ลานธรรมเสวนา: อาสวักขยญาณ คือ อะไร และมีรายละเอียดอย่างไร ครับ - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

หน้า 1 จาก 1
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

อาสวักขยญาณ คือ อะไร และมีรายละเอียดอย่างไร ครับ

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   วงกลม ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 99
 • สมัคร: 07/07/2005

ตอบ: 17/07/2005 - 21:42

http://84000.org/tip...xt=อาสว
อาสวักขยญาณ ความรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะ, ญาณหยั่งรู้ในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย,
ความตรัสรู้ (เป็นความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ในยามสุดท้ายแห่งราตรี วันตรัสรู้)
---------------

ขอความกรุณาช่วยอธิบายว่า อาสวักขยญาณ คือ รู้อะไร และรายละเอียดเป็นอย่างไร ครับ

กราบขอบพระคุณครับ
0


หน้า 1 จาก 1
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้#1 พระนาย

 • กลุ่ม: ผู้เยี่ยมชม

ตอบ: 17/07/2005 - 22:11

พระนายตอบคุณวงกลม

อาสวักขยญาณ องค์ธรรม คือ ปัญญาเจตสิก ใน อรหัตตมรรคจิตตุปบาท ที่มี

" นิพพานปรมัตถ์ " เป็นอารมณ์

อาสวะ หมายถึง อาสวะ 4

ขะยะ หมายถึง ประหาร ฆ่า หรือ ทำลาย

อาสวักขยญาณ หมายถึง ญาณในการ ประหาร ฆ่า หรือ ทำลาย อาสวะ 4 ได้โดย
เด็ดขาด

หมายเหตุ

การฆ่าในพระพุทธศาสนา มีการฆ่าเพียงอย่างเดียวที่พระศาสดาทรงสรรเสริญ คือ

การฆ่าอาสวะทั้งหลายให้ตายโดยไม่เหลือ ใน อาสวักขยญาณ หรือ อรหัตตมรรค

ญาณ
0#2 ผู้ใช้ออฟไลน์   ธง ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกผู้อ่านอย่างเดียว
 • ตอบ: 1509
 • สมัคร: 07/03/2005

ตอบ: 17/07/2005 - 22:20

สาธุ ครับ :09: :09: :09:
ดีใจที่ได้เห็นชื่อ พระนาย อีก
ผมได้รับหนังสือ ทั้ง ๒ เล่มแล้วครับ
๑. ทีปังกร
๒. พระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นผู้หญิง
กราบขอบพระคุณมากครับ :09:
0#3 ผู้ใช้ออฟไลน์   วงกลม ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 99
 • สมัคร: 07/07/2005

ตอบ: 18/07/2005 - 09:19

เข้าใจแล้วครับ
ขอบพระคุณ คุณพระนาย มากครับ

ขออนุญาตเรียนถามเพิ่มเติม ว่า

ผมอ่านในปฐมสมโพธิกถา(ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ) ท่านว่าในยามสาม พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณาปฏิจจสมุปปบาท การพิจารณาปฏิจสมุปปบาทเป็นวิปัสสนา ใช่หรือไม่ครับ
0#4 พระนาย

 • กลุ่ม: ผู้เยี่ยมชม

ตอบ: 18/07/2005 - 10:43

คุณวงกลม ต้องเข้าใจคำว่า " วิปัสสนา" ให้ถูกเสียก่อนนะครับ

วิ คำนี้ คือ พิ หมายถึง พิเศษ หรือ วิเศษ

ปัสสนา แปลว่า ปัญญาที่เข้าไปรู้ ไปเห็น

เห็นอะไร ? คือ เห็น " อาการบัญญัติพิเศษ ของ นามรูป" คือ

1. อาการบัญญัติพิเศษ ที่ "ไม่เที่ยง" ของนามรูป
2. อาการบัญญัติพิเศษ ที่ "เป็นทุกข์" ของนามรูป
3. อาการบัญญัติพิเศษ ที่ "เป็นอนัตตา" ของนามรูป

ซึ่งเรียกย่อ ๆ ว่า ไ ต ร ลั ก ษ ณ์

โปรดจำไว้นะครับว่า ไตรลักษณ์ ไม่ใช่นามรูป แต่ไตรลักษณ์เป็นอาการของนามรูป

ซึ่งเป็น " อาการบัญญัติพิเศษ" ไม่ใช่ บัญญัติทั่วๆ ไป

พระโยคาวจรบุคคล ผู้กำหนด "นามรูป" จนถึง "สัมมสนญาณ"

