ลานธรรมเสวนา: อนุตตรธรรมกับพระพุทธศาสนาและพระศรีอารย์ - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

หน้า 1 จาก 1
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

อนุตตรธรรมกับพระพุทธศาสนาและพระศรีอารย์ ธรรม ทุกสิ่ง เกิด มาจากที่เดียวกัน

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   ฉือเปย ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมทั่วไป
 • ตอบ: 4
 • สมัคร: 28/07/2005

ตอบ: 08/08/2005 - 11:00

พระพุทธศาสนาของเรานั้นความจริงแล้วก็มีต้นกำเนิดมาจากที่เดียวกันกับทุกศาสนาที่เราเห็นอยู่บนโลกนี้ทุกอย่างมีรากที่เดียวกันแต่แยกออกมาสั่งสอนที่ต่างกันแค่นั้นเอง
อนุตรธรรม เป็นธรรมะที่ลึกซึ้ง เป็นเรื่องที่ไม่แปลกที่จะมีผู้คนมากมายไม่เข้าใจ ว่าอนุตรธรรมคืออะไร เป็นพุทธหรือลัทธิอะไรหรือเปล่า มาเพื่ออะไร
ผู้น้อย ขอให้ความกระจ่างแด่ท่านผู้แสวงหาหนหลุดพ้นทางตามรอยพระศาสดาของตน ท่านผู้มีบุญวาสนาทุกท่านข้าน้อยขอชี้แนะดังนี้
ผู้มีบุญวาสนาทุกท่านเคยตั้งคำถามกับตัวเองบ้างรึเปล่าว่า
1.เราเกิดมาจากไหน
2.เกิดมาเพื่อทำอะไร
3.ตายแล้วเราจะไปที่ไหน
ทำไมต้องมีโลก ทำไมต้องมีคน มีสัตว์ ใครเป็นผู้ให้กำเนิดสิ่งเหล่านี้
ศาสนาทุกศาสนาเกิดขึ้นได้อย่างไร ทำไมต้องมีด้วย
ทุกคำถามเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมถามกับตัวเองอยู่ตลอดเวลา แต่มาถึงบัดนี้ผมได้ศึกษาทำความเข้าใจ จนผมอยากจะบอกกับทุกคนบนโลกใบนี้ บอกข่าวประเสริฐที่ผมได้รับรู้มา วันนี้ผมดีใจที่มีผู้มีบุญวาสนาเปิดใจรับสิ่งที่ลำค่าที่สุดในชีวิตที่เราเกิดมา
อนุตรธรรม เป็นเพียงศัพท์ที่บัญญัติขึ้นมาแค่นั้นเอง เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจตรงกัน จริงฯแล้วธรรมมะที่แท้จริงนั้น ไร้รูป ไร้ร่างเป็นสิ่งที่พระศาสดาของทุกศาสนา มิสามรถที่จะบอกกล่าวเป็นคำพูดได้สมัยนั้นยังคงต้องเป็นความลับอยู่ พระพุทธองค์ถ่ายทอดธรรมนี้ให้พระมหากัสสปะ สืบทอดมา พระอานนท์ เป็นรุ่นต่อรุ่นหนึ่งต่อหนึ่ง ซึ่งเป็นธรรมที่ไร้รูปไร้ร่าง ว่างแต่ก็ไม่ว่าง มีแต่เหมือนไม่มี
ในคัมภีร์ของทุกศาสนาถ้าเราศึกษาให้ลึกจริงฯ จะมีความนัยของคำว่าอนุตรธรรมอยู่
สิ่งเหล่านี้น้อยคนที่เข้าใจ เพราะว่าคนเราเกิดมาแล้วไม่รู้กี่ชาติ เจ้ากรรมนายเวรไม่รู้เท่าไร ธรรมมะซึ่งพระศาสดาของทุกศาสนาทรงตรัสรู้ ท่านต้องบำเพ็ญมาไม่รู้กี่ชาติ
จึงเป็นเรื่องที่ไม่แปลกที่คนไม่รู้ในสิ่งล้ำค่านี้ หรือรู้แล้วก็ยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร
ถ้าจะให้พูดถึง <อนุตตรธรรมที่แท้จริง>ให้ละเอียด ณ ที่นี้คงจะเป็นเรื่องยาก เพราะว่าธรรมะในอนุตตรธรรมตอนนี้ก็แบ่งออกไปเป็นสายธรรมมากมาย ของที่ปลอมก็มีมาก
ดังที่เห็นเป็นข่าวต่างๆมากมาย แต่ที่ที่จริงมีอยู่ที่เดียวนั้นคือ ที่ที่ศาสดาของทุกศาสนาอยู่รวมทั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราด้วย โดยมีพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปคือพระศรีอารยเมตตรัย เป็นผู้เก็บรวม 3 ภพ นี่คือหน้าที่ของพระพุทธเจ้าองค์ที่ 10 ของโลกเรา
ผู้น้อยจึงขอบอกข่าวประเสริฐกับทุกท่านว่า
<ตอนนี้ สมเด็จพระศรีอารยเมตตรัยเกิดกายเนื้ออยู่บนโลกมนุษย์แล้ว>
ศาสดาของโลกองค์ต่อไปตอนนี้ท่านมีชีวิตอยู่บนโลกของพวกเราพี่น้องผู้ซึ่งมีแม่ผู้ให้กำเนิดจิต
วิญญาณ มาจากที่เดียวกัน และเราก็มีแม่คนเดียวกันรอเราอยู่
พระพุทธองค์สมัยท่านมีชีวิตอยู่จะมีซักกี่คนที่รู้ว่าท่านคือ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บ้าง

