ลานธรรมเสวนา: มือใหม่หัดสวดมนต์ ก่อนนอนควรสวดมนต์บทไหนบ้าง - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

หน้า 1 จาก 1
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

มือใหม่หัดสวดมนต์ ก่อนนอนควรสวดมนต์บทไหนบ้าง คุณๆสวดบทไหนกันบ้างคะ ช่วยแนะนำด้วยค่ะ ให้คะแนนกระทู้: -----

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   จินตนาการ ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมทั่วไป
 • ตอบ: 15
 • สมัคร: 22/07/2004

ตอบ: 09/02/2005 - 19:39

ที่ผ่านมาบางคืนก็สวด บางคืนก็ไม่ได้สวด สั้นบ้าง ยาวบ้าง แล้วแต่ความขยัน ความขี้เกียจ :07: แต่ต่อไปอยากจะสวดให้ได้ทุกวันอย่างสม่ำเสมอ
ในหนังสือสวดมนต์ก็มีบทสวดมากมาย ถามคนที่สวดมนต์ประจำ แต่ละคนก็แนะนำบทสวดต่างๆกันไป (ยาวๆทั้งนั้น)
ก็เลยอยากจะทราบว่า ควรจะสวดมนต์บทไหนหลักๆบ้างคะ ที่ใช้เวลาสัก 10-15 นาที ถ้าเป็นวันพิเศษหรือวันพระ ก็ค่อยเพิ่มบทพิเศษไปอีกหน่อย :12:
0


หน้า 1 จาก 1
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้#1 ผู้ใช้ออฟไลน์   นรชาติ ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: ยกเลิกการเป็นสมาชิก
 • ตอบ: 1280
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 10/02/2005 - 22:29

อนุโมทนา อ.จัตตาโรครับ การสวดมนต์นี่ก็ได้บุญครับ ถ้าเข้าใจนะ ผมจะชอบสวดบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย แต่ให้สวดรู้ความหมายด้วยนะครับ เมื่อสวดแล้วก็จะหลับสบาย และฝันดี ไม่ค่อยฝันร้ายครับ
0#2 นิรนาม1748

 • กลุ่ม: ผู้เยี่ยมชม

ตอบ: 12/02/2005 - 12:38

เอามาฝากค่ะ เพื่อเสริมเพิ่มเติมกับความเห็นอื่น ๆ หลังสวดมนต์เสร็จพึงประกาศ ให้อโหสิกรรม ซึ่งกันและกัน เพราะคนเราเกิดมาหลายภพหลายชาติ แต่ละคนมีเจ้ากรรมนายเวรที่แตกต่างกัน ควรสวดขอขมาเพื่อลด และปลดหนี้กรรมให้น้อยลง

กล่าว ”นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ” 3 จบแล้วสวด

"สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง
อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต"

แล้วอธิษฐานจิตเป็นภาษาไทยเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ ดังนี้

"หากข้าพเจ้า ได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลาย มารดาบิดาและผู้มีพระคุณทุกท่าน ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี ด้วยกาย วาจาและใจก็ดี เจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ดี รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลาย มารดาบิดาและผู้มีพระคุณทุกท่าน ขอจงได้โปรดงดโทษให้แก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

ข้าพเจ้าจักประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขออำนาจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โปรดบันดาลบุญบารมีที่ข้าพเจ้าได้สร้างสมมาแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบัน ณ วันนี้ จงสำเร็จแด่นายเวรและเทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าและครอบครัว อันประกอบด้วยมารดาบิดาลูกหลานทุก ๆ คน ตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง และญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ล่วงลับไปแล้ว เทวดาประจำบ้านและเทวดาประจำสถานประกอบการของข้าพเจ้า ปรารถนาสิ่งใดจงตั้งจิตอธิษฐานรับเอาบุญจากข้าพเจ้าได้ตลอดเวลา ขอจงเกิดพลังบุญฤทธิ์ เกิดปัญญาในการดูแลรักษาข้าพเจ้าและครอบครัว ขอให้ข้าพเจ้าเจริญในพระพุทธศาสนา เพิ่มพูนด้วยศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา มีสัมมาทิฎฐิ พบแต่กัลยาณมิตรทุกภพทุกชาติ ประกอบกิจการใดขอให้เจริญร่งเรืองสำเร็จสมปรารถนาโดยเร็ว โรคภัยไข้เจ็บ อุบัติภัยอันตรายใดๆ จงมลายสิ้นไป ตั้งแต่บัดนี้ตราบถึงพระนิพพาน

ข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญา คำสาบาน คำอธิษฐาน ที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่น ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวง ข้าพเจ้าให้อโหสิกรรม ยกเลิก ให้เป็นโมฆะทั้งสิ้น เพื่อให้หมดเวรสิ้นกรรมต่อกันนับแต่บัดนี้ตราบจนถึงพระนิพพาน หากข้าพเจ้าหมดอายุแล้ว ข้าพเจ้าขอมีชีวิตอยู่ต่อ เพื่อจะได้สร้างบารมี ทาน ศีล ภาวนา ให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ขอเทพเทวดา มาร พรหม และพระยายมราช โปรดเป็นพยาน

หากมีท่านใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม ในทุกกัปทุกกัลป์ทุกอสงไขย ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งที่รู้ และไม่รู้ก็ดี ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทุก ๆ ท่าน ขอถอนความอาฆาต พยาบาท และคำสาปแช่งในทุกภพทุกชาติ จนหมดสิ้นตั้งแต่บัดนี้ ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน"
0#3 เสริม

