ลานธรรมเสวนา: อาสวักขยญาณ คือ อะไร และมีรายละเอียดอย่างไร ครับ - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

หน้า 1 จาก 1
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

อาสวักขยญาณ คือ อะไร และมีรายละเอียดอย่างไร ครับ

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   วงกลม ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 99
 • สมัคร: 07/07/2005

ตอบ: 17/07/2005 - 21:42

http://84000.org/tip...xt=อาสว
อาสวักขยญาณ ความรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะ, ญาณหยั่งรู้ในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย,
ความตรัสรู้ (เป็นความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ในยามสุดท้ายแห่งราตรี วันตรัสรู้)
---------------

ขอความกรุณาช่วยอธิบายว่า อาสวักขยญาณ คือ รู้อะไร และรายละเอียดเป็นอย่างไร ครับ

กราบขอบพระคุณครับ
0


หน้า 1 จาก 1
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้#1 พระนาย

 • กลุ่ม: ผู้เยี่ยมชม

ตอบ: 17/07/2005 - 22:11

พระนายตอบคุณวงกลม

อาสวักขยญาณ องค์ธรรม คือ ปัญญาเจตสิก ใน อรหัตตมรรคจิตตุปบาท ที่มี

" นิพพานปรมัตถ์ " เป็นอารมณ์

อาสวะ หมายถึง อาสวะ 4

ขะยะ หมายถึง ประหาร ฆ่า หรือ ทำลาย

อาสวักขยญาณ หมายถึง ญาณในการ ประหาร ฆ่า หรือ ทำลาย อาสวะ 4 ได้โดย
เด็ดขาด

หมายเหตุ

การฆ่าในพระพุทธศาสนา มีการฆ่าเพียงอย่างเดียวที่พระศาสดาทรงสรรเสริญ คือ

การฆ่าอาสวะทั้งหลายให้ตายโดยไม่เหลือ ใน อาสวักขยญาณ หรือ อรหัตตมรรค

ญาณ
0#2 ผู้ใช้ออฟไลน์   ธง ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกผู้อ่านอย่างเดียว
 • ตอบ: 1509
 • สมัคร: 07/03/2005

ตอบ: 17/07/2005 - 22:20

สาธุ ครับ :09: :09: :09:
ดีใจที่ได้เห็นชื่อ พระนาย อีก
ผมได้รับหนังสือ ทั้ง ๒ เล่มแล้วครับ
๑. ทีปังกร
๒. พระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นผู้หญิง
กราบขอบพระคุณมากครับ :09:
0#3 ผู้ใช้ออฟไลน์   วงกลม ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 99
 • สมัคร: 07/07/2005

ตอบ: 18/07/2005 - 09:19

เข้าใจแล้วครับ
ขอบพระคุณ คุณพระนาย มากครับ

ขออนุญาตเรียนถามเพิ่มเติม ว่า

ผมอ่านในปฐมสมโพธิกถา(ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ) ท่านว่าในยามสาม พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณาปฏิจจสมุปปบาท การพิจารณาปฏิจสมุปปบาทเป็นวิปัสสนา ใช่หรือไม่ครับ
0#4 พระนาย

 • กลุ่ม: ผู้เยี่ยมชม

ตอบ: 18/07/2005 - 10:43

คุณวงกลม ต้องเข้าใจคำว่า " วิปัสสนา" ให้ถูกเสียก่อนนะครับ

วิ คำนี้ คือ พิ หมายถึง พิเศษ หรือ วิเศษ

ปัสสนา แปลว่า ปัญญาที่เข้าไปรู้ ไปเห็น

เห็นอะไร ? คือ เห็น " อาการบัญญัติพิเศษ ของ นามรูป" คือ

1. อาการบัญญัติพิเศษ ที่ "ไม่เที่ยง" ของนามรูป
2. อาการบัญญัติพิเศษ ที่ "เป็นทุกข์" ของนามรูป
3. อาการบัญญัติพิเศษ ที่ "เป็นอนัตตา" ของนามรูป

ซึ่งเรียกย่อ ๆ ว่า ไ ต ร ลั ก ษ ณ์

โปรดจำไว้นะครับว่า ไตรลักษณ์ ไม่ใช่นามรูป แต่ไตรลักษณ์เป็นอาการของนามรูป

ซึ่งเป็น " อาการบัญญัติพิเศษ" ไม่ใช่ บัญญัติทั่วๆ ไป

พระโยคาวจรบุคคล ผู้กำหนด "นามรูป" จนถึง "สัมมสนญาณ"