จะเป็น " อาการบัญญัติพิเศษทั้ง 3 นี้ เป็นครั้งแรก " ครับ

ด้วยเหตุนี้

ในญาณ 16 จึงไม่ใช่ " วิปัสสนาญาณ" ทั้งหมด

ญาณที่จะเรียกว่าวิปัสสนาญาณ มีเพียง 10 ญาณเท่านั้น เพราะ 10 ญาณนี้

มี "ไตรลักษณ์" เป็นอารมณ์ ญาณอื่นนอกเหนือจากนี้ ไม่มีไตรลักษณ์ เป็น

อารมณ์


( คุณวงกลม ค่อย ๆ อ่าน และอ่านหลาย ๆ รอบก็จะเข้าใจ ครับ )
0#5 ผู้ใช้ออฟไลน์   วงกลม ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 99
 • สมัคร: 07/07/2005

ตอบ: 18/07/2005 - 11:59

คิดว่า เข้าใจ ตามที่คุณพระนายกรุณาอธิบายให้ฟัง นะครับ (จะต้องไปหาดูว่า 10 ญานที่เป็น วิปัสสนาคืออะไร เพิ่มเติม ครับ)

ยังสงสัย คือว่า ในยามสามนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงพิจารณาอะไร อย่างไร จึงได้ทรงได้อาสวักขยญาน น่ะครับ พอจะอธิบายให้เห็นได้ไหมครับ

กราบขอบพระคุณครับ
0#6 ผู้ใช้ออฟไลน์   Vicha ไอคอน

 • ตอบ 3000+
 • PipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 3378
 • สมัคร: 24/01/2004

ตอบ: 18/07/2005 - 15:06

ผมขอติดตามอ่านด้วยคนนะครับคุณวงกลม
ธรรมทานย่อมชนะทานทั้งปวง
รสแห่งธรรมย่อมชนะรสทั้งปวง
ความยินดีในธรรมย่อมชนะความยินดีทั้งปวง
ความสิ้นไปแห่งตัณหาย่อมชนะทุกข์ทั้งปวง. (พุทธพจน์)

กิจที่เราพึงทำ.............. คือให้ธรรมเป็นทาน
ธรรมนั้นจะสืบสาน........ ให้เบ่งบานในใจเขา
ธรรมจะดำเนินจัดสรร..... เป็นประกันไม่ต้องเขลา
เมื่อจิตยังไม่พ้นเบา....... สมัยเราคงพ้นได้.

สามารถอ่านเรื่องราวส่วนตัวที่ http://www.vichadham.com
0#7 พระนาย

 • กลุ่ม: ผู้เยี่ยมชม

ตอบ: 18/07/2005 - 22:33

ในปัจฉิมยาม คือ ตั้งแต่ ตี 2 จนถึง 6 โมงเช้า

ใน พุทธอุทาน พระองค์ทรงเปร่งพุทธอุทานในปัจฉิมยามนั้นว่า

" ในกาละใด ธรรมทั้งหลาย ปรากฎแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่

ในกาละนั้น พราหมณ์ย่อมกำจัดมาร และเสนามาร เสียได้

ดุจดั่ง พระอาทิตย์กำจัดความมืดให้หมดไป ลอยอยู่ในนภากาส ฉะนั้น"

จากพุทธอุทานนี้ ถอดองค์ธรรมออกมาได้ คือ

ปัญญา ใน มรรคจิตตุปบาท 4 ดวงที่กระทำกิจประหาร อกุสลจิตตุปบาท

12 และเจตสิก 27 ที่ประกอบตามสมควร

ถ้าอธิบายเป็น " วิถีจิต"

ปัญญา ใน มรรควิถีทั้ง 4 วิถีของพระองค์ จะเป็นไปอย่างรวดเร็วมาก

และจะมี " ภวังค์จิตคั่นระหว่าง วิถีจิต เพียง 2 ขณะเท่านั้น

แต่ของพระสารีบุตร จะมี ภวังค์จิตคั่นระหว่าง วิถีจิต 16 ขณะ

พระเจริญวิปัสสนาของพระองค์ เป็นไปอย่างรวดเร็วมาก

และปัญญา ใน อรหัตตมรรคจิต ของ พระองค์ ก็ถึงความสมบูรณ์ด้วย

ใน ทสพลญาณทั้ง 10 ของพระองค์

9 ญาณต้น เป็น โลกียญาณ องค์ธรรมคือ ปัญญา ใน มหากริยาจิตตุปบาท

แต่ญาณที่ 10 คือ อาสวักขยญาณ เป็น โลกุตตรญาณ
0#8 ผู้ใช้ออฟไลน์   สาราณียธรรม ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1433
 • สมัคร: 24/01/2004

ตอบ: 19/07/2005 - 00:09

ลึกซึ้งจังครับ สมบูรณ์ทั้งสมมุติโวหารและปรมัตถโวหาร

มีข้อสงสัยครับ คือว่า ทำไมเมื่ออรหันต์มัคคจิตตุปบาทเกิดขึ้น และ อรหันต์ผลจิตตุปบาท ตามมา

แล้วอาจารย์พระนายกล่าวว่า ``ทสพลญาณทั้ง 10 ของพระองค์9 ญาณต้น เป็น โลกียญาณ องค์ธรรมคือ ปัญญา ใน มหากริยาจิตตุปบาท``
ผมสงสัยตรงที่มหากริยาจิตตุปบาทอ่ะครับ ใช่ปัจจเวกขณญาณหรือเปล่าครับ?