 • กลุ่ม: ผู้เยี่ยมชม

ตอบ: 12/02/2005 - 13:48

ขอเสริมจากกระทู้ แนะนำภาษาแบบชาวบ้านว่าสวดบทไหนก็ได้ ที่ชอบ
ขอเสริมจากกระทู้ หากมีเวลาก็เปิดบทสวดมนต์ฟังไปด้วย ถ้าให้ดี
วิทยุสักเครื่องก่อนนอนเปิด เปิดสวดมนต์ฟังแล้วก็หลับไป
หาคำแปลมาดูด้วย ว่า บทที่เราสวดทุกเมื่อเชื่อวันนั้น คำแปลมีว่าอย่างไร

ถ้าหากคุณได้รู้คำแปลของบทสวดบทหนึ่งที่ได้ยินกันอยู่ทุกบ่อยที่ ว่า

สัพพีตีโย .......แล้วขนจะลุก
0#4 ปางบุญ

 • กลุ่ม: ผู้เยี่ยมชม

ตอบ: 15/02/2005 - 20:18

สาธุ กับน้องจินตนาการที่ กำลังตั้งใจทำในสิ่งที่ดี
บทสวดใดก็ได้ค่ะ ยกเว้นพระปริตร

แต่สวดแล้วต้องน้อมคำสอนนั้นมาพิจารณานะคะ

ป้าปางจะย้อนกลับมาเล่าเรื่องการสวดมนต์อีกครั้ง ในเร็ว ๆ นี้ค่ะ
สาธุ
0#5 Blue Sky

 • กลุ่ม: ผู้เยี่ยมชม

ตอบ: 16/02/2005 - 08:15

ป้าปางครับทำไมถึงไม่แนะนำให้สวดพระปริตรละครับ
0#6 ปางบุญ

 • กลุ่ม: ผู้เยี่ยมชม

ตอบ: 16/02/2005 - 22:29

เบรคเพราะมีคนโทรมา คุยยาว จนต้องเบรค
มาเล่าต่อ

เล่าต่อว่า เมื่อก่อนสวดทุกอย่าง ด้วยความไม่รู้ สวดเพราะเป็นบาลี ที่ดูราวกับทำให้เราใกล้ชิดพระพุทธองค์ แต่พอดูคำแปล แม้แต่ บทสรรเสริญพระพุทธองค์ สวดหนสองหน คงไม่เท่าไร แต่ถ้าทุกวัน

ลองคิดอย่างนี้ดู

ถ้ามีใครสักคน พร่ำบ่นอยู่ทุกเช้าเย็นว่า

ฉันขอนอบน้อมต่อท่าน
ฉันขอนอบน้อมต่อท่าน
ฉันขอนอบน้อมต่อท่าน

ดูคำแปล ดูนะคะ ป้าเองก็ไม่แม่นนัก
คล้ายกับเรา ยกย่อง เยินยอ อยู่นั่นแหละ ทุกเช้า ทุกค่ำ
คนฟังฟังทุกวัน ท่านจะเบื่ออยู่นะคะ

ท่านเปรียบการสวดมนต์ เหมือนการเรียนชั้นอนุบาล ชั้นประถม ที่จำเป็นต่อการฝึก การอ่าน การประสมอักษร แต่พอท่องบ่น จนจำได้ รู้ความหมายแล้ว ก็ควรก้าวไปข้างหน้ากว่านั้น น้อมคำสวดคำสอนมาปฏิบัติ

เมื่อเราถึงชั้นมัธยม หรือปริญญา ที่กำลังฝึกที่จะจบการเล่าเรียน เราไม่น่าจะ สวดก.ขอ ก.กา และประสมอักษรอยู่

เราควรน้อมคำสอนนั้นมาพากเพียรตัดกิเลส หรืออะไรที่ก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อย ๆ
ค่ะ สำหรับผู้ที่เริ่ม... อย่างที่บอก เริ่มได้ทุกบท นั่นละคะ สวดแล้วก็อ่านคำแปลไปด้วย น้อมคำแปลนั้นมาสอนตน มาปฏิบัติ...เมื่อก้าวหน้าขึ้น ....คิดว่า เมื่อถึงตอนนั้น คงพอจะทราบว่า ตัวเองควรจะสวดอะไร และหยุดสวดอะไร

การปฏิบัติธรรม ในเส้นทางพระพุทธองค์

ถ้าถูกต้องตรงทาง
ต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ

สาธุ

กระท่อนกระแท่นเหลือเกิน กับคำตอบ ขออภัยค่ะ
0#7 ศีลวตี

 • กลุ่ม: ผู้เยี่ยมชม

ตอบ: 22/02/2005 - 04:53

ขออนุญาต ตอบอีกครั้ง

สวดมนต์ + สมถะภาวนา + วิปัสสนาภาวนา
(สมาธิ) + (ปัญญา)

ต้องทำทั้ง 3 อย่างนี้ไปพร้อมๆกัน จึงจะดีที่สุด

โบราณาจารย์ท่านทำกันแบบนี้มาตลอด
เพราะทั้ง 3 อย่างนี้ มีคุณส่งเสริมซึ่งกันและกัน อย่างน่าอัศจรรย์แท้
0คำตอบต่อไป: ไม่มี
หน้า 1 จาก 1
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