จะเป็น " อาการบัญญัติพิเศษทั้ง 3 นี้ เป็นครั้งแรก " ครับ

ด้วยเหตุนี้

ในญาณ 16 จึงไม่ใช่ " วิปัสสนาญาณ" ทั้งหมด

ญาณที่จะเรียกว่าวิปัสสนาญาณ มีเพียง 10 ญาณเท่านั้น เพราะ 10 ญาณนี้

มี "ไตรลักษณ์" เป็นอารมณ์ ญาณอื่นนอกเหนือจากนี้ ไม่มีไตรลักษณ์ เป็น

อารมณ์


( คุณวงกลม ค่อย ๆ อ่าน และอ่านหลาย ๆ รอบก็จะเข้าใจ ครับ )
0#5 ผู้ใช้ออฟไลน์   วงกลม ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 99
 • สมัคร: 07/07/2005

ตอบ: 18/07/2005 - 11:59

คิดว่า เข้าใจ ตามที่คุณพระนายกรุณาอธิบายให้ฟัง นะครับ (จะต้องไปหาดูว่า 10 ญานที่เป็น วิปัสสนาคืออะไร เพิ่มเติม ครับ)

ยังสงสัย คือว่า ในยามสามนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงพิจารณาอะไร อย่างไร จึงได้ทรงได้อาสวักขยญาน น่ะครับ พอจะอธิบายให้เห็นได้ไหมครับ

กราบขอบพระคุณครับ
0#6 ผู้ใช้ออฟไลน์   Vicha ไอคอน

 • ตอบ 3000+
 • PipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 3376
 • สมัคร: 24/01/2004

ตอบ: 18/07/2005 - 15:06

ผมขอติดตามอ่านด้วยคนนะครับคุณวงกลม
ธรรมทานย่อมชนะทานทั้งปวง
รสแห่งธรรมย่อมชนะรสทั้งปวง
ความยินดีในธรรมย่อมชนะความยินดีทั้งปวง
ความสิ้นไปแห่งตัณหาย่อมชนะทุกข์ทั้งปวง. (พุทธพจน์)

กิจที่เราพึงทำ.............. คือให้ธรรมเป็นทาน
ธรรมนั้นจะสืบสาน........ ให้เบ่งบานในใจเขา
ธรรมจะดำเนินจัดสรร..... เป็นประกันไม่ต้องเขลา
เมื่อจิตยังไม่พ้นเบา....... สมัยเราคงพ้นได้.

สามารถอ่านเรื่องราวส่วนตัวที่ http://www.vichadham.com
0#7 พระนาย

 • กลุ่ม: ผู้เยี่ยมชม

ตอบ: 18/07/2005 - 22:33

ในปัจฉิมยาม คือ ตั้งแต่ ตี 2 จนถึง 6 โมงเช้า

ใน พุทธอุทาน พระองค์ทรงเปร่งพุทธอุทานในปัจฉิมยามนั้นว่า

" ในกาละใด ธรรมทั้งหลาย ปรากฎแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่

ในกาละนั้น พราหมณ์ย่อมกำจัดมาร และเสนามาร เสียได้

ดุจดั่ง พระอาทิตย์กำจัดความมืดให้หมดไป ลอยอยู่ในนภากาส ฉะนั้น"

จากพุทธอุทานนี้ ถอดองค์ธรรมออกมาได้ คือ

ปัญญา ใน มรรคจิตตุปบาท 4 ดวงที่กระทำกิจประหาร อกุสลจิตตุปบาท

12 และเจตสิก 27 ที่ประกอบตามสมควร

ถ้าอธิบายเป็น " วิถีจิต"

ปัญญา ใน มรรควิถีทั้ง 4 วิถีของพระองค์ จะเป็นไปอย่างรวดเร็วมาก

และจะมี " ภวังค์จิตคั่นระหว่าง วิถีจิต เพียง 2 ขณะเท่านั้น

แต่ของพระสารีบุตร จะมี ภวังค์จิตคั่นระหว่าง วิถีจิต 16 ขณะ

พระเจริญวิปัสสนาของพระองค์ เป็นไปอย่างรวดเร็วมาก

และปัญญา ใน อรหัตตมรรคจิต ของ พระองค์ ก็ถึงความสมบูรณ์ด้วย

ใน ทสพลญาณทั้ง 10 ของพระองค์

9 ญาณต้น เป็น โลกียญาณ องค์ธรรมคือ ปัญญา ใน มหากริยาจิตตุปบาท

แต่ญาณที่ 10 คือ อาสวักขยญาณ เป็น โลกุตตรญาณ
0#8 ผู้ใช้ออฟไลน์   สาราณียธรรม ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1433
 • สมัคร: 24/01/2004