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย กอบ: 08/08/2005 - 17:24

0


หน้า 1 จาก 1
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้#1 ผู้ใช้ออฟไลน์   ฉือเปย ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมทั่วไป
 • ตอบ: 4
 • สมัคร: 28/07/2005

ตอบ: 08/08/2005 - 11:02

ขอบคุณครับ
0#2 ผู้ใช้ออฟไลน์   Beckham ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1735
 • สมัคร: 06/04/2005

ตอบ: 08/08/2005 - 11:07

อ้างอิง
<อนุตตรธรรมที่แท้จริง>


ช่วย post ความหมายให้นะครับ

[126] อนุตตริยะ 3 (ภาวะอันยอดเยี่ยม, สิ่งที่ยอดเยี่ยม — excellent states; highest ideal; greatest good; unsurpassable experiences)
1. ทัสสนานุตตริยะ (การเห็นอันเยี่ยม ได้แก่ ปัญญาอันเห็นธรรม หรืออย่างสูงสุดคือเห็นนิพพาน — ideal sight, supreme or unsurpassable vision)
2. ปฏิปทานุตตริยะ (การปฏิบัติอันเยี่ยม ได้แก่ การปฏิบัติธรรมที่เห็นแล้ว กล่าวให้ง่ายหมายเอามรรคมีองค์ 8 — ideal course; supreme way)
3. วิมุตตานุตตริยะ (การพ้นอันเยี่ยม ได้แก่ ความหลุดพ้นอันเป็นผลแห่งการปฏิบัตินั้น คือ ความหลุดพ้นจากกิเลสและทุกข์ทั้งปวง หรือนิพพาน — ideal freedom; supreme deliverance)[127] อนุตตริยะ 6 (ภาวะอันเยี่ยม, สิ่งที่ยอดเยี่ยม — excellent, supreme or unsurpassable experiences)
1. ทัสสนานุตริยะ (การเห็นอันเยี่ยม ได้แก่ การเห็นพระตถาคต และตถาคตสาวกรวมถึงสิ่งทั้งหลายที่จะให้เกิดความเจริญงอกงามแห่งจิตใจ — supreme sight)
2. สวนานุตตริยะ (การฟังอันเยี่ยม ได้แก่ การสดับธรรมของพระตถาคต และ ตถาคตสาวก — supreme hearing)
3. ลาภานุตตริยะ (การได้อันเยี่ยม ได้แก่ การได้ศรัทธาในพระตถาคตและตถาคตสาวก หรือการได้อริยทรัพย์ — supreme gain)
4. สิกขานุตตริยะ (การศึกษาอันเยี่ยม ได้แก่ การฝึกอบรมในอธิศีล อธิจิต และอธิปัญญา — supreme training)
5. ปาริจริยานุตตริยะ (การบำเรออันเยี่ยม ได้แก่ การบำรุงรับใช้พระตถาคตและตถาคตสาวก — supreme service or ministry)
6. อนุสสตานุตตริยะ (การระลึกอันเยี่ยม ได้แก่ การระลึกถึงพระตถาคต และตถาคตสาวก — supreme memory)

