ลานธรรมเสวนา: ผู้บรรลุธรรมในพุทธประวัติ ทำไม โสดาบัน--> อรหันต์ - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

หน้า 1 จาก 1
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

ผู้บรรลุธรรมในพุทธประวัติ ทำไม โสดาบัน--> อรหันต์

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   สมภพ ไอคอน

 • ตอบ 200+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 231
 • สมัคร: 29/11/2004

ตอบ: 16/10/2005 - 19:15

โดยไม่ผ่านสกทาคามี ไม่ผ่านอนาคามี

กรณีปัจจวัคคีย์เป็นต้น
กรณีพระอานนท์เป็นต้น


แต่ไม่แน่ใจว่า หลักสูตรนักธรรมตรี อาจจะตัดการบรรลุระหว่างนั้นออกไปหรือเปล่า
0


หน้า 1 จาก 1
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้#1 ผู้ใช้ออฟไลน์   พระนาย. ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกผู้อ่านอย่างเดียว
 • ตอบ: 1028
 • สมัคร: 07/09/2005

ตอบ: 18/10/2005 - 16:13

คุณสมภพกล่าวชอบแล้ว ! ขอรับ คือ

การบรรลุธรรมของ พระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ท่านมีการบรรลุไปตามลำดับแห่งวันทั้ง 5

คือ เริ่มนับหลังจากวันที่ พระพุทธเจ้าทรงแสดง "อนัตตลักขณสูตร" จบ เป็นวันที่ 1

วันที่ 1 ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะ แทงตลอด มรรค 3 สามัญญผล 3 นิพพาน 1

วันที่ 2 ท่านพระวัปปะ แทงตลอด มรรค 4 สามัญญผล 4 นิพพาน 1

วันที่ 3 ท่านพระภัททิยะ แทงตลอด มรรค 4 สามัญญผล 4 นิพพาน 1

วันที่ 4 ท่านพระมหานามะ แทงตลอด มรรค 4 สามัญญผล 4 นิพพาน 1

วันที่ 5 ท่านพระอัสสชิ แทงตลอด มรรค 4 สามัญญผล 4 นิพพาน 1

ด้วยเหตุนี้การเรียกกลุ่มสาวกทั้ง 5 นี้ว่า " ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5"

นอกจากจะเรียกโดยลำดับแห่ง " วัยวุฒิ " แล้ว

ยังเรียกโดยลำดับแห่ง " คุณวุฒิ " ด้วย คือ

1. เพราะมีการปฎิบัติและบรรลุ "นวโลกุตตรธรรม 9 " ไปตามลำดับจากวันที่ 1 ไปจน
ถึงวันที่ 5 นับจากที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง " อนัตตลักขณะสูตร"

2. เพราะวัยวุฒิของสาวกทั้ง 5 มีวัยวุฒิที่เรียงกันไปโดยลำดับ

( ทั้งหมดนี้คือ มูลเหตุแห่งการบัญญัติเรียก สาวกทั้ง 5 นี้ว่า " ปัญจวัคคีย์ " )

หมายเหตุ

ถ้าเป็นผู้ศึกษาคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาอย่างละเอียด จะทราบถึง อรรถะ และ

พยัญชนะอันลึกซึ้ง ของ ชื่อต่าง ๆ ของบุคคลในสมัยพุทธกาล เพราะมูลภาษาในพระพุทธ

ศาสนา คือ ปาลิภาษา หรือ ภาษาบาลี

อย่างคำว่า " ปัญจวัคคีย์" นี้ ก็มีอรรถะอันลึกซึ้งที่แสดงถึง

ความสัมพันธ์แห่งวัยวุฒิของสาวกทั้ง 5

และ

ลำดับแห่งการบรรลุธรรมโดยลำดับของวันทั้ง 5 วัน

( คุณสมภพอ่านหลาย ๆรอบนะครับ แล้วคุณสมภพจะเข้าใจ )
0#2 ผู้ใช้ออฟไลน์   พระนาย. ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกผู้อ่านอย่างเดียว
 • ตอบ: 1028
 • สมัคร: 07/09/2005

ตอบ: 19/10/2005 - 12:16

ส่วนการบรรพชา ของ พระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5

ท่าน อัญญาโกณฑัญญะ บรรพชาใน วันขึ้น 15 ค่ำ เพ็ญเดือน 8

ท่าน วัปปะ บรรพชาใน วันแรม 1 ค่ำ เพ็ญเดือน 8

ท่าน ภัททิยะ บรรพชาใน วันแรม 2 ค่ำ เพ็ญเดือน 8

ท่าน มหานามะ บรรพชาใน วันแรม 3 ค่ำ เพ็ญเดือน 8

ท่าน อัสสชิ บรรพชาใน วันแรม 4 ค่ำ เพ็ญเดือน 8


และ ภายหลังจากปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้รับการอุปสมบทแล้ว ในวันแรม 5 ค่ำ

