" และ "มโนทวาร / ภวังคจิต"

คือ อดีตกรรม


-----------------------------------------------------------------

(จาก หนังสือธรรม ของท่านเจ้าคุณโชดก ญาณสิทธิ)
0คำตอบต่อไป: ไม่มี
หน้า 1 จาก 1
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