ตอบ: 19/07/2005 - 00:09

ลึกซึ้งจังครับ สมบูรณ์ทั้งสมมุติโวหารและปรมัตถโวหาร

มีข้อสงสัยครับ คือว่า ทำไมเมื่ออรหันต์มัคคจิตตุปบาทเกิดขึ้น และ อรหันต์ผลจิตตุปบาท ตามมา

แล้วอาจารย์พระนายกล่าวว่า ``ทสพลญาณทั้ง 10 ของพระองค์9 ญาณต้น เป็น โลกียญาณ องค์ธรรมคือ ปัญญา ใน มหากริยาจิตตุปบาท``
ผมสงสัยตรงที่มหากริยาจิตตุปบาทอ่ะครับ ใช่ปัจจเวกขณญาณหรือเปล่าครับ?

ขอบคุณคำตอบล่วงหน้าสำหรับคำตอบ
[img]http://upic.me/i/f4/enbayyi1.gif[/img]
[color="#000000"][size="4"]ทานที่มีผลมาก มีอานิสงส์มาก(อ.ประณีต ก้องสมุทร)[/size][/color] http://84000.org/tipitaka/book/bookpn01.html

[color="#000000"][size="4"]ศีลเป็นอาภรณ์อันประเสริฐ(อ.ประณีต ก้องสมุทร)[/size][/color]http://84000.org/tipitaka/book/bookpn02.html

[color="#000000"][size="4"]เป็นมนุษย์นี้แสนยาก(อ.ประณีต ก้องสมุทร)[/size][/color]http://84000.org/tipitaka/book/bookpn03.html

[color="#000000"][size="4"]ใครลิขิตชีวิตเรา(อ.ประณีต ก้องสมุทร)[/size][/color]http://84000.org/tipitaka/book/bookpn04.html

[color="#000000"][size="4"]อยู่ด้วยความรัก(อ.ประณีต ก้องสมุทร)[/size][/color]http://84000.org/tipitaka/book/bookpn07.html

[color="#000000"][size="4"]ชีวิตนี้น้อยนัก(อ.ประณีต ก้องสมุทร)[/size][/color]http://84000.org/tipitaka/book/bookpn05.html

[color="#000000"][size="4"]ดับร้อน(อ.ประณีต ก้องสมุทร)[/size])[/color]http://84000.org/tipitaka/book/bookpn08.php

[color="#000000"][size="4"]สิ่งที่เป็นมงคล(มงคล ๓๘ )(อ.ประณีต ก้องสมุทร)[/size][/color]http://84000.org/tipitaka/book/bookpn06.html

[color="#000000"][size="4"]นานาปัญหา ๕๑ ข้อ(คณะสหายธรรม)[/size][/color]http://84000.org/tipitaka/book/nana.php

[color="#000000"][size="4"]ปฏิบัติธรรมวัดผลอย่างไร “ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง”(ประยุทธ์ ปยุตฺโต)[/size][/color] http://www.dharma-gateway.com/monk/preach/lp-prayuth/lp-prayuth-01.htm


[size="4"]Everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth.[b]Marcus Aurelius[/b] [/size]
[img]http://upic.me/i/fj/thelordbuddha22.gif[/img]----[img]http://upic.me/i/3w/lordteach.gif[/img]
0#9 ผู้ใช้ออฟไลน์   เฉลิมศักดิ์ ไอคอน

 • ตอบ 6000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 6235
 • สมัคร: 26/01/2004