พระองค์จึงทรงแสดง " อนัตตลักขณสูตร "
0#3 ผู้ใช้ออฟไลน์   เกิดและดับ ไอคอน

 • ตอบ 400+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมทั่วไป
 • ตอบ: 465
 • สมัคร: 21/09/2005

ตอบ: 12/01/2006 - 20:04

อ้างอิง
ความคิดเห็นที่ 11 : (cygnus) แจ้งลบ | อ้างอิง |


ทราบมาว่าพระอนาคามีไม่ต้องกลับมาเกิดอีก แล้วพระสกิทาคามีละครับท่านต้องกลับมาเกิดอีกหรือเปล่า..

ความคิดเห็นที่ 12 : (เกิดและดับ) แจ้งลบ | อ้างอิง |


ถ้ายังกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก  ก็ 1 ชาติครับ  แล้วจบ
ถามต่ออีกนิดครับ แล้วอีกชาติ ที่เกิดมาปุ๊บ จะบรรลุ อานาคมี เลย หรือเปล่าครับ
หรือว่า ต้องฝึกให้ เป็นโสดาบันใหม่เสียก่อนเรียนคุณพระนายครับ

ท่านที่ได้พระสกิทาคามีแล้ว กลับมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์อีกครั้ง

ต้องฝึกตนใหม่ให้ผ่านพระโสดาบัน อีกครั้งหรือเปล่าครับ

ศีลบริสุทธิ์ ตั้งแต่เกิดน่ะใช่ แต่ความเป็นพระสกิทาคามี ติดตัวมาตั้งแต่เกิด โดย

อัตโนมัติรึเปล่าครับ หรือต้องมาตั้งต้นกันใหม่ แต่ง่ายกว่า

:09:
0#4 ผู้ใช้ออฟไลน์   ระนาด ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1971
 • สมัคร: 06/11/2005

ตอบ: 14/01/2006 - 09:26

คำถามของคุณเกิดและดับน่าสนใจมาก ผมก็อยากรู้เหมือนกัน ต้องขอรบกวนคุณพระนายอีกแล้วครับ :04: :09:
0#5 ผู้ใช้ออฟไลน์   สวัสดี ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1704
 • สมัคร: 16/12/2005

ตอบ: 17/01/2006 - 18:53

ขอบคุณคุณพระนาย
อยากรู้คำตอบด้วย
0#6 ผู้ใช้ออฟไลน์   เกิดและดับ ไอคอน

 • ตอบ 400+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมทั่วไป
 • ตอบ: 465
 • สมัคร: 21/09/2005

ตอบ: 18/01/2006 - 13:05

มาถามอีกทีครับ


อ้างอิง
ความคิดเห็นที่ 11 : (cygnus) แจ้งลบ | อ้างอิง |


ทราบมาว่าพระอนาคามีไม่ต้องกลับมาเกิดอีก แล้วพระสกิทาคามีละครับท่านต้องกลับมาเกิดอีกหรือเปล่า..

ความคิดเห็นที่ 12 : (เกิดและดับ) แจ้งลบ | อ้างอิง |


ถ้ายังกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก  ก็ 1 ชาติครับ  แล้วจบ
ถามต่ออีกนิดครับ แล้วอีกชาติ ที่เกิดมาปุ๊บ จะบรรลุ อานาคมี เลย หรือเปล่าครับ
หรือว่า ต้องฝึกให้ เป็นโสดาบันใหม่เสียก่อนเรียนคุณพระนายครับ

ท่านที่ได้พระสกิทาคามีแล้ว  กลับมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์อีกครั้ง

ต้องฝึกตนใหม่ให้ผ่านพระโสดาบัน  อีกครั้งหรือเปล่าครับ

ศีลบริสุทธิ์  ตั้งแต่เกิดน่ะใช่  แต่ความเป็นพระสกิทาคามี  ติดตัวมาตั้งแต่เกิด โดย

อัตโนมัติรึเปล่าครับ  หรือต้องมาตั้งต้นกันใหม่  แต่ง่ายกว่า

0#7 ผู้ใช้ออฟไลน์   พระนาย. ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกผู้อ่านอย่างเดียว
 • ตอบ: 1028
 • สมัคร: 07/09/2005