โดยสรุปคือ การเห็น การฟัง การได้ การศึกษา การช่วยรับใช้ และการรำลึกที่จะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ ล่วงพ้นโสกะปริเทวะ ดับสูญทุกข์โทมนัส เพื่อการบรรลุญายธรรม ทำให้แจ้งซึ่งนิพพาน


.

แสดงผลการค้น ลำดับที่ 4 / 7
[188] สังเวชนียสถาน 4 (สถานที่เป็นที่ตั้งแห่งความสังเวช, สถานที่เนื่องด้วยพุทธประวัติ ซึ่งพุทธศาสนิกชนควรไปดูเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้เกิดความไม่ประมาท จะได้เร่งขวนขวายประกอบกุศลกรรม และสำหรับผู้ศรัทธาจะได้จาริกไปชม เพื่อเพิ่มพูนปสาทะ กระทำสักการบูชา อันจะนำให้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ - places apt to cause the feeling of urgency; places made sacred by the Buddha's association; places to be visited with reverence; the four Buddhist Holy Places)
1. ชาตสถาน (ที่พระพุทธเจ้าประสูติ คือ อุทยานลุมพินี - birthplace of the Buddha)
2. อภิสัมพุทธสถาน (ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ คือ ควงโพธิ์ที่ตำบลพุทธคยา - place where the Buddha attained the Enlightenment)
3. ธัมมจักกัปปวัตตนสถาน (ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คือ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี เรียกปัจจุบันว่า สารนาถ - place where the Buddha preached the First Sermon)
4. ปรินิพพุตสถาน (ที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน คือ ที่สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา - place where the Buddha passed away into Parinibbana)

http://84000.org/tip...
0#3 ผู้ใช้ออฟไลน์   Vicha ไอคอน

 • ตอบ 3000+
 • PipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 3378
 • สมัคร: 24/01/2004

ตอบ: 08/08/2005 - 11:46

ขอโทษนะครับ ทึ่ต้องตักท้วงเป็นครั้งที่ 2 แต่คงไม่สามารถละลายความเชื่อที่ฝั่งแน่นของคุณฉือเปย ไปได้โดยง่าย เพราะติดแน่นเสียเหลือเกิน

ปริศนา !!!!!! อ้าว ผมเพิ่งได้สนทนากับ เทพบุตรชั้นดุสิตที่เป็นโพธิสัตว์ที่จะตรัสรู้เป็นพระศรีอริยเมตตรัยพุทธเจ้า ในสมัยถัดไปอีกนานแสนนาน เมื่อไม่กี่เดือนมานี้เอง

แล้วท่านลงมาเกิดบนโลกมนุษย์แล้วเหรอ! มาแย่งแสดงธรรมว่าธรรมของตนเลิศกว่า มาแย่งแสดงความเป็นพระพุทธเจ้าที่ยิ่งใหญ่แล้วหรือ?
อย่างนั้นท่านที่ คุณ ฉือเปย บอกกล่าวให้ทราบนั้น จะไม่แตกต่างจากพระเทวฑัตหรือ?

ปริศนา !!!!!! ที่ผมกล่าวก็ไม่ควรเชื่อ แต่สิ่งที่คุณ ฉือเปย เสนอยิ่งแล้วไปใหญ่ แถมยัง Post ผิดห้องเสียอีก
ธรรมทานย่อมชนะทานทั้งปวง
รสแห่งธรรมย่อมชนะรสทั้งปวง
ความยินดีในธรรมย่อมชนะความยินดี