ตอบ: 19/07/2005 - 06:28

http://www.84000.org...ชชา_๓

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๑
มหาวิภังค์ ภาค ๑

ทรงแสดงฌาน ๔ และวิชชา ๓

จุตูปปาตญาณ
เรานั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ์ ผุดผ่อง ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลสอ่อน ควรแก่การงาน ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหว อย่างนี้แล้ว ได้น้อมจิตไปเพื่อญาณเครื่องรู้จุติและอุปบัติของสัตว์ทั้งหลาย เรานั้นย่อมเล็งเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติ กำลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดีมีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมว่า หมู่สัตว์ผู้เกิดเป็นอยู่เหล่านี้ ประกอบด้วยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจ้า เป็นมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิ หมู่สัตว์ผู้เกิดเป็นอยู่เหล่านั้น เบื้องหน้าแต่แตกกายตายไป เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก หรือว่าหมู่สัตว์ผู้เกิดเป็นอยู่เหล่านี้ ประกอบด้วยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไม่ติเตียนพระอริยเจ้า เป็นสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิ หมู่สัตว์ผู้เกิดเป็นอยู่เหล่านั้น เบื้องหน้าแต่แตกกายตายไป เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เราย่อมเล็งเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติ กำลังอุปบัติ เลว ประณีตมีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมด้วยประการดังนี้ พราหมณ์ วิชชาที่สองนี้แล เราได้บรรลุแล้วในมัชฌิมยามแห่งราตรี อวิชชา เรากำจัดได้แล้ว วิชชาเกิดแก่เราแล้ว ความมืดเรากำจัดได้แล้ว แสงสว่างเกิดแก่เราแล้ว เหมือนที่เกิดแก่บุคคลผู้ไม่ประมาท มีความเพียรเผากิเลส ส่งจิตไปแล้วอยู่ฉะนั้น ความชำแรกออกครั้งที่สองของเรานี้แล ได้เป็นเหมือนการทำลายออกจากกะเปาะฟองแห่งลูกไก่ ฉะนั้น.

อาสวักขยญาณ
เรานั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ์ผุดผ่อง ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลสอ่อน ควรแก่การงาน ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหว อย่างนี้แล้ว ได้น้อมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ เรานั้นได้รู้ชัดตามเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ ได้รู้ชัดตามเป็นจริงว่า นี้เหตุให้เกิดทุกข์ ได้รู้ชัดตามเป็นจริงว่า นี้ความดับทุกข์ ได้รู้ชัดตามเป็นจริงว่า นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ได้รู้ชัดตามเป็นจริงว่า เหล่านี้อาสวะ ได้รู้ชัดตามเป็นจริงว่า นี้เหตุให้เกิดอาสวะ ได้รู้ชัดตามเป็นจริงว่า นี้ความดับอาสวะ ได้รู้ชัดตามเป็นจริงว่า นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะ เมื่อเรานั้นรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้ จิตได้หลุดพ้นแล้วแม้จากกามาสวะ ได้หลุดพ้นแล้วแม้จากภวาสวะ ได้หลุดพ้นแล้วแม้จากอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้ว ได้มีญาณหยั่งรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว ได้รู้ด้วยปัญญาอันยิ่งว่า ชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้ว กิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี พราหมณ์วิชชาที่สามนี้แล เราได้บรรลุแล้วในปัจฉิมยามแห่งราตรี อวิชชา เรากำจัดได้แล้ว วิชชาเกิดแก่เราแล้ว ความมืดเรากำจัดได้แล้ว แสงสว่างเกิดแก่เราแล้ว เหมือนที่เกิดแก่บุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสส่งจิตไปแล้วอยู่ ฉะนั้น ความชำแรกออกครั้งที่สามของเรานี้แล ได้เป็นเหมือนการทำลายออกจากกะเปาะฟองแห่งลูกไก่ ฉะนั้น.

----------------------------------------------------------------
เพิ่มเติมจาก พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๙ กัมมัฏฐานสังคหวิภาค

อภิญญา ๕
http://abhidhamonlin...aphi/p9/057.htmอภิญญา ญาณ วิชา
http://abhidhamonlin...aphi/p9/063.htm

คำว่า อภิญญา นี้บางทีก็ใช้ว่า ญาณ หรือ วิชา แทนกันได้เพราะเป็นไวพจน์แก่กันและกัน เช่นกล่าวว่าญาณ ๓ หรือ วิชา ๓ ซึ่งเป็นองค์แห่งพระสัมมาสัมโพธิญาณ ก็ได้แก่

๑. บุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกชาติได้

๒. ทิพพจักขุญาณ หรือ จุตูปปาตญาณ ตาทิพย์ และรู้จุติปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลาย

๓. อาสวักขยญาณ รู้วิชาที่ทำให้สิ้นกิเลสและอาสวะ

ถ้ากล่าวถึง อภิญญา ๖ ญาณ ๖ หรือ วิชา ๖ ก็ให้เพิ่มอีก ๓ คือ

๔. ปรจิตตวิชานน หรือ เจโตปริยญาณ รู้จิตใจผู้อื่น

๕. ทิพพโสตญาณ หูทิพย์

๖. อิทธิวิธญาณ สำแดงฤทธิได้

--------------------------------------------------------------------------
จากหนังสือ ใคร ? ให้คุณเกิด โดยอาจารย์บุษกร เมธางกูร

ในเส้นทางแห่งการดำเนินสู่การตรัสรู้ เพื่อการบรรลุอมตธรรมนั้น ขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะพระมหาบุรุษ ประทับนั่งบนบัลลังก์แก้ว ก่อนที่จะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ได้ทรงเจริญสมาธิภาวนาทำจิตให้แน่วแน่ จนบรรลุปฐมฌาน จากนั้นทรงเจริญญาณอันเป็นองค์ปัญญาชั้นสูงสุด ยังพระโพธิญาณให้บังเกิดขึ้นตามลำดับตามระยะกาลแห่งยามสามในราตรีนั้น ซึ่งในปฐมยามนั่นเองพระองค์ทรงบรรลุปุพเพนิวาสานุสสติญาณ อันหมายถึง ญาณที่ทรงสามารถระลึกถึงอดีตชาติที่พระองค์ทรงบังเกิดมาแล้วทั้งสิ้นได้ ในมัชฌิมยาม ทรงบรรลุจุตูปปาตญาณ หมายถึง ญาณที่สามารถหยั่งรู้การเกิด การตาย ตลอดจนการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์อื่นทั้งหลายได้หมด และแล้วในปัจฉิมยาม ได้ทรงบรรลุอาสวักขยญาณ อันเป็นญาณที่ทรงปรีชาสามารถทำลายอาสวกิเลสทั้งหลายให้หมดสิ้นไปด้วยพระปัญญาพิจารณาในปัจจยาการแห่งปฏิจจสมุปบาท โดยอนุโลมและปฏิโลม ก็ทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทโธ ในเวลาปัจจุสมัยแห่งรุ่งอรุโณทัยในวันวิสาขปุณณมีนั่นเอง

-------------------------------------------------------------------------
0#10 ผู้ใช้ออฟไลน์   เฉลิมศักดิ์ ไอคอน

 • ตอบ 6000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 6235
 • สมัคร: 26/01/2004

ตอบ: 19/07/2005 - 06:36

จากพระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๗ สมุจจยสังคหวิภาค

อกุสลสังคหะกองที่ ๑ อาสวะ ๔
http://abhidhamonlin...aphi/p7/004.htm
------------------------------------------------------------------

วิปัสสนาภูมิ
http://abhidhamonlin...aphi/p9/073.htm


อ้างอิง
ผมอ่านในปฐมสมโพธิกถา(ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ) ท่านว่าในยามสาม พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณาปฏิจจสมุปปบาท การพิจารณาปฏิจสมุปปบาทเป็นวิปัสสนา ใช่หรือไม่ครับคุณวงกลมครับ ผมว่าใช่นะครับ
0#11 ผู้ใช้ออฟไลน์   วงกลม ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 99
 • สมัคร: 07/07/2005

ตอบ: 19/07/2005 - 09:19

ขอบพระคุณ คุณพระนาย มากครับที่กรุณาตอบให้ทราบชัดเจน

ขอบพระคุณ ท่านเฉลิมศักดิ์ อ่านในลิงก์แล้ว
(วิปัสสนาภูมิ http://abhidhamonlin...phi/p9/073.htm)
ทราบว่า การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท เป็นวิปัสสนา
ผมต้องไปศึกษาปฏิจจสมุปบาท ในปริเฉท ที่ 8 ให้เข้าใจมากขึ้นว่า จะต้องพิจารณาอย่างไร จึงจะเป็นวิปัสสนา ขอบพระคุณมากครับ

ยินดีที่ท่านวิชา ช่วยตามมาเป็นเพื่อนศึกษาร่วมกันครับ
0คำตอบต่อไป: ไม่มี
หน้า 1 จาก 1
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