ตอบ: 18/01/2006 - 14:24

คำถามของคุณเกิดและดับเป็นคำถามที่ดี

พระอริยะบุคคล ที่ยังต้องเกิดอีก เมื่อท่านได้มาเกิดในชาติใหม่

อริยะคุณของท่านก็จะเป็น ปกตูปนิสสยปัจจัย แก่ท่านไปตลอดจนตราบเท่าเข้า

ปรินิพพาน

ถ้าคุณเกิดดับ เข้าใจ " ปกตูปนิสสยปัจจัย" คำถามที่คุณถามพระนายมาทั้งหมด

ก็จะเป็นคำตอบ

เพราะ ปัจจัยนี้ เป็น มหาปเทสปัจจัย
0#8 ผู้ใช้ออฟไลน์   เกิดและดับ ไอคอน

 • ตอบ 400+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมทั่วไป
 • ตอบ: 465
 • สมัคร: 21/09/2005

ตอบ: 19/01/2006 - 12:33

..
0#9 ผู้ใช้ออฟไลน์   willy ไอคอน

 • ตอบ 100+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 127
 • สมัคร: 10/03/2005

ตอบ: 19/01/2006 - 20:20

:18:
0#10 ผู้ใช้ออฟไลน์   เกิดและดับ ไอคอน

 • ตอบ 400+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมทั่วไป
 • ตอบ: 465
 • สมัคร: 21/09/2005

ตอบ: 20/01/2006 - 13:40

...
0#11 ผู้ใช้ออฟไลน์   เกิดและดับ ไอคอน

 • ตอบ 400+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมทั่วไป
 • ตอบ: 465
 • สมัคร: 21/09/2005

ตอบ: 20/01/2006 - 14:18

ปกตูปนิสสยปัจจัย

กล่าวถึงธรรมที่เป็นปัจจัยนั้น เป็นที่อาศัยอย่างแรง กล้า หรือเป็นที่อาศัยที่มีกำลังมากแก่ปัจจยุบบันนธรรม
0#12 ผู้ใช้ออฟไลน์   ปุ่นบ้อกี๋ ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 86
 • สมัคร: 08/08/2005

ตอบ: 30/01/2006 - 20:41

ผมเคยอ่าน หลวงปู่เทกส์ หรือไม่ก็หลวงตามหาบัวเคยตอบคำถามไว้ว่า
ถึงแม้บุคคลที่บรรลุเป็นพระอริยะชั้นต้นแล้วถ้ายังต้องเกิดใหม่อยู่ก็เริ่มใหม่จากคนธรรมดาครับ แต่แน่นอนว่าแนวทางปฎิบัติธรรมของท่านย่อมไม่ยากเย็นนักเพราะเคยเดินมาแล้ว
โดยความเห็นส่วนตัวผมก็เชื่อเช่นนั้นครับ
0#13 ผู้ใช้ออฟไลน์   ยายกับตา ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 354
 • สมัคร: 11/06/2005

ตอบ: 30/01/2006 - 22:21

หลานพระนายตอบได้ดี ยายกับตา ชอบฟัง
0#14 ผู้ใช้ออฟไลน์   ใจนาย ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 56
 • สมัคร: 07/06/2005

ตอบ: 31/01/2006 - 14:04

ตอนเกิดก็มาแบบปุถุชนแหละครับ แต่มีอริยเป็นบารมีธรรมคือเมื่อเป็นผู้มีอันไม่ตกต่ำแล้วก็จะได้งอกงามในธรรมวินัยอยู่ร่ำไปตามลำดับ เรียกว่ามีแต่จะก้าวหน้าครับส่วนกรรมปรุงแต่งอื่นๆ อาจเบียดเบียนไปได้ต่างๆื เห็นตรงตามความเห็นที่สิบหก
0#15 ผู้ใช้ออฟไลน์   วชิระ45 ไอคอน

 • ตอบ 500+
 • PipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกผู้อ่านอย่างเดียว
 • ตอบ: 524
 • สมัคร: 02/11/2005

ตอบ: 02/02/2006 - 20:35

เช่นโสดาบันมรรคญาน เมื่อเกิดแล้ว 1-2ชาติต่อไปก็บรรลุ สกิทาคามีเลยไม่มีโสดามรรคญานอีก ส่วนพระอานนนั้น จิตวนสามรอบจากสกิ อานา อรหันต ในคราวเดียวกัน
0คำตอบต่อไป: ไม่มี
หน้า 1 จาก 1
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