ขอบคุณคำตอบล่วงหน้าสำหรับคำตอบ
[img]http://upic.me/i/f4/enbayyi1.gif[/img]
[color="#000000"][size="4"]ทานที่มีผลมาก มีอานิสงส์มาก(อ.ประณีต ก้องสมุทร)[/size][/color] http://84000.org/tipitaka/book/bookpn01.html

[color="#000000"][size="4"]ศีลเป็นอาภรณ์อันประเสริฐ(อ.ประณีต ก้องสมุทร)[/size][/color]http://84000.org/tipitaka/book/bookpn02.html

[color="#000000"][size="4"]เป็นมนุษย์นี้แสนยาก(อ.ประณีต ก้องสมุทร)[/size][/color]http://84000.org/tipitaka/book/bookpn03.html

[color="#000000"][size="4"]ใครลิขิตชีวิตเรา(อ.ประณีต ก้องสมุทร)[/size][/color]http://84000.org/tipitaka/book/bookpn04.html

[color="#000000"][size="4"]อยู่ด้วยความรัก(อ.ประณีต ก้องสมุทร)[/size][/color]http://84000.org/tipitaka/book/bookpn07.html

[color="#000000"][size="4"]ชีวิตนี้น้อยนัก(อ.ประณีต ก้องสมุทร)[/size][/color]http://84000.org/tipitaka/book/bookpn05.html

[color="#000000"][size="4"]ดับร้อน(อ.ประณีต ก้องสมุทร)[/size])[/color]http://84000.org/tipitaka/book/bookpn08.php

[color="#000000"][size="4"]สิ่งที่เป็นมงคล(มงคล ๓๘ )(อ.ประณีต ก้องสมุทร)[/size][/color]http://84000.org/tipitaka/book/bookpn06.html

[color="#000000"][size="4"]นานาปัญหา ๕๑ ข้อ(คณะสหายธรรม)[/size][/color]http://84000.org/tipitaka/book/nana.php

[color="#000000"][size="4"]ปฏิบัติธรรมวัดผลอย่างไร “ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง”(ประยุทธ์ ปยุตฺโต)[/size][/color] http://www.dharma-gateway.com/monk/preach/lp-prayuth/lp-prayuth-01.htm


[size="4"]Everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth.[b]Marcus Aurelius[/b] [/size]
[img]http://upic.me/i/fj/thelordbuddha22.gif[/img]----[img]http://upic.me/i/3w/lordteach.gif[/img]
0#9 ผู้ใช้ออฟไลน์   เฉลิมศักดิ์ ไอคอน

 • ตอบ 6000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 6244
 • สมัคร: 26/01/2004

ตอบ: 19/07/2005 - 06:28

http://www.84000.org...
0#10 ผู้ใช้ออฟไลน์   เฉลิมศักดิ์ ไอคอน

 • ตอบ 6000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 6244
 • สมัคร: 26/01/2004

ตอบ: 19/07/2005 - 06:36

จากพระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๗ สมุจจยสังคหวิภาค

อกุสลสังคหะกองที่ ๑ อาสวะ ๔
http://abhidhamonlin...aphi/p7/004.htm
------------------------------------------------------------------

วิปัสสนาภูมิ
http://abhidhamonlin...aphi/p9/073.htm


อ้างอิง
ผมอ่านในปฐมสมโพธิกถา(ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ) ท่านว่าในยามสาม พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณาปฏิจจสมุปปบาท การพิจารณาปฏิจสมุปปบาทเป็นวิปัสสนา ใช่หรือไม่ครับคุณวงกลมครับ ผมว่าใช่นะครับ
0#11 ผู้ใช้ออฟไลน์   วงกลม ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 99
 • สมัคร: 07/07/2005

ตอบ: 19/07/2005 - 09:19

ขอบพระคุณ คุณพระนาย มากครับที่กรุณาตอบให้ทราบชัดเจน

ขอบพระคุณ ท่านเฉลิมศักดิ์ อ่านในลิงก์แล้ว
(วิปัสสนาภูมิ http://abhidhamonlin...phi/p9/073.htm)
ทราบว่า การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท เป็นวิปัสสนา
ผมต้องไปศึกษาปฏิจจสมุปบาท ในปริเฉท ที่ 8 ให้เข้าใจมากขึ้นว่า จะต้องพิจารณาอย่างไร จึงจะเป็นวิปัสสนา ขอบพระคุณมากครับ

ยินดีที่ท่านวิชา ช่วยตามมาเป็นเพื่อนศึกษาร่วมกันครับ
0คำตอบต่อไป: ไม่มี
หน้า 1 จาก 1
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